הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - רחמים בדין

הרב הרצל חודר

איך להתייחס לגנב שנמכר לעבד? מדוע אסור לצער אלמנה ויתום? מה מעלתה של מצוות הלוואה לנצרך? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא לפרשת משפטים