עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת תצוה

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, עמרי פרג, הזמר טל ועקנין והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:00:26,187 --> 00:00:27,518
.שלום לכם
.ברוכים הבאים

2
00:00:27,533 --> 00:00:30,960
.שוב תודה רבה שאתם איתנו
.והשבת אנחנו בפרשת תצווה

3
00:00:31,306 --> 00:00:33,661
אבל לפני כן, אני רוצה להודות
:ללהקת הבית שלנו

4
00:00:33,685 --> 00:00:34,638
,דוד ביתן על הקלידים

5
00:00:34,660 --> 00:00:35,968
יוסי ישראלי על הבגלמה

6
00:00:36,001 --> 00:00:38,632
.וחובב הילל על הדרבוקה
.מגיע להם מחיאות כפיים

7
00:00:39,972 --> 00:00:41,700
.ברוכים הבאים
.שוב תודה שאתם איתנו

8
00:00:41,802 --> 00:00:43,437
.והשבת אנחנו בפרשת תצווה

9
00:00:43,644 --> 00:00:46,980
והפרשה מתחילה בציווי על הדלקת
.נר התמיד במקדש

10
00:00:47,482 --> 00:00:50,878
,היא ממשיכה בציווי נוסף מעניין
והוא הכנת בגדי הכהונה

11
00:00:50,893 --> 00:00:53,136
לכוהן הגדול
,וגם לכוהנים הקטנים

12
00:00:53,371 --> 00:00:55,350
הנקראים בלשון המקרא
.הדיוטות

13
00:00:56,000 --> 00:00:58,703
בהמשך הפרשה בני ישראל
,מצווים על קורבן המילואים

14
00:00:58,753 --> 00:01:01,497
.קורבן התמיד והכנת מזבח הזהב

15
00:01:02,106 --> 00:01:06,140
אני משער שלרובנו
,הכול נשמע קצת כמו שפה זרה

16
00:01:06,552 --> 00:01:09,700
אבל במיוחד בשביל זה
,אנחנו אומרים שלום לרב אליהו אסוס

17
00:01:10,295 --> 00:01:11,370
,לרב אייל ישראל

18
00:01:11,614 --> 00:01:12,920
,לאורח שלנו עומרי פרג

19
00:01:12,954 --> 00:01:14,230
לזמר טל ועקנין

20
00:01:14,489 --> 00:01:17,110
.וליעקב חמו
.שוב, ברוכים הבאים לכולכם

21
00:01:17,421 --> 00:01:21,700
,השאלה הראשונה בעצם אליך, הרב אסוס
.כרגיל. אתה פותר הבעיות בתוכנית

22
00:01:22,426 --> 00:01:26,904
הקב"ה מצווה מאנשים חכמי לב
.להכין את הבגדים של הכוהן הגדול

23
00:01:26,922 --> 00:01:29,180
?למה דווקא חכמי לב
?לא אולי איזה מעצב-על

24
00:01:29,577 --> 00:01:30,500
.זה חייט טוב

25
00:01:31,280 --> 00:01:37,390
.זה כמו לבקש קמע מגרפיקאי מומחה
.זה בכלל לא מתאים

26
00:01:37,931 --> 00:01:40,520
אם אני רוצה משהו
,שישפיע שפע

27
00:01:40,773 --> 00:01:42,210
אני חייב פה
.רוח אלוקים

28
00:01:42,896 --> 00:01:45,426
חכמי לב קיבלו
.רוח אלוקים

29
00:01:46,182 --> 00:01:47,510
:כתוב לנו מפורש בפסוק

30
00:01:47,975 --> 00:01:52,230
ואתה תצווה את כל חכמי לב"
."אשר מילאתיו רוח חוכמה

31
00:01:52,786 --> 00:01:53,790
?מי נותן את רוח החוכמה

32
00:01:54,597 --> 00:01:55,150
.משה רבנו

33
00:01:55,495 --> 00:02:00,866
,לא כתוב "מילאתים" רוח חוכמה
.אלא "מילאתיו", בלשון יחיד, רוח חוכמה

34
00:02:00,900 --> 00:02:04,830
משה רבנו הוא זה שנותן להם
את הרוח ואת הכוח

35
00:02:05,186 --> 00:02:06,360
.בשביל לעשות את הבגדים האלה

36
00:02:06,705 --> 00:02:09,190
זה אותו רוח שמשה רבנו
.נתן ליהושע בן נון

37
00:02:10,163 --> 00:02:13,550
אז בשביל להיות יהושע בן נון
.אנחנו מבינים שצריך רוח אלוקים

38
00:02:14,010 --> 00:02:14,993
.כך אותו הדבר בבגדים

39
00:02:15,586 --> 00:02:20,660
.אי אפשר לבקש מחייט לעשות בגדי כהונה
,זה ודאי יהיה לכבוד ולתפארת

40
00:02:20,986 --> 00:02:23,390
.אבל זה לא ימלא את התפקיד כמו שצריך

41
00:02:23,931 --> 00:02:28,755
.הגמרא אומרת שהבגדים האלה מכפרים
,לדוגמה: כותונת מכפרת על שפיכות דמים

42
00:02:29,133 --> 00:02:31,890
,המכנסיים מכפרים על גילוי עריות

43
00:02:32,057 --> 00:02:37,250
,המצנפת מכפרת על הרהור, על גסות הרוח
.וכן על זה הדרך

44
00:02:37,309 --> 00:02:39,020
.כל בגד ובגד יש לו תפקיד

45
00:02:39,306 --> 00:02:43,070
אי אפשר לבקש רק ממשהו גשמי
.לעשות את העבודה הזאת

46
00:02:43,432 --> 00:02:49,787
אנחנו צריכים חכמי לב שהם יעשו את הכוח
והם ייתנו את הכוח הגדול שיש בתוך הבגדים

47
00:02:49,788 --> 00:02:51,618
.בשביל שישפיעו כמו שצריך

48
00:02:51,653 --> 00:02:55,860
ומשה רבנו הוא זה שנותן
.ולכן הכול נקרא על שמו

49
00:02:55,994 --> 00:03:00,440
בסוף הפרשיות של המשכן נראה
.שמשה רבנו עשה את המשכן

50
00:03:00,466 --> 00:03:03,420
."כך כתוב: "ויקם משה את המשכן
?מה, רק משה רבנו עשה לבד

51
00:03:04,044 --> 00:03:08,437
.כן, כל הרוח זה ממשה רבנו
.אז אם הכול ממנו, אז הוא עשה את הכול

52
00:03:08,651 --> 00:03:09,936
.אז חייבים רוח אלוקים

53
00:03:10,310 --> 00:03:12,180
.לא מספיק לנו חייט, עם כל הכבוד

54
00:03:12,334 --> 00:03:14,725
.יפה, יפה. מרתק ומעניין

55
00:03:15,038 --> 00:03:20,277
,ואנחנו נוגעים בנושא נוסף בפרשה
,הפסוק הפותח את הפרשה שלנו

56
00:03:20,286 --> 00:03:24,762
מצווה השם: "וייקחו אליך שמן זית זך כתית
."למאור להעלות נר תמיד

57
00:03:25,786 --> 00:03:30,360
,כדי לעזור לנו קצת לבאר את העניין
,אנחנו נאמר שלום לעומרי פרג

58
00:03:30,662 --> 00:03:33,609
."מנהל בית הבד של חברת "פרג
.נעים מאוד-

59
00:03:33,795 --> 00:03:35,560
.תודה שבאת
.תודה לכם-

60
00:03:35,929 --> 00:03:40,890
אז עומרי, תסביר לנו בעצם מה זה
...שמן זך כתית? מה

61
00:03:41,125 --> 00:03:44,720
קודם כול, צריך להבדיל בין שמן זית מזוכך
.לבין שמן זית זך

62
00:03:44,824 --> 00:03:47,810
שמן זית מזוכך זה שמן זית
שעבר תהליך כבישה חמה

63
00:03:48,360 --> 00:03:51,131
ותהליך שהוסיפו לו
כל מיני כימיקלים

64
00:03:51,426 --> 00:03:53,550
כדי למצות מהזית
.עוד יותר שמן

65
00:03:54,362 --> 00:03:57,890
בשמן זית שהוא שמן זית
,כתית מעולה, מה שנקרא היום

66
00:03:57,959 --> 00:03:59,670
,"או "אקסטרה וירג'ין
,בשפה היותר מקצועית

67
00:04:00,167 --> 00:04:04,740
זה שמן זית שהוא בכבישה קרה
שאנחנו לא מוסיפים לו שום כימיקל

68
00:04:04,826 --> 00:04:05,870
.בתהליך הייצור

69
00:04:07,588 --> 00:04:13,360
כדי לדעת את זה צריך לראות 
"שכתוב באמת "שמן זית כתית מעולה

70
00:04:13,380 --> 00:04:17,390
,או שיש תו איכות של מועצת הצמחים
ענף הזית, שזה מה שאומר

71
00:04:17,884 --> 00:04:20,350
.שבאמת שמן הזית הוא כתית מעולה

72
00:04:22,240 --> 00:04:27,910
מעבר לזה, אנחנו יכולים לראות
,בככה מה שיצא לי לחשוב על דרך הסברה

73
00:04:28,223 --> 00:04:31,200
,על העניין של שמן
,שמן, בכל מקום שהוא מופיע בעולם

74
00:04:31,854 --> 00:04:34,470
התכונה שלו שהוא מקריב את עצמו
.בשביל הכלל

75
00:04:34,976 --> 00:04:39,230
,אם אנחנו רואים את זה ממנועים
שמנוע בלי שמן הוא נתפס

76
00:04:39,253 --> 00:04:45,450
,כי הבוכנה נתפסת בצילינדר מהחום
.אז השמן מסכך את המנוע שהוא ימשיך לעבוד

77
00:04:45,490 --> 00:04:48,970
ואם אנחנו רואים את זה בנרות שבת
,שאנחנו... השמן עצמו

78
00:04:49,183 --> 00:04:54,170
הוא מקריב את עצמו כדי שהפתילה
,תעלה יפה ולא תישרף לגמרי

79
00:04:54,805 --> 00:04:59,040
,ואנחנו רואים את זה אפילו בגוף האדם
,כשאנחנו צורכים שמן זית

80
00:04:59,081 --> 00:05:03,263
השמן לפעמים מקריב את עצמו
,ומוריד לנו את הכולסטרול הרע

81
00:05:03,449 --> 00:05:04,450
,"את ה"אל-די-אל

82
00:05:04,900 --> 00:05:07,050
,"ומעלה את ה"אייצ'-די-אל
.שזה הכולסטרול הטוב

83
00:05:07,093 --> 00:05:10,480
הוא לוקח מדפנות העורקים
את הכולסטרול הרע

84
00:05:10,712 --> 00:05:13,090
.ושולח אותם לכבד שיטפל בשומנים

85
00:05:13,503 --> 00:05:21,430
,וזה מונע לנו ממחלות מאוד מאוד חמורות
,משבץ מוחי שנוצר כתוצאה מהיצרות עורקים

86
00:05:21,769 --> 00:05:24,900
,ואז הלב רוצה לעלות דם למוח
,וזה כמו שאתה לוחץ על צינור

