x
הרב גואל אלקריף

מה שווה קצת מאמץ - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

איך משחת שיניים נעשית לשדכן? מה גרם ליתרו לבוא מכל העולם ולהתגייר? איך הרב גלינסקי החזיר בתשובה קצין משטרה ביפו? הרב גואל אלקריף בשיעור מרתק לפרשת יתרו