עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת תרומה

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, יואל טולדנו, אחיעד חודפי והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:07:23,006 --> 00:07:23,622
.תודה רבה

2
00:07:23,820 --> 00:07:26,880
.תודה רבה ללהקת הבית שלנו
.מגיע להם בהחלט מחיאות כפיים

3
00:07:27,583 --> 00:07:28,573
.יישר כוח
.יישר כוח

4
00:07:29,105 --> 00:07:32,813
.תודה, תודה, תודה רבה לכם
."אני פתחתי עם הפיוט "קץ גלות גלה

5
00:07:32,971 --> 00:07:37,800
.לחן של מוחמד עבד אל-והאב
.מילים של רבי יצחק סונה

6
00:07:38,522 --> 00:07:42,083
צופים יקרים, תודה רבה
.שאתם שוב איתנו גם השבת הזאת

7
00:07:42,390 --> 00:07:46,750
,והפרשה הזאת, פרשת תרומה
,היא שונה משאר הפרשות

8
00:07:46,926 --> 00:07:49,058
.בהן אנחנו פוגשים מספר נושאים וסוגיות

9
00:07:49,307 --> 00:07:52,490
:הפרשה שלנו מתעסקת בנושא אחד בלבד

10
00:07:52,827 --> 00:07:53,660
.בניית המשכן

11
00:07:54,238 --> 00:07:56,990
הקב"ה לא מסתפק
,בציווי בעלמא

12
00:07:57,209 --> 00:08:00,238
אלא מפרט במדויק
את הכלים, את המידות

13
00:08:00,569 --> 00:08:01,750
.ואת החומרים הנדרשים

14
00:08:02,199 --> 00:08:04,780
,נחושת, זהב, כסף
,עורות שונים

15
00:08:04,870 --> 00:08:06,935
.שמנים, בשמים ואבנים טובות

16
00:08:07,380 --> 00:08:10,950
,בוודאי גם אתם שואלים את עצמכם
?למה כל כך חשוב להתעסק בזה

17
00:08:11,216 --> 00:08:13,220
?אין דברים חשובים יותר לספר עליהם

18
00:08:13,627 --> 00:08:17,580
בשביל זה אנחנו חייבים לעבור בזריזות
:להצגת האורחים שלנו להיום

19
00:08:18,161 --> 00:08:20,180
.הרב אסוס שליט"א
.שלום עליכם-

20
00:08:20,200 --> 00:08:21,690
,הרב אייל ישראל שטרנליב

21
00:08:22,245 --> 00:08:24,040
,רואה החשבון יואל טולדנו

22
00:08:24,617 --> 00:08:26,570
חברי היקר והאהוב אחיעד חודפי

23
00:08:26,954 --> 00:08:30,031
.והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו
.שלום, שלום

24
00:08:31,307 --> 00:08:34,490
.אז אנחנו, בעזרת השם, ניגש ישר לעניינים

25
00:08:34,840 --> 00:08:38,190
:הרב אסוס היקר, הפרשה שלנו מתחילה
."וייקחו לי תרומה"

26
00:08:38,494 --> 00:08:42,250
הקב"ה מצווה את עם ישראל
.לתת לקב"ה תרומה

27
00:08:42,500 --> 00:08:45,250
.אדון הכול, כל העולם של השם יתברך

28
00:08:46,122 --> 00:08:49,350
זה נכון גם בתרומה
.וזה נכון בכל דבר שיש

29
00:08:49,760 --> 00:08:52,640
אם אני מכניס
,גרעין לאדמה

30
00:08:52,824 --> 00:08:54,372
אני חושב
.שאני נהייתי חקלאי

31
00:08:54,846 --> 00:08:55,670
?מה עשיתי בסך הכול

32
00:08:56,275 --> 00:08:58,290
?הבאתי את האדמה
?הבאתי את השמש

33
00:08:58,360 --> 00:09:00,240
?הבאתי את הירח
?הבאתי את הגשם

34
00:09:00,969 --> 00:09:02,990
.כלום. שמתי גרעין באדמה

35
00:09:03,966 --> 00:09:07,540
.הגוף שלנו גדל
?אני אוכל. מה אני עושה בסך הכול

36
00:09:07,596 --> 00:09:09,040
.מה שביקשו ממני זה ללעוס

37
00:09:09,538 --> 00:09:12,290
,הביאו לי את האוכל
,הביאו לי את כל הכוח בגוף

38
00:09:12,440 --> 00:09:15,895
הביאו לי את כל הוויטמינים שצריך
,לפרק את הכול, את כל הכוח במעיים

39
00:09:15,910 --> 00:09:18,680
...את מערכת הלב ומערכת המוח וכל

40
00:09:18,701 --> 00:09:21,170
.מה עשיתי? לעסתי
.זה מה שמבקשים ממני

41
00:09:22,340 --> 00:09:27,220
,אצל הקב"ה, במיוחד בפרשת תרומה
,במיוחד שמה

42
00:09:27,711 --> 00:09:29,720
.אין ציווי וחיוב לתת

43
00:09:30,173 --> 00:09:32,710
,הקב"ה לא אומר לכל אחד: טוב
.כל אחד חמישה שקלים

44
00:09:33,360 --> 00:09:37,280
.לא, במחצית השקל יש ציווי
.בתפילין יש ציווי, בשבת יש ציווי

45
00:09:37,735 --> 00:09:42,513
פה אומר הקב"ה: "כל איש
."אשר ידבנו ליבו תיתנו את תרומתי

46
00:09:42,850 --> 00:09:48,230
,יש 15 אפשרויות: כסף, זהב, נחושת
.תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש מזהר

47
00:09:48,448 --> 00:09:50,160
.הכול יש, כל מיני סוגים

48
00:09:50,840 --> 00:09:51,680
?למה דווקא שם

49
00:09:52,240 --> 00:09:55,570
,כי בשביל השראת השכינה
.זה תלוי מה אתה נותן

50
00:09:56,282 --> 00:10:00,510
איזה כלי אתה נותן
 - ומה אתה מעריך כלפי מעלה

51
00:10:00,937 --> 00:10:02,330
.כך השפע שאתה תקבל

52
00:10:02,805 --> 00:10:07,220
."ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו"
הקב"ה אומר: הכול תלוי לפי הכלים

53
00:10:07,233 --> 00:10:07,800
.שאתה נותן

54
00:10:08,187 --> 00:10:10,940
.הכול תלוי לפי ההכנה שאתה מכין את עצמך

55
00:10:11,192 --> 00:10:14,360
,אתה מכין, יש לך רצון לתת
- אפילו שזה של הקב"ה

56
00:10:14,375 --> 00:10:18,826
נותנים לך את האפשרות
.לעשות את המרב שאתה יכול

57
00:10:19,159 --> 00:10:22,120
,וכמה שאתה נותן יותר
,כמה שאתה עושה יותר מעצמך

58
00:10:22,483 --> 00:10:23,790
.יש לך שפע יותר גדול

59
00:10:24,113 --> 00:10:30,413
- אבל בזהב ובכסף, בנחושת
.זה בראש ובראשונה בשבילנו

60
00:10:30,954 --> 00:10:35,360
,'"הקב"ה, "לי הכסף ולי הזהב נאום ה
,יש לו את הכול מכול כול

61
00:10:35,460 --> 00:10:38,610
,העולם מלא מכבודו של הקב"ה

62
00:10:39,205 --> 00:10:45,830
אבל הוא רוצה לתת לנו שאנחנו נביט
ואנחנו נראה את היופי ואת הכבוד הזה

63
00:10:46,195 --> 00:10:48,830
.בשביל שאנחנו נעריך את המקום הקדוש הזה

64
00:10:49,417 --> 00:10:55,291
...הרי כל אחד מאיתנו מעריך את ה
,לפי העיניים, אתה רואה מישהו עם רכב מפואר

65
00:10:55,397 --> 00:10:56,426
?הופה! מי יושב שם

66
00:10:56,932 --> 00:10:59,040
?מה קרה
.גם אתה יכול לנסוע בכזה רכב

67
00:10:59,611 --> 00:11:05,015
.אבל העיניים שלנו רואות דבר מפואר
.גדול הבית האחרון מהראשון

68
00:11:05,307 --> 00:11:09,400
הקב"ה אכפת לו אם זה באוהל
?או בגובה כזה או בגובה אחר

69
00:11:10,442 --> 00:11:15,020
- בשבילנו, כשאנחנו ניכנס לבית המקדש
.וואו! נעריך את זה

70
00:11:15,363 --> 00:11:20,478
,כשאנחנו מתפללים במוסף של ראש חודש
,"של שבת "אתה יצרת

71
00:11:20,712 --> 00:11:27,430
,חלק מכביכול הבכי שלנו
."אנחנו אומרים: "נוטל כבוד מבית חיינו

72
00:11:28,061 --> 00:11:32,870
,הרי הקב"ה, הכתר והכבוד לחי העולמים
.אבל שאנחנו נעריך את זה

73
00:11:33,090 --> 00:11:36,580
בשביל זה הקב"ה נתן כוהנים
.שאסור להם להיות בעלי מומים

74
00:11:37,806 --> 00:11:39,648
.אסור להיות בעל מום
:שבן אדם לא ייכנס לבית המקדש

75
00:11:39,661 --> 00:11:41,750
.אויש, למה? איזה מסכן, הולך צולע

76
00:11:42,241 --> 00:11:43,806
!לא. אה, אילו כוהנים

77
00:11:44,070 --> 00:11:45,630
?למה צריך שמירה בבית המקדש

78
00:11:45,659 --> 00:11:48,330
.היו לוויים שומרים
?מה, מישהו יגנוב מבית המקדש

79
00:11:49,324 --> 00:11:51,330
.מלכות, יש לה שמירה מבחוץ

80
00:11:52,154 --> 00:11:54,842
.יופי, כבוד, זהב - בלי סוף

81
00:11:55,160 --> 00:11:57,518
...אצל שלמה המלך זה היה
.הכפיל את הזהב פי כמה

82
00:11:57,683 --> 00:12:00,020
.כתוב שהוא ריצף את כל קודש הקודשים בזהב

83
00:12:00,405 --> 00:12:04,120
.המלבי"ם עושה חשבון: שזה היה 600 כיכר זהב

84
00:12:04,894 --> 00:12:07,927
אם ניקח לדוגמה, המנורה, היא לבד
.כיכר אחד

85
00:12:08,532 --> 00:12:10,190
.כיכר אחד של זהב זה המנורה

86
00:12:10,422 --> 00:12:13,540
שש מאות כיכר - רק על הרצפה
.של קודש הקודשים

87
00:12:14,137 --> 00:12:16,440
.שהכול יהיה מבריק מכבוד
?למה

88
00:12:16,641 --> 00:12:17,580
.בשבילנו

89
00:12:17,815 --> 00:12:19,066
,הקב"ה לא צריך את הכסף הזה

90
00:12:19,434 --> 00:12:22,016
,אבל כשאתה רואה דבר מכובד
.אתה מעריך אוטומטית

91
00:12:22,513 --> 00:12:28,120
,כשאתה עושה דבר, פעולה של כבוד
,פעולה של יחס לזולת, אותו דבר

92
00:12:28,154 --> 00:12:31,430
- אתה עושה פעולה של נתינה
.אתה מעריך את הדבר יותר

93
00:12:31,851 --> 00:12:33,590
:אם ניקח לדוגמה, הכי קטנה שיש

94
00:12:34,753 --> 00:12:37,613
,החלות של שבת, פה זה מגולה

95
00:12:38,111 --> 00:12:41,430
,אבל בקידוש, כשאנחנו עושים קידוש של שבת
.אנחנו מכסים את החלות

96
00:12:41,903 --> 00:12:44,160
?בשביל מה לכסות את החלות
?למה

97
00:12:44,729 --> 00:12:45,330
?מה העניין

98
00:12:45,540 --> 00:12:47,590
אז כתוב בירושלמי, הירושלמי אומר

99
00:12:47,685 --> 00:12:51,960
שהחלות נעלבות 
.כאשר אני עושה קידוש לפניהן

100
00:12:52,517 --> 00:12:56,870
,הרי החלות זה דבר קודם
.הוא קודם ליין

101
00:12:57,588 --> 00:12:59,020
.אומרת ההלכה: תכסה את החלות

102
00:12:59,700 --> 00:13:02,693
?מה, אתה פעם ראית חלות עם דמעות? בכי

103
00:13:03,330 --> 00:13:05,780
,זה לא בשביל החלות
.זה בשבילך

104
00:13:06,158 --> 00:13:10,700
,כשאתה שם לב ומעריך: הופה
,החלות האלה, הן יותר חשובות מהיין

105
00:13:10,710 --> 00:13:13,150
- אני אכסה אותן
.אתה נהיה אדם יותר טוב

106
00:13:14,000 --> 00:13:16,400
הנתינה שאנחנו נותנים במשכן
.זה אותו דבר

107
00:13:16,630 --> 00:13:18,470
תיתן אתה כבוד
.שאתה תעריך את הדבר

108
00:13:18,710 --> 00:13:20,000
,אתה תיתן כמה שיותר

109
00:13:20,210 --> 00:13:23,150
והקב"ה ישפיע עליך שפע
פי כמה וכמה

110
00:13:23,800 --> 00:13:26,490
.לפי הכלים שאתה נותן
.יפה מאוד, עמוק ביותר-

111
00:13:27,070 --> 00:13:27,940
.יישר כוח, הרב

112
00:13:28,210 --> 00:13:31,490
,אז השם נותן את הציווי לתרומה ולבניית המשכן

113
00:13:31,730 --> 00:13:35,490
תרומה נכבדת שהוקדשה כל כולה
.למטרה נעלה וקדושה

114
00:13:35,870 --> 00:13:38,570
,איתנו מר יואל טולדנו
,רואה חשבון בכיר

115
00:13:38,620 --> 00:13:42,630
שיסביר לנו מעט על אופי התרומות
.בחברות ועסקים

116
00:13:42,820 --> 00:13:45,490
,איך זה בדיוק מתנהל
?מר טולדנו

117
00:13:46,490 --> 00:13:47,200
.שלום לך

118
00:13:47,680 --> 00:13:50,530
לקחנו את המונח התורני
"שנקרא "תרומה

119
00:13:50,600 --> 00:13:52,400
והשתמשנו בו לעולם המעשה

120
00:13:53,050 --> 00:13:56,770
ככל דבר שאדם נותן
.שלא על מנת לקבל תמורה

121
00:13:57,330 --> 00:13:58,970
.התרומה היא לא כנגד תמורה

122
00:13:59,250 --> 00:14:01,810
,אז כשאדם עושה חסד או נותן כסף או תורם

123
00:14:02,180 --> 00:14:04,060
."זה המונח הכללי של המילה "תרומה

124
00:14:04,820 --> 00:14:06,450
,"המונח ההלכתי הוא "עשר תעשר

125
00:14:06,460 --> 00:14:12,570
אבל במובן העסקי, כל מה שאדם עושה
.שלא על מנת לקבל תמורה, זה תרומה

126
00:14:14,450 --> 00:14:18,400
ניתן היום לתרום בעצם
.במסגרת חברות ובמסגרת יחידים

127
00:14:19,480 --> 00:14:20,830
הרבה חברות תורמות

128
00:14:21,200 --> 00:14:24,880
והן עושות את זה
,או לשם שמיים או לשם פרסום

129
00:14:24,930 --> 00:14:27,850
,אבל מה שבטוח
.שהמחוקק מעודד את הנושא הזה

130
00:14:28,220 --> 00:14:29,870
המחוקק במדינת ישראל קבע

131
00:14:30,280 --> 00:14:34,960
,שאדם שתורם עד 30 אחוז מהרווחים שלו
,מההכנסה החייבת שלו במס

132
00:14:35,390 --> 00:14:37,080
.הוא יכול לקבל על זה זיכוי ממס

133
00:14:37,450 --> 00:14:41,390
אם הוא יחיד, הוא יכול לקבל 35 אחוז
.זיכוי ממס, שזה המון

134
00:14:41,900 --> 00:14:44,210
- או אם זה תאגיד, חברה לצורך העניין

135
00:14:44,320 --> 00:14:49,320
,הוא מקבל בגובה מס החברות שהחברה משלמת
.זאת אומרת 23 אחוז מהתרומה

136
00:14:49,610 --> 00:14:53,940
?מה המדינה בעצם אומרת
,אני רוצה שאתם כאזרחים או כתאגידים

137
00:14:54,510 --> 00:14:59,700
,תשתמשו בכספים שלכם, בין היתר
.גם לקבוע תהליכים במשק הישראלי

138
00:14:59,950 --> 00:15:03,150
,אחד רוצה לעודד רווחה
,אחד רוצה חסד, אחד קירוב

139
00:15:03,490 --> 00:15:06,600
.אחד תורה, אחד כוללים, בריאות

140
00:15:06,800 --> 00:15:09,990
- אז אתה תורם
.בעצם אתה משפיע על המהלכים במשק

141
00:15:10,510 --> 00:15:13,920
במשק הכלכלי, אני בכוונה נותן
.את האספקט העסקי-כלכלי

142
00:15:14,270 --> 00:15:17,860
אבל המדינה אומרת: אני מוכנה
.להשתתף איתך בגובה המס שאתה משלם

143
00:15:18,670 --> 00:15:22,030
,יוצא שעם תכנון מס נכון
,אפשר גם לתרום, גם לעשות חסד

144
00:15:22,460 --> 00:15:25,400
גם לקיים את הציווי ההלכתי
.וגם לקבל החזרים ממס הכנסה

145
00:15:25,920 --> 00:15:26,580
.יפה מאוד

146
00:15:27,280 --> 00:15:29,910
,אם ככה, מר טולדנו
אז משתלם לתרום

147
00:15:30,930 --> 00:15:34,280
.מכל הכיוונים. -מכל הכיוונים
.גם מצווה וגם זיכוי ממס-

148
00:15:34,930 --> 00:15:36,370
.והלוואי ויהיה זיכוי יותר גדול

149
00:15:36,560 --> 00:15:38,280
.אם תרשה לי, אני אוסיף משפט אחד

150
00:15:38,780 --> 00:15:43,690
,חברות גדולות היום מהמשק הישראלי מפרסמות
,מלבד הדוחות הכספיים שלהם

151
00:15:43,830 --> 00:15:44,920
.דוח אחריות חברתית

152
00:15:45,090 --> 00:15:49,680
הן רוצות להראות שאכפת להן מהחברה
.והן עושות פעולות לתועלת החברה

153
00:15:50,050 --> 00:15:53,810
ממש יש היום תעשייה שלמה
.של הנושא הזה של אחריות חברתית

154
00:15:54,240 --> 00:15:58,690
מהתורה שלנו שואבים
.את כל הערכים האלה גם לעולם העסקי

155
00:15:58,800 --> 00:16:02,630
.כרגיל
,איתנו באולפן חברי היקר והאהוב

156
00:16:03,030 --> 00:16:04,380
.הפייטן אחיעד חודפי

157
00:16:04,400 --> 00:16:06,390
אפשר כבר לתת לו כפיים
.עוד לפני ששמענו אותו

158
00:16:08,390 --> 00:16:09,500
.אחיעד מוכשר מאוד

159
00:16:09,510 --> 00:16:13,820
אנחנו, אתה יודע, תוכניות קודמות
אירחנו פה פייטנים שמתמצאים גם כן

160
00:16:14,130 --> 00:16:16,560
בשירה הירושלמית
.וגם כן בשירה התימנית

161
00:16:16,580 --> 00:16:18,230
.היה איתנו אליה והב גם כן

162
00:16:18,940 --> 00:16:22,560
.שמענו על קצה המזלג ניגון תימני

163
00:16:23,060 --> 00:16:25,900
אז ממך אנחנו נבקש
.משהו קודם כול ירושלמי. -יאללה

164
00:16:27,140 --> 00:16:27,900
?מה תשיר לנו

165
00:16:29,510 --> 00:16:31,810
."שמח בני בחלקך"
."שמח בני בחלקך"-

166
00:16:32,510 --> 00:16:34,170
.אני רוצה להגיד משהו על השיר הזה

167
00:16:34,680 --> 00:16:37,610
,אנחנו שרים אותו שנים
.שנים על גבי שנים

168
00:16:39,370 --> 00:16:42,800
לא תמיד כשאנחנו שרים את השיר
.אנחנו מסתכלים על המילים

169
00:16:43,420 --> 00:16:45,990
'שמח בני בחלקך" וכו"

170
00:16:46,400 --> 00:16:47,500
."השמחה תחייך"

171
00:16:48,150 --> 00:16:52,050
,ידוע שהמחלה, השם ישמור
,הכי הכי קשה

172
00:16:52,470 --> 00:16:54,200
.המרפא שלה זה השמחה

173
00:16:54,780 --> 00:16:56,900
.יש את זה בשיר כבר
,השמחה תחייך"

174
00:16:57,210 --> 00:16:57,900
."העולם לפניך"

175
00:16:59,520 --> 00:17:01,760
,יפה. לא רק פייטן
.אלא גם תלמיד חכם, ברוך השם

176
00:17:01,800 --> 00:17:03,620
...לא רציתי להגיד את זה אבל

177
00:17:03,640 --> 00:17:04,910
.וגם ענוותן, ישתבח שמו

178
00:17:04,930 --> 00:17:07,170
.שמח בני בחלקך", אחיעד חודפי"

179
00:21:42,340 --> 00:21:42,920
.תודה רבה

180
00:21:43,270 --> 00:21:44,560
.אחיעד חודפי

181
00:21:45,520 --> 00:21:47,330
.אחיעד חודפי, מקסים ונהדר

182
00:21:47,370 --> 00:21:50,750
?תודה רבה. -אני מכיר אותך, כמה
?יותר מ-20 שנה, נכון

183
00:21:51,200 --> 00:21:54,260
.משהו, כן
.אותך, את משפחתך, את הוריך היקרים-

184
00:21:55,710 --> 00:21:59,940
.שתדעו שאחיעד מבשל מעולה
.מעולה

185
00:21:59,960 --> 00:22:00,880
.לא, זה לא אמיתי

186
00:22:01,060 --> 00:22:05,590
אז אחיעד מוכשר מאוד מאוד מאוד
.בכל כך הרבה תחומים

187
00:22:06,290 --> 00:22:08,370
אתה רוצה באמת לדעת
?מאיפה אנחנו מכירים

188
00:22:08,860 --> 00:22:10,715
.אתה יודע בטח
.אתם לא יודעים

189
00:22:11,160 --> 00:22:12,380
.בכבוד. -תספר לנו
.אני חייב לספר את זה-

190
00:22:13,260 --> 00:22:15,600
,יש לי דוד יקר, יקר מאוד

191
00:22:16,030 --> 00:22:19,090
,הרב יורם כהן מבאר שבע
,רב של שכונת רמות

192
00:22:20,140 --> 00:22:22,360
.ועתיד לגדולות, בעזרת השם

193
00:22:22,960 --> 00:22:26,110
,הוא היה עושה שבתות
,שבתות פיוט, שבתות חתן

194
00:22:26,350 --> 00:22:27,280
.שבתות לקהילה

195
00:22:28,140 --> 00:22:32,810
ויובל טייב היקר
.היה סוג של זמר הבית שמה

196
00:22:32,980 --> 00:22:35,000
.טאלנט
.בכל אירוע-

197
00:22:35,900 --> 00:22:37,360
.זה כמובן יובל טייב

198
00:22:38,050 --> 00:22:42,450
ובאחת השבתות היינו
אני והמשפחה והאבא היקר

199
00:22:43,180 --> 00:22:47,310
.במלון בערד, אני חושב
.ממש קרוב לפה

200
00:22:50,090 --> 00:22:54,350
,בשבת תפילה, ערבית
.וסעודת שבת

201
00:22:54,620 --> 00:22:58,610
,בסעודת שבת כמובן שיובל שר
קם ושר ומרקיד את הציבור

202
00:22:58,630 --> 00:23:00,240
.ומקפיץ את כולם

203
00:23:01,030 --> 00:23:04,020
,ואמרו: שמע, יש פה איזה ילד
.אחיין של הרב

204
00:23:04,050 --> 00:23:05,870
.תעלה אותו לשיר
.הוא אמר: בשמחה רבה

205
00:23:06,310 --> 00:23:07,870
.הייתי קטן כזה, גוץ קטן

206
00:23:08,550 --> 00:23:12,470
:והביאו אותי, הוא אמר
,הוא לא יכול לעמוד ככה

207
00:23:12,510 --> 00:23:13,660
.הוא צריך לעמוד על כיסא

208
00:23:15,580 --> 00:23:17,880
,התחלתי לשיר שיר
,אני לא זוכר בדיוק את השיר

209
00:23:18,450 --> 00:23:22,710
,רק אני זוכר שהתחלתי לשיר
ואתה יודע, אז לא ידענו סולמות ומקאמים

210
00:23:22,730 --> 00:23:23,470
.יותר מדי
.רבע טון, חצי טון-

211
00:23:24,000 --> 00:23:27,770
.לא ידענו באיזה סולם
.אתה צריך לדעת באיזה סולם אתה מתחיל לשיר

212
00:23:28,580 --> 00:23:32,920
...התחלתי לשיר, היה לי קול
,באמת שאני עניו, אבל היה לי קול טוב

213
00:23:32,990 --> 00:23:36,400
.היה לי קול ממש יפה. -מדהים
.גם עכשיו. זה לא רק בעבר, גם בהווה-

214
00:23:37,220 --> 00:23:39,840
,אין, זה... כשהייתי קטן
.זה פשוט היה לבכות

215
00:23:39,960 --> 00:23:41,280
.אני יכול לשמוע את עצמי ולבכות

216
00:23:42,370 --> 00:23:44,790
בכל אופן, התחלתי לשיר
,בסולם גבוה

217
00:23:44,830 --> 00:23:48,050
,כי זה גם סולם של ילד
,וזה כמו בחורה כזה

218
00:23:48,060 --> 00:23:50,240
...זה סולם של
.והתחלתי לשיר

219
00:23:51,380 --> 00:23:55,520
ויובל תוך שניות קולט
.שאני פשוט עומד להיחנק

220
00:23:56,160 --> 00:23:58,410
,הוא תפס אותי ביד ככה
.אמר לי: תעצור

221
00:23:59,310 --> 00:23:59,930
.אמר: תעצור

222
00:24:00,050 --> 00:24:02,690
?זייפתי? אז מה
.אז אני ילד, מותר לי לזייף

223
00:24:02,691 --> 00:24:03,618
.תעצור

224
00:24:04,580 --> 00:24:06,440
.רבותיי, זה לא יכול להמשיך ככה

225
00:24:06,490 --> 00:24:10,350
אחיעד אמר לי באוזן שהוא לא יכול
.להמשיך לשיר בלי הכפיים שלכם

226
00:24:10,910 --> 00:24:12,250
.כולם כפיים, כפיים, כפיים

227
00:24:12,300 --> 00:24:16,490
באוזן הוא מזמזם לי את הסולם
שאני אמור לשיר

228
00:24:16,820 --> 00:24:18,600
.ואז אני לא איחנק
.וככה היה

229
00:24:18,740 --> 00:24:20,010
.זה יובל טייב, רבותיי

230
00:24:21,940 --> 00:24:25,930
אני אפילו מתרגש לספר את זה
.כי אני נזכר בסיטואציה

231
00:24:25,940 --> 00:24:27,580
.זה מה שהוא עושה לנו כל הזמן

232
00:24:30,220 --> 00:24:33,590
...אתה יודע למה שמו אותי לידו

233
00:24:33,640 --> 00:24:35,330
.הוא פשוט קשור אליי
.אני קשור אליך-

234
00:24:35,890 --> 00:24:37,830
.אחיעד, אתה גר ברחובות

235
00:24:38,330 --> 00:24:40,590
.הייתי גר ברחובות
.היית גר ברחובות, נכון-

236
00:24:40,780 --> 00:24:42,150
.ההורים עדיין גרים ברחובות

237
00:24:42,170 --> 00:24:45,760
,את אבא היקר, את שאול היקר
.שאול המלך, אנחנו מכירים

238
00:24:45,980 --> 00:24:49,900
,מלמד ילדים לבר מצוות
.חינם אין כסף, שנים על גבי שנים -אמת

