הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - מהבור אל האור

הרב הרצל חודר

למה פרעה לא האמין לפותרי החלומות שלו? מהו הדבר שבו התפעל פרעה מיוסף? מדוע מתנכל יוסף לאחיו? ולמה פחדו האחים מהגביע? הרב הרצל חודר בהרצאה נפלאה לפרשת מקץ