הרב ברוך רוזנבלום

כוחו המופלא של מטה הסנפירינון - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה חייב יוסף את המצריים למול? מה ההסטוריה של המטה של משה רבנו? למה ברח משה מהנחש ובזכות מה יצאו ממצרים?