239
00:24:50,950 --> 00:24:56,540
ברוך השם, באת מבית
.שכולו מוזיקה וכולו הוויה ומסורת

240
00:24:57,300 --> 00:24:59,590
."אנחנו מכירים אותך מ"הפייטן של המדינה

241
00:24:59,620 --> 00:25:03,140
,הנה, עכשיו אנחנו שומעים אותך
,רואים אותך מעל כל במה אפשרית היום

242
00:25:03,170 --> 00:25:04,480
.ברוך השם, בן פורת יוסף
.ברוך השם, ברוך השם-

243
00:25:04,660 --> 00:25:06,300
.גדלת וצמחת כל כך יפה

244
00:25:06,890 --> 00:25:08,930
,אני יודע על התחביבים שלך
.אבל הצופים לא יודעים

245
00:25:09,160 --> 00:25:11,350
.תגלה לנו על אחד התחביבים שלך

246
00:25:12,870 --> 00:25:14,240
...אתה יודע

247
00:25:15,150 --> 00:25:19,000
,טוב, אז חוץ מהמוזיקה, יש לי מספרה
.אני גם מספר. -אה, אתה גם ספר

248
00:25:19,080 --> 00:25:21,690
.כן. -ישתבח שמו
.ומבשל-

249
00:25:22,150 --> 00:25:24,770
.יפה מאוד, יפה מאוד
.אנחנו עוד נחזור ונשמע אותך, בעזרת השם

250
00:25:24,790 --> 00:25:27,680
.אחיעד, אני אשמח שנשיר גם יחד
.בשמחה, בכיף-

251
00:25:28,580 --> 00:25:30,980
...עכשיו אנחנו פונים
?אני יכול לעמוד גם על הכיסא-

252
00:25:32,230 --> 00:25:34,280
.היום לא, היום לא

253
00:25:35,700 --> 00:25:37,780
אתה רואה את היהודי המתוק הזה
?עם הפאות ככה

254
00:25:38,060 --> 00:25:39,950
,שמע, הוא האשכנזי שלנו בתוכנית

255
00:25:40,310 --> 00:25:43,550
ואני חושב ואני חושש
.שהוא מכייף הכי הרבה פה

256
00:25:44,320 --> 00:25:46,300
,הוא משוגע על רבע טון
.זה לא אמיתי

257
00:25:46,320 --> 00:25:47,620
.אני מתענג, אני מתענג
.סיפור קטן-

258
00:25:47,760 --> 00:25:52,750
השבת האחרונה או לפניה
הייתי בבית כנסת אצל חמי

259
00:25:53,270 --> 00:25:55,960
.ועליתי ערבית והיו שם חסידים

260
00:25:56,300 --> 00:25:58,630
בית כנסת ספרדי ירושלמי
.ויש שם חסידים

261
00:25:59,090 --> 00:26:01,040
.חסידים עם שטריימל, עם הכול

262
00:26:02,220 --> 00:26:06,890
,אמרתי: טוב, יש פה חסידים
,אז נעשה להם קצת מהחזנות האשכנזית

263
00:26:07,380 --> 00:26:08,910
.כמה מקאם חיג'אז, נגיעות

264
00:26:09,760 --> 00:26:12,170
:הם באו, אמרו לי
בחיים לא האמנו

265
00:26:12,450 --> 00:26:15,030
.שנוכל ליהנות ולהתענג מתפילה אצל ספרדים

266
00:26:15,240 --> 00:26:18,790
.איזה יופי. -יש כאלה, יש כאלה
.חדש ימינו כקדם-

267
00:26:19,250 --> 00:26:22,920
,הרב אייל ישראל שטרנליב היקר
,יש לך איזה סיפור מעניין, כרגיל

268
00:26:22,990 --> 00:26:24,770
?לפרשת השבוע שלנו
,הנה סיפור-

269
00:26:24,800 --> 00:26:29,640
,כבר בהקשר הקולינרי
.האוכל והעניינים

270
00:26:30,620 --> 00:26:33,440
אז אני אספר לכם סיפור
על איזה מרק מיוחד

271
00:26:33,470 --> 00:26:35,140
.שהיה לפני 200 שנה

272
00:26:35,930 --> 00:26:37,720
,אנחנו יודעים שכשאדם הולך למסעדה

273
00:26:37,850 --> 00:26:39,350
.טוב, יכול להיות מרק טעים, נחמד

274
00:26:39,370 --> 00:26:43,200
אבל מרק שאשתו הכינה לו
,עם כל הנשמה

275
00:26:43,250 --> 00:26:46,080
- חשבה עליו כשהכינה את המרק
.זה כבר משהו אחר לגמרי

276
00:26:46,940 --> 00:26:50,060
הסיפור מספר על רבי אלימלך מליז'נסק

277
00:26:50,940 --> 00:26:53,600
,שהוא ממש כמה ימים לפני שהוא נפטר

278
00:26:54,230 --> 00:26:55,227
.הוא כבר היה על ערש דווי

279
00:26:56,306 --> 00:26:58,335
גם ככה הוא לא היה אוכל הרבה
,במשך החיים שלו

280
00:26:58,370 --> 00:26:59,530
.אבל ודאי כמה ימים לפני כן

281
00:26:59,700 --> 00:27:03,050
:והבן שלו, רבי לייזר, אמר
,אבא, אבא

282
00:27:03,060 --> 00:27:05,450
.אתה חייב לאכול משהו
,בכל זאת, אתה לא אוכל

283
00:27:05,480 --> 00:27:07,020
.אבל משהו כדי להמשיך לחיות

284
00:27:08,500 --> 00:27:10,480
.אמר לו: אני לא יכול
.אמר: משהו

285
00:27:10,510 --> 00:27:12,930
?אמר: טוב, אתה יודע מה
הדבר היחיד שאני יכול

286
00:27:13,680 --> 00:27:15,680
.זה את המרק של מלכה'לה

287
00:27:16,430 --> 00:27:18,050
?אמר: אבא, מה זה המרק של מלכה'לה

288
00:27:18,760 --> 00:27:22,480
אמר: אתה תלך לרבי לייבלה שואב המים

289
00:27:23,160 --> 00:27:28,320
ותשאל את אשתו מה המרק שהיא הכינה
.ותביא לי אותו

290
00:27:28,770 --> 00:27:32,600
טוב, הוא רץ מהר מהר מהר
.לרבי לייבלה שואב המים

291
00:27:33,740 --> 00:27:35,710
?איפה אשתך
.הנה מלכה'לה-

292
00:27:35,870 --> 00:27:40,370
,מלכה'לה, אבא שלי ממש ממש חולה
.הוא צריך את המרק שלך

293
00:27:40,410 --> 00:27:41,780
.הוא ביקש את המרק שלך
?איזה מרק

294
00:27:43,250 --> 00:27:46,770
:איזה מרק... ואז היא אומרת
.אני אספר לך איזה מרק

295
00:27:47,560 --> 00:27:51,670
,לפני כמה שנים אנחנו היינו עניים
,לא היה לנו גרוש על הנשמה

296
00:27:52,300 --> 00:27:55,920
וממש רצינו תמיד שהצדיק הזה
,יגיע לבית שלנו, לבקר אותנו

297
00:27:55,960 --> 00:27:56,810
.אבל מי יחלום

298
00:27:57,040 --> 00:27:58,880
פעם אחת הוא עבר ליד הבית שלנו

299
00:27:59,780 --> 00:28:03,520
ובעלי היקר רץ אליו, הוא לא הצליח
,אפילו לדבר מרוב התרגשות

300
00:28:03,760 --> 00:28:06,900
,אבל רבי אלימלך כבר קלט ברוח קודשו

301
00:28:07,490 --> 00:28:10,580
.אמר: אני אכנס, בשמחה רבה
.תודה על ההזמנה. אני אכנס

302
00:28:11,490 --> 00:28:14,170
.הוא נכנס ובעלי דיבר איתו

303
00:28:14,770 --> 00:28:17,380
:ואז בעלי אומר לי
.לא נעים, הצדיק מגיע

304
00:28:17,460 --> 00:28:19,050
.מהר, מהר, תכיני לו משהו לאכול

305
00:28:19,900 --> 00:28:25,750
אני באה למטבח, וכל מה שיש לי
.על הכיריים זה סיר עם מים מבעבעים ומלח

306
00:28:27,450 --> 00:28:31,170
:היא בוכה. אומרת, התחילה לדבר
,ריבונו של עולם

307
00:28:32,060 --> 00:28:36,470
,אתה יודע שאם היה לי כל האוכל שבעולם
.הייתי מוכנה לשים בשביל הצדיק הזה

308
00:28:37,090 --> 00:28:39,440
אבל אתה יודע שיש לך
,את כל הטעמים של גן עדן

309
00:28:40,100 --> 00:28:43,870
בבקשה ממך, תן לי איזו טיפה אחת
.של גן עדן פה בתוך המרק הזה

310
00:28:44,680 --> 00:28:47,610
.וכמה דמעות נכנסו לתוך המרק

311
00:28:49,850 --> 00:28:55,190
ואז רבי לייזר לקח
,את המרק שלה, שהיא הכינה

312
00:28:55,950 --> 00:28:58,230
.והביא לאביו, רבי אלימלך

313
00:28:58,250 --> 00:29:00,230
:ואז הוא אמר לו, רבי אלימלך

314
00:29:01,220 --> 00:29:04,740
,אתה מבין? אם הייתי סתם רעב או צמא
.טוב, אני יכול לאכול כל מרק

315
00:29:04,750 --> 00:29:06,860
,אבל במצב שלי, שאני עומד למות

316
00:29:07,510 --> 00:29:10,550
רק המרק של מלכה'לה
.יכול להחזיר אותי לחיים

317
00:29:12,240 --> 00:29:15,320
וזה דבר עצום עצום
.שאנחנו רואים בתורה שלנו

318
00:29:15,350 --> 00:29:18,460
:היה אפשר להגיד
.איזה מיליארדר תורם את המשכן

319
00:29:19,000 --> 00:29:20,810
,אין בעיה
.לא חסרים עשירים בעם ישראל

320
00:29:21,730 --> 00:29:23,180
,אבל כמו שהרב אמר מקודם

321
00:29:23,730 --> 00:29:25,400
."כל איש אשר ידבנו ליבו"

322
00:29:25,440 --> 00:29:29,280
השם אומר: רק אל תביא שום דבר
.כי צריך, כי מישהו הכריח אותך

323
00:29:29,800 --> 00:29:32,060
,מה הלב שלך אומר לך
,תביא מהלב

324
00:29:32,790 --> 00:29:35,180
,והמשכן היה, כמו שרבי נחמן מברסלב אומר

325
00:29:35,240 --> 00:29:39,470
המשכן היה אוסף של כל הנקודות הטובות
.של עם ישראל

326
00:29:39,790 --> 00:29:43,970
,זה היה המשכן
.אוסף של כל הלבבות של עם ישראל

327
00:29:44,760 --> 00:29:45,970
.זה המשכן שלנו

328
00:29:46,400 --> 00:29:49,110
.וזה הלימוד הגדול
.השם אומר: אני רוצה את הלב שלכם

329
00:29:49,510 --> 00:29:51,600
,אתם באים, מתפללים, שותים

330
00:29:51,940 --> 00:29:53,220
- מביאים מתנה לחבר

331
00:29:53,910 --> 00:29:57,510
 - תעצור, תנשום, תחבר את הלב ותבין
.זה מה שאני רוצה

332
00:29:58,280 --> 00:30:00,350
.וזה לימוד גדול של הפרשה שלנו

333
00:30:00,720 --> 00:30:02,600
.חזק מאוד, חזק מאוד

334
00:30:03,550 --> 00:30:05,510
.הרב יעקב היקר
.השם ישמור אותך-

335
00:30:05,530 --> 00:30:06,910
.קודם כול, תודה רבה לך, יובל טייב

336
00:30:06,970 --> 00:30:08,390
אנחנו לא זוכים אף פעם
.להגיד לך תודה רבה

337
00:30:09,580 --> 00:30:12,660
.בזה שאתם פה אתם אומרים תודה רבה
.הסיפור הזה שהוא סיפר פה זה היה משהו-

338
00:30:12,750 --> 00:30:16,730
,עכשיו אני אגיד לך משהו
.אחד הדברים הכי חשובים בכלל זה לתרום

339
00:30:17,080 --> 00:30:19,470
,כשאתה מוציא כסף מהכיס שלך
...אז אתה יודע, זה קצת זה

340
00:30:19,490 --> 00:30:20,800
אבל בסופו של דבר
.אתה עוזר לאנשים אחרים

341
00:30:20,830 --> 00:30:21,700
.זה דבר חשוב

342
00:30:21,710 --> 00:30:24,840
אבל הגמרא במסכת כתובות אומרת
.שצריך להכיר טובה לרמאים

343
00:30:24,900 --> 00:30:26,230
?למה צריך להכיר טובה לרמאים

344
00:30:27,000 --> 00:30:29,250
,זאת אומרת, מעיקר הדין
,אם מישהו מבקש ממך צדקה

345
00:30:29,870 --> 00:30:31,460
.אתה לא חייב לתת לו
.אולי הוא רמאי

346
00:30:31,730 --> 00:30:34,030
זאת אומרת, אם כולם היו צדיקים
.והיו מבקשים צדקה, היית חייב לתת להם

347
00:30:34,180 --> 00:30:36,740
- אבל היום בגלל שאולי הוא רמאי
.אתה לא עובר על איזשהו לאו

348
00:30:37,060 --> 00:30:38,440
מכיר את אלה
:שבאים לך לתחנה מרכזית

349
00:30:38,640 --> 00:30:41,810
?אח שלי, אתה יכול לעזור לי 5 שקל לאוטובוס

350
00:30:42,030 --> 00:30:43,090
?אתה יכול לעזור לי
.נתתי לו

351
00:30:43,350 --> 00:30:45,820
:אחרי שעתיים חזרתי, עוד פעם
...אח שלי, אתה יכול לעזור לי 5 שקל

352
00:30:46,000 --> 00:30:47,450
אמרתי: מה זה? כמה כסף
?הוא צריך בשביל אוטובוס

353
00:30:47,460 --> 00:30:49,110
:ואז הבנתי
.הוא רוצה לקנות אוטובוס

354
00:30:49,790 --> 00:30:51,570
,אבל תעשו עצה ממני, רבותיי
,תעשו ככה

355
00:30:51,640 --> 00:30:54,000
- "אם אומר לך "אח שלי, אתה יכול לעזור לי
?תעשה לו כזה: יש לך עודף מ-100

356
00:30:54,270 --> 00:30:55,810
,אם הוא אומר לך כן
.תגיד לו: תשתמש בעודף

357
00:30:56,290 --> 00:30:58,400
עכשיו, אני אגיד לך
.עוד משהו ככה

358
00:30:59,460 --> 00:31:00,660
.היה פעם אחת איזה סיפור

359
00:31:00,720 --> 00:31:02,820
,דרך אגב, אני ראיתי השבוע
,באמת סיפור אמיתי

360
00:31:03,440 --> 00:31:06,710
שאיזה עני אחד
.ביקש מאיזה עשיר כסף

361
00:31:06,970 --> 00:31:08,510
:אז הוא אומר
.אני לא נותן כסף ברחוב

362
00:31:08,600 --> 00:31:10,320
?אמרתי לו: מה אתה רוצה, שיפתח משרד
?מה זה השטויות האלה

363
00:31:10,330 --> 00:31:11,660
?מה זה הדברים האלה
...אנשים לא

364
00:31:12,490 --> 00:31:14,770
אז באמת, היה פעם אחת
איזה מישהו שהלך להתרים

365
00:31:15,420 --> 00:31:18,750
,והוא נכנס לאיזה גביר אחד גדול
,שהוא היה תלמיד חכם

366
00:31:19,910 --> 00:31:23,270
...הגביר הזה, אתה יודע, היה
?אתה מכיר את אלה: אתה רוצה שאני אתרום לך

367
00:31:23,990 --> 00:31:25,870
,בוא תענה לי על השאלה
...ואם תענה לי על השאלה

368
00:31:26,090 --> 00:31:28,550
.מה זה המשחקים האלה? תתרום
?מה זה יענה, לא יענה

369
00:31:28,580 --> 00:31:29,620
.הוא אמר לו: טוב
.הוא אומר לו: בכבוד

370
00:31:29,640 --> 00:31:31,930
.עכשיו, הוא היה תלמיד חכם גדול
.אמר לו: בכבוד, תשאל אותי שאלה

371
00:31:32,300 --> 00:31:38,620
אמר לו: איפה כתוב בתורה מילה שיש בה
?ארבע פעמים קמץ, אחד אחרי השני

372
00:31:39,690 --> 00:31:42,370
."כן? אז הוא אמר לו: "הרחמה

373
00:31:42,850 --> 00:31:44,110
."יש בתורה "הרחמה

374
00:31:44,380 --> 00:31:45,680
.אמר לו: אה, פשש... יפה וזה

375
00:31:45,960 --> 00:31:47,570
הוא אמר לו: אני יכול לשאול אותך
?גם שאלה

376
00:31:47,740 --> 00:31:50,840
:אז העשיר אמר לו
.שמע, אתה יודע את התשובה

377
00:31:51,080 --> 00:31:52,540
,אבל תעשה טובה
.אל תספר את זה לאף אחד

378
00:31:52,590 --> 00:31:55,220
אתה יודע, שמור את זה אצלך
.שיהיה לך כזה

379
00:31:55,850 --> 00:31:57,470
:אז הוא אומר לו
?אני יכול לשאול אותך גם שאלה

380
00:31:57,490 --> 00:31:58,500
.אמר לו: כן, בבקשה, שאל

381
00:31:59,080 --> 00:32:02,330
הוא אמר לו: איפה כתוב בתורה מילה
?שיש בה ארבעה פתחים

382
00:32:03,870 --> 00:32:04,450
.אמר לו: לא יודע

383
00:32:04,480 --> 00:32:07,010
."אמר לו: "הקדחת
.וזה תשמור לעצמך, אל תספר לאף אחד

384
00:32:07,410 --> 00:32:09,290
.אני אגיד לכם דבר אחרון

385
00:32:11,090 --> 00:32:14,990
מי שתורם בעצם אומר כאילו
?עד בלי די", נכון"

386
00:32:15,130 --> 00:32:16,990
.הקב"ה ייתן לך עד בלי די
?"מה זה "די

387
00:32:17,170 --> 00:32:19,470
.דולר-יורו
,הוא ייתן לך עד בלי די

388
00:32:19,530 --> 00:32:21,100
.הוא ישלים לך את הכול בהמשך

389
00:32:21,200 --> 00:32:23,300
,ועוד סיפור אחרון באמת
.שזה מוסר השכל גדול

390
00:32:23,650 --> 00:32:26,730
,היה איזה אחד מה זה קמצן
?בונקר, אתה יודע מה זה קשה כאילו

391
00:32:26,750 --> 00:32:27,580
...משהו זה

392
00:32:28,180 --> 00:32:30,080
היה פעם אחת איזה צדיק
:שבא אליו ואמר לו

393
00:32:30,120 --> 00:32:33,150
...בוא, תתרום וזה. -לא
...בקיצור, אתה יודע, כל מיני

394
00:32:34,160 --> 00:32:35,970
.אמר לו: תשמע, תסתכל דרך החלון

395
00:32:36,350 --> 00:32:38,510
?הוא אמר לו: מה אתה רואה
.הוא אמר לו: אני רואה אנשים

396
00:32:38,840 --> 00:32:39,980
.הוא אמר: יופי
.עכשיו בוא תסתכל

397
00:32:40,160 --> 00:32:41,320
?תעמוד מול הראי, מה אתה רואה

398
00:32:42,030 --> 00:32:42,820
.הוא אמר: אני רואה את עצמי

399
00:32:43,350 --> 00:32:44,820
?אמר לו: אתה יודע מה ההבדל בין זה לזה

400
00:32:45,090 --> 00:32:48,020
שפה במראה יש בסך הכול
.עוד שכבת כסף אחת קטנה

401
00:32:48,360 --> 00:32:50,920
,אז בן אדם פתאום שיש לו קצת כסף
,הוא רואה כבר רק את עצמו

402
00:32:51,200 --> 00:32:51,950
.הוא כבר לא רואה אחרים

403
00:32:52,350 --> 00:32:55,360
,אז בוא, תפסיק להסתכל על עצמך
,אפילו שיש כסף

404
00:32:55,410 --> 00:32:59,120
,תוריד את שכבת הכסף הזאת ותתרום לאנשים
.תראה עוד אנשים בעולם, חוץ ממך

405
00:32:59,720 --> 00:33:00,510
.יפה מאוד

406
00:33:01,680 --> 00:33:03,040
.יישר כוח
."בנאות דשא ירביצני"-

407
00:33:03,420 --> 00:33:05,760
.גם "דשא" זה ראשי תיבות: דולר של אמריקה

408
00:33:06,260 --> 00:33:07,760
.יפה
."בנאות דשא ירביצני"-

409
00:33:08,010 --> 00:33:10,990
.חזק
.דש"א: דולר, שקל, אירו-

410
00:33:11,290 --> 00:33:12,210
.אה, יפה מאוד

411
00:33:12,480 --> 00:33:17,580
,תודה, הרב יעקב חמו היקר
.על השילוב בין ההומור ותמיד דברי התורה

412
00:33:17,930 --> 00:33:19,580
.מוסר ההשכל, תמיד תמיד תמיד

413
00:33:20,300 --> 00:33:22,120
.אני רוצה לחזור אליך, אחיעד

414
00:33:22,930 --> 00:33:25,890
לפני ממש שנקבל שוב אלינו
,את הרב מרדכי לוי

415
00:33:25,940 --> 00:33:27,580
.אחד מרבני הידברות החשובים

416
00:33:28,210 --> 00:33:29,580
?מה תשיר לנו הפעם

417
00:33:30,630 --> 00:33:32,840
."שיר שנקרא "יפרח וירבה

418
00:33:33,040 --> 00:33:35,300
."יפרח וירבה"
.שיר שמאוד מזכיר לי את סבא-

419
00:33:35,370 --> 00:33:37,910
סבא מאוד אוהב את השיר הזה
.בעונג שבת

420
00:33:38,150 --> 00:33:39,590
.אחד האהובים עליי
.אז אני מקדיש אותו-

421
00:33:39,840 --> 00:33:42,710
יפרח וירבה", כתב אותו"
רבי אשר מזרחי

422
00:33:43,740 --> 00:33:45,190
"בספר "מעדני מלך

423
00:33:45,580 --> 00:33:48,610
והוא הקדיש את השיר הזה
.ליעקב אסל, נכדו

424
00:33:49,500 --> 00:33:52,600
...אנחנו פוגשים אותו מדי פעם
?איפה הפריקסה? איפה הפריקסה פה-

425
00:33:52,720 --> 00:33:54,400
,כל כך הרבה טוניסאים
?איפה הפריקסה

426
00:33:55,430 --> 00:33:57,020
.זה לא קשור לפרשה הזאת
.פריקסה לא אוכלים בשבת-

427
00:37:44,020 --> 00:37:44,780
.תודה רבה

428
00:37:44,790 --> 00:37:46,780
.אחיעד חודפי, מחיאות כפיים

429
00:37:48,880 --> 00:37:51,550
אז הנה, הצטרף אלינו
.הרב מרדכי לוי היקר

430
00:37:51,650 --> 00:37:54,570
.שלום עליכם
.כיף מחדש כל שבוע. -הדדי-

431
00:37:54,930 --> 00:37:58,340
,בפרשה מופיעים כל כלי המשכן
,שאמורים להיות בו ארון הברית

432
00:37:58,440 --> 00:38:01,560
,הפרוכת, המנורה
.'שולחן לחם הפנים וכו

433
00:38:01,910 --> 00:38:05,240
רוב הכלים, די ברור לנו מה משמעותם
,מחיי היום-יום שלנו

434
00:38:05,260 --> 00:38:07,880
,אבל הכרובים, הרב אסוס
?הכרובים, מה זה כרוב

435
00:38:07,960 --> 00:38:09,440
?...זה ירק, זה

436
00:38:09,620 --> 00:38:12,010
?מה זה כרובים
.תסביר לנו מה זה כרובים

437
00:38:12,320 --> 00:38:16,100
,פנים של תינוק
,שהיו מסתכלים אחד מול השני

438
00:38:16,230 --> 00:38:18,580
.וידיים פרושות כלפי מעלה

439
00:38:19,020 --> 00:38:21,640
כידוע שארון הברית
.זה סמל של תלמיד חכם

440
00:38:22,460 --> 00:38:23,930
יש בו כמה וכמה דברים

441
00:38:23,950 --> 00:38:27,690
שצריכים תלמידי חכמים
.ללמוד ממנו איך להיות

442
00:38:28,210 --> 00:38:30,760
,אז שהוא מצופה זהב מבפנים ומבחוץ

443
00:38:31,020 --> 00:38:32,370
שיהיה תוכו כברו

444
00:38:32,790 --> 00:38:34,320
,ושכל המידות יהיו שבורות

445
00:38:34,350 --> 00:38:36,830
,מאתיים וחצי אורכו, אמה וחצי רוחבו

446
00:38:37,180 --> 00:38:39,230
.מאתיים וחצי קומתו
,תמיד יהיה חצוי

447
00:38:39,440 --> 00:38:41,530
.שלא תהיה גאווה
.לא דבר מושלם יותר מדי

448
00:38:42,030 --> 00:38:45,020
אבל הכרובים האלה
,הם היו תמיד הברומטר

449
00:38:45,060 --> 00:38:48,520
הם היו המבדק
,מה המצב של עם ישראל

450
00:38:49,890 --> 00:38:52,800
.המצב העכשווי של עם ישראל

451
00:38:52,890 --> 00:38:55,100
,אם הכרובים היו מסתכלים אחד מול השני

452
00:38:55,160 --> 00:38:57,420
.סימן שעם ישראל נמצאים במצב טוב

453
00:38:57,460 --> 00:39:02,020
אם חס וחלילה הם היו משנים את פניהם
,לאחור שלהם

454
00:39:02,310 --> 00:39:05,290
אז להראות לנו שעם ישראל
.לא נמצא במצב טוב

455
00:39:05,920 --> 00:39:09,760
...אבל הדבר ה
הממתק שיש בתוך הכרובים

456
00:39:10,200 --> 00:39:12,530
זה שהם גם מסתכלים אחד כלפי השני

457
00:39:12,740 --> 00:39:14,290
.וגם נושאים ידיים כלפי מעלה

458
00:39:14,900 --> 00:39:20,690
כשמסתכלים איש אל אחיו
,זה סימן למצוות של בין אדם לחברו

459
00:39:20,830 --> 00:39:22,020
.מסתכלים פנים מול פנים

460
00:39:22,500 --> 00:39:28,050
והידיים פרושות כלפי מעלה
.זה לדמיין לנו את המצוות של בין אדם למקום

461
00:39:28,790 --> 00:39:32,830
את שני החלקים האלה גם יחד
.צריך שיהיה לכל תלמיד חכם ולכל יהודי

462
00:39:33,320 --> 00:39:36,590
- אם יש את זה
.זו השלמות שיש בקודש הקודשים

463
00:39:37,020 --> 00:39:40,600
,אם נשים לב
,בברכת כוהנים, שאנחנו רוצים לקבל ברכה

464
00:39:41,120 --> 00:39:42,280
.זה מה שצריך להיות

465
00:39:42,750 --> 00:39:46,620
,הכוהנים נושאים ידיהם כלפי מעלה
,שזה מצוות של בין אדם למקום

466
00:39:47,020 --> 00:39:49,930
אבל הציבור והכוהנים
.צריכים להיות פנים מול פנים

467
00:39:50,300 --> 00:39:53,810
,זה סתם, צריך לדעת הרבה
,אני פוגש את זה הרבה בבתי כנסיות

468
00:39:53,890 --> 00:39:57,150
,לפעמים לא שמים לב
,שלוקחים את הילדים מתחת לטלית

