הרב אליהו עמר

פרשת שמות תשע"ט - דבר תורה וסגולה נפלאה מהספר הקדוש זרע שמשון

הרב אליהו עמר

מה היה סוד הפריון הלא טבעי השל עם ישראל במצרים? - דבר תורה וסגולה נפלאה מהספר הקדוש זרע שמשון


לרכישת הספר זרע שמשון - http://shops.hidabroot.org/product/%D7%96%D7%A8%D7%A2-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F

לרכישת הספר מעבר לסגולה של הרב אליהו עמר - http://shops.hidabroot.org/product/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%94---%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%A2%D7%9E%D7%A8

(אורך 8:00)