הרב נחמיה רוטנברג

הרב נחמיה רוטנברג - חנוכה חג החינוך

הרב נחמיה רוטנברג

מה אנחנו יכולים ללמוד מחנוכה על החינוך של ילדנו, וגם על עצמנו? הרב נחמיה רוטנברג במסר קצר וחשוב שניתן ללמוד מאופן הדלקת הנרות בחנוכה