x
ערוץ הידברות

עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת שמות

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, קלינאי התקשורת אלעד כהן, האמן והיוצר דודי בר דוד והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:06:24,325 --> 00:06:24,940
.שלום לכם

2
00:06:25,208 --> 00:06:26,426
.תודה שאתם שוב איתנו

3
00:06:26,631 --> 00:06:28,610
אנחנו בשעה טובה
.היום פותחים את ספר שמות

4
00:06:29,024 --> 00:06:31,520
התורה מספרת לנו על
שנים קשות מנשוא

5
00:06:31,564 --> 00:06:34,115
,בקרב עם ישראל
תקופה ארוכה של עבדות

6
00:06:34,458 --> 00:06:36,160
.בתנאי מחיה לא אנושיים

7
00:06:37,066 --> 00:06:39,772
בהמשך התורה גם מספרת לנו
על יציאת מצרים

8
00:06:39,873 --> 00:06:46,302
,וקריעת ים סוף, שהשאירה חותם לדורות
 - ועל המעמד הנשגב ביותר בהיסטוריית העם היהודי

9
00:06:46,474 --> 00:06:48,892
.מעמד הר סיני, בו ניתנה לנו התורה הקדושה

10
00:06:49,525 --> 00:06:51,715
בפרשתנו השבוע אנחנו נחשפים לראשונה

11
00:06:51,752 --> 00:06:55,269
- לשלוש דמויות משמעותיות במיוחד בעמנו

12
00:06:55,644 --> 00:06:58,449
.שלישיית האחים הקדושים: משה, אהרן ומרים

13
00:06:58,970 --> 00:07:04,350
בפרשה גם נקרא אודות גזירותיו הקשות
,של פרעה, בריחתו של משה ממצרים

14
00:07:04,510 --> 00:07:10,579
התגלות הקב"ה למשה ושליחותם של
.משה ואהרן להושיע את בני ישראל מסבלותם

15
00:07:11,015 --> 00:07:15,187
אז יש לנו הרבה מאוד דברים
.לדבר עליהם היום, אני מקווה מאוד שנספיק

16
00:07:15,761 --> 00:07:19,347
,אני רוצה לומר שלום, כרגיל
,לרב התוכנית שלנו, הרב אליהו אסוס

17
00:07:19,623 --> 00:07:21,820
,לקלינאי התקשורת אלעד כהן

18
00:07:22,675 --> 00:07:24,300
,לרב אייל ישראל שטרנליב

19
00:07:24,679 --> 00:07:27,830
,לסטנדאפיסט הרב יעקב חמו
,שהוא ככה תמיד צמוד אליי

20
00:07:28,227 --> 00:07:32,640
.וכמובן לאומן וליוצר דודי בר דוד
.ברוכים הבאים

21
00:07:33,104 --> 00:07:36,554
,אוקיי, הרב אסוס, כל הקושיות שיש לי
.תמיד זה מופנה אליך

22
00:07:36,632 --> 00:07:38,615
.אתה פותר הבעיות של התוכנית
.בשמחה-

23
00:07:38,862 --> 00:07:45,480
הקב"ה מבקש ממשה רבנו ללכת לפרעה
.ולבקש ממנו: פרעה, תשחרר כבר את עם ישראל

24
00:07:46,288 --> 00:07:48,840
.ומשה רבנו מסרב לקב"ה
?יש דבר כזה

25
00:07:49,603 --> 00:07:54,225
,הקב"ה לא מצווה את משה ללכת למצרים
,הוא מבקש ממנו

26
00:07:54,732 --> 00:07:58,677
:וזה מדויק בפסוק
.לכה ואשלחך אליהם", עם ה' בסוף"

27
00:07:59,086 --> 00:08:02,664
,אם הקב"ה היה אומר: לך
,כמו שכתוב בהמשך הפרשה

28
00:08:02,702 --> 00:08:07,706
לך, בפרשת בא, בפרשת וארא
.רואים: לך לפרעה, תגיד לו... זה ציווי

29
00:08:08,021 --> 00:08:11,110
,שם אין מה לסרב
.אבל פה הקב"ה מבקש ממנו

30
00:08:11,761 --> 00:08:15,410
?האם תרצה ללכת לפרעה
.בבקשה ממך, לך תגאל את עם ישראל

31
00:08:16,016 --> 00:08:19,635
?אבל משה מסרב. איך יכול להיות
?למה בכלל משה מסרב

32
00:08:19,671 --> 00:08:21,100
.הרי הכול תלוי על הכתפיים שלו

33
00:08:21,392 --> 00:08:24,070
,אם אין את משה רבנו
.אין גאולת עם ישראל

34
00:08:24,634 --> 00:08:27,490
,בסוף הפרשה אנחנו מוצאים דבר נפלא מאוד

35
00:08:28,080 --> 00:08:34,280
:שהקב"ה אומר לו על אהרן הכוהן
."וראך ושמח בליבו"

36
00:08:35,016 --> 00:08:38,990
פה אנחנו מבינים מה הייתה הסיבה
,שמשה רבנו שהוא לא רוצה ללכת

37
00:08:39,016 --> 00:08:42,280
:והוא מביא תירוצים מתירוצים שונים
,אני כבד פה וכבד לשון

38
00:08:42,851 --> 00:08:44,910
.שלח נא ביד תשלח
.תביא מישהו אחר

39
00:08:44,940 --> 00:08:46,850
אולי תסביר לנו באמת
.מה זה כבד פה וכבד לשון

40
00:08:47,080 --> 00:08:48,400
?מה זה כבד פה וכבד לשון

41
00:08:49,244 --> 00:08:56,770
,'באותיות הלשון זה דטלנ"ת: ד', ל',ת
מי שהוא כבד לשון הוא לא יכול להגיד

42
00:08:56,814 --> 00:08:57,476
.את האותיות האלה

43
00:08:58,000 --> 00:09:01,091
,אדם שהוא כבד פה, בשפתיים
,הוא לא יכול להגיד בומ"פ

44
00:09:01,479 --> 00:09:02,740
.קשה לו להגיד את המילים האלה

45
00:09:03,484 --> 00:09:07,777
אז משה רבנו אומר: אני לא יכול להגיד
,את המילים כמו שצריך

46
00:09:07,806 --> 00:09:10,930
?ככה אני ניגש אצל פרעה
?מי ישמע אותי בכלל

47
00:09:11,349 --> 00:09:12,600
.אני לא יכול לדבר ככה אצל פרעה

48
00:09:13,436 --> 00:09:19,860
וכל הסיבה היא: אני לא רוצה
.שאהרן ייפגע מהשליחות שלי

49
00:09:20,140 --> 00:09:24,810
,הרי אני נמצא כבר 40 שנה במדיין
,אהרן הכהן נמצא במצרים

50
00:09:24,826 --> 00:09:28,250
.הוא מנהיג את עם ישראל
:פתאום מגיע האח הקטן ואומר

51
00:09:28,272 --> 00:09:29,750
.שלום, הקב"ה שלח אותי

52
00:09:30,444 --> 00:09:34,070
,אהרן הוא בעל הבית במצרים
.הוא גדול הדור

53
00:09:34,798 --> 00:09:38,030
,משה רבנו לא מוכן ללכת
?אני אפגע באהרן הכוהן

54
00:09:38,938 --> 00:09:45,845
."עד שהקב"ה מבטיח לו: "וראך ושמח בליבו
אל תדאג, אתה תראה שאהרן הוכהן ישמח

55
00:09:46,072 --> 00:09:48,240
.בדבר הזה שאתה גואל את עם ישראל

56
00:09:48,341 --> 00:09:51,751
לא תהיה לו בזה שום בעיה, לא תהיה לו בזה
.שום טרוניה, חס וחלילה, עליך

57
00:09:51,851 --> 00:09:53,644
."הפוך, "וראך ושמח בליבו

58
00:09:54,218 --> 00:09:59,201
רואים מכאן דבר עצום, גם כשאתה עושה
דברים בקדושה, אם חס וחלילה

59
00:09:59,308 --> 00:10:02,200
.אתה פוגע במישהו אחר, זה לא שווה שום דבר

60
00:10:02,769 --> 00:10:06,400
,'יש אחת המימרות של הרב מפונוביץ
,מימרה מפחידה

61
00:10:06,721 --> 00:10:11,910
הוא אומר: אם חס וחלילה יהיה יהודי
,שייפגע מבניין בית המקדש

62
00:10:12,663 --> 00:10:18,040
לא יודע איך יכול להיות, אבל לו יצויר
,כזה דבר שמישהו ייפגע מבניין בית המקדש

63
00:10:18,252 --> 00:10:19,560
.לא בונים את בית המקדש
!וואו-

64
00:10:19,993 --> 00:10:21,903
.לא פוגעים במישהו אחר

65
00:10:22,405 --> 00:10:27,640
.אז משה רבנו מסרב: מה פתאום
."עד שהקב"ה מבטיח לו: "וראך ושמח בליבו

66
00:10:27,667 --> 00:10:29,230
.חזק מאוד, חזק מאוד

67
00:10:29,937 --> 00:10:34,282
כבד פה וכבד לשון" זה מוביל אותי בעצם"
.לאורח שלנו אלעד כהן, קלינאי תקשורת

68
00:10:34,646 --> 00:10:37,738
,"כשאתה שומע "כבד פה וכבד לשון
?מה זה מבחינתך

69
00:10:38,375 --> 00:10:44,340
,טוב, האמת היא שזה ביטוי מהתורה
ובאמת, אני חושב שיש פירושים שונים

70
00:10:44,435 --> 00:10:47,520
."ל"כבד פה וכבד לשון
.אולי הרב יסביר אחר כך

71
00:10:48,618 --> 00:10:55,271
,בעצם קשיים בדיבור הם נרחבים מאוד
יכולים לבוא... להגיע מהרבה גורמים

72
00:10:55,322 --> 00:10:57,308
.ויכולים להתבטא בהרבה אופנים שונים

73
00:10:58,691 --> 00:11:06,300
:אם אנחנו נחלק את הקשיים לשני חלקים
יש חלק אחד של קשיים בדיבור שעוסק יותר

74
00:11:06,320 --> 00:11:10,110
 - בשורש, במחשבה
היכולת שלי לארגן

75
00:11:10,199 --> 00:11:13,130
אוצר מילים, לשלוף את
,המילה שאני רוצה לומר

76
00:11:14,083 --> 00:11:17,110
,לארגן את זה בתוך משפט
,אולי לארגן כבר את המסר כולו

77
00:11:17,201 --> 00:11:19,998
כמו לומר דבר תורה או
לענות על שאלה

78
00:11:20,044 --> 00:11:23,107
שאני צריך לארגן לעצמי
,גם את ההתחלה

79
00:11:23,136 --> 00:11:26,770
,את האמצע ואת הסוף
.ולא תמיד זה ברור מאליו, לא תמיד זה פשוט

80
00:11:26,897 --> 00:11:29,610
וכשאנחנו ניגשים למטלות יותר מורכבות
...אז כבר

81
00:11:30,088 --> 00:11:32,770
,אנחנו יכולים להיתקל בקושי הזה
.כל אחד מאיתנו

82
00:11:33,827 --> 00:11:38,630
,התחום שאני קצת יותר עוסק בו
.ואולי אם תרצה נרחיב בו, זה תחום הדיבור

83
00:11:38,912 --> 00:11:44,560
,התחום של הדיבור הוא הצד הטכני
איך אני מניע את איברי הדיבור שלי

84
00:11:44,613 --> 00:11:46,090
.כדי לבטא את עצמי

85
00:11:47,315 --> 00:11:52,090
אפשר לומר שיש כמה חלקים מרכזיים
:מהקשיים האלה

86
00:11:52,702 --> 00:11:56,690
קושי אחד נובע מצרידות, שזה תחום
,שאני עובד בו הרבה

87
00:11:58,426 --> 00:12:00,954
,שגם יכול להגיע מהרבה הרבה גורמים

88
00:12:00,976 --> 00:12:05,726
בדרך כלל זה משימוש לא נכון
.במיתרי הקול ו/או מאומץ

89
00:12:07,644 --> 00:12:13,420
,ותופעה נוספת היא הגמגום
,שמייחסים אותו יותר למשה רבנו

90
00:12:14,048 --> 00:12:19,010
למרות שאפשר להתייחס בהרבה אופנים
.האם הגמגום של היום זה הגמגום של אז

91
00:12:20,618 --> 00:12:28,380
,יש עוד תופעה שהיא ייחודית לבני העשרה
,ואחר כך גם אפשר לראות את זה בהמשך

92
00:12:28,440 --> 00:12:31,134
,של דיבור לא מובן, דיבור חטוף
...אדם שמדבר בצורה כזו

93
00:12:32,780 --> 00:12:34,500
...שאפשר לומר
.סלנג, כמו סלנג כזה-

94
00:12:34,716 --> 00:12:38,728
זה באמת מעניין. זה מולד
?או שזו בעיה חברתית

95
00:12:38,759 --> 00:12:42,330
אתה יודע, אני נתקלתי באנשים
.שפתאום בגיל 20 מחליטים לגמגם

96
00:12:42,439 --> 00:12:44,775
,יש כאלה שממצמצים בעין
.אלו כל מיני תופעות

97
00:12:45,262 --> 00:12:51,157
זו בעיה חברתית? כאילו, זה יכול להיות
משהו שהאדם חווה וזה בעצם

98
00:12:51,187 --> 00:12:55,430
,הוביל אותו לגמגום? בן אדם נפגע, נעלב
?או שזה מולד

99
00:12:55,968 --> 00:13:01,480
אז אינטואיטיבית כל אחד מסתכל
.על הגמגום עד היום כאיזשהו קושי רגשי

100
00:13:01,745 --> 00:13:06,840
ובאמת, הרבה אנשים שמגיעים אליי ושואלים
.ומתעניינים אז הם מניחים שהקושי הוא רגשי

101
00:13:07,987 --> 00:13:12,220
עד לפני בערך 100 שנים, הקושי הזה
היה מיוחס באמת לתחום הרגשי

102
00:13:12,264 --> 00:13:15,960
,ופסיכולוגים היו מטפלים בגמגום
.אבל כיום זה כבר לא ככה

103
00:13:15,982 --> 00:13:21,430
,מבינים שהשורש הוא נוירולוגי
השורש הוא איזושהי בעיה בהתפתחות

104
00:13:21,560 --> 00:13:32,392
של מרכזי השפה במוח שמתבטא יותר בחומרה
במצבי לחץ. ולכן באמת האדם, כשהוא מתרגש יותר

105
00:13:32,408 --> 00:13:36,967
.אז הוא מגמגם יותר
.זה פחות או יותר הקשר לנפש

106
00:13:37,201 --> 00:13:40,360
.זה לא גורם אלא עניין שמשפיע

107
00:13:40,979 --> 00:13:43,620
.אני ראיתי, אגב, עניין מעניין
.אני לא זוכר איפה ראיתי את זה

108
00:13:43,680 --> 00:13:50,660
.קראתי שטיפלו באיזשהו אדם שגמגם
פשוט הרכיבו עליו אוזניות

109
00:13:51,022 --> 00:13:54,190
,ונתנו לו לשמוע מוזיקה
ותוך כדי ביקשו ממנו להקריא איזשהו טקסט

110
00:13:54,224 --> 00:13:59,130
- שהוא לא קשור למוסיקה. וזה דבר מדהים
.בזמן שהוא מקריא את הטקסט, הוא לא מגמגם

111
00:14:00,430 --> 00:14:05,580
.אז יש באמת שיטות שונות לטיפול בגמגום
,יש - אני חושב - יושב ראש איגוד המגמגמים

112
00:14:06,145 --> 00:14:11,920
יש לו מכשיר שמיעה מיוחד שמשמיע לו
,את מה שהוא אומר באיזשהו דיליי

113
00:14:12,042 --> 00:14:16,689
,באיזשהו עיכוב, וכשהוא מרכיב את המכשיר
!הוא לא מגמגם בכלל. -וואו

114
00:14:16,798 --> 00:14:19,178
.כשהוא מוריד את המכשיר, הוא מגמגם נוראות

115
00:14:19,278 --> 00:14:21,797
.פששש, מדהים
...אז באמת זה תחום מאוד-

116
00:14:21,870 --> 00:14:23,813
.תודה לך, אלעד
.אנחנו עוד נחזור אליך

117
00:14:24,814 --> 00:14:31,859
.איתנו באולפן דודי בר דוד, כבוד גדול
מוזיקאי שאחראי לעשרות להיטים

118
00:14:31,916 --> 00:14:34,812
,ויצירות אומנות פה בישראל
.יצירות אומנות מוזיקליות

119
00:14:35,296 --> 00:14:37,779
וזה כבוד שבאת אלינו ותודה רבה
.שבאת אלינו. -תודה רבה, בכיף

120
00:14:37,866 --> 00:14:41,740
.תודה. -אני באופן אישי עוקב אחריך
אנחנו דיברנו לפני התוכנית שאני שומע

121
00:14:41,850 --> 00:14:44,640
את "לילותיי" שלך, את הביצוע האקוסטי
.ואני כל כך נרגש

122
00:14:45,125 --> 00:14:47,480
ונרגש עוד יותר
.שאתה יושב איתנו פה באולפן

123
00:14:47,847 --> 00:14:52,150
."אנחנו בתוכנית של "עונג שבת
?מהי שבת עבורך

124
00:14:52,350 --> 00:14:56,067
,אתה בא מעולם של עשייה, של יצירה
,כותב לעולם הגדול

125
00:14:56,094 --> 00:15:00,533
,כותב לכל השמות הגדולים בישראל
והנה, כשאנחנו מדברים על שבת, פתאום יש לך

126
00:15:00,551 --> 00:15:05,511
.איזשהו חיוך. אנחנו דיברנו גם קודם
.תספר לצופים שלנו מהי שבת עבור דודי

127
00:15:05,944 --> 00:15:08,200
,תשמע, קודם כול, אני חי בתל אביב

128
00:15:08,266 --> 00:15:12,718
,אני גדלתי ונולדתי בלוד
,שבאזורים שהם לא מרכזיים

129
00:15:12,725 --> 00:15:15,340
- נקרא להם פריפריה
.אתה מרגיש את השבת באופן אחר

130
00:15:16,028 --> 00:15:18,540
,השבת, כמו שאני מכיר אותה
,מה שנקרא, מבית נעוריי

131
00:15:19,032 --> 00:15:21,287
,זו שבת של בית הכנסת
,של ריחות תבשילים

132
00:15:21,349 --> 00:15:26,888
של מה שנקרא חדרי מדרגות של בניינים
,עם המון המון ריח טוב של תבשילים לשבת

133
00:15:28,149 --> 00:15:31,351
זה הזיכרון שלי הראשוני
.שאני בא איתו בעצם

134
00:15:31,744 --> 00:15:37,500
,לימים, כשהתבגרתי ועברתי לעיר הגדולה
.אז השבת טיפה השתנתה, המושג שלה השתנה

135
00:15:37,605 --> 00:15:41,838
עדיין אני מחפש כל הזמן את השקט
.ואת הרגיעה הזאת ברחוב

136
00:15:41,852 --> 00:15:46,640
,אני בעצמי לא עובד בשבת
אני משתדל לא להתעסק בשום דבר

137
00:15:46,680 --> 00:15:50,370
,שקשור ליצירה. זאת אומרת
.השבת בשבילי היא קודם כול מנוחה לנפש

138
00:15:51,344 --> 00:15:57,278
אני משתדל גם להמעיט במפגשים עם אנשים
,כדי גם להרגיע את הדיבורים ואת הקשקושים

139
00:15:57,335 --> 00:16:03,730
.מה שנקרא, את ההבלים ודיבורי החול
.ועדיין אני כל הזמן מנסה לחזור

140
00:16:04,005 --> 00:16:07,440
,גם בתוך החיים שלי, אני עדיין לא התחתנתי
.עדיין לא הקמתי משפחה

141
00:16:07,671 --> 00:16:09,170
.בעזרת השם גם זה יגיע
.בקרוב, בקרוב-

142
00:16:09,568 --> 00:16:14,140
אחרי תוכנית כזאת אתה תמצא את הזיווג
.המותאם לך משורש נשמתך

143
00:16:14,472 --> 00:16:15,770
.אמן
.אמן-

144
00:16:16,097 --> 00:16:18,470
.ותביא אותה להורים, אגב
.כן, ברור-

145
00:16:18,926 --> 00:16:23,507
כי אתה סיפרת לנו שאתה פוקד את בית הוריך
.כל שבת ומקפיד על קידוש וסעודות איתם

146
00:16:23,530 --> 00:16:24,961
?זה נכון
.תמיד, תמיד, תמיד. -וואו-

147
00:16:25,015 --> 00:16:27,328
,האמת היא, שאני גם כל תקופה
,לא רק פוקד את בית הוריי

148
00:16:27,576 --> 00:16:34,407
,הקשר שלי גם, אני אומנם לא אדם דתי
אבל יש לי גם חיבור מאוד מאוד חזק

149
00:16:34,435 --> 00:16:37,250
לרבי דוד אבוחצירא, שאני פוקד
.גם אותו כל תקופה. -וואו, איזה יופי

150
00:16:37,521 --> 00:16:40,259
יפה. -כן, זה אדם
,שאני מגיע אליו כל תקופה

151
00:16:40,853 --> 00:16:47,639
.אני פוגש אותו, חייב חייב את זה לעצמי
.נוסע לנהרייה, בא, רואה אותו, פוגש

152
00:16:47,676 --> 00:16:49,253
.איזה כיף. -מכבד וחוזר הביתה

153
00:16:49,959 --> 00:16:53,480
,ובאמת, כן, בעידן שלנו היום, בעיר הגדולה
,המושג של השבת

154
00:16:53,511 --> 00:16:58,310
.אני מחפש אותו כל פעם מחדש
זאת אומרת, לחזור למשהו שהוא שורשי

155
00:16:58,343 --> 00:17:04,320
כי באמת, העולם הוא כל הזמן משתנה
.והטכנולוגיות משבשות עוד יותר את השבת

156
00:17:04,421 --> 00:17:07,180
גם בתוך העולם החילוני
...השבת היא עוד יותר

157
00:17:07,756 --> 00:17:12,620
זאת אומרת, קשה להרגיש אותה
אז אני כל הזמן מחפש את המקום הזה

158
00:17:12,849 --> 00:17:16,890
,השורשי, הראשוני, הכמעט נוסטלגי
,כמו שאני זוכר אותו

159
00:17:17,280 --> 00:17:21,160
.כבן אדם שנולד איפשהו בשנות ה-80
.יפה מאוד-

160
00:17:21,203 --> 00:17:21,620
.כן

161
00:17:21,946 --> 00:17:26,600
,אוקיי, דודי, עם כל יצירות המופת שלך
אנחנו דיברנו קודם

162
00:17:26,638 --> 00:17:31,910
.ואמרנו באמת מה תשיר לנו בתוכנית
ואתה, יש לך בחירה מעניינת שהיא שונה

163
00:17:32,007 --> 00:17:33,639
.ממה שחשבתי שתבחר בעצם

164
00:17:33,980 --> 00:17:37,502
תשמע, קודם כול, שמעתי אותך שר כל כך יפה
.את רבעי הטון וזה... לא יכולתי שלא להגיב לזה

165
00:17:38,174 --> 00:17:43,310
,ובחרתי שיר של זמר אדיר ומוזיקאי אדיר
,שזכיתי והוא גם חבר מאוד מאוד טוב שלי

166
00:17:43,331 --> 00:17:45,780
.של שמעון בוסקילה
,שיר שמזכיר לי את השכונה

167
00:17:45,902 --> 00:17:47,333
,מזכיר לי את השבת
.מזכיר לי את אימא

168
00:17:47,630 --> 00:17:48,983
,"שיר שנקרא "מנהאר משיתי

169
00:17:48,992 --> 00:17:51,617
."או כמו שהציבור מכיר אותו, "יא מאמא

170
00:17:52,373 --> 00:17:54,496
.אז זהו, ככה אלתור

171
00:20:40,250 --> 00:20:42,037
!מדהים, מדהים, מדהים

172
00:20:42,064 --> 00:20:44,470
בתור קלינאי תקשורת, מה אתה אומר
?על ביצוע כזה

173
00:20:45,578 --> 00:20:45,998
!מדהים

174
00:20:46,083 --> 00:20:48,524
.תודה רבה. -מצטרף אליו

175
00:20:50,051 --> 00:20:50,453
.וואו

176
00:20:51,148 --> 00:20:55,070
טוב, אנחנו עוד נשמע אותך
!במהלך התוכנית. וואו

177
00:20:55,925 --> 00:20:58,800
אנחנו עכשיו עם הרב
.אייל ישראל שטרנליב היקר

178
00:20:59,368 --> 00:21:03,790
אני, תשמע, אני ראיתי קודם לפני התוכנית
שכולם מתעסקים בהפקה ומיקרופונים

179
00:21:03,813 --> 00:21:06,252
וחיבורים, ואתה יושב עם חיוך
,עם ה"תיקון הכללי" ככה

180
00:21:06,273 --> 00:21:09,610
.ואמרתי: אני כל כך מקנא בו
חוטף, יש לנו כמה... כל הדקות האלה-

181
00:21:09,623 --> 00:21:10,900
.בין לבין
.זהו-

182
00:21:10,961 --> 00:21:16,682
אנחנו בפרשת שמות. מה השמות שלך
?בסיפורים השבת הזאת

183
00:21:16,707 --> 00:21:23,715
היום אני רוצה לתת לנו ולצופים את הדרך
:למשהו שאולי כולם רוצים בסתר ליבם

184
00:21:24,183 --> 00:21:25,329
.גילוי אליהו הנביא

185
00:21:25,530 --> 00:21:26,910
.וואו
?מי לא רוצה אותו-

186
00:21:27,000 --> 00:21:29,920
?מי לא רוצה שיתגלה אליו אליהו הנביא
.אשרי מי שראה פניו בחלום-

187
00:21:30,407 --> 00:21:32,720
.אז קל וחומר בהקיץ

188
00:21:33,537 --> 00:21:38,360
יש לנו סיפור על יהודי חסיד
:שבא לבעל שם טוב הקדוש ואומר לו

189
00:21:38,606 --> 00:21:42,700
,הרבי הקדוש, אני רוצה
.מבקש לראות את אליהו הנביא

190
00:21:43,015 --> 00:21:44,400
...איך אני עושה
?איך אני מגיע לזה

191
00:21:45,393 --> 00:21:47,600
:אומר לו הבעל שם טוב
תשמע, זה באמת, אתה יודע

192
00:21:47,637 --> 00:21:50,170
,זו דרגה שצריך להתקדש
,להגיע אליה

193
00:21:51,397 --> 00:21:53,550
,אבל אני אגלה לך
.אני אלמד אותך את הדרך

194
00:21:53,944 --> 00:21:58,560
אתה יודע, יש לנו פה בעיירה
איזו משפחה ענייה מאוד מאוד מאוד

195
00:21:59,139 --> 00:22:02,960
.וממש אין להם מלבושים, אין להם אוכל

196
00:22:03,264 --> 00:22:09,970
,עוד מעט מגיע ליל הסדר
.ואני רוצה שאתה תדאג להם בכל כוחך

197
00:22:10,384 --> 00:22:13,190
,תקנה להם אוכל, מלבושים, מתנות, הכול

198
00:22:13,224 --> 00:22:14,835
,תבוא אליהם, תפתיע אותם בליל הסדר

199
00:22:16,039 --> 00:22:18,581
.וככה אתה תזכה לראות את אליהו הנביא

200
00:22:19,804 --> 00:22:22,528
הוא אומר: בטח, אני הולך על זה
.על כל הקופה

201
00:22:22,824 --> 00:22:28,737
בא, קנה מתנות לכל ילד וילד
,והשקיע מאכלים הכי משובחים ומלבושים

202
00:22:30,126 --> 00:22:33,504
והנה, הוא מגיע, ממש מגיע
,כבר כמה שעות לפני החג

203
00:22:33,539 --> 00:22:37,520
ואומר להם: אני אורח, באתי לבקר אתכם
...ואני מביא לכם את ה

204
00:22:37,845 --> 00:22:40,472
.הם היו בהלם. כל הילדים שמחים, באורות

205
00:22:41,495 --> 00:22:45,800
,מתיישב בליל הסדר
,והם יושבים על השולחן המפואר בזכותו

206
00:22:46,117 --> 00:22:50,110
,והוא אומר: וואי, וואי, עוד מעט
.עוד מעט זה הולך להגיע. עוד מעט

207
00:22:50,629 --> 00:22:54,070
?איפה, איפה הוא
.הוא מסתכל, אולי מהחלון זה יקרה, מהדלת

208
00:22:55,432 --> 00:22:58,960
...נגמר ליל הסדר, טוב, בינתיים לא זה

209
00:22:58,990 --> 00:23:01,895
...חוזר הביתה, מסתכל ברחוב, ב

210
00:23:03,633 --> 00:23:06,270
,טוב, מגיע לבעל שם טוב הקדוש
,אומר לו: תשמע, רבי

211
00:23:06,300 --> 00:23:10,720
,היה ליל הסדר מדהים, איזו שמחה
.אבל את אליהו הנביא עוד לא ראיתי

212
00:23:10,892 --> 00:23:11,970
?לא ראיתי. מה עושים

213
00:23:12,005 --> 00:23:16,340
,הוא אומר לו: תשמע, באמת
,דבר גדול עשית

214
00:23:16,362 --> 00:23:21,790
,אבל אם אתה רוצה לראות את אליהו הנביא
תעשה אותו דבר בדיוק ותלך אליהם

215
00:23:22,080 --> 00:23:23,540
.לשביעי של פסח

216
00:23:24,343 --> 00:23:28,380
תקנה להם מאכלים, מלבושים, הכול
.ושם אתה תזכה לראות

217
00:23:29,118 --> 00:23:36,450
,טוב, באמונת חכמים עוד פעם קונה, משקיע
.מגיע אליהם לשביעי של פסח

218
00:23:37,180 --> 00:23:38,730
,מגיע קצת כמה דקות לפני

219
00:23:40,145 --> 00:23:46,970
ולפני הדלת, פתאום הוא שומע את הילדה שם
:באותה משפחה אומרת

220
00:23:47,072 --> 00:23:53,621
,אימא, מה נעשה? אין לנו אוכל
...אין שום דבר, אין לנו לבושים

221
00:23:53,640 --> 00:23:55,890
?מה... מה... איך נתכונן לשביעי של פסח

222
00:23:57,169 --> 00:24:00,780
,אז עונה לה האימא: אל תדאגי, אל תדאגי

223
00:24:01,358 --> 00:24:07,000
,כמו שאליהו הנביא בא אלינו בליל הסדר
.הוא ודאי יגיע אלינו גם היום וידאג לנו

224
00:24:07,036 --> 00:24:08,000
.אל תדאגי

225
00:24:08,478 --> 00:24:13,090
?הוא שומע את זה, אמר: אה
?אליהו הנביא

226
00:24:14,268 --> 00:24:17,370
.הוא בתוך הלב שלי
.אני. הוא התלבש בי

227
00:24:19,331 --> 00:24:21,620
ואז הוא הבין מה
.שהבעל שם טוב הקדוש גילה לו

228
00:24:21,854 --> 00:24:27,870
,אנחנו בפרשה שלנו רואים אדם גדול
."מה זה אדם גדול? "ויגדל משה

229
00:24:29,034 --> 00:24:36,090
איך אדם גדול? "ויגדל משה ויצא אל אחיו
."וירא בסבלותם

230
00:24:36,540 --> 00:24:42,010
,זאת אומרת, סימן לאדם שרוצה להיות גדול
,שרוצה להתחבר למשה רבנו

231
00:24:42,023 --> 00:24:43,338
,רוצה להתחבר לאליהו הנביא

232
00:24:44,053 --> 00:24:50,842
,לצאת מעצמו, לצאת כל אחד לאשתו
,לילדים שלו, לקרובים אליו

233
00:24:50,874 --> 00:24:56,530
- לצאת מעצמו רגע אחד מארבע האמות שלו
,וירא בסבלותם", תראה את העוני"

234
00:24:56,569 --> 00:25:00,817
,מה חסר למי שלידך
.ואליהו הנביא יתגלה לך בתוך הלב

235
00:25:01,201 --> 00:25:03,690
.זו הדרך הבדוקה והמנוסה
.חזק מאוד, חזק מאוד-

236
00:25:04,976 --> 00:25:09,728
אתם יודעים, אני זוכר שלפני מספר חודשים
נחשפנו לאיזשהו סרטון

237
00:25:09,758 --> 00:25:11,109
.שהיה מאוד ויראלי ברשת

238
00:25:12,241 --> 00:25:16,390
צחקו על איזו אישה שמה שהתבטאה
באיזשהו אופן כזה או אחר

239
00:25:16,423 --> 00:25:19,740
,או אמרה איזשהו משהו
.ומזה עשו כל מיני סרטונים מצחיקים

240
00:25:20,224 --> 00:25:23,520
.פשוט ירדו לחייה של אותה אישה
.זה פשוט סרטון כל כך מעליב

241
00:25:23,552 --> 00:25:28,700
.אני נעלבתי בכל אופן בשמה של אותה גברת
,זה היה סרטון די תמים

242
00:25:28,725 --> 00:25:31,320
,אני לא יודע מה היא חיפשה
ובאיזשהו מקום היא חיפשה בכותל

243
00:25:31,336 --> 00:25:32,140
,ומה היא חיפשה שם

244
00:25:32,629 --> 00:25:36,680
ופשוט עם שלם ירד עליה
,ועשה מזה כאילו מכבסת צחוקים

245
00:25:36,743 --> 00:25:38,144
.שממש לא היו ראויים

246
00:25:38,743 --> 00:25:40,140
.כמו שאמרתי, נעלבתי בשבילה

247
00:25:40,437 --> 00:25:43,730
,אתה יודע, דודי
שיושב לידי הרב יעקב חמו, שהוא סטנדאפיסט

248
00:25:43,768 --> 00:25:47,013
.שכתב ספר הלכות בנושא צחוק
.וואלה-

249
00:25:47,098 --> 00:25:48,328
.יש דבר כזה
.גדול-

250
00:25:49,365 --> 00:25:52,320
?הרב יעקב היקר, מה שלומך
.ברוך השם, ישתבח שמו לעד-

251
00:25:52,421 --> 00:25:57,302
.כיף להיות פה עוד פעם, שבוע חדש
.לידך כמובן זה זכויות אדירות

252
00:25:57,328 --> 00:25:58,900
.במה זכיתי? ישתבח שמו
.איזה כיף לי-

253
00:25:59,196 --> 00:26:01,890
...מה, תספר לנו באמת
,אתה נגעת בנקודה-

254
00:26:02,160 --> 00:26:04,240
...את האמת שאני רציתי
,זהו, אני רציתי לדבר על זה באמת-

255
00:26:04,263 --> 00:26:07,153
?מותר לצחוק על זה? היה אסור לצחוק על זה
?אני רגשן מדי? מה

256
00:26:07,169 --> 00:26:11,840
זהו, אני דווקא חשבתי לדבר על נקודה
:שיש בה יותר שאלה

257
00:26:11,864 --> 00:26:15,162
.מה שאתה אמרת זה פשוט
:בבבא מציעא דף נט

258
00:26:15,301 --> 00:26:21,347
?כל המלבין פני חברו ברבים, כן
.מגיע לגיני גיהינום, זה מה שנקרא

259
00:26:21,372 --> 00:26:24,300
.אבל לא על זה אני רציתי לדבר
,אני רוצה לדבר על משהו שקשור לפרשה יותר

260
00:26:25,493 --> 00:26:26,450
?על מה אסור לצחוק

261
00:26:26,485 --> 00:26:28,020
יש באמת משהו
,שאסור לצחוק עליו

262
00:26:28,092 --> 00:26:28,930
.על איזה נושא

263
00:26:29,160 --> 00:26:31,111
אז באמת, יש משהו
.שבאמת אנשים לא יודעים

264
00:26:31,312 --> 00:26:33,621
,אני פוגש אנשים
.אנשים רוצים לספר לי בדיחות

265
00:26:33,706 --> 00:26:35,030
:בא אליי איזה אחד, אומר
.תשמע, יש לי בדיחה

266
00:26:35,063 --> 00:26:36,450
ואז הוא מתחיל לספר לי
.בדיחה על איזה מגמגם

267
00:26:37,317 --> 00:26:38,913
.אז אמרתי לו: תעצור
,התחיל לספר, אתה יודע

268
00:26:38,930 --> 00:26:41,308
...יש בדיחות כאלה, מתחילים: היה איזה אחד
!תעצור-

269
00:26:41,328 --> 00:26:43,966
?הוא אומר לי: מה
.אני אומר: אסור לצחוק על בעלי מומים-

270
00:26:44,286 --> 00:26:46,458
כן? זה גם המשנה שמה בפאה אומרת
.שאסור לצחוק

271
00:26:46,643 --> 00:26:48,190
והמהרש"א אומר דבר מפחיד, הוא אומר

272
00:26:48,238 --> 00:26:51,338
שמי שצוחק על בעלי מומים
לא יסיים את שנתו

273
00:26:51,372 --> 00:26:54,122
...עד שלא יגיע לאותו
.מום-

274
00:26:54,147 --> 00:26:56,090
.מום שהוא צחק עליו
...זו משנה מפורשת-

275
00:26:56,104 --> 00:26:58,224
...כן, אלא אם כן
.כן, אלא אם כן, יעשה תשובה

276
00:26:58,986 --> 00:27:01,578
כמובן, מעכשיו כולם בעזרת השם
.יעשו תשובה

277
00:27:01,660 --> 00:27:06,210
?אבל למי כן מותר לצחוק על בעלי מומים
.למי שהוא בעל מום. כן, הומור עצמי

278
00:27:06,380 --> 00:27:09,430
לדוגמה, אני זוכר שבבית ספר הביאו לנו
.עיוור פעם אחת

279
00:27:10,106 --> 00:27:12,300
:הוא בא עם הכלב, שאלו אותו
?תגיד לי, מה, אתה סומך על הכלב

280
00:27:12,327 --> 00:27:13,512
...אז הוא אמר להם: כן, בעיניים עצומות

281
00:27:13,777 --> 00:27:15,363
.אתה מבין? זה מותר דבר כזה

282
00:27:15,381 --> 00:27:21,330
או שדוגמה, נגיד, היה פעם אחת איזה סיפור
,על איזה מישהו שהתחיל לצחוק על נכים

283
00:27:21,614 --> 00:27:23,491
.התחיל לצחוק... לספר על נכים
,אמרתי לו: תגיד לי

284
00:27:23,520 --> 00:27:26,050
...מה, אתה לא יודע שיש את ה
.אסור לצחוק על בעלי מומים

285
00:27:26,074 --> 00:27:27,100
.הוא אומר לי: לא, גם אני נכה

286
00:27:27,239 --> 00:27:27,793
?אמרתי לו: מה, איזה נכה

287
00:27:27,818 --> 00:27:28,709
.הוא אומר לי: אני נכה רגשית

288
00:27:29,114 --> 00:27:32,906
...לא, אבל באמת, יש סיפור
.אפרופו, אתם יודעים שדודי הוא גרוזיני

289
00:27:33,210 --> 00:27:34,739
,זה הזכיר לי פה איזה משהו גם כן

290
00:27:34,940 --> 00:27:38,430
שהיה איזה פעם אחת איזה גרוזיני אחד
שעשה תאונה, ולא עלינו, מה שנקרא

291
00:27:39,185 --> 00:27:43,287
...גרוזיני גוי
נהפך להיות נכה

292
00:27:43,347 --> 00:27:46,776
.וצריך שמישהו, איזה רופא יספר לו
...עכשיו, אתה יודע, גרוזינים יש להם קצת

293
00:27:47,655 --> 00:27:50,370
,וריד פה, אתה יודע, הם קצת עצבניים וזה
.אז לא ידעו איך לספר לו את זה

294
00:27:50,400 --> 00:27:52,530
...אתה יודע, ככה
,אז בא, אתה יודע, הרופא

295
00:27:52,568 --> 00:27:54,241
,הוא לא יודע איך לספר את זה
...ופתאום הגיע חבר וזה

296
00:27:54,261 --> 00:27:55,866
?אמר: שמע וזה, אולי אתה תספר לו

297
00:27:55,882 --> 00:27:58,211
.אמר: אל תדאג, ביג'ו, אני מספר לו

298
00:27:58,214 --> 00:28:03,614
אמר לו: ז'וז'ו, אתה זוכר את השלט הזה
...תמיד שהיית חונה שם וזה

299
00:28:03,632 --> 00:28:05,169
?שהיו תמיד כועסים עליך
.כן-

300
00:28:05,198 --> 00:28:07,030
,עכשיו אתה יכול להחנות שם חופשי
.אין בעיה

301
00:28:08,624 --> 00:28:11,110
,לא, אבל באמת, הנה... הו
...יש עוד שאלה שבאמת

302
00:28:11,171 --> 00:28:13,870
:אחת השאלות שבאמת מעניין
.האם מותר לצחוק על שמנים

303
00:28:14,686 --> 00:28:18,420
...האם מותר לצחוק על שמנים? כי זה, תשמע
אני מכיר הרבה הרבה רבנים

304
00:28:18,540 --> 00:28:21,162
והרבה הרבה סטנדאפיסטים
.שצוחקים על שמנים

305
00:28:21,192 --> 00:28:22,200
?האם מותר לצחוק על שמנים

306
00:28:22,535 --> 00:28:25,850
אז באמת, התלבטנו בזה רבות
וראינו ממש... פתחנו את כל האחרונים

307
00:28:25,891 --> 00:28:29,262
,כדי לראות וזה... ובאמת
.הגענו למסקנה שמותר לצחוק על שמנים

308
00:28:29,505 --> 00:28:33,230
מה הכוונה מותר? הכוונה - לא ירבה בזה
ולא זה, אבל מותר לצחוק, אין בזה שום איסור

309
00:28:33,231 --> 00:28:36,816
?כי שמן זה לא מום, כן
.שמן לא מקבל כסף מביטוח לאומי

310
00:28:37,260 --> 00:28:40,800
זאת אומרת, אנשים הפכו את השמן
,למשהו רע, ובגמרא, להפך

311
00:28:40,821 --> 00:28:43,722
.אנשים שמנים היו נחשבים יותר מאנשים רזים

312
00:28:43,793 --> 00:28:48,200
,אני לא יודע איך זה התהפך במהלך השנים
.אבל שמן זה דבר טוב, זה לא דבר רע

313
00:28:48,556 --> 00:28:51,313
,וגם אם אתה צוחק על שמנים
עדיף שתצחק על שמנים ולא על שמנות

314
00:28:51,333 --> 00:28:55,086
,כי גם צניעות של נשים
,וגם עוד משהו שבאמת, כבודה של האישה

315
00:28:55,331 --> 00:28:57,450
הרי האישה כל הזמן מתעסקת ביופי
...וכל הדברים האלה

316
00:28:57,784 --> 00:28:58,810
.גם אתה רואה את זה בשידוכים

317
00:28:59,187 --> 00:29:04,300
,כשיוצאים לשידוך, אתה רואה, נגיד
:אתה רואה שאישה מתקשרת לחברה שלה

318
00:29:04,506 --> 00:29:07,004
,אני לא יודעת מה ללבוש וזה
.והיא באה לעזור לה

319
00:29:07,144 --> 00:29:10,100
,גבר לא, גבר בא לחבר שלו כזה
?תגיד, אחי, זה מסריח

320
00:29:10,400 --> 00:29:12,734
.אומר לו כזה: כן
,טוב, ידעתי-

321
00:29:13,208 --> 00:29:14,820
.אני אכבס את זה כשאני אחזור

322
00:29:14,887 --> 00:29:16,610
...אין לו... עכשיו הוא מתעצל

323
00:29:16,631 --> 00:29:17,260
.אוקיי

324
00:29:17,479 --> 00:29:21,687
,אני בכל אופן, אדם שמאוד אוהב אוכל
?אדם ש... אולי לא כל כך נראה, כן

325
00:29:21,877 --> 00:29:25,772
.אבל אני אדם שמאוד אוהב אנשים שמנים
.אני חושב שאנשים שמנים הם אנשים שמחים

326
00:29:25,854 --> 00:29:27,073
...כן, זה דבר
.ככה אני חושב לפחות-

327
00:29:27,105 --> 00:29:28,170
.זה דבר טוב, זה לא דבר רע

328
00:29:28,896 --> 00:29:31,480
מאוכל טוב אנחנו רוצים לעבור
.שוב אליך דודי

329
00:29:31,747 --> 00:29:34,500
אני יודע, אגב, שאתה עובד עכשיו
,"על "שיר השירים

330
00:29:34,602 --> 00:29:38,823
."אתה מלחין את "שיר השירים
אני עובד על כל מיני פרויקטים-

331
00:29:38,997 --> 00:29:43,822
ואחד הדברים שאני עובד עליהם כרגע
,זה בעצם להלחין איזשהו

332
00:29:43,845 --> 00:29:45,630
."לערוך איזשהו משהו מ"שיר השירים

333
00:29:45,893 --> 00:29:49,030
וואו. -המון המון אומנים
."נגעו כבר ב"שיר השירים

334
00:29:49,075 --> 00:29:52,648
.נכון
ונראה לי שהגיעה העת-

335
00:29:52,796 --> 00:29:54,660
.שאני גם אגע בחלקים האלה

336
00:29:54,688 --> 00:29:57,370
ופתאום המפגש שלי היום
וההגעה שלי לכאן

337
00:29:57,445 --> 00:29:58,846
עוד יותר חיזקה לי
.את זה

338
00:29:58,888 --> 00:30:03,564
אני תמיד אומר, אני מחפש סימנים
,וכל מיני אותות בדרך

339
00:30:03,601 --> 00:30:06,776
ואתה יודע, אדם... קודם דיברתי כאן
,עם כבוד הרב

340
00:30:06,812 --> 00:30:09,640
דיברתי איתו על בעצם... כשהוא דיבר
,איתי על יצירה

341
00:30:09,729 --> 00:30:12,238
,הוא שאל אותי איך יוצרים
.ואמרתי לו: העניין הוא - תמיד תקשיב

342
00:30:12,810 --> 00:30:16,494
.זה דווקא לא להגיד
לפני שאתה כותב או לפני שאתה מביע

343
00:30:16,538 --> 00:30:18,536
,את עצמך, אתה קודם כול צריך להקשיב
.תמיד, תמיד

344
00:30:18,608 --> 00:30:21,140
.ההקשבה היא המצרך הנדיר בעיניי

345
00:30:21,651 --> 00:30:26,570
אז חלק מהסימנים וחלק מהצורך שלי בלהקשיב
,זה ההגעה שלי לכאן

346
00:30:26,600 --> 00:30:28,828
ולהגיד: אוקיי, נראה לי
...שלמפגש הבא שלנו

347
00:30:28,844 --> 00:30:29,980
.וואו. מדהים

348
00:30:30,014 --> 00:30:30,976
.נעשה משהו כזה

349
00:30:31,061 --> 00:30:34,523
אני חייב לספר לצופים בבית
,שאנחנו דיברנו קודם, לפני התוכנית

350
00:30:35,121 --> 00:30:37,670
ואנחנו התחבטנו מה אנחנו שרים
...ומה אנחנו

351
00:30:38,302 --> 00:30:41,690
,והיו כל מיני אי אלו, אתה יודע
,התלבטויות

352
00:30:41,831 --> 00:30:46,952
,אבל אני זוכר את אחד הדברים שאמרתי לך
,כאילו סיפרתי לך על הבית הגדול והקדוש הזה

353
00:30:46,988 --> 00:30:50,634
,על "הידברות", וזה כל כך דיבר אליך
.כל כל נגע בך

354
00:30:50,664 --> 00:30:54,616
אני אמרתי לך... ניסיתי להסביר לך
,"מה בעצם עושה הבית הזה שנקרא "הידברות

355
00:30:55,288 --> 00:30:58,547
,ואתה כל כך נרתמת לזה
,וראיתי את זה בפנים שלך

356
00:30:58,565 --> 00:31:02,380
,ראיתי את זה בגוף שלך
.כאילו כמה אתה פשוט רוצה

357
00:31:02,458 --> 00:31:06,270
וכשנכנסנו לפה, ראיתי את החשק הגדול
כשתפסת את הגיטרה

358
00:31:06,790 --> 00:31:11,123
,וכמה ניסית לתת מעצמך
וזה עוד יותר אחרי ששמעת

359
00:31:11,139 --> 00:31:15,553
,מה אנחנו עושים פה במקום הזה
ואלה בהחלט סימנים גם לנו

360
00:31:16,003 --> 00:31:19,120
.וכשדיברת על סימנים עבורך
.ללא ספק-

361
00:31:19,175 --> 00:31:22,450
מה גם שאני גם כאומן וכיוצר
,וכאיש שכותב

362
00:31:22,915 --> 00:31:27,380
,המקום הזה של לאחד, בעיקר בעיתות האלה
אתה יודע, דיברת על הפרשה ועל הקשיים

363
00:31:27,410 --> 00:31:31,831
שעם ישראל עבר. אנחנו עוברים היום
,לא פחות קשיים, בטח בחברה הישראלית

364
00:31:31,886 --> 00:31:34,558
.השסעים האלה בין חילונים לדתיים
.מאוד, מאוד-

365
00:31:35,648 --> 00:31:37,970
ואני מרגיש שהצורך הזה לגשר
כל הזמן על הפער

366
00:31:38,001 --> 00:31:44,290
ולייצר שיח פתוח וכנה וחופשי
ולהבין שהתורה היא של כולם

367
00:31:45,009 --> 00:31:49,260
וההלכה היא לא רק משהו סגור
.ששמור לכאלה או כאלה אנשים

368
00:31:49,276 --> 00:31:56,950
,אני אומנם אדם שחי במרכז תל אביב
.אבל כל הזמן השיח הזה היהודי נמצא סביבי

369
00:31:57,269 --> 00:32:01,940
,כל הזמן, לא משנה מה
,גם בתוך החברה החילונית שבה אני מתנהל

370
00:32:01,971 --> 00:32:05,980
,בעולם המוזיקה, בעולם הטלוויזיה
,עולם הפרסום, מה שנקרא

371
00:32:06,574 --> 00:32:09,470
זה משהו שאני כל פעם מזכיר לעצמי
...כי אני אומר: בלי זה

372
00:32:09,498 --> 00:32:12,275
.זה השורש לכול בעיניי, כמו שאני תופס אותו
.יפה מאוד-

373
00:32:12,293 --> 00:32:14,510
.יש לך גם שכן שמזכיר לך כל יום
.נכון-

374
00:32:14,737 --> 00:32:18,851
.מי השכן? ספר לנו. -אנחנו דיברנו לפני כן
.האדמו"ר הרב טייטלבאום הוא השכן שלי

375
00:32:19,214 --> 00:32:22,710
.האדמו"ר יש לומר. ממש דלת מולי
כשהגעתי להשכיר את הדירה

376
00:32:22,741 --> 00:32:25,030
...אז אני זוכר שהסתכלתי אז

377
00:32:25,217 --> 00:32:30,110
,הייתי אצל בחור, אצל סופר סת"ם
,שבא לסדר לי את המזוזות בבית

378
00:32:30,147 --> 00:32:31,150
?אז הוא שאל אותי: איפה אתה גר

379
00:32:31,189 --> 00:32:33,434
אז אמרתי לו: אני גר ברחוב כזה וכזה
.בתל אביב

380
00:32:33,464 --> 00:32:34,924
?הוא אומר לי: באמת? באיזה מספר את גר
.אמרתי לו

381
00:32:34,949 --> 00:32:38,542
אז הוא אומר לי: אתה יודע בכלל
?מול מי אתה גר? יש לך מושג

382
00:32:38,572 --> 00:32:39,569
.וואו! -אמרתי לו: תשמע, כן

383
00:32:39,598 --> 00:32:41,180
.כשהגעתי הבנתי

384
00:32:41,927 --> 00:32:46,640
,אותות, אותות ומופתים לגור מול האדמו"ר
?נו, איזה סימן יותר מזה

385
00:32:46,746 --> 00:32:48,490
.זכות גדולה
.יש לך גם אדמו"ר לידך, ברוך השם-

386
00:32:48,949 --> 00:32:52,392
"כבר בחרת פסוק מ"שיר השירים
?בשביל לשיר עליו

387
00:32:52,419 --> 00:32:58,556
אני עורך משהו כי המון הלחינו
,חתיכה ספציפית, לצורך העניין

388
00:32:58,576 --> 00:33:02,240
,כמה פסוקים שבאים אחד אחרי השני
ולא, דווקא אני רציתי לקחת איזשהו משהו

389
00:33:02,282 --> 00:33:04,751
.ולהרכיב איזשהו משהו מתוך הדבר הזה

390
00:33:05,153 --> 00:33:09,130
,אלינו הצטרף הרב מרדכי לוי
.שמיד נתבשם מדבריו

391
00:33:09,176 --> 00:33:13,973
שלום עליכם. -זהו, ואני עוד רוצה עדיין
.להקשות על הרב אסוס

392
00:33:14,368 --> 00:33:20,830
."כתוב "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה
.הפרשה נקראת שמות. -הספר כולו

393
00:33:21,150 --> 00:33:24,867
.כן, הספר כולו שמות
,אנחנו מכירים את השמות

394
00:33:25,120 --> 00:33:30,435
,אבל יש כל כך הרבה התרחשויות
,אנחנו קוראים על פרעה, על המכות

395
00:33:31,022 --> 00:33:33,589
?"כל כך הרבה תיאורים, ודווקא "שמות

396
00:33:34,942 --> 00:33:39,866
.מעניין שהשם של בראשית מאוד מתאים לספר
,בראשית זו באמת ההתחלה

397
00:33:39,900 --> 00:33:41,750
,ההתחלה של היצירה
,ההתחלה של האבות

398
00:33:41,786 --> 00:33:46,707
.ההתחלה של הקמת עם ישראל
,ויקרא - שהקב"ה קורא למשה

399
00:33:46,734 --> 00:33:49,720
,מלמד אותו על הקורבנות
הקרבה של הקב"ה לעם ישראל

400
00:33:49,749 --> 00:33:50,590
.עם הקורבנות

401
00:33:51,564 --> 00:33:54,070
ספר במדבר זה באמת
,כל מה שהיה במדבר

402
00:33:54,108 --> 00:33:55,410
.כל הסיפורים שקרו במדבר

403
00:33:55,872 --> 00:33:59,330
דברים זה שמשה רבנו חוזר
,על כל התורה כולה

404
00:33:59,648 --> 00:34:00,963
.משנה תורה נקרא דברים

405
00:34:01,651 --> 00:34:06,290
ספר שמות זה כזה נראה בלי קשר
.לספר או לפרשה

406
00:34:07,290 --> 00:34:12,152
כנראה שזה הבסיס
.של כל מה שנראה בספר שמות

407
00:34:13,350 --> 00:34:14,748
?למה יש שמות

408
00:34:15,370 --> 00:34:17,635
,הקב"ה מדמה אותנו גם כן לכוכבים

409
00:34:18,714 --> 00:34:21,120
.ולכוכבים הקב"ה קורא שמות

410
00:34:21,578 --> 00:34:27,420
."מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא"
?מה הכוונה

411
00:34:27,667 --> 00:34:30,210
?למה צריך שם לכל כוכב
."נקרא להם "כוכבים

412
00:34:30,686 --> 00:34:34,910
.לא. שמה כל אחד יש לו תפקיד מיוחד משלו

413
00:34:35,898 --> 00:34:38,897
אין כוכב שאחראי על משהו
.שהכוכב השני אחראי

414
00:34:39,525 --> 00:34:42,451
.יש את התפקיד שלו, את המזל שלו

415
00:34:42,698 --> 00:34:46,323
כתוב שבזמן המבול הקב"ה
,הוציא שני כוכבים מהמקום שלהם

416
00:34:46,730 --> 00:34:47,330
.נהיה מבול

417
00:34:47,980 --> 00:34:49,132
כל אחד יש לו תפקיד

418
00:34:49,490 --> 00:34:51,003
.ולכן לכל אחד יש שם

419
00:34:51,799 --> 00:34:58,117
,אם אנחנו רוצים בסיס לגאולה של עם ישראל
תדע לך שאתה חשוב

420
00:34:58,538 --> 00:35:00,414
ותדע לך שיש לך תפקיד

421
00:35:00,668 --> 00:35:04,686
ותדע לך שאף אחד לא יכול לעשות
.את התפקיד שלך

422
00:35:05,239 --> 00:35:06,160
.זה רק שלך

423
00:35:06,984 --> 00:35:09,980
,כשהגמרא אומרת על אדם, שלא עלינו
,פספס קריאת שמע

424
00:35:10,392 --> 00:35:15,717
,פספס, יום אחד לא קרא קריאת שמע
."אומרת הגמרא: "מעוות לא יוכל לתקון

425
00:35:15,948 --> 00:35:16,948
.גמרנו, פספסת

426
00:35:17,662 --> 00:35:22,170
מה אכפת לקב"ה? יש עוד מיליונים
.של קריאת שמע בעולם

427
00:35:22,778 --> 00:35:26,540
,לא, לא, לא, לא, לא
,קריאת השמע של ראובן היא עולם אחד

428
00:35:27,095 --> 00:35:29,270
.קריאת השמע של שמעון היא עולם אחר

429
00:35:29,728 --> 00:35:32,270
זה התפקיד שלך, אף אחד לא יכול
,לקחת לך אותו

430
00:35:32,581 --> 00:35:34,469
אף אחד לא יכול להשלים את החסר שלך

431
00:35:34,648 --> 00:35:38,737
ותדע לך שאתה חשוב אצל הקב"ה
.כמו כוכב. יש לך שם

432
00:35:39,248 --> 00:35:44,270
,אם אדם מרגיש ככה, הוא ייכנס לגאולה
,הוא ייכנס למתן תורה

433
00:35:44,430 --> 00:35:45,390
.הוא יודע שהוא חשוב

434
00:35:45,905 --> 00:35:49,338
,אם אדם מרגיש: אני אחד מתוך כמה מיליונים
 - שטויות, מה

435
00:35:49,608 --> 00:35:52,782
,אז אין סיכוי, הוא לא ייגאל
,הוא לא יקבל את התורה

436
00:35:52,947 --> 00:35:56,862
.הוא לא יבנה את המשכן
.מה זה קשור אליי? יש מי שיעשה את זה

437
00:35:56,965 --> 00:36:02,936
תדע לך, אתה אצל הקב"ה כוכב
.ויש לך את המזל שלך, את התפקיד שלך

438
00:36:03,272 --> 00:36:07,190
ומעניין מאוד, אנשים הרבה פעמים שואלים
?מהי תורת הקבלה

439
00:36:08,083 --> 00:36:13,210
זה מאוד מעניין, זה נראה שכל מה שלא נתפס
.זה קשור לתורת הקבלה

440
00:36:14,133 --> 00:36:21,203
 בכמה מילים, תורת הקבלה היא להסביר לנו
שתדע לך, שכל מה שאתה עושה כאן

441
00:36:21,719 --> 00:36:23,150
.זה עולמות שלמים

442
00:36:23,669 --> 00:36:28,180
,אתה עושה מצווה אחת הכי קטנה שיש
,"ברכת "שהכול נהיה בדברו

443
00:36:28,840 --> 00:36:32,230
.אין עולם אחד שלא מקבל אור

444
00:36:33,024 --> 00:36:37,400
כתוב באר"י הקדוש שכל העולמות כולם
הם כמו עמוד אחד גדול באמצע

445
00:36:38,023 --> 00:36:40,000
.ומחוברים לו מלא מלא מלא פעמונים

446
00:36:40,739 --> 00:36:45,176
- אתה נותן תזוזה הכי קטנה למטה
.כל הפעמונים זזים

447
00:36:45,326 --> 00:36:47,250
.תיאור מדהים
.הכול מרעיש-

448
00:36:47,345 --> 00:36:49,790
.הכול מתמלא
.אם זו מצווה - הכול מתמלא אור

449
00:36:50,099 --> 00:36:53,310
,ואתה לא יכול לתת את זה למישהו אחר
.זה שלך

450
00:36:53,770 --> 00:36:57,520
,כשבן אדם מרגיש ככה - אני אגאל
,אני אקבל את התורה

451
00:36:57,555 --> 00:37:00,370
אני מוצלח, אני, יש לי
.את התפקיד שלי בעולם

452
00:37:00,408 --> 00:37:03,170
זה נקרא ספר שמות - יש לך
.שם כמו כוכבים

453
00:37:03,466 --> 00:37:06,090
יפה מאוד. אני אהבתי שאמרת
.שאצל הקב"ה אתה כוכב

454
00:37:06,682 --> 00:37:07,970
.נכון
.חזק מאוד-

455
00:37:08,094 --> 00:37:11,110
?הרב מרדכי, מה שלומך
.ברוך השם, נפלא-

456
00:37:11,592 --> 00:37:12,420
.טוב להיות פה שוב

457
00:37:13,523 --> 00:37:19,780
,ובכן, בפרשה שלנו יש מוסר השכל
.דבר והיפוכו

458
00:37:20,565 --> 00:37:22,850
.אני אתן את זה על פי סיפור, משל קטן

459
00:37:23,285 --> 00:37:28,650
מסופר על עכבר שהסתובב לו לאיטו
.בנחת, בשלווה

460
00:37:28,850 --> 00:37:32,300
,פתאום מגיע חתול, אוו
רואה עכבר, חתול ועכבר

461
00:37:32,968 --> 00:37:35,420
,רץ אחריו
.והעכבר נס מפניו

462
00:37:35,525 --> 00:37:40,290
והחתול ממשיך. והנה, העכבר הצליח
,ככה לחמוק לאיזו פינה

463
00:37:40,652 --> 00:37:43,960
,רואה הפיל את המצב
תופס עם החדק שלו

464
00:37:44,272 --> 00:37:47,164
,ערימה, רגב של בוץ - פק
.משליך על העכבר

465
00:37:47,168 --> 00:37:49,621
,העכבר מקבל פתאום איזה בום
,הוא לא יודע מאיפה זה מגיע

466
00:37:50,092 --> 00:37:53,680
,איזה ממש משקל כבד, הוא לא יכול לזוז
.מה קורה? הוא לא יכול לזוז

467
00:37:54,124 --> 00:37:57,310
בקושי ככה, קצה מהזנב שלו
,הצליח קצת להוציא בחוץ

468
00:37:57,311 --> 00:38:01,960
?אבל הוא לא יכול לזוז. מה זה
?מי זה הרשע הזה שככה קובר אותו באדמה

469
00:38:02,229 --> 00:38:03,080
?יו, מה יהיה

470
00:38:03,443 --> 00:38:05,360
.אבל כמובן הוא רצה - כדי לעזור לו

471
00:38:06,026 --> 00:38:08,387
,החתול מחפש אותו, הוא לא מצליח
?איפה הוא

472
00:38:08,424 --> 00:38:11,140
?בינתיים העכבר בפנים, אומר: מה זה
?מי עשה לי את הדבר הזה

473
00:38:11,749 --> 00:38:15,120
,והנה, פתאום העכבר מרגיש: הו
.סוף סוף גואל

474
00:38:15,706 --> 00:38:19,722
איזה גרר מגיע ודרך הזנב
.מתחיל למשוך אותו החוצה

475
00:38:19,738 --> 00:38:23,016
,הוא אומר: הו, ברוך השם, ישתבח שמו
.סוף סוף מישהו מציל אותי

476
00:38:23,367 --> 00:38:27,443
אבל להפתעתו ולאכזבתו
.זה היה שיניו של החתול

477
00:38:27,694 --> 00:38:31,985
,והחתול משך את הזנב
.רואה את העכבר, אכל אותו ארוחה דשנה

478
00:38:32,956 --> 00:38:33,740
?מה המסקנה

479
00:38:34,060 --> 00:38:38,526
,לפעמים נדמה לנו שמישהו משליך עלינו בוץ
.הוא עושה את זה לרעתנו

480
00:38:38,583 --> 00:38:39,640
.אבל לא, זו הצלה

481
00:38:40,088 --> 00:38:44,231
ולעיתים מישהו מוציא אותנו מהבוץ
.הוא רק רוצה לאכול אותנו ולהשמיד אותנו

482
00:38:44,261 --> 00:38:45,460
.זה מה שהיה אצל פרעה

483
00:38:45,854 --> 00:38:51,523
אם נשים לב, אצל פרעה בתחילת הפרשה
?כתוב שאיך התחיל כל השעבוד הזה

484
00:38:51,824 --> 00:38:54,460
,הוא בא בהתחלה, אמר: רבותיי
.אנחנו פה רוצים לבנות בניין

485
00:38:54,583 --> 00:38:56,910
.מי שמגיע, על כל בלוק - מקבל דולר

486
00:38:57,370 --> 00:39:01,585
!דולר על כל בלוק? ישתבח שמו
.כולם הפשילו שרוולים, מתחילים לעבוד

487
00:39:01,596 --> 00:39:04,364
.נראה בחור נחמד הפרעה הזה
.כל הכבוד, תראה איזה יופי

488
00:39:04,410 --> 00:39:09,060
.פה רך. -וכל אחד... כן, בפה רך
.וכל אחד עוד בלוקים ועוד בלוקים

489
00:39:09,491 --> 00:39:12,480
.שש מאות בלוקים - שש מאוד דולר ליום
?מי מרוויח כזה דבר

490
00:39:12,832 --> 00:39:18,060
אבל מסתבר שזו הייתה סתם תרמית
.כדי לדעת מה התפוקה של כל אחד ואחד

491
00:39:18,112 --> 00:39:23,566
,ואז ממוחרת היו חייבים לעשות את זה
.וכמובן תוך עבדות בחינם, ללא תשלום

492
00:39:23,600 --> 00:39:26,210
מסתבר שהארת הפנים הזאת
.הייתה סתם בלוף

493
00:39:26,248 --> 00:39:30,380
,לעומת זאת, לקראת סוף הפרשה
רואים כאשר משה רבנו מגיע לפרעה

494
00:39:30,398 --> 00:39:32,890
,והוא אומר: הקב"ה שלח אותנו
.אמר: שלח את עמי

495
00:39:33,544 --> 00:39:37,820
!הוא אומר: סליחה? חצופים
מרגע זה, "תכבד העבודה על האנשים

496
00:39:37,841 --> 00:39:39,040
."ואל ישעו בדברי שקר"

497
00:39:39,299 --> 00:39:43,680
,ואז גם לא הביא להם, לא תבן
.היו צריכים לקושש והעבודה פי שניים

498
00:39:43,946 --> 00:39:46,520
?אז רגע, סליחה, אז מה
,אז משה רבנו, במקום לעזור לנו

499
00:39:46,650 --> 00:39:50,430
.הוא רק גרם לנו עוד יותר צרות
?אז מה יהיה

500
00:39:50,677 --> 00:39:54,249
אבל מסתבר
,שבזכות העינוי הזה שהיה לנו

501
00:39:54,250 --> 00:39:56,755
 .(קיבלנו קיצור פז"מ (פרק זמן מינימאלי
- קיצור פז"מ

502
00:39:56,808 --> 00:39:59,680
.במקום 400 שנה, היינו רק 210 שנה
?מדוע

503
00:39:59,957 --> 00:40:02,370
.כי קושי השעבוד השלים

504
00:40:02,533 --> 00:40:04,710
,ולכן כמה זה חשוב הדבר הזה
.המסר הזה

505
00:40:04,768 --> 00:40:06,060
,אנחנו פה בהידברות, ברוך השם

506
00:40:06,327 --> 00:40:09,182
,לא פעם נתקלים
,המון אנשים מתקשרים, באים אלינו

507
00:40:09,274 --> 00:40:11,747
:יש להם כל מיני צרות. אומר
.שמע, פיטרו אותי מהעבודה, כבוד הרב

508
00:40:11,761 --> 00:40:14,208
,דווקא התחלתי קצת לחזור בתשובה

509
00:40:14,238 --> 00:40:15,859
 - קצת להניח תפילין, לשמור שבת

510
00:40:16,295 --> 00:40:17,395
.כל הצרות עליי

511
00:40:17,589 --> 00:40:20,878
והוא לא יודע שהצרות האלה
.זה רק להפך, מזה הוא רואה ישועה

512
00:40:20,899 --> 00:40:23,795
,אני מכיר יהודי שעבד עשר שנים מחסנאי

513
00:40:24,213 --> 00:40:26,938
,עבד בסבלות
.כאשר אחרי עשר שנים פיטרו אותו

514
00:40:27,276 --> 00:40:30,405
בא, בכה: עד שהייתה לי פרנסה
?עשר שנים קבועה, מה

515
00:40:30,920 --> 00:40:34,145
אבל הסתבר שאחרי כחודשיים
מצא מקום עבודה אחר

516
00:40:34,803 --> 00:40:37,228
,במשרד ממוזג, קיבל גם רכב

517
00:40:37,356 --> 00:40:39,841
.משכורת כמעט פי שניים
,אמר: ישתבח שמו

518
00:40:39,900 --> 00:40:44,293
,טוב שזרקו אותי משם. אם לא
.עד היום הייתי עובד כל כך קשה

519
00:40:44,613 --> 00:40:47,516
,זאת אומרת, אנחנו פה, ברוך השם
,יש לנו פה כל מיני סדנאות

520
00:40:47,653 --> 00:40:51,345
.קואוצ'ינג, העצמה אישית ומאמנים

521
00:40:51,495 --> 00:40:54,090
,שהרבה אנשים בכל מיני מצבים בחיים
.לפעמים מתייאשים

522
00:40:54,140 --> 00:40:56,204
,חושבים שכאילו זרקו עליהם בוץ

523
00:40:56,270 --> 00:40:58,547
.אבל הם לא יודעים שהבוץ הזה זה הצלה

524
00:40:58,663 --> 00:41:02,001
,ולעיתים הארת פנים והצלחה כלשהי
,ככה פזיזה

525
00:41:02,069 --> 00:41:04,352
.זה רק אסון. -רגעי
.כן, בדיוק, רגעי-

526
00:41:04,464 --> 00:41:07,368
.זה המסר. -יפה מאוד, הרב מרדכי
.חזק וברוך

527
00:41:07,852 --> 00:41:12,752
אליך, אלעד. יש איזשהו מקרה
?שאתה זוכר? מקרה שריגש אותך

528
00:41:12,760 --> 00:41:15,016
?מקרה שטלטל אותך

529
00:41:15,047 --> 00:41:18,462
כי אנחנו ניגשים לעבודה
.די על אוטומט

530
00:41:19,152 --> 00:41:20,750
?יש איזשהו מקרה שמלווה אותך

531
00:41:21,671 --> 00:41:23,512
.יש הרבה מקרים שמלווים אותי

532
00:41:25,050 --> 00:41:29,230
,יש מקרה אחד שאני לא יודע עד כמה הוא מייצג
.כי באמת התהליכים יותר ארוכים

533
00:41:29,272 --> 00:41:33,139
.אבל אפשר ככה להזכיר מקרה של בחור

534
00:41:34,211 --> 00:41:40,510
,אני גר באור יהודה ואיזה בחור
בזמן שגרתי ברמת גן הוא הגיע

535
00:41:41,084 --> 00:41:44,814
.אליי לקליניקה עוד כשגרתי ברמת גן

536
00:41:45,242 --> 00:41:48,039
הוא דווקא גר
באזור של העיר שלי

537
00:41:48,524 --> 00:41:50,030
.כיום, באזור של אור יהודה

538
00:41:50,446 --> 00:41:55,459
,הוא הגיע עם איזושהי הפרעת קול מסוימת
.שאדם מדבר בקול מאוד גבוה

539
00:41:55,667 --> 00:41:59,000
,גם כשהוא נער
,הוא היה בן 17, משהו כזה

540
00:41:59,239 --> 00:42:00,544
.היה מדבר בקול כזה

541
00:42:01,486 --> 00:42:05,475
לפעמים קצת אפשר לראות כאלה אנשים
.שמדברים ככה בצורה כזאת

542
00:42:05,955 --> 00:42:08,144
מייחסים את זה הרבה פעמים
,לאיזשהו קושי רגשי

543
00:42:08,176 --> 00:42:16,320
אבל אנחנו דווקא עבדנו על מרכיב
.שבאמת להוציא את הקול בצורה טובה ותקינה

544
00:42:17,303 --> 00:42:19,925
,התהליך, כמו בהרבה מקרים
.היה די קצר

545
00:42:20,152 --> 00:42:25,312
,והוא הצליח, אני חושב
אחרי שניים-שלושה מפגשים

546
00:42:25,804 --> 00:42:29,445
פשוט לחזור לקול
- שאף פעם הוא לא גילה

547
00:42:30,711 --> 00:42:33,242
,קול תקין וטבעי
.שנשמע מאוד מאוד שונה

548
00:42:34,641 --> 00:42:38,081
:ואני זוכר שהוא התקשר... אמרתי לו
.עכשיו בוא נתקשר לאבא

549
00:42:39,290 --> 00:42:41,832
,והוא התקשר, ואבא מזהה אותו בפלאפון

550
00:42:42,378 --> 00:42:44,864
.והוא עונה והוא לא מזהה את הקול

551
00:42:44,944 --> 00:42:46,231
.וואו
?הוא אומר לו: זה אתה-

552
00:42:46,714 --> 00:42:47,921
.וואו. -והוא לא האמין

553
00:42:48,270 --> 00:42:50,423
.זה היה בשבילי רגע מאוד מרגש

554
00:42:52,288 --> 00:42:54,826
.וזהו, אחר כך עשינו איזשהו מפגש מעקב

555
00:42:54,856 --> 00:42:58,096
,הוא רצה לוודא שהכול בסדר
.וככה שכחתי ממנו

556
00:42:58,762 --> 00:43:02,021
,אחרי שעברתי לאור יהודה
,אחרי כמה שנים

557
00:43:02,458 --> 00:43:07,459
אז יצא לי להסביר לאיזה בחור
,מבית הכנסת על המקצוע שלי

558
00:43:08,060 --> 00:43:10,977
...והוא אמר לי: אה
,והזכרתי את הסיפור הזה

559
00:43:10,997 --> 00:43:14,168
,אז הוא אמר לי: אה
.אני מכיר איזה בחור כזה

560
00:43:15,096 --> 00:43:18,856
ואיכשהו הסתבר, אסור היה לי
,לגלות שמות

561
00:43:18,885 --> 00:43:20,165
.איכשהו הסתבר שזה אותו בחור

562
00:43:20,350 --> 00:43:24,341
והוא אמר לי שהבחור הזה עבר
.מהפך רגשי מאוד מאוד משמעותי

563
00:43:25,200 --> 00:43:29,834
הרבה פעמים אני לא רואה עד כמה
,העניינים משפיעים באמת על הבחור

564
00:43:29,907 --> 00:43:31,968
כי הדיבור הוא איזשהו ראי של הנפש

565
00:43:33,107 --> 00:43:37,402
ושינוי בדיבור מאוד מאוד יכול ליצור
.שינוי בנפש

566
00:43:37,432 --> 00:43:39,272
.זה היה מאוד מרגש לראות את זה

567
00:43:39,285 --> 00:43:42,465
אני יכול לשנות קול
?שיהיה לי קול כמו הזמרים הנפלאים האלה

568
00:43:43,285 --> 00:43:45,370
?לסדר את זה
.אם אני אהיה תלמיד חכם כמוך - כן-

569
00:43:45,486 --> 00:43:46,501
.בוא נלמד חברותא

570
00:43:47,596 --> 00:43:51,256
שמע, זה מרגש מאוד
,כי, שוב, אני מכיר באופן אישי

571
00:43:51,292 --> 00:43:55,831
כמו כולם, כן? אנשים
,שהם בעלי מוגבלויות או בעלי מומים

572
00:43:55,861 --> 00:43:56,977
,כמו שדיברנו קודם

573
00:43:57,354 --> 00:43:59,136
,ולדעת שאפשר לצאת מן הבכה

574
00:43:59,992 --> 00:44:01,091
.לצאת לעולם אחר

575
00:44:01,141 --> 00:44:04,456
סוף סוף לדעת להשתמש ביכולות שלך
.זה דבר שהוא מדהים

576
00:44:05,331 --> 00:44:07,891
,אנחנו רואים גם את משה רבנו
,שזו הדוגמה

577
00:44:08,368 --> 00:44:11,584
כבד פה וכבד לשון
ועדיין מנהיג את עם ישראל ביד רמה

578
00:44:11,710 --> 00:44:13,968
.ועושה, מחולל עולמות

579
00:44:14,979 --> 00:44:18,069
.זה מדהים ומרגש ביחד
והנה דוגמה חיה בת זמננו

580
00:44:18,108 --> 00:44:20,746
,שאנחנו שומעים את העדויות הללו
.זה ממש מרגש

581
00:44:21,066 --> 00:44:23,968
אני לא רוצה, אבל אנחנו
.צריכים לסיים את התוכנית

582
00:44:24,010 --> 00:44:26,048
אבל אני רוצה לסיים יחד איתכם

583
00:44:27,214 --> 00:44:32,588
:בתבונה מן הפסוק הידוע
אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך"

584
00:44:32,842 --> 00:44:35,175
כי המקום אשר אתה עומד עליו"
."אדמת קודש הוא

585
00:44:35,196 --> 00:44:38,188
ככה אומר הקב"ה למשה
.כאשר הוא נגלה אליו

586
00:44:38,492 --> 00:44:42,032
,הקב"ה מבקש ממשה לחלוץ נעליים
.לחלוץ נעליים

587
00:44:42,581 --> 00:44:45,784
כתוב במדרש רבה
שהנעליים מסמלות את החומריות

588
00:44:46,177 --> 00:44:49,479
ובאמירה הזאת השם גילה לכולנו
:יסוד גדול מאוד

589
00:44:49,728 --> 00:44:54,707
- כדי להתקדש, כדי להתקדם ברוחניות
.חייבים להשיל משהו מן החומריות

590
00:44:55,566 --> 00:44:59,292
אז אני רוצה לאחל לכולנו
:שנצליח ליישם יסוד זה בחיים שלנו

591
00:44:59,376 --> 00:45:01,584
 - בכל פעם שנרצה להתקדם ברוחניות

592
00:45:01,658 --> 00:45:04,384
,במקום ללכת ראש בקיר ולנסות בכוח

593
00:45:04,727 --> 00:45:09,223
להרפות קצת, להשיל מעלינו
איזשהו אזיק של גשמיות

594
00:45:09,664 --> 00:45:11,674
.וממילא זה ידחוף אותנו כבר קדימה

595
00:45:12,007 --> 00:45:14,798
,אני רוצה להודות לרב אליהו אסוס
,שהיה איתנו כאן

596
00:45:14,876 --> 00:45:16,456
,לקלינאי התקשורת אלעד כהן

597
00:45:16,744 --> 00:45:18,632
,לזמר וליוצר דודי בר דוד

598
00:45:18,821 --> 00:45:20,417
,לרב אייל ישראל שטרנליב

599
00:45:20,620 --> 00:45:23,068
לסטנדאפיסט היקר הרב יעקב חמו

600
00:45:23,306 --> 00:45:26,030
,וגם לרב מרדכי לוי, שהצטרף אלינו

601
00:45:26,330 --> 00:45:28,688
:ללהקת הבית שלנו
,דן עטר על הגיטרה

602
00:45:28,720 --> 00:45:31,409
,חובב הילל על הדרבוקה
רפי אבידני על הבגלמה

603
00:45:31,415 --> 00:45:34,225
ואורח שלנו, שהגיע אלינו
,במיוחד לתוכנית הזאת

604
00:45:34,584 --> 00:45:35,601
.אלמוג חליווה

605
00:45:35,816 --> 00:45:39,751
,אני רוצה להודות לבת-אל היקרה

606
00:45:39,799 --> 00:45:43,434
שטרחה מצפון הארץ והביאה לנו
,את העוגות המדהימות האלו

607
00:45:43,475 --> 00:45:46,215
שהיה לי מאוד קשה להנחות את התוכנית
עם כל הריח

608
00:45:46,350 --> 00:45:48,967
,ולראות את הפירות
.והכול כל כך עסיסי ויפה

609
00:45:49,701 --> 00:45:51,895
.בת-אל קייקס, תודה רבה לך ממש

610
00:45:52,307 --> 00:45:56,264
והתודה הגדולה לכם הצופים
.שאתם איתנו בכל שבוע ושבוע

611
00:45:56,488 --> 00:45:59,210
.תודה רבה לכם
גם בעזרת השם אנחנו נתראה בשבוע הבא

612
00:45:59,443 --> 00:46:01,210
.באותו יום, באותה שעה

613
00:46:01,489 --> 00:46:05,406
אני רוצה לתת לכם טעימה ככה
."מהשיר שנקרא "למסטק

614
00:46:05,680 --> 00:46:07,024
.זה בהשראתו של דודי

615
00:46:07,315 --> 00:46:10,364
אני שמעתי את הערבית שלו
.הכל כך יפה מתנגנת לי באוזן

616
00:46:10,385 --> 00:46:12,743
.אני רוצה לתת לך משהו ככה בחזרה