חינוך וילדים: צבי יחזקאלי בשיחה פתוחה עם הרב דניאל כהן

ערוץ הידברות

את מי מחנכים קודם - אותי או את הילדים? האם הילדים שלי הם שיבוט של עצמי או שאני מפנה להם מרחב גדילה אמיתי? צבי יחזקאלי נפגש עם הרב דניאל כהן לשיחה פתוחה על חינוך, ילדים ונתינה, בליווי קטעי נגינה ושירה.

רוצים לשמוע עוד מהרב דניאל? התקשרו 054-4838762 או כנסו אל www.ravdaniel.net

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,720 --> 00:00:02,320
,אתה יודע, הרב
,יש איזה נתון מעניין

2
00:00:02,400 --> 00:00:03,680
.אני הבנתי ממנו הרבה

3
00:00:03,760 --> 00:00:07,040
לכל מנהיגי אירופה המערבית
.אין ילדים

4
00:00:07,120 --> 00:00:08,560
.אין להם ילדים

5
00:00:08,640 --> 00:00:10,840
,גם כשגרתי באירופה
:כששאלתי את השכנים שלי

6
00:00:10,920 --> 00:00:12,480
?למה אין לכם ילדים

7
00:00:12,560 --> 00:00:14,600
:אז הם אמרו
.זה עושה רעש בסוף שבוע

8
00:00:14,680 --> 00:00:17,000
,האמת, הם צודקים
.זה עושה רעש בסוף שבוע

9
00:00:22,400 --> 00:00:25,040
,אתה יודע, הרב
,יש דבר אחד שלא לימדו אותנו

10
00:00:28,080 --> 00:00:29,440
- והוא לדעתי הכי חשוב

11
00:00:29,520 --> 00:00:31,480
?איך זה להיות אבא
?איפה לומדים את זה

12
00:00:31,560 --> 00:00:33,800
?איפה לומדים להיות בן זוג? חבר

13
00:00:35,800 --> 00:00:37,560
.רד איתי לבייסמנט, להתחלה

14
00:00:37,640 --> 00:00:40,480
קול דודי דופק"

15
00:00:41,080 --> 00:00:45,880
."פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי"

16
00:00:51,840 --> 00:00:53,880
,אתה יודע, הרב
שהנושא עכשיו

17
00:00:53,960 --> 00:00:55,920
הוא בטח נושא
שימשוך הרבה תשומת לב

18
00:00:56,000 --> 00:00:57,760
כי כל מי
,שיש לו ילדים

19
00:00:57,840 --> 00:01:00,360
איכשהו הוא עובר
בכל השאלות הללו

20
00:01:00,440 --> 00:01:04,240
:של... רגע, בהתחלה זה היה
?למה בכלל ילדים

21
00:01:04,320 --> 00:01:09,000
וכשיש אותם, אתה נכנס לעולם שלם
של השתקפויות וסימנים

22
00:01:09,080 --> 00:01:11,440
.ועבודה מול גידול הילדים

23
00:01:11,520 --> 00:01:14,560
,אבל בוא נתחיל
.כמו שתמיד אנחנו מתחילים, בבייסמנט

24
00:01:15,160 --> 00:01:18,560
הזכרתי לך שהיו לי
:שכנים באירופה שאמרו

25
00:01:18,640 --> 00:01:20,760
.למה ילדים? זה עושה רעש

26
00:01:20,840 --> 00:01:23,880
איפה כתוב בתורה
שאני צריך להביא ילדים

27
00:01:24,240 --> 00:01:28,680
ולהיות כזה בשביל הילדים
?ולמסור את נפשי בשביל הילדים

28
00:01:30,760 --> 00:01:32,320
,אתה יודע, צבי

29
00:01:33,120 --> 00:01:34,400
,אנחנו כל הזמן

30
00:01:34,480 --> 00:01:37,200
במציאות שלנו
,כבני אדם

31
00:01:37,800 --> 00:01:39,720
.נבראנו בצלם אלוקים

32
00:01:40,280 --> 00:01:42,760
זה אומר שהחיים שלנו באיזשהו אופן

33
00:01:42,840 --> 00:01:46,160
הם השתקפות של השם יתברך
.בתוך המציאות

34
00:01:47,040 --> 00:01:50,440
אז כמו שראינו
,שהוא ברא את העולם מאהבה

35
00:01:50,520 --> 00:01:54,000
שיהיו שניים, שיהיה מי לאהוב
,ומי שיאהב אותו

36
00:01:54,840 --> 00:01:58,600
,"הוא גם ברא, בלשון "בר

37
00:01:58,680 --> 00:02:02,040
"...שלשון "בר", "בראשית בר

38
00:02:02,120 --> 00:02:04,680
.זה שיהיו לו בנים

39
00:02:05,840 --> 00:02:10,360
.ולבנים האלה הוא מעניק חיים בכל רגע

40
00:02:11,280 --> 00:02:13,680
.אז גם שם אנחנו מידמים אליו

41
00:02:13,760 --> 00:02:16,480
זאת אומרת, שלהביא ילד לעולם

42
00:02:16,560 --> 00:02:21,600
זה בעצם לממש את הייעוד שלנו
.להיות בצלם אלוקים

43
00:02:23,000 --> 00:02:26,280
,מי שאין לו את זה, צבי
.קשה לענות לו למה להביא ילדים

44
00:02:26,360 --> 00:02:30,760
:אפשר לדבר איתו... כאילו
?מי יטפל בך כשתהיה זקן

45
00:02:30,840 --> 00:02:32,920
...או איזה המשך
.מי ימשיך... כן-

46
00:02:33,000 --> 00:02:34,600
?כן, מי ימשיך אותך

47
00:02:34,680 --> 00:02:36,520
.ואיך... כל מיני דברים

48
00:02:36,600 --> 00:02:39,480
,אפשר להגיד אותם
,אבל אתה כבר שומע

49
00:02:39,560 --> 00:02:41,240
.זה כבר לא עובד הדיבורים האלה

50
00:02:41,320 --> 00:02:45,560
כי יש אלף ואחד אופנים שבהם
,האדם יכול למצוא את ההמשך שלו

51
00:02:45,640 --> 00:02:48,880
אדם יכול למצוא
.את בית האבות שהוא יגור בו

52
00:02:49,840 --> 00:02:52,640
,אבל שהוא יידמה אל השם

53
00:02:53,040 --> 00:02:56,920
יעניק חיים, יאהב את החיים האלה

54
00:02:57,640 --> 00:02:59,200
,ויקיים אותם

55
00:02:59,840 --> 00:03:01,440
.זה רק דרך ילדים

56
00:03:02,080 --> 00:03:04,160
.רק ככה האדם נהיה לאדם

57
00:03:05,240 --> 00:03:08,680
.ואז מגיע השלב שהוא אומר: אני רוצה

58
00:03:08,760 --> 00:03:11,720
,זה מסוג הדברים, אגב
,לפחות מהניסיון שלי

59
00:03:11,800 --> 00:03:14,960
:בתור אדם שהיה בצד האירופי, שאמר
?רגע, למה צריך את זה

60
00:03:15,040 --> 00:03:16,760
- זה יפריע לי, וכולי

61
00:03:16,840 --> 00:03:22,200
הבין שבעצם זה חלק מהעניין
של ההשתקפות של החיים של השם

62
00:03:22,280 --> 00:03:25,600
,ואם יש לי אבא בשמיים
,אני צריך להיות אבא למישהו פה

63
00:03:25,680 --> 00:03:28,040
.לפחות בייביסיטר לילדים של האבא
...אוקיי-

64
00:03:28,120 --> 00:03:32,600
...אז מגיע הרגע שאתה
.פתאום נפתח הלב ואתה רואה את זה

65
00:03:32,680 --> 00:03:36,800
,צריך איזו פתיחת לב כזאת
.לדעת שאתה רוצה להיות בנתינה

66
00:03:36,880 --> 00:03:39,520
.לראות את המקום מרחוק, לראות רחוק

67
00:03:39,600 --> 00:03:41,720
ואז אתה מחליט שאתה מביא אותם

68
00:03:41,800 --> 00:03:44,320
.ומתחבר קודם כול לבת הזוג

69
00:03:44,400 --> 00:03:48,320
,זה די דומה לזוגיות
של מלבד שהוא טוב

70
00:03:48,400 --> 00:03:49,880
,ללבד שהוא לא טוב

71
00:03:49,960 --> 00:03:54,160
,ואז להתחבר
.ואז מתחילה מערכת הנתינה

72
00:03:54,520 --> 00:03:57,800
.וזה מאוד קשה. -כן

73
00:03:57,880 --> 00:04:02,920
,אני רוצה לומר
,שכמו שאמרת במערכת הזוגיות

74
00:04:03,000 --> 00:04:07,720
הרי יש עוד מדרגה פה
?לאהבה שאנחנו כל כך עוסקים בה, כן

75
00:04:07,800 --> 00:04:12,080
,והיא שלא רק שיש כאן אהבה והענקה

76
00:04:12,160 --> 00:04:16,440
אלא יש גם כן אהבה
שהיא גילוי של האיחוד

77
00:04:16,520 --> 00:04:17,680
.שבינך לבין אשתך

78
00:04:18,120 --> 00:04:20,160
הרי בסופו של דבר, מה שכתוב בתורה

79
00:04:20,240 --> 00:04:22,640
על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו"

80
00:04:23,200 --> 00:04:24,320
ודבק באשתו"

81
00:04:24,400 --> 00:04:26,200
."והיו לבשר אחד"

82
00:04:26,280 --> 00:04:27,440
"...והיו לבשר אחד"
הם יהיו לבשר אחד-

83
00:04:27,520 --> 00:04:29,120
?או שהילדים יהיו הבשר האחד של שניהם

84
00:04:29,640 --> 00:04:30,840
.הילדים, בדיוק

85
00:04:30,920 --> 00:04:33,960
.אה, אלה הילדים
.יהיו הבשר האחד של שניהם-

86
00:04:34,040 --> 00:04:35,360
כי הרי שני גופים

87
00:04:35,440 --> 00:04:37,440
לא יכולים להיות
,במקום אחד

88
00:04:37,520 --> 00:04:39,240
.אלא בילד

89
00:04:39,640 --> 00:04:41,160
אז המימוש של האהבה

90
00:04:41,240 --> 00:04:42,840
,שבין שני בני הזוג

91
00:04:42,920 --> 00:04:44,360
המימוש של היכולת שלנו

92
00:04:44,440 --> 00:04:46,560
,באמת להעניק חיים

93
00:04:46,640 --> 00:04:47,800
.זה מה שנמצא שם

94
00:04:47,880 --> 00:04:49,840
,אבל אתה צודק לגמרי

95
00:04:49,920 --> 00:04:51,880
...זה לא מסע פשוט, הרי

96
00:04:51,960 --> 00:04:54,200
,בהתחלה זה נחמד
.כשהם קטנים זה תמיד נחמד

97
00:04:54,280 --> 00:04:56,960
."זה באמת "היו לבשר אחד
,"אתה יודע, זה השלב של ה"אחותי-

98
00:04:57,040 --> 00:04:58,680
.כשהם עדיין מאוחים איתך
.כן-

99
00:04:58,760 --> 00:05:02,360
.הם עדיין אחד איתך
.אז נהיה "רעייתי". -בדיוק-

100
00:05:02,440 --> 00:05:04,920
,"ועכשיו לך תחפש את ה"תמתי

101
00:05:05,000 --> 00:05:06,880
.זה האתגר בעצם. -כן

102
00:05:06,960 --> 00:05:09,280
.של... בוא נתחיל בעצם בהתחלה

103
00:05:09,360 --> 00:05:12,240
...הם באמת
,זה מאוד חמוד כשזה בהתחלה

104
00:05:12,320 --> 00:05:14,600
אבל אז אתה רואה גם
את שרשת התביעות החדשה

105
00:05:14,680 --> 00:05:16,960
ואז זה באמת מטלטל את החיים שלך

106
00:05:17,040 --> 00:05:20,080
,כי אז אתה מבין שרגע
?מה זה? אחד במקום אחד

107
00:05:20,160 --> 00:05:23,840
אני בשבילו? איפה זה מתחיל
?ואיפה זה נגמר הדבר הזה

108
00:05:23,920 --> 00:05:25,520
...כן
.הבשר האחד הזה-

109
00:05:25,600 --> 00:05:28,520
טוב, אז קודם כול צריך לדעת

110
00:05:28,600 --> 00:05:34,600
שיש משהו מאוד נפלא
באיך שהשם מדבר איתנו

111
00:05:34,680 --> 00:05:38,280
,גם כשהוא מברך אותנו בברכה הזאת

112
00:05:38,360 --> 00:05:42,120
.שגם זה לשון של "בר", ברכה

113
00:05:42,200 --> 00:05:43,720
,בר-כל

114
00:05:43,800 --> 00:05:46,440
,אני מביא את החוץ אליך

115
00:05:46,520 --> 00:05:48,240
.כלומר השם רוצה אותנו

116
00:05:48,320 --> 00:05:53,360
,אז כשהוא מברך אותנו
,בברכה הראשונה שהוא מברך אותנו

117
00:05:53,440 --> 00:05:55,120
,"זה "פרו ורבו

118
00:05:55,200 --> 00:05:58,680
.שאתם גם כן תפרו ותרבו

119
00:05:58,760 --> 00:06:02,040
פרו" זה כאשר אני בעצם"
,עושה לעצמי פרי

120
00:06:02,120 --> 00:06:05,120
.אבל "רבו" זה שהוא גם כן שונה ממני

121
00:06:05,480 --> 00:06:06,560
.שונה ממני

122
00:06:07,040 --> 00:06:09,160
?מה זאת אומרת
.יש פה סוד גדול-

123
00:06:10,200 --> 00:06:13,200
הדיבור הראשון שהקב"ה אומר

124
00:06:13,280 --> 00:06:19,240
אל האיש שהוא בעצם האבא
,היותר קרוב שלנו, אברהם אבינו

125
00:06:19,320 --> 00:06:21,880
.זה "לך לך", לך לך

126
00:06:22,280 --> 00:06:26,800
?והמפרשים שואלים מה זה ה"לךָ" הזה

127
00:06:27,520 --> 00:06:29,800
?"לךְ" אני מבין, אבל "לךָ"

128
00:06:30,360 --> 00:06:35,320
,לעצמך, לטובתך, לפנימיותך
.לנקודה שלך. -אמת

129
00:06:35,400 --> 00:06:39,440
."אז שם רש"י אומר "להנאתך ולטובתך

130
00:06:39,920 --> 00:06:43,160
.כלומר, שאני רוצה אותך במיטבך

131
00:06:43,600 --> 00:06:47,360
,אז זה קודם כול ממד ראשון להורה

132
00:06:47,440 --> 00:06:52,640
שהוא פונה לילד שלו
,"ואומר לו "לך לך

133
00:06:53,000 --> 00:06:58,040
,אתה קרוב אליי
,אתה הבשר האחד שלי ואשתי

134
00:06:58,520 --> 00:07:03,120
אבל אתה גם הרבה מעבר
,למה שאי פעם יכולנו להיות

135
00:07:03,200 --> 00:07:08,520
אתה מגלה פנים שבנו שאנחנו גם כן
.לא נחשוף אותם אל העולם

136
00:07:08,960 --> 00:07:13,360
כל אחד מכם הוא משהו
.שהעולם צריך אותו

137
00:07:13,440 --> 00:07:15,440
."ואליו אתה אומר "לך לך

138
00:07:16,400 --> 00:07:18,960
הכוח הזה והיכולת הזאת

139
00:07:19,040 --> 00:07:25,040
זה בעצם המסוגלות שלנו
,לשלוח אותנו לדרכו

140
00:07:25,120 --> 00:07:26,800
.לספר את הסיפור שלו

141
00:07:27,200 --> 00:07:31,240
אתה יודע, אני חושב שאחד
מהמתחים הגדולים של הורים

142
00:07:31,320 --> 00:07:34,800
הוא שהם חושבים שהילד שלהם
.אמור להיות סוג של שיבוט שלהם

143
00:07:34,880 --> 00:07:37,400
הוא הולך בדרכי
או לפחות ממשיך את דרכי הנפלאה

144
00:07:37,480 --> 00:07:39,040
.שעשיתי בעולם. -כן, בדיוק

145
00:07:39,120 --> 00:07:41,320
ולא רק זה, זה נהיה יותר גרוע מזה

146
00:07:41,400 --> 00:07:43,480
מפני שלא רק שהוא רוצה
,שיהיה השיבוט שלו

147
00:07:43,560 --> 00:07:46,040
.הרבה פעמים הוא רוצה אותו תכשיט שלו

148
00:07:46,120 --> 00:07:48,760
,הילד נהיה ל... -"תראו איך הוא מנגן
"...תראו איך הוא

149
00:07:48,840 --> 00:07:53,040
...לגמרי, איך הוא המצליחן שמוכיח
.שאני לא הצלחתי-

150
00:07:53,600 --> 00:07:56,400
.או... -את ההצלחה שאני לא הספקתי
.בדיוק-

151
00:07:56,480 --> 00:07:59,480
.הוא כאילו ממחיש אותך

152
00:07:59,560 --> 00:08:03,920
אבל הטעות כאן היא שזה מאבד

153
00:08:04,000 --> 00:08:06,800
."את ה"בר" של ה"בראשית

154
00:08:06,880 --> 00:08:10,560
,לא, אני רוצה אותך ב"לך לך" שלך

155
00:08:10,640 --> 00:08:14,040
.אני רוצה אותך מספר את הסיפור שלך

156
00:08:14,120 --> 00:08:18,760
,אומנם אני גם רואה בך המשך

157
00:08:18,840 --> 00:08:23,320
גילוי וביטוי לכל מיני צדדים שבי
,שאני לא מימשתי

158
00:08:23,720 --> 00:08:26,040
,אבל חבוב, יש לי משהו להגיד לך

159
00:08:26,120 --> 00:08:30,160
אתה לא בוחר איזה מהם
.הוא ימחיש והוא יממש

160
00:08:31,480 --> 00:08:34,960
.וואו, זה... זה ממש עמוק

161
00:08:35,040 --> 00:08:37,960
,כי זה בעצם לך לך

162
00:08:38,040 --> 00:08:40,800
ואני צריך עכשיו להיות בעמדה
שהיא לא שיפוטית

163
00:08:40,880 --> 00:08:42,160
...ואני צריך לאהוב

164
00:08:42,240 --> 00:08:44,640
,הרי התחייבנו בעבר שהכול מתחיל באהבה

165
00:08:44,720 --> 00:08:48,200
,אנחנו בקומת האהבה
,אנחנו באהבת ילדינו

166
00:08:48,720 --> 00:08:50,600
שבעצם אני אוהב את הילד

167
00:08:50,680 --> 00:08:54,680
.ולא את הדרגה או את הכיוון

168
00:08:54,760 --> 00:08:56,960
,זאת אומרת
,גם אם הוא לא הולך לכיוון שלי

169
00:08:57,040 --> 00:08:58,240
...אני אוהב אותו

170
00:08:58,320 --> 00:09:02,080
,אני לא צריך לאהוב אותו
אלא אני מלכתחילה אוהב אותו

171
00:09:02,160 --> 00:09:03,240
?ולא משנה מה הוא יהיה

172
00:09:03,320 --> 00:09:06,360
.קודם כול, לא משנה מה הוא יהיה

173
00:09:06,440 --> 00:09:08,920
,ואם אני דוס והוא לא דוס
?אז אני אוהב אותו

174
00:09:09,000 --> 00:09:10,440
.אתה אוהב אותו

175
00:09:11,560 --> 00:09:13,240
,אני רוצה להגיד לך, צבי

176
00:09:14,000 --> 00:09:19,320
,כולנו עוברים דברים בחיים
...ואין משהו יותר

177
00:09:19,400 --> 00:09:22,720
אני יותר מתקשר

178
00:09:22,800 --> 00:09:28,200
,דרך רוח המציאות שהיא כולה אחת

179
00:09:28,280 --> 00:09:29,640
.מאשר אהבה

180
00:09:30,920 --> 00:09:35,440
,הבן שלי הוא לא היה בדיוק שיבוט

181
00:09:35,520 --> 00:09:36,320
.ועד היום

182
00:09:36,400 --> 00:09:41,200
...והיה שלב ש
.בסדר, אפשר שהוא לא ינגן בקלרינט-

183
00:09:41,280 --> 00:09:43,360
.אבל היה עוד יותר מזה

184
00:09:43,440 --> 00:09:45,680
.נפלא, הוא נפלא

185
00:09:45,760 --> 00:09:48,360
.אבל היה המון מתח

186
00:09:48,880 --> 00:09:51,080
,היה שלב שהוא היה בהודו

187
00:09:51,600 --> 00:09:54,480
.שאני אמרתי לעצמי: די, די, די, די

188
00:09:55,040 --> 00:09:57,320
.מתפלל, מברך, הכול

189
00:09:57,840 --> 00:09:59,960
,אבל יש דבר אחד שאולי אני לא עושה

190
00:10:00,680 --> 00:10:03,800
זה להיכנס למקום שבו אני

191
00:10:04,240 --> 00:10:07,080
.פשוט מקרין אליו אהבה

192
00:10:08,120 --> 00:10:12,160
,לא משנה איך הוא מתנהג, מה הוא בחר

193
00:10:13,040 --> 00:10:15,080
.אני פשוט מקרין אליו אהבה

194
00:10:16,000 --> 00:10:19,320
,וביליתי חצי לילה בזה, צבי

195
00:10:19,400 --> 00:10:22,840
,ממש, פשוט עם זה שאני אוהב אותו

196
00:10:22,920 --> 00:10:25,600
,אוהב אותו, אוהב אותו בגופו

197
00:10:25,960 --> 00:10:29,320
,אוהב אותו בנפשו, אוהב אותו במציאותו

198
00:10:29,880 --> 00:10:31,200
.ונשאר עם זה

199
00:10:32,760 --> 00:10:35,280
,למוחרת בבוקר הוא מתקשר אליי מהודו

200
00:10:36,040 --> 00:10:39,640
הוא אומר לי דבר
.שהיה מאוד נדיר לשמוע ממנו

201
00:10:41,120 --> 00:10:44,880
"?אבא"
"?כן? אתה מתקשר מהודו-"

202
00:10:44,960 --> 00:10:46,640
."כן"
"?למה-"

203
00:10:48,000 --> 00:10:50,560
...האמת, התקשרתי"

204
00:10:50,640 --> 00:10:53,320
האמת שרק רציתי להגיד לך"
."שאני אוהב אותך

205
00:10:53,920 --> 00:10:54,800
.מקסים

206
00:10:55,880 --> 00:10:59,560
העוצמה של האהבה
שיכולה להתעורר בליבנו

207
00:10:59,640 --> 00:11:01,640
לתת לילד מקום

208
00:11:02,040 --> 00:11:04,920
זאת עוצמה אלוקית
שהיא עוברת

209
00:11:05,000 --> 00:11:07,800
.מפני שהמציאות היא אחת

210
00:11:08,960 --> 00:11:10,240
...אתה יודע, הוא

211
00:11:10,320 --> 00:11:12,360
הבורא הוא האבא של כולנו

212
00:11:12,440 --> 00:11:14,520
,והוא אוהב אותנו במהות

213
00:11:14,600 --> 00:11:16,320
,ונכון שצריך לכוון אותנו

214
00:11:16,400 --> 00:11:19,160
,נכון שצריך לפעמים לדרבן אותנו

215
00:11:19,240 --> 00:11:23,600
.אבל היסוד של הכול זה שהוא אבינו

216
00:11:24,440 --> 00:11:26,400
יש ניגון נפלא

217
00:11:26,480 --> 00:11:29,400
:שהוא באמת שייך אל האזורים האלו

218
00:11:30,320 --> 00:11:33,880
,כי אנו בניך", אנחנו אומרים אל השם"

219
00:11:34,320 --> 00:11:36,160
ואתה אבינו"

220
00:11:36,240 --> 00:11:39,680
."אנו עמך ואתה אלוקינו"

221
00:11:39,760 --> 00:11:40,760
.מקסים

222
00:11:40,840 --> 00:11:42,640
.בוא נצא לשיר
.בוא נשמע-

223
00:14:38,680 --> 00:14:40,560
,אני רציתי להמשיך לנושא אחד

224
00:14:40,640 --> 00:14:44,240
,אבל השיר הזה העלה בי משהו שאתה לא מכיר
.סיפור שאתה לא מכיר עליי

225
00:14:45,240 --> 00:14:49,280
אנחנו גדלנו בבית
.שאבא אמר באיזשהו שלב: אני חבר

226
00:14:49,360 --> 00:14:51,960
.תקראו לי בשם, לא צריך לקרוא לי אבא

227
00:14:52,640 --> 00:14:55,080
.כיף. חבר, שמחה

228
00:14:55,800 --> 00:14:59,240
ואז... אתה יודע, התגלגלו החיים

229
00:14:59,320 --> 00:15:01,600
והבנתי שצריך רעש בסוף שבוע

230
00:15:01,680 --> 00:15:04,800
ואני רוצה ילדים ורוצה להתחתן
.וחזרתי בתשובה

231
00:15:04,880 --> 00:15:07,640
,ואני יושב שם על איזה ספסל קק"ל
,איפה שהתחתנתי

232
00:15:07,720 --> 00:15:10,600
,באיזו פינת יער ביום שישי בבוקר
,עם 30 מוזמנים

233
00:15:11,320 --> 00:15:14,440
.והרב אומר לי: בוא תקרא לאבא

234
00:15:14,520 --> 00:15:17,280
.אז אני קורא לו: דוד

235
00:15:17,360 --> 00:15:20,800
?אז הרב אומר: למי קראת

236
00:15:20,880 --> 00:15:24,440
,אז אמרתי: לאבא שלי
.אנחנו קוראים לו "דוד", הוא חבר

237
00:15:24,520 --> 00:15:28,680
,אז הוא אומר לי שאם אין אבא פה

238
00:15:28,760 --> 00:15:30,680
.אז לא יהיה לי אבא למעלה

239
00:15:30,760 --> 00:15:33,760
,אם אין לי אבא כאן
,את המילה "אבא", את הדמות

240
00:15:33,840 --> 00:15:35,080
.אז לא יהיה לי אבא למעלה

241
00:15:35,160 --> 00:15:37,840
אז החזרה בתשובה
.חייבת לעבור דרך העניין הזה

242
00:15:37,920 --> 00:15:40,520
."באותו רגע קיבלתי לקרוא לאבא "אבא

243
00:15:40,600 --> 00:15:43,680
:עכשיו, הייתי בטוח שהוא יגיד לי
.נו, די, הרשיתי לך לא

244
00:15:43,760 --> 00:15:45,080
.ואבא שלי כל כך התרגש

245
00:15:45,760 --> 00:15:47,120
.הוא דמע, הוא בכה

246
00:15:47,200 --> 00:15:48,680
,זאת אומרת, הוא היה צריך את זה

247
00:15:48,760 --> 00:15:51,840
,אבל בשביל הסחבקיות הוא נתן את זה
.של: תקראו לי דוד

248
00:15:52,160 --> 00:15:53,440
.אבל אבא הוא אבא

249
00:15:53,840 --> 00:15:55,200
,כי זו מערכת של השתקפויות

250
00:15:55,280 --> 00:15:57,360
זה כמו שאני אהיה אבא

251
00:15:57,440 --> 00:16:00,920
והוא אבא שלי
,ויש לנו אבא למעלה

252
00:16:01,000 --> 00:16:03,320
זה הכול השתלשלויות

253
00:16:03,400 --> 00:16:05,400
,ואי אפשר להתחמק מזה

254
00:16:05,480 --> 00:16:07,600
.לא בשם חברות ולא בשם סחבקיות

255
00:16:08,240 --> 00:16:10,840
.אז השיר הזה, ככה הוא נגע לי

256
00:16:12,320 --> 00:16:14,240
,לעניין הילדים

257
00:16:14,320 --> 00:16:16,920
אז התמונה מסתבכת
.כי כל ילד הוא ילד שונה

258
00:16:17,400 --> 00:16:18,920
,נכון, דיברנו ילד ילד ילד

259
00:16:19,000 --> 00:16:20,560
.אבל רגע, יש כמה

260
00:16:20,640 --> 00:16:23,880
וכל אחד יש לו את הייעוד שלו
,ואני לא יודע מאיזה שורש נשמה

261
00:16:23,960 --> 00:16:26,000
.אם זה באחד או שהם אחים

262
00:16:26,080 --> 00:16:27,920
לפעמים אחים
.יכולים להיות כל כך שונים

263
00:16:28,000 --> 00:16:32,080
לנו יש ילדים, שכל אחד
.הוא סיפור עצום בפני עצמו. -כן

264
00:16:32,160 --> 00:16:34,400
,האחרון עוקף את השניים מקדימה

265
00:16:34,480 --> 00:16:37,040
...והראשון הוא בכלל שונה

266
00:16:37,120 --> 00:16:40,880
.יש ממש דמויות אחרות ממחזות אחרים

267
00:16:40,960 --> 00:16:43,080
,אני חייב להגיד שאני יודע את זה

268
00:16:43,160 --> 00:16:45,840
.כי אני רואה אותך בגן המשחקים איתם
?אה, כן-

269
00:16:45,920 --> 00:16:48,160
,וזה ממש אתגר

270
00:16:48,240 --> 00:16:51,680
,אתגר, באמת
להיות עם הסבלנות הנדרשת

271
00:16:51,760 --> 00:16:56,400
,וההכלה והיצירת מקום
.שכל אחד ימצא את מקומו

272
00:16:56,480 --> 00:17:01,320
אתה יודע שהשלום
.זה לא כאשר הכול זה בשלווה

273
00:17:01,720 --> 00:17:04,520
אצלנו שלווה ושלום
.הם שני דברים שונים

274
00:17:04,600 --> 00:17:07,880
...שלווה זה
.רוגע כזה-

275
00:17:07,960 --> 00:17:11,640
.רוגע, זה הכול פשוט על המקום שלו
...לא-

276
00:17:11,720 --> 00:17:14,800
אבל שלום זה כאשר יש הרבה חלקים

277
00:17:14,880 --> 00:17:16,840
.והם יודעים להשתלב ביחד

278
00:17:17,600 --> 00:17:19,720
...אבל תדע לך, אתה יודע שזה

279
00:17:19,800 --> 00:17:22,760
ממש הסיפור הזה שלך
הוא כל כך נוגע

280
00:17:22,840 --> 00:17:26,120
גם בנקודה הזאת
...שבעשרת הדיברות

281
00:17:26,520 --> 00:17:28,840
"הרי "כבד את אביך ואת אימך

282
00:17:29,200 --> 00:17:31,240
הוא הסוף של החמישייה

283
00:17:31,320 --> 00:17:33,200
:שכולם מדברים על השם

284
00:17:33,280 --> 00:17:37,240
,"אנוכי", "לא יהיה לך"
,"לא תישא את שמי לשווא"

285
00:17:37,320 --> 00:17:40,840
"זכור את יום השבת"
."ו"כבד את אביך ואת אימך

286
00:17:40,920 --> 00:17:45,680
כי בעיקר היחסים שלנו
כילדים אל ההורים

287
00:17:46,080 --> 00:17:49,080
,וכהורים אל הילדים

288
00:17:49,440 --> 00:17:51,200
,אם זה דבקות עם המקור

289
00:17:51,280 --> 00:17:54,600
אז אנחנו יודעים
,שבאנו פשוט להעניק חיים

290
00:17:54,680 --> 00:17:58,760
אבל גם שיש לנו מקום כמשפיע

291
00:17:58,840 --> 00:18:00,960
.שהוא מעביר את האור אליו

292
00:18:01,400 --> 00:18:05,280
זה נורא חשוב שהורה כל הזמן יחזיק

293
00:18:05,360 --> 00:18:08,800
.את העמדה הזאת והכבוד הזה

294
00:18:09,160 --> 00:18:11,240
,אבל הנה, אני אגלה לך סוד גדול

295
00:18:11,320 --> 00:18:15,760
שכתוב בתורה משהו כל כך נפלא

296
00:18:15,840 --> 00:18:17,560
.בסיפור מעשה בראשית

297
00:18:17,640 --> 00:18:19,440
,אז יש סיפור שם שהקב"ה

298
00:18:19,520 --> 00:18:23,680
ביום השלישי הוא עושה
.את העצים ועושה את העשבים

299
00:18:24,080 --> 00:18:26,760
אז את העצים... הוא אומר

300
00:18:26,840 --> 00:18:30,040
...שכל אחד יעשה את הפרי שלו
.פרי למינו-

301
00:18:30,120 --> 00:18:32,120
."בדיוק, "זרעו למינו

302
00:18:32,560 --> 00:18:34,520
על הדשאים הוא רק אומר

303
00:18:34,600 --> 00:18:37,440
,"שכל אחד יעשה "זרעו בו

304
00:18:38,000 --> 00:18:39,560
."בלי "מינו

305
00:18:39,640 --> 00:18:41,360
,אבל כשזה קורה

306
00:18:41,960 --> 00:18:45,600
."אז הדשאים עושים כל אחד "זרעו למינו

307
00:18:46,000 --> 00:18:48,080
,כאילו, מורד נגד הקב"ה

308
00:18:48,160 --> 00:18:50,560
.עושה לא כמו שהוא ציווה

309
00:18:50,640 --> 00:18:53,840
כי באמת הבריאה היא סוג של התהוות

310
00:18:53,920 --> 00:18:56,800
.והתרחשות עצמאית מתוך עצמה

311
00:18:56,880 --> 00:18:59,160
,הקב"ה ראה את זה

312
00:18:59,640 --> 00:19:04,640
:והיית מצפה שיגיד
?מה פתאום? איפה ה"ויהי חן" שלי

313
00:19:04,720 --> 00:19:06,840
,"אבל בסוף כתוב "ויהי חן

314
00:19:06,920 --> 00:19:09,320
.כאילו שזה מה שהוא רצה

315
00:19:09,400 --> 00:19:11,440
:אז המפרשים אומרים
?רגע, מה קרה פה

316
00:19:11,520 --> 00:19:13,280
.הם לא עשו מה שהוא ביקש

317
00:19:13,800 --> 00:19:15,840
,וכאן... תדע לך

318
00:19:15,920 --> 00:19:18,080
,זה נדיר... זה קצת עצוב אולי

319
00:19:18,160 --> 00:19:22,920
אבל זה נדיר שכתוב בתנ"ך
.שהקב"ה שמח

320
00:19:23,640 --> 00:19:25,800
?דווקא מזה הוא היה שמח
.רק זה-

321
00:19:25,880 --> 00:19:28,400
התלמוד אומר במסכת חולין

322
00:19:28,480 --> 00:19:32,520
,"שהפסוק שאומר "ישמח ה' במעשיו

323
00:19:32,960 --> 00:19:35,920
הוא נאמר והוא קרה

324
00:19:36,000 --> 00:19:41,320
כאשר השם ראה שהדשאים
.הם שמרו על הייחודיות שלהם

325
00:19:41,400 --> 00:19:44,440
.למרות שהם הכי נראים אותו דבר
.בדיוק-

326
00:19:44,520 --> 00:19:47,320
...אז באמת מה שכתוב שם הוא שהם ראו

327
00:19:47,400 --> 00:19:51,680
אם על האילנות, שכל אחד מן האילנות
,הוא ניכר לעצמו

328
00:19:51,760 --> 00:19:55,680
הוא בכל זאת אמר שכל אחד
,ישמור על הייחודיות שלו

329
00:19:55,760 --> 00:19:59,040
,אז כל שכן אנחנו
,שאנחנו גדלים בערבוביה

330
00:19:59,120 --> 00:20:01,360
שאנחנו צריכים לשמור
.על הייחודיות שלנו

331
00:20:01,960 --> 00:20:04,920
עכשיו, הם היו יכולים
.להסיק מסקנה הפוכה

332
00:20:05,000 --> 00:20:06,240
...אבל הם הלכו לגמרי

333
00:20:06,320 --> 00:20:10,320
:כן, הם היו יכולים להגיד
.טוב, כנראה שרק אכפת לו מהאילנות

334
00:20:10,400 --> 00:20:13,320
אולי כי לא היה להם כבר
,יכולת להתאמץ להיראות שונים

335
00:20:13,400 --> 00:20:17,160
פשוט אמרו, בואו ניכנס פנימה
.ונבין את הסיפור של כל אחד מאיתנו

336
00:20:17,240 --> 00:20:18,880
,אוקיי, אבל זו הנקודה

337
00:20:18,960 --> 00:20:22,120
זאת אומרת שהאדם
:יכול להסתכל על העולם ולהגיד

338
00:20:22,920 --> 00:20:25,640
.כנראה רק אכפת לו מהם

339
00:20:25,720 --> 00:20:27,880
והוא יכול להסתכל
:על האחים שלו ולהגיד

340
00:20:27,960 --> 00:20:31,040
.כנראה שרק אכפת לו מהם

341
00:20:31,120 --> 00:20:35,000
,אבל מה שהוא מגלה
,אם יש לו תעצומות נפש

342
00:20:35,080 --> 00:20:36,920
- וזה מה שדרוש מכולנו

343
00:20:37,000 --> 00:20:38,480
,להסיק את המסקנה הזאת

344
00:20:38,560 --> 00:20:41,400
,להגיד "לא, לא
"הוא רוצה אותי

345
00:20:41,480 --> 00:20:43,240
,זה להידמות אל הדשאים

346
00:20:43,840 --> 00:20:46,960
וזאת שמחת הבורא בנו

347
00:20:47,040 --> 00:20:49,000
.וזאת שמחת אבא בנו

348
00:20:49,080 --> 00:20:51,920
,ונכון, כמו שאמרת
ריבוי הגוונים של הילדים

349
00:20:52,000 --> 00:20:53,280
,והאופנים השונים שלהם

350
00:20:53,360 --> 00:20:55,840
וואי, איך אני נותן
?בדיוק מה שאני נותן לו

351
00:20:55,920 --> 00:20:57,200
.כולם צריכים להיות שווים

352
00:20:57,280 --> 00:21:00,360
.לא, יש לאבא אהבות מיוחדות

353
00:21:00,760 --> 00:21:03,600
יש לו דברים שבמיוחד
,מושכים אותו לילד הזה

354
00:21:03,680 --> 00:21:06,680
,יש דברים שאולי, באמת, בכנות

355
00:21:06,760 --> 00:21:08,520
,דוחים אותו מהילד הזה

356
00:21:08,600 --> 00:21:13,080
אבל משהו אחר שהוא מגלה
.שכן, אבל יש לו את הצד הזה

357
00:21:13,440 --> 00:21:15,880
,הוא בכל אחד מוצא אהבה מיוחדת

358
00:21:15,960 --> 00:21:19,560
.כמו שהבורא מוצא אהבה מיוחדת
.וואי, זה מקסים-

359
00:21:19,640 --> 00:21:22,240
,אני אגיד לך שתחילת הפסוק הזה

360
00:21:22,320 --> 00:21:24,840
,שבאמת הפסוק הוא על שמחת החיים

361
00:21:24,920 --> 00:21:27,640
ששם בכלל אנחנו יכולים
למצוא את שמחת החיים

362
00:21:27,720 --> 00:21:31,280
כשאנחנו יודעים
את ערך עצמנו בעיני הבורא

363
00:21:31,360 --> 00:21:35,880
ואת הייחודיות שלנו בתוך המכלול
,של האחדות הגדולה הזאת

364
00:21:36,640 --> 00:21:38,600
ההתחלה של הפסוק היא

365
00:21:38,680 --> 00:21:43,960
יהי כבוד ה' לעולם"
."ישמח ה' במעשיו

366
00:21:44,040 --> 00:21:49,320
הכבוד שלו זה דווקא
כאשר כל אחד באמת יודע

367
00:21:49,400 --> 00:21:53,600
שהוא רוצה אותו
.בייחודיות ובסיפור שלו

368
00:21:54,600 --> 00:21:56,280
.וואו, זה נפקא מינה עצום להורים

369
00:21:56,360 --> 00:21:57,160
,תכף נדבר על זה

370
00:21:57,240 --> 00:21:58,040
אבל עכשיו אני רק בא

371
00:21:58,120 --> 00:21:59,520
.לנהג את העניין הזה

372
00:21:59,600 --> 00:22:01,320
,אז קודם כול
,"כשילד אומר לי "לא פייר

373
00:22:01,400 --> 00:22:02,720
אני לא צריך
.להתרגש מזה

374
00:22:02,800 --> 00:22:03,880
,לגמרי. אתה יודע

375
00:22:04,200 --> 00:22:06,800
עצם זה שאתה צריך
.להגיד את זה באנגלית... -בדיוק

376
00:22:06,880 --> 00:22:09,200
,סליחה שאני מזהה את זה
...כי באתי משם

377
00:22:09,280 --> 00:22:10,800
:לא, אבל יש את הילדים
...לא פייר, הוא

378
00:22:10,880 --> 00:22:12,600
.לא פייר, ואתה יודע מה? הוא צודק

379
00:22:12,680 --> 00:22:15,240
,כי "פייר" זאת לא מילה בעברית

380
00:22:15,320 --> 00:22:16,800
.צדק" זה אצלנו"

381
00:22:16,880 --> 00:22:17,880
.וצדק אין בעיה

382
00:22:17,960 --> 00:22:21,200
.אני נתתי לזה את מה שהוא צריך ובצדק
.נכון, לגמרי. כן-

383
00:22:21,280 --> 00:22:23,720
,באמת באמת העומק של הדבר

384
00:22:23,800 --> 00:22:26,480
,וזה מה שהילד, בכל אחד

385
00:22:26,560 --> 00:22:29,320
,גם אנחנו כילדים צריכים לדעת

386
00:22:29,400 --> 00:22:31,960
לאבא יש אהבות מיוחדות

387
00:22:32,040 --> 00:22:35,720
ודווקא אם אתה פונה אליו עם ההעצמה שלו

388
00:22:35,800 --> 00:22:38,520
...באהבה המיוחדת שיש לך אליו
...הוא לא יצטרך-

389
00:22:38,600 --> 00:22:41,920
.זה לא אותו הדבר
.נכון, זה לא אמור להיות אותו הדבר

390
00:22:42,000 --> 00:22:46,280
,המסר של שלווה
,כאילו שבבית כולם יהיו אותו הדבר

391
00:22:46,360 --> 00:22:48,280
...הוא מסר
.הוא לא מחשבה של עשבים-

392
00:22:48,360 --> 00:22:49,520
.ממש לא

393
00:22:50,360 --> 00:22:52,360
.מקסים
,אז בוא נעמיד רגע את זה ככה

394
00:22:52,440 --> 00:22:53,720
.באמת, אני עכשיו רוצה להבנות את זה

395
00:22:53,800 --> 00:22:57,080
אז יש לנו כל ילד
,שהוא עשב וסיפור מיוחד משלו

396
00:22:57,160 --> 00:23:00,000
,ויש לנו אותנו
.שאנחנו צריכים להעצים אהבה לכל אחד

397
00:23:00,080 --> 00:23:01,560
,לא פייר" זו לא מילה בעברית"

398
00:23:01,640 --> 00:23:04,080
.אנחנו הולכים על צדק ועל העצמה

399
00:23:04,160 --> 00:23:08,560
,אבל... ויש את המבנה של: יש אבא למעלה
,יש אבא למטה

400
00:23:08,640 --> 00:23:11,280
וכמו שכתוב בגמרא, להם יש אותי

401
00:23:11,360 --> 00:23:13,240
"ולי יש את מי שאמר "והיה העולם

402
00:23:13,320 --> 00:23:14,800
.והכול במדרגות

403
00:23:15,200 --> 00:23:17,160
.אבל רגע, נכנס פה עוד משהו

404
00:23:17,240 --> 00:23:21,600
עכשיו נכנס העניין
?של מה הילד מביא לי

405
00:23:21,960 --> 00:23:24,360
,זאת אומרת, נכון שהוא לא שיבוט

406
00:23:24,440 --> 00:23:26,280
.הוא בכל זאת אבל בשר שלי

407
00:23:26,360 --> 00:23:30,520
,הוא מראה לי דברים שלפעמים
בדרך כלל גם מכעיסים אותי

408
00:23:30,600 --> 00:23:32,000
.כשהם מתנגדים אליי

409
00:23:32,080 --> 00:23:35,520
,אני רואה צד של מרידה
,אני רואה צד של דווקא

410
00:23:35,600 --> 00:23:36,880
...ואז

411
00:23:36,960 --> 00:23:41,840
אז אני... איפה אני פה
?מול השלום ומול הדין, מול החסד

412
00:23:41,920 --> 00:23:43,320
?אתה יודע איפה אתה נמצא, צבי

413
00:23:43,880 --> 00:23:47,160
,בהתנגדות הזאת
,בקושי הזה שאתה חווה

414
00:23:47,560 --> 00:23:50,920
הנקודה הראשונה היא לבדוק בעצמך

415
00:23:51,000 --> 00:23:53,440
.איפה הנקודה הזאת קיימת בי

416
00:23:53,520 --> 00:23:55,440
...המורד? או ה

417
00:23:56,080 --> 00:23:58,400
?המורד. -מה זה המורד
.אם לא הייתי מורד, לא הייתי כאן

418
00:23:58,800 --> 00:24:00,920
...אוקיי, אז הנה

419
00:24:01,520 --> 00:24:02,960
אני היום מי שאני

420
00:24:03,040 --> 00:24:06,880
כתוצאה מהמון המון מרידות
.ורצונות לבדוק בעצמי

421
00:24:06,960 --> 00:24:10,040
...יופי, אז אתה בעצמך ידעת הרי סיפור

422
00:24:10,120 --> 00:24:12,000
.אבל אני רוצה לשמור עליו
.כן-

423
00:24:12,080 --> 00:24:13,120
אתה חייב לשמור עליו

424
00:24:13,200 --> 00:24:17,000
ואין ספק שאתה צריך
,ליצור לו את גבולות הגזרה

425
00:24:17,080 --> 00:24:19,960
,זה אין ספק
,להציל אותו מסכנה

426
00:24:20,040 --> 00:24:22,680
,גם להנחות אותו, להדריך אותו

427
00:24:22,760 --> 00:24:25,440
...אבל הכול ממבט של

428
00:24:26,200 --> 00:24:27,840
אתה יודע מה, של

429
00:24:27,920 --> 00:24:32,000
ברכנו אבינו כולנו כאחד"

430
00:24:32,080 --> 00:24:33,840
באור פניך"

431
00:24:35,240 --> 00:24:38,200
"כי באור פניך נתת לנו"

432
00:24:38,720 --> 00:24:40,080
.את החיים האלה

433
00:24:40,800 --> 00:24:45,360
כלומר, ששלום הוא כאשר אתה באמת

434
00:24:46,080 --> 00:24:48,840
מתייחד אל הראייה הזאת

435
00:24:48,920 --> 00:24:51,920
,שהוא בא ומגלה חלקים שבי

436
00:24:52,000 --> 00:24:53,600
,לא רק המרד, צבי

437
00:24:53,680 --> 00:24:57,080
הדברים שמכעיסים אותך
,בדרך כלל הכי הרבה

438
00:24:57,160 --> 00:25:01,480
הם דברים שקיימים בך
.שאתה עדיין לא השלמת בהם

439
00:25:01,560 --> 00:25:04,440
,כשאתה יוצר שלום בתוך עצמך

440
00:25:04,520 --> 00:25:08,560
,אתה רואה: אוקיי, אוקיי
.אני מכיר את זה

441
00:25:09,280 --> 00:25:14,320
,אני יצרתי את האינטגרציה
,את השלמות של זה בתוכי

442
00:25:14,400 --> 00:25:17,120
.אני יכול גם להקרין אליו אהבה

443
00:25:17,200 --> 00:25:19,800
,אבל מצד שני, כמו שאתה אומר

444
00:25:19,880 --> 00:25:23,240
אני צריך ליצור לו גבולות
.ולהנחות אותו

445
00:25:23,840 --> 00:25:27,400
התורה, נאמר עליה

446
00:25:27,480 --> 00:25:29,280
דרכיה דרכי נועם"

447
00:25:29,360 --> 00:25:32,440
."וכל נתיבותיה שלום"

448
00:25:32,800 --> 00:25:34,960
...יש לה נתיבות
?ומה עם גבולותיה-

449
00:25:35,040 --> 00:25:37,600
...אוקיי
,איך אני שם את הגבול בשלום-

450
00:25:37,680 --> 00:25:39,240
,אני שם את הגבול בלי להשפיל

451
00:25:39,320 --> 00:25:42,320
אני שם את הגבול
?שיהיה טוב לנו, לשנינו

452
00:25:42,400 --> 00:25:46,520
אתה שם את הגבול
,כאשר אתה יכול לדבר את זה בקול

453
00:25:46,880 --> 00:25:50,240
,כמו שאמרנו פעם ביחד

454
00:25:50,320 --> 00:25:53,720
,שכשאני אומר "לא" בקול של אהבה

455
00:25:53,800 --> 00:25:57,000
."אז הילד ישמע את ה"כן

456
00:25:57,640 --> 00:26:01,640
בוא ניכנס עכשיו לשיר

457
00:26:01,720 --> 00:26:05,240
שמתקשר אל הנקודה הזאת של הייחוד

458
00:26:05,320 --> 00:26:09,320
,שבתוך השלום הזה בברכה

459
00:26:09,400 --> 00:26:12,360
ואז נחזור לראות
איך אנחנו יכולים להמחיש את זה

460
00:26:12,440 --> 00:26:14,200
.ולממש את זה בחיים

461
00:26:14,280 --> 00:26:15,160
.בוא נשמע

462
00:28:48,720 --> 00:28:50,320
.אוי, כמה כוח יש לנקודה טובה

463
00:28:51,680 --> 00:28:54,360
.להסתכל וממנה להתחיל

464
00:28:54,440 --> 00:28:55,520
.גם בילד

465
00:28:55,880 --> 00:28:57,760
,זה באמת הביטוי של השלום

466
00:28:58,400 --> 00:29:02,200
היכולת לראות את הנקודה הבולטת בו

467
00:29:02,280 --> 00:29:04,080
.כמשהו יקר

468
00:29:04,160 --> 00:29:07,480
החיבה שאתה יכול לעורר דרך זה

469
00:29:07,560 --> 00:29:10,120
.זה ממש משם, ממש משם, כן

470
00:29:10,920 --> 00:29:11,720
,אתה יודע, צבי

471
00:29:11,800 --> 00:29:15,920
עכשיו שראינו עד כמה שהשלום
,זה משהו שהוא מכיל

472
00:29:16,320 --> 00:29:18,160
אני רוצה לספר לך עוד משהו

473
00:29:18,240 --> 00:29:20,840
.שהוא סוד גדול של החכמים

474
00:29:20,920 --> 00:29:24,040
,הם אומרים שכדי לכוון את הלב

475
00:29:24,120 --> 00:29:25,840
.אדם צריך ליצור מקום

476
00:29:26,760 --> 00:29:30,280
,המקום הזה הוא מקום מקבל
,מקום מכיל

477
00:29:30,360 --> 00:29:32,360
.הראייה הטובה

478
00:29:33,000 --> 00:29:37,480
והראייה הטובה היא גם חלק
מהאופן שבו אנחנו

479
00:29:37,560 --> 00:29:40,800
.מבטאים את האלוקות במציאות שלנו

480
00:29:40,880 --> 00:29:44,960
הרי דבר אחרי דבר
,הקב"ה הסתכל עליו

481
00:29:45,040 --> 00:29:47,320
."וירא אלוקים כי טוב"

482
00:29:47,400 --> 00:29:49,280
,"וירא אלוקים כי טוב"

483
00:29:49,680 --> 00:29:54,240
.תדע לך שראייה היא יוצרת מציאות

484
00:29:54,760 --> 00:29:57,040
וכשאדם לומד לראות

485
00:29:57,120 --> 00:29:59,960
,ממקום עמוק מתוך עצמו

486
00:30:00,040 --> 00:30:03,400
אני פשוט רואה
.את הטוב שלך

487
00:30:03,480 --> 00:30:06,080
,מפני שאתה יצור אלוקי

488
00:30:06,160 --> 00:30:07,160
אני לא מחפש עכשיו

489
00:30:07,240 --> 00:30:08,800
,מה אתה עושה ומי אתה

490
00:30:08,880 --> 00:30:11,720
,אלא עצם זה שאתה יצור אלוקי

491
00:30:11,800 --> 00:30:15,640
.את הטוב הזה אני עכשיו בא להגדיל

492
00:30:17,120 --> 00:30:18,720
,יש שתי דרכים

493
00:30:18,800 --> 00:30:20,920
,אפשר לעשות את זה כאילו בשכל

494
00:30:21,000 --> 00:30:23,080
.אבל זה לא כזה עובד

495
00:30:23,680 --> 00:30:26,640
אני עכשיו בסדנה שהעברתי

496
00:30:26,720 --> 00:30:28,600
ראיתי שמישהו סיפר לי

497
00:30:28,680 --> 00:30:32,760
כמה פעמים הוא חשב
.על דברים טובים עם הילד שלו

498
00:30:33,280 --> 00:30:36,440
,אבל פה אנחנו נעלה למקום גבוה

499
00:30:37,000 --> 00:30:41,640
אני מזמין אותך פשוט לשחרר
,גם את המקום השכלי

500
00:30:42,000 --> 00:30:43,080
,לעורר את הלב

501
00:30:43,160 --> 00:30:46,560
ועוד יותר, להידבק במקום הגבוה שלך

502
00:30:47,240 --> 00:30:50,360
,ומשם לצפות על ילד אחד שיש לך

503
00:30:50,440 --> 00:30:55,560
שיש לך עכשיו מערכת יחסים
.שאתה רוצה להשביח

504
00:30:56,280 --> 00:31:00,160
.משם תברך ועל זה אתה תודה

505
00:31:01,080 --> 00:31:03,480
.אוקיי, בעזרת השם. קדימה

506
00:31:08,960 --> 00:31:10,240
תעצום עיניים

507
00:31:12,320 --> 00:31:15,680
ולתת לצלילים להדהד בך

508
00:31:17,680 --> 00:31:22,200
ולחוש, כמו שהאוויר עובר דרך הכלי

509
00:31:22,600 --> 00:31:23,960
,ומוציא צליל

510
00:31:24,720 --> 00:31:28,800
איך שהשם יתברך הוא מעביר דרכנו אור

511
00:31:28,880 --> 00:31:32,040
.שמוציא צלילים שונים ונפלאים

512
00:31:52,880 --> 00:31:55,560
,אני רוצה להזמין אתכם עכשיו להזדמנות

513
00:31:55,640 --> 00:31:58,440
,להתבונן על אחד מהילדים שלכם

514
00:31:59,040 --> 00:32:05,000
אחד שאתה בוחר שאתה רוצה
,להגדיל אליו את מקום האהבה

515
00:32:05,640 --> 00:32:07,560
,מקום הברכה והתפילה

516
00:32:08,440 --> 00:32:11,040
לא זה שאתה מסוכסך איתו

517
00:32:11,120 --> 00:32:13,280
,אבל גם לא זה שהכול זורם איתו

518
00:32:14,120 --> 00:32:18,200
אחד שזאת ההזדמנות עכשיו להתחבר אליו

519
00:32:18,280 --> 00:32:20,000
ממקום חדש

520
00:32:20,760 --> 00:32:24,880
.ולראות אותו מהמקום של השלמות שלו

521
00:32:27,000 --> 00:32:29,400
,קודם לבחור איזה

522
00:32:30,280 --> 00:32:32,080
,לחוש אותו בלב

523
00:32:32,760 --> 00:32:35,680
,לדמיין אותו מול העיניים

524
00:32:36,120 --> 00:32:39,200
להנכיח אותו בנפש

525
00:32:40,800 --> 00:32:44,080
ומשם נעלה בסולם

526
00:32:44,760 --> 00:32:49,040
.מהנפש אל האהבה ומעבר

527
00:33:26,880 --> 00:33:32,160
,להיות איתו עם התמונה מול עיני הלב

528
00:33:34,040 --> 00:33:37,640
להיפתח אליו מתוך חיבה

529
00:33:38,240 --> 00:33:40,360
,אל נקודה אחת יקרה בו

530
00:33:41,240 --> 00:33:44,320
משהו שאפשר להתחבר

531
00:33:44,400 --> 00:33:49,960
.מתוך ראיית הטוב של הילד הזה

532
00:33:51,120 --> 00:33:53,080
.בטוח שיש לו מקום כזה

533
00:33:54,760 --> 00:33:56,400
.ולחבר את הלב לשם

534
00:35:06,440 --> 00:35:08,080
אני מזמין אותך

535
00:35:08,160 --> 00:35:10,800
לראות את הילד הזה
.בשלמות שלו

536
00:35:11,840 --> 00:35:14,080
,לשחרר את הציפיות

537
00:35:14,160 --> 00:35:15,960
,לשחרר את הדרישות

538
00:35:16,440 --> 00:35:19,400
להתחבר לנקודה היקרה הזאת

539
00:35:20,000 --> 00:35:25,000
,ולראות את הילד ממש עם פנים קורנות

540
00:35:25,560 --> 00:35:28,080
.עיניים זוהרות בטוב

541
00:35:29,760 --> 00:35:33,000
לדמיין אותו כאשר באמת

542
00:35:33,080 --> 00:35:37,080
.האור האלוקי זורח עליו

543
00:35:37,800 --> 00:35:41,440
.אתה מביט אליו והוא מביט אליך

544
00:39:41,560 --> 00:39:45,280
?מה הרגשת כשעברנו למקום הגבוה

545
00:39:47,040 --> 00:39:48,800
עם כל המצלמות
,וכל מה שקורה פה

546
00:39:48,880 --> 00:39:50,240
.הרגשתי שזה אפשרי

547
00:39:50,800 --> 00:39:53,800
,כי... שני שלבים
,קודם כול שחררתי

548
00:39:54,560 --> 00:39:57,040
,והעלייה היא פונקציה של עוד זמן
,אתה יודע

549
00:39:57,120 --> 00:39:59,040
,וזה כבר היה קורה
,וזה קורה

550
00:39:59,120 --> 00:40:02,400
...אבל נקודת המפתח היא

551
00:40:02,480 --> 00:40:03,920
מה שאתה קורא לשחרר

552
00:40:04,000 --> 00:40:05,400
,אז לשחרר שכל

553
00:40:05,480 --> 00:40:09,560
אצלי זה לשחרר רשימת דברים על הילד

554
00:40:09,640 --> 00:40:13,040
.ופשוט לעזוב את זה ולהסתכל

555
00:40:13,120 --> 00:40:16,200
.לבוא ממקום של: תודה, יש פה משהו

556
00:40:16,280 --> 00:40:19,120
,וכבר כשאתה אומר תודה
.אתה משנה את ההתייחסות

557
00:40:19,200 --> 00:40:20,480
,אז זה גם מה שאני לוקח מפה

558
00:40:20,560 --> 00:40:23,760
אם אנחנו כבר ככה
.מנסים לאסוף פה מה שקרה

559
00:40:23,840 --> 00:40:25,400
,קודם כול להגיד תודה

560
00:40:26,160 --> 00:40:28,440
,ואז אני מכיר בשרשרת ההמשכיות

561
00:40:28,520 --> 00:40:30,600
.באור שעובר לילד

562
00:40:30,680 --> 00:40:33,480
.הדבר השני זה לא שיבוט ולא שיפוט

563
00:40:33,560 --> 00:40:37,600
,זו לא טעות בערבית
.זה לא המשך שלי ולא שיפוטיות

564
00:40:38,160 --> 00:40:41,600
.ואז את הדבר שהם מראים לי

565
00:40:41,680 --> 00:40:44,280
.וגם בתוכי יש ילד
,אתה יודע, אני אומנם מבוגר

566
00:40:44,360 --> 00:40:46,040
.אבל יש בי צד של ילד

567
00:40:46,360 --> 00:40:49,320
,ילד שהוא עדיין חי
ילד שחי איתי מאז

568
00:40:49,400 --> 00:40:51,480
שסופר דברים, שאוגר דברים

569
00:40:51,560 --> 00:40:52,920
,ואיתו אני גם מדבר כל הזמן

570
00:40:53,000 --> 00:40:56,240
,אז יש לי עוד ילד
.נוסף לכל הילדים המיוחדים והעשבים

571
00:40:56,320 --> 00:40:59,960
ממש. -ושם אני באמת
.רואה את האתגר

572
00:41:00,040 --> 00:41:02,520
באמת להתחיל להפריד
את המערכות

573
00:41:02,600 --> 00:41:04,280
כדי ליצור
,את אותו שלום

574
00:41:04,360 --> 00:41:06,360
.כי שלווה אפשר להשיג

575
00:41:06,440 --> 00:41:08,640
,בין אם במסכים, כדורים

576
00:41:08,720 --> 00:41:11,360
.אוכל, במבה, מתוקים - לא

577
00:41:11,440 --> 00:41:12,720
.אני רוצה את השלום

578
00:41:13,320 --> 00:41:17,200
ואני חושב שזה
שאני כבר יודע מה אני רוצה

579
00:41:17,680 --> 00:41:20,000
,ויש דרך ויש אבא

580
00:41:20,080 --> 00:41:21,560
,ויש אבא למעלה ויש אבא למטה

581
00:41:21,640 --> 00:41:23,880
.אז יש התבהרות

582
00:41:25,600 --> 00:41:29,840
אז בעזרת השם אתה
גם תחוש את השמחה הזאת

583
00:41:29,920 --> 00:41:32,320
,שהקב"ה שמח בנו

584
00:41:32,400 --> 00:41:35,680
כלפי הילדים שלך
וכלפי הילדים של כולנו

585
00:41:35,760 --> 00:41:39,400
ונזכה באמת שנתברך

586
00:41:39,480 --> 00:41:42,840
בהרבה הרבה ריבויים
.של טוב

587
00:41:42,920 --> 00:41:45,560
אמן. טוב, בפעם הבאה
,שתראה אותי בגן השעשועים בבת עין

588
00:41:45,640 --> 00:41:47,880
.אז אתה יכול לתקן אותי

589
00:41:47,960 --> 00:41:49,440
.אני קצת אעודד אותך

590
00:41:49,520 --> 00:41:51,600
.לא קל, אבל נפלא

591
00:41:51,680 --> 00:41:52,299
.תודה רבה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה