x
הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון - ברית או חוזה

הרב רפאל אוחיון

מדוע מערכת החוקים ביננו לבין בורא עולם מכונה ברית? מה ההבדל בין ברית לחוזה? הרב רפאל אוחיון בקטע קצר ומחזק

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,247 --> 00:00:11,192
.שלום וברכה

2
00:00:11,796 --> 00:00:15,258
אם נשאל את אשתו
,של הנשיא דונלד טראמפ

3
00:00:15,774 --> 00:00:16,930
נשיא
,ארצות הברית

4
00:00:17,018 --> 00:00:19,192
הנשיא
,דונלד טראמפ

5
00:00:19,534 --> 00:00:20,392
:נשאל אותה

6
00:00:20,443 --> 00:00:24,727
תגידי, מה עשית בעולם הזה
,שזכית לגדולה הזאת

7
00:00:24,865 --> 00:00:27,723
,גם להיות אשתו של הנשיא
,גם עשיר כזה גדול

8
00:00:27,840 --> 00:00:29,723
הוא אפילו לא צריך
.את המשכורת הנשיאותית

9
00:00:30,029 --> 00:00:32,683
מה עשית בחיים שלך
?שזכית למעלה הגדולה הזאת

10
00:00:33,410 --> 00:00:34,865
:היא תגיד לנו דבר פשוט

11
00:00:35,774 --> 00:00:37,149
.התחתנתי עם הבן אדם הנכון

12
00:00:38,050 --> 00:00:43,570
גם אנחנו זכינו להתחתן
,כביכול עם האחד הנכון

13
00:00:43,978 --> 00:00:46,821
- האחד והיחיד
.מלך מלכי המלכים, בורא עולם

14
00:00:46,880 --> 00:00:48,821
זכינו להיכנס איתו
.לברית נישואין

15
00:00:49,549 --> 00:00:52,240
,בברית הנישואין הזאת
,שנערכה במתן תורה

16
00:00:52,545 --> 00:00:56,618
:כתוב שמה בשיר השירים
צאנה וראנה בנות ציון"

17
00:00:56,669 --> 00:00:59,345
,במלך שלמה"
בעטרה שעטרה לו אימו

18
00:00:59,469 --> 00:01:01,832
- "ביום חתונתו"
,זה מעמד הר סיני

19
00:01:02,589 --> 00:01:03,832
."וביום שמחת ליבו"

20
00:01:04,138 --> 00:01:06,261
,ביום חתונתו" זה יום מעמד הר סיני"

21
00:01:06,305 --> 00:01:09,410
שהקב"ה נתן לנו
,את הכתובה, את ברית הנישואין

22
00:01:09,614 --> 00:01:10,843
.שזאת התורה הקדושה

23
00:01:11,280 --> 00:01:14,363
כמו שכתוב: "הנה אנוכי
."כורת עימכם ברית בחורב

24
00:01:14,574 --> 00:01:17,905
הברית הזאת שהקב"ה עשה איתנו
.במעמד הר סיני זו התורה הקדושה

25
00:01:17,956 --> 00:01:18,858
.תגידו לי שאלה

26
00:01:19,352 --> 00:01:21,360
,הרי הברית הזאת
?למה היא נקראת ברית

27
00:01:21,643 --> 00:01:23,061
.הרי שמה יש חוקים

28
00:01:23,440 --> 00:01:25,505
:אמר לנו הקב"ה
- תעשה כך וכך וכך וכך

29
00:01:25,701 --> 00:01:27,018
.תקבל כך וכך וכך וכך

30
00:01:27,170 --> 00:01:30,509
- לא תעשה כך וכך וכך
.תקבל להפך

31
00:01:31,454 --> 00:01:35,061
,זה לא מרגיש כמו ברית
.אלא מרגיש כמו חוזה

32
00:01:35,418 --> 00:01:37,840
:חוזה, אני אומר לך
- תשמע, תעשה כך וכך

33
00:01:37,920 --> 00:01:39,323
.תקבל כך וכך

34
00:01:39,396 --> 00:01:41,680
.לא תעשה - תקבל אחרת

35
00:01:41,992 --> 00:01:45,461
?מה ההבדל בין ברית לחוזה

36
00:01:45,694 --> 00:01:47,898
ולמה התורה נקראת ברית
?ולא חוזה

37
00:01:48,065 --> 00:01:48,938
?מה זה חוזה

38
00:01:49,258 --> 00:01:50,661
אני עכשיו לוקח
,איזה פועל

39
00:01:51,134 --> 00:01:52,763
,אומר לו: שמע
.אני צריך לעשות הרחבה בדירה

40
00:01:52,814 --> 00:01:57,360
אני רוצה להוציא פה מרפסת
.של איזה 5 מטר, בעזרת השם

41
00:01:57,512 --> 00:01:58,501
?כמה זה יעלה לי

42
00:01:58,836 --> 00:02:00,501
,אומר לי: וואלה
זה יעלה לך בערך

43
00:02:00,589 --> 00:02:01,607
.איזה עשרת אלפים שקל

44
00:02:01,672 --> 00:02:04,545
,שבוע עבודה אנחנו מסיימים את הכול
.חבל לך על הזמן

45
00:02:04,770 --> 00:02:05,650
.עושים חוזה

46
00:02:05,752 --> 00:02:07,090
,אני בא למוחמד
.אומר לו: בוא נעשה חוזה

47
00:02:07,323 --> 00:02:09,360
,כותבים ביחד את החוזה
.מצוין. קח את החוזה. מעולה

48
00:02:09,905 --> 00:02:13,752
,אחרי שבוע אני מגיע בחזרה לדירה
,אני רואה אין לא מרפסת

49
00:02:13,818 --> 00:02:14,589
.לא דובים ולא יער

50
00:02:14,650 --> 00:02:16,109
:אני אומר לו
?מוחמד, מה קרה

51
00:02:16,138 --> 00:02:18,029
.אומר: אל תשאל מה קרה פה

52
00:02:18,414 --> 00:02:21,498
חמודי נפל
ואחמד שכח להביא את המלט

53
00:02:21,810 --> 00:02:24,909
ומחמוד נפל מהמרפסת
,והיה פה בלגן אחד שלם

54
00:02:24,989 --> 00:02:27,127
,סבטוחה גדולה
ובסופו של דבר

55
00:02:27,185 --> 00:02:29,476
,זה יעלה לך עוד חמשת אלפים שקל
.ועוד שבועיים

56
00:02:30,378 --> 00:02:31,367
?אני צריך לשלם לו

57
00:02:31,934 --> 00:02:33,221
.מה פתאום

58
00:02:33,563 --> 00:02:34,530
.חוזה זה חוזה

59
00:02:34,625 --> 00:02:36,698
,לא עמדת בחוזה
.אתה צריך לשלם לי

60
00:02:37,789 --> 00:02:38,698
?מה זו ברית

61
00:02:39,127 --> 00:02:40,981
,ברית יש בין מדינות

62
00:02:41,949 --> 00:02:45,432
,ברית יש בין זוג
,בין איש לאישה

63
00:02:45,483 --> 00:02:46,283
.ברית נישואין

64
00:02:46,443 --> 00:02:49,032
,גבר ואישה
,לא מתסדר ביניהם כל כך

65
00:02:49,098 --> 00:02:50,763
,יש ביניהם קצת חילוקי דעות
.הולכים ליועץ

66
00:02:50,807 --> 00:02:53,614
היועץ אומר להם: שמעו, כנראה בגלל
.שאתם לא מדברים מספיק

67
00:02:54,240 --> 00:02:58,501
,צריך יותר להכיר אחד את השני
והדיבורים הטכניים שיש לכם במשך היום

68
00:02:58,560 --> 00:02:59,243
.לא מספיקים

69
00:02:59,440 --> 00:03:02,567
אז ממילא אתם צריכים כל ערב
בשעה שמונה בערב

70
00:03:02,785 --> 00:03:04,756
,לעצור את הכול
,את כל מה שיש ביניכם

71
00:03:04,843 --> 00:03:06,756
.ולשבת ולדבר ולשוחח

72
00:03:07,527 --> 00:03:10,960
.הגבר ישר: מה פתאום לשוחח
.יש חדשות, שמונה בערב

73
00:03:11,265 --> 00:03:15,003
.היא אומרת: אני מוכנה להכין קפה
.אני, עליי, קפה עליי

74
00:03:15,069 --> 00:03:16,203
.רק שיהיה מוכן

75
00:03:16,916 --> 00:03:18,203
?אומר: אתה מוכן או לא מוכן

76
00:03:18,378 --> 00:03:19,243
.אומר: טוב, אני מוכן

77
00:03:19,345 --> 00:03:20,909
.שמונה בערב קבענו

78
00:03:21,534 --> 00:03:23,498
,בשעה שבע וחצי
,היא כבר ניגשת למטבח

79
00:03:23,629 --> 00:03:25,934
,מרתיחה את המים
מחכה עד שבסופו של דבר

80
00:03:26,000 --> 00:03:27,178
להגיש את הקפה
.שהיא הבטיחה

81
00:03:28,276 --> 00:03:31,781
עוברות 20 דקות
.והילד מתחיל לבכות בחדר

82
00:03:31,854 --> 00:03:33,600
,היא רצה לחדר
.מתחילה לנסות להרגיע אותו

83
00:03:33,658 --> 00:03:36,807
,שמה מוצץ וזה
,מרימה אותו, מטלטלת

84
00:03:36,967 --> 00:03:41,214
עד שסוף כל סוף
.הוא נרדם, כבר השעה 19:59

85
00:03:41,294 --> 00:03:44,058
,היא רצה מהר, מרתיחה את המים
.כבר 20:02

86
00:03:44,465 --> 00:03:48,974
,ישר, לוקחת, שמה את הקפה
.רצה לכיוון בעלה, לכיוון הסלון

87
00:03:49,258 --> 00:03:54,167
ויש חוק גרביטציה טכני בפיזיקה
שאומר שברגע שאתה רץ

88
00:03:54,269 --> 00:03:58,516
,ופונה כלפי קדימה
,ואתה דורך על צעצוע עם גלגלים

89
00:03:58,632 --> 00:04:01,847
,הרגל עפה באוויר
,הכוסות מתגלגלות באוויר

90
00:04:01,920 --> 00:04:04,138
,כוס אחת על הרצפה
,כוס אחת על בעלה

91
00:04:04,792 --> 00:04:07,156
,האישה נופלת על הרצפה
.כולה שותתת דם

92
00:04:07,294 --> 00:04:08,661
!התחילה לבכות: לא

93
00:04:09,032 --> 00:04:10,283
:ואז הבעל קם אליה

94
00:04:10,538 --> 00:04:11,505
?אשתי, את בסדר

95
00:04:11,556 --> 00:04:17,338
:היא קמה, כולה כאובה ואומרת לו
.מצטערת, ניסיתי

96
00:04:18,690 --> 00:04:20,821
:והוא אומר לה
.אני יודע, ראיתי

97
00:04:21,265 --> 00:04:22,167
.אני אוהב אותך

98
00:04:22,792 --> 00:04:24,000
:והיא אומרת לו
.אני אוהבת אותך

99
00:04:24,654 --> 00:04:25,818
.מרגש

100
00:04:26,429 --> 00:04:27,316
?מה היה כאן

101
00:04:27,549 --> 00:04:28,865
?היא עמדה בחוזה

102
00:04:29,534 --> 00:04:33,418
היא הרי התחייבה לשים כוסות קפה
,על השולחן

103
00:04:33,760 --> 00:04:35,025
.לא על בעלה

104
00:04:35,709 --> 00:04:40,938
?אלא מה
:ההתחייבות הנסתרת הייתה

105
00:04:41,047 --> 00:04:43,665
אני רוצה לראות
,שאת מתאמצת בשבילי

106
00:04:43,832 --> 00:04:45,738
אני רוצה לראות
.שאת אוהבת אותי

107
00:04:45,781 --> 00:04:47,098
.זה העניין של ברית

108
00:04:47,330 --> 00:04:51,250
,הרי ברית שיש בין מדינות
,שאנחנו ערבים לצאת למלחמות משותפות ביחד

