הרב ברוך רוזנבלום

יורדים למצרים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה פחד יעקב לרדת למצרים? מה הדבר שגורם לקרבה בין בני אדם? וכמה שמות יש לקדוש ברוך הוא?