87
00:05:25,356 --> 00:05:28,640
,אז מה שקורה, כשאתה מצר את הצינור
.הלחץ עולה

88
00:05:28,734 --> 00:05:36,100
...כשהלחץ עולה, הראש שלנו
,בכל גוף האדם תמיד העצמות הן פנימיות

89
00:05:36,368 --> 00:05:39,100
אחר כך יש את הבשר ואת הוורידים והעורקים
,ובסוף את העור

90
00:05:39,441 --> 00:05:40,870
.חוץ מאיבר אחד, שזה המוח

91
00:05:41,257 --> 00:05:45,910
המוח, קודם כול, יש את העצם
.ואחר כך את הבשר והוורידים והעורקים

92
00:05:46,613 --> 00:05:53,700
,כשאנחנו... כשיש לחץ מאוד גדול ברגליים
.אז הוורידים יוצאים, לא קרה כלום

93
00:05:54,052 --> 00:05:58,035
,אבל כשיש לחץ מאוד גדול במוח
.נוצר אירוע מוחי, לא עלינו

94
00:05:58,669 --> 00:06:01,620
...אז לכן מאוד חשוב
,מעניין מאוד מה שאתה אומר-

95
00:06:02,420 --> 00:06:03,332
.אפשר לשמוע את זה שעות

96
00:06:03,944 --> 00:06:07,370
אני אבל עדיין רוצה לחדד את העניין
,של שמן למאור

97
00:06:07,551 --> 00:06:12,570
,מה בעצם ההבדל בין שמן למאור, לדוגמה
?לשמן למאכל? מה ההבדל ביניהם

98
00:06:12,885 --> 00:06:17,830
,שמן זית למאור, יש מה שהיום
למשל, משרד הבריאות מרשה לנו

99
00:06:18,560 --> 00:06:23,260
או מרשה להביא לארץ או לייצר
זה שמן זית שהוא בדרגת חמיצות

100
00:06:23,808 --> 00:06:26,280
.מ-0.3 ומעלה נקרא שמן זית למאור

101
00:06:26,844 --> 00:06:30,600
שמן זית כתית מעולה הוא עד 0.8 אחוז חמיצות

102
00:06:30,855 --> 00:06:32,620
,ופראוקסיד - פחות מ-20

103
00:06:33,190 --> 00:06:35,800
.שמן זית כתית הוא עד 1.8

104
00:06:36,282 --> 00:06:38,863
מעל זה, זה שמן זית כבר למאור
,או לקוסמטיקה

105
00:06:38,881 --> 00:06:40,690
.זה נקרא "למפנטה" באיטלקית

106
00:06:41,166 --> 00:06:45,510
אבל אתה יכול אולי להסביר לנו
.בשפה יותר פשוטה? -כן

107
00:06:45,568 --> 00:06:47,845
...לי
?מה מאפיין בעצם

108
00:06:47,920 --> 00:06:53,253
...זאת אומרת, אתה אומר שמות, ככה ש
.כמו נתרן, שאתה לא יודע מה זה בכלל-

109
00:06:53,272 --> 00:06:56,730
.בדיוק, זה שמות... אתה הרי המומחה לשמנים
.אוקיי-

110
00:06:56,792 --> 00:07:00,100
מה צריך להיות שמן למאור
?כדי שתהיה בעירה יפה

111
00:07:00,591 --> 00:07:05,880
שמן זית למאור, בשביל שתהיה בעירה יפה
.הוא צריך להיות שמן זית 100 אחוז

112
00:07:06,910 --> 00:07:09,123
.יש עוד טיפ
?ולמאכל זה לא 100 אחוז שמן-

113
00:07:09,475 --> 00:07:14,030
גם במאכל הוא 100 אחוז, אבל במאכל
.אנחנו רוצים כמה שפחות אחוזי חמיצות

114
00:07:14,844 --> 00:07:17,806
,ב"למאור" זה פחות מעניין אותנו
,יותר מעניין שהוא יהיה מסונן

115
00:07:18,100 --> 00:07:22,582
שלא יהיו בו חלקיקים, שלא יסתום
.את הפתילות, שהלהבה תעלה יפה

116
00:07:23,209 --> 00:07:24,050
.אלה ההבדלים

117
00:07:25,361 --> 00:07:31,330
מעבר לזה, בכל עניין שמני הזית
.עדיף באמת לקנות מחברות מוכרות

118
00:07:31,784 --> 00:07:36,390
?תמיד שואלים אותי: ממי לקנות שמן זית
.ממישהו שאתה מכיר

119
00:07:36,772 --> 00:07:39,490
אל תקנה מכל מיני חברות
.שאתה לא יודע מי מסתתר מאחוריהן

120
00:07:40,171 --> 00:07:42,700
תקנה ממי שאתה מכיר אותו
.ומי שאתה סומך עליו

121
00:07:43,436 --> 00:07:44,301
.זה העיקר

122
00:07:44,591 --> 00:07:46,290
.יפה מאוד, החכמנו. תודה רבה לך

123
00:07:46,587 --> 00:07:49,700
.זה מעניין. אנחנו עוד נחזור ונשמע בהרחבה

124
00:07:49,960 --> 00:07:53,420
.ואיתנו באולפן טל ועקנין היקר
.שלום, שלום-

125
00:07:53,430 --> 00:07:54,992
.תודה רבה שבאת
.תודה לכם-

126
00:07:55,082 --> 00:07:59,633
כיף להיות פה. -אני שמעתי אותך
.עושה באלאנס לפני התוכנית. -נכון

127
00:07:59,698 --> 00:08:02,070
.וממש התמוגגתי
.קודם כול, תודה-

128
00:08:02,128 --> 00:08:06,450
אני גם מאוד מאוד מחובר למוזיקה שלך
.ולמה שאתה עושה

129
00:08:06,483 --> 00:08:08,535
.תודה רבה
.וזה לא מובן מאליו-

130
00:08:08,554 --> 00:08:13,808
אני רואה, אנחנו בטרמינלים שונים
רוב הזמן, אבל אני רואה את העבודה הקשה

131
00:08:13,819 --> 00:08:18,100
...וזה עושה... זה עושה
.פשוט מחמם את הלב

132
00:08:18,500 --> 00:08:19,773
.תודה רבה לך
.באהבה-

133
00:08:20,005 --> 00:08:23,369
,"אני שמעתי את "מודה אני
?ואתה שר אותו בכמה שפות, נכון

134
00:08:23,386 --> 00:08:26,000
.ה"מודה אני" המוכר
.נכון, נכון, "מודה אני" של עומר אדם-

135
00:08:26,919 --> 00:08:29,230
לקחנו אותו לפני מספר חודשים

136
00:08:29,527 --> 00:08:34,320
ועבדנו עליו תקופה ארוכה
בכדי באמת להנגיש אותו

137
00:08:34,351 --> 00:08:35,856
.ליהודים ברחבי העולם

138
00:08:36,418 --> 00:08:38,677
המון המון שנים
יהודים יושבים בשולחן השבת

139
00:08:39,151 --> 00:08:45,120
,ושרים שירים ולפעמים מתפללים
.והם לא באמת מבינים את המשמעות של המילים

140
00:08:45,319 --> 00:08:46,990
.נכון
,אתה בטח נחשף לזה בהופעות-

141
00:08:47,021 --> 00:08:50,650
,שהם כאילו שרים איתך ואת ההמנון
.אבל הם לא יודעים בעצם מה אתה אומר

142
00:08:51,084 --> 00:08:56,630
,ולכן בעצם מהמקום הזה
מהמקום הרוחני דווקא, לקחנו את השיר הזה

143
00:08:57,064 --> 00:08:59,480
.וניסינו להנגיש אותו לכמה שיותר יהודים

144
00:08:59,843 --> 00:09:03,020
אז בהתחלה הרף הראשון יצא
,עם המון המון שפות

145
00:09:03,438 --> 00:09:06,580
שאתה בטח היית עף עליו
.כי גם ערבית ומרוקאית וזה

146
00:09:06,604 --> 00:09:07,580
.אנחנו מיד נשמע

147
00:09:07,605 --> 00:09:11,980
ולאט לאט הורדנו אותו בכדי
,שהוא באמת יהיה כיחידה אחת

148
00:09:12,396 --> 00:09:17,550
כאיזשהו כדור מיוחד שיכול ככה
.לחדור ולהיכנס אל הלב

149
00:09:17,648 --> 00:09:20,509
.יפה. אז בוא תקסים אותנו
.באהבה-

150
00:09:20,833 --> 00:09:22,970
."'בואו נשמע, "מודה אני
.מחיאות כפיים, טל ועקנין

151
00:13:28,777 --> 00:13:29,412
!מדהים

152
00:13:30,610 --> 00:13:32,742
.בספרדית הייתה לי צמרמורת
.מדהים, מדהים-

153
00:13:32,800 --> 00:13:34,450
.כאילו הבנתי את כל המילים
.מדהים

154
00:13:34,474 --> 00:13:37,423
?תודה. -אבל מה זה
?מה זו השליטה הזאת בשפות, טל-

155
00:13:37,443 --> 00:13:41,860
האמת היא, כשנכנסתי לאולפן
אז באתי למעבד

156
00:13:42,279 --> 00:13:46,375
,ואמרתי לו, לרן אביב: תקשיב
,אני רוצה לעשות "מודה אני" בכמה שפות

157
00:13:46,426 --> 00:13:51,693
:ואז הוא אמר לי בשפה כזאת של מעבדים
אוקיי, אתה מודע לכך שזה הולך לקחת לך

158
00:13:51,713 --> 00:13:55,480
- המון המון זמן. אמרתי לו - מרוקאים
?איזה, מה המון זמן

159
00:13:55,506 --> 00:13:57,330
.אני עושה את זה צ'יק צ'אק, נגמר הסיפור

160
00:13:57,810 --> 00:14:02,610
,הוא אומר לי: תקשיב, תקשיב
.זה פרויקט מטורף, והרבה הרבה עבודה קשה

161
00:14:02,928 --> 00:14:04,810
,באמת, באולפן המון המון עבודה קשה

162
00:14:05,006 --> 00:14:07,750
.גם בכדי להבין את הניואנסים של כל שפה
.לגמרי-

163
00:14:07,780 --> 00:14:09,900
...ודה, וד'ה
.פשש... לגמרי-

164
00:14:09,955 --> 00:14:13,090
.בכדי להבהיר את הנקודה
.מקסים ממש. ובכלל, קול כזה מדהים-

165
00:14:13,581 --> 00:14:14,620
.תודה רבה
.מטורף-

166
00:14:14,686 --> 00:14:19,400
?עומר אדם שמע את זה
.האמת שכן, והוא מאוד מאוד אהב-

167
00:14:19,421 --> 00:14:22,000
?הוא רוצה להעתיק? מה
...לא, אתה יודע-

168
00:14:22,370 --> 00:14:26,170
...קשה ללמוד שפות
,באמת, זה לא קל בכלל ו... שאפו-

169
00:14:26,187 --> 00:14:27,337
.מגיע לו מחיאות כפיים
.תודה רבה-

170
00:14:27,655 --> 00:14:28,208
.ממש

171
00:14:29,568 --> 00:14:32,037
תשמע, אני... אתה הקסמת אותנו
,עם השירה שלך

172
00:14:32,052 --> 00:14:36,220
אני רוצה להקסים אותך עם חבר פאנל
.קבוע שלנו, זה הרב אייל ישראל שטרנליב

173
00:14:36,716 --> 00:14:37,616
.תקשיב, הוא מקסים

174
00:14:37,988 --> 00:14:40,770
.הוא מביא לנו כל שבת סיפור על הפרשה

175
00:14:41,620 --> 00:14:42,750
?אתה מוכן
.אני מוכן-

176
00:14:44,842 --> 00:14:46,350
?מה הבאת לנו השבוע, הרב אייל

177
00:14:46,372 --> 00:14:52,280
,הפעם אני רוצה לספר על חכם לב
.ואיך מגיעים להיות חכם לב

178
00:14:52,528 --> 00:14:55,480
איך אנחנו, כל אחד מאיתנו
.יכול ללמוד מחכמי הלב שלנו

179
00:14:55,694 --> 00:15:00,320
אחד מהגדולים שבדור הקודם
,באמריקה, הרב משה פיינשטיין

180
00:15:00,506 --> 00:15:01,680
.זכר צדיק וקדוש לברכה

181
00:15:02,835 --> 00:15:05,680
כשהוא נפטר, ההלוויה שלו
התחילה באמריקה

182
00:15:05,864 --> 00:15:06,910
.והגיעה לארץ

183
00:15:07,910 --> 00:15:14,826
,אבל כשליוו את הארון לטרמינל, לשדה תעופה
,אז האחיין שלו, שהוא מספר את הסיפור הזה

184
00:15:14,909 --> 00:15:19,450
הוא אומר: פתאום ראיתי
,איזו אישה אחת מבוגרת, אמריקאית

185
00:15:20,085 --> 00:15:25,050
?וממררת בבכי וממררת: איך עזבת אותנו
?הרב משה, איך עזבת אותנו

186
00:15:26,327 --> 00:15:30,258
...והוא, האחיין, הוא לא
...הוא בא אליה: את מהמשפחה? את

187
00:15:30,463 --> 00:15:34,265
.אני לא מכיר אותך
.היא אומרת לו: אני יותר ממשפחה

188
00:15:34,781 --> 00:15:37,640
?איך את יותר ממשפחה
,היא אומרת: תשמע

189
00:15:37,957 --> 00:15:45,560
,אני אלמנה ואני 42 שנה
כל שבוע ביום שישי בצוהריים

190
00:15:46,167 --> 00:15:51,610
התקשרתי לרב משה פיינשטיין
:ושאלתי אותו שתי שאלות קבועות

191
00:15:52,156 --> 00:15:56,700
באיזו שעה נכנסת שבת
.ובאיזו שעה היא יוצאת

192
00:15:58,310 --> 00:16:03,380
,והוא לעולם - 42 שנה, שבוע אחרי שבוע
,הוא לעולם לא דחה אותי

193
00:16:03,406 --> 00:16:08,550
.לא שלח אותי ליומן
,הוא ענה לי בדיוק את הדקה

194
00:16:08,839 --> 00:16:11,740
,הוא שאל אותי מה שלומך
,איך הכולסטרול, איך הדם

195
00:16:11,847 --> 00:16:13,750
.איך הילדים, איך המשפחה

196
00:16:15,683 --> 00:16:18,360
.והוא נתן לי את הכוח לעבור את כל השבוע

197
00:16:18,638 --> 00:16:21,690
אז עכשיו אני בוכה, מי זה
?שייתן לי את הכוח לכל השבוע

198
00:16:23,235 --> 00:16:27,274
האחיין שמע את זה, ואז הוא הבין בעצם
.מי זה היה הדוד שלו

199
00:16:28,342 --> 00:16:30,351
.אהרן הכהן, עליו היה החושן

200
00:16:30,800 --> 00:16:33,870
?ומה זה החושן
.כל עם ישראל היה בעצם על הלב שלו

201
00:16:34,435 --> 00:16:36,930
,וזה בעצם, אלה הצדיקים שלנו
.אלה יהודים אמיתיים

202
00:16:37,497 --> 00:16:40,450
...אנחנו במקומו אולי היינו שולחים
,נותנים לה איזה 100 דולר

203
00:16:40,502 --> 00:16:43,780
,קחי, קני 100 לוחות שנה
,שימי אותם בכל מקום

204
00:16:43,920 --> 00:16:45,300
.רק תעזבי אותי בשקט

205
00:16:45,800 --> 00:16:49,060
אבל לא, הוא הבין שבעצם
היא רוצה - לא את השאלה

206
00:16:49,112 --> 00:16:50,660
,ולא את התשובה הזאת על הדלקת הנרות

207
00:16:50,688 --> 00:16:53,067
,אלא את הלב שלו
.את תשומת הלב שלו

208
00:16:53,645 --> 00:16:57,659
וזה הלימוד הגדול שלנו, אם אנחנו
,רוצים להיות... להידבק בכוהן הגדול

209
00:16:58,225 --> 00:17:01,121
,את החושן על הלב
אז צריכים להיות רגישים

210
00:17:01,146 --> 00:17:04,140
,ולהיות עם הלב שלנו
,לשים לב למי שמולנו

211
00:17:04,158 --> 00:17:07,120
,ולא לשאלות החיצוניות שלו
,אלא מה באמת הוא צריך מאיתנו

212
00:17:07,136 --> 00:17:08,060
.שזה את הלב שלנו

213
00:17:09,229 --> 00:17:11,450
?טל, מקסים או לא
.וואי, וואי-

214
00:17:11,538 --> 00:17:12,530
.חבל על הזמן
.ראית? -כן-

215
00:17:13,049 --> 00:17:16,190
.אני, האמת, יכול להישאר פה
.אתה תישאר, אתה תהיה איתנו-

216
00:17:16,231 --> 00:17:18,751
אתה מרשה לי להישאר? כן, אבל אני רוצה
,להכיר לך עוד חבר פאנל שלנו

217
00:17:18,946 --> 00:17:21,190
.זה הסטנדאפיסט יעקב חמו
יש לו אפילו ספר

218
00:17:21,800 --> 00:17:23,800
.שמלמד אותנו איך לצחוק, ולצחוק נכון

219
00:17:24,463 --> 00:17:26,846
,הוא נמכר פה גם בהידברות
.נעשה גם פרסומת על הדרך

220
00:17:27,153 --> 00:17:27,480
...סתם

221
00:17:27,527 --> 00:17:30,400
,אנחנו דיברנו פה, ישתבח שמו לעד
.על בגדים

222
00:17:30,440 --> 00:17:32,630
.הרב אסוס לימד אותנו מה זה בגדי כוהן

223
00:17:33,402 --> 00:17:35,490
אתה יודע, כל הקטע
,של בכלל, בגדים

224
00:17:35,527 --> 00:17:38,210
המילה "בגד" זו מילה
?של בגידה כאילו. למה

225
00:17:38,269 --> 00:17:40,200
,כי כל פעם האופנה משתנה
?כל פעם, כאילו, הכול...נכון

226
00:17:40,247 --> 00:17:41,890
תמיד גם אתה נכנס
,לחנות בגדים

227
00:17:41,918 --> 00:17:43,490
,לא יודע אם שמתם לב
,תמיד, אתה יודע

228
00:17:43,512 --> 00:17:45,298
,המוכר תמיד מחרטט
?אתה מכיר את זה

229
00:17:45,304 --> 00:17:46,750
,לא משנה מה תשים עליך
.הוא יגיד לך שזה יפה

230
00:17:46,773 --> 00:17:48,760
:אתה נכנס, הוא עושה לך
!וואי, זה יושב עליך בול

231
00:17:48,785 --> 00:17:50,540
,כן, עם זה באתי מהבית
?מה לך יש להציע

232
00:17:50,561 --> 00:17:55,940
,אני אגיד לך משהו
,מכיר שכאילו יש תמיד חברים כאלה

233
00:17:55,951 --> 00:17:58,126
:תמיד אתה כאילו אומר לו כזה
,בוא'נה, איזו חולצה יפה

234
00:17:58,130 --> 00:18:00,200
.והוא מביא לך גם את המחיר של החולצה
?אתה מכיר את זה

235
00:18:00,798 --> 00:18:03,460
.בוא'נה, איזו חולצה יפה
.מה קרה לך? זה "קסטרו", 800 שקל-

236
00:18:03,750 --> 00:18:07,289
.בוא'נה, איזה מכנס יפה
.מה קרה לך? זה "זארה", 600 שקל-

237
00:18:07,547 --> 00:18:10,018
.טוב, הוא: וואלה, איזה נעליים
."מה קרה לך, זה 500, זה "לה קוסט-

238
00:18:10,070 --> 00:18:12,236
,בא לי פעם אחת לבוא לחבר כזה
,להגיד לו: בוא'נה, תשמע

239
00:18:12,254 --> 00:18:16,120
.המכנס, החליפה והנעליים, חבל על הזמן
הוא כזה: רגע, שנייה, 800 ועוד 600

240
00:18:16,146 --> 00:18:17,120
...ועוד 500

241
00:18:17,825 --> 00:18:19,045
,לא, אבל באמת
,אני לא יודע אם אתה יודע

242
00:18:19,092 --> 00:18:22,254
,אבל אשתי סיפרה לי שנשים
תמיד כשהן יוצאות לשידוך

243
00:18:22,920 --> 00:18:26,632
,אז הן תמיד, מה שנקרא
.מתארגנות הרבה יותר מגבר

244
00:18:26,660 --> 00:18:29,140
כאילו, נכון, הן תמיד
:מתקשרות אחת לשנייה כזה וזה

245
00:18:29,151 --> 00:18:30,489
,אני לא יודעת מה ללבוש
.אני באה להלביש אותך

246
00:18:30,506 --> 00:18:31,360
.כאילו יש כזה, אתה יודע

247
00:18:31,555 --> 00:18:33,877
.אבל גברים, אתה יודע, זה לא ככה
,גבר כזה בא לחבר שלו

248
00:18:34,037 --> 00:18:35,786
?אומר לו: אחי, זה מסריח
.הוא כזה: כן

249
00:18:36,035 --> 00:18:37,149
.טוב, אני אכבס את זה כשאני אחזור

250
00:18:38,859 --> 00:18:39,923
...אבל באמת, אני

251
00:18:41,226 --> 00:18:43,534
,חבר סיפר לי, וזה נשים צריכות להבין

252
00:18:44,066 --> 00:18:45,813
,שלקחת את החיים יותר בקלות

253
00:18:45,832 --> 00:18:48,392
כי יש קטע כזה
.שנשים הולכות לאירוע

254
00:18:48,519 --> 00:18:50,132
חבר סיפר לי
,שהוא הלך עם אשתו לאירוע

255
00:18:50,515 --> 00:18:53,611
ואתה יודע, הן מאוד מקפידות
.ללבוש איזה משהו שאף אחד לא לבש

256
00:18:53,706 --> 00:18:56,353
?מכיר את הזה
:ואז הנן נכנסות כזה, היא אומרת

257
00:18:56,537 --> 00:18:59,036
היא נכנסה, ופתאום ראתה איזו מישהי
.שלבשה בגד כמו שלה

