הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - כפוי טובה

הרב הרצל חודר

מהו שורש הרע? מתי אדם נבחן אם הוא עובד ה'? האם כשאדם מכניס רגשות לקיום המצווה היא יותר גדולה? מהי גדלותו של המנהיג? מי פסול לעדות? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק לפרשת שמות