הרב גואל אלקריף

האהבה תנצח - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

הסליחה שהפכה לשידוך, וגם - איך הלוואה לישיבת פונוביץ הפכה לישועה? הרב גואל אלקריף בשיעור נפלא לפרשת משפטים