258
00:18:59,946 --> 00:19:01,510
:היא באה לבעלה, אומרת לו
.הולכים

259
00:19:01,864 --> 00:19:04,221
?אמר לה: מה קרה
.יש פה מישהי שלבשה משהו כמוני-

260
00:19:05,252 --> 00:19:08,100
?אתה יודע, טוב, בסדר, איך אומרים
.אז הלך וזה

261
00:19:08,558 --> 00:19:09,964
?אתה יודע, גבר זה אחרת, נכון

262
00:19:09,988 --> 00:19:11,936
גבר יבוא, יראה איזה מישהו
:לובש בדיוק אותו דבר, הוא יגיד

263
00:19:12,072 --> 00:19:14,690
.צלם, צלם, צלם
.אחים, צלם. תראה איזה יופי

264
00:19:14,857 --> 00:19:16,286
.נכון, כאילו יש יותר זה

265
00:19:16,466 --> 00:19:17,706
,אני אגיד איזה משהו

266
00:19:18,582 --> 00:19:20,703
אומנם איזה חידוש
שאולי שכחנו קצת להגיד

267
00:19:21,186 --> 00:19:26,279
בפרשת יעקב אבינו, שמה עם הסיפור
שהוא ביקש מהקב"ה

268
00:19:26,420 --> 00:19:29,328
?בגד ללבוש ולחם לאכול, נכון

269
00:19:29,808 --> 00:19:31,951
?ברור, אז מה אתה כאילו
.ברור שבגד ללבוש ולחם לאכול

270
00:19:31,979 --> 00:19:34,567
מה, זה כאילו בגד לאכול
?ולחם ללבוש

271
00:19:34,591 --> 00:19:39,713
כאילו, ברור. כי כמה אנשים
,יש להם בגדים ובערימות אלפי שקלים

272
00:19:39,748 --> 00:19:43,706
,ויש להם ים כסף
,אבל תן לי בגד ללבוש

273
00:19:43,763 --> 00:19:45,700
תן לי שאני אצליח ללבוש
,את הבגד לבד

274
00:19:45,927 --> 00:19:47,181
.ולא איזה תאילנדי ילביש אותי

275
00:19:47,387 --> 00:19:49,129
...תן לי לחם
.אתה יודע מה קורה אצלי? -כן-

276
00:19:49,153 --> 00:19:51,319
אני מתפלל שהבגד יעלה עליי
.אם אכלתי לחם

277
00:19:51,879 --> 00:19:54,679
,אני מחשב את הלחם
?אם אכלתי לחם, לא בטוח... -את האמת

278
00:19:54,731 --> 00:19:57,480
,את האמת? יש לך נוכחות
.אתה נראה פצצה. -זו תפילה של הרבה אנשים

279
00:19:57,531 --> 00:20:02,448
.הכול בסדר, ברוך השם
.אתה יודע, זה גם נותן לך את הנוכחות המתאימה

280
00:20:02,533 --> 00:20:05,220
אני חושב שמבנה הגוף
.עושה לך את כל ההצגה פה

281
00:20:05,240 --> 00:20:07,650
,ואני אומר לך שהקסמת אותי
,ובקטע של הספרדית

282
00:20:07,925 --> 00:20:09,693
."תמיד חייבים לדחוף איזה "קרואסון

283
00:20:11,049 --> 00:20:12,794
?נכון, יש לך "קרואסון" ספרדי

284
00:20:12,868 --> 00:20:15,166
נכון, למה? יש לך בתוך השיר
."גם את המילה "קרואסון

285
00:20:15,222 --> 00:20:16,375
."קורסו". -"קורסון"

286
00:20:16,539 --> 00:20:19,603
,אז בקיצור, בעזרת השם
?שנזכה כולנו, בעזרת השם, איך אומרים

287
00:20:19,670 --> 00:20:22,567
,שהקב"ה, שהוא כבר נותן שפע
- נותן כסף, נותן הכול

288
00:20:22,880 --> 00:20:24,796
,בגד ללבוש, שנצליח להתלבש אנו לבד

289
00:20:24,900 --> 00:20:27,499
ולחם לאכול, שאני לא אצטרך
,איזה מישהו שיאכיל אותי

290
00:20:27,527 --> 00:20:28,602
.למרות שיש לי מלא מלא כסף

291
00:20:28,937 --> 00:20:31,021
.שבעזרת השם
.אמן, חזק וברוך-

292
00:20:31,289 --> 00:20:34,037
,אז תודה רבה לך, הרב יעקב חמו
,הסטנדאפיסט שלנו

293
00:20:34,060 --> 00:20:36,498
.בפאנל הקבוע שלנו
.מגיע לו בהחלט מחיאות כפיים

294
00:20:37,949 --> 00:20:40,065
?"נשיר קצת "והאר עינינו בתורתך
.חייבים-

295
00:24:48,822 --> 00:24:51,484
?אני יכול לשאול אותך שאלה
.בוודאי-

296
00:24:52,009 --> 00:24:55,823
?מה זה? איך אתה
אתה לוקח כאילו כמויות של נשמה

297
00:24:56,377 --> 00:25:01,261
...ולקחת כאילו שיר שהוא
:אמרת ככה לדוד

298
00:25:01,488 --> 00:25:03,858
."תעשה "והאר עינינו
?אמרתי: טוב, מה אתה הולך לשיר לנו

299
00:25:04,295 --> 00:25:06,485
ואז אתה פתאום שר
,את "והאר עינינו" המוכר

300
00:25:06,885 --> 00:25:09,570
.אבל לקחת כמויות של נשמה והכנסת בו

301
00:25:09,646 --> 00:25:11,921
.חכמי לב בשירה
.וואו. -הלוואי, אמן-

302
00:25:12,080 --> 00:25:15,603
.אני לא יודע איך עשית את זה
.זה ממש ללמוד, מדהים

303
00:25:15,754 --> 00:25:16,814
.תודה רבה, תודה רבה

304
00:25:19,326 --> 00:25:23,166
נאמר ברוך הבא
,לאחד מרבני הידברות, אחד

305
00:25:24,011 --> 00:25:26,102
,אחד ויחיד
?הרב מרדכי לוי, מה שלומך

306
00:25:26,189 --> 00:25:27,244
.נעים מאוד, ברוך השם

307
00:25:27,293 --> 00:25:30,718
.אני שמח לראות אותך כל שבוע
.הדדי. -מחדש-

308
00:25:31,445 --> 00:25:33,769
?מה תחדש לנו על הפרשה
,זו פרשה מעניינת מאוד

309
00:25:33,787 --> 00:25:36,202
.הרב מכיר אותה. -מאוד מעניינת
.הרב שמע אותנו קצת קודם-

310
00:25:36,312 --> 00:25:41,717
כן, כן. יש לנו פה איש יקר
.שמומחה בענייני שמנים

311
00:25:41,743 --> 00:25:45,272
.קודם שמעתי אותו בקשב רב
.הוא הסביר מאוד יפה

312
00:25:45,717 --> 00:25:48,571
,רציתי לדבר רק קצת משהו לגבי שמן
.משהו רוחני

313
00:25:49,203 --> 00:25:54,695
חז"ל הקדושים אומרים לנו
שכל מי שרגיל להדליק נרות

314
00:25:54,712 --> 00:25:55,959
,דווקא על ידי שמן

315
00:25:56,476 --> 00:26:00,113
,סגולה שיהיו לו ילדים טובים
.צדיקים, תלמידי חכמים

316
00:26:00,130 --> 00:26:01,817
.רבי טרפון אומר את זה
.יפה-

317
00:26:02,100 --> 00:26:06,401
וזאת אומרת, למה? בבית המקדש
.היו מדליקים הרי עם שמן זית

318
00:26:06,433 --> 00:26:08,948
,ידוע שגם נרות חנוכה, גם נרות שבת
.יש עניין

319
00:26:08,980 --> 00:26:10,883
,אומנם גם נרות רגילים זה בסדר

320
00:26:10,941 --> 00:26:14,519
.אבל יש עניין להקפיד דווקא בשמן זית

321
00:26:15,177 --> 00:26:18,200
,גם דוד המלך בתהילים אומר, מברך

322
00:26:18,262 --> 00:26:21,510
,הוא אומר: "אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך

323
00:26:21,800 --> 00:26:24,874
."בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך"

324
00:26:24,902 --> 00:26:29,311
גם פה הוא מאחל ומברך
.שהילדים יהיו כמו זיתים

325
00:26:29,856 --> 00:26:33,319
,גם אצל יונה
,לא יונה, הכוונה נח

326
00:26:33,447 --> 00:26:35,283
,שהוא שלח את היונה

327
00:26:35,378 --> 00:26:38,552
היא דווקא חזרה
.עם עלה זית בפיה

328
00:26:38,725 --> 00:26:40,906
עכשיו, רואים שהזית פה
.מסמל פה איזה משהו

329
00:26:40,915 --> 00:26:43,136
?מה העניין בזיתים הללו

330
00:26:43,531 --> 00:26:44,898
אז יש הסבר אחד שאומר

331
00:26:45,173 --> 00:26:48,984
,שכל עץ אפשר להרכיב אותו תרכובת

332
00:26:48,997 --> 00:26:50,163
לעשות ממנו כלאיים

333
00:26:50,197 --> 00:26:53,387
כדי להצמיח איזה זן משובח יותר
.או זן חדש

334
00:26:53,808 --> 00:26:57,276
אבל הזיתים לא מקבלים
.שום הרכבה עם שום דבר

335
00:26:57,815 --> 00:27:02,193
,באים ואומרים, כל אחד רוצה שילדיו
הוא מחנך אותם, משקיע בהם

336
00:27:02,225 --> 00:27:04,861
,את הונו, מרצו
.כל אחד הרי רוצה

337
00:27:05,211 --> 00:27:06,798
הבנים הם העתיד של האדם

338
00:27:07,075 --> 00:27:10,078
והוא רוצה שהם ילכו בדרך
,הישרה והטובה שהוא מחנך אותם

339
00:27:10,119 --> 00:27:12,254
.בלי השפעה זרה לא טובה

340
00:27:12,541 --> 00:27:15,387
,אז לכן מדמים את זה
,שמן הזית, כמו ששמן

341
00:27:15,676 --> 00:27:17,575
,לא רק הזית לא מקבל תרכובת

342
00:27:17,613 --> 00:27:19,687
,ידוע שגם השמן לא מתערבב עם שום דבר

343
00:27:19,702 --> 00:27:21,186
,תמיד הוא צף כלפי מעלה

344
00:27:21,475 --> 00:27:24,066
,אז כך מברכים שהבנים, שהילדים

345
00:27:24,331 --> 00:27:27,211
.יהיו כמו שמן זית זך

346
00:27:27,454 --> 00:27:30,727
אגב, אומרים שגם לכן
היונה אצל נח

347
00:27:30,803 --> 00:27:33,084
.הביאה דווקא עלה זית
?מדוע

348
00:27:33,466 --> 00:27:36,310
כי נח רצה לדעת
.האם העולם תוקן

349
00:27:36,370 --> 00:27:38,913
כי אז הייתה בעיה
.שהכול נהיה אנדרלמוסיה

350
00:27:39,200 --> 00:27:42,777
,גילוי עריות
,כתוב שהטווס הלך עם התרנגול

351
00:27:42,809 --> 00:27:44,796
.הסוס הלך עם החמור
.נהיה בלגן שלם

352
00:27:44,837 --> 00:27:46,654
.הוא רצה לדעת האם תוקן העולם

353
00:27:47,058 --> 00:27:51,086
דווקא היונה, שידוע שיונה
,היא מסמלת נאמנות לבן זוגה

