הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - מאבק הטוב מול הרע

הרב יוסף בן פורת

מה מהות המאבק בין יעקב לעשו? איך זה קשור לנס חנוכה? הרב יוסף בן פורת בהרצאה נפלאה על פרשת וישלח