x
הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - חדר כושר בזוגיות

הרב יצחק פנגר

איך מתמודדים בהצלחה עם אתגר הזוגיות? הרב יצחק פנגר מסביר מהן 3 הדרגות של האהבה על פי היהדות, ונותן טיפים ועצות למערכת זוגית בריאה

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,560 --> 00:00:17,630
.טוב, שלום לכולם

2
00:00:19,100 --> 00:00:20,250
.התבקשתי לדבר על זוגיות

3
00:00:20,450 --> 00:00:22,580
,אני אגיד לכם את האמת
.חשבתי שזו ברכה לבטלה

4
00:00:22,740 --> 00:00:24,070
?בינינו, מה זה יעזור

5
00:00:24,600 --> 00:00:27,280
- כי הבעיה העיקרית בזוגיות
.שאנחנו גבר ואישה

6
00:00:27,580 --> 00:00:30,060
,גבר מבין גבר
,אישה מבינה אישה

7
00:00:30,390 --> 00:00:31,230
.אבל לא אחד את השני

8
00:00:31,570 --> 00:00:33,710
,אני אתן לכם דוגמה
.נגיד אישה לא חזרה בלילה הביתה

9
00:00:34,120 --> 00:00:36,630
:בוא נלמד עליה זכות
.היא קראה תהילים, נסחפה

10
00:00:37,130 --> 00:00:39,270
:היא הגיעה בבוקר, בעלה שואל אותה
?איפה היית? איפה היית

11
00:00:39,570 --> 00:00:42,070
?תירגע, משוגע, מה אתה צועק
.ישנתי אצל חברה

12
00:00:42,500 --> 00:00:43,790
,מתקשר לעשר חברות שלה

13
00:00:44,010 --> 00:00:46,170
:כולן אומרות
?היא לא הייתה אצלנו. בסדר

14
00:00:46,440 --> 00:00:48,100
,נשים אמיתיות
.חותכות בבשר החי

15
00:00:48,460 --> 00:00:49,870
.בוא נעבור לצוות הגברים שנייה

16
00:00:50,210 --> 00:00:51,470
,גבר לא היה בלילה בבית

17
00:00:51,700 --> 00:00:53,470
,מגיע בבוקר
:אשתו שואלת אותו

18
00:00:53,500 --> 00:00:55,620
?איפה היית
!תסתכל לי בעיניים, יא רשע

19
00:00:56,210 --> 00:00:58,680
.תירגעי, ישנתי אצל חבר

20
00:00:58,920 --> 00:01:00,410
.הוא אומר לה: תירגעי, ישנתי אצל חבר

21
00:01:00,820 --> 00:01:03,520
,מתקשרת לעשרה חברים שלו
,בניגוד לנשים

22
00:01:03,620 --> 00:01:05,610
.שמונה אומרים: היה אצלנו

23
00:01:06,000 --> 00:01:07,830
.שניים אומרים: הוא עדיין אצלנו

24
00:01:07,930 --> 00:01:11,100
?יפה, אתה רואה
,גבר מבין גבר, אישה מבינה אישה

25
00:01:11,140 --> 00:01:11,940
.אבל לא אחד את השני

26
00:01:12,160 --> 00:01:15,150
?אז למה אלוקים עשה את זה
?כאילו, בלשון הרחוב: מה הקטע? מה הקטע

27
00:01:15,200 --> 00:01:18,090
?מה? מה הרעיון בכלל
.הרי זו משימה בלתי אפשרית, בינינו

28
00:01:18,530 --> 00:01:20,530
?מה הפסוק הכי מפורסם בזוגיות, אתם יודעים

29
00:01:20,790 --> 00:01:25,340
,אני אגיד לכם: "לא טוב היות האדם לבדו
."אעשה לו עזר כנגדו

30
00:01:25,770 --> 00:01:27,830
."עוד פעם, "לא טוב היות האדם לבדו

31
00:01:28,000 --> 00:01:29,920
.לא טוב
,אולי יותר קל, אולי יותר נחמד

32
00:01:29,940 --> 00:01:33,470
,אבל "לא טוב היות האדם לבדו
."אעשה לו עזר כנגדו

33
00:01:33,830 --> 00:01:36,340
?"מה זה "עזר כנגדו
."או "עזר" או "כנגדו

34
00:01:36,690 --> 00:01:40,320
?אם אני דוחף ארון, נכון
.מי זה העזר שלי? זה שדוחף איתי לאותו כיוון

35
00:01:40,690 --> 00:01:42,510
,זה שכנגדי מפריע לי
!זוז! זוז! זוז

36
00:01:43,090 --> 00:01:46,290
איך יכול להיות שאשתי או בעלך
?עזר כנגדי"? הבנתם"

37
00:01:46,710 --> 00:01:48,810
.אלא היא עזר בזה שהיא כנגדי

38
00:01:49,130 --> 00:01:51,060
?מה הכוונה
,אם אני רוצה לפתח את הגוף

39
00:01:51,260 --> 00:01:53,460
,לעשות גוף, אתה יודע
.לבוא לים, גוף, גוף

40
00:01:53,790 --> 00:01:55,460
?איך עושים גוף
,באים לחדר כושר

41
00:01:55,660 --> 00:01:56,940
?מתחילים לפמפם משקולות, נכון

42
00:01:57,230 --> 00:01:58,980
עכשיו, אני רוצה לפתח
,את השריר הדו-ראשי של היד

43
00:01:59,020 --> 00:02:00,480
.לעשות יד ככה שוורצנגר עכשיו

44
00:02:00,800 --> 00:02:02,950
?איך עושים את זה
.אני לוקח משקולת ומרים אותה

45
00:02:03,250 --> 00:02:05,830
,שימו לב טוב
.המשקולת מתנגדת לי

46
00:02:06,230 --> 00:02:09,450
,אני מעוניין להרים אותה כלפי מעלה
.היא מורידה אותי כלפי מטה

47
00:02:09,780 --> 00:02:11,750
.בזה שהיא מתנגדת לי היא בונה אותי

48
00:02:12,320 --> 00:02:16,030
זאת אומרת, אלוקים יצר מנגנון
,של בעצם בנייה עצמית של כל אחד מאיתנו

49
00:02:16,440 --> 00:02:19,040
ולכן המטרה של הנישואים
,להתנשא כלפי מעלה

50
00:02:19,070 --> 00:02:22,680
להתרומם יחד. ואנחנו נדבר היום בקצרה
.על שלוש דרגות של אהבה

51
00:02:23,010 --> 00:02:24,960
היהדות מדברת
:על שלוש דרגות של אהבה

52
00:02:25,230 --> 00:02:28,930
.אהבת המקבל, אהבת הנותן ואהבת האיחוד

53
00:02:29,320 --> 00:02:32,310
,מה זאת אומרת? השאיפה, הסוף
הדרגה הכי גבוהה

54
00:02:32,620 --> 00:02:34,920
."זה "והיו לבשר אחד

55
00:02:35,080 --> 00:02:38,470
.כך אומר הפסוק
...לא היא והשטויות שלה, הוא וה

56
00:02:38,920 --> 00:02:40,350
."אלא "והיו לבשר אחד

57
00:02:40,900 --> 00:02:43,480
?איך עושים את זה
?איך מגיעים באמת להיות בבשר אחד

58
00:02:43,700 --> 00:02:46,320
,כי סך הכול כל אחד הוא שונה
.כל אחד הוא אחר

59
00:02:46,470 --> 00:02:47,900
- אז איך עושים את זה ואיך לא

60
00:02:48,060 --> 00:02:49,720
.כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו

61
00:02:49,880 --> 00:02:50,380
.אז בואו נתחיל

62
00:02:50,720 --> 00:02:52,810
.נתחיל בראשון
.דבר ראשון זה אהבת המקבל

63
00:02:53,050 --> 00:02:53,850
?"מה זה "אהבת המקבל

64
00:02:54,250 --> 00:02:56,180
.כל מי שנותן לי, אני אוהב אותו

65
00:02:56,540 --> 00:02:58,920
אני מפתח רגשות סימפטיה
.למי שנותן לי דבר מסוים

66
00:02:59,120 --> 00:03:00,920
,אם אני מורה ויש לי 40 תלמידים בכיתה

67
00:03:01,190 --> 00:03:03,110
.מי שייתן לי משהו - ברור שאני אעדיף אותו

68
00:03:03,510 --> 00:03:05,230
.במערכת המשפט זה נקרא שוחד

69
00:03:05,620 --> 00:03:06,320
?מה זה שוחד

70
00:03:06,490 --> 00:03:08,770
?"למה שוחד נקרא "שוחד
?"מה זה "שוחד

71
00:03:09,120 --> 00:03:11,700
.אומרת הגמרא: שהוא חד
.הם נהיים אחד

72
00:03:11,980 --> 00:03:13,700
.הנותן והמקבל נהיים אחד

73
00:03:14,000 --> 00:03:15,360
,אני לא ארחיב
,כי אין לנו הרבה זמן בזה

74
00:03:15,600 --> 00:03:17,770
:אבל הכלל הוא כזה
.אלוקים ברא אותנו חסרים

75
00:03:18,510 --> 00:03:19,770
.אף אחד פה לא שלם ולא מושלם

76
00:03:20,100 --> 00:03:23,810
,מי שממלא לי את החוסרים שלי
.אני קורא לזה שאני אוהב אותו

77
00:03:24,360 --> 00:03:27,450
,דוגמה, למשל סתם, אדם נכנס למסעדה
.נראה אותו אוכל דגים

78
00:03:27,740 --> 00:03:28,900
:אני שואל אותו
?יעקב, למה אתה אוכל דגים

79
00:03:29,090 --> 00:03:31,320
?מה הוא יגיד לי
."אני אוהב דגים", "אני אוהב דגים"

80
00:03:31,730 --> 00:03:34,260
,אם הוא באמת אוהב דגים
?הוא לא היה אוכל אותם, אוקיי

81
00:03:34,580 --> 00:03:36,560
,הוא היה מלטף אותם בסנפיר
,נשיקה בקשקש

82
00:03:36,760 --> 00:03:37,520
.משחרר אותם לאקווריום

83
00:03:37,810 --> 00:03:40,090
.לא אוכלים את מי שאוהבים
?כמה שידוע לי, נכון

84
00:03:40,610 --> 00:03:41,750
,למרות שהיה איזה אבא אחד
:אמר לי

85
00:03:41,770 --> 00:03:43,140
?הרב, אתה רואה
.זה הבן שלי

86
00:03:43,380 --> 00:03:45,820
,כשהוא היה קטן, הוא נולד
.הוא היה כזה חמוד, רציתי לאכול אותו

87
00:03:46,110 --> 00:03:47,360
,כשהוא גדל
.הצטערתי שלא אכלתי אותו

88
00:03:47,460 --> 00:03:49,540
.טוב, חס ושלום
:אבל הרעיון העיקרי

89
00:03:50,570 --> 00:03:53,470
.אם אני אוהב מישהו, אני לא אוכל אותו
?אז למה הוא אמר שאני אוהב דגים

90
00:03:53,600 --> 00:03:55,380
,הוא לא באמת אוהב דגים
הוא אוהב את עצמו

91
00:03:55,720 --> 00:03:58,030
.והוא נהנה מההרגשה שהדג נותן לו

92
00:03:58,580 --> 00:04:02,370
זאת אומרת, אם בחור אומר לחברה שלו
אני אוהב אותך", האם אכן הוא אוהב אותה"

93
00:04:02,790 --> 00:04:04,640
או שהוא נהנה מההרגשה
?שהיא נותנת לו

94
00:04:04,860 --> 00:04:05,430
.אותו דבר ההפך

95
00:04:05,770 --> 00:04:08,080
,אני אתן לכם דוגמה קצת קיצונית
.אבל שנבין את הרעיון

96
00:04:08,560 --> 00:04:09,800
אם אני רוצה להבין באמת
,מה זו אהבה

97
00:04:10,120 --> 00:04:12,070
.הייתה משפחה שגרה לידנו

98
00:04:12,880 --> 00:04:14,460
,יום אחד הבחורה מגיעה אליי
,אומרת לי: הרב

99
00:04:14,770 --> 00:04:16,150
!אני מתחתנת

100
00:04:16,450 --> 00:04:18,320
?אמרתי לה: יופי! עם מי
.אמרה לי: עם משה

101
00:04:18,650 --> 00:04:19,890
.אמרתי לה: משה? שם נדיר

102
00:04:20,240 --> 00:04:22,070
?מה משה עושה בחייו
.היא אומרת לי: הוא מהנדס

103
00:04:22,150 --> 00:04:22,980
.הרב, הוא מהנדס

104
00:04:23,290 --> 00:04:24,980
?אמרתי לה: מהנדס
?בן כמה הוא

105
00:04:25,070 --> 00:04:26,070
.היא אומרת לי: 42

106
00:04:26,390 --> 00:04:28,410
!?אמרתי לה: מה
!את בת 22

107
00:04:28,580 --> 00:04:29,720
!?מה זה בן 42

108
00:04:30,050 --> 00:04:32,490
,היא אומרת לי: הרב
!נמאס לי מהילדים

109
00:04:32,740 --> 00:04:35,050
!כולם ילדים
!אני רוצה גבר

110
00:04:35,260 --> 00:04:37,670
,הוא יודע מה שהוא רוצה
.יש לו עבודה, יש לו רכב

111
00:04:37,840 --> 00:04:39,190
.משה זה הגבר שלי

112
00:04:40,140 --> 00:04:41,710
מה אפשר להגיד
?מול משפטי מחץ כאלה

113
00:04:41,750 --> 00:04:44,740
,אימא שלה מתקשרת: הרב, דבר איתה
?תעשה טובה. היא לא נורמאלית, אוקיי

114
00:04:45,020 --> 00:04:46,050
:אח שלה עבריין, אומר לו

115
00:04:46,070 --> 00:04:48,950
.חמוד, חבל עליך
.אתה בחור יפה. חבל

116
00:04:49,420 --> 00:04:51,950
.שום דבר לא עוזר
?האהבה תנצח, אוקיי

117
00:04:52,000 --> 00:04:54,100
.על כל פשעים תכסה האהבה
.הם התחתנו

118
00:04:54,830 --> 00:04:57,360
.הם היו זוג חמוד כזה
.באמת, כמו אבא ובת. חמוד

119
00:04:57,940 --> 00:05:00,840
,יום אחד הם ניגשו אליי
.אחרי שלוש שנים בערך היא ניגשה אליי בהרצאה

120
00:05:01,270 --> 00:05:04,790
,היא אומרת לי: הרב
.לא יודעת מה קרה לי. נגמרה לי האהבה

121
00:05:05,400 --> 00:05:07,790
?"אמרתי לה: מה זה "נגמרה האהבה
?מה זה, בטרייה, חמודה

122
00:05:07,810 --> 00:05:08,590
?"מה זה "נגמרה האהבה

123
00:05:08,890 --> 00:05:10,980
,הוא נראה לי זקן פתאום
.הוא נראה לי זקן

124
00:05:11,600 --> 00:05:12,390
,תקשיבו טוב

125
00:05:12,800 --> 00:05:14,240
.לפי דעתי, מלכתחילה היא גם לא אהבה אותו

126
00:05:14,660 --> 00:05:16,240
,אני מכיר את המשפחה
.היא גדלה ללא אבא

127
00:05:16,760 --> 00:05:18,240
האבא עזב את הבית
.בגיל מאוד צעיר

128
00:05:18,770 --> 00:05:20,250
.הייתה חסרה לה דמות אבהית

129
00:05:20,620 --> 00:05:22,880
:אמרנו את הכלל
.אלוקים ברא אותנו חסרים

130
00:05:23,150 --> 00:05:26,130
,מי שממלא לי את הצרכים שלי
.אני קורא לזה שאני אוהב אותו

131
00:05:26,440 --> 00:05:29,060
,אני לא באמת אוהב אותו
.אני נהנה מההרגשה שהוא נותן לי

132
00:05:29,410 --> 00:05:32,370
אז בהתחלה משה מילא אצלה
את הצורך בדמות אבהית

133
00:05:32,550 --> 00:05:34,200
,והיא נהנתה מזה
."והיא קראה לזה "אני אוהבת אותו

134
00:05:34,480 --> 00:05:37,670
אבל אחרי שהיא בגרה
,או גדלה או לא משנה מה קרה

135
00:05:37,740 --> 00:05:39,230
,הצורך הפך להיות פחות דומיננטי

136
00:05:39,440 --> 00:05:41,800
:היא קראה לזה באותה טרמינולוגיה
.אני כבר לא אוהבת אותו

137
00:05:42,310 --> 00:05:45,420
,אז אהבת המקבל
.ברור שמי שייתן לי אני אוהב אותו

138
00:05:45,490 --> 00:05:48,080
,אבל זו לא אהבה אמיתית
.זו אהבה שתלויה בדבר

139
00:05:48,590 --> 00:05:51,080
,ולכן... יש לי סבתא מאוד מבוגרת
,שתזכה לאריכות ימים ושנים

140
00:05:51,360 --> 00:05:53,630
:היא צוחקת עליי, היא אומרת
.אתם דור מקולקל, אתם

141
00:05:53,840 --> 00:05:57,060
...אתם דור
.מקולקל

142
00:05:57,740 --> 00:05:59,540
,היא אמרה לי: תראה, אתם, אצלנו בדור שלנו

143
00:05:59,810 --> 00:06:00,840
.תמיד חשבנו על השני

144
00:06:01,220 --> 00:06:03,090
.אפילו זה היה בא לידי ביטוי במאכלים

145
00:06:03,270 --> 00:06:07,170
כל המאכלים אצלנו זה היה
.קרפ-לך, קנייד-לך, פליג-לך

146
00:06:07,430 --> 00:06:08,140
."הכול "לך, לך

147
00:06:08,410 --> 00:06:11,620
.אצלכם: ביס-לי, קינ-לי, דוג-לי, כיפ-לי

148
00:06:11,790 --> 00:06:12,790
.הו, הו, הו, הו

149
00:06:13,120 --> 00:06:13,690
.יפה

150
00:06:14,000 --> 00:06:16,160
,אז אהבת המקבל
.פירוש הדבר: אני חושב על עצמי

151
00:06:16,420 --> 00:06:18,940
,זו אהבה מאוד אגואיסטית
.אבל בו נהיה אמיתיים, כך כולם מתחילים

152
00:06:19,360 --> 00:06:22,090
,אף אחד לא מחפש בחורה מסכנה
.בוא נעניק לה

153
00:06:22,680 --> 00:06:23,200
.ממש לא

154
00:06:23,560 --> 00:06:26,190
כולנו אגואיסטיים
,וזה לגיטימי להתחיל עם זה

155
00:06:26,470 --> 00:06:27,250
.אבל לא לסיים עם זה

156
00:06:27,560 --> 00:06:29,590
ולכן, ברגע שמצאנו
,את בן או בת הזוג המתאימים

157
00:06:30,050 --> 00:06:31,000
:צריך לעשות סוויץ' בראש

158
00:06:31,300 --> 00:06:33,620
.לעבור מאהבת המקבל לאהבת הנותן

159
00:06:34,130 --> 00:06:36,600
?"מה זה "אהבת הנותן
.פה יש כלל הרבה יותר חזק

160
00:06:36,870 --> 00:06:39,930
,לא מי שנותן לי אני אוהב אותו
.למי שאני נותן - אני אוהב אותו

161
00:06:40,270 --> 00:06:42,050
?מה הכוונה
היו לי פעם שלוש הרצאות

162
00:06:42,090 --> 00:06:43,530
,אצל מישהו מאוד מפורסם
,אני לא אגיד את שמו

163
00:06:44,050 --> 00:06:44,810
.שבוע אחרי שבוע

164
00:06:45,700 --> 00:06:47,590
,ניגשתי בשבוע השני
אני מגיע לבית שלו

165
00:06:47,860 --> 00:06:49,190
.ואני רואה אותו עם עיניים אדומות, בוכה

166
00:06:49,680 --> 00:06:52,130
.נקרא לו ג'קי לצורך הסיפור
?אני אומר לו: ג'קי, מה קרה

167
00:06:52,460 --> 00:06:55,610
,אמר לי: הרב
!מוקי שלי נפטר

168
00:06:56,320 --> 00:06:57,270
?אני חושב: מי זה מוקי

169
00:06:57,910 --> 00:07:02,000
נזכרתי, בשבוע שעבר הסתובב גוש צמר
?על הרצפה בצורת כלב, אוקיי

170
00:07:02,660 --> 00:07:05,380
.עכשיו, הוא היה כלב גרוטאה, גרוטאה

171
00:07:05,520 --> 00:07:08,200
,הוא היה בן 16
?רודף אחרי מכוניות חונות, אוקיי

172
00:07:08,560 --> 00:07:11,550
,חירש, עיוור, אילם
.באמת כישרון לא מהעולם הזה

173
00:07:12,130 --> 00:07:13,790
?למה הוא בכה כשהוא נפטר

174
00:07:14,160 --> 00:07:16,390
הוא היה צריך לברך
."ברוך שפטרנו מהייצור הזה"

175
00:07:16,630 --> 00:07:18,860
:הוא שעבד אותו, כל היום
.מוקי, מוקי, מוקי, מוקי

176
00:07:19,080 --> 00:07:21,180
הוא לא טס לחו"ל
?כי מי ישמור על מוקי, אוקיי

177
00:07:21,440 --> 00:07:22,690
.הוא לא... לא

178
00:07:23,250 --> 00:07:24,080
?למה הוא בכה

179
00:07:24,930 --> 00:07:28,250
:כל אחד מאיתנו מבין
.הוא נתן את הנשמה שלו למוקי

180
00:07:28,700 --> 00:07:30,600
.למי שאתה תיתן - אתה תאהב אותו

181
00:07:31,270 --> 00:07:34,380
:המשפט הולך ככה
.האהבה היא תולדת הנתינה

182
00:07:34,750 --> 00:07:37,540
- למי שאני נותן, למי שאני מעניק
.אני מתחבר אליו

183
00:07:37,880 --> 00:07:39,820
,ברמה היותר פנימית
,אין לנו הרבה זמן לזה

184
00:07:40,090 --> 00:07:41,590
.ברמה הפנימית אני אמור לאהוב את עצמי

185
00:07:41,780 --> 00:07:43,470
,שימו לב טוב
.אני אמור לאהוב את עצמי

186
00:07:43,870 --> 00:07:45,520
לא מתוך גאווה
,שאני יותר טוב מאחרים

187
00:07:45,700 --> 00:07:46,820
.אבל כן, אני זה אני

188
00:07:47,070 --> 00:07:49,020
:אני רוצה להסתכל במראה
.אני אוהב את עצמי

189
00:07:49,340 --> 00:07:50,780
,ואם אני אוהב את עצמי
,שימו לב טוב

190
00:07:50,960 --> 00:07:52,780
,ואני אעניק מעצמי למישהו

191
00:07:53,160 --> 00:07:55,500
.אז חלקים שלי נמצאים אצל השני

192
00:07:55,830 --> 00:07:57,570
,וכמו שאני אוהב את עצמי
.אני מתחיל לאהוב את השני

193
00:07:57,960 --> 00:08:00,580
,אם אני לא אוהב את עצמי
.אני בבעיה גם לקבל אהבה מאחרים

194
00:08:00,900 --> 00:08:03,360
ולכן אהבת הנותן היא אהבה
.בדרגה גבוהה יותר

195
00:08:03,840 --> 00:08:05,780
?מה לתת
.אבל פה מתחילה ההרצאה האמיתית

196
00:08:06,260 --> 00:08:07,690
.כי מה לתת זו אומנות

197
00:08:08,440 --> 00:08:10,320
,כי אם עכשיו מגיע זוג לרב
ליועץ נישואים

198
00:08:10,690 --> 00:08:13,040
,והאישה אומרת לרב: הרב
?הוא לא נותן לי כלום, אוקיי

199
00:08:13,070 --> 00:08:15,650
.אני אלמנה חיה
.כלום הוא לא נותן לי, הרב

200
00:08:16,060 --> 00:08:20,510
?והבעל: את לא מתביישת
?את החיים שלי! בשביל מי אני עובד? בשביל מי

201
00:08:21,090 --> 00:08:21,930
?מי צודק: היא או הוא

202
00:08:22,790 --> 00:08:23,420
?מה אתם אומרים

203
00:08:24,290 --> 00:08:25,850
.אהה... שניהם, הרב

204
00:08:25,970 --> 00:08:27,270
.מרוב הלחץ, רגע

205
00:08:28,140 --> 00:08:30,420
:אני אגיד לכם
.א', תמיד האישה צודקת, בינינו

206
00:08:30,600 --> 00:08:31,640
.עזוב, שנשים לא יקשיבו

207
00:08:32,000 --> 00:08:34,320
,אני גיליתי, זה מחקר שלי
,לא מבוסס יותר מדי

208
00:08:34,400 --> 00:08:35,170
.אבל זה מחקר שלי

209
00:08:35,450 --> 00:08:37,570
,תמיד, לא משנה מה אתה תעשה
?אתה תבקש סליחה, בסדר

210
00:08:37,860 --> 00:08:39,570
.נגיד, גבר עשה טעות

211
00:08:39,760 --> 00:08:41,200
.גבר עשה טעות, שבר איזה משהו

212
00:08:41,220 --> 00:08:44,400
!האישה: אני לא מאמינה
!שברת את הצלחת שלי! שברת את הצלחת

213
00:08:44,450 --> 00:08:46,040
.הגבר: מצטער, אוקיי
.נפל לי מהיד, לא שמתי לב

214
00:08:46,350 --> 00:08:47,800
!אבל כן, שברת, ואין לי עוד צלחת

215
00:08:47,840 --> 00:08:49,710
.תגיד לה: אוקיי, סליחה
.תהרגי אותי. סליחה

216
00:08:50,190 --> 00:08:51,410
.גבר עשה טעות, מבקש סליחה

217
00:08:51,900 --> 00:08:52,830
?מה קורה אם אישה עושה טעות

218
00:08:53,390 --> 00:08:56,710
,הגבר מתקיף: אני לא מאמין
!דפקת את האוטו! דפקת את האוטו

219
00:08:57,110 --> 00:08:58,970
,האישה: לא יודעת
.העמוד לא היה שמה

220
00:08:59,410 --> 00:09:01,970
!מה?! אבל הרסת את הטמבון
!הרסת את הטמבון

221
00:09:02,140 --> 00:09:04,680
,אמרה לו: תקשיב לי טוב
?גם ככה קשה לי, בסדר

222
00:09:04,860 --> 00:09:06,140
!אל תעשה לי יותר קשה

223
00:09:06,450 --> 00:09:08,030
.הגבר: אוקיי, סליחה
?ראית

224
00:09:08,450 --> 00:09:10,340
,לא משנה מי עשה מה
.אתה תבקש סליחה בסוף

225
00:09:11,300 --> 00:09:13,650
במקרה שלנו באמת
?מי צודק? האישה או הבעל

226
00:09:13,810 --> 00:09:15,280
:האישה טוענת
.הוא לא נותן לי כלום

227
00:09:15,760 --> 00:09:19,030
.והגבר טוען: אני נותן לה הכול, הרב
.מה אני יכול לעשות? אני נותן לה הכול

228
00:09:19,370 --> 00:09:21,960
:מי צודק? אני אגיד לכם
.לא קשור גבר ואישה פה

229
00:09:22,540 --> 00:09:24,360
,אם המקבל, שימו לב טוב

230
00:09:24,750 --> 00:09:28,220
,"טוען "לא קיבלתי
.אז הנותן פספס את המטרה

231
00:09:28,840 --> 00:09:31,660
,כי אם אני עכשיו בדרך
,סתם דוגמה, לצפת

232
00:09:32,060 --> 00:09:33,530
,ואני על כביש 6 דרום

233
00:09:34,410 --> 00:09:36,490
.ומתקשרים אליי: פנגר, נו, תגיע להרצאה
?למה אתה לא מגיע

234
00:09:36,540 --> 00:09:37,860
.אני פול גז, אני פול גז

235
00:09:38,250 --> 00:09:39,860
,חמוד, אתה על פול גז
.אבל בכיוון ההפוך

236
00:09:40,330 --> 00:09:43,190
,אם אשתי צמחונית
?אני החלטתי לפנק אותה, אוקיי

237
00:09:43,480 --> 00:09:45,870
,וליום הנישואים הבאתי כבש, כבש

238
00:09:46,330 --> 00:09:47,980
.צלעות, אחי, על האש

239
00:09:49,420 --> 00:09:51,770
.היא תצטער על זה
.כאילו: תודה רבה, כבש

240
00:09:51,800 --> 00:09:54,610
?אתה יודע שהיה לו פעמון
!היו לו עיניים כחולות? רוצח

241
00:09:55,480 --> 00:09:57,890
?למה אני אומר את זה
.כי נתינה היא אומנות

242
00:09:58,400 --> 00:10:00,560
נתינה היא להבין מה השני צריך
.ולתת לו

243
00:10:01,060 --> 00:10:02,690
,אין לנו הרבה זמן לפרט את זה
?אבל מה הצרכים

244
00:10:03,070 --> 00:10:03,780
.אני אספר לכם על עצמי

245
00:10:04,090 --> 00:10:06,280
,כשאני התחתנתי
.הייתי בחור בן 25

246
00:10:06,750 --> 00:10:08,280
.עכשיו, אני לא נולדתי אדם דתי

247
00:10:09,080 --> 00:10:12,070
אז 25 שנה מחיי
.הייתי אדם פחות דתי

248
00:10:12,140 --> 00:10:13,750
.גדלתי בהרצלייה
?מכירים הרצלייה

249
00:10:14,140 --> 00:10:17,620
.יש הרצלייה פיתות
.אז לא שם, אני בצד השני - קיפוח

250
00:10:18,310 --> 00:10:20,690
:מישהו פעם שאל אותי
?פנגר, איזו השכלה יש לך

251
00:10:21,080 --> 00:10:22,290
.אמרתי לו: יש לי השכלה ים-תיכונית

252
00:10:22,640 --> 00:10:25,560
?אמר לי: מה הכוונה
.אמרתי לו שכל הזמן בתיכון הייתי בים, זו הסחורה

253
00:10:26,190 --> 00:10:28,770
.לא משנה, אבל... אז אני חזרתי בתשובה
.מי שמכיר את הסיפור שלי, מכיר

254
00:10:30,490 --> 00:10:31,770
בגיל 25 למדתי בישיבה

255
00:10:31,820 --> 00:10:33,920
.ואז התחלתי לצאת לשידוכים והכרתי את אשתי

256
00:10:34,320 --> 00:10:36,280
.ואז אמרו לי: אתה צריך לעבור הדרכת חתנים

257
00:10:36,860 --> 00:10:38,240
?אמרתי: מה אני צריך לעבור

258
00:10:38,510 --> 00:10:39,720
.אמרו לי: הדרכת חתנים

259
00:10:39,870 --> 00:10:41,350
?אמרתי: מי יעביר אותי? מי

260
00:10:41,830 --> 00:10:42,760
.אמרו לי: הרב הזה

261
00:10:42,800 --> 00:10:45,220
,היה רב, בלי לפגוע
.עם מכנסיים עד לפה, בן 80

262
00:10:45,270 --> 00:10:46,840
.כזה חמוד, מתוק
.באמת מתוק

263
00:10:47,190 --> 00:10:49,660
?אמרתי: מה קשור אליו
.בוא נישאר בגמרא, מה שנקרא

264
00:10:49,690 --> 00:10:50,760
.כל אחד והמקצוע שלו

265
00:10:51,350 --> 00:10:53,500
.אמרו לי: שב בשקט
.לך אליו, הוא יציל את החיים שלך

266
00:10:54,040 --> 00:10:56,640
,ואני אומר לכם
.הוא באמת הציל את חיי הזוגיות שלי

267
00:10:57,260 --> 00:10:58,960
,הוא נתן לי טיפים
.שאני נותן לכם עכשיו בחינם

268
00:10:59,250 --> 00:11:02,000
:טיפ ראשון הוא אמר לי
,שלא יעבור עליך יום אחד, הוא אמר לי

269
00:11:02,220 --> 00:11:05,760
,שאתה לא נותן לאשתך לפחות חמש מחמאות
.חמש מחמאות

270
00:11:06,140 --> 00:11:07,370
.שחרר, שחרר

271
00:11:07,900 --> 00:11:10,490
,אל תקבל שום דבר כמובן מאליו
.תהיה ערני

272
00:11:10,850 --> 00:11:12,360
,היא שטפה את הבית
,היא הכינה משהו לאכול

273
00:11:13,290 --> 00:11:15,610
,אתה חוזר מהעבודה
?שעת האכילה היא שעת מלחמה, אוקיי

274
00:11:15,990 --> 00:11:17,350
?אשתך טרחה, אוקיי

275
00:11:17,770 --> 00:11:20,540
:היא עומדת מהצד
.מחמאה, מחמאה, מחמאה

276
00:11:21,120 --> 00:11:23,250
:היא לא תוריד לך כאפה
.משה! תגיד מילה טובה על המרק

277
00:11:23,280 --> 00:11:24,430
?מה זה, מסעדה פה

278
00:11:24,790 --> 00:11:26,150
,היא לא תגיד את זה
?היא עדינה, אוקיי

279
00:11:27,030 --> 00:11:28,420
?למרות שאני פותח סוגריים, אה

280
00:11:28,930 --> 00:11:32,570
בדור שלנו, אני מפרגן
:אבל כאילו נשים, בלי עין הרע

281
00:11:33,820 --> 00:11:34,960
:היה איזה גבר, עושה הכול בבית

282
00:11:35,010 --> 00:11:36,320
.שוטף כלים, רצפה, הכול

283
00:11:36,620 --> 00:11:39,080
,חבר שלו אמר לו: יעקב
?מה, אתה פרייר שלה

284
00:11:39,390 --> 00:11:42,790
דפוק על השולחן, תגיד לה
.די! נגמר!" תזעזע אותה"

285
00:11:43,280 --> 00:11:44,560
.וואלה, אני אעשה את זה, בלי נדר

286
00:11:45,000 --> 00:11:46,410
.טוב, ההוא למוחרת שוטף כלים

287
00:11:47,020 --> 00:11:49,780
,אשתו עוברת לידו
!אומר לה: די! נגמר

288
00:11:50,340 --> 00:11:53,700
:אשתו באה אליו ככה
?מה נגמר? מי נגמר

289
00:11:53,820 --> 00:11:56,420
,ההוא ראה את המהלך
.אמר לה: הסבון, הסבון נגמר

290
00:11:56,780 --> 00:11:58,460
.אתה מבין? אז אני מפרגן

291
00:11:58,900 --> 00:12:02,030
,אבל חמש מחמאות ביום, הוא אמר לי
.אל תיקח שום דבר כמובן מאליו

292
00:12:02,110 --> 00:12:05,020
,היא טרחה, היא בישלה
,היא עשתה משהו עבורך

293
00:12:05,090 --> 00:12:06,040
.היא קנתה משהו חדש

294
00:12:06,450 --> 00:12:08,670
.אוקיי? שהנשים לא יקשיבו לי עכשיו
.גברים, תסתכלו עליי

295
00:12:09,180 --> 00:12:12,350
,היא קנתה משהו חדש
?תן לה מחמאה. מה אכפת לך

296
00:12:12,650 --> 00:12:15,470
.נגיד, אשתי קנתה שמלה חדשה
...שמלה חדשה

297
00:12:15,820 --> 00:12:18,520
!אני מתחיל להתפעל: איזו שמלה

298
00:12:19,250 --> 00:12:20,610
.זה כלכלי, אחי
?אתה יודע למה

299
00:12:20,870 --> 00:12:23,600
כי היא לא מורידה את השמלה
.בוקר, ערב, שבת, יום חול

300
00:12:23,830 --> 00:12:24,790
.היא טוחנת את השמלה

301
00:12:25,060 --> 00:12:26,070
- אתה לא אומר לה משהו טוב

302
00:12:26,410 --> 00:12:27,770
?אוקיי, הוא לא אהב את זה
.נקנה משהו חדש

303
00:12:27,930 --> 00:12:29,370
.בינינו, מה אכפת לך? תשחרר

304
00:12:29,860 --> 00:12:31,920
.תן לה מחמאות, היא בנויה על זה

305
00:12:32,500 --> 00:12:35,330
,אישה הרבה יותר חזקה מגבר
.בלי לפגוע בגברים פה

306
00:12:35,770 --> 00:12:40,030
.אישה הרבה יותר חזקה מגבר
.אישה עם 40 חום מתקתקת בית שלם והולכת לעבודה

307
00:12:40,460 --> 00:12:43,490
:גבר - 37.2
!יש לי כזה חום

308
00:12:43,810 --> 00:12:46,360
...אני לא
.תתקשרי למיון, נראה לי

309
00:12:46,830 --> 00:12:48,400
?כיתה טיפולית או לא
.כיתה טיפולית

310
00:12:48,680 --> 00:12:51,270
:הנקודה העיקרית
.תן לה מחמאות, זה מחזק אותה

311
00:12:51,520 --> 00:12:52,340
.זה החמצן

312
00:12:52,510 --> 00:12:54,370
,יופי, אז בוא נאזן
.שלא נסתבך פה עם הגברים

313
00:12:54,850 --> 00:12:57,580
?מה הנשים חושבות
.שגבר לא צריך מחמאות? בואו תקשיבו

314
00:12:58,300 --> 00:13:01,730
,נגשה אליי איזו אישה אחרי הרצאה
.אומרת לי: הרב, קשה לי עם בעלי, קשה לי עם בעלי

315
00:13:02,200 --> 00:13:04,170
?אמרתי לה: מה קשה לך
.אמרה לי: הרב, תקשיב, אתה תשפוט

316
00:13:04,800 --> 00:13:06,880
אני ביקשתי מבעלי לסדר לי
.איזה מתקן בבית

317
00:13:07,380 --> 00:13:09,610
,הרב, תאמין לי
.מתקנון, בסדר? מתקנון

318
00:13:10,050 --> 00:13:12,720
לקחתי סטופר מרגע הגשת הבקשה

319
00:13:13,320 --> 00:13:16,110
.ועד מילואה עוברת לה חצי שנה

320
00:13:16,790 --> 00:13:19,190
?איפה הפטיש? מי נגע במסמרים

321
00:13:19,330 --> 00:13:20,790
.יום שישי אני אסדר לך את זה

322
00:13:21,080 --> 00:13:23,170
.הוא לא אמר איזה יום שישי, אוקיי? 13

323
00:13:23,290 --> 00:13:24,530
."דה בלאק פריידי"

324
00:13:25,480 --> 00:13:26,340
.הוא לא אמר איזו שנה גם

325
00:13:26,560 --> 00:13:28,930
?הרב, אבל מה שבר אותי
.מה שבר אותי? השכנה

326
00:13:29,970 --> 00:13:34,100
:התקשרה אליו אתמול
.יעקב, היי, מדברת פה כהן, השכנה ממול

327
00:13:34,290 --> 00:13:35,870
.בעלי במילואים, התקלקל לי פה איזה מתקן

328
00:13:35,930 --> 00:13:36,840
?אתה יכול לבוא לסדר לי אותו

329
00:13:37,050 --> 00:13:38,450
?הרב, איזה מתקן
.כמו שלי

330
00:13:39,030 --> 00:13:40,130
?הרב, הוא רץ או לא רץ

331
00:13:41,040 --> 00:13:42,020
.אמרתי לה: רץ

332
00:13:42,180 --> 00:13:43,640
:היא אמרה
?מאיפה אתה מכיר אותו

333
00:13:44,060 --> 00:13:46,110
.אמרתי: אני לא מכיר אותו
.אמרתי לה: אני מכיר את השכנה אבל

334
00:13:46,280 --> 00:13:47,880
.סתם, לא, לא
.הרעיון

335
00:13:48,040 --> 00:13:49,020
:למה? אמרתי לה
,בואי אני אסביר לך

336
00:13:49,050 --> 00:13:52,420
,כי אם הוא יסדר לשכנה את המתקן
.היא לא תפסיק להודות לו

337
00:13:52,660 --> 00:13:54,930
,יעקב, כפרה שלי
?היית טייס בצבא, נכון

338
00:13:55,200 --> 00:13:57,350
?איזה טייס
.השתחרר על קב"ן, יש לו מינוס 21

339
00:13:57,740 --> 00:13:59,110
.אבל היא לא תפסיק לשבח אותו

340
00:13:59,640 --> 00:14:03,860
גבר ירוץ למקום
.שהוא מרגיש שמשבחים אותו

341
00:14:04,190 --> 00:14:08,730
אחת הטעויות של נשים היא
.שנשים חושבות שגברים הם נשים שעירות

342
00:14:08,810 --> 00:14:10,880
...סליחה שאני
.ואני אסביר מה הבעיה

343
00:14:11,120 --> 00:14:12,970
היא חושבת שהבעל
.הוא כמו חברה שלה

344
00:14:13,290 --> 00:14:14,570
.אבל הוא לא בדיוק כמו חברה שלה

345
00:14:15,060 --> 00:14:17,700
:בעל, לצורך העניין, אמרתי לה
,אם את רוצה שבעלך יסדר לך משהו, מתקן בבית

346
00:14:18,040 --> 00:14:20,240
תקשיבי לי, אם בעלך סידר לך
,איזה מתקן בבית

347
00:14:20,700 --> 00:14:23,790
,במשך שבוע, אמרתי לה
?את מודה לו כאילו הציל את חייך, אוקיי

348
00:14:23,810 --> 00:14:24,630
.רעידות בגוף, צמרמורות

349
00:14:25,120 --> 00:14:26,760
?המתקן שינה את חייך, אוקיי

350
00:14:27,030 --> 00:14:28,540
.זה שבוע מרגע התקנת המתקן

351
00:14:28,840 --> 00:14:31,970
שבועיים מרגע התקנת המתקן
.את לוקחת אותו, מודה לו ליד המתקן

352
00:14:32,390 --> 00:14:34,160
,פעם בחודש תודי לו בסעודת הערב

353
00:14:34,270 --> 00:14:36,570
,ופעם בשנה, ביום התקנת המתקן

354
00:14:36,870 --> 00:14:39,150
,תעשי סעודת הודיה
."הפרשת חלה, "נשמת כל חי

355
00:14:39,440 --> 00:14:43,000
,ואני אומר לך
.הבית יהיה מפוצץ מתקנים, מפוצץ מתקנים

356
00:14:43,050 --> 00:14:44,820
?את לא אומרת לו תודה
.זו הסחורה

357
00:14:45,100 --> 00:14:45,920
,שימו לב טוב עכשיו

358
00:14:46,560 --> 00:14:48,040
?למה נשים אומרות פחות תודה לגברים

359
00:14:48,510 --> 00:14:50,040
?למה נשים אומרות פחות תודה

360
00:14:50,420 --> 00:14:51,250
,קח למשל גבר

361
00:14:51,540 --> 00:14:55,000
התפיסה בראש של גבר לבית
.והתפיסה של אישה לבית היא שונה

362
00:14:55,540 --> 00:14:58,180
,אומנם זה קצת מיושן
.הדור הצעיר קצת השתפר, אני מודה

363
00:14:58,410 --> 00:14:59,620
.אבל עדיין יש קצת קביעות בזה

364
00:15:00,020 --> 00:15:01,070
...קח גבר, חוזר

365
00:15:01,710 --> 00:15:04,100
אישה. אישה חוזרת הבית
.אחרי יום שלם של עבודה

366
00:15:04,530 --> 00:15:06,100
.ארבע אחרי צוהריים, עבדה קשה

367
00:15:06,340 --> 00:15:07,970
,היא חוזרת הביתה
.מחכים לה שלושה ילדים בבית

368
00:15:08,510 --> 00:15:10,710
:לצורך העניין, אם נתפוס אותה בדרך
.יעל, לאן את הולכת? -הביתה

369
00:15:11,120 --> 00:15:12,290
?כשהיא אומרת "הביתה", למה היא מתכוונת

370
00:15:13,190 --> 00:15:15,710
...משרה שנייה: לכבס, לגהץ, לבשל, לה לה לה

371
00:15:15,960 --> 00:15:18,830
.בוא נתפוס את בעלה, יעקב
.גם הוא חוזר בארבע אחרי הצוהריים הביתה

372
00:15:19,090 --> 00:15:20,700
?יעקב, לאן אתה הולך
.הביתה-

373
00:15:21,450 --> 00:15:22,770
,"כשהוא אומר "הביתה
?למה התכוון המשורר

374
00:15:23,420 --> 00:15:24,640
,הוא התכוון לנוח

375
00:15:25,010 --> 00:15:27,170
,רגליים על הספה
,זרקי לו ענבים בקשת

376
00:15:27,200 --> 00:15:28,630
,מניפה של קלאופטרה
.זה מה שהוא רוצה

377
00:15:28,880 --> 00:15:30,270
.הוא רוצה: שקט, שקט

378
00:15:30,810 --> 00:15:31,970
,ולכן, אני אומר את זה בקצרה

379
00:15:32,780 --> 00:15:35,280
עם חברה אישה יכולה לדבר שלוש שעות
:על הצרות שלה

380
00:15:35,380 --> 00:15:37,570
,כואב לי הגב
.נמאס לי מהחיים, בא לי למות

381
00:15:37,670 --> 00:15:39,100
.נהדר
.וחברה תקשיב לה

382
00:15:39,630 --> 00:15:43,100
:בעל... אמרתי לאישה
.תנסי להתבכיין לבעלך, תנסי

383
00:15:43,730 --> 00:15:47,500
אם הוא יחזיק חמש דקות רצוף
- בלי לתת לך איזו עצה או להיות עייף

384
00:15:48,080 --> 00:15:49,680
.או שהוא מלאך או שהוא לא מקשיב טוב

385
00:15:50,180 --> 00:15:51,970
,אני מסיים רק בדבר הזה
.אבל תזכרו אותו טוב

386
00:15:52,820 --> 00:15:53,860
,אם אשתך מתלוננת לך

387
00:15:54,550 --> 00:15:57,630
בדרך כלל כשאישה אומרת לך
,"אני עייפה, אוקיי? אני עייפה"

388
00:15:58,140 --> 00:15:58,990
.יש שלושה סוגי גברים

389
00:15:59,330 --> 00:16:01,650
,הגבר הראשון עושה חשבון זריז
:זה האינטליגנט

390
00:16:01,930 --> 00:16:03,260
?את עייפה
.אז הבית נופל עליי

391
00:16:03,290 --> 00:16:04,930
,אני גמור, לא יודע
.אני חייב לנוח

392
00:16:05,230 --> 00:16:05,920
.זה האינטליגנט

393
00:16:06,060 --> 00:16:07,350
,יש בעל אכזר
.זה לא אתם

394
00:16:07,660 --> 00:16:08,870
:היא אומרת לו
.אני עייפה

395
00:16:08,890 --> 00:16:09,800
:הוא אומר לה
?מה קרה? מה עשית

396
00:16:10,110 --> 00:16:13,570
!כולה שני ילדים יש לך, גברת
!אימא שלי גידלה 12 במעברה

397
00:16:13,720 --> 00:16:14,450
.אז לך לאימא שלך, לך

398
00:16:14,860 --> 00:16:16,350
,יש את הבעל הגאון
,כנראה זה גם אתם

399
00:16:17,220 --> 00:16:18,790
:היא אומרת לך
.אני עייפה

400
00:16:18,940 --> 00:16:20,760
?מה אתה אומר לה
.לכי תנוחי

401
00:16:21,830 --> 00:16:24,150
,טוב שהיא התחתנה איתך
.היא לא חשבה על זה לבד

402
00:16:24,500 --> 00:16:26,290
,אם היא לא הייתה מתחתנת איתך
,היא הייתה מתמוטטת ברחובות

403
00:16:26,340 --> 00:16:27,810
.כי היא לא התפתחה כל כך, באמת

404
00:16:28,160 --> 00:16:31,330
אתה עשית מחקר שמי שעייף
,צריך לשכב בצורה מאוזנת

405
00:16:31,360 --> 00:16:32,970
.ראש בגובה הרגליים
.אמת, אשריך

406
00:16:33,950 --> 00:16:35,130
,נקודה אחת אחרונה
.אני אשחרר אתכם

407
00:16:35,580 --> 00:16:39,130
,להבא, אם אשתך מתלוננת
.היא לא מחפשת תשובות ממך

408
00:16:39,370 --> 00:16:42,210
.היא לא מחפשת ממך עצות
:היא מחפשת, דבר אחד היא רוצה ממך

409
00:16:42,480 --> 00:16:44,370
?תבין אותי שקשה לי, אוקיי

410
00:16:44,830 --> 00:16:47,300
.תבין אותי, תהיה שם בשבילי
?מה ביקשתי

411
00:16:47,770 --> 00:16:51,470
.לכן אל תיתן לה עצות
.תקשיב לה, תהיה שם בשבילה

412
00:16:51,770 --> 00:16:54,650
אם אתה רוצה, אפילו תהנהן בראש
:ותעשה קולות של הסכמה

413
00:16:54,830 --> 00:16:56,770
...א-המ, א-המ, פשש... פשש

414
00:16:56,850 --> 00:16:58,220
.בקצב הזה, לא מהר יותר

415
00:16:58,600 --> 00:17:02,260
,ממילא אנחנו רוצים לאהוב אחד את השני
:אז תזכרו שלוש דרגות של אהבה

416
00:17:02,530 --> 00:17:04,750
- אהבת המקבל: מי שנותן לי
.ברור שאני אוהב אותו

417
00:17:05,160 --> 00:17:05,890
.אבל זו רק ההתחלה

418
00:17:06,190 --> 00:17:07,860
אהבת הנותן
.זו הדרגה היותר גבוהה

419
00:17:08,110 --> 00:17:09,220
.מה לתת - זו אומנות

420
00:17:09,510 --> 00:17:12,610
- תלמדו את השני, את השנייה
.מה היא צריכה, ואת זה תיתנו לה

421
00:17:12,820 --> 00:17:15,800
,ובסופו של דבר נגיע, בעזרת השם
,לאהבת האיחוד

422
00:17:15,890 --> 00:17:18,660
."ל"היו לבשר אחד
לא להסתכל החוצה

423
00:17:19,120 --> 00:17:20,610
כי תמיד נראה
.שהדשא של השכן ירוק יותר

424
00:17:20,980 --> 00:17:22,420
,מה שיש זה הכי טוב בעולם

425
00:17:22,640 --> 00:17:23,620
.ועם זה נצליח

426
00:17:23,630 --> 00:17:25,450
,שנזכה לאהוב אחד את השני
.אמן כן יהי רצון

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.9 (99 מדרגים)