354
00:27:51,140 --> 00:27:54,980
ודווקא עלה זית, שזית מסמל
,שהוא לא מקבל שום תרכובת

355
00:27:55,062 --> 00:27:57,520
:היא הביאה לו סימן
.העולם תוקן. -יפה מאוד

356
00:27:57,555 --> 00:28:02,163
,זאת אומרת, השמן... לכן מי שמדליק נרות
,מקפיד דווקא על ידי שמן

357
00:28:02,260 --> 00:28:05,261
השמן מראה על זה
,שהילדים ילכו בדרך הישרה והטובה

358
00:28:05,564 --> 00:28:06,437
.לא יתערבבו

359
00:28:06,844 --> 00:28:09,724
:ויש הסבר נוסף לעניין של השמן

360
00:28:09,756 --> 00:28:11,672
...למה להדליק דווקא ב
מה הסגולה

361
00:28:12,446 --> 00:28:14,744
?שמן זית - ילדים תלמידי חכמים

362
00:28:15,373 --> 00:28:19,374
כתוב, ידוע שהילדים שלנו
.יש להם מצלמות

363
00:28:19,538 --> 00:28:21,503
.לכל אדם, יש לו מצלמות נסתרות

364
00:28:22,571 --> 00:28:24,818
הילדים יש להם מבט בוחן לראות

365
00:28:24,911 --> 00:28:28,087
האם ההורים באמת
מה שהם מלמדים אותם

366
00:28:28,117 --> 00:28:29,499
,ורוצים שהם ישאפו

367
00:28:29,505 --> 00:28:31,668
האם גם ההורים באמת
מאמינים בזה ועושים את זה

368
00:28:31,694 --> 00:28:32,982
?או שזה רק כלפי חוץ

369
00:28:33,315 --> 00:28:37,040
לכן אומרים: תמונה אחת שווה
.יותר מאלף מילים

370
00:28:37,506 --> 00:28:41,947
ברגע שהילדים רואים
,שההורים מקפידים דווקא על שמן זית

371
00:28:42,997 --> 00:28:44,394
,אפשר להדליק גם בנר רגיל

372
00:28:44,422 --> 00:28:46,433
,אבל לא, מקפידים דווקא על שמן זית

373
00:28:46,468 --> 00:28:48,225
- זאת אומרת הם מהדרים במצוות

374
00:28:48,682 --> 00:28:52,377
אז הילד רואה שבאמת חשוב
,לאבא, לאימא להדר במצוות

375
00:28:52,394 --> 00:28:54,965
אז הילד שואף לעשות מצוות כראוי

376
00:28:55,000 --> 00:28:56,658
,ולא לחפף כלאחר יד

377
00:28:56,906 --> 00:28:59,972
.אז לכן הבנים יוצאים ילדים טובים, צדיקים

378
00:29:00,416 --> 00:29:05,341
סיפרו על יהודי אחד
.שהגיע לאחד הרבנים

379
00:29:05,363 --> 00:29:07,382
,אמר לו: כבוד הרב
אני חושב שיש לי בן

380
00:29:07,529 --> 00:29:09,897
...שהוא עתיד לצאת פשש
,משהו גדול

381
00:29:09,953 --> 00:29:12,740
תראה, מגיל קטן יש לו
.כמו רוח הקודש

382
00:29:12,783 --> 00:29:13,953
?הוא אמר: למה אתה חושב ככה

383
00:29:14,253 --> 00:29:16,656
הוא אמר: תראה, ילד קטן
בן שנה וחצי

384
00:29:17,324 --> 00:29:20,530
והנה, הוא לוקח את הלגו
,והוא לוקח את הלגו

385
00:29:20,749 --> 00:29:23,425
,עושה מזה קובייה
,שם קובייה אחת מעל לראש

386
00:29:23,542 --> 00:29:24,543
,כמו תפילין של ראש

387
00:29:24,822 --> 00:29:28,591
וקובייה שנייה שם על היד
.ומתחיל להתנדנד

388
00:29:28,645 --> 00:29:32,372
תראה, ילד בגיל שנה וחצי
.יש לו שאיפות קדושות להניח תפילין

389
00:29:32,881 --> 00:29:34,245
,אמר לו הרב: תקשיב טוב

390
00:29:34,264 --> 00:29:36,096
אני לא יודע אם הבן הזה
,יש לו שאיפות או לא

391
00:29:36,126 --> 00:29:38,904
,אני יודע שאתה בן אדם
.אוי ואבוי לך

392
00:29:38,950 --> 00:29:40,249
.אתה לא בסדר
?הוא אמר: למה

393
00:29:40,494 --> 00:29:43,257
,סימן שאתה מתפלל בבית
,מניח תפילין בבית

394
00:29:43,291 --> 00:29:44,580
במקום ללכת לבית הכנסת

395
00:29:44,796 --> 00:29:46,236
.אז הילד רואה מה אתה עושה

396
00:29:46,457 --> 00:29:47,426
.אתה השפעת עליו

397
00:29:47,516 --> 00:29:49,140
.זאת אומרת, זה לכאן ולכאן

398
00:29:49,160 --> 00:29:51,438
:צריכים לדעת
.מה שאנחנו עושים זה משפיע על הילדים

399
00:29:51,743 --> 00:29:54,035
,ואם הזכרנו את זה
,ידוע, אנחנו פה בהידברות, ברוך השם

400
00:29:54,059 --> 00:29:56,982
באמת יש לנו פעילות ענפה
.בנושא של חינוך ילדים

401
00:29:57,291 --> 00:30:00,424
,זו אחת ההתמודדויות הלא פשוטות שיש בדורנו

402
00:30:00,658 --> 00:30:01,449
.הורים וילדים

403
00:30:01,490 --> 00:30:05,111
אנחנו פה, ברוך השם, במקום הזה
ייסדנו סדנאות נפלאות

404
00:30:05,112 --> 00:30:11,923
לגבי חינוך ילדים, לגבי הדרכה להורים
איך להתנהג, איך להתמודד בדור הזה

405
00:30:09,880 --> 00:30:14,481
.ואסור אף פעם להתייאש ולהרים ידיים

406
00:30:14,686 --> 00:30:19,205
גם אם חס ושלום, הילד או הילדה
,סטו מן הדרך, הלכו בדרך לא טובה

407
00:30:19,244 --> 00:30:22,429
.הידרדרו לדברים שליליים - לא מתייאשים

408
00:30:22,437 --> 00:30:24,160
,יש לנו פה סדנאות מיוחדות

409
00:30:24,253 --> 00:30:27,283
נותנים כלים להורים
לדעת איך להתמודד עם זה

410
00:30:27,520 --> 00:30:30,502
,וגם בקשר ישיר עם ילדים
.עם נוער מתמודד

411
00:30:30,539 --> 00:30:32,580
.יש לנו פה כל מיני פעילויות ענפות

412
00:30:32,857 --> 00:30:34,465
,כל מי שיוצר קשר עם הידברות

413
00:30:34,494 --> 00:30:35,542
,כמובן מפנים אותו

414
00:30:35,553 --> 00:30:40,351
מכוונים אותו באזור מגוריו
,לאנשים הבקיאים והמיוחדים בדברים הללו

415
00:30:40,533 --> 00:30:46,924
,וברוך השם זוכים שאנשים, ברוך השם
על ידי שמן הזית הטהור הזה

416
00:30:46,973 --> 00:30:50,498
נזכה שכולנו
."בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך"

417
00:30:50,558 --> 00:30:53,274
?יפה מאוד. זך כמו שמן, הא

418
00:30:53,551 --> 00:30:55,914
,מדהים! -כמה שמענו על שמן התוכנית הזאת

419
00:30:55,947 --> 00:30:58,466
.וכל כך יפה והחכמתם אותנו מאוד

420
00:30:58,630 --> 00:30:59,893
.הרב מרדכי, תודה רבה לך

421
00:31:00,511 --> 00:31:02,148
.אני רוצה לפנות אליך שוב, הרב אסוס

422
00:31:02,174 --> 00:31:05,370
אנחנו דיברנו על בגדי אהרן הכוהן

423
00:31:05,691 --> 00:31:09,820
ודיברנו על האבנט ועל החושן
,ועל הציץ ועל האבנט

424
00:31:10,150 --> 00:31:12,920
אבל החושן דווקא הוא נח
.על ליבו של אהרן הכוהן

425
00:31:13,053 --> 00:31:16,740
?מה היה המיוחד דווקא בחושן
קודם כול, מה זה החושן? בוא נספר לצופים שלנו

426
00:31:17,144 --> 00:31:19,700
?למה דווקא הוא נח על ליבו של אהרן הכוהן

427
00:31:19,726 --> 00:31:23,770
,החושן הוא היה בגד לא כל כך גדול

428
00:31:24,206 --> 00:31:28,130
,הוא היה זרת על זרת
,שהמידה היא מהאגודל לזרת

429
00:31:28,212 --> 00:31:30,740
.זה היה הגודל של החושן

430
00:31:31,075 --> 00:31:38,580
:הוא היה עשוי מחמישה סוגים של חוטים
.זהב, תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש

431
00:31:38,610 --> 00:31:41,406
.שש זה פשתן
.מזה היה עשוי החושן

432
00:31:41,707 --> 00:31:48,135
היו לו מקומות בתוך הבד שהיה אפשר להניח
.שם אבנים, שאלו היו האבנים של החושן

433
00:31:48,578 --> 00:31:53,066
היו 12 אבנים
,מסביב, בתוך החושן בפנים

434
00:31:53,352 --> 00:31:56,254
ועל כל אבן ואבן היה כתוב
:את השמות של השבטים

435
00:31:56,480 --> 00:32:01,064
,ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון
.דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין

436
00:32:01,121 --> 00:32:03,103
.אלו היו 12 האבנים של החושן

437
00:32:03,665 --> 00:32:08,020
.אבל המנוע של החושן זה היה האורים ותומים

438
00:32:08,634 --> 00:32:13,000
ומאוד מעניין, לא כתוב בתורה
,לעשות אורים ותומים

439
00:32:13,240 --> 00:32:15,500
."כתוב לעשות חושן, "ועשית חושן

440
00:32:15,760 --> 00:32:18,140
?אבל מי היה צריך לעשות את האורים ותומים

441
00:32:18,602 --> 00:32:23,073
,האורים ותומים זה היה שם המפורש
.שם המפורש

442
00:32:23,694 --> 00:32:26,760
היו צריכים לשים אותו בתוך הקפלים של החושן

443
00:32:27,004 --> 00:32:28,530
.וזה היה המנוע של החושן

444
00:32:29,200 --> 00:32:33,320
?מי עשה את השם המפורש הזה
.המכתב, מכתב אלוקים

445
00:32:33,853 --> 00:32:36,042
,כך כתוב בראשונים. אף אחד לא עשה

446
00:32:36,089 --> 00:32:37,555
.אין ציווי לעשות אורים ותומים

447
00:32:38,260 --> 00:32:41,800
,השם הזה, הקב"ה בעצמו כתב אותו
.כמו לוחות הברית

448
00:32:42,085 --> 00:32:46,040
,כשהקב"ה חרט על הלוחות
.אותו דבר שם המפורש הזה

449
00:32:46,262 --> 00:32:47,880
?ומה היה הנשמה בעצם

450
00:32:48,180 --> 00:32:54,422
שכאשר היה מגיע מלך או משוח מלחמה
,או כל אחד שהציבור צריך לו, אב בית דין

451
00:32:54,868 --> 00:32:56,137
,היה מגיע לשאול שאלות

452
00:32:56,267 --> 00:32:58,394
רוצים לדעת: לצאת למלחמה
?או לא לצאת למלחמה

453
00:32:58,730 --> 00:33:01,309
,היו באים לכוהן
היו עומדים מאחורי הכוהן

454
00:33:01,771 --> 00:33:03,226
:ושואלים את השאלה בשקט

455
00:33:04,039 --> 00:33:06,392
?האם לצאת למלחמה עִם עַם פלוני

456
00:33:07,185 --> 00:33:10,392
:והאותיות בתוך החושן היו מאירות

457
00:33:10,472 --> 00:33:13,440
.כ'-נ' או ל'-א' - כן או לא

458
00:33:13,531 --> 00:33:15,763
,ועד כדי כך זה היה מדויק

459
00:33:15,791 --> 00:33:19,470
הם היו יכולים לדעת
,אם ימותו במלחמה או לא ימותו במלחמה

460
00:33:19,499 --> 00:33:21,080
.ואם ימותו - כמה אנשים ימותו

461
00:33:21,341 --> 00:33:24,725
,הכול היה מפורש מפי הקב"ה

462
00:33:25,053 --> 00:33:28,258
שבעצם הוא נתן לנו את האורים ותומים
.שנמצאים בתוך החושן

463
00:33:28,785 --> 00:33:32,680
,וזה היה אורים ותומים, שכך כשמם הם

464
00:33:32,894 --> 00:33:37,010
,שזה היה מאיר ותמים
.היה מדויק בדיוק

465
00:33:37,099 --> 00:33:39,740
.בנביא קוראים לזה: כרתי ופלתי

466
00:33:40,026 --> 00:33:41,946
?"הגמרא אומרת: מה הכוונה "כרתי ופלתי

467
00:33:42,279 --> 00:33:45,866
הכוונה היא שכורתים דבריהם
.והם מופלאים בדבריהם

468
00:33:46,081 --> 00:33:52,571
היה מדויק. וזה היה בעצם סוג של שאלה
,לקב"ה ולקבל עליו תשובה

469
00:33:52,613 --> 00:33:53,328
.זה היה החושן

470
00:33:53,627 --> 00:33:55,521
וזה היה על ליבו של אהרן

471
00:33:55,944 --> 00:34:00,010
,בזכות דבר אחד ענק
,שהוא בעצם נראה קטן מאוד

472
00:34:00,811 --> 00:34:04,770
שכאשר משה רבנו הגיע ממדיין חזרה

473
00:34:04,796 --> 00:34:08,042
,בשביל להציל את עם ישראל
:אמר לו הקב"ה

474
00:34:08,083 --> 00:34:10,500
אל תדאג, אהרן הצדיק אחיך

475
00:34:10,853 --> 00:34:13,518
,הוא ראך ושמח בליבו

476
00:34:14,184 --> 00:34:17,410
,שמחה בלב תהייה לו על אח שלו שעלה לגדולה

477
00:34:17,547 --> 00:34:21,136
,הוא זכה שיהיה חושן על ליבו של אהרן הכוהן

478
00:34:21,160 --> 00:34:24,000
.ולא רק לו, אלא לכל זרעו אחריו

479
00:34:24,197 --> 00:34:26,885
כל הכוהנים הגדולים
,של בית שני, של בית ראשון

480
00:34:26,950 --> 00:34:30,329
,כולם כולם כולם זוכים לחושן על הלב

481
00:34:30,373 --> 00:34:32,729
,את השם המפורש שנמצא על הלב

482
00:34:32,764 --> 00:34:35,320
,שמאיר וזורח ונותן את התשובות הנכונות

483
00:34:35,581 --> 00:34:37,413
."בזכות "וראך ושמח בליבו

484
00:34:37,726 --> 00:34:39,434
,לפעמים מעשה קטן של בן אדם

485
00:34:39,672 --> 00:34:43,320
,הוא לא יודע כמה הוא זוכה
.הוא בעצמו וכל דורותיו אחריו

486
00:34:44,072 --> 00:34:47,296
.מפורט, מדוקדק ומקסים
.תודה רבה-

487
00:34:47,456 --> 00:34:48,455
.חזרה אליך, עומרי

488
00:34:48,898 --> 00:34:51,959
הייתי שמח לדעת
עבור הצופים שלנו בבית

489
00:34:52,435 --> 00:34:55,185
?מה בעצם המיוחדות בלגדל שמן בארץ

490
00:34:55,211 --> 00:34:56,760
.יש מיוחדות כזאת? -כן

491
00:34:56,761 --> 00:34:58,773
ובכלל, גם כן
.על תהליך ההפקה

492
00:34:58,792 --> 00:35:00,868
עכשיו אנחנו רוצים לדעת
?איך מפיקים בעצם שמן

493
00:35:01,283 --> 00:35:01,596
.אוקיי

494
00:35:02,857 --> 00:35:06,466
.קודם כול, החכמנו מדברי הרב
.מאוד-

495
00:35:06,840 --> 00:35:09,423
,ושנייה רגע אני אתייחס

496
00:35:09,464 --> 00:35:11,631
אבל מה שהרב אמר זה משהו מדהים

497
00:35:11,646 --> 00:35:14,619
כי זה מקשר את זה
ששמן זית כל הזמן מקריב את עצמו

498
00:35:15,026 --> 00:35:18,930
ואנחנו מחנכים את הילדים שלנו
,בחינוך של להדליק בשמן זית

499
00:35:19,387 --> 00:35:20,122
זה להראות להם

500
00:35:20,169 --> 00:35:23,610
,שאם אנחנו רוצים להשיג מטרות
.אנחנו חייבים להקריב משהו כנגד

501
00:35:24,102 --> 00:35:27,854
בן אדם לא יכול להיות פרופסור
.אם הוא ישב כל היום בבית ולא יעשה כלום

502
00:35:27,888 --> 00:35:32,859
...הוא יהיה חייב להקריב  חלק גדול מה
או גדול דור - חלק גדול מהעולם הזה

503
00:35:32,870 --> 00:35:37,071
,כדי להגיע להישגים מאוד גדולים
.אז ההקרבה הזאת מאוד מאוד עוזרת

504
00:35:37,100 --> 00:35:38,453
.אלא אם כן הוא רוצה להיות פרופסור לשינה

505
00:35:38,725 --> 00:35:40,915
.כן. גם בזה חייבים להקריב

506
00:35:41,702 --> 00:35:45,486
אבל רואים את זה ברבי טרפון

507
00:35:45,512 --> 00:35:49,596
ששם את כפות הידיים שלו
מתחת לכפות הרגליים של אימא שלו

508
00:35:49,901 --> 00:35:51,110
.בשביל להראות כמה הוא מכבד אותה

509
00:35:51,129 --> 00:35:53,466
:ורבי טרפון אומר
"אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד"

510
00:35:53,853 --> 00:35:54,820
.אז משם לומדים את זה

511
00:35:55,276 --> 00:35:58,440
,לגבי ההפקה של שמן הזית בישראל

512
00:35:59,131 --> 00:36:01,227
.קודם כול זה מקדמא דינן

513
00:36:01,240 --> 00:36:04,090
,"אנחנו לא מזמן התחלנו להגיד את "ברך עלינו

514
00:36:04,349 --> 00:36:06,563
,שזה ב- ז' בחשוון

515
00:36:06,608 --> 00:36:09,538
.למה? כי היו מביאים את הזיתים לבית המקדש

516
00:36:09,578 --> 00:36:12,928
,אנחנו רואים שפה
,גם בהיסטוריה ובארכיאולוגיה

517
00:36:13,419 --> 00:36:16,130
.תמיד תמיד תמיד היה פה
זה האזור שמגדלים בו שמן זית

518
00:36:16,195 --> 00:36:17,157
.או מגדלים בו זיתים

519
00:36:17,568 --> 00:36:19,250
.רואים את זה ממש לאורך כל ההיסטוריה

520
00:36:20,368 --> 00:36:22,651
...אנחנו רואים בתחרויות
?מה זה "פה"? זה אזור מסוים-

521
00:36:22,788 --> 00:36:23,423
.ארץ ישראל

522
00:36:23,462 --> 00:36:25,358
?אתה מדבר על ארץ ישראל
.כן-

523
00:36:25,722 --> 00:36:28,628
,פה אין רק מטרים של נדל"ן
,פה יש גם עומק, פה יש היסטוריה

524
00:36:28,664 --> 00:36:32,106
,פה יש.. זה שלנו! ואנחנו מרגישים את זה

525
00:36:32,338 --> 00:36:34,251
,אנחנו מרגישים את זה בתחרויות בכל העולם

526
00:36:34,267 --> 00:36:38,360
כשאנחנו שולחים
את שמני הזית של ארץ ישראל

527
00:36:38,634 --> 00:36:41,488
"לתחרויות, מ"טרה אוליבו
,"ו"מריו-סלינס

528
00:36:41,525 --> 00:36:43,871
אלו תחרויות מאוד מאוד נחשבות בעולם

529
00:36:44,320 --> 00:36:49,560
ורואים שאנחנו זוכים, קוטפים באמת מדליות
מאוד מאוד מאוד נחשבות

530
00:36:50,204 --> 00:36:54,900
.ורואים שיש לנו סייעתא דשמיא פה בעניין הזה

531
00:36:56,872 --> 00:36:59,646
...פה דווקא בנושא הזה אנחנו

532
00:36:59,841 --> 00:37:01,949
,בשמן זית, שאנחנו רואים שהוא ראשון המסיק

533
00:37:02,353 --> 00:37:04,400
,שהצבע שלו הוא קצת יותר עכור

534
00:37:04,796 --> 00:37:06,020
.זה שמן זית שהוא טרי

535
00:37:06,430 --> 00:37:09,003
.שהוא טרי, זה אומר שהטעמים בו יותר מודגשים

536
00:37:09,030 --> 00:37:10,876
?אתה תשאיר לי את הבקבוק, כן
.ברור-

537
00:37:12,148 --> 00:37:13,758
.יש לי כאלה. זה בסדר, אני לא צריך

538
00:37:15,209 --> 00:37:18,150
שמן הזית הטרי
,יש בו גם סגולות

539
00:37:18,182 --> 00:37:21,832
,יש בו המון המון פוליפנולים
.שזה נוגדי חמצון, ואנטיאוקסידנטים

540
00:37:23,704 --> 00:37:29,944
,הוא מאוד מאוד עוזר לספיגה של ויטמין די
שעוזר לספיגה של סידן בעקיפין

541
00:37:29,959 --> 00:37:32,212
.כי הוא מסיס בסביבה שומנית

542
00:37:34,001 --> 00:37:36,080
.מאוד מאוד מאוד בריא, מאוד מאוד טוב

543
00:37:36,170 --> 00:37:39,575
- והתהליך, הרעיון של שמן זית ישראלי
.כי הוא טרי

544
00:37:39,888 --> 00:37:43,168
כמה ששמן זית הוא יותר טרי
.ככה הוא יותר טוב ויותר בריא

545
00:37:43,970 --> 00:37:48,160
,כשאנחנו מייבאים... אנחנו לא מייבאים
,אבל כשאנשים מייבאים שמן זית מחו"ל

546
00:37:48,256 --> 00:37:51,320
.בדרך כלל זה שמן הזית שהיה הכי זול במכרז

547
00:37:51,594 --> 00:37:53,767
אוקיי. -וזה מה שאנחנו
.מכניסים לבטן שלנו

548
00:37:54,016 --> 00:37:55,229
.אסור לנו לעשות את זה

549
00:37:56,072 --> 00:37:58,939
אנחנו צריכים לראות שזה שמן זית
"בדרגת "כתית מעולה

550
00:37:59,326 --> 00:38:03,205
שיש עליו פיקוח ממשרד הבריאות
ועד למשרד החקלאות

551
00:38:03,220 --> 00:38:04,368
.והגנת הסביבה, איכות הסביבה

552
00:38:04,580 --> 00:38:08,245
.אנחנו כל הזמן באינטראקציה עם האדמה, פה

553
00:38:08,736 --> 00:38:10,539
,וברגע שאנחנו מייבאים

554
00:38:10,785 --> 00:38:12,398
זה יכול להיות שמן בן ארבע, בן חמש שנים

555
00:38:12,407 --> 00:38:13,618
.ואין לנו שום פיקוח על זה
.וואו-

556
00:38:14,100 --> 00:38:16,690
.וזה מאוד מאוד לא בריא
,אנחנו מבטיחים לשים לב-

557
00:38:18,102 --> 00:38:21,500
.ויצאנו עם המון רשמים על שמן
...האמת, אני לא ידעתי, אני פשוט... שמן ו

558
00:38:21,557 --> 00:38:22,759
.אילו תובנות. וואו
.כן-

559
00:38:22,786 --> 00:38:27,616
יש את הבדיחה הזאת שאיך אישה ספרדייה
מבשלת בבוקר? אז היא קודם כול

560
00:38:27,637 --> 00:38:30,826
:יוצקת את כל השמן לסיר ואומרת
?מה אני אבשל? מה אני אבשל

561
00:38:30,893 --> 00:38:36,186
אפרופו לבישול, שמן זית - יש מיתוס
,מאוד מאוד... אני לא יודע מי המציא אותו

562
00:38:36,500 --> 00:38:39,560
שלא בריא לטגן בשמן זית
.או לא בריא לבשל בשמן זית

563
00:38:40,070 --> 00:38:44,290
.חד-משמעית, קודם כול, לא בריא לטגן
.אבל אם כבר לטגן - אז בשמן זית

564
00:38:44,593 --> 00:38:50,320
כי שמן סויה, למשל, נקודת העישון שלו
.היא ב-160 מעלות, שמן זית ב-191 מעלות

565
00:38:50,349 --> 00:38:54,243
זה משמעותי, יש בו המון המון אנזימים
.שעוזרים לעיכול

566
00:38:54,275 --> 00:38:57,070
אני אצטרך אחרי התוכנית לשבת
עם כלי כתיבה, יש המון אינפורמציה

567
00:38:57,093 --> 00:38:58,520
.בתוכנית הזאת של שמן
.כן-

568
00:38:59,460 --> 00:39:02,750
טל, אנחנו דיברנו כבר על מידות גוף ושמן
,אז אנחנו נהיה זהירים יותר

569
00:39:02,786 --> 00:39:04,273
.נבטיח בלי נדר, לפחות
...כן, אני-

570
00:39:04,407 --> 00:39:07,432
בדיאטה הים תיכונית הוא דווקא
.משחק תפקיד טוב בהרזיה

571
00:39:07,473 --> 00:39:09,710
.אנחנו... טל ואני נחלוק את הבקבוק יחד

572
00:39:10,826 --> 00:39:13,810
,טל, שבת, עונג שבת
."אתה בתוכנית "עונג שבת

573
00:39:13,845 --> 00:39:15,940
?מה השבת אומרת לך
?מה אתה רגיל לשיר בשבת

574
00:39:15,975 --> 00:39:16,880
?מה אתה עושה בשבת

575
00:39:17,685 --> 00:39:20,320
?מה זה שבת בשבילך
האמת, שאני גדלתי בבית-

576
00:39:20,360 --> 00:39:25,030
שאבא שלי הוא גם פייטן
וסבא שלי פייטן

577
00:39:25,635 --> 00:39:29,660
וגדלתי על היסודות האלה
,של שירי שבת

578
00:39:29,706 --> 00:39:32,740
ואצלנו גם לא הייתה
,כל כך אפשרות

579
00:39:32,772 --> 00:39:34,560
,אם היית ילד ולא היית שר
,אז הוא היה מתסכל עליך

580
00:39:34,602 --> 00:39:36,830
!אומר: תשיר! תשיר! תשיר

581
00:39:37,051 --> 00:39:40,430
,אז לא הייתה לך כל כך אפשרות ללמוד
...אבל אני באמת

582
00:39:40,653 --> 00:39:42,760
.לא הייתה אפשרות לא לשיר
.אפשרות לא לשיר-

583
00:39:43,760 --> 00:39:48,340
,וכמובן, אם אתה תהיה חכם
.אז אתה גם תלמד את הנקודות האלה

584
00:39:48,429 --> 00:39:52,780
.אז אתה בטח מכיר את שירת הבקשות
.האמת, שלשם לא הגעתי-

585
00:39:52,827 --> 00:39:58,160
אני, בעוונותיי, ביום שישי בערב
,הייתי הולך לישון

586
00:39:58,539 --> 00:40:02,720
.אבל כן המון המון ינקתי מהיסודות האלה
סליחה, רק חשוב לציין-

587
00:40:02,917 --> 00:40:08,570
.שטל אומר שהוא הלך לישון
?שירת הבקשות מונהגת באמצע הלילה, כן

588
00:40:08,690 --> 00:40:09,360
.לפנות בוקר

589
00:40:09,841 --> 00:40:12,405
זאת אומרת, זה לא שעכשיו הוא הלך לישון
,בשמונה בערב, הוא בסדר

590
00:40:12,433 --> 00:40:14,400
.הוא הלך לישון בשמונה, בשעות סבירות

591
00:40:14,909 --> 00:40:19,860
כשמרוקאים משכימי קום, וכמו בירושלים
,"ב"עדס" וב"בוכרים

592
00:40:20,355 --> 00:40:22,240
.קמים לפנות בוקר לשירת הבקשות

593
00:40:22,805 --> 00:40:27,210
?אז באמת, שם לא זכיתי לקחת הרבה חלק, כן
,המון המון שמעתי וינקתי

594
00:40:28,385 --> 00:40:30,170
,האמת גם מחומרים שאתה עושה

595
00:40:30,999 --> 00:40:37,120
,שבעבר... אני התחלתי בגיל מאוד מאוד צעיר
.בגיל שש התחלתי לשיר. -וואו

596
00:40:37,382 --> 00:40:40,230
,והייתי גם בלהקת הרבנות עם מאיר

597
00:40:40,561 --> 00:40:45,230
והמון המון האזנתי, גם לחומרים
,שאתה עצמך הוצאת

598
00:40:45,581 --> 00:40:52,200
כל מיני פיוטים, שאני חושב שהיופי בהם
זה שלקחת כל מיני דברים שמעולם לא הוקלטו

599
00:40:52,385 --> 00:40:53,600
.בצורה מסודרת
.נכון-

600
00:40:53,687 --> 00:40:57,310
הם תמיד בהקלטות כאלה, תקליט כזה
,שאתה שומע... -פיראטיות

601
00:40:57,361 --> 00:41:00,340
.פיראטיות
,ברקע, והבאת לזה את העכשוויות-

602
00:41:01,013 --> 00:41:05,180
.ואז באמת, דור חדש יכול לינוק מזה
.זו באמת שאלה שאני רוצה לשאול אותך-

603
00:41:05,239 --> 00:41:09,070
,אני, אתה יודע שגם הייתי ילד הפלא
וזו שאלה שתמיד עניינה אותי

604
00:41:09,140 --> 00:41:13,110
כי אנחנו שרים, לדוגמה, באחת התוכניות
?שרנו את התהליל התוניסאי, בסדר

605
00:41:13,311 --> 00:41:16,895
,ואז אתה ניגש לשירת הבקשות המרוקאית
,ובאמת, זה מעניין לדעת

606
00:41:16,896 --> 00:41:24,129
"איך ילד בגיל שש מתחבר ל"דודי ירד לגנו
.או ל"לייא אל אללה" וכל מיני שירה

607
00:41:24,297 --> 00:41:29,220
.הרי לא גדלנו בארצות ערב
,נכון שההורים והסבים והסבתות הגיעו משם

608
00:41:29,495 --> 00:41:32,400
,אבל אתה, בתור ילד בגיל שש
,אתה חווה את ההוויה הישראלית

609
00:41:32,444 --> 00:41:36,410
.אתה חווה את הארץ, הישראליות
,מתאים יותר שתשמע מוזיקה שמתנגנת יותר

610
00:41:36,440 --> 00:41:39,337
,מוזיקה - אני לא יודע
.תקרא לזה - לא משנה איזה סוג מוזיקה

611
00:41:39,354 --> 00:41:43,916
אבל איך באמת ילד בגיל שש מתחבר
?...למוזיקה כל כך ישנה

612
00:41:43,931 --> 00:41:47,930
?אני אגיד לך את האמת
אני בכלל באתי ממקום שהבית שלי

613
00:41:47,955 --> 00:41:49,970
.הוא חצי מרוקאי, חצי מצרי-חלבי

614
00:41:50,368 --> 00:41:57,260
,ושפת המשפחה, בשביל שהילדים לא יבינו
הייתה ערבית וצרפתית

615
00:41:57,715 --> 00:42:01,630
.כדי שאנחנו בעצם לא נבין
אבל משם בעצם גם נוצר החיבור

616
00:42:01,652 --> 00:42:05,030
"שבגיל 8-7 התחלתי לשיר "בהייה
.וכל מיני דברים

617
00:42:05,244 --> 00:42:08,850
?...איך? איך ילד
,לי באופן... אני אומר לך, באופן אישי

618
00:42:09,302 --> 00:42:12,160
,אין לי ממש תשובה מוחלטת
אבל איך באמת ילד מתחבר

619
00:42:12,230 --> 00:42:14,790
?"למוחמד אל עזבי, "בהייה
?"...בהייה"

620
00:42:14,822 --> 00:42:15,960
?איך ילד מתחבר לזה

621
00:42:15,986 --> 00:42:22,940
,אני חושב שהצלילים פורטים על הלב של הילד
וזה משהו שקורה לנו גם כשלא מבינים

622
00:42:22,965 --> 00:42:28,160
,את המילים, הצליל יש לו איזשהו קסם
,זה איזשהו משהו מעל הטבע

623
00:42:28,264 --> 00:42:33,818
,אומרים באנגלית, זה כאילו מעל הטבע
,שהוא מגיע אליך פנימה

624
00:42:33,841 --> 00:42:36,965
.והוא הופ, הוא יונק אותך לתוכו

625
00:42:37,300 --> 00:42:40,533
עכשיו, יש הרבה פעמים שאם אתה
משועמם ממוזיקה, בעצם

626
00:42:40,881 --> 00:42:44,730
כשאתה משתעמם אז אתה מתחיל
,לשפוט את המוזיקה: האם הוא אמר ככה

627
00:42:44,760 --> 00:42:48,195
.הוא אמר ככה, אני לא הבנתי
אבל כשאתה מתנתק מכל זה

628
00:42:48,225 --> 00:42:51,170
ואתה עוצם את העיניים
,ואתה מתחבר, כמו בתפילה

629
00:42:52,072 --> 00:42:57,690
מהסיבה הפשוטה שהקב"ה כל כך אוהב
,את תפילותיהם של תינוקות של בית רבן

630
00:42:57,949 --> 00:43:03,320
,מהניגון, מהקסם הפשוט הזה של שיר
של צליל, של משהו שיוצא באינטונציה

631
00:43:03,346 --> 00:43:09,583
שמגיעה דרך בעצם הלב לגרון
.ואז לאוזן של השומעים

632
00:43:10,684 --> 00:43:14,120
...אני חושב שזו הנקודה ש
...זה הסבר מעניין אבל עדיין-

633
00:43:14,135 --> 00:43:20,440
עדיין, איך אנחנו בתור ילדים
,מגיעים לאהוב מוזיקה כל כך ישנה

634
00:43:20,654 --> 00:43:26,120
,כבדה" לכאורה? אני בתור ילד בגיל שש"
,"אתה אומר שמונה, שמעתי את "אום כולתום

635
00:43:26,160 --> 00:43:28,729
פריד אל-אטרש
...בליע' חמדי

636
00:43:28,770 --> 00:43:32,476
זאת אומרת, אלה שמות
'שלא יכולתי לספר בבית הספר בכיתה א' או ב

637
00:43:32,500 --> 00:43:34,280
?שמה אתה שומע בבית
.בליע' חמדי-

638
00:43:35,460 --> 00:43:37,980
דייעתי מוסתקבל חייתי", זה מה"
,שאני שומע בבוקר

639
00:43:38,009 --> 00:43:40,260
.עם זה אני בא לבית הספר
,"דייעתי מוסתקבל חייתי"

640
00:43:40,295 --> 00:43:41,150
.עם זה אני בא לבית הספר

641
00:43:42,120 --> 00:43:46,130
אבל זה מעניין, כנראה שאנחנו נאלץ
.להיות בקשר ולדבר על זה בטלפון

642
00:43:46,156 --> 00:43:47,620
.כן, לגמרי
,אבל תגיד לי, טל-

643
00:43:47,985 --> 00:43:50,710
?איזה שיר שבת יפה, מה יש לך לתת לנו

644
00:43:51,252 --> 00:43:57,560
,האמת, אני יודע שזה לא יהיה במתוכנן
אבל אני מאוד אשמח אם תוכל לשיר איתי

645
00:43:58,217 --> 00:44:00,460
,שיר שאבא שלי היה שר לי

646
00:44:00,930 --> 00:44:03,700
,שיש בו איזשהו קסם לפתוח את שערי השמיים

647
00:44:04,433 --> 00:44:06,060
."השיר הזה נקרא "אגדלך

648
00:44:07,086 --> 00:44:09,100
אני מאוד מאוד הייתי שמח
אם היינו יכולים אפילו

649
00:44:09,144 --> 00:44:15,160
לשיר אותו ככה ביחד עם הרבעים
והקסם האתני שפורץ ממך

650
00:44:15,400 --> 00:44:20,915
,ועם לנסות להביא לו עוד כמה ניחוחות מעניינים
."אני חושב שזה יכול להיות מדהים. -"אגדלך

651
00:44:21,155 --> 00:44:23,274
?כן
.רבי אברהם אבן עזרא-

652
00:44:23,337 --> 00:44:27,690
,"'אז טל, אנחנו מיד נשמע אותך בשיר "אגדלך
.ויש סיכוי אפילו שאני אצטרף אליך יחד

653
00:44:27,717 --> 00:44:28,710
.יאללה, בעזרת השם
.בכיף-

654
00:44:29,173 --> 00:44:31,880
אני רק רוצה להפנות שאלה אחרונה
.לתוכנית הזאת לרב אסוס

655
00:44:32,485 --> 00:44:36,422
.הקב"ה מצווה להעלות נר תמיד
איך אפשר להעלות נר תמיד

656
00:44:36,429 --> 00:44:37,620
?שאין לנו בית המקדש

657
00:44:39,051 --> 00:44:43,670
,מאוד מעניין שהבשורה
או נקרא לזה האפשרות

658
00:44:44,243 --> 00:44:49,800
שלא יהיה בית המקדש בעתיד
.כתובה בתוך הפסוק הזה

659
00:44:50,911 --> 00:44:56,490
שכתוב לנו "שמן זית זך כתית למאור
."להעלות נר תמיד

660
00:44:56,913 --> 00:45:04,050
,"כתוב בראשונים שהמילה "כתית
.שם רמוז את השנים שיהיה בניין בית המקדש

661
00:45:04,762 --> 00:45:12,060
,כ', ת' - זה 420, אלה היו השנים של בית שני
?ת', י' - כתית, כן

662
00:45:12,096 --> 00:45:17,250
.י', ת' - זה גימטרייה 410
.אלה היו השנים של בית המקדש הראשון

663
00:45:17,696 --> 00:45:23,700
אז הבשורה שלא יהיה בית המקדש תמיד
."עם הנרות כבר כתובה במילה "כתית

664
00:45:24,150 --> 00:45:28,060
אבל לכאורה, איפה זה כתוב
?שלא יהיה לנו נר

665
00:45:28,866 --> 00:45:34,500
,אומר רבנו החיד"א, מרן החיד"א
."זו גאונות, הוא אומר: במילה "למאור

666
00:45:35,549 --> 00:45:38,350
?איך מוכח במילה "למאור" שלא יהיה מאור

667
00:45:38,926 --> 00:45:40,967
.הוא מוכיח את זה מימים נוראים

668
00:45:41,237 --> 00:45:45,510
בימים נוראים, כשאנחנו אומרים
,"זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים"

669
00:45:46,020 --> 00:45:50,254
כתוב במפרשים, לא להגיד
,זוכרנו לַחיים" בפתח"

670
00:45:50,697 --> 00:45:53,860
."אלא להגיד בשווא, "לְחיים
?למה

671
00:45:53,942 --> 00:45:57,930
,כי "לַחיים" זה מתחלק כמו, חס חלילה
.לא-חיים

672
00:45:58,333 --> 00:46:02,320
."אומר רבנו החיד"א: "כתית ל-מאור

673
00:46:03,441 --> 00:46:06,530
.לאחר כתית שנים, לא יהיה מאור

674
00:46:06,667 --> 00:46:09,278
.וואו
אז כבר רמוז בתוך המילים האלה-

675
00:46:09,549 --> 00:46:11,660
.שיבוא יום ואולי לא יהיה עוד את המקדש
!וואו-

676
00:46:12,422 --> 00:46:14,502
?אז מה זה להעלות נר תמיד, כמו שאתה שואל

677
00:46:14,976 --> 00:46:24,623
,אומר הרמב"ן: כאן רמז לך נר חנוכה
שתהיה מצווה כזו שהיא תהיה תמיד נר חנוכה

678
00:46:24,943 --> 00:46:28,750
,לפרסם את שמו של הקב"ה
.לפרסם את הנס, להדליק את נר חנוכה

679
00:46:28,794 --> 00:46:29,750
.מדהים
.אז פה זה רמוז-

680
00:46:30,204 --> 00:46:31,110
.מדהים, מדהים

681
00:46:31,614 --> 00:46:33,720
אתם יודעים שלמרות שאין לנו
בית המקדש היום

682
00:46:33,771 --> 00:46:37,720
וכביכול כל מה שדיברנו עליו
.נראה לא שייך לתקופתנו בכלל

683
00:46:38,262 --> 00:46:42,200
אז האמת לאמיתה היא שבכל ודור ודור
ותקופה, וכל תקופה ותקופה

684
00:46:42,217 --> 00:46:46,161
יש לנו מה ללמוד ומה לקבל מזה
.לחיינו העכשוויים

685
00:46:47,095 --> 00:46:50,357
קחו למשל את נושא הביגוד
,שדיברנו עליו, על הכוהן הגדול

686
00:46:50,913 --> 00:46:53,560
הוא מובא כל כך
:ברור וחזק בפרשתנו

687
00:46:53,590 --> 00:46:55,880
,חושן, ציץ, אבנט
,אפוד ומעיל

688
00:46:56,236 --> 00:46:58,039
.הכול מפורט ומדויק מאוד

689
00:46:58,669 --> 00:47:00,005
?מה זה בא ללמד אותנו בעצם

690
00:47:00,580 --> 00:47:05,540
אומרים לנו חז"ל שהבגד מסמל
.את יכולת הכיסוי של השכל על הגוף

691
00:47:06,318 --> 00:47:12,480
,כי בין הגוף והשכל שורר מתח תמידי
,הגוף נמשך לעניינים רבים של היום-יום

692
00:47:12,805 --> 00:47:18,260
,שהשכל מנסה בכל כוחו להימנע מהם
,השכל מנסה להטיל מרות על הגוף

693
00:47:18,710 --> 00:47:19,530
.לא תמיד מצליח

694
00:47:20,308 --> 00:47:26,250
הבגדים מזכירים ואומרים לאדם: יש לך
.יכולת לכסות ולרסן את כוחות גופך

695
00:47:26,461 --> 00:47:29,750
הבגד החיצוני בעצם מבטא
את המעלה הפנימית המיוחדת

696
00:47:30,133 --> 00:47:34,510
,שהמין האנושי זכה לה
.מעלת הכוח השכלי על פני הדחף הגופני

697
00:47:35,214 --> 00:47:38,840
,אשרינו ואשרי חלקנו
ושנזכה בעזרת השם תמיד

698
00:47:38,865 --> 00:47:41,100
.להשליט את הכוחות השכליים על כוחות הגוף

699
00:47:41,666 --> 00:47:44,600
אני רוצה לומר תודה בסוף התוכנית
,לרב אליהו אסוס

700
00:47:44,835 --> 00:47:45,732
,לרב שטרנליב

701
00:47:46,078 --> 00:47:46,800
,לעומרי פרג

702
00:47:47,367 --> 00:47:50,090
,לזמר והפייטן טל ועקנין

703
00:47:50,546 --> 00:47:51,620
לרב מרדכי לוי

704
00:47:51,981 --> 00:47:53,200
.וליעקב חמו, שהיה איתנו

705
00:47:53,252 --> 00:47:55,220
.תודה רבה, שוב פעם, ללהקת הבית שלנו

706
00:47:55,598 --> 00:47:59,470
ואני מבקש להודות גם כן
,לבת-אל קייקס על העוגות הנהדרות

707
00:47:59,953 --> 00:48:03,590
לפיצוחי "הטיב" על כל הכיבוד הנהדר הזה
,לכבוד שבת קודש

708
00:48:04,091 --> 00:48:08,310
,ואני מבקש לסיים עם השיר
?אנחנו דיברנו על הפיוט "אגדלך", נכון

709
00:48:08,340 --> 00:48:10,213
."אגדלך"
.מחיאות הכפיים שלכם-

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה