הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - האם קצב החיים המהיר רומז על הגאולה הקרובה?

הרב זמיר כהן

מה הסיבה שהחיים היום כל כך מהירים, והאם זה קשור להתקרבות הגאולה? הרב זמיר כהן מגלה פרטים מפתיעים על ימות המשיח 

(אורך 3:21)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,400 --> 00:00:08,393
?מה הסיבה שהחיים היום כל כך מהירים

2
00:00:08,666 --> 00:00:11,140
?האם יש לזה קשר להתקרבות של הגאולה

3
00:00:11,946 --> 00:00:19,560
,אין ספק שהמהירות של הזרימה שיש בדור הזה
,שהכול הרבה יותר מהיר והכול הרבה יותר רץ

4
00:00:19,960 --> 00:00:24,386
ודאי שזה קשור לעניין של תקופת הגאולה
.של ביאת המשיח

5
00:00:26,576 --> 00:00:31,400
רק יש הבדל אחד: היום כל הדברים
,שנעשים במהירות

6
00:00:31,443 --> 00:00:35,616
,מה שפעם היה לוקח הרבה זמן
,כמו להגיע ממקום למקום, לבשל

7
00:00:35,983 --> 00:00:37,216
?פעם, כמה זמן היה לוקח

8
00:00:37,776 --> 00:00:41,540
,אישה הייתה רוצה עוף לארוחת צוהריים
,קמה בבוקר, קונה את העוף החי

9
00:00:41,682 --> 00:00:46,982
,הולכת לשוחט, מורטת את הנוצות, מים, מלח
,מבעירה עצים, אחר כך הגז

10
00:00:47,656 --> 00:00:50,376
.לפני זה היה את הפרימוס עם הנפט
.תהליך שלם

11
00:00:50,980 --> 00:00:57,066
,היום, אישה מוציאה מהמקפיא עוף קפוא
,קצת תבלינים, שקית, מכניסה למיקרוגל

12
00:00:57,123 --> 00:00:58,750
.יש לה כבר ארוחת צוהריים

13
00:00:59,176 --> 00:01:01,036
.הכול הרבה יותר זריז, הרבה יותר מהיר

14
00:01:01,653 --> 00:01:06,313
גם הטכנולוגיה, היום אתה יכול לשמוע
.שיעורי תורה במהירות

15
00:01:08,083 --> 00:01:13,950
,בתקופת הבן איש חי - היה ענק בתורה
,לפני כ-100 שנה

16
00:01:15,370 --> 00:01:17,583
אדם שהיה רוצה לשמוע שיעור
,מהבן איש חי

17
00:01:19,486 --> 00:01:21,560
.היה צריך להגיע לבגדד, לשבת בשיעור

18
00:01:23,120 --> 00:01:26,906
היום, אדם רוצה לשמוע את מרן
,הרב עובדיה יוסף, כבר נפטר

19
00:01:27,750 --> 00:01:29,606
,אבל אתה יכול גם לראות אותו
.לא רק לשמוע אותו

20
00:01:30,450 --> 00:01:35,756
הטכנולוגיה של היום מאפשרת זריזות
.בכל דבר

21
00:01:36,486 --> 00:01:39,860
מצד שני, היא גם הפכה להיות
.הניסיון הכי גדול

22
00:01:40,213 --> 00:01:45,630
האם ננצל את הזמן שנותר לנו לדברים טובים
ואז נחכים בתורה לחסדים, מצוות

23
00:01:45,676 --> 00:01:50,110
או שנשרוף את הזמן רק לשוטט
.בווטסאטפים ובאינטרנט ובחדשות

24
00:01:50,190 --> 00:01:54,060
,כמה שעות אדם שורף, זה החיים שלו
.שורף אותם על כלום

25
00:01:54,536 --> 00:01:59,956
זה כנגד זה, יש את הניסיון, צריך להיות
,איתן וחזק לנצל את הזמן שנשאר פנוי

26
00:01:59,983 --> 00:02:04,563
,מה שלא היה בדורות הקודמים
,כדי להתעלות יותר, לנצל יותר

27
00:02:04,913 --> 00:02:05,790
.להחכים יותר

28
00:02:07,030 --> 00:02:12,240
אבל אין ספק שכל המהירויות האלה
הן חלק מההכנה שהקב"ה מכין את העולם

29
00:02:12,650 --> 00:02:16,336
לקראת הגאולה, רק שאז הכול יהיה
.מההיבט הרוחני

30
00:02:16,460 --> 00:02:20,916
,כמו הכנה שאנחנו מכינים את עצמנו
אבל אז הכול יהיה מההיבט הרוחני

31
00:02:20,970 --> 00:02:24,106
,של מעברים מהירים, חז"ל מתארים
.ממקום למקום

32
00:02:24,616 --> 00:02:27,640
,למשל, אליעזר עבד אברהם
,שהיה בדרגה רוחנית גבוהה

33
00:02:28,130 --> 00:02:29,190
.הייתה לו קפיצת הדרך

34
00:02:30,523 --> 00:02:34,920
,קפיצת הדרך, פירושו של דבר, נעלם כאן
.מופיע במקום אחר

35
00:02:35,553 --> 00:02:37,056
.מה שהיום נחשב מדע בידיוני

36
00:02:37,316 --> 00:02:39,993
,עשו סרטים כאלה, שאדם יכול להיעלם מפה
,להופיע שם

37
00:02:40,340 --> 00:02:42,956
,והם לא יודעים שיש בחז"ל דבר כזה
.קפיצת הדרך

38
00:02:43,386 --> 00:02:50,180
בספר "המהפך" בחלק הרביעי יש על העניין הזה
של תורת היחסות, דברים שהם נוגעים יותר

39
00:02:50,423 --> 00:02:54,710
לאפשרות הזאת של איך ייתכן שאדם ייעלם מפה
.ויופיע פתאום במקום אחר

40
00:02:54,750 --> 00:02:59,926
.היום המדע מכיר בזה שעקרונית זה אפשרי
,עדיין לא הגיעו לפיתוח המעשי

41
00:03:00,026 --> 00:03:01,610
.אבל טוענים שעקרונית זה אפשרי

42
00:03:02,110 --> 00:03:08,210
ובימות המשיח, ודאי שהעולם יגיע
.לממדים אחרים, למצבים שונים

43
00:03:08,496 --> 00:03:13,593
ואשרי אדם שזוכה להכין את עצמו כראוי
בעודנו נמצאים בתקופת הניסיון

44
00:03:13,886 --> 00:03:15,380
.לקראת חיי העולם הבא