x
הרב נחמיה רוטנברג

הרב נחמיה רוטנברג - נהפוך למציאות

הרב נחמיה רוטנברג

מה בין חלום למציאות? מדוע יוסף נתן עצות לפרעה? הרב נחמיה רוטנברג בלימוד קצר לחיים מפרשת מקץ

(אורך 1:16)