109
00:04:51,367 --> 00:04:53,520
זה לא שמתחייבים לנצח
.את המלחמה

110
00:04:53,818 --> 00:04:57,650
,מתחייבים להשתדל
.להראות: אני מוכן להתאמץ בשבילך

111
00:04:58,850 --> 00:05:00,480
,אותו דבר בזוגיות

112
00:05:00,741 --> 00:05:03,243
אם הגבר מראה לאשתו
,שהוא מתאמץ בשבילה

113
00:05:03,316 --> 00:05:06,283
אפילו אם הוא לא מצליח
,באמת לעשות משהו אמיתי טוב

114
00:05:06,632 --> 00:05:07,621
,אבל הוא מתאמץ

115
00:05:07,970 --> 00:05:09,621
אז זה כבר מראה לה
.שהוא אוהב אותה

116
00:05:10,050 --> 00:05:11,156
.וכן להפך

117
00:05:11,760 --> 00:05:14,123
אותו דבר בדיוק
.בינינו לבין בורא עולם

118
00:05:14,545 --> 00:05:17,927
כשאנחנו מראים לקב"ה
,שאנחנו מתאמצים בשבילו

119
00:05:17,970 --> 00:05:19,810
,שאנחנו עמלים בשבילו

120
00:05:20,087 --> 00:05:22,087
,הוא רואה: אה
,אתה אוהב אותי עד כדי כך

121
00:05:22,152 --> 00:05:23,192
,אתה מתאמץ עד כדי כך

122
00:05:23,287 --> 00:05:24,152
,אפילו אם אתה לא מצליח

123
00:05:24,378 --> 00:05:26,443
,אפילו אם אתה נופל מיליון פעם ביום

124
00:05:26,618 --> 00:05:27,614
,אתה לא מצליח
:אתה אומר

125
00:05:27,658 --> 00:05:29,658
,ריבונו של עולם, אני רוצה לשמור שבת
.אני רוצה להתקרב אליך

126
00:05:29,716 --> 00:05:32,501
ריבונו של עולם, אני רוצה באמת
,להתחיל את התהליך הרוחני שלי

127
00:05:32,560 --> 00:05:34,865
,קצת יותר להתקרב אליך
.להידבק בך, בורא עולם

128
00:05:35,454 --> 00:05:37,367
!אבל אני לא מצליח
!קשה לי

129
00:05:37,847 --> 00:05:41,098
הקב"ה אומר: אני רואה
.כמה אתה מתאמץ בשבילי

130
00:05:41,549 --> 00:05:42,385
.אני אוהב אותך

131
00:05:42,930 --> 00:05:44,181
.אני אוהב אותך

132
00:05:44,480 --> 00:05:45,789
.זו ברית

133
00:05:45,861 --> 00:05:49,723
,"הינני כורת עימכם ברית בחורב"
.ברית נישואין

134
00:05:49,890 --> 00:05:51,183
אנחנו זכינו
להתחתן

135
00:05:51,192 --> 00:05:52,247
עם מלך
.מלכי המלכים

136
00:05:52,690 --> 00:05:53,867
שנזכה
בעזרת השם

137
00:05:53,876 --> 00:05:55,737
לשלום בית אמיתי
,עם בורא עולם

138
00:05:56,123 --> 00:05:58,858
,נזכה לאהבה, אחווה
,שלום ורעות בינינו לבינו

139
00:05:59,112 --> 00:06:01,461
.וכן יהי רצון, אמן

140
00:06:01,781 --> 00:06:02,632
.תודה רבה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 2 (2 מדרגים)