הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - איך אפשר לאהוב כל יהודי?

הרב זמיר כהן

האם ניתן לבדוק כמה אני אוהב את הזולת? הרב זמיר כהן נותן כיוון חשיבה מיוחד שבאמצעותו נדע עד כמה אכפת לנו אחד מהשני, וגם עצה נפלאה שחבל להחמיץ  

(אורך 4:21)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,263 --> 00:00:09,966
יש אנשים גדולים בישראל שמגיעים למצב של

2
00:00:09,996 --> 00:00:12,153
.ואהבת את רעך כמוך

3
00:00:12,716 --> 00:00:13,980
,כל יהודי שהם רואים

4
00:00:14,446 --> 00:00:15,980
.הוא אוהב אותו כמו שהוא אוהב את עצמו

5
00:00:17,273 --> 00:00:17,923
.יש כאלה

6
00:00:18,320 --> 00:00:20,733
.ובתורת הסוד, יש הסבר איך אפשר להגיע לזה

7
00:00:20,923 --> 00:00:22,953
כשאדם מבין שכל נשמות ישראל

8
00:00:23,310 --> 00:00:24,890
.כרוכות וקשורות זו בזו

9
00:00:25,670 --> 00:00:29,266
יש מקום שכתוב בחז"ל
,"כל ישראל ערבין זה לזה"

10
00:00:29,980 --> 00:00:33,710
ויש מקום שכתוב בגמרא
."כל ישראל ערבין זה בזה"

11
00:00:34,396 --> 00:00:36,660
.כלומר, כולנו מעורבבים אחד בתוך השני

12
00:00:37,350 --> 00:00:40,800
כל נשמה של כל אחד מאיתנו
.מורכבת מהנשמות של כולם

13
00:00:41,523 --> 00:00:45,923
,אדם שחי את זה, כל יהודי שהוא רואה
.הוא מרגיש - זה חלק ממני

14
00:00:46,106 --> 00:00:50,630
.אני זה הוא, הוא זה אני, הוא חי את זה
.אפשר להגיע גם לדרגה כזו

15
00:00:51,040 --> 00:00:56,080
אבל אי אפשר לדרוש מכל אחד מישראל
.שיגיע למדרגה כזו של ואהבת את רעך

16
00:00:56,926 --> 00:01:05,510
.אומר הרמב"ן, לכן כתוב: ואהבת לרעך כמוך
.פירוש: תאהב שיהיה טוב לרעך - כמוך

17
00:01:06,263 --> 00:01:09,440
,כמו שאתה רוצה שלך יהיה טוב
.תאהב שלשני יהיה טוב

18
00:01:09,530 --> 00:01:12,043
.תהיה מוכן גם להקריב בשביל זה, להשקיע

19
00:01:14,103 --> 00:01:16,700
רגשית, לאהוב אותו כמו שאתה
,אוהב את עצמך, זה קשה

20
00:01:17,436 --> 00:01:22,540
אבל לאהוב שיהיה לו טוב - כל אדם יכול
.להרגיל את עצמו על ידי אימון יומיומי

21
00:01:22,700 --> 00:01:26,730
אם כל אדם מקדיש כל יום, אפילו דקה
,של מחשבה, של דיבור

22
00:01:27,310 --> 00:01:31,920
שהוא אומר שהוא מאחל לכל אחד מישראל
,שהשם ייתן לו את כל הטוב, כל השפע

23
00:01:32,450 --> 00:01:35,270
,כל מה שאני רוצה שהשם ייתן לי
.שהשם ייתן גם לו

24
00:01:37,586 --> 00:01:40,760
אין שום בעיה להגיע למצב כזה
.שאדם מרגיל את עצמו

25
00:01:40,833 --> 00:01:44,120
,הרי לבורא עולם לא חסר
,יכול לתת לך ולו ולכולם

26
00:01:44,516 --> 00:01:45,526
.ויהיה שפע לכולם

27
00:01:45,826 --> 00:01:48,820
אבל תרצה שיהיה טוב לאחרים
.כמו שאתה רוצה שיהיה טוב לך

28
00:01:50,070 --> 00:01:57,433
האדם שמהרהר בזה, מקיים מצוות עשה מהתורה
.ואהבת לרעך - תרצה שיהיה טוב לרעך - כמוך

29
00:01:59,470 --> 00:02:04,510
אחרי שבועיים שאדם ירגיל את עצמו ביום-יום
להרהר במחשבה הזו

30
00:02:05,370 --> 00:02:13,470
,הוא יגלה שהוא עצמו הופך להיות אדם רגוע
לא לחוץ, לא מקנא באחרים, מאושר, שמח

31
00:02:14,330 --> 00:02:18,983
,כי בכל פעם שהוא רואה שטוב למישהו
הוא מרגיש כאילו אני קיבלתי את הטוב הזה

32
00:02:19,033 --> 00:02:22,873
כי אני כל הזמן מבקש שיהיה טוב לו
.וטוב לה וטוב לכולם

33
00:02:23,386 --> 00:02:26,240
,אז כשהוא רואה טוב לאחרים
.הוא שמח בשמחתם

34
00:02:27,250 --> 00:02:30,313
,זה גם תורם לבריאות של האדם
.בריאות הגוף, בריאות הנפש

35
00:02:33,833 --> 00:02:38,006
,אדם שאוהב זה אדם שמוכן להקריב
.מוכן להשקיע

36
00:02:38,663 --> 00:02:46,053
כשהרמב"ם כותב בהלכות אישות: "ציוו חכמים
שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו

37
00:02:46,573 --> 00:02:50,670
ואוהבה כגופו", מה פירוש לאהוב אותה"
?כמו את גופו

38
00:02:51,323 --> 00:02:55,120
שיהיה קשוב לצרכים שלה
.כמו שהוא קשוב לצרכים של הגוף

39
00:02:55,160 --> 00:02:56,373
.זה המבחן של אהבה

40
00:02:57,010 --> 00:03:00,990
,כל אדם קשוב לצרכים של גופו
,הוא מטפח את עצמו, דואג לעצמו

41
00:03:01,343 --> 00:03:05,840
,רעב - רוצה לאכול, צמא - רוצה לשתות
באופן טבעי האדם אוהב את הגוף

42
00:03:06,560 --> 00:03:07,446
.משקיע בגוף

43
00:03:08,986 --> 00:03:12,716
,לאהוב את אשתך, פירושו של דבר
תהיה קשוב לצרכים שלה

44
00:03:13,193 --> 00:03:15,336
.כמו שאתה קשוב לצרכים של הגוף שלך

45
00:03:16,163 --> 00:03:20,910
כמו שאתה מוכן להקריב ולהתאמץ
,כדי שלגוף שלך יהיה טוב

46
00:03:21,330 --> 00:03:25,133
,ליהנות, להרגיש טוב
,שלא להרגיש מצוקה

47
00:03:25,850 --> 00:03:29,763
כך תהיה מוכן להתאמץ ולהשקיע
.כדי שאשתך תרגיש טוב

48
00:03:30,503 --> 00:03:33,323
פעמים שאישה זקוקה למשהו
,והיא לא יכולה לעזור לעצמה

49
00:03:33,453 --> 00:03:35,606
היא צריכה את העזרה של בעלה
,בתחומים שונים

50
00:03:36,413 --> 00:03:39,230
אם הבעיה הייתה שלו, הוא היה
,פותר אותה מיד

51
00:03:40,053 --> 00:03:43,093
,אבל מכיוון שהוא לא חי אותה
,הוא לא מרגיש אותה

52
00:03:43,486 --> 00:03:46,543
.הוא לא מרגיש צורך להתאמץ
.הוא גם היה רוצה שזה יסתדר

53
00:03:47,140 --> 00:03:49,920
,אבל לא בשביל שהוא ילך להשקיע
.שהוא ילך להתאמץ

54
00:03:50,236 --> 00:03:51,910
.זה אומר שאתה לא אוהב אותה מספיק

55
00:03:52,746 --> 00:03:56,766
כשאוהבים, כל אדם יכול לבחון
.איך הוא מתייחס לאדם שהוא אוהב

56
00:03:57,946 --> 00:04:01,196
כשיש לילד מצוקה, כמה הוא מוכן
,להתאמץ בשביל הילד

57
00:04:01,646 --> 00:04:03,990
לפתור לו את הבעיה שלו
.כי הוא אוהב אותו

58
00:04:04,716 --> 00:04:07,443
,אם יש לו חבר שהוא אוהב
.כמה הוא מוכן להתאמץ

59
00:04:08,130 --> 00:04:14,030
- כך כל איש, כל אישה, הגדרה של אהבה
.נכונות להקריב כדי שלשני יהיה טוב