הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - למי שייכת הארץ?

הרב אליהו עמר

גילוי מדהים בעניין חזרת העם היהודי לארצו באחרית הימים - הרב אליהו עמר מביא חידוש קצר ונפלא מתוך ספר הזוהר

(אורך 5:46)