עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת יתרו

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, ד"ר שמעוני, הזמר שלום בוחניק והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:07:38,150 --> 00:07:40,344
.שלום לכם ותודה שאתם שוב איתנו

2
00:07:40,537 --> 00:07:42,260
.אנחנו השבת בפרשת יתרו

3
00:07:42,900 --> 00:07:47,313
אנחנו התבשמנו מהשירה של אחד
.מגדולי זמרי תוניס, שלום בוחניק

4
00:07:47,752 --> 00:07:50,721
.עוד נחזור ונשמע אותו
,אפשר לתת לו בהחלט מחיאות כפיים

5
00:07:51,553 --> 00:07:53,397
.יחד עם להקת הבית שלנו

6
00:07:53,663 --> 00:07:58,450
.אנחנו בשבת מיוחדת
נכון שכל שבת וכל פרשה היא מיוחדת

7
00:07:58,472 --> 00:08:04,140
,בפני עצמה, אבל דווקא השבת הזאת
.התוניסאים ייחסו אותה לעצמם

8
00:08:04,586 --> 00:08:07,260
,ואנחנו לא צריכים הרבה סיבות כדי לחגוג

9
00:08:07,287 --> 00:08:15,560
אז אנחנו - עיניכם הרואות - אנחנו
עוד מעט נתבשם מהבקיילה ומהפריקסה

10
00:08:15,588 --> 00:08:18,750
.ומהיויו ומהדבלה
.בקיצור, מכל הקלוריות הנהדרות הללו

11
00:08:19,214 --> 00:08:20,310
.אנחנו נגיע אליהם בהמשך

12
00:08:20,790 --> 00:08:23,990
.אבל ברוכים הבאים ושוב תודה שאתם איתנו

13
00:08:24,504 --> 00:08:27,140
:הפרשה פותחת במילים
וישמע יתרו כהן מדיין"

14
00:08:27,160 --> 00:08:30,009
חותן משה את אשר עשה"
."אלוקים למשה ולישראל עמו

15
00:08:30,472 --> 00:08:32,440
מה הקשר של יתרו
?לפרשה שלנו

16
00:08:32,850 --> 00:08:33,897
?ומה הוא יעץ למשה

17
00:08:34,200 --> 00:08:37,053
מלבד יתרו, מתרחש גם
- אירוע דרמטי במיוחד

18
00:08:37,281 --> 00:08:38,330
.מעמד הר סיני

19
00:08:38,656 --> 00:08:42,150
שימו לב אילו מילים בורא עולם
:מרעיף על עם ישראל לפני המעמד הזה

20
00:08:42,470 --> 00:08:46,060
אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים"
ואשא אתכם על כנפי נשרים

21
00:08:46,122 --> 00:08:48,600
ואביא אתכם אליי"
,והייתם לי סגולה מכל העמים

22
00:08:49,010 --> 00:08:51,110
."ממלכת כוהנים וגוי קדוש"

23
00:08:51,594 --> 00:08:55,570
תקראו לי אולי סנטימנטלי, רגיש
אבל אני חושב שהטקסט הזה

24
00:08:56,226 --> 00:08:59,810
- הוא חזק מאוד, ובכל פעם שאני קורא אותו
,ואני קורא אותו הרבה פעמים

25
00:09:00,264 --> 00:09:05,209
.אני מתרגש כולי לפעמים עד דמעות
הבטחה כזאת מהשם יתברך לנצח נצחים

26
00:09:05,235 --> 00:09:05,964
.לעם ישראל

27
00:09:07,227 --> 00:09:07,890
?מה יותר מזה

28
00:09:09,278 --> 00:09:14,060
בנימה מרגשת זאת, אני רוצה לפנות
.לרב היקר שלנו הרב אסוס

29
00:09:14,489 --> 00:09:15,687
.שלום עליכם
,רב התוכנית-

30
00:09:16,148 --> 00:09:18,835
.שלום בוחניק, כמו שכבר הצגנו אותו
.תהיה בריא-

31
00:09:18,933 --> 00:09:20,519
,הרב אייל ישראל שטרנליב

32
00:09:20,580 --> 00:09:21,890
הסטנדאפיסט יעקב חמו

33
00:09:21,912 --> 00:09:23,880
.וד"ר שמעוני היקר

34
00:09:24,143 --> 00:09:25,780
.ברוך הבא
.נעים מאוד, תודה-

35
00:09:26,926 --> 00:09:30,700
.הרב אסוס, עצה מהפכנית נותן יתרו למשה

36
00:09:31,975 --> 00:09:32,840
?מה הייתה העצה הזו

37
00:09:32,872 --> 00:09:37,088
מה הייתה העצה, וגם מה חשוב
?לומר אותה לפני מתן תורה

38
00:09:38,316 --> 00:09:41,529
:הרי זו מחלוקת תנאים
האם יתרו הגיע

39
00:09:41,542 --> 00:09:44,215
לפני מתן תורה
.או לאחר מתן תורה

40
00:09:44,413 --> 00:09:48,330
.והראשונים מתחבטים בזה
הרמב"ן, לדוגמה, מביא ראיות

41
00:09:48,734 --> 00:09:50,050
שבאמת הוא הגיע
.לפני מתן תורה

42
00:09:50,472 --> 00:09:53,930
,האבן עזרא לעומתו אומר שלא, מה פתאום
.הוא הגיע שנה אחרי מתן תורה

43
00:09:55,045 --> 00:09:59,470
חשוב לנו להודיע מה היה עם יתרו
,ומה קרה איתו ומה הוא הציע

44
00:09:59,581 --> 00:10:01,420
.וחייבים להגיד את זה לפני מתן תורה

45
00:10:02,334 --> 00:10:03,960
:אז כמו ששאלת שאלה טובה מאוד

46
00:10:04,848 --> 00:10:07,430
?מה מציע דבר ראשון יתרו למשה רבנו

47
00:10:07,451 --> 00:10:12,184
משה רבנו יושב מהבוקר עד הלילה
.ודן את עם ישראל

48
00:10:13,151 --> 00:10:17,650
,כל הדינים, כל ההלכות
,כל דיני ההונאה, דיני שכנים

49
00:10:17,815 --> 00:10:22,621
,כל הדינים - הכול, משה רבנו הוא הדיין
,הוא השופט, הוא המלך

50
00:10:22,848 --> 00:10:25,140
.הכול נסגר אצל משה רבנו

51
00:10:25,549 --> 00:10:29,710
ויתרו רואה את המצב הזה
ואומר לו: "נבול תיבול

52
00:10:29,752 --> 00:10:34,170
"...אתה וכל העם אשר עומד"
?מה אתה עומד מהבוקר עד הלילה

53
00:10:34,807 --> 00:10:39,710
,בוא תיקח עצה: תעשה שרי עשרות
,שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים

54
00:10:40,500 --> 00:10:43,350
.ותסדר ככה את הדיינים כמו שצריך

55
00:10:43,787 --> 00:10:48,030
?אז מה הוא עשה שמה בעצם
,הוא נתן עצה שיהיו 600 דיינים

56
00:10:48,083 --> 00:10:52,910
,הרי היו 600 אלף מעם ישראל גברים
,לבד מנשים וטף

57
00:10:53,408 --> 00:10:58,330
והוא חילק את זה בצורה כזאת
,שיהיו 600 דיינים לכל אלף אנשים

58
00:10:58,956 --> 00:11:01,930
,ויהיו 6,000 דיינים לכל 100 אנשים

59
00:11:02,403 --> 00:11:06,270
- ויהיה 12 אלף
,אחד לכל 50 אנשים

60
00:11:06,556 --> 00:11:11,760
,ויהיו 60 אלף לכל עשרה
.לכל עשרה מעם ישראל

61
00:11:11,800 --> 00:11:16,013
וככה הוא מחלק את זה: יהיו בתי דינים
של עשרה אנשים ושל 100 אנשים

62
00:11:16,031 --> 00:11:21,224
,ושל 50, ככה זה יהיה מסודר יותר
.וככה יוכלו לטפל בעניין הרבה יותר טוב

63
00:11:21,249 --> 00:11:22,237
.וזו באמת עצה טובה

64
00:11:22,967 --> 00:11:26,800
:השאלה הראשונה שצריך לשאול
?מה, משה רבנו לא ידע את העצה הזאת

65
00:11:27,345 --> 00:11:30,430
מה, משה רבנו יש לו עניין לשבת
?מהבוקר עד הלילה לעבוד

66
00:11:31,352 --> 00:11:36,340
אז בעצם יש פה יסוד גדול
.כהקדמה למתן תורה

67
00:11:36,729 --> 00:11:39,910
,לפני שאתה בא לקבל תורה
.בוא תראה מה קורה עם יתרו

68
00:11:40,587 --> 00:11:43,870
.דבר ראשון, יתרו מודה על האמת

69
00:11:44,321 --> 00:11:45,760
.היחיד מכל אומות העולם

70
00:11:46,306 --> 00:11:49,810
,כולם שמעו את מתן תורה
,כולם שמעו את מלחמת עמלק

71
00:11:49,955 --> 00:11:54,106
,כולם שמעו את קריעת ים סוף
,כולם שמעו את יציאת מצרים

72
00:11:54,359 --> 00:11:56,660
.אבל היחיד שמגיע זה יתרו

73
00:11:56,993 --> 00:11:59,930
?תדע לך, שמעת משהו אמת
.תודה על האמת

74
00:12:00,474 --> 00:12:03,830
תגיד: זה נכון, אני מהיום
.מתחיל להתנהג לפי האמת

75
00:12:04,068 --> 00:12:05,630
.זה יתרו מלמד אותנו, דבר ראשון

76
00:12:05,826 --> 00:12:09,320
,אז לפני שאתה מקבל מתן תורה
,תדע לך, כשאתה מברר ומגיע לאמת

77
00:12:09,813 --> 00:12:10,571
.תודה על האמת

78
00:12:11,019 --> 00:12:13,380
:דבר שני שיתרו בא מלמד אותנו

79
00:12:13,720 --> 00:12:20,270
נראה מה זה אורח שמגיע מאומות העולם
,ומתקרב לעם ישראל

80
00:12:20,370 --> 00:12:22,830
.כבר מקבלים ממנו עצה ותושייה

81
00:12:23,423 --> 00:12:27,410
,משה רבנו שומע בקול יתרו
.בהוראת השם יתברך, כמובן

82
00:12:27,700 --> 00:12:29,804
.אבל הוא כבר... אפשר לקבל ממנו עצה

83
00:12:30,085 --> 00:12:33,310
,נתאר לעצמנו, מה אנחנו
,שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב

84
00:12:33,613 --> 00:12:36,000
.יכולים לתת עצות טובות ויקבלו מאיתנו

85
00:12:36,615 --> 00:12:40,370
,ודבר שלישי שאמרנו
,שמשה רבנו בעצם ידע את העצה הזאת

86
00:12:40,911 --> 00:12:42,850
:רק הוא ייסד לנו יסוד אחד גדול

87
00:12:43,175 --> 00:12:46,470
,אם אתה מקבל משרה כלשהי
,לא משנה מה

88
00:12:46,775 --> 00:12:51,670
זה יכול להיות מאבא שמקבל ילדים
או מרב של ישיבה קטנה

89
00:12:51,732 --> 00:12:54,570
או מרב של ישיבה גדולה
.או מהרב הראשי לישראל

90
00:12:55,028 --> 00:13:00,650
אתה מקבל משרה - יש לך את הכוח
.לעמוד במשרה הזאת

91
00:13:02,163 --> 00:13:05,500
.אין תעודה להורות
.לא לומדים את זה בשום מקום

92
00:13:05,988 --> 00:13:10,280
,איך אני אהיה אבא? 10 ילדים, 12 ילדים
?איך אני אסתדר

93
00:13:10,779 --> 00:13:14,250
אם קיבלת אותם, הקב"ה ייתן לך את הכוח
.לעמוד בזה

94
00:13:14,746 --> 00:13:17,335
היה צדיק גדול, קראו לו
.רבי ירוחם ממיר

95
00:13:17,358 --> 00:13:18,640
,"הוא היה משגיח בישיבת "מיר

96
00:13:19,144 --> 00:13:25,020
- הוא אמר: אני הראיה שאם הקב"ה רוצה
.גם מטאטא יכול לירות

97
00:13:25,451 --> 00:13:26,060
?אמרו לו: מה

98
00:13:26,344 --> 00:13:29,830
?הוא אומר: אני אמסור שיחות
.אני לא יודע לדבר מול ציבור

99
00:13:30,608 --> 00:13:36,380
,אבל מאז שאמרו לי: כבוד הרב, אתה המשגיח
.באתי - ונפתחו מעיינות החוכמה

100
00:13:36,963 --> 00:13:40,380
,אם אתה מקבל משרה מן השמיים
.הקב"ה ייתן לך את הכוח

101
00:13:40,424 --> 00:13:42,130
.זו הקדמה למתן תורה

102
00:13:42,178 --> 00:13:45,740
:שלושת הדברים האלו העיקריים
,להודות על האמת

103
00:13:46,033 --> 00:13:49,620
וכמובן שמתי שאתה מגיע
,כבר מקבלים ממך את העצה

104
00:13:49,758 --> 00:13:52,910
:והדבר השלישי והחשוב ביותר
,כשאתה מקבל דבר

105
00:13:52,956 --> 00:13:57,560
.הקב"ה נותן לך את הכוח לעמוד בזה
.ואפשר לעמוד בכל המצוות שבתורה

106
00:13:57,918 --> 00:14:01,270
.אם קיבלנו את זה, אפשר לעמוד בזה
.אמן. חזק מאוד-

107
00:14:01,899 --> 00:14:05,239
אז אם ככה, עצה להאציל סמכויות
,הייתה מסתבר, במבט לאחור

108
00:14:05,255 --> 00:14:07,501
.לא רק מצוינת, אלא חיונית ביותר

109
00:14:07,973 --> 00:14:10,019
?למה באמת חשוב להאציל סמכויות

110
00:14:10,145 --> 00:14:12,334
?איך מנהלים נכון חברה או ארגון

111
00:14:12,818 --> 00:14:17,205
,איתנו ד"ר ברוך שמעוני
מייסד וראש התוכנית לייעוץ ארגוני

112
00:14:17,250 --> 00:14:19,209
."ב"בר אילן
.שלום, נעים מאוד-

113
00:14:19,220 --> 00:14:20,270
.תודה שהסכמת לבוא אלינו

114
00:14:20,299 --> 00:14:24,120
.אתה יודע, אני שמח להיות פה
.אני חושב שגם שמעתי דברי חוכמה עד עכשיו

115
00:14:24,141 --> 00:14:30,940
ואני חושב שהכוח בדברים שלך
,זה שבעצם ניתן הכוח לאדם

116
00:14:31,518 --> 00:14:33,820
.ומתוך האמונה ניתן לו כוח גדול יותר

117
00:14:34,089 --> 00:14:37,440
,אני רוצה אבל להסתכל על זה מזווית אחרת
,מזווית יותר סוציולוגית, יותר חברתית

118
00:14:37,957 --> 00:14:40,200
וכמובן לא לשכוח
.את עם ישראל ולשכוח אותנו

119
00:14:41,360 --> 00:14:44,950
אני חושב שהרעיון
,של האצלת סמכויות

120
00:14:45,666 --> 00:14:48,840
,של חלוקה לשרי אלפים
,מאות, עשרות

121
00:14:49,456 --> 00:14:53,240
,חמישים, עשרות
יש בה מן הורדת העומס

122
00:14:53,436 --> 00:14:58,400
,על האדם "המסכן" הזה, במירכאות
.שהיה צריך להוציא את כל הדברים אל הפועל

123
00:14:58,995 --> 00:15:03,600
אבל יש גם איזה מסר דמוקרטי
,ששייך לעם הזה שאנחנו שייכים אליו

124
00:15:04,026 --> 00:15:08,900
,עם של ויכוח, עם של 70 פנים לתורה
,עם של 70 פנים לכל דבר

125
00:15:08,978 --> 00:15:13,600
...עם של פרשנות, ואני חושב
,אם אני חושב על יתרו

126
00:15:13,633 --> 00:15:18,980
אני חושב שזה היועץ הארגוני היהודי הראשון
.שבעצם הפיץ את הדמוקרטיזציה

127
00:15:19,265 --> 00:15:23,700
מעבר לרעיון הפרקטי
,שבוא נוריד מעליך את העומס

128
00:15:24,608 --> 00:15:27,060
שים לב, הכוח הוא כבר לא
.אצל המנהיג הדגול

129
00:15:27,361 --> 00:15:30,264
,והמנהיג הוא דגול, הוא המנהיג הראשון
,הוא המנהיג של העם היהודי

130
00:15:30,284 --> 00:15:32,725
,הוא הוציא את העם היהודי מעבדות לחירות

131
00:15:33,322 --> 00:15:37,440
- ועכשיו שים לב איזו עצה הוא מקבל
.בוא תבזר את הכוח שלך

132
00:15:37,683 --> 00:15:41,300
תגידו לי, כמה מנהיגים היום מוכנים
?לבזר את הכוח שלהם

133
00:15:41,720 --> 00:15:42,880
.ואני חושב שזה הכוח

134
00:15:42,911 --> 00:15:48,510
ואם אני חושב על דמוקרטיזציה ועל פלורליזם
ועל הנכונות לשמוע דעות אחרות

135
00:15:48,610 --> 00:15:50,810
.בעם היהודי, צריך ללכת לשם

136
00:15:50,866 --> 00:15:53,690
,אני חושב ששם זה התחיל
,אני חושב ששם עבר מסר

137
00:15:54,225 --> 00:15:58,280
,ואני רואה יותר את הפילוסופיה הרעיונית
,לא פחות, נקרא לזה יותר

138
00:15:58,327 --> 00:16:00,300
.מאשר את האמת הביצועית

139
00:16:00,844 --> 00:16:04,430
ואני חושב שבאמת יתרו פה עשה מעשה נפלא
.שהוא התיר

140
00:16:05,179 --> 00:16:07,490
.נקודה אחת נוספת, אם אתה מרשה
יכול להיות שאם היו לנו מנהיגים-

141
00:16:07,546 --> 00:16:10,150
כמו משה רבנו אז הם לא היו מפחדים
.להאציל סמכויות

142
00:16:10,476 --> 00:16:12,410
אני גם חושב. אני לא רוצה
...להגיד שום דבר

143
00:16:12,439 --> 00:16:14,760
,מנהיג כמו משה רבנו
...מנהיג ללא חטא, מה

144
00:16:14,805 --> 00:16:17,092
.מושלם
,אני מסכים לחלוטין-

145
00:16:17,093 --> 00:16:20,550
אבל העולם היום הולך דווקא
,לפחות דמוקרטיזציה ויותר אוטוקרטיה

146
00:16:20,567 --> 00:16:23,840
.'יותר מנהיגים חזקים וכו
.אולי צריכים את זה, אבל בוא נחזור רגע

147
00:16:24,827 --> 00:16:28,790
:יתרו הרי יכול היה לבוא ולהגיד לו
,תשמע, תראה איזה עומס

148
00:16:29,038 --> 00:16:31,440
,תתחיל להרביץ בהם עונשים
...תתחיל להרביץ בהם

149
00:16:31,946 --> 00:16:34,613
הוא יכול היה ללמד אותו להיות
.מנהיג אוטוקרטי

150
00:16:34,641 --> 00:16:37,090
.אחמדינג'אד
.לא יודע, יכול להיות-

151
00:16:37,120 --> 00:16:38,080
.מנהיג אוטוקרטי

152
00:16:38,535 --> 00:16:45,266
,ואני חושב שהרוח שמנחה אותנו מקדמת דנא
,ואולי יתרו בא איתה ואולי זה קשור למתן תורה

153
00:16:45,745 --> 00:16:48,450
,היא רוח דמוקרטית
,וזאת העצה שהוא נתן

154
00:16:48,468 --> 00:16:49,470
.ולא נתן עצות אחרות

155
00:16:49,934 --> 00:16:53,730
ואני כיועץ ארגוני אומר לכם
שאלה הדברים העדכניים ביותר

156
00:16:53,830 --> 00:16:56,017
.במחקר ובפרקטיקה הייעוצית היום

157
00:16:56,747 --> 00:17:00,750
,אנחנו מלמדים דמוקרטיזציה
,אנחנו מלמדים ביזור וכדומה

158
00:17:01,110 --> 00:17:04,240
,וזה באמת הופך ארגונים ליותר טובים
.וארגונים מצביעים על זה

159
00:17:04,420 --> 00:17:06,300
.יש לנו זכות על זה
.כל זמן שנמצאים בתוך הקו-

160
00:17:06,708 --> 00:17:08,870
.בהחלט
,זאת אומרת, יש 70 פנים לתורה-

161
00:17:08,894 --> 00:17:09,670
.אבל זה בתורה

162
00:17:10,634 --> 00:17:13,990
זה כמו שבצבא, יש בצבא רמטכ"ל
,ותחתיו יש מלא מלא

163
00:17:14,039 --> 00:17:16,990
.הוא לא יכול להיות מפקד על כולם בבת אחת
.נכון. -יהיה בלגן-

164
00:17:17,257 --> 00:17:19,066
...נכון, אבל אם אני חושב על המשכיות
?אתה מרשה לי

165
00:17:19,160 --> 00:17:21,151
,אם אני חושב על המשכיות של העם היהודי

166
00:17:22,113 --> 00:17:24,820
,אחד הדברים, אני חושב
.שמחזיקים את העם היהודי זה הוויכוח

167
00:17:25,348 --> 00:17:26,556
....כלומר
.אני לא מסכים-

168
00:17:26,578 --> 00:17:29,200
.אני לא מסכים איתך בדבר הזה
?לא-

169
00:17:29,253 --> 00:17:30,610
.זה כבר ויכוח
...זה בכוונה אמרתי-

170
00:17:30,651 --> 00:17:31,929
.זהו
.לך עם זה-

171
00:17:31,946 --> 00:17:34,790
.אוקיי, אנחנו עוד נחזור ונדבר על זה
זה מעניין מאוד, זה באמת נושא

172
00:17:34,816 --> 00:17:40,560
...מעניין מאוד ומרתק מאוד, אבל אני עדיין
,אנחנו דיברנו בהתחלה על סעודת יתרו

173
00:17:40,587 --> 00:17:44,510
והאמת, קצת קשה לתפקד עם הריח הנהדר הזה
.של הבקיילה פה

174
00:17:45,077 --> 00:17:51,460
,אני רוצה לפנות שוב פעם לשלום בוחניק
,להגיד לך תודה רבה שהגעת אלינו

175
00:17:53,603 --> 00:17:54,310
.כבוד גדול

176
00:17:55,361 --> 00:17:59,765
,כבוד גדול לאולפן
,כבוד גדול לעדה התוניסאית

177
00:17:59,780 --> 00:18:00,830
.לעם ישראל בכלל

178
00:18:01,006 --> 00:18:03,600
.אחד מגדולי זמרי תוניסיה
.תודה. תודה רבה-

179
00:18:03,745 --> 00:18:07,480
.ממש
.אני אדם כמו כולם-

180
00:18:08,081 --> 00:18:10,680
.בגלל זה אתה מיוחד
,אין לי שום... תראה-

181
00:18:11,021 --> 00:18:19,330
הענווה... הענווה זה דבר
,שזה נותן קדושה לאדם עצמו

182
00:18:20,163 --> 00:18:22,860
,הוא מרחיק אותו מאויב

183
00:18:23,631 --> 00:18:25,090
,מרחיק אותו מדברים רעים

184
00:18:25,640 --> 00:18:27,892
,מרחיק אותו מעניות
...מרחיק אותו

185
00:18:28,141 --> 00:18:32,060
.הענווה עושה את האדם אהוב על כולם

186
00:18:32,571 --> 00:18:39,666
,אפילו שאני, למשל, או אתה או הוא
,יש לנו מיליארד דולר בבנק

187
00:18:40,215 --> 00:18:42,840
.אני, אסור לי להראות שאני עשיר

188
00:18:43,998 --> 00:18:50,208
.כשלוקח את העניות, לא יהיה לו אף אויב
- "כי אם אתה אומר "אני עשיר ויש לי

189
00:18:50,226 --> 00:18:54,031
יש לך אויבים, כל אחד מחכה
...מתי שתקבל מכה, מתי שיהיה לך

190
00:18:54,072 --> 00:18:58,980
לא. הענווה היא עושה אותך
,כאדם רגיל ופשוט

191
00:18:59,763 --> 00:19:04,980
,ולכן בגלל זה, לפי דעתי
...למען זה, משה רבנו הוא הרי

192
00:19:05,538 --> 00:19:07,230
...הוא שקיבל את התורה
.העניו מכל אדם-

193
00:19:07,672 --> 00:19:09,820
.כי הוא איש עניו

194
00:19:10,907 --> 00:19:17,020
"ואומרים, לפי מה שלמדתי פעם ב"אור תורה
,אצל הרב... רבי אליהו אלגיז

195
00:19:17,957 --> 00:19:21,830
הוא אומר ש"ההרים רקדו כאילים
."וגבעות כבני צאן

196
00:19:22,664 --> 00:19:26,950
- אמרתי: בסדר, ההרים רקדו כולם וזה
.הר סיני לא זז

197
00:19:27,194 --> 00:19:29,570
!אמרו לו: למה אתה לא רוקד? התורה מגיעה

198
00:19:29,609 --> 00:19:33,914
.למה אני ארקוד? אני הכי נמוך
.אני יודע שהתורה לא תבוא עליי

199
00:19:33,949 --> 00:19:35,660
...היא תבוא על ה

200
00:19:36,600 --> 00:19:42,720
,הקב"ה אמר לו: בגלל זה שאתה עניו שבהרים

201
00:19:43,613 --> 00:19:47,820
.תרקוד ועליך תבוא התורה
.ולכן זה נוצר

202
00:19:48,922 --> 00:19:57,850
,בגלל זה יתרו נתן למשה רבנו את הבת שלו
,כי הוא ראה אותו איש עניו

203
00:19:58,427 --> 00:20:01,980
...הוא היה הרי
...הרי אומרים שהוא היה רועה את הצאן של

204
00:20:02,604 --> 00:20:03,900
.יתרו
.של יתרו-

205
00:20:04,546 --> 00:20:07,890
.ולכן הענווה היא שווה את הכול

206
00:20:09,702 --> 00:20:17,157
:תגיד רק בן אדם שהוא הולך בדרך ואומר
...אני פשוט... אומרים לי לא רק

207
00:20:17,871 --> 00:20:23,960
בכל מקום, גם בתוניס - כשאני נכנס
...לאיזשהו מקום של זמרים או של

208
00:20:24,262 --> 00:20:25,560
.כל הנגנים עומדים

209
00:20:26,712 --> 00:20:30,120
,למע'לם ז'ה" אומרים בערבית"
.למע'לם ז'ה" - המאסטרו הגיע"

210
00:20:30,587 --> 00:20:33,380
,אני אומר: רבותיי, אני כמוכם
.כמו כולכם

211
00:20:34,783 --> 00:20:39,830
,והם אומרים: איך יהודי כזה אומר ככה
?ואנחנו יודעים עליו שהוא חזק

212
00:20:41,064 --> 00:20:44,650
.אני אומר להם: אין יותר טוב ממה שזה
.הענווה היא הכול בכול

213
00:20:45,175 --> 00:20:47,960
...אני רוצה ברשותך, שלום, לחזור
.קודם כול, יישר כוח

214
00:20:48,204 --> 00:20:51,810
דבר שני, אני רוצה ברשותך לחזור
.דווקא לתוניס בתור ילד

215
00:20:51,890 --> 00:20:54,560
כן. -אתה למדת
?בתלמוד תורה ב"אור תורה", כן

216
00:20:54,811 --> 00:20:57,333
.כן, כן
.בתוניס עצמה. -כן-

217
00:20:57,977 --> 00:21:01,287
אתה זוכר לדוגמה את סעודת יתרו
?בתור ילד בתוניס

218
00:21:01,307 --> 00:21:02,772
.אני זוכר
?איך הייתה שבת נראית שם-

219
00:21:02,801 --> 00:21:04,550
.ההורים שלי עושים, כולם, רובם

220
00:21:05,213 --> 00:21:10,760
,קודם כול, בתוניס בסעודת יתרו
.כל מי שיש לו ילדים, הולך קונה יונים

221
00:21:11,261 --> 00:21:12,124
.יונים. ח'מם

222
00:21:13,324 --> 00:21:13,950
?יונים, כן

223
00:21:14,788 --> 00:21:19,850
ושוחטים יונים. הרב שוחט יונים
.ועושים להם את הסעודה של סעודת יתרו

224
00:21:20,106 --> 00:21:23,260
.יונים על האש, כמו שאתם אומרים

225
00:21:25,244 --> 00:21:31,090
:והילדים, הילדים חייבים להגיד להם
,אבא, אימא, למה אנחנו אוכלים בשר

226
00:21:31,112 --> 00:21:34,580
.אוכלים עוף, אוכלים דגים
?מה פתאום יונה עכשיו

227
00:21:35,867 --> 00:21:39,830
.ילדים קטנים היינו אומרים
.זו סעודת יתרו

228
00:21:40,026 --> 00:21:44,708
.מי זה יתרו? אז מספרים, אבא מספר
,אבא שלי הרי היה רב

229
00:21:45,605 --> 00:21:47,840
...מספר לנו, אומר מה היה עם יתרו, עם

230
00:21:48,626 --> 00:21:50,030
,ואני אומר דבר חשוב

231
00:21:51,114 --> 00:21:57,391
,לפעמים המנהג הוא נותן בכלל
?ועושים שמחה, אומרים: למה עושים שמחה

232
00:21:57,408 --> 00:22:00,650
...הרי יתרו לא היה יהודי, לא

233
00:22:01,786 --> 00:22:07,240
,אומרים: יש בו קדושה, ניצוץ קדושה
.כמו שאמר כבודו

234
00:22:08,669 --> 00:22:14,200
לכן עושים לו את הסעודה שלו
שהוא אמר את האמת על עם ישראל

235
00:22:14,271 --> 00:22:16,870
...שהוא עם קדוש, עם

236
00:22:18,275 --> 00:22:22,630
עושים את היונים האלה לילדים
,על מנת לשנות להם

237
00:22:23,869 --> 00:22:28,380
ועל ידי זה נזכרים שזה היה
.ערב סעודת יתרו

238
00:22:28,826 --> 00:22:36,450
."כמו שבפסח "על מצות ומרורים יאכלוהו
?למה אוכלים רק מצות

239
00:22:36,500 --> 00:22:40,420
למה אוכלים... - בשביל לזכור
.את עם ישראל איך שיצא ממצרים

240
00:22:40,440 --> 00:22:41,820
.והגדת לבנך
.כן-

241
00:22:42,022 --> 00:22:46,370
?אפשר לשמוע משהו, שלום
?איזה פיוט ככה מתוניס של שלום הילד

242
00:22:47,266 --> 00:22:50,460
?פיוט
.איזה פיוט ככה, כן, משהו תוניסאי-

243
00:22:50,494 --> 00:22:52,842
?אפשר
,בעצם, אני רוצה לומר לכם דבר אחד-

244
00:22:54,234 --> 00:22:57,540
,אני למדתי אצל אשר מזרחי
.זה היה המורה שלי

245
00:22:57,645 --> 00:23:01,062
.אני חיכיתי שתספר את זה
.כן. אשר מזרחי היה המורה שלי-

246
00:23:01,663 --> 00:23:10,300
:הייתי בגיל 9, אבא שלי אומר לי
,תיכנס לכיתה הזאת, היינו לומדים עברית

247
00:23:10,487 --> 00:23:14,675
,ערבית, תלמוד תורה וצרפתית
.ואני הייתי לומד עוד פיוטים

248
00:23:15,888 --> 00:23:19,620
,"כשאמר לי אשר מזרחי "תשיר
...אז היה שיר

249
00:23:23,231 --> 00:23:25,760
.אני חושב... משהו כזה

250
00:23:26,251 --> 00:23:28,109
.תחזור אחרי מה שאני אגיד

251
00:23:28,582 --> 00:23:32,680
.אמרתי לו: אני ילד קטן, אני ילד

252
00:23:33,763 --> 00:23:38,701
.אמר לו: זה יצא זמר
,אשר מזרחי אמר לו, לאבא שלי

253
00:23:38,725 --> 00:23:41,380
אני זוכר את זה כמו שאני עכשיו
.יושב איתכם יחד

254
00:23:42,288 --> 00:23:44,837
.לכן אשר מזרחי היה חזק
?חזק במה

255
00:23:45,884 --> 00:23:47,940
.בשינוי מחול לקודש

256
00:23:49,062 --> 00:23:55,580
?זאת אומרת, כשהוא לוקח שיר בערבית, כן
.משנה אותו למילים של קודש

257
00:23:55,955 --> 00:24:00,280
.אבל המילים מותאמות לערבית עצמה
.אותו משקל-

258
00:24:01,862 --> 00:24:04,260
."אל מלך נאמן גואליה"

259
00:24:08,716 --> 00:24:09,993
.זה בערבית

260
00:24:11,108 --> 00:24:11,984
:למשל

261
00:24:14,999 --> 00:24:18,530
...תראה, המילים שלו
.אותו משקל, אותו משקל-

262
00:24:18,560 --> 00:24:26,020
.מותאמות, חבל לך על הזמן
אתה לא יורד - לא מהמקאם ולא מהמשקל

263
00:24:26,048 --> 00:24:30,260
.ולא שום דבר
.למה? כי המילים מותאמות ככה

264
00:24:30,474 --> 00:24:33,370
.היו ככה בתוניס עושים פיוטים. כל הזמן

265
00:24:33,830 --> 00:24:37,880
?אפשר לשמוע פיוט, שלום
.כן, אני יכול לעשות לך בית, אולי, כן-

266
00:24:37,903 --> 00:24:39,280
.בוא נשמע משהו
,כי אני עזבתי את הפיוט-

267
00:24:39,330 --> 00:24:41,200
.הלכתי לשירה ערבית, זו בעיה שלי

268
00:24:42,381 --> 00:24:47,680
?מה אפשר לשמוע מאשר מזרחי
,"אשר מזרחי? כן, למשל "גואליה-

269
00:24:47,700 --> 00:24:50,145
.בית אחד מ"גואליה", למשל
.אורכסטרה-

270
00:28:53,880 --> 00:28:56,243
.כל הכבוד
,הרב אליהו, אתה עושה כיף של החיים שלך

271
00:28:56,264 --> 00:28:57,170
?אני רואה, אה
!תענוג-

272
00:28:57,263 --> 00:29:01,740
,סוף סוף הביאו לך זמר תוניסאי
...עוד הושבנו אותו לידך. אתה כולך

273
00:29:01,782 --> 00:29:03,144
.אני פה עד מחר, חביבי

274
00:29:04,014 --> 00:29:05,626
?הרב אייל ישראל, מה אתה אומר

275
00:29:06,915 --> 00:29:11,821
סגנון השירים שלכם עכשיו בשבת השתנה
?עקב צילומי התוכנית

276
00:29:13,079 --> 00:29:15,121
...זה... אמרתי לאשתי
.זהו-

277
00:29:15,440 --> 00:29:20,150
,זהו, השטיפה מהמערב והמזרח
.ככה... כבשו אותנו

278
00:29:20,762 --> 00:29:21,670
.כן, זהו

279
00:29:22,052 --> 00:29:25,735
אני הבנתי שצילמת לאשתך את המאכלים
?וביקשת את זה לשבת הקרובה

280
00:29:25,752 --> 00:29:26,900
?...יכול להיות או

281
00:29:26,922 --> 00:29:28,466
.בטוח, בטוח
.הוא שם בשבת גם כאפייה-

282
00:29:30,416 --> 00:29:33,732
הרב אייל ישראל, תן לנו סיפור טוב
.לפרשת יתרו

283
00:29:35,430 --> 00:29:40,238
טוב, אז זה סיפור שסיפר
רבי שלמה קרליבך על עצמו

284
00:29:40,760 --> 00:29:43,642
,שהוא היה בבלגיה פעם אחת, באנטוורפן

285
00:29:44,561 --> 00:29:46,731
ונכנס לאיזה בית מדרש חסידי

286
00:29:47,908 --> 00:29:50,256
,והוא כמובן, ישר הלך לספרייה

287
00:29:51,728 --> 00:29:53,870
ראה איזה ספר
.שהוא לא מוכר - הוציא

288
00:29:54,271 --> 00:29:56,747
,פותח - פשש... הוא רואה משהו מדהים

289
00:29:57,205 --> 00:30:03,339
הוא רואה שהמחבר לקח איזו משנה אחת
,במסכת כלים, שזו מסכת מאוד מאוד מאוד קשה

290
00:30:03,449 --> 00:30:09,150
,משנה אחת, שואל שאלה אחת
.ועונה עליה 137 תירוצים

291
00:30:10,120 --> 00:30:11,070
.על שאלה אחת

292
00:30:11,402 --> 00:30:14,230
?פשש... הוא אומר: מה זה
?תלמיד חכם כזה? מי זה

293
00:30:14,593 --> 00:30:16,993
,פתאום ניגש אליו איזה יהודי חסיד מאחוריו

294
00:30:17,810 --> 00:30:21,400
הוא אומר לו: אני אחיין של זה
.שחיבר את הספר הזה

295
00:30:22,396 --> 00:30:23,710
?הוא אומר לו: באמת
?מי זה

296
00:30:24,212 --> 00:30:28,126
,הוא אמר: זה הדוד שלי, יהי זכרו ברוך
.השם ייקום דמו

297
00:30:28,476 --> 00:30:29,293
?מה קרה

298
00:30:30,128 --> 00:30:36,565
הוא אומר: אנחנו... אותו יהודי שחיבר
.היה חסיד קוז'ניץ והוא היה בקראקוב

299
00:30:37,400 --> 00:30:41,730
,כשהתחילה השואה, לקחו אותו ואותי ביחד
,אני אחיין שלו

300
00:30:42,368 --> 00:30:43,577
.והגענו לאושוויץ

301
00:30:43,968 --> 00:30:48,014
איכשהו הצלחנו ככה לשרוד
.חודש, חודשיים, שלושה

302
00:30:49,203 --> 00:30:51,610
ערב אחד הוא מגיע אליי
,לפני שאנחנו הולכים לישון

303
00:30:52,526 --> 00:30:58,100
,הוא אומר לי: אחייני הקדוש
,אני מרגיש שמחר - זהו

304
00:30:58,130 --> 00:31:02,760
לוקחים אותי לתאי הגזים
.ואני רוצה למסור לך את הצוואה שלי

305
00:31:03,635 --> 00:31:06,602
...הוא אומר: אתה יודע שאני בקי
,הוא היה עשיר גדול

306
00:31:06,626 --> 00:31:08,380
.מצד שני, הוא היה עובד השם עצום

307
00:31:09,696 --> 00:31:12,220
והוא ידע את כל הש"ס, בבלי וירושלמי
.בעל פה

308
00:31:12,487 --> 00:31:13,306
...פשש
!וואו-

309
00:31:13,534 --> 00:31:18,292
,הוא אמר: מאז שהגעתי לשואה
.לא הפסקתי ללמוד בעל פה כל הזמן

310
00:31:18,533 --> 00:31:22,310
,בבלי, ירושלמי - כל הזמן לומד, לומד
.לומד, לומד, לומד

311
00:31:22,757 --> 00:31:28,960
היום בבוקר התחלתי עם מסכת מועד קטן
.והגעתי לדף ז

312
00:31:30,169 --> 00:31:35,877
ואני מבקש ממך, שאם אתה תצליח
,לצאת מפה בחיים

313
00:31:36,359 --> 00:31:40,820
 - בבקשה, הצוואה שלי
.תסיים את המסכת בשבילי. זו הצוואה שלי

314
00:31:42,712 --> 00:31:43,220
.וכך היה

315
00:31:44,141 --> 00:31:48,007
,מספר אותו אחיין, שמי יודע
שבזכות הצוואה הזאת באמת

316
00:31:48,632 --> 00:31:50,130
.נשארתי בחיים

317
00:31:51,367 --> 00:32:00,780
:ואז כשרבי שלמה מסיים ואומר
.השישה מיליון שנרצחו השאירו לנו גם צוואה

318
00:32:01,661 --> 00:32:04,800
,הרי כל אחד מהם התחיל איזו מסכת
,כל אחד מהם התחיל איזה משהו

319
00:32:05,469 --> 00:32:09,600
- הצוואה שלהם אלינו: מה שאנחנו התחלנו
.תסיימו אתם

320
00:32:10,219 --> 00:32:12,920
,המעשה הטוב שהתחלנו ולא הצלחנו לסיים
,תסיימו אתם

321
00:32:12,958 --> 00:32:16,460
- התפילה שהתחלנו ולא הספקנו לסיים
.תסיימו אתם

322
00:32:16,660 --> 00:32:20,150
.את הצוואה הזאת תעבירו גם לילדים שלכם

323
00:32:20,779 --> 00:32:23,501
,אז זה עם ישראל
עם ישראל זה המסורת הזאת

324
00:32:24,000 --> 00:32:33,079
שעוברת מדור לדור עם כל מה שעברנו
,בכל הדורות, אבל העיקשות הזאת להמשיך

325
00:32:33,101 --> 00:32:37,224
,להמשיך את הלפיד הזה
.כמו שאנחנו רואים פה את המסורת שעוברת

326
00:32:37,609 --> 00:32:41,300
זה הכוח שלנו וזה הכוח של התורה הקדושה
.שניתנה דווקא לעם ישראל

327
00:32:41,711 --> 00:32:43,185
.חזק וברוך. חזק מאוד

328
00:32:43,832 --> 00:32:47,620
אני בכלל אוהב את רבי שלמה קרליבך
...אז כל סיפור

329
00:32:47,644 --> 00:32:50,470
.זה מעניין מה שהוא אומר
הרבה שואלים, הרי היה לנו

330
00:32:50,493 --> 00:32:52,450
,את רבי שמעון בר יוחאי
,היה את רבי מאיר בעל הנס

331
00:32:52,468 --> 00:32:55,490
,היו הראשונים, היו גדולי האחרונים
,היו אנשים ענקיים

332
00:32:55,516 --> 00:32:58,630
...אנחנו כאלה אנשים קטנים, מה
?בשבילנו יבוא המשיח

333
00:32:59,754 --> 00:33:02,460
.אנחנו כאלה פצפונים
.אתה לא יכול לדעת-

334
00:33:02,483 --> 00:33:04,026
,אתה לא יכול לדעת
:אבל לפי מה שהוא אומר

335
00:33:04,042 --> 00:33:05,140
.אנחנו באנו רק לסיים

336
00:33:05,741 --> 00:33:07,930
,רבי שמעון עשה את הכול
,רבי מאיר עשה המון

337
00:33:08,269 --> 00:33:09,252
.כל אחד עשה משהו

338
00:33:09,265 --> 00:33:12,202
,אנחנו בסך הכול צריכים לסיים
.לא צריכים להיות כאלה גדולים

339
00:33:12,716 --> 00:33:15,430
לתת עוד כמה גרמים
.בשביל למלא את המכסה

340
00:33:16,405 --> 00:33:18,770
,מילה שנסיים, שהוא אמר, כבודו

341
00:33:19,555 --> 00:33:22,850
זה לא עניין - אנחנו צריכים
,להמשיך ולסיים

342
00:33:23,575 --> 00:33:30,375
?הוא... הרי מה זה אסור ומותר
.תמיד יש גבול מפורז

343
00:33:31,067 --> 00:33:36,480
לסיים, זאת אומרת, תעשו כמה שאפשר
ולסיים את המצב עד שככה

344
00:33:36,513 --> 00:33:38,563
.הוא אז ייתן לכם - לא נכון

345
00:33:39,123 --> 00:33:42,320
פתאום אתה לא יודע, יום מהימים
.המשיח יבוא

346
00:33:42,403 --> 00:33:44,530
.ולא עליך המלאכה לגמור. נכון

347
00:33:45,410 --> 00:33:50,414
,והוא אז ימשיך להגיד לך: אדוני, תסיים
.אני פה

348
00:33:51,006 --> 00:33:52,861
.אף אחד לא יודע
.אוקיי-

349
00:33:52,894 --> 00:33:54,660
.ואנחנו כולנו מחכים למלך המשיח

350
00:33:54,956 --> 00:33:55,380
.אמן

351
00:33:55,637 --> 00:33:56,820
.איזה חיוך לבשת

352
00:33:57,903 --> 00:34:01,066
לא, פעם ראשונה שאני שמעתי
.בכלל שלתוניסאים יש כזה חג כזה

353
00:34:01,080 --> 00:34:02,556
.לא ידעתי בכלל על החג הזה
?סוף סוף, לא-

354
00:34:02,584 --> 00:34:03,497
.כן, הגיע הזמן

355
00:34:03,750 --> 00:34:07,720
,אבל אני אגיד לך משהו
,עוד אחד... שאלה ששואלים

356
00:34:07,739 --> 00:34:12,167
,זה יתרו - היו לו גם שבעה שמות
.יתרו זה שם אחד מתוך השבעה שמות

357
00:34:12,612 --> 00:34:13,815
?אז שואלים, למה היו לו שבעה שמות

358
00:34:13,838 --> 00:34:17,631
גם היו לו שבע בנות
וכל פעם הוא היה צריך

359
00:34:17,871 --> 00:34:20,245
פשוט לקחת נדוניה
.לכל בת ולחתן אותה

360
00:34:20,260 --> 00:34:22,509
...ואחרי זה לעשות
מכריז על פשיטת רגל

361
00:34:22,517 --> 00:34:23,280
...ומשנה שם וככה

362
00:34:23,934 --> 00:34:26,630
זה גם מבחינת ארגון
.זה יכול להתאים מאוד, הדבר הזה

363
00:34:26,731 --> 00:34:30,340
...אבל אני אנצל את הדבר הזה של ה
,כל פעם אני מנסה לדבר על זה

364
00:34:30,370 --> 00:34:33,830
על העניין של שידוכים
,וכל האלה שמעוכבי שידוכים ודברים כאלה

365
00:34:34,260 --> 00:34:36,580
...כי כל פעם, אני
.אין, בסוף נגמר הזמן

366
00:34:36,613 --> 00:34:41,580
אז באמת, עכשיו אני אנצל את זה
,ששני טיפים אני אתן פה לכל המשודכים

367
00:34:41,603 --> 00:34:42,580
,בעזרת השם
שבעזרת השם ימצאו זיווג

368
00:34:42,613 --> 00:34:43,905
.ובית נאמן בישראל
.אמן-

369
00:34:43,962 --> 00:34:46,270
.אז קודם כול, אחד הדברים, זה צריך להתפשר

370
00:34:46,863 --> 00:34:48,110
?אנשים היום לא מתפשרים, אתה מבין

371
00:34:48,554 --> 00:34:51,516
,יש אחד, מתקשרת אליו השדכנית
,אז הוא מתחיל, אתה יודע

372
00:34:51,538 --> 00:34:53,707
,הוא מחפש רק מראה: שתהיה גבוהה
.שיער כזה, עיניים כאלה

373
00:34:53,873 --> 00:34:56,046
.אומרת לו השדכנית: בסדר, הבנתי
?מה לגבי מידות

374
00:34:56,078 --> 00:34:57,421
."שמאל", "מדיום"
?אתה מבין

375
00:34:57,495 --> 00:34:59,929
.צריך שיהיה בו לא רק מראה

376
00:35:00,260 --> 00:35:02,386
...עכשיו, אני
יש את אלה המעוכבים

377
00:35:02,418 --> 00:35:03,840
...שמביאים להם שידוכים וכל מיני

378
00:35:04,052 --> 00:35:05,410
.הייתה איזו אחת שכל פעם: לא

379
00:35:06,061 --> 00:35:07,023
?מה את אומרת עליו
.לא-

380
00:35:08,148 --> 00:35:09,499
?מה את מחפשת
,אני מחפשת, היא אומרת-

381
00:35:09,514 --> 00:35:10,470
.מישהו שאני אוכל להישען עליו

382
00:35:10,615 --> 00:35:11,547
.אז בסוף הביאו לה מקל

383
00:35:13,374 --> 00:35:14,424
...זה קצת זה

384
00:35:14,526 --> 00:35:19,390
,אני אגיד לך גם משהו, דבר אחד
:טיפ גם לכל הזוגות הנשואים

385
00:35:20,638 --> 00:35:24,460
...תן לאישה להחליט על הדברים
.בדיוק, כמה שפחות הביתה-

386
00:35:24,943 --> 00:35:26,941
.לא, חס וחלילה
,תן לאישה להחליט על הדברים הקטנים

387
00:35:27,105 --> 00:35:28,781
.אתה תחליט על הדברים הגדולים

388
00:35:28,855 --> 00:35:30,460
- עכשיו, מה גדול ומה קטן
.זה גם אתה מחליט

389
00:35:31,032 --> 00:35:31,890
...בסדר? זה ה

390
00:35:32,963 --> 00:35:34,460
,אני אספר לך קצת על השידוכים שאני עברתי

391
00:35:34,570 --> 00:35:38,461
,אני, איך אומרים? עברתי מסכת שידוכים
.אתה יודע, כן

392
00:35:38,693 --> 00:35:41,056
אני לא ידעתי בכלל שנשים מדברות
.בלשון רבים מטעם צניעות

393
00:35:41,155 --> 00:35:42,100
?מאיפה אני אמור לדעת את זה

394
00:35:42,472 --> 00:35:44,288
,תחשוב, פעם ראשונה שלחו אותי לשדכנית

395
00:35:44,990 --> 00:35:46,286
,אתה מבין? היא אומרת לי כזה
:אני בא כזה, היא אומרת לי

396
00:35:46,433 --> 00:35:47,930
.בואו, כנסו

397
00:35:51,006 --> 00:35:52,740
?היא אומרת לי: אתם רוצים לשתות משהו
.אמרתי: לא, אנחנו רעבים

398
00:35:53,315 --> 00:35:54,277
.לא ידעתי כלום

399
00:35:54,586 --> 00:35:58,165
הייתה אפילו פעם אחת, שידוך אחד
,שאני אומר לך, לא הגעתי לשידוך

400
00:35:58,189 --> 00:35:58,954
.הגעתי לריאיון עבודה

401
00:35:59,246 --> 00:36:01,125
,אני אומר לך באמת
:לא שידוך, תקשיב טוב

402
00:36:01,173 --> 00:36:02,005
.ריאיון עבודה

403
00:36:02,318 --> 00:36:04,558
,אני נכנס, היא החזיקה עט ביד
,אמיתי, סיפור אמיתי

404
00:36:04,576 --> 00:36:05,990
.היא אומרת לי כזה: שב
.התיישבתי, פחדתי

405
00:36:06,498 --> 00:36:08,498
היא אומרת לי: ספר לי בכמה משפטים
.על עצמך

406
00:36:10,232 --> 00:36:12,578
.לא הגעתי לשידוך, הגעתי לריאיון עבודה
:היא אומרת לי כזה

407
00:36:12,773 --> 00:36:14,184
?איך אתה רואה את שולחן השבת שלך

408
00:36:14,487 --> 00:36:16,060
.אמרתי לה: מעץ מלא
?מה זה השאלות האלה

409
00:36:16,190 --> 00:36:17,966
.היא אומרת לי: תשאל את השדכנית

410
00:36:17,977 --> 00:36:19,566
?אמרתי לה: תגידי לי, מה זה
.היא אומרת לי: כן, לא התקבלת

411
00:36:19,789 --> 00:36:20,670
...לא יודע, יש כאילו זה

412
00:36:21,514 --> 00:36:24,316
אבל עוד טיפ אחד לכל האלה
.שבאמת לא התחתנו עדיין

413
00:36:24,669 --> 00:36:29,516
.זה כל הדבר הזה שההורים מתערבים
.תפסיקו להתערב, תנו להם לבד

414
00:36:29,568 --> 00:36:30,297
.תנו להם לבד

415
00:36:30,604 --> 00:36:33,337
,היה איזה אחד שמצא סוף סוף מישהי
,כל פעם כשהיה מוצא מישהי

416
00:36:33,551 --> 00:36:36,660
:אימא שלו הייתה מבטלת את זה ברגע האחרון
.לא רוצה. לא רוצה

417
00:36:36,790 --> 00:36:39,642
אמרו לו: תשמע, תמצא לך מישהי
.שדומה לאימא שלך

418
00:36:39,704 --> 00:36:40,370
.אז הוא מצא

419
00:36:40,664 --> 00:36:42,459
,אימא שלו רצתה
.אבל אבא שלו לא רצה

420
00:36:43,000 --> 00:36:43,750
.יעקב חמו

421
00:36:44,280 --> 00:36:47,760
.אני רוצה חזרה אליך, ד"ר שמעוני
,אנחנו דיברנו על האצלת סמכויות

422
00:36:47,782 --> 00:36:50,550
דיברנו על יתרו, על העצות החכמות
.שהוא נותן למשה רבנו

423
00:36:50,963 --> 00:36:55,423
,אתה, בתור יועץ ארגוני, אני ניגש לארגון
איך אתה יכול לסדר את זה

424
00:36:55,440 --> 00:37:00,020
שלדוגמה בארגון יש 100 עובדים, וכולם יודעים
?בדיוק את התפקיד שלהם מבלי לטעות

425
00:37:00,320 --> 00:37:02,429
?יהיה אפשר לסדר דבר כזה
?יש דבר כזה

426
00:37:02,887 --> 00:37:05,499
.כן, זה נקרא האצלת סמכויות
.האצלת סמכויות-

427
00:37:05,525 --> 00:37:06,410
?ואיך עושים את הדבר הזה
?איך אני עושה את זה-

428
00:37:07,034 --> 00:37:08,720
.אני חושב שגם את זה יתרו מלמד אותנו

429
00:37:09,616 --> 00:37:14,330
,תשימו לב, הוא בא
.השיא את עצותיו וחזר למדיין

430
00:37:14,355 --> 00:37:15,770
הוא לא נשאר
.לעשות לו את זה

431
00:37:16,859 --> 00:37:19,420
,ברגע שאנחנו
,כשאנחנו עובדים עם הילדים שלנו

432
00:37:19,453 --> 00:37:21,740
,לצורך העניין
,ואנחנו עושים להם את הדברים

433
00:37:22,554 --> 00:37:25,250
,אנחנו לא מחנכים, לא מגדלים
,לא מפתחים ולא עושים שום דבר

434
00:37:25,280 --> 00:37:26,810
.בוודאי לא מאצילים סמכויות

435
00:37:27,536 --> 00:37:32,440
אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים
.אצל יתרו, כפי שאני לפחות קראתי את הפרשה

436
00:37:33,265 --> 00:37:36,350
זה שהוא בא, אמר את שלו, הלך
.והשאיר למשה לעשות את העבודה

437
00:37:37,391 --> 00:37:40,630
- האצלת סמכויות, המשמעות שלה
.לתת לאנשים להתנסות

438
00:37:40,747 --> 00:37:43,760
אני לא מאמין בלזרוק אנשים לבריכה
,ולעזוב אותם

439
00:37:44,251 --> 00:37:47,870
אבל אני כן מאמין בלזרוק אותם לבריכה
.ולעזור להם לשחות בתוך הבריכה

440
00:37:48,375 --> 00:37:51,870
ומבחינתי ומבחינת הייעוץ הארגוני
ושוב, אני מתייחס לייעוץ הארגוני

441
00:37:51,978 --> 00:37:55,956
.המודרני ביותר - היועץ, הוא נותן עזרה

442
00:37:56,701 --> 00:38:00,670
כלומר, אם אני יועץ לך, בדומה
,לפרקטיקה הפסיכולוגית, לצורך העניין

443
00:38:01,259 --> 00:38:03,900
.אני עוזר לך לעזור לעצמך
,אני לא עושה בשבילך

444
00:38:03,923 --> 00:38:05,240
,אני לא פותר לעצמך את הבעיות

445
00:38:05,739 --> 00:38:08,260
אלא אני יחד איתך
.על מנת שאתה תפתור את הבעיות שלך

446
00:38:08,826 --> 00:38:11,810
אני יחד איתך על מנת שאתה תתמודד נכון
.בעולם הזה

447
00:38:12,247 --> 00:38:14,870
,ואני חושב שיתרו עשה את זה נפלא
.אמר והלך

448
00:38:16,152 --> 00:38:16,930
.יפה
.יפה מאוד-

449
00:38:16,960 --> 00:38:20,716
.השאלה אם הוא יכול היה לעשות משהו
,שם הייתה בחירה של אנשי אמת

450
00:38:20,729 --> 00:38:22,460
.שונאי בצע, אנשי חיל

451
00:38:22,989 --> 00:38:24,510
.זה רק משה רבנו יכול לעשות דבר כזה

452
00:38:24,747 --> 00:38:28,130
."כתוב: "ואתה תחזה
."בזוהר כתוב: "ואתה תחזה בחוכמת הפרצוף

453
00:38:29,054 --> 00:38:33,175
,היה מסתכל לפי צורת העיניים
...לפי המצח, לפי הרבה הרבה

454
00:38:33,337 --> 00:38:34,885
.חוכמת הפרצוף
...בהחלט, ואני חושב-

455
00:38:34,902 --> 00:38:38,137
אבל אחת הסיבות, אחת הסיבות
זה יתרו, מאיפה הוא קיבל פתאום

456
00:38:38,154 --> 00:38:39,410
?את הדבר הזה

457
00:38:39,493 --> 00:38:41,790
?את המחשבה להגיד למשה רבנו מה לעשות

458
00:38:42,240 --> 00:38:45,820
אומרים שבגלל שיתרו חזר בתשובה
הוא קיבל סייעתא דשמיא

459
00:38:46,375 --> 00:38:47,970
.לתת עצה כזאת למשה רבנו

460
00:38:48,385 --> 00:38:51,169
החזרה בתשובה, באותו רגע
הוא קיבל סייעתא דשמיא

461
00:38:51,170 --> 00:38:53,210
.ובאותו רגע הוא הבין משהו חכם

462
00:38:53,756 --> 00:38:57,280
.הרי מי מביא לנו את המחשבות? הקב"ה
...הדבר הזה ספציפית

463
00:38:57,586 --> 00:38:59,210
...אבל שים לב איך החוכמה
.יפה מאוד. יישר כוח-

464
00:38:59,239 --> 00:39:03,410
אנחנו נסיים בפסוק שמופיע
:לקראת סוף הפרשה שתפס לי את העין

465
00:39:03,533 --> 00:39:06,350
."ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים"

466
00:39:06,796 --> 00:39:07,900
,וקשה להבין לכאורה

467
00:39:08,314 --> 00:39:10,640
למה במקום שהשם נמצא בו
?יש ערפל

468
00:39:10,740 --> 00:39:13,431
היה הגיוני יותר
,שככל שמתקרבים אל השם

469
00:39:13,754 --> 00:39:15,270
נראה אור גדול
?ואינסופי. לא

470
00:39:15,908 --> 00:39:18,770
מכאן מלמדים אותנו חז"ל
:יסוד ענק בחיים

471
00:39:18,809 --> 00:39:21,609
,שדווקא במקום של ערפל
,במקום של קושי

472
00:39:22,001 --> 00:39:24,460
,במקום של חוסר בהירות
,של חוסר ודאות

473
00:39:24,880 --> 00:39:26,380
.דווקא שם נמצא השם

474
00:39:26,450 --> 00:39:29,966
:כמו שאומר רבי נחמן מברסלב
,ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה"

475
00:39:30,465 --> 00:39:31,460
."שם נמצא השם יתברך"

476
00:39:32,080 --> 00:39:35,082
.הקב"ה לא עוזב אותנו
...לפעמים נדמה לנו, אולי

477
00:39:35,108 --> 00:39:36,470
.אבל הקב"ה לא עוזב אף פעם

478
00:39:36,615 --> 00:39:39,630
.הקב"ה נמצא שמה כל הזמן
.כל הזמן

479
00:39:40,723 --> 00:39:44,530
,רבותיי, הערפל עוד יתפוגג
,אנחנו נראה את השם יתברך באור גדול

480
00:39:44,576 --> 00:39:48,250
,בעזרת השם
.רק עם סבלנות ורק עם תודות

481
00:39:48,506 --> 00:39:51,440
וזה בהחלט הזמן לומר תודה
.ללהקת הבית שלנו הנהדרת

482
00:39:51,483 --> 00:39:52,394
.מחיאות כפיים

483
00:39:53,905 --> 00:39:55,340
,הרב אליהו אסוס היקר

484
00:39:55,921 --> 00:39:58,970
.שלום בוחניק - תודה רבה שוב פעם שבאת

485
00:40:00,953 --> 00:40:04,100
,הרב אייל ישראל שטרנליב
.הלוואי עליי פאות יפות כאלה

486
00:40:04,526 --> 00:40:06,500
.הרב יעקב חמו, הסטנדאפיסט שלנו

487
00:40:06,909 --> 00:40:11,470
וד"ר שמעוני, הלוואי שנצליח ליישם
.כהוא זה ממה שלימדת אותנו

488
00:40:11,508 --> 00:40:12,027
.ננסה

489
00:40:12,744 --> 00:40:14,865
.תודה רבה ליובל טייב. מספר אחת

490
00:40:14,950 --> 00:40:15,661
.תודה רבה

491
00:40:17,056 --> 00:40:20,623
אני, בכוונתי לעזוב את השולחן
,עם כל האוכל שעליו

492
00:40:21,080 --> 00:40:24,230
.אבל לפני כן אני אודה לבת-אל המקסימה
,בת-אל, את נהדרת

493
00:40:24,442 --> 00:40:30,109
.את באת מצפון הארץ עם כל הכול-טוב הזה
,אני מודה לך ממש על הבקיילה ועל היויו

494
00:40:30,128 --> 00:40:32,253
,אפילו קיבלתי פה רשימה מפורטת
:תקשיבו

495
00:40:32,277 --> 00:40:35,313
,בקיילה, עלי תרד ונענע עם בשר
...צלי כתף, הו לה לה

496
00:40:35,724 --> 00:40:38,422
,ושעועית, מוגש עם קוסקוס, מקרוד

497
00:40:38,444 --> 00:40:39,942
,עוגות סולת ותמרים

498
00:40:40,342 --> 00:40:41,763
.פריקסה - שאף אחד לא נוגע בו

499
00:40:42,059 --> 00:40:43,190
.יויו, עוגות דבש

500
00:40:43,404 --> 00:40:46,861
.תקשיבו: כל זה, זה השולחן התוניסאי
.זו הייתה פרשת יתרו

501
00:40:47,229 --> 00:40:50,115
.תודה רבה לכם
אנחנו נסיים את התוכנית

502
00:40:50,284 --> 00:40:52,690
- כמו שבעצם נכנסים לשבת
.עם מוזיקה טובה

503
00:40:53,434 --> 00:40:55,551
?שלום, אפשר סיבוב מוזיקלי יחד

504
00:40:58,460 --> 00:40:59,540
.יאללה
.יאללה-

505
00:41:00,096 --> 00:41:01,177
.תזמורת

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה