x
הרב אפרים אורשלימי

הרב אפרים אורשלימי - המפתח לחינוך ילדים

הרב אפרים אורשלימי

כשהילדים לא הולכים בדרך שרצינו, מה עלינו לעשות? איך מתמודדים עם האכזבה הנוראה? הרב אפרים אורשלימי במסר חשוב על המפתח הנכון ללב הילד כדי ליצור תקשורת נכונה ובריאה

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,763 --> 00:00:11,876
,צופים יקרים

2
00:00:12,538 --> 00:00:14,131
מי מאיתנו לא חווה

3
00:00:14,140 --> 00:00:15,797
רגעים של משבר

4
00:00:15,806 --> 00:00:17,806
?בחינוך הילדים

5
00:00:18,050 --> 00:00:19,152
,לכולנו יש ילדים

6
00:00:19,404 --> 00:00:20,697
,בנים, בנות

7
00:00:21,141 --> 00:00:24,160
וכולנו היינו רוצים
שהילדים שלנו

8
00:00:24,378 --> 00:00:28,443
ילכו בדרכים הכי טובות
.שיצרנו במו ידינו

9
00:00:29,003 --> 00:00:30,829
,כולנו רוצים ילדים מוצלחים

10
00:00:30,981 --> 00:00:32,720
,כולנו רוצים ילדים משקיענים

11
00:00:32,974 --> 00:00:37,207
כולנו רוצים שהילדים שלנו
.יצאו הכי טובים שבעולם

12
00:00:38,247 --> 00:00:39,374
.אבל לא תמיד זה הולך

13
00:00:39,767 --> 00:00:44,334
לא תמיד אנחנו יכולים לראות
.את התוצאות שאנחנו רצינו

14
00:00:44,945 --> 00:00:47,585
לפעמים אנחנו יכולים
לראות ילדים

15
00:00:47,927 --> 00:00:52,312
,שכל כך כל כך טיפחנו אותם
כל כך רצינו שהם יצליחו

16
00:00:52,690 --> 00:00:58,487
והנה פתאום ברגע אחד
אנחנו רואים שהילד או הילדה

17
00:00:58,858 --> 00:01:01,098
.לא הולכים בכיוון שאנחנו רצינו

18
00:01:01,854 --> 00:01:03,294
?מה עלינו לעשות

19
00:01:03,600 --> 00:01:07,250
איך אנחנו יכולים להתמודד עם הכאב
?הנורא והאיום הזה

20
00:01:08,080 --> 00:01:11,883
,גם אדם שהוא שוכר
,יש לו מפעל, יש לו חנות

21
00:01:12,160 --> 00:01:15,338
,הוא כל כך מטפח את החנות
,כל כך מטפח את המפעל

22
00:01:15,680 --> 00:01:18,443
הרגעים של המשבר הגדולים ביותר הם

23
00:01:18,712 --> 00:01:22,036
שפתאום הוא רואה
,שהחנות לא הולכת לכיוון של הצלחה

24
00:01:22,232 --> 00:01:24,232
,שהמפעל מפסיק להרוויח

25
00:01:24,385 --> 00:01:27,112
:ואז הוא יושב וחושב
?מה עליי לעשות

26
00:01:27,418 --> 00:01:29,112
?איך אני יכול להתמודד

27
00:01:29,389 --> 00:01:31,250
,הוא מרגיש שהכול חסום בפניו

28
00:01:31,316 --> 00:01:32,952
.הוא מרגיש שהכול אבוד

29
00:01:33,098 --> 00:01:35,149
.גם בחינוך הילדים אותו דבר

30
00:01:35,425 --> 00:01:38,938
אנחנו יכולים לראות
שאנחנו משקיעים ומשקיעים ומשקיעים

31
00:01:39,178 --> 00:01:42,458
והנה פתאום אנחנו מרגישים
,שהילד חסום

32
00:01:42,974 --> 00:01:44,196
.אין עם מי לדבר

33
00:01:44,501 --> 00:01:48,952
כבר עשרות פעמים דיברנו עם הילדה
או עם הילד על נושא מסוים

34
00:01:49,061 --> 00:01:52,407
,שהיינו רוצים שהוא ילך בתלם
,שהוא ילך בכיוון הנכון

35
00:01:52,596 --> 00:01:55,905
והנה שוב ושוב אכזבה
.ושוב ושוב אכזבה

36
00:01:56,363 --> 00:02:00,203
,אנחנו נמצאים בפני קיר
.אנחנו מרגישים כמו קיר חסום

37
00:02:00,494 --> 00:02:03,607
.אין עם מי לדבר
?מה עלינו לעשות

38
00:02:04,152 --> 00:02:07,738
מה המפתח הנכון
שאותו אנחנו יכולים להכניס

39
00:02:07,796 --> 00:02:11,861
לחור, ללב של הילד
?כדי שהוא ייפתח אלינו

40
00:02:12,100 --> 00:02:15,541
כדי שהוא ישדר איתנו
?על אותו גל

41
00:02:15,621 --> 00:02:17,069
?על אותה עוצמה של דברים

42
00:02:17,287 --> 00:02:18,494
?מה עלינו לעשות

43
00:02:19,010 --> 00:02:23,243
,צופים יקרים, לפני הכול
.אני רוצה לספר לכם סיפור

44
00:02:23,498 --> 00:02:27,127
הסיפור הזה סיפור אמיתי
.שקרה בארצות הברית

45
00:02:27,440 --> 00:02:30,821
מהסיפור נוכל לקחת
קצת תובנות לחיים

46
00:02:31,069 --> 00:02:36,756
ולנסות לראות איזה מפתח
.פותח את סגור ליבו של הילד

47
00:02:37,600 --> 00:02:39,192
.הסיפור הזה קרה בארצות הברית

48
00:02:39,898 --> 00:02:43,854
בארצות הברית היה אדם
,שהיה נשוי לאהבת ליבו

49
00:02:44,087 --> 00:02:48,858
,אישה מקסימה, אישה נהדרת
במשך כמעט עשר שנים חיו

50
00:02:48,981 --> 00:02:50,050
.באושר ובשלווה

51
00:02:50,174 --> 00:02:53,352
רק דבר אחד העיב
:על האושר שלהם

52
00:02:53,869 --> 00:02:55,352
.לא היו להם ילדים

53
00:02:55,745 --> 00:02:57,352
.פשוט לא היו להם ילדים

54
00:02:57,614 --> 00:03:01,840
ואתם יודעים שבית בלי ילדים
.זה לא בית כל כך שמח

55
00:03:01,949 --> 00:03:05,200
יכול להיות שבין בני הזוג
,הכול מצוין, הכול נהדר

56
00:03:05,316 --> 00:03:09,185
,אבל כשאין ילדים בבית
,חסר את הדבר העיקרי

57
00:03:09,360 --> 00:03:12,676
,את קול מצהלות הילדים
.את קול מצהלות השמחה של הילדים

58
00:03:12,821 --> 00:03:14,349
.זה הדבר העיקרי שחסר

59
00:03:15,818 --> 00:03:19,527
,אותו אדם החליט בהתייעצות
וכך גם אנחנו יודעים

60
00:03:19,585 --> 00:03:22,574
שמובא גם בהלכה
שכאשר עוברות עשר שנים

61
00:03:22,909 --> 00:03:25,847
,ואין ילדים
,עם כל הצער והכאב שבדבר

62
00:03:26,589 --> 00:03:28,123
.מגיעים לתהליך של גירושין

63
00:03:28,581 --> 00:03:32,523
כי התורה ציוותה אותנו
.במצווה שנקראת פריה ורביה

64
00:03:32,669 --> 00:03:36,727
,התורה לא ציוותה אותנו להתחתן
,התורה ציוותה אותנו מצוות פריה ורביה

65
00:03:36,974 --> 00:03:40,370
.להביא ילדים לעולם
.את זה עושים על ידי החתונה

66
00:03:41,752 --> 00:03:44,712
,הנה, בלב כבד
,בלב שבור ונורא

67
00:03:44,996 --> 00:03:49,949
לאחר אין-ספור דיונים
,ולאחר אין-ספור מחשבות מה לעשות

68
00:03:50,145 --> 00:03:54,356
הגיע רגע ההכרעה
,והזוג, הבעל הזה ואשתו

69
00:03:54,421 --> 00:03:59,040
,שכל כך אהבו אחד את השני
.החליטו להיפרד, החליטו להתגרש

70
00:04:00,196 --> 00:04:06,640
ימים ספורים לאחר הגירושין
.הגרושה, האישה, התחילה להרגיש לא טוב

71
00:04:07,520 --> 00:04:09,083
.היא הולכת לרופאים, בודקת

72
00:04:09,141 --> 00:04:10,567
,בהתחלה לא הבינו מה קרה

73
00:04:10,894 --> 00:04:17,149
אבל לאחר שבוע-שבוע וחצי
הנה מתקבלות התוצאות של בדיקת דם

74
00:04:17,185 --> 00:04:18,203
שהאישה עשתה

75
00:04:18,712 --> 00:04:22,661
והתוצאות הראו שהאישה הזאת
.נקלטה להיריון

76
00:04:23,076 --> 00:04:24,160
!היא בהיריון

77
00:04:24,370 --> 00:04:28,218
היא מיד הרימה טלפון
,בלב כואב, תכף תשמעו למה

78
00:04:28,450 --> 00:04:30,465
:לגרוש שלה וסיפרה לו

79
00:04:30,581 --> 00:04:32,218
!אני בהיריון

80
00:04:32,400 --> 00:04:38,770
הגרוש שמע את הדבר הזה
:והתחיל לפרוץ בבכי נורא ואיום

81
00:04:39,090 --> 00:04:42,327
!?מה?! את בהיריון
.אבל אני לא יכול לחזור אלייך

82
00:04:42,560 --> 00:04:45,912
צופים יקרים, אני רוצה לומר לכם
.הלכה מאוד פשוטה

83
00:04:46,640 --> 00:04:50,952
,כוהן, אדם שהוא כוהן
.אסור לו להתחתן עם גרושה

84
00:04:51,461 --> 00:04:56,203
,היהודי הזה היה כוהן
.ועכשיו אסור לו לחזור לגרושה שלו

85
00:04:56,952 --> 00:04:59,418
.הוא היה פשוט בהלם של החיים שלו

86
00:04:59,883 --> 00:05:02,625
אני התגרשתי
,כי לא היו לי ילדים

87
00:05:03,440 --> 00:05:06,487
והנה פתאום מתברר לי
.שאשתי בהיריון

88
00:05:06,800 --> 00:05:10,094
,רבותיי, צופים יקרים
.זה סיפור אמיתי שקרה בארצות הברית

89
00:05:10,472 --> 00:05:12,930
,מה עושים במצב כזה
?אתם יודעים צופים יקרים

90
00:05:13,389 --> 00:05:16,094
בהלכה יש מצב כזה שמובא

91
00:05:16,494 --> 00:05:22,858
שמה שעושים במצב הזה
זה בודקים האם הגט שאותו בעל הביא לאשתו

92
00:05:23,047 --> 00:05:24,843
.זה גט כשר לכתחילה

93
00:05:25,098 --> 00:05:29,120
,כי אם מוצאים איזשהו פסול בגט
,פסול קטן בגט

94
00:05:29,389 --> 00:05:31,665
.אז אם ככה לא היו פה שום גירושין

95
00:05:32,138 --> 00:05:35,749
בדקו את הגט שהבעל הביא לאשתו
וראו שהגט הזה

96
00:05:35,934 --> 00:05:39,418
,לכתחילה של הלכתחילה
.גט מצוין, מהדרין

97
00:05:40,116 --> 00:05:43,032
.לא ידעו מה לעשות
?מה עושים במצב כזה

98
00:05:43,527 --> 00:05:46,283
,עוד תשעה חודשים אשתו צריכה ללדת

99
00:05:46,625 --> 00:05:49,214
יהיה בן, תהיה בת
,והילד הזה יגדל יתום

100
00:05:49,381 --> 00:05:51,032
.לא יהיה לו אבא
.זה יתום חי

101
00:05:51,192 --> 00:05:54,610
.כי הבעל הזה לא יכול לחזור לאשתו
,הוא כוהן, היא גרושה

102
00:05:54,712 --> 00:05:56,930
כוהן אסור לו להתחתן בחזרה
.עם גרושה

103
00:05:57,258 --> 00:05:59,389
.יש מצווה אומנם להחזיר גרושתו

104
00:05:59,461 --> 00:06:02,807
,אדם שגירש את אשתו
יש לו מצווה מהתורה

105
00:06:03,047 --> 00:06:05,723
.להחזיר את גרושתו
.כמובן אם הכול מסתדר

106
00:06:05,963 --> 00:06:10,101
,אבל כאשר זה כוהן
.כוהן אסור לו להחזיר את גרושתו

107
00:06:10,690 --> 00:06:11,505
.שוד ושבר

108
00:06:11,956 --> 00:06:18,167
אותו אדם נסע לארץ ישראל
והחליט להתייעץ עם כל מיני רבנים

109
00:06:18,298 --> 00:06:21,803
כאלה גדולים ואחרים
לראות מה לעשות, אולי בכל זאת

110
00:06:22,465 --> 00:06:28,756
הם ימצאו איזשהו פסול, פסול בגט
.שיוכל להחזיר אותו בחזרה אל אשתו

111
00:06:29,083 --> 00:06:33,512
,אבל, צופים יקרים
אותו אדם לא הצליח למצוא

112
00:06:33,585 --> 00:06:34,698
.שום פסול בגט

113
00:06:34,865 --> 00:06:37,003
,הוא לא הצליח
.פשוט לא הצליח למצוא פסול בגט

114
00:06:37,309 --> 00:06:39,585
,אמרו לו: אין ברירה
.אין מה לעשות

115
00:06:39,680 --> 00:06:41,800
.אתה לאשתך לא יכול לחזור

116
00:06:42,225 --> 00:06:46,480
.איזה כאב נורא ואיום
.איזה צער, איזה צער היה לו

117
00:06:46,778 --> 00:06:48,480
.איזה צער היה לאותו יהודי

118
00:06:48,720 --> 00:06:53,047
ומרוב צער גדול מאוד
הוא החליט שהוא הולך למקום

119
00:06:53,240 --> 00:06:55,170
.שהשכינה לא זזה ממנו

120
00:06:55,330 --> 00:06:57,672
,המקום שהשכינה לא זזה ממנו
?אתם יודעים מה זה

121
00:06:57,840 --> 00:06:58,858
.הכותל המערבי

122
00:06:59,280 --> 00:07:05,941
הכותל המערבי זה המקום היחיד בעולם
.ששם השכינה תמיד נמצאת

123
00:07:06,327 --> 00:07:08,392
,וכיוון שהוא היה
,כפי שסיפרתי לכם

124
00:07:08,487 --> 00:07:10,007
,הוא היה בארץ ישראל

125
00:07:10,269 --> 00:07:13,738
אז הוא החליט לנסוע
לירושלים עיר הקודש

126
00:07:14,210 --> 00:07:16,720
,ולהשתטח על האבנים של הכותל המערבי

127
00:07:16,974 --> 00:07:19,738
לבכות לבורא עולם שינסה לעזור לו

128
00:07:19,818 --> 00:07:25,040
לראות איך הוא מצליח לצאת
.מהצרה הלא פשוטה שנחתה עליו

129
00:07:25,250 --> 00:07:28,909
,הנה, גרושתו, שזו בעצם אשתו
עוד מעט צריכה ללדת

130
00:07:28,989 --> 00:07:30,596
.והוא לא יכול בכלל לחזור אליה

131
00:07:32,283 --> 00:07:36,538
,הוא הגיע לכותל המערבי
,בכה בכי דמעות

132
00:07:36,647 --> 00:07:39,738
,התחיל לבכות בכי
.בכי נורא ואיום

133
00:07:39,854 --> 00:07:42,450
עד כדי כך הוא בכה
שאפילו כל האנשים

134
00:07:42,509 --> 00:07:45,665
שהיו שמה מסביבו
,גם הם התחילו לבכות איתו

135
00:07:45,796 --> 00:07:48,669
למרות שהם לא ידעו אפילו
.על מה ולמה הוא בוכה

136
00:07:48,960 --> 00:07:50,472
,הם לא ידעו על מה ולמה הוא בוכה

137
00:07:50,647 --> 00:07:53,781
.אבל התחילו ביחד
,נו, כל ישראל ערבין זה לזה

138
00:07:53,905 --> 00:07:56,989
,כל אחד אכפת לו מהכאב של השני
.מהצער של השני

139
00:07:57,549 --> 00:08:01,665
והתחילו ככה אנשים שהיו בסביבה שלו
,גם ביחד להתפלל איתו

140
00:08:01,745 --> 00:08:03,665
למרות שלא ידעו
.אפילו על מה הם מתפללים

141
00:08:04,225 --> 00:08:07,556
והנה, לאחר שעה ארוכה
שהוא בוכה בכי דמעות

142
00:08:07,745 --> 00:08:10,312
,שהקב"ה יעזור לו
שימצא לו איזשהו פתרון

143
00:08:10,574 --> 00:08:12,312
,שהוא יוכל לחזור לאשתו

144
00:08:12,596 --> 00:08:17,381
ביציאה מהכותל והנה הוא מרגיש
.איזו יד שמונחת על כתפו

145
00:08:17,687 --> 00:08:20,029
הוא מסתובב, הוא רואה יהודי
.שהוא לא מכיר

146
00:08:20,320 --> 00:08:21,294
:הוא אומר לו
,תסלח לי

147
00:08:21,469 --> 00:08:23,294
אני ראיתי שאתה עכשיו
.היית בכותל

148
00:08:23,607 --> 00:08:26,414
.אתה כל כך כל כך בכית
?למה בכית

149
00:08:26,952 --> 00:08:29,323
יש משהו שאולי אני יכול
?לעזור לך

150
00:08:29,505 --> 00:08:32,756
?תספר לי בבקשה למה בכית
?מה העניין? למה בכית

151
00:08:33,650 --> 00:08:37,010
...אמר לו: תעזוב, זה
?מה אתה כבר יכול לעזור לי

152
00:08:37,069 --> 00:08:39,010
יש לי איזושהי צרה שאני לא יודע
.מה לעשות איתה

153
00:08:39,316 --> 00:08:42,800
,אולי בכל זאת
.דאגה בלב איש ישיחנה

154
00:08:43,280 --> 00:08:45,323
אולי תספר לי בבקשה
?למה בכית

155
00:08:45,592 --> 00:08:48,392
.אמר לו: טוב, בוא נשב בצד
אני אסביר לך פחות או יותר

156
00:08:48,480 --> 00:08:49,585
.ככה על קצה המזלג

157
00:08:50,167 --> 00:08:52,647
,והוא יושב איתו בצד
,זה היה יהודי רגיל

158
00:08:53,010 --> 00:08:54,763
לא אליהו הנביא
.ולא רב גדול

159
00:08:54,865 --> 00:08:58,218
.יהודי רגיל שהקב"ה שלח אותו שליח

160
00:08:58,516 --> 00:09:03,076
והוא מספר לו שהוא היה נשוי
והוא כוהן והוא גירש את אשתו

161
00:09:03,149 --> 00:09:07,156
,כי לא היו לו ילדים
ופתאום יומיים ספורים לאחר הגירושין

162
00:09:07,236 --> 00:09:10,661
פתאום התברר שהאישה הזאת בהיריון
והוא לא יכול לחזור אליה

163
00:09:10,698 --> 00:09:13,272
,כי הוא כוהן והיא גרושה
.וכוהן אסור בגרושה

164
00:09:13,585 --> 00:09:14,356
?מה לעשות

165
00:09:14,930 --> 00:09:18,610
אותו יהודי שומע, שומע את מה
,שיש לו לומר

166
00:09:18,814 --> 00:09:22,487
,קודם כול, שומע אותו
.מנסה ככה לרדת אל ליבו

167
00:09:22,625 --> 00:09:26,080
,אגב, במאמר מוסגר
,הנושא הזה של שמיעה

168
00:09:26,203 --> 00:09:29,192
,לשמוע את הילד
,להשתתף בצערו

169
00:09:29,309 --> 00:09:30,086
כמה
שזה דבר

170
00:09:30,095 --> 00:09:31,087
מאוד מאוד
.חשוב

171
00:09:31,360 --> 00:09:32,844
אגב, לא רק
,אצל ילדים

172
00:09:32,853 --> 00:09:34,119
גם אצל
,אנשים בוגרים

173
00:09:34,436 --> 00:09:36,036
אוהבים
.ששומעים אותם

174
00:09:36,283 --> 00:09:40,152
,כשאתה שומע את הילד שלך
,כשאתה שומע את האדם שממולך

175
00:09:40,414 --> 00:09:42,516
.כבר הורדת לו חצי דאגה

176
00:09:42,618 --> 00:09:45,309
,וזה מה שעשה אותו יהודי
.קודם כול שמע

177
00:09:45,352 --> 00:09:46,923
?מה הוא יכול לעזור כבר
?מה הוא יכול לעזור

178
00:09:46,981 --> 00:09:48,072
?מה, הוא יכול לשנות את ההלכה

179
00:09:48,240 --> 00:09:49,280
.את ההלכה הוא לא יכול לשנות

180
00:09:49,556 --> 00:09:50,305
.שמע אותו

181
00:09:50,880 --> 00:09:54,698
ואז הבריקה לו איזו מחשבה
.לאותו יהודי ששמע אותו

182
00:09:55,054 --> 00:09:57,360
אמר לו: תקשיב, מה, אתה בטוח
?שאתה כוהן

183
00:09:57,563 --> 00:09:59,490
.אמר לו: בטח
.אבא שלי כוהן, אני כוהן

184
00:09:59,541 --> 00:10:01,454
.בוודאי שאני כוהן
.מאה אחוז אני כוהן

185
00:10:02,007 --> 00:10:05,352
?אמר לו: תקשיב, אולי תבדוק
?אולי אתה לא כוהן

186
00:10:05,600 --> 00:10:06,894
.אמר לו: אין סיכוי
?מה פירוש

187
00:10:06,967 --> 00:10:08,894
.מה...? אני כוהן
,מה... אני יודע

188
00:10:08,996 --> 00:10:11,090
,אני כוהן, אבא שלי כוהן
,בוודאי גם סבא שלי כוהן

189
00:10:11,134 --> 00:10:13,418
,למרות שלא הכרתי אותו
.אבל ודאי, אני כוהן

190
00:10:13,505 --> 00:10:14,516
.ברור שאני כוהן

191
00:10:14,974 --> 00:10:15,840
.אמר לו: תבדוק

192
00:10:16,210 --> 00:10:20,269
,טוב, אותו יהודי שמע
.לא ייחס לזה כל כך משמעות

193
00:10:21,381 --> 00:10:23,163
,זה כמו שעכשיו אתה קוראים לך מאיר

194
00:10:23,367 --> 00:10:24,996
:פתאום אני אבוא
,תשמע, תבדוק

195
00:10:25,134 --> 00:10:26,400
?אולי לא קוראים לך מאיר

196
00:10:26,450 --> 00:10:28,400
.ישר אתה תצחק
?מה זה לא קוראים לי

197
00:10:28,430 --> 00:10:29,832
.אני מאיר
?מה לא קוראים לי מאיר

198
00:10:30,123 --> 00:10:30,850
.אני מאיר

199
00:10:31,003 --> 00:10:33,236
.אבל אותו יהודי שמע את הדברים

200
00:10:33,345 --> 00:10:36,909
לאחר ימים ספורים הבין
.שכבר מפה לא תצא לו ישועה

201
00:10:37,083 --> 00:10:39,265
.עלה על המטוס, חזר לארצות הברית

202
00:10:40,050 --> 00:10:42,109
הוא נוחת בארצות הברית
.בשדה התעופה

203
00:10:42,938 --> 00:10:44,654
.ולאחר חצי שעה הוא מקבל טלפון

204
00:10:45,047 --> 00:10:46,472
.על הקו היה אבא שלו

205
00:10:47,280 --> 00:10:51,621
אבא שלו היה יהודי מבוגר
שהיה הרבה זמן בבית אבות

206
00:10:51,760 --> 00:10:54,247
כי הוא כבר היה יהודי
,שנהפך להיות סיעודי

207
00:10:54,349 --> 00:10:55,258
.יהודי קשיש

208
00:10:55,556 --> 00:10:59,294
?הוא אומר לו: בני, איפה אתה
.אני חיפשתי אותך כמה ימים

209
00:10:59,556 --> 00:11:00,283
?איפה אתה

210
00:11:00,414 --> 00:11:03,876
כמובן שאותו בן לא רצה לספר
.לאבא שלו את כל התהליך הזה

211
00:11:03,905 --> 00:11:05,505
.הוא לא רצה להכניס אותו לצער

212
00:11:05,710 --> 00:11:06,930
:אבל הוא אומר לו
?איפה אתה

213
00:11:06,996 --> 00:11:08,007
.אני חיפשתי אותך

214
00:11:08,130 --> 00:11:11,265
,אבא, לא, נסעתי לארץ ישראל
,רציתי קצת להתפלל וזה

215
00:11:11,381 --> 00:11:12,501
.רציתי קצת לנסוע

216
00:11:12,720 --> 00:11:14,661
,הוא אומר לו: בני
.אני רוצה לדבר איתך

217
00:11:14,836 --> 00:11:17,032
.בוא בבקשה אליי
אם אתה יכול בבקשה

218
00:11:17,403 --> 00:11:18,218
.לבוא אליי לבית אבות

219
00:11:18,363 --> 00:11:20,218
.בטח, בשמחה, אבא
.אני מיד מגיע

220
00:11:20,807 --> 00:11:24,952
,הוא לא הספיק אפילו להגיע הבית
,לקח מונית, נסע לבית אבות

221
00:11:25,032 --> 00:11:26,072
.איפה שאבא שלו נמצא

222
00:11:26,269 --> 00:11:27,570
והוא רואה את אבא שלו
,ככה חלש

223
00:11:27,643 --> 00:11:29,621
,יושב על המיטה
.קצת ככה עם פנים דואגות

224
00:11:30,007 --> 00:11:31,265
:הוא אומר לו
.בוא, בני, שב, מותק

225
00:11:31,447 --> 00:11:34,829
.שב. אני רוצה קצת לדבר איתך
.הרבה זמן לא דיברתי איתך

226
00:11:34,989 --> 00:11:37,847
יש לי משהו שכבר הרבה זמן
.שאני רוצה לומר לך

227
00:11:38,298 --> 00:11:42,494
אותו יהודי הוא לא ידע
,מה קרה פתאום

228
00:11:42,632 --> 00:11:44,952
?מה אבא רוצה לספר לי
?מה בדיוק העניין

229
00:11:45,134 --> 00:11:46,116
?מה יש לו לספר לי

230
00:11:46,516 --> 00:11:50,160
הוא ישב לידו והאבא התחיל
לדבר איתו על דא ועל הא

231
00:11:50,370 --> 00:11:52,160
:ולאט לאט אומר לו האבא

232
00:11:52,232 --> 00:11:54,676
,תקשיב, בני יקירי וחביבי

233
00:11:55,563 --> 00:11:56,938
.יש לי סוד לספר לך

234
00:11:57,294 --> 00:11:59,170
.יש לי משהו שאני רוצה לספר לך

235
00:11:59,352 --> 00:12:02,007
?אבא, מה אתה רוצה לספר לי
?מה יש לך לספר לי

236
00:12:02,589 --> 00:12:03,672
.סוד של החיים

237
00:12:03,905 --> 00:12:05,898
,אבא... הוא כבר התחיל להילחץ
"?מה קרה"

238
00:12:06,436 --> 00:12:10,196
ואז אותו יהודי קשיש
התחיל לספר

239
00:12:10,407 --> 00:12:14,632
:לבן שלו, הוא אומר לו
,בני, יקירי, תקשיב טוב

240
00:12:14,800 --> 00:12:16,705
.אני הולך לגלות לך סוד של החיים

241
00:12:16,990 --> 00:12:18,269
?מה, אבא
?איזה סוד

242
00:12:18,676 --> 00:12:20,516
.תקשיב טוב, סוד של החיים

243
00:12:21,854 --> 00:12:25,170
,לפני למעלה מ-30 שנה, 30 וקצת

244
00:12:25,720 --> 00:12:31,098
אני הייתי נשוי לאימא
.ולנו לא היו ילדים

245
00:12:31,752 --> 00:12:36,087
.ממש לא היו ילדים
ואז החלטנו שבמקום שניפרד

246
00:12:36,247 --> 00:12:38,341
,אחד מהשני
,היינו מאוד אוהבים אחד את השני

247
00:12:38,712 --> 00:12:41,280
.החלטנו שאנחנו מאמצים ילד

248
00:12:42,254 --> 00:12:46,240
,אותו יהודי יושב מול האבא שלו
.הלב שלו מתחיל לדפוק בפראות

249
00:12:46,320 --> 00:12:48,240
.הוא מבין שמשהו פה הולך לקרות

250
00:12:48,400 --> 00:12:50,240
,הוא מסתכל בעיניים של אבא שלו

251
00:12:50,523 --> 00:12:53,585
...הוא אומר לו: אבא, מה
?לאמץ ילד? אימצתם ילד

252
00:12:53,752 --> 00:12:54,523
?מי זה

253
00:12:54,821 --> 00:12:58,327
ואז האבא מסתכל אליו
:ואומר לו

254
00:12:59,010 --> 00:13:01,498
.בני, זה אתה

255
00:13:02,341 --> 00:13:06,589
.אתה ילד מאומץ
אני חייב לספר לך את זה

256
00:13:06,741 --> 00:13:08,981
כי אני מרגיש שכוחותיי
.כבר עוזבים אותי

257
00:13:09,260 --> 00:13:11,840
אני מרגיש כבר שחס וחלילה
,יכול לקרות לי משהו

258
00:13:11,883 --> 00:13:13,294
שאני יכול חס וחלילה
,להיפטר מן העולם

259
00:13:13,374 --> 00:13:15,876
.אני מרגיש שעוד מעט זה הסוף שלי
אני חייב לספר לך

260
00:13:15,912 --> 00:13:17,454
.את הסיפור של החיים שלך

261
00:13:17,970 --> 00:13:24,203
,אותו "בן", בן מאומץ
,התחיל לבכות בכי תמרורים

262
00:13:24,356 --> 00:13:29,578
,אבל זה לא היה סתם בכי
.זה היה בכי עם הרבה הרבה שמחה

263
00:13:29,992 --> 00:13:31,956
,הוא התחיל לצחוק ולבכות
.לצחוק ולבכות

264
00:13:32,000 --> 00:13:34,152
,האבא מסתכל עליו
,הוא לא הבין מה קרה לו

265
00:13:34,414 --> 00:13:35,294
.מה עובר עליו

266
00:13:35,403 --> 00:13:37,301
?הוא בוכה? הוא צוחק
?הוא צוחק? הוא בוכה

267
00:13:37,621 --> 00:13:38,450
?מה הולך פה

268
00:13:38,581 --> 00:13:43,563
:ואז אותו בן מאומץ אומר לאבא
אבא, גם אני עכשיו רוצה

269
00:13:43,585 --> 00:13:44,574
.לספר לך משהו

270
00:13:44,880 --> 00:13:47,243
.אתה יודע, אשתי, התגרשתי ממנה

271
00:13:47,352 --> 00:13:48,909
?אהה! התגרשת? למה

272
00:13:49,163 --> 00:13:50,109
.כי לא היו לנו ילדים

273
00:13:50,174 --> 00:13:54,880
ואחרי שהתגרשתי פתאום התברר לי
.אחרי יומיים-שלושה שאשתי בהיריון

274
00:13:55,207 --> 00:13:59,192
וכל החודש הזה, חודשיים האלה
הייתי כל היום בוכה

275
00:13:59,316 --> 00:14:02,465
ובשביל זה נסעתי לירושלים להתפלל
לראות איך אני חוזר אליה

276
00:14:02,560 --> 00:14:05,149
כי אני כוהן
.וכוהן לא יכול לחזור לגרושה

277
00:14:05,541 --> 00:14:06,850
.לא ידעתי מה לעשות

278
00:14:07,069 --> 00:14:12,429
,עד שהלכתי לכותל המערבי
ישבתי ובכיתי ובכיתי ובכיתי ובכיתי בלי סוף

279
00:14:12,567 --> 00:14:15,236
:ואמרתי לריבונו של עולם
,ריבונו של עולם

280
00:14:15,461 --> 00:14:17,701
,אין לי על מי לסמוך
.רק עליך

281
00:14:17,774 --> 00:14:21,360
,נכון שהכול חסום
,נכון שזה נראה בלתי נמנע

282
00:14:21,541 --> 00:14:23,621
,זה לא נראה מצב שבו אפשר לעזור

283
00:14:23,672 --> 00:14:26,800
.אבל אבא שבשמיים, תעזור לי
.אני רוצה לחזור לאשתי

284
00:14:27,476 --> 00:14:29,978
והנה עכשיו אתה מספר לי
.שאני בן מאומץ

285
00:14:30,007 --> 00:14:32,058
,אז אם אני בן מאומץ
.אז אני לא כוהן

286
00:14:32,203 --> 00:14:34,683
,אם אני לא כוהן
אני יכול בחזרה לחזור לאשתי

287
00:14:34,756 --> 00:14:35,818
.לעשות חתונה מחדש

288
00:14:36,610 --> 00:14:37,854
.בשביל זה אני בוכה

289
00:14:37,956 --> 00:14:40,385
.ומיד כמובן הרים טלפון לגרושתו

290
00:14:40,690 --> 00:14:42,385
כמובן סיכמו את הכול בחזרה

291
00:14:42,632 --> 00:14:47,447
ואותו יהודי זכה
לחזור עוד בחזרה לאשתו

292
00:14:47,818 --> 00:14:51,432
וזכה שלאחר כמה חודשים
נולד לו בן

293
00:14:51,650 --> 00:14:54,407
ועשו ברית מילה כל כך
.כל כך שמחה

294
00:14:54,756 --> 00:14:59,585
.ובארצות הברית הסיפור הזה התפרסם
,היה מאוד מאוד מפורסם הסיפור הזה

295
00:14:59,738 --> 00:15:03,789
איך שזכה אותו יהודי
שאחר שכבר היה נראה

296
00:15:03,920 --> 00:15:07,403
,שכלו כל הקיצין
,אין, זה הכול נראה חסום

297
00:15:07,534 --> 00:15:08,778
,כלו כל הקיצין

298
00:15:08,880 --> 00:15:11,985
הנה, חזר בחזרה לאשתו
?בזכות מה

299
00:15:12,363 --> 00:15:15,861
,בזכות התפילה
.שהוא ישב והתפלל בכותל

300
00:15:16,152 --> 00:15:19,825
אני רוצה דבר אחד
.לחינוך הבנים שניקח מזה

301
00:15:20,021 --> 00:15:22,341
,אנחנו רואים את הבן שלנו
,אנחנו רואים את הבת

302
00:15:22,756 --> 00:15:24,741
אנחנו מדברים איתם
שוב ושוב ושוב

303
00:15:24,829 --> 00:15:26,363
.וזה נראה כבר הכול חסום

304
00:15:26,436 --> 00:15:29,774
.דיברנו איתו, זה לא עוזר
,היא מרדנית, ההוא כל הזמן קנאי

305
00:15:30,036 --> 00:15:33,025
,ההוא לא רוצה ללמוד
ההוא עושה כל מיני דברים

306
00:15:33,120 --> 00:15:35,105
שכבר דיברנו איתו
.שישפר את הדרכים שלו

307
00:15:35,200 --> 00:15:37,483
,זה לא עוזר
.זה הוא, אלה הטבעים שלו

308
00:15:37,723 --> 00:15:39,483
.הכול נראה קיר חסום

309
00:15:40,472 --> 00:15:45,854
אבל יש מפתח שוודי אחד
שפותר את כל הבעיות

310
00:15:45,920 --> 00:15:47,498
.ופותר את כל הצרות

311
00:15:47,600 --> 00:15:52,894
.המפתח השוודי הזה זה התפילה
כי גם כשנראה לנו שהכול חסום

312
00:15:53,047 --> 00:15:57,854
.ואי אפשר להצליח יותר עם הילד
.זהו, סגור, חתום, פלומבה

313
00:15:57,956 --> 00:15:59,076
.אין מה לדבר

314
00:15:59,730 --> 00:16:00,967
כוח של תפילה

315
00:16:01,120 --> 00:16:03,825
שאנחנו נשב ונתפלל מעומק הלב

316
00:16:03,861 --> 00:16:06,603
,על הילד
נשפוך את שיחנו

317
00:16:06,690 --> 00:16:11,170
.כלפי בורא עולם
,אז גם מה שנראה לנו קיר חסום לגמרי

318
00:16:11,338 --> 00:16:13,440
,דרך התפילה
,דרך הדמעות

319
00:16:13,629 --> 00:16:16,894
.דמעות שוברות מחיצות
גם מה שנראה לנו

320
00:16:16,938 --> 00:16:19,527
,שהכול חסום וחתום
אבל אם אנחנו נדע

321
00:16:20,058 --> 00:16:22,516
,להשתמש במפתח השוודי הזה

322
00:16:23,105 --> 00:16:26,400
נתפלל לריבונו של עולם
ונצעק לריבנו של עולם

323
00:16:26,610 --> 00:16:27,380
ונגיד: ריבונו
,של עולם

324
00:16:27,389 --> 00:16:28,477
אנחנו סומכים
.רק עליך

325
00:16:28,821 --> 00:16:29,709
,תעזור לנו

326
00:16:29,718 --> 00:16:30,791
תפתח את ליבו

327
00:16:30,800 --> 00:16:31,291
,של הילד

328
00:16:31,300 --> 00:16:32,319
,של הילדה

329
00:16:32,320 --> 00:16:32,934
,של הנער הזה

330
00:16:32,943 --> 00:16:36,163
של הנערה שלנו שנמצאים בבית
.ולא הולכים בכיוון שאנחנו רוצים

331
00:16:36,618 --> 00:16:38,494
.או אז אנחנו נראה ישועות

332
00:16:38,734 --> 00:16:40,494
.רק צריכים לדעת להאמין

333
00:16:40,669 --> 00:16:47,541
כשנאמין, נצליח לראות בכוח הגדול
.של התפילה שהקב"ה נותן לנו

334
00:16:47,680 --> 00:16:48,610
.בהצלחה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (93 מדרגים)