469
00:39:57,500 --> 00:39:58,490
,רוצים לברך אותם

470
00:39:58,780 --> 00:40:00,450
,אז ככה, בשביל שלא יהיה יותר מדי בלגן

471
00:40:00,460 --> 00:40:04,320
,אז האבא לוקח את הפנים של הילד כלפיו
,כלפי הבטן

472
00:40:04,370 --> 00:40:05,710
.שומר עליו עם הטלית

473
00:40:06,310 --> 00:40:08,860
.זו לפי ההלכה קצת טעות
?למה

474
00:40:09,220 --> 00:40:12,190
צריכים שהפנים של הילד
יהיו גם כלפי הכוהנים

475
00:40:12,660 --> 00:40:14,960
:כי תמיד זה המדד של עם ישראל

476
00:40:15,170 --> 00:40:17,970
- כששתי המצוות גם יחד
,גם המצוות של בין אדם לחברו

477
00:40:18,000 --> 00:40:20,210
,שזה מדמיין לנו פנים מול פנים

478
00:40:20,460 --> 00:40:23,780
וגם ידיים כלפי מעלה
,של בין אדם למקום

479
00:40:24,160 --> 00:40:28,880
יחד זו הברכה המושלמת ביותר
.שיש בעם ישראל

480
00:40:29,330 --> 00:40:31,220
,הרב מרדכי, הוא מקסים או לא
?הרב אסוס

481
00:40:31,430 --> 00:40:32,490
.הוא נפלא, הוא נפלא

482
00:40:32,570 --> 00:40:34,560
.הסבר יותר פרטני מזה, לא

483
00:40:34,840 --> 00:40:37,920
יש לו פשוט פנינים יקרים
.יוצאים מפיו. -ברוך השם

484
00:40:38,300 --> 00:40:40,100
.הרב מרדכי, תחזיר לו בבקשה

485
00:40:40,260 --> 00:40:41,590
.תן לנו משהו מהפרשה

486
00:40:41,650 --> 00:40:44,040
טוב, אנחנו נמצאים
,בפרשה באמת

487
00:40:44,360 --> 00:40:47,500
פרשה שכל כולה
.זה למעשה נתינה

488
00:40:48,000 --> 00:40:50,740
רואים מה זו עוצמה
.של נתינת תרומה

489
00:40:51,340 --> 00:40:52,520
,וכמו שכולם שואלים

490
00:40:52,610 --> 00:40:54,450
דווקא פה כתוב
"וייקחו לי תרומה"

491
00:40:54,500 --> 00:40:56,120
."במקום "וייתנו
?"מה זה "וייקחו

492
00:40:56,190 --> 00:40:58,900
,אלא ידוע שאדם שנותן
,נדמה לו שהוא נותן

493
00:40:58,950 --> 00:41:01,510
אבל למעשה
.הוא רק לוקח ומקבל

494
00:41:01,650 --> 00:41:03,760
,כדי להמחיש את זה
.אומר לכם על פי משל

495
00:41:04,204 --> 00:41:10,770
מסופר על אב ובנו שביום שישי הלכו למאפייה
.כדי לקנות חלות לכבוד שבת

496
00:41:11,239 --> 00:41:14,510
,והנה, הם מגיעים, רואים: הו
.החלות זה עתה יצאו מהתנור

497
00:41:14,530 --> 00:41:16,491
.ככה חמות עם ריח טוב

498
00:41:16,917 --> 00:41:20,170
קונים חמש חלות, שמים את זה בסל
.והולכים בדרך

499
00:41:20,742 --> 00:41:23,750
,והנה, מגיע איזה אדם עני
,אין לו מה לאכול

500
00:41:24,455 --> 00:41:28,080
,הוא מריח את הריח של החלות: או-אה
.יש לו כבר ריר בפה

501
00:41:28,189 --> 00:41:31,550
,אומר: סליחה, אין לי מה לאכול לשבת
?אפשר אולי איזו חלה אחת

502
00:41:31,706 --> 00:41:32,330
?אחת

503
00:41:32,530 --> 00:41:35,895
,אומר האבא לבן: דודי, מיד
.תן לו שתי חלות מיד

504
00:41:36,277 --> 00:41:39,177
,מוציאים שתי חלות, נותנים לאותו עני
.ממשיכים ללכת

505
00:41:40,409 --> 00:41:44,800
:עוברת דקה, שתיים, שואל האבא את בנו
?דודי מותק, כמה חלות נשארו לנו

506
00:41:45,066 --> 00:41:46,710
,אומר: רגע, אבא, אני בכיתה א', אני יודע

507
00:41:47,345 --> 00:41:51,310
.חמש פחות שתיים - שלוש
.נותרו לנו שלוש חלות

508
00:41:51,460 --> 00:41:52,600
.אומר האבא: לא! שתיים

509
00:41:53,188 --> 00:41:55,040
.אומר הבן: לא! שלוש

510
00:41:55,356 --> 00:41:57,290
.אומר האבא: לא! שתיים
.אבא, הנה, בוא תספור-

511
00:41:57,317 --> 00:41:58,671
.בסל - אחת, שתיים, שלוש

512
00:41:58,991 --> 00:42:00,554
.אומר האבא: בוא
.לא, אני אסביר לך

513
00:42:00,682 --> 00:42:04,853
,תראה, מה שנשאר לנו בסל
.אנחנו נאכל את זה בשבת

514
00:42:04,937 --> 00:42:06,790
,לא יישאר מזה
.שום דבר לא יישאר לנו

515
00:42:07,194 --> 00:42:10,750
אבל מה שיישאר לנו לעד
.זה שתי החלות שנתנו לאותו עני

516
00:42:11,181 --> 00:42:12,250
.זה יישאר לעד

517
00:42:12,271 --> 00:42:13,820
.את זה אף אחד לא ייקח מאיתנו

518
00:42:14,306 --> 00:42:15,900
:וזה מה שהפרשה באה ללמד אותנו

519
00:42:16,052 --> 00:42:19,160
,יהודי צריך לדעת שיש לו ניסיונות בחיים
,לפעמים לתת, להעניק לשני

520
00:42:19,538 --> 00:42:21,770
 ,שלא יחשוב שהוא כאילו מוותר
.הוא נותן - לא

521
00:42:22,053 --> 00:42:25,118
.כל נתינה זה לקיחה
.הוא לוקח זכויות

522
00:42:25,153 --> 00:42:28,148
בזכות זה בורא עולם פותח לו
,את כל השערים, את כל השפע

523
00:42:28,390 --> 00:42:31,253
,הוא לוקח בריאות, הוא לוקח פרנסה
.הוא לוקח הצלחה

524
00:42:31,572 --> 00:42:33,324
.זה הסוד שמלמדים פה בפרשה

525
00:42:33,549 --> 00:42:36,360
אני רוצה לומר לך שאנחנו פה
,בארגון הידברות, הערוץ הנפלא

526
00:42:36,792 --> 00:42:41,570
,היינו פעם באיזה מקום, כמה רבנים מהידברות
?שאלו אותנו: אה, אתם מערוץ הקבלה

527
00:42:41,598 --> 00:42:43,118
.אמרנו: אנחנו מערוץ הנתינה

528
00:42:43,185 --> 00:42:44,725
.אנחנו מערוץ הנתינה

529
00:42:45,000 --> 00:42:48,820
,ובאמת, פה, אפשר לומר
קודם שמעתי את רואה החשבון הנכבד

530
00:42:48,896 --> 00:42:51,415
,שאמר שיש החזרי מס

531
00:42:51,787 --> 00:42:56,040
,אנחנו זכינו שארגון הידברות
,יש לו סעיף 46, לא הרבה יודעים

532
00:42:56,076 --> 00:43:02,121
לכן, באמת, אם אנשים רוצים להיות שותפים
,בדבר, המפעל האדיר הזה של הידברות

533
00:43:02,152 --> 00:43:03,629
.כי אנחנו באמת, כל כולנו נתינה

534
00:43:04,649 --> 00:43:10,390
,בכל מיני חבילות שרוכשים
,אם זה "יס", "הוט" או כאלה

535
00:43:11,047 --> 00:43:13,983
ידוע שצריכים לשלם, להוסיף
,כי אדם רוצה עוד ערוצי ספורט

536
00:43:14,018 --> 00:43:14,910
.הוא מוסיף עוד כסף

537
00:43:15,371 --> 00:43:20,485
,ערוץ הידברות משדר בכל בית, ללא תשלום
,זה בחבילה המינימאלית שיש

538
00:43:20,779 --> 00:43:24,340
.אנחנו משדרים ללא כל תשלום
.ולכן, כל כולנו נתינה

539
00:43:25,227 --> 00:43:28,110
ויש הרבה אנשים שבמשך השנה
.רוצים להיות שותפים

540
00:43:28,612 --> 00:43:30,870
:ואז מתקשרים אלינו, אומרים
?אנחנו רוצים, למה לא

541
00:43:30,935 --> 00:43:32,115
.שתהיה לנו מניה אצלכם

542
00:43:32,249 --> 00:43:36,612
,אז שתדעו שיש לנו גם סעיף 46
.ומקבלים החזרי מס

543
00:43:36,974 --> 00:43:42,976
,מעבר לזה, שזה החזר מבורא עולם על המצוות
,מאות אלפי צופים ומאזינים בנו

544
00:43:43,213 --> 00:43:47,990
,גם דרך אתר האינטרנט, גם בשידורים
ברוך השם מזכים מאות אלפי יהודים

545
00:43:48,016 --> 00:43:51,125
בארץ ובעולם. כל יהודי שזוכה
,להיות שותף לזה

546
00:43:51,389 --> 00:43:56,267
הוא לא נותן - הוא לוקח, הוא מקבל
.שפע גדול, ואשרינו שזכינו לכך

547
00:43:56,310 --> 00:43:56,865
.יישר כוח

548
00:43:57,233 --> 00:43:59,520
מר טולדנו, אתה מכיר את הסעיף
?שהוא מדבר עליו

549
00:43:59,626 --> 00:44:00,610
.אני הבאתי להם אותו

550
00:44:01,760 --> 00:44:04,100
בעוונותינו, אנחנו רואי החשבון
.גם של הידברות

551
00:44:04,180 --> 00:44:04,760
.אה, יפה

552
00:44:05,088 --> 00:44:10,300
.אני אדם, לצורך העניין, שכיר
?אני... מה מומלץ לתרום

553
00:44:11,021 --> 00:44:16,982
לדוגמה, לחלק את העשרה שקלים שאני תורם
?בכל חודש לעשרה מקומות שונים

554
00:44:17,080 --> 00:44:18,798
?או לתרום את זה למקום אחד

555
00:44:19,138 --> 00:44:23,480
תראה, זה הרבנים יגידו, שהרמב"ם אומר
.שעדיף לחלק את זה לעשרה מאשר מקום אחד

556
00:44:23,499 --> 00:44:25,050
,אבל אני... אתה שואל אותי כרואה חשבון

557
00:44:25,523 --> 00:44:26,565
.מבחינתי אין נפקא מינה

558
00:44:27,040 --> 00:44:29,440
אם סך הכול התרומות
,הם מעל 180 שקל

559
00:44:29,791 --> 00:44:32,730
והם לא יותר מ-30 אחוז
,מהרווחים שלך

560
00:44:33,093 --> 00:44:35,164
תתרום לכל מי
,שיש לו סעיף 46

561
00:44:35,358 --> 00:44:36,260
,כמו שהזכיר הרב

562
00:44:36,647 --> 00:44:39,540
ואז אתה... כשתגיש
,דוח למס הכנסה

563
00:44:39,581 --> 00:44:40,560
.תוכל לקבל החזרים

564
00:44:40,997 --> 00:44:43,655
,אגב, אם כבר דיברו
הרבה אנשים כבר תורמים

565
00:44:43,665 --> 00:44:47,313
וכבר מקבלים קבלה, אבל לא מגישים דוח
,ולא ניגשים לקבל החזר

566
00:44:47,840 --> 00:44:50,204
.כי הם חוששים ממה יקרה להם שם

567
00:44:50,238 --> 00:44:51,309
.לא יקרה להם שום דבר

568
00:44:51,374 --> 00:44:55,140
- מה שחוקי ופועלים על פי חוק
.מקבלים ונהנים

569
00:44:55,640 --> 00:44:58,940
,אז אני רוצה לחזק את דברי הרב
.שכדאי לתרום בהחלט

570
00:44:59,004 --> 00:45:01,490
,כן, לא רק זה
.גם שאלת אותו למה כדאי לתרום

571
00:45:01,709 --> 00:45:03,980
,בהידברות, אנחנו, ברוך השם
.יש לנו כל כך הרבה מחלקות

572
00:45:04,003 --> 00:45:06,570
מה שתורמים אלינו
:זה באמת מתחלק להרבה תחומים

573
00:45:06,837 --> 00:45:10,440
,שלום בית, זוגיות
אנחנו, ברוך השם, עוזרים ליהודים

574
00:45:10,465 --> 00:45:17,280
,בכל מצב שהוא, קירוב, עידוד ילודה
הצלת בנות מכפרים, מניעת התבוללות

575
00:45:17,333 --> 00:45:18,991
.וכו' וכו', עזרה לקשישים

576
00:45:19,413 --> 00:45:24,170
,אז כשתורמים להידברות
.למעשה זה נפרס על הרבה הרבה הרבה תחומים

577
00:45:24,217 --> 00:45:27,363
"אני חושב שבמילה "תרומה
.יש לנו גם את הסעיף 46

578
00:45:28,044 --> 00:45:31,266
,'ארבעים ושש זה מ' ו
,אז זה מ' ו' בתוך תרומה

579
00:45:31,306 --> 00:45:32,810
.והשאר של האותיות זה תורה

580
00:45:33,146 --> 00:45:35,644
.יש לך גם תורה וגם סעיף 46
.יפה-

581
00:45:35,659 --> 00:45:38,080
.הרב אסוס, אשריך
?ראית-

582
00:45:39,054 --> 00:45:42,109
:סליחה, מר טולדנו, עוד שאלה נוספת
,עכשיו, אם אני שכיר

583
00:45:42,167 --> 00:45:43,761
?יש לי החזר מס בתרומה

584
00:45:44,042 --> 00:45:47,350
,כן. אם אתה משלם מס
.אתה תקבל החזרים בגין התרומות

585
00:45:47,365 --> 00:45:48,870
איך אני יכול לשלם מס
?אם אני שכיר

586
00:45:49,220 --> 00:45:51,213
.לא, אתה משלם מס בתלוש משכורת שלך

587
00:45:51,239 --> 00:45:56,525
מכל מה שאתה מקבל, מורידים לך
.מס הכנסה וביטוח לאומי, לית מאן דפליג

588
00:45:56,876 --> 00:46:02,126
,ברגע שאתה תורם, אתה מקבל קבלה
.אתה דואג להגיש דוח להחזר

589
00:46:02,474 --> 00:46:06,450
,ואז אתה מקבל החזר
.ותקבל כסף הביתה, על החתום

590
00:46:06,820 --> 00:46:09,270
,אז הנה, צופים יקרים
,לא שחלילה ביקשנו תרומות

591
00:46:09,484 --> 00:46:10,880
.אבל שמעתם הכול

592
00:46:10,928 --> 00:46:13,577
,יש לכם את הסעיפים, ויש לכם
.אתם מסודרים

593
00:46:13,942 --> 00:46:15,363
.הסבר הכי מפורט שיש

594
00:46:15,905 --> 00:46:19,384
אז הנה, בפרשה ישנו פסוק
,שעל פניו נראה תמים

595
00:46:19,970 --> 00:46:24,124
אבל בהסתכלות מעמיקה יותר
.חווה בתוכו מסר עצום

596
00:46:24,600 --> 00:46:26,213
:כך מצווה השם בפסוק

597
00:46:26,420 --> 00:46:28,824
."ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

598
00:46:29,360 --> 00:46:31,183
:במבט ראשון הכול נראה תקין

599
00:46:31,596 --> 00:46:34,420
צריך לבנות מקדש
.כדי שתהיה השראת השכינה

600
00:46:34,450 --> 00:46:35,668
,אבל שימו לב, רבותיי

601
00:46:36,035 --> 00:46:39,015
למה לא כתוב
?"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו"

602
00:46:39,317 --> 00:46:41,289
?"למה "בתוכם
?בתוכם של מי בדיוק

603
00:46:41,652 --> 00:46:43,583
.תראו פירוש נפלא של חז"ל

604
00:46:43,903 --> 00:46:47,730
כל אחד מעם ישראל
,צריך לקדש את עצמו ולהיות בבחינת מקדש

605
00:46:48,267 --> 00:46:52,334
.ואז ישכון השם בלב כל אחד ואחד מאיתנו

606
00:46:52,842 --> 00:46:56,915
אז יהי רצון שנזכה שבאמת נהיה
מקודשים וקדושים

607
00:46:56,954 --> 00:46:59,090
.כדי שנהיה מקום להשראת השכינה

608
00:46:59,540 --> 00:47:03,181
וזה בהחלט המקום לומר תודה
,שוב פעם לרב אסוס היקר

609
00:47:03,592 --> 00:47:05,180
,לרב אייל ישראל שטרנליב

610
00:47:05,508 --> 00:47:07,386
,לרואה החשבון מר יואל טולדנו

611
00:47:07,828 --> 00:47:10,954
,חברי וידידי, שמיד נשמע אותך
.אחיעד חודפי

612
00:47:10,976 --> 00:47:12,234
הרב מרדכי לוי

613
00:47:12,463 --> 00:47:15,045
.ולסטנדאפיסט והרב יעקב חמו

614
00:47:15,112 --> 00:47:16,738
,תודה רבה ללהקת הבית שלנו

615
00:47:17,205 --> 00:47:20,448
,תודה רבה ומיוחדת מאוד לבת-אל קייקס

616
00:47:20,733 --> 00:47:24,113
שמגיעה מצפון הארץ
כדי לקשט את שולחן השבת שלנו

617
00:47:24,452 --> 00:47:27,791
ולשלוח אותנו תמיד תמיד תמיד
.עם מטעמים הביתה

618
00:47:28,176 --> 00:47:30,894
תודה רבה לכם
שאתם לא מוותרים עלינו ואתם איתנו

619
00:47:30,948 --> 00:47:32,305
.בכל שבוע ושבוע

620
00:47:32,677 --> 00:47:36,617
אז בעזרת השם, בשבוע הבא
.באותו היום, באותה השעה

621
00:47:36,626 --> 00:47:37,635
.מחכה לראות אתכם

622
00:47:37,918 --> 00:47:41,255
.שבת שמחה ומבורכת
?אחיעד חודפי, אנחנו שרים את

623
00:47:42,249 --> 00:47:44,158
."השב זכה"
."השב זכה וברה"-

624
00:47:46,528 --> 00:47:48,357
.ביידיש
.ביידיש, בלעז-

625
00:47:48,824 --> 00:47:52,740
.את המילים כתב יצחק מזוז
.תזמורת, בבקשה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה