עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת ויגש

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, מר יחזקאל פרנקאל, האמן בן סנוף והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:00:37,640 --> 00:00:41,260
,אנא עליון נורא
הביטה עונינו

2
00:00:42,470 --> 00:00:46,890
פדנו במהרה, חוננו חוננו

3
00:00:46,900 --> 00:00:50,800
,אנא עליון נורא
הביטה עונינו

4
00:00:51,590 --> 00:00:55,360
,פדנו במהרה
חוננו חוננו

5
00:00:55,680 --> 00:01:00,080
שמח נפשנו בזמר ושבחה

6
00:01:00,440 --> 00:01:04,900
בזמר ושבחה, שבת מנוחה

7
00:01:04,920 --> 00:01:09,050
,שמח נפשנו בזמר ושבחה

8
00:01:09,670 --> 00:01:14,170
בזמר ושבחה, שבת מנוחה

9
00:01:23,360 --> 00:01:27,300
חדש מקדשנו, זכרה נחרבת

10
00:01:27,420 --> 00:01:32,620
טובך מושיענו, תנה לנעצבת

11
00:01:37,050 --> 00:01:41,230
טובך מושיענו, תנה לנעצבת

12
00:01:41,390 --> 00:01:46,040
בשבת יושבת בזמר ושבחה

13
00:01:46,070 --> 00:01:50,460
בשבת יושבת בזמר ושבחה

14
00:01:50,490 --> 00:01:55,290
בשבת יושבת בזמר ושבחה

15
00:01:55,350 --> 00:01:59,190
בזמר ושבחה, שבת מנוחה

16
00:01:59,210 --> 00:02:03,640
אנא עליון נורא, הביטה עונינו

17
00:02:04,510 --> 00:02:09,040
פדנו במהרה, חוננו חוננו

18
00:02:09,300 --> 00:02:13,070
אנא עליון נורא, הביטה עונינו

19
00:02:13,790 --> 00:02:17,470
פדנו במהרה, חוננו חוננו

20
00:02:17,990 --> 00:02:22,190
שמח נפשנו בזמר ושבחה

21
00:02:22,780 --> 00:02:27,040
בזמר ושבחה, שבת מנוחה

22
00:02:27,070 --> 00:02:31,170
שמח נפשנו בזמר ושבחה

23
00:02:31,860 --> 00:02:41,200
בזמר ושבחה, עונג שבת מנוחה

24
00:02:43,010 --> 00:02:47,010
,אח! אח, איך התגעגעתי לקול הזה השבוע
.איך התגעגעתי

25
00:02:47,200 --> 00:02:50,140
,שלום לכם
,היום בתוכניתנו - פרשת ויגש

26
00:02:50,460 --> 00:02:53,560
."ויגש אליו יהודה ויאמר: אל יחר אפך בעבדך"

27
00:02:54,030 --> 00:02:57,320
בפרשת ויגש קורה סוף סוף
מה שכולנו חיכינו לו בדריכות

28
00:02:57,350 --> 00:02:58,820
.במהלך המאורעות האחרונים

29
00:02:59,230 --> 00:03:02,300
לאחר שיהודה מפציר ביוסף
שלא ישאיר אצלו את בנימין

30
00:03:02,580 --> 00:03:07,320
,יוסף נשבר, פורץ בבכי
.ולבסוף חושף את זהותו בפני אחיו

31
00:03:07,580 --> 00:03:11,200
?בפנייה המרגשת: אני יוסף, העוד אבי חי

32
00:03:11,760 --> 00:03:16,500
,מאורע זה מביא לפיוס בין האחים
,לירידת כל בני משפחת יעקב למצרים

33
00:03:16,900 --> 00:03:20,100
למפגש עם מלך פרעה
.ולהתיישבות בארץ גושן

34
00:03:20,420 --> 00:03:24,070
,לא חסר על מה לדבר היום, כרגיל
:אז נאמר שלום לאורחים שלנו

35
00:03:24,500 --> 00:03:27,110
.כמובן ידידי הרב אליהו אסוס, רב התוכנית

36
00:03:27,380 --> 00:03:32,080
,"מר יחזקאל פרנקל, מנכ"ל מכון "קורות
.שמיד נגלה איך הוא קשור לפרשה

37
00:03:32,300 --> 00:03:34,080
,האומן בן סנוף, חברי היקר

38
00:03:34,670 --> 00:03:36,230
הרב אייל ישראל שטרנליב

39
00:03:36,400 --> 00:03:38,250
.והסטנדאפיסט יעקב חמו

40
00:03:38,570 --> 00:03:41,360
.אז שבת שלום לכולכם
.תודה שאתם איתנו

41
00:03:41,680 --> 00:03:43,470
.ואני רוצה לפנות אליך, הרב אסוס

42
00:03:43,760 --> 00:03:47,020
יוסף הצדיק, אנחנו רואים את מה הוא חווה

43
00:03:47,050 --> 00:03:49,670
,ואת הגלגולים שהוא עבר
,והנה הוא מגיע לגדולה

44
00:03:49,700 --> 00:03:53,540
,המשנה למלך מצרים, לפרעה
:יש לו את כל האמצעים

45
00:03:53,560 --> 00:03:58,220
,יש לו מטוסים, צוללות, משחתות
,רכבות, אוטובוסים, יש לו כלי תחבורה

46
00:03:58,240 --> 00:04:01,980
,יש לו כסף
יש לו את כל האפשרויות לחזור חזרה

47
00:04:02,010 --> 00:04:05,520
.לגור עם אביו
בכל אופן, הוא עדיין מעדיף להישאר

48
00:04:05,730 --> 00:04:08,810
.בארץ הטמאה ביותר בעולם - במצרים
?למה

49
00:04:09,520 --> 00:04:14,850
,עוד להישאר במצרים זה עוד איכשהו מסתדר
?אבל מה עם אבא הדואג

50
00:04:16,440 --> 00:04:19,480
,בוא נגיד שאסור לו לצאת ממצרים
?אי אפשר לשלוח מכתב

51
00:04:20,290 --> 00:04:24,230
.לשלוח: אבא, אני חי וקיים
.אבא, אני נמצא

52
00:04:24,260 --> 00:04:25,400
!אבל אבא מתאבל

53
00:04:25,870 --> 00:04:30,020
איך זה יכול להיות שיוסף הצדיק
לא שולח משהו, אות חיים

54
00:04:30,340 --> 00:04:33,280
?להגיד שהוא קיים
.זו באמת שאלה נפלאה מאוד

55
00:04:33,590 --> 00:04:38,460
.כל המפרשים עומדים על השאלה הזאת
הרמב"ן מתרץ שהייתה לו חובה

56
00:04:38,800 --> 00:04:40,710
.לקיים את החלום שלו

57
00:04:41,400 --> 00:04:45,720
,החלום שלו, שלמדנו בפרשת וישב
שאחד עשר כוכבים משתחווים לו

58
00:04:45,760 --> 00:04:49,300
,זו נבואה
.ואסור לנביא לכבוש נבואתו

59
00:04:49,740 --> 00:04:51,040
.הוא היה חייב לקיים את זה

60
00:04:51,880 --> 00:04:57,170
,אז אם הוא יגלה להם שהוא נמצא במצרים
.גמרנו, הם כבר לא יבואו להשתחוות לו

61
00:04:57,950 --> 00:04:59,670
.הוא חייב לקיים את החלום

62
00:05:00,100 --> 00:05:03,070
,וכשהם מגיעים וחסר את בנימין
.הוא קורא גם לבנימין

63
00:05:03,490 --> 00:05:07,360
.למה? הוא חייב לקיים את החלום
.ככה אומר הרמב"ן, כך סובר הרמב"ן

64
00:05:07,750 --> 00:05:14,620
שאר הראשונים אומרים שהייתה פה שבועה
שהם השביעו את כל הנוכחים במכירת יוסף

65
00:05:15,030 --> 00:05:18,430
.שלא לגלות ליעקב שמכרו את יוסף

66
00:05:19,020 --> 00:05:23,350
,ויוסף היה אחד מהנשבעים
.גם אותו השביעו שלא יגלה

67
00:05:24,280 --> 00:05:26,770
אז הוא לא יכול להודיע לאבא
.שהוא נמכר למצרים לעבד

68
00:05:27,520 --> 00:05:30,600
'ככה אומרים 'בעלי התוספות
.שאסור לו לגלות

69
00:05:31,050 --> 00:05:34,260
אבל אני חושב שאולי זה פשט
,שאפשר לחלוק עליי

70
00:05:34,810 --> 00:05:35,920
,זה אני אומר את זה בעצמי

71
00:05:36,590 --> 00:05:43,280
,אבל אם נשים לב, לכל אורך הפרשה
.יוסף לא יודע שאבא עצוב

72
00:05:44,200 --> 00:05:47,980
.יוסף בכלל לא יודע שאבא מתאבל
אפילו יכול להיות שהוא חושב

73
00:05:47,990 --> 00:05:51,630
.שאבא ביחד עם האחים במכירה של יוסף

74
00:05:51,960 --> 00:05:54,480
למה שהאחים ימכרו אותו לעבד
?בלי רשות של אבא

75
00:05:55,390 --> 00:05:58,860
יוסף לא יודע מה קורה עם אבא שלו
:והוא כל פעם שואל אותם

76
00:05:59,430 --> 00:06:01,740
?יש לכם אבא
.כן, יש לנו אבא זקן-

77
00:06:02,240 --> 00:06:03,840
?ואיך, הוא חי
.כן, חי-

78
00:06:04,270 --> 00:06:08,590
?והם חוזרים: עבדך אבי
.כן, עבדך אבינו חי-

79
00:06:08,620 --> 00:06:11,410
?אביכם חי
.כן, חי, הכול בסדר-

80
00:06:11,800 --> 00:06:14,930
.הוא לא שומע שום מילה שאבא שלו בצער

81
00:06:15,390 --> 00:06:16,520
.עד הפרשה הזאת

82
00:06:17,060 --> 00:06:23,060
שני פסוקים לפני שהוא מגלה להם
שיהודה מגיע וניגש אליו בקול עוז ותעצומות

83
00:06:23,510 --> 00:06:27,750
,והוא אומר לו: תשמע, כך וכך סדר העניינים
,ואמרת לנו, ואמרנו לך

84
00:06:27,770 --> 00:06:29,150
,ואמרת לנו ואמרנו לך

85
00:06:29,530 --> 00:06:31,060
,ובסוף הוא מגיע ואומר: ותשמע

86
00:06:31,080 --> 00:06:35,820
,אם בנימין לא חוזר לאבא שלו
."והורדתם את שיבתי ברעה שאולה"

87
00:06:36,420 --> 00:06:41,260
,האחד איננו, ואני
?איפה אני אקבל את בנימין, גם כן חסר

88
00:06:41,540 --> 00:06:45,010
,פתאום יוסף שומע: הופה
!אבא בכלל לא יודע שאני כאן

89
00:06:45,490 --> 00:06:47,670
.אבא בכלל לא בקנוניה הזאת של המכירה

90
00:06:48,340 --> 00:06:50,790
.העוד אבי חי?" שואל אותם יוסף"

91
00:06:50,830 --> 00:06:53,180
?אני יוסף אחיכם, העוד אבי חי

92
00:06:53,350 --> 00:06:56,360
.פה הוא מגלה שאבא באמת בצער
.הוא לא ידע את זה עד עכשיו

93
00:06:56,380 --> 00:07:00,500
למרות שזה פשט פשוט, הוא לא ידע
.והוא מנסה לברר מה קורה עם אבא

94
00:07:00,940 --> 00:07:02,920
.אז הוא לא חשב להגיד לאבא: אני במצרים

95
00:07:03,170 --> 00:07:08,540
יכול להיות שיעקב היה בתוך אותה קנוניה
?של המכירה, למה שהאחים ימכרו אותו בלי זה

96
00:07:08,910 --> 00:07:14,410
ויכול להיות שזה פשט פשוט
וכשמגלה יוסף שיעקב באמת בצער

97
00:07:14,640 --> 00:07:18,410
,זה הדבר הראשון שהוא עושה
?אני יוסף אחיכם, העוד אבי חי

98
00:07:18,940 --> 00:07:21,830
.מרתק מאוד
,אנחנו רואים כמה התורה מדויקת

99
00:07:22,080 --> 00:07:24,240
.כמה השם יתברך הכי הכי מדויק שיש בעולם

100
00:07:24,740 --> 00:07:29,010
אז אנחנו רואים שכל דבר נעשה עם סיבה
,והכול סיבת הסיבות

101
00:07:29,040 --> 00:07:33,800
והנה, השם מגלגל שדווקא מכירת יוסף
.היא שתביא לגאולת בני יעקב מן הרעב

102
00:07:34,250 --> 00:07:38,040
אז כל משפחת יעקב אורזת את החפצים
.ושמה פעמיה למצרים

103
00:07:38,530 --> 00:07:43,050
הפרשה דואגת למנות את תולדות משפחתו
,של יעקב ברשימה שמית ממש

104
00:07:43,070 --> 00:07:49,200
,כמו שכתוב: ואלה שמות בני יעקב הבאים מצרימה
,בני ראובן ובני שמעון, בני לוי, בני גד

105
00:07:49,410 --> 00:07:52,240
.ומפרטת ממש את הנכדים, את כולם

106
00:07:52,700 --> 00:07:56,450
,השאלה, למה זה כל כל חשוב
:מובילה אותי ישירות לאורח הבא שלנו

107
00:07:56,760 --> 00:07:59,820
."מר יחזקאל פרנקל, מנכ"ל מכון "קורות

108
00:07:59,930 --> 00:08:01,920
.ברוך הבא
.שלום, ברוכים הנמצאים-

109
00:08:02,470 --> 00:08:05,790
?למה זה כל כך חשוב לנו
,הרשימה המדוקדקת הזאת

110
00:08:05,820 --> 00:08:09,300
,זה כמו שאתה עושה רשימה שמית באולם
,באולם שמחות

111
00:08:09,310 --> 00:08:14,000
,שולחן 18, שולחן 17
?למה לתורה כל כך חשוב לפרט לנו את זה

112
00:08:14,460 --> 00:08:15,840
.אז קודם כול, דע מאין באת

113
00:08:17,620 --> 00:08:20,510
שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך
.זה דבר פשוט

114
00:08:20,560 --> 00:08:23,830
אבל אנחנו יכולים לחשוב
שתיעוד ושורשים

115
00:08:23,860 --> 00:08:26,270
זה שמות
,או אפילו אדמו"רים, רבנים

116
00:08:26,980 --> 00:08:29,900
,זה לא ככה. תראה, יוסף
?איך הוא הגיע למקום הזה

117
00:08:31,560 --> 00:08:35,790
,לא שמות ולא אדמו"רים
דמות דיוקנו של אביו

118
00:08:36,310 --> 00:08:38,550
ניצבה לפניו כשהוא רצה לחטוא
.עם אשת פוטיפר

119
00:08:39,820 --> 00:08:44,440
:רק הזיכרון מספיק כדי להגיד
.אני הולך בדרך של ההורים

120
00:08:45,890 --> 00:08:51,310
וזה מייצב את ההמשך של הדורות
.ואומר: זאת הזהות שלי

121
00:08:51,800 --> 00:08:52,660
.אני הולך עם זה הלאה

122
00:08:53,420 --> 00:08:58,740
,הדבר הזה הוא זיכרון חי, דינמי
,כי בעצם כולנו ענף

123
00:09:00,310 --> 00:09:06,170
ענף שמתרחב ומתרחק ונושא פירות ועלים
ומרגיש את עצמו חדש ורענן

124
00:09:06,320 --> 00:09:10,820
ולפעמים שוכח שהוא יצא מגזע
.והגזע קשור לשורשים

125
00:09:12,710 --> 00:09:20,600
ולפעמים, חלילה, הענף נחתך והוא מתייבש
.או שיעשה מאמץ, יתחבר חזרה לגזע

126
00:09:21,130 --> 00:09:24,470
.אנחנו חייבים לחיות עם השורשים שלנו
.וזה לא רק העניין הזה

127
00:09:24,660 --> 00:09:28,150
,אני אתן דוגמה פשוטה
:אפילו טיפה קצת קשה

128
00:09:28,650 --> 00:09:34,010
הגמרא מספרת לנו על רבי יוחנן
,שהלך עם עצם של הבן העשירי שלו

129
00:09:34,330 --> 00:09:37,610
,קטנה מכשעורה, אומר רש"י
.שלא יטמא בטומאת מת

130
00:09:37,810 --> 00:09:39,610
.זה שן
.יכול להיות, כן-

131
00:09:39,930 --> 00:09:43,770
,והזיכרון הזה של משהו
,של לאו דווקא דור מעליי

132
00:09:44,450 --> 00:09:48,090
,יכול להיות שאפילו דור מתחתיי
,כמו חלילה החיילים שנפלו על קידוש השם

133
00:09:48,570 --> 00:09:51,870
,החדר, ההורים מתקשים להיפרד
.זה זיכרון

134
00:09:52,290 --> 00:09:56,560
להשאיר נוכחות של הדורות
.שאינם איתנו - בתוכנו

135
00:09:57,020 --> 00:09:58,110
.שם משפחתי הוא טייב

136
00:09:58,750 --> 00:10:04,220
אני נשאל כמעט בכל שבוע
בין פעם לפעמיים לשלוש פעמים

137
00:10:04,620 --> 00:10:08,580
,האם אנחנו קשורים לרבי חי טייב לא מת
.זכר צדיק וקדוש לברכה

138
00:10:08,590 --> 00:10:11,310
.או נינט טייב
,הוא קבור בתוניסיה-

139
00:10:11,330 --> 00:10:13,360
.אנחנו זכינו להיות פעמיים על ציונו

140
00:10:13,880 --> 00:10:18,470
,אם אני ניגש אליך למכון
,האם אתה יכול לעזור לי לגלות

141
00:10:18,490 --> 00:10:20,010
,ואיך אתם עושים את זה בעצם

142
00:10:20,310 --> 00:10:24,070
- ?איך אני קשור - הלוואי, כן
.ואני קשור לרבי חי טייב לא מת

143
00:10:24,300 --> 00:10:26,090
?איך אתם עושים את זה
.אוקיי, אז אני אומר-

144
00:10:26,490 --> 00:10:31,400
בצוות שלנו, מלבד מראיינים ועורכים
,ואנשי גרפיקה ודפוס

145
00:10:31,430 --> 00:10:34,970
ויש לי גם כן מחלקה שהיא נקראת
,מחלקה גנאולוגית

146
00:10:35,720 --> 00:10:42,200
,בילי, בחורה שעובדת איתנו
,היא הייתה מראשי המחלקה הגנאולוגית

147
00:10:42,390 --> 00:10:45,730
,האגודה הגנאולוגית בישראל
,שזאת אגודה שעוסקת בדורשי משפחה

148
00:10:46,220 --> 00:10:51,000
,שורשים משפחתיים בכל הגלויות
,מכל הכיוונים, בארץ ובחוץ לארץ

149
00:10:51,510 --> 00:10:55,970
,כשצריך הולכים למוזיאונים
,כשצריך מגיעים לכל מיני פורומים

150
00:10:56,510 --> 00:10:59,810
כשצריך מגיעים גם כן לאוניברסיטאות
,בארצות הברית

151
00:10:59,830 --> 00:11:01,550
,אני לא אנקוב בשמן כאן
,זה לא הנושא

152
00:11:02,020 --> 00:11:05,040
שהן מתמחות בשמות של מיליוני יהודים
,בכל הגלויות

153
00:11:05,090 --> 00:11:07,720
שמשום מה הצטברו אצלם
.ואפשר להגיע דרכן לכל מקום

154
00:11:07,750 --> 00:11:11,020
,אני גם כן, אני גם פעם אחת
מישהו ב"מקורות" אמר לי שחמו

155
00:11:11,390 --> 00:11:13,240
.זה ראשי תיבות חננאל, מישאל ועזריה

156
00:11:13,420 --> 00:11:15,020
...שאנחנו באים מה
.אז אני עכשיו אפתיע אותך-

157
00:11:15,220 --> 00:11:17,820
...שם המשפחה שלי פרנקל ו

158
00:11:18,570 --> 00:11:20,450
...אתה אשכנזי. -אנחנו
.לא, אל תגזים-

159
00:11:20,680 --> 00:11:26,560
.שנייה, שנייה
.אנחנו כנראה מצאצאי גלות ספרד

160
00:11:28,160 --> 00:11:31,710
עכשיו, זה מסביר למה
,יש לי אחות שנשואה לבן שושן

161
00:11:32,210 --> 00:11:35,190
,אחות שנשואה לאלפסי
,כלה לוזון

162
00:11:35,780 --> 00:11:38,110
:ואני תמיד אומר לילדים שלי
,אשכנזים לא צריכים להתייאש

163
00:11:38,160 --> 00:11:38,730
.אפשר לצאת מזה

164
00:11:40,390 --> 00:11:42,150
,גם אם תשים לב
שמות המשפחה של אשכנזים

165
00:11:42,160 --> 00:11:43,610
,לקחו את כל הכסף
?שמת לב

166
00:11:43,820 --> 00:11:46,960
שמות משפחה של אשכנזים
."תמיד זה "יהלומי", "זהבי", "כספי

167
00:11:47,070 --> 00:11:49,150
..."משפחת "גיידמק

168
00:11:49,550 --> 00:11:52,520
,אצל הספרדים משפחת רחמים
,משפחת צדקה

169
00:11:53,440 --> 00:11:56,140
,משפחת סבטוחה
,משפחת בחובות

170
00:11:56,160 --> 00:11:57,240
.משפחת בוקובזה
.ברשותך, יעקב-

171
00:11:57,570 --> 00:12:00,100
...אני רוצה עדיין
.לא ענית לי עדיין

172
00:12:00,460 --> 00:12:03,710
?איך תוכלו לברר עבורי
?איך אתם עושים את זה

173
00:12:03,730 --> 00:12:06,570
.אתם אוקיי, ניגשים לאוניברסיטאות
?ואיך מתבצע תהליך כזה

174
00:12:06,580 --> 00:12:08,130
אז מה שעושים קודם כול
.זה תחקיר

175
00:12:08,390 --> 00:12:12,560
אתה מגיע, שואלים אותך
.על כל שורשי המשפחה שידועים לך

176
00:12:12,660 --> 00:12:15,570
כמובן כל אחד כמה שיותר רחוק
.בדורות מאחוריו

177
00:12:15,930 --> 00:12:18,240
.סבים, סבתות, דורות שמעליך

178
00:12:18,500 --> 00:12:23,470
ולפעמים אפשר למצוא את הקשרים
דרך שורשים שנשארו בשושלות יוחסין

179
00:12:23,490 --> 00:12:26,090
שנשארו בדורות בכל מיני רישומים
.בכל מיני מקומות

180
00:12:26,130 --> 00:12:30,090
,למשל, בילי עסקה הרבה שנים
,הייתה עובדת שנתנה לנו שירותים

181
00:12:30,420 --> 00:12:36,730
עסקה הרבה מאוד שנים
בתיעוד עצי השורשים של גולי ספרד

182
00:12:37,390 --> 00:12:39,760
.שהיו בתור הזהב בצפת

183
00:12:40,360 --> 00:12:41,640
.יש פה צפתיים. -הנה

184
00:12:41,890 --> 00:12:43,270
.בבקשה
.צפת. -כן-

185
00:12:43,550 --> 00:12:49,520
.ועוסקים בדבר הזה
.שמות ושושלות, בנים, בנות, נשים, גברים

186
00:12:50,230 --> 00:12:53,660
דברים שבסוף אתה מתחבר לדבר הזה
?ומה העניין? מה העניין

187
00:12:54,240 --> 00:12:56,740
אני, לצורך העניין של השאלה הזו
,"מה העניין"

188
00:12:56,770 --> 00:12:58,670
.אני רוצה לספר איזה סיפור קצר

189
00:12:58,690 --> 00:13:03,060
.יש לי בת דודה
.אבא שלה נפטר לפני 45 שנה בערך

190
00:13:03,620 --> 00:13:05,680
"לפני שנתיים החליטה ללכת ל"יד ושם

191
00:13:06,420 --> 00:13:08,160
.והקלידה את השם שלו - חיים

192
00:13:09,370 --> 00:13:11,580
,ומצאה אותו
,"מצאה אותו ב"יד ושם

193
00:13:11,610 --> 00:13:13,870
ושמה היה תיעוד של
יימח שמם הגרמנים

194
00:13:14,520 --> 00:13:16,000
,מה הוא עשה בכל שנה

195
00:13:16,040 --> 00:13:19,140
באיזה מחנה ממחנות הלוויין
.של אושוויץ הוא היה

196
00:13:19,790 --> 00:13:22,310
,אמרתי לה: תגידי לי
?מה זה נתן לך

197
00:13:23,080 --> 00:13:26,690
,אז את ידעת שהוא היה במחנה כפייה כזה
,במפעל כזה

198
00:13:26,700 --> 00:13:28,320
,בית חרושת כזה

199
00:13:28,330 --> 00:13:32,660
,אבל אבא שלך איננו, 70 שנה עברו מאז
?מה זה נותן לך

200
00:13:33,010 --> 00:13:34,110
.התשובה שלה היממה אותי

201
00:13:34,720 --> 00:13:35,960
.יש מיליארדי בני אדם בעולם

202
00:13:36,910 --> 00:13:40,400
- אנחנו היום בעידן האינטרנט
.ים של מלל, אוקיינוס של מלל

203
00:13:41,170 --> 00:13:46,510
וכל אחד חושב שבעידן הדיגיטאלי
...והווירטואלי הכול כזה

204
00:13:47,000 --> 00:13:48,510
.אבל היא אומרת: זה שלי

205
00:13:49,590 --> 00:13:51,800
,זה שלי
,זו הנקודה שהיא אך ורק שלי

206
00:13:51,830 --> 00:13:53,100
.זה האבא היחיד שיש לי

207
00:13:53,560 --> 00:13:56,120
אני הבת שלו
.מתוך שלוש בנות שהוא השאיר

208
00:13:56,960 --> 00:14:00,290
הנושא של השורשים זה בעצם
למצוא את הזהות המיוחדת שלי

209
00:14:00,320 --> 00:14:03,320
בתוך האוקיינוס הנרחב
,שיש לכל אחד מכנה משותף

210
00:14:03,690 --> 00:14:04,580
.זה משהו מיוחד שלו

211
00:14:04,740 --> 00:14:08,360
אני אתן דוגמה
.אולי טיפה קצת משעשעת

212
00:14:09,000 --> 00:14:12,660
סבתא רבא שלי
.הייתה אשת אדמו"ר בפולניה

213
00:14:13,080 --> 00:14:13,870
.אני לא יודע עליה כלום

214
00:14:14,870 --> 00:14:16,980
,קראו לה גיטל
.אחותי קרויה על שמה

215
00:14:17,320 --> 00:14:18,720
.דבר אחד עבר במשפחה

216
00:14:19,140 --> 00:14:20,350
,היו לה 13 ילדים

217
00:14:21,240 --> 00:14:24,260
ולכל אחד היא הכינה סיר
.עם האוכל שהוא אוהב

218
00:14:26,000 --> 00:14:28,370
.זהו, זה מה שאני יודע
?מה יש בזה

219
00:14:28,750 --> 00:14:30,240
.אבל מבחינתנו זה המון

220
00:14:30,760 --> 00:14:35,520
,זה אהבה, זה השקעה
,זה תשומת לב, זה אימהיות, זה חריצות

221
00:14:35,980 --> 00:14:38,700
.זה המון וזה חלק מאיתנו

222
00:14:39,660 --> 00:14:43,030
לכן אני טוען שסיפור חיים
,לא קשור דווקא לשושלות צדיקים

223
00:14:43,910 --> 00:14:47,700
אלא לכל אחד יש משהו
.שבעצם זה הגנים שלו, זה הזהות שלו

224
00:14:48,070 --> 00:14:50,460
,שלושה עשר סירים
?היא הייתה צריכה להיות מרוקאית, לא

225
00:14:50,740 --> 00:14:52,490
?אתה רואה
,יש לנו שורשים כאלה

226
00:14:52,520 --> 00:14:55,680
.אפילו זה היה בגליציה
.אז זהו, הנושא מעניין מאוד-

227
00:14:55,720 --> 00:14:58,300
,אנחנו עוד נחזור לזה
.בעזרת השם

228
00:14:59,240 --> 00:15:02,420
.יושב איתנו באולפן חבר יקר

229
00:15:02,510 --> 00:15:06,960
אני נוהג לבקש רק מחברים
.יקרים ואהובים שלי להגיע לכאן

230
00:15:06,980 --> 00:15:09,100
,אבל הוא באמת יקר וחשוב לי

231
00:15:09,530 --> 00:15:12,380
וקוראים לו בן סנוף
.והמקור שלו הוא מצפת

232
00:15:12,820 --> 00:15:14,650
,גם לי יש קשר לצפת
,אתה לא יודע

233
00:15:14,920 --> 00:15:19,440
אבל את הבחרות שלי העברתי
.בקריית אומנים אצל משפחת בוכריס

234
00:15:20,040 --> 00:15:22,790
.פששי... יפה
."והייתי מתפלל בבית כנסת "אבוהב-

235
00:15:23,890 --> 00:15:26,890
ואלו שבתות, אי אפשר להגיד
,שלא תחזורנה

236
00:15:26,930 --> 00:15:29,420
,כאילו אלו שבתות
.אבל זה קסם

237
00:15:29,790 --> 00:15:32,950
,ההרים, האנשים, הריחות

238
00:15:32,970 --> 00:15:35,670
.הרחובות הצרים והמפותלים
.זה מדהים

239
00:15:35,760 --> 00:15:38,790
אני גם, כשעשיתי פעם אחת
,שבת אצל אחי

240
00:15:38,900 --> 00:15:42,380
,אחי גר בתוך העיר העתיקה
,יש לו בית בתוך העיר העתיקה

241
00:15:42,430 --> 00:15:45,620
,"אז בדרך לנץ לבית כנסת "אבוהב

242
00:15:46,640 --> 00:15:49,620
:אז אני אומר לו
זה כאילו אתה מרגיש

243
00:15:49,690 --> 00:15:52,410
.שעוד רגע האר"י הקדוש בדרך לנץ

244
00:15:52,420 --> 00:15:54,410
.ממש
חותך אותך עם החסידים שלו-

245
00:15:54,620 --> 00:15:56,930
ל... -אלה דברים
.שהייתי מדמיין המון בתור בחור

246
00:15:58,600 --> 00:16:03,460
,זה לפחות הקשר שלי לצפת
.אבל יש לי עוד קשר מיוחד אליך

247
00:16:04,430 --> 00:16:07,410
אני מאמין שהצופים שלנו יודעים
.מי זה בן סנוף

248
00:16:07,650 --> 00:16:10,070
הוא חידש שיר שנקרא
."אם אשכחך ירושלים"

249
00:16:10,380 --> 00:16:14,990
,השיר במקור הוא של שוואקי
אבל כשאתה שואל אנשים

250
00:16:15,080 --> 00:16:16,880
- "?של מי השיר"
."הם אומרים "של בן סנוף

251
00:16:17,270 --> 00:16:21,750
וכל חתונה שאני מגיע אליה
- וחבריי מגיעים ואתם מגיעים

252
00:16:21,820 --> 00:16:23,600
.הקול של בן סנוף תמיד מהדהד

253
00:16:23,630 --> 00:16:27,040
,חוץ מזה שיש לו קול ייחודי
.אבל הביצוע כל כך מיוחד

254
00:16:27,060 --> 00:16:29,080
אנחנו היינו לפני כמה שבועות
,יחד בחתונה

255
00:16:29,440 --> 00:16:31,500
.אני פשוט נפעמתי
אני שומע אותו לא מעט פעמים

256
00:16:31,900 --> 00:16:35,360
.וזה כל פעם כל כך מדויק

257
00:16:35,400 --> 00:16:37,120
,ואני רוצה לספר לך עוד משהו, בן

258
00:16:39,430 --> 00:16:42,660
,הייתי שומע אותך המון
.ואפילו לא יצא לי לספר לך

259
00:16:43,650 --> 00:16:46,070
אני תמיד נוהג לספר שאני חסיד
,של הרב יורם אברג'ל

260
00:16:46,110 --> 00:16:48,070
.זכר צדיק וקדוש לברכה מנתיבות

261
00:16:48,570 --> 00:16:53,230
,וכשמסע ההלוויה של הרב צולם
,תועד על ידי רחפנים

262
00:16:53,260 --> 00:16:55,440
אני לא יודע אם ראית
,את מסע ההלוויה ביוטיוב

263
00:16:56,090 --> 00:17:00,050
- ושמו את השיר שלך
"...שיר למעלות"

264
00:17:00,730 --> 00:17:03,980
ובכל פעם שהייתי רואה את הסרטון
,הייתי בוכה

265
00:17:04,110 --> 00:17:05,550
.ולפעמים זה היה יכול להיות גם שעות

266
00:17:06,090 --> 00:17:11,040
והקול שלך התנגן לי ימים ולילות
בכל פעם שראיתי את ההלוויה של הרב

267
00:17:11,770 --> 00:17:14,650
.וניבדל לחיים טובים וארוכים כולנו

268
00:17:14,970 --> 00:17:17,230
.אז אני רוצה להגיד שאתה כל כך מרגש

269
00:17:17,830 --> 00:17:19,360
.תודה
.ואני שמח שבאת אלינו-

270
00:17:19,700 --> 00:17:22,480
ואתה גם צפתי
.ואתה גם נחמד ואתה גם שר מקסים

271
00:17:23,400 --> 00:17:25,550
.ויותר מכול, חבר שלך גם
.חבר-

272
00:17:25,780 --> 00:17:27,550
.חייבים לשמוע אותו
?מה אתה שר לנו-

273
00:17:29,490 --> 00:17:33,980
.בגדול, יש לי שיר שאיתו בעצם התחלתי לשיר
.אני הייתי בעצם אברך

274
00:17:35,470 --> 00:17:38,270
ואז איך הצליחו
?לשכנע אותי לשיר

275
00:17:38,860 --> 00:17:40,600
,אמרו לי: שמע
תשיר שירים

276
00:17:40,610 --> 00:17:42,790
,שאתה אוהב רוחניות
,אתה אוהב את הקב"ה וזה

277
00:17:42,860 --> 00:17:43,900
.תשיר שירים שככה זה

278
00:17:43,910 --> 00:17:48,060
,אז התחלתי עם שיר צפתי לחלוטין
.כל העולם מכיר אותו

279
00:17:48,110 --> 00:17:50,510
.זה שיר צפתי
"השיר "התנערי

280
00:17:51,500 --> 00:17:54,700
.מתוך המילים של הרב שלמה אלקבץ
."לכה דודי". -כן, מ"לכה דודי"-

281
00:17:57,000 --> 00:17:58,900
זה השיר
.ואני מקווה שזה יהיה בסדר

282
00:17:59,550 --> 00:18:01,180
.בכבוד
.הנה המיקרופון שלך-

283
00:18:02,140 --> 00:18:03,240
.אורקסטרה

284
00:18:10,360 --> 00:18:15,930
התנערי מעפר קומי

285
00:18:18,190 --> 00:18:24,650
לבשי בגדי תפארתך עמי

286
00:18:25,470 --> 00:18:31,680
על יד בן ישי בית הלחמי

287
00:18:33,680 --> 00:18:38,560
קרבה אל נפשי גאלה

288
00:18:41,860 --> 00:18:46,230
קרבה אל נפשי גאלה

289
00:18:48,880 --> 00:18:54,350
התעוררי, התעוררי

290
00:18:56,350 --> 00:19:01,110
כי בא אורך, קומי אורי

291
00:19:03,850 --> 00:19:09,120
עורי עורי, עורי עורי
שיר דברי

292
00:19:11,200 --> 00:19:15,880
כבוד ה' עלייך נגלה

293
00:19:18,520 --> 00:19:23,050
כבוד ה' עלייך נגלה

294
00:19:54,800 --> 00:19:56,750
!וואי, וואי, אילו צמרמורות

295
00:19:56,770 --> 00:19:59,140
,זהו, אני רציתי לשאול אותך
?בן, אתה השבת בבית

296
00:19:59,900 --> 00:20:02,020
.כן
.אז יאללה, בסדר-

297
00:20:02,030 --> 00:20:03,590
?אני חושב שאפשרי, כן
.כולנו. -סגרנו

298
00:20:03,600 --> 00:20:05,830
?בסדר
...וואי, וואי-

299
00:20:06,750 --> 00:20:09,430
!איזה מטורף
.שמע... ממש, ממש, ממש-

300
00:20:10,340 --> 00:20:16,180
,הרב אייל היקר שלנו
שאתה כל כך מחובר לרוחניות

301
00:20:16,210 --> 00:20:17,850
.ולשמימיות הזאת

302
00:20:17,930 --> 00:20:19,960
.וגם לצפת, דרך אגב
,"וגם לצפת. -אם דיברנו על "אבוהב-

303
00:20:19,990 --> 00:20:23,160
,אני כשהתחתנתי גרתי בצפת
?באיזה רחוב

304
00:20:23,330 --> 00:20:24,220
.איזה רחוב? -אבוהב

305
00:20:24,460 --> 00:20:27,540
!באמת. -די
.התפללתי גם בוותיקין באבוהב בבוקר-

306
00:20:27,730 --> 00:20:31,780
והייתי עם גיטרה. הייתה לי מרפסת
.מול האר"י הקדוש עם גיטרה

307
00:20:31,820 --> 00:20:33,780
.כל בוקר הייתי ככה פותח את הבוקר
.ולא צלצלת-

308
00:20:35,310 --> 00:20:36,270
.בפעם הבאה

309
00:20:37,100 --> 00:20:39,570
.משהו, משהו
.היום כן... -תן לנו משהו-

310
00:20:40,280 --> 00:20:42,850
פרשה מיוחדת שמראה לנו
איך אפשר להוציא

311
00:20:43,510 --> 00:20:47,610
,על ידי משהו קשה, על ידי דין
.איך אפשר להוציא חסד

312
00:20:47,800 --> 00:20:51,940
,איך יוסף הצדיק הוציא מיהודה
,מהאחים שלהם דווקא

313
00:20:51,970 --> 00:20:53,860
את מסירות הנפש
.על בנימין

314
00:20:54,680 --> 00:20:58,190
,היה צדיק אחד
.קראו לו רבי מוטל'ה מצ'רנוביל

315
00:20:59,580 --> 00:21:02,240
עוד בנערותו הוא גדל ממש
.אצל הבעל שם טוב הקדוש

316
00:21:03,720 --> 00:21:07,520
,הוא היה ממש עושה מעשי חסד מופלאים
,פדיון שבויים

317
00:21:08,060 --> 00:21:10,960
,אבל אחת מהגדולה שלו
,מהדברים הכי גדולים שהוא היה עושה

318
00:21:11,380 --> 00:21:15,060
,שהוא לא בעצמו היה נותן צדקה
אלא הוא היה גורם לאנשים

319
00:21:16,260 --> 00:21:20,070
לתת צדקה. היה לו כישרון מיוחד
.להוציא מאנשים כסף לצדקה

320
00:21:20,900 --> 00:21:23,800
וזה הכלל שלו, כי כולם אהבו אותו
,וכיבדו אותו

321
00:21:23,830 --> 00:21:25,820
:אז היה לו כלל
הוא לא נכנס לבית

322
00:21:26,160 --> 00:21:29,090
.לפני שבעל הבית נותן ח"י רובל

323
00:21:30,340 --> 00:21:31,020
.זה הכלל

324
00:21:32,170 --> 00:21:34,960
:טוב, שבת אחת הוא אמר לחסידים שלו

325
00:21:35,240 --> 00:21:38,660
.יאללה, לעגלה
.נוסעים לשבת לכפר פלוני

326
00:21:38,870 --> 00:21:43,820
,שמה כל העיירה עניים, דלפונים
.אבל יש עשיר אחד

327
00:21:45,280 --> 00:21:50,450
טוב, העשיר הזה, אנשי השב"כ
.כבר גילו לו שמוטל'ה כבר מגיע לעיירה

328
00:21:50,920 --> 00:21:53,020
.והוא התחיל להחוויר
,אומר: או או או

329
00:21:53,360 --> 00:21:57,300
אני יודע שממנו לא יוצאים
.כל כך נקיים מהר

330
00:21:57,800 --> 00:22:00,150
,והעשיר הזה היה, לצערנו
.קמצן קדוש

331
00:22:00,820 --> 00:22:03,710
,הוא עדיין לא ידע עד כמה הוא קדוש
אבל כרגע

332
00:22:04,100 --> 00:22:06,410
הוא אמר: אני חייב איכשהו
.להיפתר מהבלגן הזה

333
00:22:07,930 --> 00:22:11,570
.אז הוא אמר: אני חולה
.הודיע לכל העיירה: אני חולה

334
00:22:11,580 --> 00:22:13,040
,מתחת ל-15 שמיכות

335
00:22:13,630 --> 00:22:16,870
.אין יוצא ואין בא
.אף אחד לא יכול לבוא אליי

336
00:22:18,300 --> 00:22:22,920
.טוב, אז הסתיימה השבת
.כמובן רבי מוטל'ה לא הגיע אליו

337
00:22:23,600 --> 00:22:27,300
:איך שיצאה השבת רבי מוטל'ה אמר
תפיצו שמועה

338
00:22:27,410 --> 00:22:29,380
.שאני עזבתי את העיירה ונסעתי חזרה

339
00:22:30,040 --> 00:22:33,190
,טוב, העשיר שמע את זה
!אמר: הו, יופי

340
00:22:33,650 --> 00:22:36,650
.עכשיו, הוציא את כל השמיכות
.נהיה בריא. -נהיה בריא-

341
00:22:37,110 --> 00:22:40,710
.ישב על המרפסת, מקטרת
.בריא כמו שור

342
00:22:41,790 --> 00:22:44,960
באותו רגע רבי מוטל'ה
.הגיע עם החסידים

343
00:22:45,430 --> 00:22:48,860
,רואה אותו, אוי אוי אוי
?אני בברוך. מה אני עושה

344
00:22:49,090 --> 00:22:50,050
.אני כבר נראה בריא

345
00:22:51,270 --> 00:22:53,990
.טוב, שלום עליכם, שלום עליכם
.אמר: מחילה

346
00:22:54,020 --> 00:22:57,430
,הייתי מזמין את כולכם לאכול אצלי
.אבל הייתי ממש חולה, כמו שאתם שמעתם

347
00:22:58,460 --> 00:23:01,380
,אבל בטח אתם כבר צריכים ללכת
.כבר ממהרים, אז פעם הבאה

348
00:23:01,760 --> 00:23:03,940
:אמר לו רבי מוטל'ה
.מה פתאום, לא צריכים ללכת

349
00:23:03,990 --> 00:23:05,940
.יש לנו זמן
.אולי ניכנס לבית שלך

350
00:23:06,670 --> 00:23:09,500
.טוב, בשמחה, בשמחה
.כמובן, מבחוץ רצה להראות שהכול בסדר

351
00:23:10,240 --> 00:23:13,660
,טוב, אבל דבר ראשון
,כדי שהוא ייכנס לבית

352
00:23:13,860 --> 00:23:16,120
,טוב, הוא צריך להיפרד מח"י רובל
.הביא לו ח"י רובל

353
00:23:16,810 --> 00:23:17,890
,רבי מוטל'ה נכנס

354
00:23:19,350 --> 00:23:20,840
.טוב, כבוד הרב ישב על הכיסא

355
00:23:21,450 --> 00:23:24,720
...הוא אומר לו
.הוא מושיט את היד, ח"י רובל

356
00:23:25,990 --> 00:23:29,590
?...מה
.טוב, כמובן כולם מסתכלים עליו, פדיחות

357
00:23:29,710 --> 00:23:30,990
.מוציא ח"י רובל, מביא

358
00:23:31,820 --> 00:23:32,930
.מביא לרב לשתות

359
00:23:33,550 --> 00:23:37,100
,הרב בא לשתות
.הוא לא שותה. אומר: ח"י רובל

360
00:23:38,070 --> 00:23:41,140
,וככה כל דבר שהוא עושה
.עוד ח"י רובל, עוד ח"י רובל

361
00:23:41,160 --> 00:23:42,490
.טוב, עכשיו נעשה סיור בבית

362
00:23:43,050 --> 00:23:46,460
,נכנס לחדר שלו
.חדר שינה. יש שם ציורים ששווים הון עתק

363
00:23:47,160 --> 00:23:49,700
אמר לו: כשאתה הולך לישון
?אתה עם עיניים פקוחות או סגורות

364
00:23:50,390 --> 00:23:52,300
.עיניים סגורות
?אז מה אתה צריך את הציורים האלה-

365
00:23:52,320 --> 00:23:55,820
כל ציור כזה אפשר להאכיל איתו
.יתומים ואלמנות

366
00:23:56,760 --> 00:23:58,970
.אמר לחסידים: טוב, תורידו את הציורים

367
00:23:59,130 --> 00:24:01,680
,הורידו את הציורים
.מעמיסים על הכרכרה

368
00:24:02,310 --> 00:24:05,250
,עובר לחדר השני
.יש שמה כוסות מפוארים של קידוש

369
00:24:05,920 --> 00:24:07,250
.אמר לו: זה חדר שינה

370
00:24:07,830 --> 00:24:08,970
?אומר לו: פה אתה עושה קידוש

371
00:24:09,040 --> 00:24:10,340
.אומר לו: לא, יש לי גביע אחר

372
00:24:10,660 --> 00:24:12,240
.אומר: אז אתה לא צריך אותם

373
00:24:12,600 --> 00:24:14,560
.תעמיסו
.בקיצור, עובר מחדר לחדר

374
00:24:14,590 --> 00:24:18,770
בינתיים העשיר הזה
.כבר לא יודע איפה לשים את נפשו

375
00:24:19,760 --> 00:24:21,650
יוצאים החוצה, כבר הבית
.כמעט ריק

376
00:24:22,020 --> 00:24:23,680
.נשאר שם איזה ספסל ושולחן

377
00:24:24,770 --> 00:24:30,300
:ואז רבי מוטל'ה מסתכל עליו ואומר לו

378
00:24:31,210 --> 00:24:33,840
.אדוני, אני לא רוצה לקחת שקל

379
00:24:34,390 --> 00:24:38,340
זורק לו את כל הכסף
:והוא אומר לכל החסידים שלו

380
00:24:38,370 --> 00:24:40,680
תוציאו את כל הדברים שבכרכרה
.חזרה הביתה

381
00:24:41,110 --> 00:24:42,300
?הוא מחוויר, אומר: מה קרה

382
00:24:42,790 --> 00:24:47,650
הוא אומר: אני מעולם לא לקחתי כסף ממישהו
,שלא נתן לי אותו בלב שלם

383
00:24:47,860 --> 00:24:48,790
.מרצונו החופשי

384
00:24:49,800 --> 00:24:50,660
.ואני רואה שאתה לא

385
00:24:51,470 --> 00:24:55,360
!לא, בבקשה, רבי, משהו, חייב לקחת
!לא, לא, לא

386
00:24:55,420 --> 00:24:57,020
.אומר לו: זה כלל ברזל

387
00:24:57,330 --> 00:25:01,620
- מי שלא נותן לי מרצונו החופשי
.אני לא לוקח ממנו רובל אחד

388
00:25:02,880 --> 00:25:07,120
,השאיר את הכול שם למטה
.אמר לחסידים: יאללה, חוזרים לצ'רנוביל

389
00:25:07,640 --> 00:25:11,320
.כל החסידים, אתם יודעים, מכווצים
.לא מבינים

390
00:25:12,030 --> 00:25:14,370
...אמרו: חייבים לראות מה
.איך הוא התנהג איתו קשה

391
00:25:14,660 --> 00:25:17,260
.אחרי חודש הם אמרו: חייבים לחזור
.חזרו חזרה אחרי חודש

392
00:25:18,180 --> 00:25:20,970
...שואלים את ה
?מה קורה עם העשיר הזה

393
00:25:21,070 --> 00:25:24,020
,אמרו: אתם לא יודעים
אחרי הביקור שלכם

394
00:25:24,590 --> 00:25:30,140
הוא פשוט התהפך לגמרי
.והוא נהיה הנדיב הכי גדול בכל האזור

395
00:25:30,430 --> 00:25:33,330
הוא לא יושב על שולחן לפני
,שהוא מביא איתו עשרה עניים

396
00:25:33,660 --> 00:25:37,420
הוא לא הולך לישון
.לפני שהוא מפרנס את כל המשפחות שצריכות

397
00:25:37,840 --> 00:25:41,550
הוא פשוט התהפך לגמרי
.ונהיה איש חסד

398
00:25:42,310 --> 00:25:46,290
זה פלא שרואים איך בדיוק כמו שיוסף הצדיק
,הוא התנהג איתם קשה

399
00:25:46,880 --> 00:25:52,070
אבל דווקא עם הקושי הזה
,הוא הוציא מהם מסירות נפש

400
00:25:52,160 --> 00:25:56,250
הוציא מהם חסד גדול מאוד
.שטמון בכל יהודי

401
00:25:57,380 --> 00:25:59,210
.מדהים
.יפה מאוד, חזק וברוך-

402
00:25:59,580 --> 00:26:02,290
.יעקב, אתה שקט לי מדי

403
00:26:02,580 --> 00:26:05,660
,אז אני רוצה קודם כול
.לפני שאנחנו מתחילים, להתייחס לסיפור שלך

404
00:26:06,200 --> 00:26:07,740
,היה את רבי אייזל חריף

405
00:26:08,220 --> 00:26:11,930
.הוא היה צדיק יסוד עולם, קדוש

406
00:26:12,480 --> 00:26:15,430
והוא גם פעם אחת, הוא פעם אחת
.נכנס לאיזה גביר אחד, אבל מה זה קמצן

407
00:26:16,280 --> 00:26:18,770
שעות דיבר איתו
.כדי שיתרום קצת וזה

408
00:26:18,780 --> 00:26:22,170
:בסוף הוא יצא החוצה ואמר
.רבותיי, אני יותר ממשה רבנו

409
00:26:22,300 --> 00:26:23,780
!?אמרו לו: מה
?אתה יותר ממשה רבנו

410
00:26:24,320 --> 00:26:27,540
,משה רבנו הוציא מהסלע מים
.אני הוצאתי מהסלע כסף

411
00:26:28,910 --> 00:26:32,040
אבל באמת אחת השאלות
שאני באמת לא הצלחתי להבין

412
00:26:32,350 --> 00:26:33,780
,את השאלה הזאת בפרשה

413
00:26:33,940 --> 00:26:36,210
?איך באמת האחים לא זיהו את יוסף

414
00:26:36,340 --> 00:26:37,660
?נו, עכשיו מה רש"י כותב

415
00:26:38,070 --> 00:26:40,390
.בגלל חתימת זקן
.אני עכשיו שואל באמת שאלה

416
00:26:40,720 --> 00:26:42,580
,עכשיו, הצופים שעכשיו צופים בנו בבית

417
00:26:42,600 --> 00:26:43,940
,ואתה יודע, אני חזרתי בתשובה

418
00:26:44,140 --> 00:26:46,340
.מה, הנה עכשיו יש לי זקן
?מה, לא מזהים אותי

419
00:26:46,920 --> 00:26:48,880
.בטח שמזהים אותי
?אז באמת מה הפשט פה

420
00:26:49,640 --> 00:26:53,290
אז נכון, חתימת הזקן היא אומנם משהו
.שקצת משנה

421
00:26:53,860 --> 00:26:57,420
אבל מה שבאמת באמת זה
,ואני אספר לכם סיפור

422
00:26:57,650 --> 00:26:58,850
,זה מצחיק

423
00:26:59,550 --> 00:27:01,980
שבאמת אפשר להבין
.איך באמת לא זיהו אותו

424
00:27:02,380 --> 00:27:05,170
"אני לומד בישיבת "נזר ישראל
לבעלי תשובה בקריית ספר

425
00:27:05,200 --> 00:27:06,860
ואחד הרבנים שלנו
.קוראים לו הרב בן דוד

426
00:27:07,370 --> 00:27:11,200
אותו הרב בן דוד הזה
נסע, בבין הזמנים יש הרבה אוטובוסים

427
00:27:11,230 --> 00:27:12,800
.מקריית ספר נוסעים לים, לחוף הנפרד

428
00:27:13,100 --> 00:27:14,010
הוא נסע עם המשפחה שלו

429
00:27:14,030 --> 00:27:16,740
.ואתה יודע, הוא שכח את התיק בתחנה

430
00:27:17,360 --> 00:27:19,010
,הוא הגיע לים, ראה שאין את התיק

431
00:27:19,090 --> 00:27:21,970
?וואי, איפה התיק
.שכחנו אותו בתחנה. יואו, איזה באסה

432
00:27:21,980 --> 00:27:25,070
...טוב, היה שם איזה אחד, אתה יודע
,עוד אוטובוסים נוסעים

433
00:27:25,080 --> 00:27:26,760
.אז היה איזה אחד שמצא את התיק שמה

434
00:27:27,100 --> 00:27:28,740
."כתוב שמה "משפחת בן דוד

435
00:27:28,970 --> 00:27:31,380
?רבותיי, של מי התיק הזה פה
?של מי התיק הזה פה

436
00:27:31,420 --> 00:27:32,910
.טוב, אף אחד לא עונה
,פותח את התיק

437
00:27:32,930 --> 00:27:35,680
,רואה מגבות, אבטיח חתוך, ענבים

438
00:27:37,160 --> 00:27:39,310
.קרם הגנה
.בקיצור, הבין שזה לים

439
00:27:40,320 --> 00:27:43,190
.הוא הבין ששכחו את זה פה
?אמר לאיזה מישהו: רגע, אתה גם נוסע עכשיו לים

440
00:27:43,210 --> 00:27:44,550
.הוא אומר לו: כן
,קח את התיק הזה

441
00:27:44,570 --> 00:27:46,630
תן את זה לסוכת המציל

442
00:27:46,670 --> 00:27:49,750
:ושיגידו בסוכת המציל
,משפחת בן דוד, משפחת בן דוד

443
00:27:49,820 --> 00:27:51,250
.התיק שלכם נמצא פה בסוכת המציל

444
00:27:51,320 --> 00:27:52,300
.ובאמת זה מה שהיה

445
00:27:52,820 --> 00:27:56,570
,אותו תיק הגיע לסוכת המציל
,ועולים בקשר... בזה, עושה

446
00:27:57,190 --> 00:27:59,910
:המציל אומר
,משפחת בן דוד, משפחת בן דוד

447
00:28:00,170 --> 00:28:02,060
התיק שלכם נמצא פה
.בסוכת המציל

448
00:28:02,240 --> 00:28:04,670
?אתה יודע מה אותו רב בן דוד אמר

449
00:28:05,050 --> 00:28:07,970
,תראו איזה קטע
.יש עוד משפחת בן דוד ששכחו פה תיק

450
00:28:09,230 --> 00:28:11,950
הוא לא חשב בחיים
?שזה יכול להיות התיק שלו, למה

451
00:28:12,480 --> 00:28:14,510
.כי היה פה מהלך
.הוא לא יכול היה לאחוז את המהלך הזה

452
00:28:14,530 --> 00:28:18,200
אותו דבר האחים של יוסף ידעו
,שיוסף יצא משמה עבד

453
00:28:18,220 --> 00:28:19,840
.ויודעים שעבד לא יכול להיות בחיים מלך

454
00:28:20,300 --> 00:28:22,770
:לכן כשהם באו לשם, אמרו

455
00:28:22,960 --> 00:28:25,870
,בוא'נה, הוא דומה, הוא דומה לאחינו
?אבל זה לא יכול להיות שזה הוא, למה

456
00:28:26,360 --> 00:28:29,900
...כי הוא לא
,כן, הוא היה עבד

457
00:28:29,930 --> 00:28:31,150
.ועבד לא יכול להיות מלך

458
00:28:31,180 --> 00:28:32,080
...בן סנוף

459
00:28:33,590 --> 00:28:35,920
.תשיר לנו בבקשה
.מה שתרצה, אחי-

460
00:28:36,300 --> 00:28:37,370
?מה אתה בוחר לשיר לנו

461
00:28:37,560 --> 00:28:39,740
...יש
?מה אתם שרים בשולחן שבת-

462
00:28:40,820 --> 00:28:41,530
.זה מעניין

463
00:28:41,860 --> 00:28:43,690
...אתה יודע, בכל אופן אנחנו ניגע
,אני אגיד לך את האמת-

464
00:28:43,740 --> 00:28:45,870
...אם נדע או לא נדע אבל
.אני אגיד לך את האמת-

465
00:28:46,090 --> 00:28:49,470
,הקטע שאתה שר
,הוא שאל אותי

466
00:28:49,480 --> 00:28:52,140
.אמרתי לו: זה סגנון אחר
...אנחנו שני זמרים

467
00:28:52,530 --> 00:28:53,880
אני מתענג על זה שאתה שר

468
00:28:53,890 --> 00:28:55,940
אז הייתי שמח אם אתה דווקא
תיתן לנו איזה משהו

469
00:28:55,980 --> 00:28:58,890
,אבל מהילדות שלי
.כי אשמרה שבת", משהו כזה"

470
00:28:58,900 --> 00:29:00,260
.ככה מהילדות
.בוא נשיר ביחד-

471
00:29:00,370 --> 00:29:02,010
.בוא, אני איתך
."כי אשמרה שבת"-

472
00:29:17,220 --> 00:29:22,310
כי אשמרה שבת אל ישמרני

473
00:29:23,470 --> 00:29:28,580
אות היא לעולמי עד בינו וביני

474
00:29:29,910 --> 00:29:35,480
כי אשמרה שבת אל ישמרני

475
00:29:36,030 --> 00:29:41,700
אות היא לעולמי עד בינו וביני

476
00:29:42,720 --> 00:29:48,450
אסור מצוא חפץ לעשות דרכים

477
00:29:49,100 --> 00:29:54,430
גם מלדבר בו דברי צרכים

478
00:29:55,550 --> 00:30:01,070
דברי סחורה או דברי מלכים

479
00:30:02,250 --> 00:30:11,680
אהגה בתורת אל ותחכמני

480
00:30:12,090 --> 00:30:18,480
כי אשמרה שבת אל ישמרני

481
00:30:18,500 --> 00:30:25,010
אות היא לעולמי עד בינו וביני

482
00:30:38,310 --> 00:30:43,730
רשם בדת האל חוק אל סגניו

483
00:30:44,990 --> 00:30:50,260
בו לערוך לחם פנים בפניו

484
00:30:51,350 --> 00:30:53,490
רשם בדת האל

485
00:31:17,880 --> 00:31:23,600
רשם בדת האל חוק אל סגניו

486
00:31:24,340 --> 00:31:29,790
בו לערוך לחם פנים בפניו

487
00:31:31,430 --> 00:31:37,210
על כן להתענות בו על פי נבוניו

488
00:31:37,550 --> 00:31:47,320
אסור לבד מיום כיפור עווני

489
00:31:47,340 --> 00:31:53,380
כי אשמרה שבת אל ישמרני

490
00:31:53,990 --> 00:32:00,390
אות היא לעולמי עד בינו וביני

491
00:32:00,830 --> 00:32:06,760
כי אשמרה שבת אל ישמרני

492
00:32:07,090 --> 00:32:25,280
אות היא לעולמי עד בינו וביני

493
00:32:28,810 --> 00:32:29,480
!מטורף

494
00:32:30,614 --> 00:32:33,223
אתה מבין עכשיו על מה דיברתי
?שבאים אליך שבת

495
00:32:33,254 --> 00:32:35,283
?אם אני רוצה לחבק אותו, אני יכול
.תנסה-

496
00:32:35,354 --> 00:32:40,643
.באמת, מטורף. -והנה, הצטרף אלינו הרב מדרכי לוי
?אתה שמעת את בן סנוף, נכון, הרב

497
00:32:40,702 --> 00:32:44,938
,ממש התפעלתי, אילו קולות, אילו גבהים
.ממש, ישתבח שמו לעד

498
00:32:45,276 --> 00:32:48,216
אני לא בטוח שהרב יוכל להצטרף אלינו
?לשבת אליו כי אנחנו כבר כמה

499
00:32:48,234 --> 00:32:51,041
...אנחנו כבר שישה
.מחילה, לא היה מקום, אם היה - בכיף-

500
00:32:51,067 --> 00:32:52,790
,אני בשמחה הייתי מגיע
,גם ככה אנחנו תפוסים

501
00:32:52,825 --> 00:32:57,248
הידברות ברוך השם, כל שבת ברחבי הארץ
.מתארחים לזכות את הרבים

502
00:32:57,299 --> 00:32:59,860
.רק שהוא לא ייקח לנו את בן
...רק שלא ייקחו לנו

503
00:32:59,890 --> 00:33:03,506
.לא, לא, אני עם... הוא בא אליי שבת
,אנחנו עוד נשוב לזה-

504
00:33:03,531 --> 00:33:04,870
.לעניין הזה, להזמנה הזאת

505
00:33:05,332 --> 00:33:08,314
אז טוב, אז ברוך השם צחקנו, שרנו
.ואנחנו ממשיכים

506
00:33:08,712 --> 00:33:12,889
:כשיוסף מגלה את זהותו, כתוב בפרשה
.ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף"

507
00:33:13,531 --> 00:33:16,905
,"ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו"
.ככה כתוב

508
00:33:17,149 --> 00:33:20,364
ואני תוהה, אם אחי היה טס לחו"ל
,בגיל 17 נאמר

509
00:33:20,677 --> 00:33:24,263
?לא הייתי מזהה אותו אחרי מספר שנים
,גדלנו ביחד, נו, אז הוא גידל זקן

510
00:33:24,288 --> 00:33:26,181
?כמו שדיברנו, מה, לא מזהים אותו

511
00:33:26,569 --> 00:33:31,248
,אז אני שואל אותך, הרב אסוס
,איך יכול להיות באמת שיוסף

512
00:33:31,313 --> 00:33:34,030
נכון, נכון, עברו שנים שהוא
,לא פגש את אחיו

513
00:33:34,294 --> 00:33:38,440
?אבל עדיין, לא מזהים את האח שלהם
,נכון, הוא לבוש עכשיו בגדים מהודרים

514
00:33:38,528 --> 00:33:42,442
.והוא מריח... הכול נכון
?עדיין, לא זיהו אותו? מה

515
00:33:42,975 --> 00:33:45,627
.כבר יש לנו תשובה אחת מרבי יעקב
.משל, משל כזה-

516
00:33:46,144 --> 00:33:49,186
.זה לא משל, זה אחד מהתירוצים
ואגב, איפה זה כתוב בגמרא

517
00:33:49,187 --> 00:33:52,234
שהוא היה בחתימת זקן
?ובגלל זה לא הכירו אותו

518
00:33:53,917 --> 00:34:00,770
,הגמרא בבבא מציעא, דף לט, עמוד ב
?למה יש לי עניין להגיד את המקור המדויק

519
00:34:01,322 --> 00:34:07,293
:כי זה מאוד פשוט לזכור את זה
.בן כמה היה יוסף כשפגשו אותו האחים? -30. -39

520
00:34:07,799 --> 00:34:12,384
,בן 30 היה בעומדו לפני פרעה
יש לנו שבע שנות השבע

521
00:34:12,411 --> 00:34:16,072
,ואחר כך עוד שתיים של שנות הרעב
.יחד זה 39

522
00:34:16,232 --> 00:34:18,483
.אז הוא היה בן 39, אז זה דף לט

523
00:34:19,049 --> 00:34:24,007
.וזה בבא מציעא כי מצאו את יוסף
!יפה! וואו-

524
00:34:24,066 --> 00:34:27,668
.חזק מאוד
וזה עמוד ב לזכור שזה שנתיים של הרעב-

525
00:34:28,275 --> 00:34:31,791
אז דף לט, עמוד ב
שם כתוב שהוא היה

526
00:34:31,826 --> 00:34:35,453
,בלי חתימת זקן כשהוא יצא מהם
.ועם חתימת זקן כשהם פגשו אותו

527
00:34:35,734 --> 00:34:37,348
,אז זו הסיבה הראשונה
,כך הגמרא אומרת

528
00:34:37,360 --> 00:34:38,300
.לכן לא גילו אותו

529
00:34:38,858 --> 00:34:42,224
אבל מי שקורא את המדרש
על הפגישה המרטיטה הזאת

530
00:34:42,290 --> 00:34:48,954
:בין יהודה והאחים ויוסף זה פשוט צועק
?איך לא עולים על זה שזה יוסף

531
00:34:50,187 --> 00:34:54,350
,א' כול, הוא שחט להם שחיטה
."וטבוח טבח והכן"

532
00:34:54,546 --> 00:34:55,869
?מי אוכל שחיטה בעולם

533
00:34:56,595 --> 00:34:58,926
?יש מישהו חוץ מבני יעקב שאוכלים שחיטה

534
00:35:00,786 --> 00:35:04,546
,וכאשר יהודה כעס עליו
,כתוב במדרש שהוא רצה להוציא את החרב

535
00:35:05,131 --> 00:35:09,916
.והחרב נתקעה בתוך הנדן
,ואז יהודה אומר: הופה

536
00:35:10,304 --> 00:35:11,880
.סימן שיש בו יראת שמיים

537
00:35:12,786 --> 00:35:14,963
?מי יודע מה זה יראת שמיים חוץ מבני יעקב

538
00:35:16,364 --> 00:35:20,680
וכאשר רוצים להכניס את שמעון לבית כלא
,בשביל להפריד אותו מלוי

539
00:35:21,496 --> 00:35:24,778
.אף אחד לא הצליח
כתוב שיוסף הביא 70 מגיבורי מצרים

540
00:35:24,800 --> 00:35:27,379
,להכניס את שמעון
.אבל אף אחד לא הצליח להזיז אותו

541
00:35:28,431 --> 00:35:33,040
,יוסף רומז למנשה, העובד שלו המסור
,הוא אומר לו: מנשה

542
00:35:33,664 --> 00:35:37,000
.תכניס בבקשה אותו לבפנים
.מנשה היה בסך הכול בן שמונה

543
00:35:37,898 --> 00:35:42,538
.חייב להיות, הרי הוא נולד בשנות השבע
.מקסימום בן שמונה הוא היה

544
00:35:43,010 --> 00:35:45,434
.ומנשה במכה אחת מכניס את שמעון בתוך הכלא

545
00:35:46,501 --> 00:35:51,380
.אומר מנשה: זה כוח מבית אבא
.אין, זה כוח לא טבעי, זה כוח מבית אבא

546
00:35:51,428 --> 00:35:56,560
,נו, אז חבר'ה, יש לכם קשר עם הסבא
?עם אבא, עם משהו

547
00:35:57,381 --> 00:36:00,345
.לא יכול להיות
.זה צועק איך לא הכירו את יוסף

548
00:36:00,952 --> 00:36:01,930
:יש פה שני תירוצים

549
00:36:03,067 --> 00:36:12,179
תירוץ אחד - אם הקב"ה מכוון דבר
,שישתחוו לו כמו שראינו בחלומות של יוסף

550
00:36:12,509 --> 00:36:13,937
.לא יעזור שום דבר בעולם

551
00:36:14,696 --> 00:36:18,452
,יהיה שחור על גבי לבן
.הקב"ה לא רוצה שתדעו - לא תדעו

552
00:36:18,757 --> 00:36:20,954
.אתם תבואו ותשתחוו לו. נקודה

553
00:36:21,293 --> 00:36:26,727
,כך נגזרה... כך גזרה חוכמתו יתברך
.אין שאלה בכלל, לא תצליחו לזהות אותו

554
00:36:26,741 --> 00:36:27,125
.נקודה

555
00:36:27,717 --> 00:36:34,160
:אבל יש פה מסר גדול מאוד
.האחים הרי אחזו שעל פי הדין הם צודקים

556
00:36:34,694 --> 00:36:39,246
.יוסף הזה לא צריך לחיות בכלל
הם עשו טובה שהם זרקו אותו לבור

557
00:36:39,494 --> 00:36:45,246
בעצת ראובן, והם עשו לו טובה
.שהם מכרו אותו לישמעאלים בעצת יהודה

558
00:36:46,388 --> 00:36:53,106
.איך אומרים? אנחנו צודקים
.אם אני צודק, יוסף לא יכול להיות מלך

559
00:36:53,428 --> 00:36:56,903
?המלוך תמלוך עלינו? אם משול תמשול בנו
.אנחנו צודקים

560
00:36:57,379 --> 00:37:01,797
,כשבן אדם מרגיש שהוא צודק
:תראה לו שחור על גבי לבן

561
00:37:01,808 --> 00:37:05,441
אדוני, זה לא מדויק - הוא לא ישנה
.את הדעה שלו

562
00:37:06,105 --> 00:37:07,785
.זה לא יכול להיות
.אני רואה הפוך

563
00:37:07,806 --> 00:37:09,670
,אתה תראה לו, אבל לא
.הוא יסביר את זה לשיטתו

564
00:37:10,612 --> 00:37:11,710
...זה תמיד ככה

565
00:37:12,917 --> 00:37:18,536
והיסוד הזה כל כך גדול וכל כל מכובד
.בשביל לדעת, לפעמים אולי אני טועה

566
00:37:18,903 --> 00:37:21,188
.בוא תראה, יש כיוון אחר
?אולי יוסף צודק

567
00:37:22,224 --> 00:37:25,477
.צריך לפעמים לפתוח את העיניים
אבל כשבן אדם לפעמים נמצא

568
00:37:25,494 --> 00:37:29,075
,בתוך המקום שלו, בתוך הקונכייה שלו
.הוא לא רואה צד שני

569
00:37:29,410 --> 00:37:31,410
,וזה לומדים מהאחים של יוסף
.הם לא מזהים אותו

570
00:37:32,191 --> 00:37:33,570
.תובנה מעניינת מאוד

571
00:37:34,466 --> 00:37:38,570
,"מה יחזקאל פרנקל, מנהל מכון "קורות
.חוזרים אליך

572
00:37:38,919 --> 00:37:45,244
יש לך איזה סיפור מעניין על משפחה
...שאיבדה את השורשים ולא יודעים ו

573
00:37:45,412 --> 00:37:46,370
?יש לך סיפור מעניין

574
00:37:47,102 --> 00:37:49,637
,סיפורי ההשגחה שרצים פה
,בייחוד בפרשה הזאת

575
00:37:50,208 --> 00:37:51,730
אלו דברים שאנחנו פוגשים
.כל הזמן

576
00:37:52,111 --> 00:37:55,082
אחרי שלמדתי תואר שני
בהיסטוריה, למדתי תיעוד בעל פה

577
00:37:55,102 --> 00:37:56,095
באוניברסיטה העברית

578
00:37:56,737 --> 00:37:59,375
וכתוצאה מזה, אתה יודע
איך לשאוב מאנשים

579
00:37:59,395 --> 00:37:59,908
.את הסיפור

580
00:38:00,247 --> 00:38:02,997
אחד הסיפורים שמלווים אותי
והם ממש מרטיטים אותי

581
00:38:03,024 --> 00:38:06,737
,ביכולת של ההשגחה של הקב"ה
.איך הוא מצרף את הדברים

582
00:38:06,766 --> 00:38:12,680
.מלחמת העולם הראשונה. -1914
אכן, יהודי מפולין-

583
00:38:13,030 --> 00:38:19,560
מתגייס לצבא האוסטרו הונגרי
.והולך איתו בגדוד התותחנים כמה שנים

584
00:38:19,715 --> 00:38:23,375
באיזשהו שלב, לקראת סוף המלחמה
.הם חונים בלבוב, היא למברג

585
00:38:24,794 --> 00:38:28,911
יהודי למברג הצדיקים יודעים שבין החיילים
,הגויים יש חיילים של יהודים

586
00:38:29,264 --> 00:38:31,110
חיילים שהם יהודים
.וצריך לתת להם אוכל כשר

587
00:38:32,110 --> 00:38:36,464
מתגייסות המשפחות, שולחים את הנערים
ואת הנערות עם מנות

588
00:38:37,260 --> 00:38:39,990
למצוא את החיילים היהודים
.לתת להם אוכל כשר

589
00:38:40,275 --> 00:38:42,374
?הרי מה הם אוכלים כל הזמן
.בקושי לחם אפשר

590
00:38:43,418 --> 00:38:46,243
,הוא סיפר לי, אותו מרואיין
,אחד מהלקוחות הראשונים שלנו

591
00:38:46,548 --> 00:38:50,887
.שרוב הזמן הם היו בצום
.אבל הקפיד על לחם משנה

592
00:38:51,621 --> 00:38:54,850
איכשהו שמר מכל השבוע לחם
.שיהיה לו לשבת לחם משנה

593
00:38:56,080 --> 00:39:00,680
קרה שנערה מאחת המשפחות הביאה
,לאחד החיילים היהודים את האוכל הזה

594
00:39:01,549 --> 00:39:03,539
.והגדוד שהה שם באותו מקום

595
00:39:04,862 --> 00:39:09,200
ישתבח שמו, למוחרת קרה עוד פעם
שאותה נערה הביאה מהבית אוכל

596
00:39:09,800 --> 00:39:11,332
.ויצא עוד פעם שהיא הביאה לאותו חייל

597
00:39:12,372 --> 00:39:17,150
,וככה כבר קרה ביום השלישי בצורה מכוונת
.ונוצר קשר

598
00:39:17,802 --> 00:39:22,410
,אבל הגדוד המשיך לצעוד, כמו שאומר השיר
.והם מצאו את עצמם באיטליה בסוף המלחמה

599
00:39:23,100 --> 00:39:28,306
:אבל הוא אמר לה, שלח לה מכתב ואמר לה
,תקשיבי, אם את רוצה - תבואי, נתחתן

600
00:39:28,390 --> 00:39:30,880
,אבל אני לא מחייב אותך
,את יכולה להישאר אצלך בבית

601
00:39:31,322 --> 00:39:32,993
.וזה בסדר, אני מקבל מה שתגידי

602
00:39:33,231 --> 00:39:37,344
והם נישאו והקימו בית כדת משה וישראל
.עם דור ישרים מבורך

603
00:39:37,726 --> 00:39:40,999
מה שסיפר פה הרב
הזכיר לי סיפור של אחד הראשונים

604
00:39:41,022 --> 00:39:45,580
.שראיינו, רבי ציון בדש
.החזן... -מטריפולי

605
00:39:45,738 --> 00:39:49,332
.בדיוק
ואנחנו הפקנו לו את סיפור החיים שלו

606
00:39:49,551 --> 00:39:57,658
ובדיוק הרב פה סיפר על ההבדל בין
.עבד שנגאל שאי אפשר להכיר אותו

607
00:39:58,825 --> 00:40:03,770
.רבי ציון מספר על יציאת יהודי טריפולי
,ב-49' או 50', אם אני זוכר נכון

608
00:40:03,884 --> 00:40:07,172
.העלייה לאונייה
הוא אומר: שירת הים, ערב שבת

609
00:40:08,321 --> 00:40:14,005
- הייתה כל כך מרגשת, וההלל
.לעולם לא תחזור כזאת שירה

610
00:40:14,327 --> 00:40:18,640
ידיעה שהם יוצאים ממצרים
והם מגיעים לחופי הארץ

611
00:40:18,856 --> 00:40:23,239
,ואיזו שמחה, איזו גאולה
:איזו ממש יכולת של אנשים להגיד

612
00:40:23,884 --> 00:40:26,690
הנה, אנחנו היום חווים בעצמנו
.את הדבר הזה

613
00:40:27,016 --> 00:40:31,147
,סיפור אחרון, במחילה
.יהודי, בקצרה על ההבדל בין עבד לנגאל

614
00:40:32,076 --> 00:40:34,839
יהודי בן 90, תלמיד חכם שראיינו
,במעלה אדומים דווקא

615
00:40:36,093 --> 00:40:40,500
מספר, הגיע לכאן לארץ
,יהודי עם זקן מגרמניה

616
00:40:41,387 --> 00:40:47,220
,איך שהוא מגיע לחיפה, כורע ברך
,מנשק את האדמה, אדמת ארץ הקודש

617
00:40:47,250 --> 00:40:50,210
.מה שעשו יהודים לאורך כל הדורות
."ואת עפרה יחוננו"-

618
00:40:52,222 --> 00:40:55,248
מספר לי, השוטר האנגלי לא מצא חן
בעיניו הדבר הזה

619
00:40:55,266 --> 00:41:01,410
ונתן לו בעיטה, בלשונו הנקייה - ככה אני זוכר
."עד היום, "במקום שהגב מאבד את שמו הטוב

620
00:41:01,957 --> 00:41:02,917
.ככה הוא אמר

621
00:41:03,627 --> 00:41:06,919
,אבל הוא אומר לי: תראה מה זה
,כמה חודשים קודם, בגרמניה

622
00:41:07,040 --> 00:41:11,635
,נסענו כמה בני נוער
:נכנסו לרכבת חבורה של קציני אס-אס

623
00:41:13,104 --> 00:41:14,273
.חבר'ה, תתעופפו

624
00:41:15,049 --> 00:41:19,332
,הוא אומר: שתקנו, קיפלנו את הזנב
,לא אמרנו מילה, נתנו להם את המקום שלנו

625
00:41:19,365 --> 00:41:22,232
.שרכשנו בכספינו
,אני מגיע לארץ

626
00:41:22,591 --> 00:41:26,220
,והאנגלי הזה נותן לי מכה
,אני כולי התנפלתי עליו

627
00:41:27,785 --> 00:41:31,000
.העלייה לארץ נסכה בו רוח חדשה
.בוודאי-

628
00:41:31,139 --> 00:41:35,982
לכן אי אפשר היה להכיר את האח הזה
שהוא פתאום איבד את מקומו

629
00:41:36,017 --> 00:41:37,510
.בדרגה של המשפחה
.יפה-

630
00:41:37,644 --> 00:41:41,040
,אני אומר שכפי שאמרתי
.לכל משפחה יש סיפור

631
00:41:41,871 --> 00:41:47,951
.נכון, להפיק ספר זה תהליך ארוך
,אנחנו מראיינים, כותבים, גרפיקה, דפוס

632
00:41:47,986 --> 00:41:49,160
.תהליך מאוד ארוך ומאוד יקר

633
00:41:49,816 --> 00:41:51,080
.לא כל משפחה יכולה להרשות לעצמה את זה

634
00:41:51,494 --> 00:41:54,870
,אבל כדי שנוכל להגיע לכל משפחה
.אנחנו מקיימים סדנאות בנושא

635
00:41:55,559 --> 00:41:59,840
בשלוש וחצי שעות אנחנו נותנים
לאדם את הכלי, שאם רק יקליט

636
00:42:00,638 --> 00:42:03,080
,את הסבא, את הסבתא, את ההורים
,חצי שעה, שעה

637
00:42:03,280 --> 00:42:10,189
יוכל לחסוך לדורות את עוגמת הנפש הנוראה
.של הרצון לשאול שאלות שכבר אין איפה

638
00:42:10,329 --> 00:42:15,863
נהדר. נהדר, זה באמת רעיון לצופים
."באמת, מכון "קורות

639
00:42:16,083 --> 00:42:19,252
.אנחנו במתחם הבורסה
...במתחם הבורסה והפרטים שלכם נמצאים-

640
00:42:19,278 --> 00:42:20,860
?"ולמה מכון "קורות
?"ולמה מכון "קורות-

641
00:42:20,967 --> 00:42:24,042
בגלל הפרשה שלנו: "ויספרו לו
."את כל הקורות אותם

642
00:42:24,060 --> 00:42:26,620
זאת בדיוק הסיבה שהידברות ביקשה
.שתגיע אלינו

643
00:42:26,636 --> 00:42:27,620
.לכן בחרנו את השם הזה

644
00:42:27,779 --> 00:42:30,630
?הרב מרדכי לוי, מה אתה אומר על הפאנל

645
00:42:31,510 --> 00:42:36,823
,היום פשוט פאנל מרתק במינו, כמדי שבוע
.אבל היום ממש דברים מיוחדים אנחנו שומעים פה

646
00:42:37,139 --> 00:42:38,870
?נהדר. מה נשמע מהרב

647
00:42:39,504 --> 00:42:43,707
ובכן, ראשית, אנחנו רואים
שיוסף הצדיק, הכול הסתובב

648
00:42:43,740 --> 00:42:46,243
,מסביב לגביע
אחרי שהוא טמן את הגביע

649
00:42:46,275 --> 00:42:49,941
,באמתחת בנימין, התחילו כל החשדות
תפסו אותו ומתחיל עכשיו

650
00:42:50,216 --> 00:42:55,940
.העימות הגדול בין יהודה ליוסף
?למה דווקא גביע

651
00:42:56,335 --> 00:42:59,180
,אז שמעתי פעם רעיון יפה
,נדמה לי זה מובא בשם הבן איש חי

652
00:42:59,211 --> 00:43:03,077
,אם אינני טועה. כשהוא אומר גביע
,הוא רצה לרמוז להם שעם ישראל

653
00:43:03,088 --> 00:43:06,489
:השורש שלו זה גביע
,ג' זה שלושת האבות

654
00:43:06,811 --> 00:43:10,833
,ב', י', זה יב' השבטים
ו-ע', זה ב-70 נפש

655
00:43:10,880 --> 00:43:13,301
.ירדו אבותינו למצרים
.שזה השורש

656
00:43:13,322 --> 00:43:17,004
לכן אנחנו תמיד מקדשים על גביע
.להזכיר לנו מה השורש שלנו

657
00:43:17,038 --> 00:43:21,192
...זה גם מתקשר לכבודו בקשר ל
כבודו זה בורא עולם-

658
00:43:21,223 --> 00:43:27,315
,גם פסים זה ראשי תיבות של פוטיפר
.סוחרים, ישמעאלים ומדיינים

659
00:43:27,894 --> 00:43:29,530
.נכון. יפה מאוד

660
00:43:29,734 --> 00:43:33,440
.אני מחובר, הוא אומר להם
כן. בכל אופן, מה שרציתי לומר-

661
00:43:33,600 --> 00:43:37,176
פן שבאמת קשור אלינו קצת
,שנמנף את זה לגבינו פה

662
00:43:37,713 --> 00:43:45,510
אנחנו רואים שאחד מהנימוקים
:שיהודה מנסה לשכנע את יוסף

663
00:43:46,025 --> 00:43:49,719
תשמע, אתה חייב לוותר ולתת לנו
.את בנימין חזרה הביתה

664
00:43:49,730 --> 00:43:53,906
,מדוע? גם אם בנימין, חס ושלום, גנב
?אבל מה אשם אבא שלו

665
00:43:54,027 --> 00:43:58,210
,כשאבא שלו יבוא, יעקב אבינו
.יראה שהוא לא נמצא, הוא עלול למות

666
00:43:58,661 --> 00:44:04,500
?שואלים: אני לא מבין, למה רק האבא
.לבנימין היו אז 10 בנים. 10 בנים

667
00:44:04,524 --> 00:44:09,301
למה הוא לא מזכיר, הבנים יראו
,שהאבא לא נמצא יקבלו גם, חס ושלום

668
00:44:09,334 --> 00:44:11,260
,משהו יקרה להם
?למה דווקא האבא

669
00:44:11,666 --> 00:44:16,048
,אלא אומרים, מכאן למדים
:יש את הפתגם שאומר

670
00:44:16,265 --> 00:44:21,640
,אב אחד יכול לגדל ולהחזיק 10 בנים
אבל 10 בנים לא יכולים להחזיק

671
00:44:21,687 --> 00:44:23,767
.אפילו אבא אחד

672
00:44:24,031 --> 00:44:28,560
כי גדול רחמי האב על הבנים
.מאשר רחמי הבנים על האב

673
00:44:28,587 --> 00:44:32,990
,ולמה? כי זה בגנטיקה
,ידוע שהעולם נברא היה אדם וחוה

674
00:44:33,038 --> 00:44:38,230
לא היו להם הורים, היו להם ילדים
אז הם התרגלו לתת, להעניק לילדים

675
00:44:38,247 --> 00:44:40,370
.אבל לא היה להם הורים
.לכן זו התופעה

676
00:44:40,854 --> 00:44:46,074
ואגב, דוד המלך בתהילים אומר פסוק
:שתמיד אנחנו שרים את זה בכל אירוע

677
00:44:46,251 --> 00:44:53,256
."וראה בנים לבניך שלום על ישראל"
,מה זאת אומרת "וראה בנים לבניך

678
00:44:53,281 --> 00:44:55,560
?"שלום על ישראל"
,שואלים וראה בנים

679
00:44:55,880 --> 00:44:59,920
,אדם זוכה שנולד לו בן
,הרי אנחנו שרים - הפייטנים שלנו

680
00:45:00,277 --> 00:45:03,390
הזמרים תמיד כשיש שמחות
,"שרים "וראה בנים לבניך

681
00:45:03,855 --> 00:45:07,170
...עצם זה שנולד בן אדם זה
,"כבר סימן טוב,"וראה בנים

682
00:45:07,190 --> 00:45:10,144
."שלום על ישראל"
."למה "וראה בנים לבניך

683
00:45:10,259 --> 00:45:15,795
אלא אומרים, אדם, כל עוד יש לו ילדים
?עדיין אין לו את הנחת לגמרי. מדוע

684
00:45:16,138 --> 00:45:19,457
כי הילדים לא יודעים להעריך נכון
,מה ההורים עשו עבורם

685
00:45:19,760 --> 00:45:24,119
,כמה הם טרחו מגיל קטן
,כמה רצו בשבילם, כמה דאגו להם

686
00:45:24,187 --> 00:45:27,389
,כמה עבדו קשה בשבילם
.לא ישנו לילות, דואגים להם

687
00:45:27,621 --> 00:45:33,149
?מתי אדם יודע להעריך מה שהוריו עשו
.אחרי שהוא מתחתן ונולדים לו גם ילדים

688
00:45:33,297 --> 00:45:37,916
,הו, עכשיו הוא מבין מה זה לגדל תינוק
,לקום באמצע הלילה, לחתל אותו

689
00:45:37,972 --> 00:45:41,939
,להכין לו את המטרנה, לרוץ איתו לגן
,לבית הספר, לדאוג לו לחינוך

690
00:45:42,197 --> 00:45:45,060
עד שמחתנים אותו, אחרי שמחתנים אותו
.גם צריך לדאוג לו הלאה 

691
00:45:45,352 --> 00:45:47,088
הוא אומר: אתה יודע מתי יהיה
?שלום על ישראל

692
00:45:47,131 --> 00:45:51,678
וראה בנים לבניך - אז יודעים
.להעריך מה עשה הדור הקודם

693
00:45:51,865 --> 00:45:52,990
?מה זה קשור ל"הידברות" גם

694
00:45:53,560 --> 00:45:56,279
,אז אנחנו פה בהידברות, ברוך השם
יש לנו אחת מהמחלקות

695
00:45:56,430 --> 00:46:00,872
.זה נקרא מחלקת אמ"א
.אמא" זה ראשי תיבות: אימא מצילה אותי

696
00:46:01,000 --> 00:46:05,289
אנחנו ברוך השם פה במחלקה שקיימת
כמה שנים לעידוד הילודה

697
00:46:05,352 --> 00:46:07,760
."שיהיה הרבה בנים, "וראה בנים לבניך
?מדוע

698
00:46:07,959 --> 00:46:12,230
שמנו לב שיש הרבה מקרים
.שנשים באמצע היריון רוצות להפסיק היריון

699
00:46:12,253 --> 00:46:13,930
.השם ירחם
?ומדוע? מדוע-

700
00:46:14,076 --> 00:46:17,230
,לא בגלל שיש איזו בעיה
.אלא בגלל שיש להן בעיה כלכלית

701
00:46:17,580 --> 00:46:20,839
,היום נשים אולי מבחינתן - הן צודקות אולי
,במירכאות מבחינתן

702
00:46:20,848 --> 00:46:24,243
,אני אומר, תשמע, היום להביא עוד תינוק
.לגדל אותו, זה הון תועפות

703
00:46:24,499 --> 00:46:27,790
.היום מטרנה כל חודש זה המון כסף
,טיטולים זה המון כסף

704
00:46:27,838 --> 00:46:30,100
.הכול חד פעמי, אבל הכסף הוא רב פעמי

705
00:46:30,452 --> 00:46:35,781
.היום עגלה, מי שיודע צריך רישיון לעגלה
,עם כל הטכניקות שיש, זה משוכלל

706
00:46:35,824 --> 00:46:38,688
,זה עולה אלפי אלפי שקלים
.אז היא אומרת: אני לא מסוגלת

707
00:46:39,102 --> 00:46:41,430
,אז כאן בהידברות, ברוך השם
,זכינו לפני כמה שנים

708
00:46:41,873 --> 00:46:44,180
,שלוש, ארבע שנים האחרונות
,להקים את המחלקה הזאת

709
00:46:44,614 --> 00:46:51,307
ודרך האתר שלנו ודרך העלונים
.ודרך כל מיני מקומות פרסמנו

710
00:46:51,348 --> 00:46:54,160
גם זה, עכשיו מי ששומעת אותנו
,ורוצה להתעניין בעניין שלנו

711
00:46:54,193 --> 00:46:57,430
,יש לנו פה מחלקה מיוחדת
,מתקשרים להידברות - מי שיש לה קשיים

712
00:46:57,783 --> 00:47:01,660
.ואנחנו ברוך השם מקבלים עלינו לעזור לה
,שהיא תביא את התינוק לעולם

713
00:47:01,902 --> 00:47:06,105
,ואנחנו מלווים אותה בעזרה כלכלית
,שולחים לה - אם זה מטרנה

714
00:47:06,138 --> 00:47:09,600
,טיטולים כל חודש, עגלה חדשה
.תלושי קנייה בחגים

715
00:47:09,959 --> 00:47:12,507
,ואני רוצה לבשר שאנחנו
,מאז שהוקמה המחלקה

716
00:47:12,558 --> 00:47:16,800
כבר למעלה מ-3,000 תינוקות נולדו
!בזכות הידברות! -וואו

717
00:47:19,194 --> 00:47:24,593
אני כל כך שמח וגאה להיות
.חלק מהבית החם והאוהב הזה, הידברות

718
00:47:25,498 --> 00:47:30,677
:הרב אסוס, שאלה אחרונה לפני סיום התוכנית
,יעקב מתאבל, כבר דיברנו על זה

719
00:47:30,702 --> 00:47:33,849
.הוא מתאבל על יוסף
הוא לא ראה את בנו יקירו, מחמדו

720
00:47:34,015 --> 00:47:37,516
- שנים על גבי שנים, ואז האחים
,כמו שדיברנו פה כל התוכנית

721
00:47:37,994 --> 00:47:44,200
?נפגשים עם יוסף והוא שואל: העוד אבי חי
.איך... והם עונים לו: כן

722
00:47:44,634 --> 00:47:49,530
,איך הם מבשרים לאבא: הבן שלך חי וקיים
,עכשיו הוא משנה למלך

723
00:47:49,959 --> 00:47:53,200
אחרי כל כך הרבה שנים שהם רואים
,את הצער ואת האבל שלו

724
00:47:53,237 --> 00:47:56,333
.יהודי זקן, מותש, מתאבל

725
00:47:56,640 --> 00:47:59,310
איך מבשרים דבר כזה
?בלי שיעקב פתאום יתמוטט להם

726
00:47:59,994 --> 00:48:03,420
אז באמת, הרמב"ן כותב
.שבאמת יעקב התמוטט

727
00:48:04,292 --> 00:48:08,090
,"הפירוש למילה "ויפג ליבו
אומר הרמב"ן

728
00:48:08,111 --> 00:48:11,063
.שיעקב אבינו התעלף
,באמת, נעצרה לו פעימה

729
00:48:12,335 --> 00:48:13,210
.הוא לא יכול היה לסבול את זה

730
00:48:13,630 --> 00:48:16,546
?כזאת בשורה במכה אחת
לא יכול לסבול, כך הרמב"ן אומר

731
00:48:16,565 --> 00:48:17,560
.שהוא באמת החסיר פעימה

732
00:48:18,087 --> 00:48:22,107
,ודיברו אותו ועודדו אותו
.וככה החיו אותו: ותחי רוח יעקב אביהם

733
00:48:22,310 --> 00:48:25,920
,הראו לו את העגלות
,הראו לו שיוסף הצדיק חי בארץ מצרים

734
00:48:26,288 --> 00:48:30,864
.ושהוא תלמיד חכם ושהוא זוכר את מה שלמדנו
.אז - ותחי רוח יעקב אביהם

735
00:48:30,880 --> 00:48:32,210
.אבל באמת, זה היה מסוכן מאוד

736
00:48:32,737 --> 00:48:36,195
אבל יש מאמר חז"ל
,שהוא מאוד מאוד מאוד ידוע

737
00:48:36,580 --> 00:48:42,023
.ואני חיפשתי אותו ולא מצאתי
,אבל נאמנים עלינו גדולי ישראל

738
00:48:42,076 --> 00:48:43,402
.שראו פעם חז"ל כזה

739
00:48:43,709 --> 00:48:49,453
וידוע שמי שבישרה ליעקב אבינו
.שיוסף חי זו הייתה סרח בת אשר

740
00:48:49,945 --> 00:48:54,616
.סרח בת אשר היא זו שסיפרה ליעקב אבינו
?איך היא עשתה את זה

741
00:48:54,657 --> 00:48:55,482
.על ידי שיר

742
00:48:56,083 --> 00:48:58,460
,מה שאתה, יובל, עושה לנו ככה
...מענג אותנו

743
00:48:58,772 --> 00:49:00,680
.יש את השיר על סרח בת אשר. -כן

744
00:49:01,086 --> 00:49:05,370
- אז זהו זה, וככה ידוע בעולם
כל ילד קטן יודע שסרח בת אשר

745
00:49:05,467 --> 00:49:10,260
:באה ליעקב אבינו ושרה לו
עוד יוסף חי, הוא מלך במצרים"

746
00:49:10,300 --> 00:49:12,240
."יש לו שני בנים - מנשה ואפרים"

747
00:49:12,792 --> 00:49:15,703
- חיפשתי את החז"ל הזה בכל מיני מקומות
.לא מצאתי אותו

748
00:49:15,765 --> 00:49:19,230
,בגמרא ודאי שאין
.ברמב"ן גם אין חז"ל כזה

749
00:49:19,623 --> 00:49:24,860
,אבל יש לנו - החיד"א כותב שיש חז"ל כזה
.אבל מה שמצאתי זה זוהר הקדוש

750
00:49:25,422 --> 00:49:31,830
.הזוהר הקדוש אומר שיש היכלות של נשים
.כך כתוב בחלק ג, כמדומני דף קסז

751
00:49:32,390 --> 00:49:36,430
אומר הזוהר הקדוש שיש היכלות
של נשים צדקניות, ואחד ההיכלות

752
00:49:36,827 --> 00:49:38,030
.זה ההיכל של סרח בת אשר

753
00:49:38,895 --> 00:49:41,890
.והיא הבעל הבית של ההיכל הזה
.היא עלתה, אגב, חיה

754
00:49:42,208 --> 00:49:47,260
,היא אחת מהנשים שעלו חיים לגן עדן
.כמו אליהו הנביא. כן, חופשי

755
00:49:47,494 --> 00:49:49,350
.אחת מהעשרה
.תשעה, מחלוקת בגמרא

756
00:49:49,912 --> 00:49:55,736
.והיא עלתה בחייה בזכות הדבר הזה
וכל יום מגיעה בבואתו של יוסף הצדיק

757
00:49:55,771 --> 00:50:00,370
:מעבר לפרגוד ואז היא אומרת
:זכאי היום הזה. ככה לשון הזוהר

758
00:50:00,433 --> 00:50:01,551
זכאי היום הזה

759
00:50:01,865 --> 00:50:05,381
,שבו גיליתי ליעקב אבינו הסבא

760
00:50:05,584 --> 00:50:07,547
,ליעקב הסבא, סבא שלה

761
00:50:07,775 --> 00:50:09,356
.יעקב הסבא שלה, אתה עדיין חי

762
00:50:09,635 --> 00:50:12,991
אז לכאורה מהמקור הזה, מהזוהר הזה
לומדים בעצם שהיא בניגון

763
00:50:13,705 --> 00:50:17,933
,ככה הודיעה ליעקב אבינו ובעצם, ברוך השם
,לא קרה ליעקב אבינו שום דבר

764
00:50:18,124 --> 00:50:19,789
.המשיך לחיות, אבל בזכות הניגון

765
00:50:19,949 --> 00:50:20,795
.אשריך יובל

766
00:50:23,016 --> 00:50:24,862
.הנה הגיעה עוד תוכנית לסיומה

767
00:50:24,975 --> 00:50:27,847
אני חושב שהתובנה מן הפרשה הזו עולה מאליה

768
00:50:27,869 --> 00:50:30,950
.וצפה על פני המים
מי שמתבונן בקורותיו של יוסף

769
00:50:31,480 --> 00:50:35,781
מאז ועד היום, לא יכול שלא לעמוד בהשתאות
.אל מול פני ההשגחה

770
00:50:36,177 --> 00:50:39,746
מי האמין שדווקא מה שהיה נראה
,כגורל מר ואכזר

771
00:50:39,767 --> 00:50:43,857
,כעונש, כעוול של ממש
יתהפך ויתגלה כפרק ראשון

772
00:50:43,879 --> 00:50:46,267
בגאולה ובישועה של יוסף בפרט

773
00:50:46,649 --> 00:50:48,048
?ושל כל עם ישראל בכלל

774
00:50:48,856 --> 00:50:51,847
קל לנו לחייך ולהנהן
כי הדברים כבר כתובים

775
00:50:51,865 --> 00:50:53,082
.והסוף ידוע לנו מראש

776
00:50:53,683 --> 00:50:57,715
החוכמה היא להאמין ולבטוח שמה שנראה רע
גם הוא כולו טוב

777
00:50:58,191 --> 00:50:59,287
.כבר מן ההתחלה

778
00:50:59,512 --> 00:51:01,785
ועל כך כבר אמרו גדולים מאיתנו
שלעתיד לבוא

779
00:51:01,812 --> 00:51:04,136
"כולנו נברך "ברוך הטוב והמטיב

780
00:51:04,466 --> 00:51:07,492
.כי נראה עין בעין שהכול פשוט טוב

781
00:51:08,271 --> 00:51:11,084
,אני רוצה להודות לרב אליהו אסוס
,שהיה איתנו כאן כמו תמיד

782
00:51:11,346 --> 00:51:14,050
,למר יחזקאל פרנקל
,לאומן בן סנוף

783
00:51:14,327 --> 00:51:17,720
,לרב אייל ישראל שטרנליב
לסטנדאפיסט יעקב חמו

784
00:51:17,931 --> 00:51:19,211
.ולרב מרדכי לוי

785
00:51:19,520 --> 00:51:22,760
,לדוד ביתן על הקלידים
,דן עטר על הגיטרה

786
00:51:23,026 --> 00:51:25,523
.חובב הילל על הדרבוקה
.תודה רבה לכם

787
00:51:25,724 --> 00:51:27,740
,תודה רבה גם ל"ספיישל פרי" בבני ברק

788
00:51:27,771 --> 00:51:30,218
,תודה רבה על הפירות
,תודה רבה ל"טיב" פיצוחים

789
00:51:30,232 --> 00:51:31,960
.תודה רבה לכם שהייתם איתנו

790
00:51:32,249 --> 00:51:36,360
אנחנו, בעזרת השם, נתראה בשבוע הבא
.באותה השעה, בפרשה הבאה, בעזרת השם

791
00:51:36,378 --> 00:51:40,702
אבל לאווירת שבת בהחלט
אני מבקש מבן סנוף היקר

792
00:51:40,971 --> 00:51:43,480
."לשיר איתי את "אם אשכחך ירושלים
.בטח, לכבוד גדול-

793
00:51:43,631 --> 00:51:46,409
שהקול שלך יהדהד לנו באוזניים
.כשניכנס לשבת

794
00:51:46,536 --> 00:51:48,400
.כן, בהחלט. -אז הנה, בבקשה

795
00:51:51,947 --> 00:52:19,465
אם לא אעלה את ירושלים
על ראש שמחתי

796
00:52:22,111 --> 00:52:34,901
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

797
00:52:36,267 --> 00:52:48,466
תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי

798
00:52:51,110 --> 00:53:03,281
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

799
00:53:05,381 --> 00:53:18,183
תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי

800
00:53:18,599 --> 00:53:45,871
אם לא אעלה את ירושלים
על ראש שמחתי

801
00:53:45,892 --> 00:54:06,720
אם לא אעלה את ירושלים
על ראש שמחתי

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה