ערוץ הידברות

עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת וישב

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אוריאל בוסו, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, האמן האהוב ארז יחיאל והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:06:21,666 --> 00:06:23,016
.שלום לכם
.ברוכים הבאים

2
00:06:23,065 --> 00:06:26,062
פרשת וישב. "וישב יעקב
בארץ מגורי אביו

3
00:06:26,111 --> 00:06:26,979
."בארץ כנען"

4
00:06:27,418 --> 00:06:30,580
פרשת וישב מהווה פתיחה
לאוסף המאורעות שקורים

5
00:06:30,618 --> 00:06:31,580
.בין יוסף לאחיו

6
00:06:31,962 --> 00:06:35,574
הסיפור שמתחיל בפרשתנו
הוא זה שיביא בסופו של עניין

7
00:06:35,598 --> 00:06:40,199
,לירידת יעקב ובניו למצרים
.ובהמשך שעבוד בני ישראל בתוכם

8
00:06:40,384 --> 00:06:41,800
.אבל לא נקדים את המאוחר

9
00:06:42,120 --> 00:06:45,112
היום נדבר על היחסים המתוחים
בין בניו של יעקב

10
00:06:45,428 --> 00:06:47,910
.ועל מכירת יוסף שמתרחשת כתגובה לכך

11
00:06:48,257 --> 00:06:51,945
מעניין להתבונן שבפרשה מופיע פתאום
,משום מקום אירוע נוסף

12
00:06:52,263 --> 00:06:55,724
,שמתרחש בין יהודה ותמר
,ואז כאילו כלום לא קרה

13
00:06:55,738 --> 00:06:58,730
חוזרת שוב הפרשה לספר
.את קורותיו של יוסף

14
00:06:59,221 --> 00:07:02,932
?מה קשורים לפה יהודה ותמר
ועל שם איזה מעשה זכה יוסף

15
00:07:02,954 --> 00:07:04,279
?"לכינוי "יוסף הצדיק

16
00:07:04,794 --> 00:07:07,186
על זאת ועוד נדבר היום
,עם הרב אליהו אסוס

17
00:07:07,387 --> 00:07:10,320
עם ממלא מקום ראש עיריית פתח תקווה
,הרב אוריאל בוסו

18
00:07:10,550 --> 00:07:13,863
,עם האומן ארז יחיאל
עם הרב אייל ישראל שטרנליב

19
00:07:13,959 --> 00:07:15,654
.ועם הסטנדאפיסט יעקב חמו

20
00:07:15,795 --> 00:07:17,914
.שבת שלום לכם
.ברוכים הבאים. -שבת שלום ומבורך

21
00:07:18,653 --> 00:07:22,600
הפרשה חושפת בפנינו דרמה משפחתית
.לא פשוטה בכלל

22
00:07:22,930 --> 00:07:26,790
היחסים בין יוסף לאחיו
.מפורטים בהרחבה ובלי צנזורים

23
00:07:27,557 --> 00:07:28,692
.הכול על השולחן

24
00:07:28,827 --> 00:07:32,610
.שונאים אותו, כמעט הורגים אותו
?מה קורה פה

25
00:07:33,344 --> 00:07:34,050
?מה קורה פה, הרב

26
00:07:34,458 --> 00:07:37,845
,מה, תעשה לנו סדר
,זו דרמה על גבי דרמה על גבי דרמה

27
00:07:37,863 --> 00:07:38,768
...מתח נוראי, מה

28
00:07:39,038 --> 00:07:41,950
אנחנו לא מתיימרים להבין
.את השבטים הקדושים

29
00:07:42,571 --> 00:07:44,150
עד עכשיו
בכל הפרשיות שלמדנו

30
00:07:44,181 --> 00:07:47,455
היה ברור לנו
,מה שחור ומה לבן

31
00:07:47,964 --> 00:07:48,940
.מה רע ומה טוב

32
00:07:49,389 --> 00:07:51,890
היה לנו את נמרוד
,ואברהם אבינו

33
00:07:52,290 --> 00:07:54,770
היה לנו לפני כן
,את נוח ודור המבול

34
00:07:54,979 --> 00:08:00,228
,היה לנו את יצחק וישמעאל
,יש לנו את יעקב ואת עשיו

35
00:08:00,240 --> 00:08:03,043
.ואת יעקב ואת לבן - ברור לנו
,הכול נראה ברור

36
00:08:03,168 --> 00:08:06,000
יודעים מי חולק על מי
.ומי הטוב ומי הרע

37
00:08:06,659 --> 00:08:11,894
,כשהגענו עכשיו לשבטים הקדושים
.שמה שום דבר לא רע, חס וחלילה

38
00:08:12,458 --> 00:08:13,770
.מאה אחוז של טוב

39
00:08:14,920 --> 00:08:20,218
שבטי י-ה, שמה אנחנו צריכים לדבר
.מאוד מאוד בעדינות

40
00:08:20,370 --> 00:08:24,542
,לא יכולים, חס וחלילה
.להבין צד אחד נכון וצד אחד לא נכון

41
00:08:25,531 --> 00:08:30,930
אבל המפרשים באמת מנסים תמיד להתחבט
.מה הייתה המחלוקת של יוסף והאחים

42
00:08:31,697 --> 00:08:34,934
?למה יוסף מוציא דיבתם רעה על אחיו

43
00:08:35,601 --> 00:08:39,080
ובמה הם חטאו בעצם שיוסף
?מוציא עליהם דיבה רעה

44
00:08:39,545 --> 00:08:41,564
.וצריכים להבין את הדבר הזה

45
00:08:41,847 --> 00:08:45,460
הרבה מהמפרשים הולכים
.על דרך של מחלוקת הלכתית

46
00:08:45,982 --> 00:08:49,600
הייתה מחלוקת רצינית מאוד
.בין האחים לבין יוסף

47
00:08:50,136 --> 00:08:51,110
?מה הייתה המחלוקת

48
00:08:51,477 --> 00:08:58,634
,האם אנחנו, לפני מתן תורה, בני יעקב
?נקראים כבר בני ישראל? יהודים גמורים

49
00:08:59,166 --> 00:09:02,622
,או שאנחנו נקראים בני נוח
.יש לנו רק שבע מצוות

50
00:09:03,127 --> 00:09:06,550
זה בעצם היה שורש המחלוקת
,של יוסף והאחים

51
00:09:06,651 --> 00:09:08,825
?האם אנחנו בני ישראל או בני נוח

52
00:09:09,121 --> 00:09:09,865
?מה זה משנה

53
00:09:10,671 --> 00:09:14,965
.אז דבר ראשון, זה משנה מאוד
.לבני נוח - לא שמענו שיש להם תשובה

54
00:09:15,414 --> 00:09:18,670
- בן נוח שעבר על אחת מהעבירות
.לא זכה לתשובה

55
00:09:19,689 --> 00:09:21,550
.אין דבר כזה לחזור בתשובה אצל בני נוח

56
00:09:21,826 --> 00:09:25,504
.אצל עם ישראל יש דבר כזה
,הקב"ה חידש לנו חידוש

57
00:09:25,529 --> 00:09:26,430
.שלעם ישראל יש תשובה

58
00:09:26,934 --> 00:09:29,650
,אז אם אנחנו בני נוח
.אז מי יודע מה יקרה אם נעשה משהו

59
00:09:30,152 --> 00:09:32,532
.ואם אנחנו עם ישראל, יש לנו תשובה

60
00:09:32,803 --> 00:09:36,187
אז האחים אחזו תמיד בראש שלהם
,שהם בני ישראל

61
00:09:36,632 --> 00:09:39,070
.יהודים לכל דבר
.חייבים בתרי"ג מצוות כביכול

62
00:09:39,572 --> 00:09:41,773
.אבל יוסף אומר להם: מה פתאום, אתם בני נוח

63
00:09:42,234 --> 00:09:46,210
ועל זה הולך כל המסלול
.של האחים ויוסף הצדיק

64
00:09:46,743 --> 00:09:51,921
,ונראה לזה ראיה
,ראובן מגיע בשעת המכירה

65
00:09:51,957 --> 00:09:53,159
,שבהתחלה הם רצו להרוג אותו

66
00:09:54,062 --> 00:09:56,023
והוא אומר להם: בואו נזרוק אותו
,לאחד הבורות

67
00:09:57,059 --> 00:10:00,368
,בואו נזרוק אותו לאחד הבורות
.שמה נראה

68
00:10:00,881 --> 00:10:01,635
.נשים אותו שם

69
00:10:02,144 --> 00:10:07,527
אומרת הגמרא במסכת שבת
,שבבור הזה מים לא היו, כמו שמעיד הכתוב

70
00:10:07,654 --> 00:10:13,196
.מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו
?אז מה זו ההצלה של ראובן

71
00:10:13,449 --> 00:10:15,350
,שראובן אומר: כן, כן
,עכשיו נזרוק אותו לבור

72
00:10:15,473 --> 00:10:19,280
ואחר כך "למען הציל אותו
."להשיבו אל אביו

73
00:10:19,465 --> 00:10:22,101
?מה תציל אותו
,אתה זורק אותו, זה 100 אחוז מוות

74
00:10:22,419 --> 00:10:23,469
?בור של נחשים ועקרבים

75
00:10:23,990 --> 00:10:24,556
?איך ייתכן

76
00:10:25,151 --> 00:10:29,863
.ראובן אומר: אני אעשה בדיקה
הרי הנחשים והעקרבים לא יזיקו

77
00:10:29,882 --> 00:10:30,460
.לבן אדם צדיק

78
00:10:31,047 --> 00:10:35,200
אז אם ראובן צודק כמו כל האחים
.שהם בני ישראל אז יוסף יצטרף למות

79
00:10:35,914 --> 00:10:39,642
,ואם יוסף צודק - שאנחנו בני נוח
.אז יוסף יחיה

80
00:10:40,142 --> 00:10:41,120
.ככה אומר ראובן

81
00:10:41,670 --> 00:10:46,070
,ראובן הולך לעזור לאבא
!חוזר בחזרה לבור וצועק: יוסף

82
00:10:46,663 --> 00:10:49,440
.יוסף איננו
.ואז הוא אומר: יוסף איננו

83
00:10:49,586 --> 00:10:52,017
?ואנא אנא אני בא
?איפה אני הולך

84
00:10:52,111 --> 00:10:53,205
?אני, מה אני עושה עכשיו

85
00:10:53,863 --> 00:10:57,540
אומרת הגמרא: הוא חזר להתאבל
.על מעשה בלהה

86
00:10:58,146 --> 00:11:00,730
.אומר: אם ככה, אני אשם במעשה בלהה
?מה הקשר

87
00:11:01,295 --> 00:11:05,354
,הוא אומר: פשוט מאוד
אם אנחנו יהודים אז אסור לי לקחת

88
00:11:05,379 --> 00:11:07,904
,את פילגש אבי
אבל אם אנחנו בני נוח

89
00:11:08,119 --> 00:11:11,808
,אז היה מותר לי כל העניין של פילגש אבי
.אז אם כן, אין לי שום איסור

90
00:11:12,255 --> 00:11:18,510
,אז אם יוסף צודק שאנחנו בני נוח
.אז מצוין, אז לא עברתי שום איסור

91
00:11:18,696 --> 00:11:21,530
אבל אם יוסף מת בבור
.אז עברתי איסור

92
00:11:21,945 --> 00:11:24,160
,אם ככה, אני אשם בכול
.בכל מעשה בלהה

93
00:11:24,493 --> 00:11:28,029
.וכן על זה הדרך
,לכן ראובן מגיע ובוכה אחר כך

94
00:11:28,048 --> 00:11:30,679
?הוא אומר: איפה יוסף
?ואני אנה אני בא

95
00:11:30,944 --> 00:11:36,110
"ואגב, ראשי תיבות "ואני אנה אני בא
'זה ראשי תיבות: "אל נקמות ה

96
00:11:36,801 --> 00:11:38,330
."אל נקמות הופיע"

97
00:11:38,788 --> 00:11:42,954
,פה ראובן בא ואמר להם: תדעו לכם
,אם יוסף עכשיו לא נמצא

98
00:11:43,315 --> 00:11:48,140
עומדת להיות נקמה של עשרת הרוגי מלכות
,עם רבי עקיבא ורבי ישמעאל

99
00:11:48,177 --> 00:11:53,077
:ואני, "אני אנה" זה ראשי תיבות
."אל נקמות ה', אל נקמות הופיע"

100
00:11:53,256 --> 00:11:56,109
,הוא מזהיר אותם: אוי ואבוי
מי יודע מה יקרה לנו עכשיו

101
00:11:56,378 --> 00:11:58,511
.בגלל המחלוקת הזאת בין יוסף לבין האחים

102
00:11:58,711 --> 00:11:59,783
.חזק מאוד, יישר כוח

103
00:12:00,575 --> 00:12:06,189
,אנחנו פונים אליך, הרב אוריאל בוסו
.ממלא מקום ראש עיריית פתח תקווה

104
00:12:06,210 --> 00:12:09,992
,אנחנו באופן אישי חברים כבר 20 שנה
.אולי יותר אפילו

105
00:12:10,142 --> 00:12:11,326
.יותר. -יותר

106
00:12:12,083 --> 00:12:19,910
אנחנו רואים את יוסף שהוא נמצא בתפקיד
,רם ונישא, כל הכבוד והיקר נתונים לו

107
00:12:20,530 --> 00:12:25,941
ועדיין הוא שומר על המצוות ועל התורה במצרים
."בקנאות והוא זוכה לכינוי "יוסף הצדיק

108
00:12:26,532 --> 00:12:29,890
,אני שואל אותך, ככה
אתה בתפקידים בכירים

109
00:12:30,370 --> 00:12:32,571
,מהיום שאני זוכר אותך, עוד בהיותי ילד

110
00:12:33,172 --> 00:12:37,568
ותמיד ענוותן ותמיד צנוע
.ותמיד דואג לבריות

111
00:12:37,656 --> 00:12:40,889
,השבת כל כך חשובה לך
אני יודע, כולנו יודעים

112
00:12:40,915 --> 00:12:42,831
.את המלחמות שעשית עבור השבת

113
00:12:43,319 --> 00:12:47,367
איך באמת אפשר לשלב את עבודת השם
,בעבודה כל כך אינטנסיבית

114
00:12:47,387 --> 00:12:50,097
?בעבודה עם מקום כל כך מכובד

115
00:12:50,667 --> 00:12:52,780
,קודם כול, ללא ספק
,יוסף, הוא צריך להיות

116
00:12:52,880 --> 00:12:55,521
,אני חושב
,דוגמה, במילים אחרות

117
00:12:55,539 --> 00:12:57,045
,לכל איש ציבור
לכל אדם שמגיע

118
00:12:57,063 --> 00:12:58,723
.לתפקיד רם ונישא

119
00:12:58,764 --> 00:13:01,016
יוסף היה יהודי שהטמיעו
,אותו במצרים

120
00:13:01,061 --> 00:13:05,701
?זה לא רק, איך אומרים
חרדי בעיר לא דתית

121
00:13:05,715 --> 00:13:09,740
,או לא חרדית
...אלא יוסף יהודי צעיר מארץ

122
00:13:10,653 --> 00:13:16,413
עובד זר, במילים אחרות, במקום כזה
ולמרות זאת, כשהוא הגיע לדרגות שהוא נמצא

123
00:13:16,446 --> 00:13:21,040
,ולמעמד שהוא הגיע
,ורואים שדווקא כיבדו אותו במצרים

124
00:13:21,098 --> 00:13:24,510
אולי בגלל שמירה על העקרונות שלו
.והדרך שהוא הלך בה

125
00:13:24,971 --> 00:13:28,870
,אני חושב שתמיד אני אומר
,קודם כול, גם החזות וגם המעמד שלנו

126
00:13:30,122 --> 00:13:32,749
לא רק שאסור לנו להסתיר אותו
.אלא הוא מחייב אותנו

127
00:13:32,780 --> 00:13:35,080
מעבר לכך, אנחנו אף פעם
לא נסתיר לא את הפאות שלנו

128
00:13:35,118 --> 00:13:37,609
,ולא את הציצית
,ואני דווקא אקפיד בכל מקום ומקום

129
00:13:38,068 --> 00:13:43,720
למרות שהתפקידים שאני מחזיק
הם תפקידים שאין להם גישה באופן ישיר

130
00:13:43,752 --> 00:13:48,052
,רק לנושא דת
אני מטפל בכלל הנושאים בעיר ובדווקא

131
00:13:48,464 --> 00:13:54,111
בגלל שאני מראה לציבור שאנחנו צריכים להיות
אנשי ציבור שנותנים לכל אחד ואחד

132
00:13:54,177 --> 00:13:56,915
,את המענה שלו
.החל מהחלש ועד הנושא הציבורי

133
00:13:57,373 --> 00:14:02,007
אבל ללא ספק, הנושאים המהותיים
,שהם מורשת ישראל, היהדות

134
00:14:02,031 --> 00:14:08,050
,השבת, השמירה, הפרסומות בעיר והכול
הם דברים שצריכים להיות בראש מעייננו

135
00:14:08,081 --> 00:14:13,410
,ולדאוג לכך
ותמיד כמובן לשמור על הדרך הרוחנית

136
00:14:13,434 --> 00:14:17,002
שהתוו לנו מבית אבא ולהמשיך אותה
.ולהנחיל אותה הלאה

137
00:14:17,217 --> 00:14:20,790
,ודווקא בעיר כמו פתח תקווה
,ותתפלא לשמוע ותדע

138
00:14:21,957 --> 00:14:23,810
.הציבור צמא, הציבור רוצה לשמוע

139
00:14:24,444 --> 00:14:28,372
:אני רק יכול לספר דוגמה
.יש שכונה שהוגדרה שכונה חילונית

140
00:14:28,396 --> 00:14:30,626
,כשבנו אותה אז אמרו: טוב
,לא צריך פה מקוואות

141
00:14:30,641 --> 00:14:33,395
,לא צריך פה בתי כנסת
זו שכונת אם המושבות ידועה

142
00:14:33,658 --> 00:14:37,379
,אז בנו לפי פרוגראמה כזאת
ולאחר מכן השכונה נבנתה

143
00:14:37,408 --> 00:14:41,564
והיום אנשים מתפללים בלובי של הבניינים
.וכל השכונה, אנשים - תושבים חילונים

144
00:14:41,610 --> 00:14:43,882
.זו עיר מורכבת מאוד
.זו עיר לא פשוטה

145
00:14:43,902 --> 00:14:46,140
אבל כנראה שאין מושג כזה
,שאדם לא רוצה מסורת

146
00:14:46,161 --> 00:14:49,049
,אין אישה שלא רוצה מקווה
וכל החילונים דורשים את זה

147
00:14:49,063 --> 00:14:52,522
...וכולם מבקשים בתי כנסת ו
?ואיך אתה מצליח באמת לגשר בין כולם-

148
00:14:52,544 --> 00:14:56,245
.אני שוב אומר, העיר מורכבת
כי ברגע שהציבור רואה שאתה נותן לו-

149
00:14:56,284 --> 00:15:02,010
את המענה בכל דבר ועניין בשוטף
,ולא מתנהג סקטוריאלי בלבד

150
00:15:02,060 --> 00:15:04,335
...אז הוא מרגיש
...אתה אומר שזה מעיב את ה-

151
00:15:04,360 --> 00:15:08,345
ואדרבה, מרגיש כתובת
,והוא רואה בך כדוגמה דווקא לאחרים

152
00:15:08,357 --> 00:15:11,710
וזו המחויבות שלנו ואנחנו משתדלים
.לעשות את זה רק בסייעתא דשמיא

153
00:15:12,536 --> 00:15:15,463
.מיוחד מאוד, מיוחד מאוד
.חזק ביותר. -חילך לאורייתא-

154
00:15:15,473 --> 00:15:18,400
.בקיצור, לא השתנית
.משתדלים-

155
00:15:19,182 --> 00:15:24,120
יש עוד דוגמה מאוד מאוד מיוחדת
,עבורי פה בתוכנית הזאת, שיושב לימינך

156
00:15:24,421 --> 00:15:28,180
.הזמר והאומן ארז יחיאל
.יש לי כל כך הרבה מה לספר עליו

157
00:15:28,735 --> 00:15:32,280
,אחד מהשירים שלי שאני כל כך אוהב
,"אמר רבי עקיבא"

158
00:15:33,361 --> 00:15:38,349
,שהצופים ידעו, אני מספר את זה בכל מקום
.אבל הנה, עכשיו זו גם הזדמנות

159
00:15:39,927 --> 00:15:44,474
ניגשתי לארז לפני 15 שנים בערך
ואמרתי לו: תשמע, ארז, אני בעוונותיי

160
00:15:44,776 --> 00:15:48,958
בנסיעות בלילות יוצא לי להתפלל יחיד
ואני כל פעם נתקע על "אמר רבי עקיבא

161
00:15:48,971 --> 00:15:51,219
חיה אחת עומדת ברקיע ושמה ישראל"
"...וחקוק על מצחה

162
00:15:51,518 --> 00:15:57,488
,אמרתי לו: תשמע, אלו מילים עצומות
כאילו אני מתרגש בכל לילה

163
00:15:57,520 --> 00:16:00,300
.שאני קורא את הטקסט הזה
.חייבים להלחין אותו

164
00:16:00,854 --> 00:16:04,340
אז ארז, היינו בבית של חבר משותף
,והיה שמה פסנתר

165
00:16:04,729 --> 00:16:08,612
,אז ארז הסתכל ככה
,הוא הניח את זה על המעמד של הפסנתר

166
00:16:09,555 --> 00:16:12,480
בשיא הרצינות, והוא הלחין את השיר
.במכה אחת

167
00:16:13,676 --> 00:16:16,298
.שיר מטורף מבחינת מבנה

168
00:16:17,596 --> 00:16:19,990
?ארז, זה נכון
?אתה היית שם, נכון

169
00:16:20,323 --> 00:16:21,596
.ברוך השם, זכיתי

170
00:16:21,617 --> 00:16:25,780
.ארז יחיאל הוא דוגמה לזמר יהודי
אני מת על הפאות שלו ועל הזקן שלו

171
00:16:26,224 --> 00:16:30,485
ושוב פעם, אני כל כך שמח בפאנל הזה
.כי אתם כל כך אנשים צנועים וענוותנים

172
00:16:30,969 --> 00:16:33,717
וארז, זה כל כך משמח אותי
.שבאת לפה לתוכנית

173
00:16:33,962 --> 00:16:38,110
אם דיברנו על עקרונות
.אז ארז מחזיק עקרונות רציניים מאוד

174
00:16:38,737 --> 00:16:40,490
.אי אפשר להסיט אותו, לא ימינה ולא שמאלה

175
00:16:40,905 --> 00:16:44,926
,אני מכיר את ארז שנים
אני יודע בפני אילו הצעות

176
00:16:44,950 --> 00:16:47,720
.ואילו פיתויים הוא עמד
כשאני אומר פיתויים, אני לא מדבר

177
00:16:47,758 --> 00:16:51,588
,על סמים ורחוב
,אני מדבר על להקל טיפה ראש

178
00:16:51,697 --> 00:16:55,603
אולי ישיבה קצת לא ממש נפרדת
.אבל לא רוקדים

179
00:16:56,325 --> 00:16:58,600
.הוא פשוט לא
.פשוט לא

180
00:16:59,178 --> 00:17:07,748
,וגם כשהוא ספג לפעמים ביקורות מצד חברים
,ארז לא הרפה ונשאר מתוק וצנוע

181
00:17:07,814 --> 00:17:11,637
.עם קול אדיר שמצליח לרגש בכל פעם מחדש

182
00:17:14,335 --> 00:17:16,040
.בבקשה ארז, תשיר

183
00:17:17,802 --> 00:17:20,645
."אז אני אשיר את "כי אשמרה שבת
.בלי עין הרע-

184
00:17:21,477 --> 00:17:22,690
.בן פורת יוסף
.עלי עין-

185
00:17:22,718 --> 00:17:23,695
.תפליא מקולך

186
00:17:25,385 --> 00:17:29,240
,הלחן המרוקאי הידוע
.אבל אני אגש אליו קצת אחרת

187
00:17:32,442 --> 00:17:41,703
כי אשמרה שבת אל ישמרני

188
00:17:43,574 --> 00:17:54,708
אות היא לעולמי עד
בינו וביני

189
00:17:57,594 --> 00:18:07,940
אסור מצוא חפץ עשות דרכים

190
00:18:09,280 --> 00:18:19,557
גם מלדבר בו דברי צרכים

191
00:18:21,352 --> 00:18:30,120
דברי סחורה או דברי מלכים

192
00:18:31,871 --> 00:18:45,486
אהגה בתורת אל ותחכמני

193
00:18:51,908 --> 00:19:00,774
בו אמצאה תמיד נוח לנפשי

194
00:19:01,434 --> 00:19:10,339
בוא אמצאה תמיד נוח לנפשי

195
00:19:10,909 --> 00:19:23,598
הנה לדור ראשון נתן קדושי

196
00:19:24,739 --> 00:19:28,382
נתן קדושי

197
00:19:29,276 --> 00:19:37,760
מופת בתת לחם משנה בשישי

198
00:19:38,581 --> 00:19:46,663
מופת בתת לחם משנה בשישי

199
00:19:47,250 --> 00:19:51,123
ככה בכל שישי

200
00:19:52,257 --> 00:20:00,790
ככה בכל שישי יכפיל מזוני

201
00:20:06,880 --> 00:20:12,019
?ארז, אפשר לשמוע את זה בנוסח תימני
?איזה משפט

202
00:20:12,960 --> 00:20:13,754
.בהחלט

203
00:20:15,402 --> 00:20:17,268
?את השיר הזה
.כל שיר-

204
00:20:17,914 --> 00:20:20,216
?כל שיר תימני
.אני אוהב את "יגדל אלוקים חי", אתה זוכר-

205
00:20:20,326 --> 00:20:23,548
...כן, אתה... אני זוכר שאתה
.תן לנו איזה משהו ככה לצופים-

206
00:20:24,142 --> 00:20:24,688
.אוקיי

207
00:20:25,126 --> 00:20:35,739
יגדל אלוקים חי וישתבח

208
00:20:36,000 --> 00:20:43,030
נמצא ואין עת אל מציאותו

209
00:20:44,489 --> 00:20:54,298
אחד ואין יחיד כייחודו

210
00:20:54,995 --> 00:21:04,170
נעלם וגם אין סוף לאחדותו

211
00:21:05,404 --> 00:21:06,279
.איזה כיף

212
00:21:08,175 --> 00:21:08,854
.איזה כיף

213
00:21:09,090 --> 00:21:11,650
הרב אייל, מה אתה אומר
.על ארז יחיאל? -וואו, וואו, וואו

214
00:21:11,875 --> 00:21:13,841
אני הייתי חוטף אותו
.למרות שהוא תימני

215
00:21:13,869 --> 00:21:18,058
אני אומר, איזו זכות יש לו, הכרנו אותו אז
.מהתיקון הכללי שהוא הלחין

216
00:21:18,078 --> 00:21:20,120
.נכון, נכון
.כל העולם בזכותו הכיר-

217
00:21:20,282 --> 00:21:24,000
,כמה יהודים שלא הכירו את התיקון הכללי
.ובזכותו התחילו לנגן ולשיר אותו

218
00:21:24,409 --> 00:21:26,677
תחזק את ארז ואת הצופים
.באיזה סיפור טוב, הרב אייל

219
00:21:26,696 --> 00:21:28,649
.סיפור שקשור לפרשה על יוסף הצדיק

220
00:21:29,242 --> 00:21:32,060
,הצדיק שכולם מכירים אותו
.רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

221
00:21:33,137 --> 00:21:37,730
יום כיפור אחד
הוא היה החזן

222
00:21:38,400 --> 00:21:40,600
וממש הפנים שלו
,היו רציניות

223
00:21:40,704 --> 00:21:42,240
.הרבה יותר משנים קודמות

224
00:21:42,345 --> 00:21:44,193
הוא תמיד היה דואג
,לבטל את הגזרות

225
00:21:44,591 --> 00:21:48,899
,ללמד זכות על עם ישראל
.להציל אותנו מכל הגזרות הקשות

226
00:21:50,372 --> 00:21:52,792
הם רואים אותו ממש
עם פרצוף קשה, קשה, קשה

227
00:21:52,850 --> 00:21:56,940
- עד שהגיע זמן של נעילה
,בנעילה הפנים שלו התרככו

228
00:21:58,343 --> 00:22:01,744
פתאום ראו איזה חיוך
.ויצא יום כיפור

229
00:22:02,353 --> 00:22:07,233
:כמובן, באו אליו מיד, אמרו לו
?רבנו הקדוש, מה פשר הפרצופים

230
00:22:08,136 --> 00:22:13,420
הוא אמר: תדעו לכם שהייתה גזרה
,מאוד מאוד קשה עלינו ביום כיפור הזה

231
00:22:14,052 --> 00:22:16,510
,ולא הצלחתי ללמד זכות
.לא הצלחתי לבטל את הגזרה

232
00:22:17,373 --> 00:22:22,420
,וקרה משהו בשעת נעילה
,תפילה של איזה יהודי באיזה מקום

233
00:22:23,155 --> 00:22:29,227
,שפשוט כל מלאכי השרת לא יכלו לעמוד
.השטן עף ופשוט הגזרה התבטלה בזכות אותו יהודי

234
00:22:29,615 --> 00:22:32,078
?אמרו: מי זה? מה
,הוא אומר: אבל אני לא יכול לספר לכם

235
00:22:32,097 --> 00:22:32,890
.רק שנה הבאה

236
00:22:34,115 --> 00:22:37,256
,טוב, שנה שלמה כוססים ציפורניים
?מה עושים

237
00:22:38,444 --> 00:22:41,703
,הגיעו עשרת ימי תשובה של שנה לאחר מכן
.הוא אומר להם: בואו איתי

238
00:22:42,731 --> 00:22:45,814
.הם נסעו לכפר הקנטוניסטים

239
00:22:46,741 --> 00:22:51,920
,שבעצם הייתה גזרה של הצאר ניקולאי
,יימח שמו וזכרו

240
00:22:52,000 --> 00:23:00,083
,שלקחו בעצם יהודים, ילדים קטנים
ופשוט הגלו אותם למקום מאוד מאוד רחוק

241
00:23:00,429 --> 00:23:04,099
,אצל איכרים גויים
וככה הם גדלו, בתור גויים נוצרים

242
00:23:04,669 --> 00:23:08,762
,ואחרי זה, כשהיו גדולים
.לקחו אותם ל-25 שנה בצבא הרוסי

243
00:23:09,225 --> 00:23:13,319
זאת אומרת, הם ממש בעצם
.כמו הכחדה של היהדות

244
00:23:14,602 --> 00:23:19,450
והיה כפר שכל ה... הם יצאו
,בעצם הרי בגיל מופלג כבר, זהו

245
00:23:20,485 --> 00:23:24,589
...הם זוכרים שהם היו ילדים יהודים אבל
,הם פשוט גרו שם, הקימו כפר

246
00:23:24,819 --> 00:23:28,003
,כפר של הילדים האלה
.כשהם היו כבר מבוגרים, קנטוניסטים

247
00:23:28,887 --> 00:23:32,924
.הם הגיעו לכפר, יום כיפור
:הוא אומר לחסידים שלו

248
00:23:33,000 --> 00:23:33,960
.פה אנחנו נהיה ביום כיפור

249
00:23:34,524 --> 00:23:38,442
,נכנסו לצריף, בית כנסת
...בלי בכלל ספסלים, בלי כיסאות, בלי

250
00:23:39,020 --> 00:23:41,390
בכלל בלי סידורים כמעט
.כי הם לא יודעים כלום

251
00:23:42,167 --> 00:23:43,340
.רק יודעים שהם יהודים

252
00:23:44,749 --> 00:23:47,110
ורבי לוי יצחק היה חזן
.בכל התפילות ביום כיפור

253
00:23:47,137 --> 00:23:48,350
.היה חזן, חזן, חזן

254
00:23:49,297 --> 00:23:55,190
,הגיעה שעת נעילה
לפני נעילה הולך רבי לוי יצחק

255
00:23:55,207 --> 00:23:59,525
לאיזה יהודי שהוא רואה אותו
.כולו דמעות, דמעות, דמעות

256
00:24:00,321 --> 00:24:04,068
,אומר לו: אידל'ה שלי
.אתה תהיה החזן

257
00:24:05,207 --> 00:24:06,489
?הוא אומר: אני
?איזה אני אהיה חזן

258
00:24:06,509 --> 00:24:08,097
,אני לא יודע לקרוא, אני לא יודע לכתוב
.לא יודע כלום

259
00:24:08,353 --> 00:24:09,000
?מה אני אהיה חזן

260
00:24:10,210 --> 00:24:13,135
הוא אומר לו: אתה תהיה החזן
,עכשיו בתפילת נעילה

261
00:24:13,756 --> 00:24:16,854
ואני רוצה שאתה עכשיו תתפלל
.את התפילה שהתפללת שנה שעברה

262
00:24:20,031 --> 00:24:22,813
,ניגש לעמוד, לוקח את הטלית - שם עליו

263
00:24:24,119 --> 00:24:28,670
:ואז הוא עוצם את העיניים ואומר
?ריבונו של עולם, מה אני יכול לבקש ממך

264
00:24:29,387 --> 00:24:32,464
?בני, חיי, מזוני
,בנים אין לנו פה

265
00:24:33,406 --> 00:24:34,810
?חיים - אילו חיים

266
00:24:35,761 --> 00:24:39,210
?מזוני - מזונות? על מה
?על חיים כאלה אומללים שיש לנו

267
00:24:40,831 --> 00:24:43,060
,אבל דבר אחד אני יכול לבקש ממך
:השם יתברך

268
00:24:44,636 --> 00:24:47,500
.שיתקדש שמך בעולם
.זה אני יכול לבקש

269
00:24:47,578 --> 00:24:59,006
הוא עצם את העיניים והוא התחיל
."ממש מעומק ליבו: "יתגדל ויתקדש שמיה רבא

270
00:25:00,485 --> 00:25:06,987
.ואז כולם שם בוכים דמעות
.הזמן ממש נעצר מלכת

271
00:25:10,064 --> 00:25:16,550
:כשהם חזרו, אומר להם רבי לוי יצחק
?אתם שואלים איזו תפילה בוקעת רקיעים

272
00:25:18,050 --> 00:25:19,340
.זו הייתה התפילה של אותו יהודי

273
00:25:19,642 --> 00:25:23,160
בשנה שעברה הוא התפלל את התפילה הזאת
.וביטל את כל הגזרה

274
00:25:23,748 --> 00:25:30,743
.תפילה נקייה של יהודי כמו יוסף הצדיק
,אין לו... בהתחלה אין לו, רחוק מהאחים

275
00:25:30,768 --> 00:25:34,090
,רחוק מהמשפחה
.אין בני, לא חיי, לא מזוני, שום דבר

276
00:25:34,852 --> 00:25:37,365
,אבל דבר אחד יוסף הצדיק
אנחנו רואים בפרשה שלנו

277
00:25:38,573 --> 00:25:41,564
,שהוא שומר בקנאות על קידוש השם

278
00:25:42,120 --> 00:25:46,511
על שם שמיים שגור על פיו
ובזכות זה השם הצליח בידו

279
00:25:46,530 --> 00:25:47,270
.את כל מה שהוא עשה

280
00:25:48,817 --> 00:25:52,830
,וזה הכוח שלנו
,הכוח שלנו זה היהודים

281
00:25:52,874 --> 00:25:58,341
,כל מי שיושב פה, כל אחד במיוחד שלו
,ואם זה בציבורי, בין אם זה בניגון

282
00:25:58,378 --> 00:26:02,991
,כל אחד בעניין שלו
,איך אנחנו פה מקדשים שם שמיים בנקיות

283
00:26:04,604 --> 00:26:07,301
.לכן נבחרנו לעם ישראל
במיוחד תפילה של יהודי-

284
00:26:07,315 --> 00:26:11,758
.שיוצאת ממקום כל כך כואב. -בדיוק
.כמה תפילה כזו מתקבלת-

285
00:26:13,213 --> 00:26:17,230
.ישר כוח לרב אייל שטרנליב
...רבי יעקב, דבש

286
00:26:17,609 --> 00:26:20,647
?אה? -מה יש לך לחנוכה
יש לך משהו

287
00:26:20,661 --> 00:26:24,169
לתת לנו לחנוכה? -חנוכה, אנחנו נשמור את זה
לסבב השני. פשוט אני רוצה להתייחס פה

288
00:26:24,190 --> 00:26:26,735
...למה שאמרו פה בזה
,אז יש פה באמת

289
00:26:27,838 --> 00:26:31,404
.קודם כול, ראש העיר
.ממלא מקום. -ממלא מקום-

290
00:26:31,432 --> 00:26:33,596
.ראש העיר, בעזרת השם
.ראש העיר של פתח תקווה, בעזרת השם-

291
00:26:33,607 --> 00:26:34,333
...אנחנו

292
00:26:35,748 --> 00:26:37,810
אתם מסכימים איתי
שכאילו, כשאתה מקבל

293
00:26:37,838 --> 00:26:40,314
דוחות בתל אביב
,ואתה לאט לאט מתרחק מתל אביב

294
00:26:40,325 --> 00:26:42,001
,הדוחות מתחילים להצטמצם
?מתחילים להיות פחות

295
00:26:42,546 --> 00:26:44,840
לא, באמת, אתה מקבל
,בתל אביב - 250 שקל

296
00:26:44,872 --> 00:26:45,970
,פתח תקווה - פתאום זה 150

297
00:26:46,025 --> 00:26:48,093
,חיפה זה 100
.כרמל - אתה מקבל תלושים לחג

298
00:26:49,918 --> 00:26:55,303
הוא דיבר פה מקודם על עניין של כלא
...וגם יוסף זה

299
00:26:55,350 --> 00:26:58,420
אז באמת, היה פעם אחת מישהו
.שישב מאסר עולם בכלא צבאי

300
00:26:59,879 --> 00:27:02,558
מה, אז אמרתי לו: איך יכול להיות
?שאתה יושב מאסר עולם בכלא צבאי

301
00:27:02,595 --> 00:27:03,806
.אמר לי: סתם, זרקתי אבן על החלון

302
00:27:04,263 --> 00:27:07,921
אני אומר לו: בגלל שזרקת אבן על חלון
?קיבלת מאסר עולם בכלא צבאי? מה, איפה שירת

303
00:27:08,138 --> 00:27:08,920
.בצוללת

304
00:27:10,437 --> 00:27:14,579
עכשיו, לא רק, אני רוצה רק להגיד
,איזה משהו, אתה יודע, כולם רוצים

305
00:27:14,969 --> 00:27:19,135
,בדברי הצבא... אוטוטו גם חנוכה
,כולם רוצים להיות בבית

306
00:27:19,576 --> 00:27:22,270
?אז מה עושים, אתה יודע, רוב החיילים
.מוציאים גימלים

307
00:27:22,306 --> 00:27:23,920
.יש דבר כזה, מושג כזה בעולם  - גימלים

308
00:27:24,489 --> 00:27:27,598
?היה איזה חבר שפעם אחת, מה היה עושה
,היה לוקח שטר של 200 שקל

309
00:27:27,631 --> 00:27:29,520
,פעם זה היה אדום, לא כחול
,אתה יודע, שטר אדום

310
00:27:29,699 --> 00:27:32,940
,היה מקפל את זה, שם בתוך הפה
:ובא לדוקטור, אומר לדוקטור

311
00:27:32,969 --> 00:27:36,468
.שמע, יש לי בעיה בגרון
.נו, תפתח את הפה, נראה מה הבעיה-

312
00:27:36,490 --> 00:27:39,402
,פותח את הפה, רואה שטר של ה-200
,לוקח, שם בכיס: נו בטח, זה נורא אדום

313
00:27:39,428 --> 00:27:40,240
.אתה צריך ארבעה גימלים

314
00:27:40,930 --> 00:27:42,606
.אמר: טוב, וזה
,שמע את זה חבר שלו

315
00:27:42,632 --> 00:27:43,780
?אמר: מה, ככה זה עובד
.כן-

316
00:27:44,208 --> 00:27:47,086
,אמר: יאללה, אה, 200 שקל
.יאללה, גם 100 שקל טוב

317
00:27:47,395 --> 00:27:49,200
,מתקדם, אתה יודע, אמר: יאללה
.גם 50 בסדר

318
00:27:49,229 --> 00:27:51,120
.מתקדם: יאללה, גם 20 טוב
,לוקח את השטר של ה-20

319
00:27:51,153 --> 00:27:53,678
:מקפל, שם בתוך הפה, אומר לדוקטור
.תשמע, דוקטור, יש לי בעיה בגרון

320
00:27:53,799 --> 00:27:56,040
.נו, פתח את הפה, נראה מה הבעיה
,פותח את הפה, רואה את השטר של ה-20

321
00:27:56,072 --> 00:27:57,580
:לוקח, שם בכיס
,כרגע זה נראה טוב

322
00:27:57,605 --> 00:27:58,660
.כשזה יהיה אדום - תחזור אליי

323
00:27:59,198 --> 00:28:02,046
,אני רק רוצה דבר אחד
אם כבר דיברנו על כלא

324
00:28:02,080 --> 00:28:06,850
,ודיברנו על יוסף שהוא היה מדבר עם השם
,שזה באמת, יש לי סיפור כל כך חזק

325
00:28:07,681 --> 00:28:11,962
זה סיפור אמיתי שסיפר את זה
,הרב של כלא רמלה, בכבודו ובעצמו

326
00:28:11,984 --> 00:28:13,780
הוא גר בקריית ספר. -יכול להיות
.ששאר הסיפורים שסיפרת גם אמיתיים

327
00:28:14,134 --> 00:28:16,191
,לא, כן, ודאי
...אבל זה סיפור ממש

328
00:28:16,610 --> 00:28:19,480
,זה סיפור מלפני 30 שנה
,הוא לוקח אותנו 30 שנה אחורה

329
00:28:19,662 --> 00:28:24,920
,הוא סיפר על איזה חייל שיצא הביתה לחופשה
ובאו אליו חמישה ערבים עם סכין

330
00:28:25,319 --> 00:28:27,220
,ורצו לדקור אותו
.הוא ראה את המוות מול העיניים

331
00:28:27,258 --> 00:28:27,802
...ממש ראה את

332
00:28:27,992 --> 00:28:30,480
:באותו רגע הוא צעק לקב"ה
!ריבונו של עולם, תציל אותי

333
00:28:31,018 --> 00:28:34,255
באמת, הוא הרגיש איזה כוח כזה מיוחד
,שמלווה אותו, הוא דרך פתאום את הנשק

334
00:28:34,271 --> 00:28:36,830
אחת, שתיים, שלוש, ארבע
.וברח

335
00:28:37,067 --> 00:28:40,430
אותו הערבי החמישי לקח
.את ארבעת סכינים של כולם ונעלם

336
00:28:41,112 --> 00:28:44,357
למוחרת בבוקר, האשימו אותו על רצח
.בכוונה תחילה, קיבל ארבעה מאסרי עולם

337
00:28:44,661 --> 00:28:45,360
.סיפור אמיתי

338
00:28:47,014 --> 00:28:49,810
?הם אמרו לו: איפה הסכינים
,הערבי הזה לקח שם את כל הסכינים-

339
00:28:49,841 --> 00:28:52,794
.הוא העלים את כל הראיות
.אז אמרו לו: אתה סתם רצחת

340
00:28:53,164 --> 00:28:55,280
,הוא ישב בכלא ורב הכלא בא אליו
...אמר לו

341
00:28:56,938 --> 00:28:57,929
.הוא סיפר לו את כל הסיפור

342
00:28:58,052 --> 00:29:00,202
,הוא אומר לו: תשמע
,באמת הקב"ה הציל אותי

343
00:29:00,220 --> 00:29:01,828
...אני הרגשתי כוח מיוחד ש

344
00:29:02,253 --> 00:29:03,930
?אבל מה הוא עשה
?הוא הציל אותי אבל שם אותי בכלא

345
00:29:04,234 --> 00:29:07,360
.זה כמו עם יוסף, בדיוק אותו דבר
?כאילו מה, הקב"ה הציל אותי אבל שם אותי בכלא

346
00:29:07,974 --> 00:29:09,761
?מה, מאסר עולם
?כאילו, מה? מה

347
00:29:10,829 --> 00:29:13,350
.זו השאלה
.לאן הם הלכו עם זה? לרב שטיינמן זצ"ל

348
00:29:14,050 --> 00:29:17,598
,הרב שטיינמן, הרב הזה הלך
,סיפר לו את הסיפור

349
00:29:17,609 --> 00:29:20,320
...אמר לו: ככה וככה
?אז אתה יודע מה הרב שטיינמן אמר לו

350
00:29:20,675 --> 00:29:24,382
?נו, ולמה עכשיו הוא לא מתפלל
?הרי אז הוא צעק, למה עכשיו הוא לא מתפלל

351
00:29:24,452 --> 00:29:25,140
.ככה בפשטות

352
00:29:26,786 --> 00:29:32,500
,חזר אליו, חזר לאותו החייל הזה שבכלא
?אמר לו: מה לך ולקב"ה

353
00:29:32,640 --> 00:29:36,520
...אתה בן אדם לא מאמין. מה פתאום
הוא אומר: תשמע, סבא שלי

354
00:29:36,560 --> 00:29:40,487
,היה בן אדם מאוד מאוד צדיק
הוא אמר לי שכל פעם שיש לך בעיה

355
00:29:40,500 --> 00:29:42,969
- של חיים ומוות
.תזכור, תתפלל לקב"ה

356
00:29:43,416 --> 00:29:45,960
...אז אני ראיתי את המוות מול העיניים
?הוא אומר: נו, ולמה עכשיו אתה לא מתפלל

357
00:29:46,029 --> 00:29:47,758
?הוא אומר לו: למה עכשיו זה חיים ומוות

358
00:29:48,571 --> 00:29:51,880
!הוא אמר: אתה כופר! אתה כופר גדול
.נכנס באותו חייל, ממש נכנס בו

359
00:29:52,134 --> 00:29:56,140
,באותו לילה החייל הזה לא הפסיק לבכות
.בכה כל כך להשם, בכה, כל הלילה בכה

360
00:29:56,583 --> 00:29:58,854
,בבוקר פותחים לו את השער
.אומרים לו: תצא! תצא הביתה

361
00:29:59,016 --> 00:30:01,717
,מה מסתבר? אחרי שלושה ימים הוא היה בכותל
:פגש את הרב, ההוא אמר לו

362
00:30:01,740 --> 00:30:04,657
?מה, תגיד, ברחת מהכלא
.הוא אומר: אתה לא מאמין מה קרה

363
00:30:05,360 --> 00:30:10,409
השב"כ תפסו את אותו ערבי על משהו אחר
והוא סיפר להם את כל הסיפור על הזה

364
00:30:11,621 --> 00:30:12,224
.ושיחררו אותו

365
00:30:12,238 --> 00:30:15,941
- להראות לך שלא משנה באיזה מצב ואיפה
.דבר עם השם

366
00:30:16,110 --> 00:30:18,975
זה הדבר היחידי שהחזיק את יוסף
.בתוך הדבר הרע הזה

367
00:30:19,120 --> 00:30:21,285
,ועכשיו, אפרופו חנוכה
:חנוכה - ראשי תיבות

368
00:30:21,547 --> 00:30:22,870
.חג - נאכל - ונשמין - כל - היום

369
00:30:24,261 --> 00:30:28,940
,דרך אגב, עוד מעט חנוכה
,אז ביי ביי לכל גזרה 36, 42

370
00:30:28,960 --> 00:30:31,120
,כל אחד לפי הגזרה שלו
.למה כולם הולכים להתנפח

371
00:30:31,477 --> 00:30:34,610
,ארז, אני מכיר את העבר שלך
,אני מכיר אותך, מכיר את המשפחה

372
00:30:34,794 --> 00:30:36,606
?אתה חוזר בתשובה? ההורים חוזרים בתשובה

373
00:30:37,016 --> 00:30:41,873
...לא, ההורים שלי, ברוך השם, מאז ומעולם
.גם אני, גדלתי בבית דתי, ברוך השם

374
00:30:42,198 --> 00:30:45,239
.אז התחזקת יותר, אם ככה
,כן, באיזשהו שלב, אתה יודע-

375
00:30:45,666 --> 00:30:49,371
הייתה מציאות כזו של קצת חולשה
.ואחר כך, ברוך השם

376
00:30:49,399 --> 00:30:50,510
.ברוך השם, ולאיפה הגעת

377
00:30:51,201 --> 00:30:56,573
,אני זכיתי לעשות איתך כמה שבתות
,תספר אבל לצופים איך השבת שלך נראית

378
00:30:56,599 --> 00:30:58,911
?מה אתה אוהב לשיר כשאתה יושב עם הילדים

379
00:31:00,591 --> 00:31:03,220
,למעשה, אנחנו אוהבים לשיר הכול
,כמו שאתה מכיר אותי

380
00:31:04,296 --> 00:31:08,113
אנחנו אוהבים את כל
,הסגנונות של המוזיקה, לגמרי

381
00:31:08,460 --> 00:31:12,610
.ונוגעים בכול
.הבסיס בא מהבית

382
00:31:13,408 --> 00:31:15,240
מהבית, אני מדבר
.שאני כילד

383
00:31:15,373 --> 00:31:16,540
?של המוזיקה התימנית
.כן-

384
00:31:16,708 --> 00:31:20,495
.גדלתי על שולחן שבת עם שירי דיוואן

385
00:31:21,084 --> 00:31:22,210
?אתה יודע מה זה דיוואן
.בטח-

386
00:31:22,954 --> 00:31:25,340
?אתם יודעים מה זה דיוואן
.ראש הישיבה שלנו תימני-

387
00:31:25,367 --> 00:31:27,951
.השירים הבסיסיים של שבת

388
00:31:28,881 --> 00:31:32,478
.ואף אחד לא עוזב את השולחן
,זה היה חוק כזה בבית

389
00:31:32,495 --> 00:31:36,170
אף אחד לא עוזב את השולחן
.לפני שאנחנו סיימנו את הסריה של השירים

390
00:31:36,727 --> 00:31:37,750
.נהנים מזה מאוד

391
00:31:38,142 --> 00:31:41,416
,יש סיפורים ידועים גם על חכמים
על תלמידי חכמים עצומים

392
00:31:42,048 --> 00:31:46,396
,שאמרו שהשולחן של שבת
.מה שמחזיק אותו בעצם זה השירה

393
00:31:46,503 --> 00:31:52,033
השירה של שבת היא מחזיקה והיא מאחדת
.והיא גורמת לילדים לעולם לא לצאת משם

394
00:31:52,091 --> 00:31:58,640
,זאת אומרת, גם אחרי שמתבגרים
המציאות הזו כל כך חקוקה בליבם

395
00:31:58,671 --> 00:32:02,829
שזה... בעזרת השם, שנזכה להנחיל לילדים

396
00:32:03,280 --> 00:32:04,979
.ולכל הדורות
.בעזרת השם שנזכה-

397
00:32:05,490 --> 00:32:08,320
?מה נשמע ממך עכשיו
,אני קודם כול חייב לציין-

398
00:32:08,803 --> 00:32:12,665
,לספר לצופים שאם נכנסתי בכלל לעולם הפיוט
.זה בגללך, בזכותך

399
00:32:12,842 --> 00:32:13,771
.וואו
.כן-

400
00:32:14,462 --> 00:32:19,672
,אני לא באתי מהמקום הזה
.שר ים תיכוני, קצת ישראל, קצת זה

401
00:32:20,507 --> 00:32:24,936
באחד האירועים שהיו לי
.הוא הוזמן כאומן אורח

402
00:32:26,035 --> 00:32:27,797
,עכשיו, פיוטים הם בשבילי
,אתה יודע

403
00:32:27,820 --> 00:32:30,132
לוקחים שיר קצת ככה ערבית
.ומלבישים עליו מילים

404
00:32:30,591 --> 00:32:33,797
.לא כל כך התחברתי לזה
כששמעתי אותו התלהבתי מאוד

405
00:32:34,819 --> 00:32:37,822
:ומאז התחלתי ככה לדבר איתו
,יובל, תשמע

406
00:32:37,865 --> 00:32:40,476
?איך עושים את זה
,והוא היה מסביר לי ככה

407
00:32:40,714 --> 00:32:42,021
.ממש מורה, כמו מורה

408
00:32:42,602 --> 00:32:44,747
,תיגע פה, תיגע שמה
,תתחיל מעוואל ככה

409
00:32:44,757 --> 00:32:46,183
.אתה יוצא מפה לפה

410
00:32:46,435 --> 00:32:49,272
.זה היה... אני חייב לך תודה
.איזה כיף-

411
00:32:49,520 --> 00:32:51,857
.בפני כולם. -איזה כיף
.הוא עכשיו קוצר את הפירות-

412
00:32:52,072 --> 00:32:53,520
.איזה כיף. -ברוך השם

413
00:32:54,501 --> 00:32:58,878
?מה נשמע, ארז? תרתי משמע. -בסדר, מה קורה
."אני חושב את "שמע ישראל-

414
00:32:59,073 --> 00:33:00,355
.שמע ישראל", אה"

415
00:33:01,008 --> 00:33:03,683
"איזה כיף. -"שמע ישראל
.זה שיר שכתב לי ניסו בנימיני

416
00:33:03,713 --> 00:33:06,179
,אתה גם אמור להכיר אותו
.זה לחן טורקי

417
00:33:06,686 --> 00:33:09,488
,שיר, ברוך השם
.חזק מאוד, נוגע מאוד

418
00:33:10,520 --> 00:33:11,699
?דוד, אנחנו ניגש

419
00:33:17,465 --> 00:33:19,475
אבי שבמרומים

420
00:33:20,624 --> 00:33:23,590
אתה יוצר כל ברואים

421
00:33:24,610 --> 00:33:27,268
בורא אתה כל עולמות

422
00:33:27,914 --> 00:33:30,725
עושה ניסים ונפלאות

423
00:33:31,697 --> 00:33:34,298
אל עליון שבקדושים

424
00:33:35,184 --> 00:33:38,161
ברך בניך הזכים

425
00:33:38,970 --> 00:33:41,960
וקרב אל לבבך

426
00:33:42,415 --> 00:33:45,521
המייחלים לתורתך

427
00:33:46,150 --> 00:33:52,659
שמע ישראל ה' אלוקינו אל אחד

428
00:33:53,406 --> 00:34:00,204
צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד במעשיו

429
00:34:00,669 --> 00:34:07,344
שמע ישראל ה' אלוקינו אל אחד

430
00:34:08,257 --> 00:34:15,166
אבינו אל המיוחד

431
00:34:18,464 --> 00:34:21,369
יהא שמיה רבא

432
00:34:22,269 --> 00:34:24,858
מברך לעלמיא

433
00:34:25,685 --> 00:34:28,909
וישתבח ויתהדר

434
00:34:29,371 --> 00:34:32,727
ויתנשא ויתרומם

435
00:34:33,002 --> 00:34:35,966
יהא שמיה רבא

436
00:34:36,823 --> 00:34:39,514
מברך לעלמיא

437
00:34:41,607 --> 00:34:55,426
אין לנו מלך אלא אתה

438
00:34:57,691 --> 00:34:58,682
.תודה רבה

439
00:34:59,053 --> 00:34:59,851
.כל הכבוד

440
00:35:00,269 --> 00:35:02,725
,תודה רבה לארז יחיאל
.מרגש מתמיד

441
00:35:02,794 --> 00:35:04,509
.שמע ישראל", מקסים"

442
00:35:04,952 --> 00:35:08,628
,והנה הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי שליט"א
.מרבני הידברות

443
00:35:09,041 --> 00:35:11,155
.ברוך הבא, הרב. -ברוכים הנמצאים
.אנחנו נשמע אותך עוד מעט-

444
00:35:11,894 --> 00:35:15,529
אני רוצה לפנות לרב אסוס בשאלה
.שיצא לי לחשוב עליה לא מעט

445
00:35:15,836 --> 00:35:20,314
,יש המון דמויות ענקיות בתורה
,כמו משה רבנו, שלושת האבות הקדושים

446
00:35:20,372 --> 00:35:22,314
.דוד המלך, שלמה המלך

447
00:35:22,339 --> 00:35:25,077
נו, ברוך השם, עם ישראל
.לא חסר לו צדיקים וגדולים

448
00:35:25,375 --> 00:35:30,421
אבל משום מה היחיד
.שזכה לכינוי "צדיק" זה יוסף

449
00:35:30,889 --> 00:35:33,352
?מה מייחד את יוסף מאברהם אבינו

450
00:35:33,742 --> 00:35:34,714
.מה? מה? -שאלה מצוינת

451
00:35:35,670 --> 00:35:39,939
:א' כול, כתוב לנו בישעיה
."ועמך כולם צדיקים"

452
00:35:40,661 --> 00:35:41,930
,אבל זה יהיה לעתיד לבוא

453
00:35:42,411 --> 00:35:44,052
,לעתיד לבוא
."ועמך כולם צדיקים"

454
00:35:44,070 --> 00:35:46,425
הקב"ה יברור
את כל הפסולת מתוכנו

455
00:35:46,987 --> 00:35:48,796
."ויישאר "ועמך כולם צדיקים

456
00:35:49,623 --> 00:35:51,785
ייתמו חטאים מן הארץ"
."ורשעים עוד אינם

457
00:35:52,308 --> 00:35:54,764
.זה מה שיקרה
,אבל יש לנו בעצם שניים

458
00:35:55,414 --> 00:35:58,495
שני אנשים יש לנו
.בתוך ספר בראשית

459
00:35:58,759 --> 00:36:02,577
,יש לנו את נוח
,"שנקרא "איש צדיק תמים

460
00:36:02,924 --> 00:36:03,941
,ואת יוסף הצדיק

461
00:36:04,585 --> 00:36:07,705
,שהוא לא מוזכר בתורה
?הוא נזכר בנביא, כן

462
00:36:07,715 --> 00:36:09,656
.שמכרו צדיק במכיר נעליים

463
00:36:10,189 --> 00:36:11,229
?אה, משמה זה היה
.זה היה, כן-

464
00:36:11,847 --> 00:36:13,728
?משמה כתוב שהוא צדיק, למה

465
00:36:14,132 --> 00:36:17,459
.שניהם נתנסו בניסיון אחד

466
00:36:18,716 --> 00:36:21,153
?אצל דור המבול, מה היה שמה

467
00:36:22,150 --> 00:36:24,698
.השחית כל בשר את דרכו על הארץ

468
00:36:25,067 --> 00:36:27,305
.היו מתערבבים מין בשאינו מינו

469
00:36:28,624 --> 00:36:33,793
,נוח היה צדיק, הוא לא היה באותה מפלגה
.הוא היה במפלגה אחרת

470
00:36:34,066 --> 00:36:36,124
.הוא היה עם הקב"ה
.הוא נקרא צדיק

471
00:36:36,202 --> 00:36:39,079
יוסף הצדיק נתנסה שוב פעם
.באותו ניסיון

472
00:36:39,404 --> 00:36:42,694
,אשת פוטיפר מגיעה אליו
.וזה ניסיון אדיר

473
00:36:43,164 --> 00:36:47,578
כתוב בזוהר שהניסיון הזה
.היה יותר מכל הניסיונות של האבות ביחד

474
00:36:48,273 --> 00:36:52,037
- מה שאברהם, יצחק ויעקב התנסו
.יוסף בניסיון אחד נתנסה

475
00:36:52,524 --> 00:36:56,394
,בחור לבד, בן 17
.היפה ביותר שיש

476
00:36:56,788 --> 00:36:59,034
,אשת פוטיפר, כולם זרקו אותו

477
00:36:59,428 --> 00:37:01,030
.אין לו כלום, אין לו מה להפסיד בכלל

478
00:37:01,785 --> 00:37:04,513
- דבר אחד הוא רואה
הוא רואה את בבואת אביו

479
00:37:04,766 --> 00:37:06,829
והוא יודע שפה הוא מציל
.את כל עם ישראל

480
00:37:07,170 --> 00:37:12,005
ומהניסיון הזה כל עם ישראל
ניצל 210 שנים במצרים

481
00:37:12,489 --> 00:37:17,783
שהמצרים לא פגעו בנשים שלהם

482
00:37:17,816 --> 00:37:20,206
,ונשארו כל עם ישראל קדוש
.בזכות יוסף הצדיק

483
00:37:20,312 --> 00:37:22,511
.ובזכות זה גם כן הים נקרע

484
00:37:22,708 --> 00:37:27,190
כתוב: "ראה הים וינוס
."הירדן יסוב לאחור

485
00:37:27,203 --> 00:37:30,282
:מה ראה הים? אומרת הגמרא
.ראה ארונו של יוסף

486
00:37:30,899 --> 00:37:35,246
- אם אתה ברחת מאשת פוטיפר
,גם הים יברח בזכותך

487
00:37:35,681 --> 00:37:38,532
.עד כדי כך. זה ניסיון
.ולכן הוא נקרא צדיק, רק על הניסיון הזה

488
00:37:38,782 --> 00:37:40,126
.יפה מאוד, יישר כוח הרב

489
00:37:40,735 --> 00:37:44,628
,הרב אוריאל, אתה בוגר ישיבות

490
00:37:44,889 --> 00:37:47,974
,בן למשפחה ענפה מאוד
.משפחת רבנים

491
00:37:50,064 --> 00:37:53,767
לא פלא שאתה כל כך מעודד
,את המוזיקה פה בעיר פתח תקווה

492
00:37:53,953 --> 00:37:55,397
.המוזיקה השורשית, אני מדבר

493
00:37:55,619 --> 00:37:58,823
,כמובן שאתה מעודד את שאר תחומי המוזיקה

494
00:37:59,190 --> 00:38:02,675
אבל כל כך חשובה לך
.המוזיקה האמיתית, האותנטית

495
00:38:03,043 --> 00:38:05,159
.אני מבין שזה מגיע מהישיבה ומהבית

496
00:38:05,198 --> 00:38:08,003
אתה יכול לתת לי איזושהי שבת
,שהיא זכורה לך

497
00:38:08,273 --> 00:38:12,520
שככה היא נותנת לך כוח
?לעשייה שלך ולדרך שלך

498
00:38:13,422 --> 00:38:17,227
תראה, אנחנו... השבתות שלי
קודם כול הן שבתות

499
00:38:17,250 --> 00:38:21,322
שאני מסתובב בבתי כנסת בעיר
,בכל שבת במספר מקומות

500
00:38:21,918 --> 00:38:23,047
.בשיעורים ובתפילות

501
00:38:25,426 --> 00:38:27,440
,השבת אצלנו, קודם כול בבית

502
00:38:27,500 --> 00:38:30,952
,כמו שאתה יודע
,זה פיוטים של מרן אביר יעקב

503
00:38:31,309 --> 00:38:35,637
שהילדים גדלים, גדלנו על זה
,עוד מבית אבא

504
00:38:35,670 --> 00:38:38,433
.הפיוטים השורשיים של כל משפחה

505
00:38:38,858 --> 00:38:42,692
אנחנו בפתח תקווה בשבתות עצמן
.מדי פעם עושים

506
00:38:42,735 --> 00:38:46,846
כמובן בשבתות של החורף
.עושים בקשות בלילות שבת

507
00:38:47,580 --> 00:38:50,046
,כשזה בתי הכנסת המרוקאיים
,אז קמים לפנות בוקר

508
00:38:50,511 --> 00:38:54,651
אבל בבתי הכנסת הירושלמיים
,עם טובי החזנים בארץ ובעולם

509
00:38:54,690 --> 00:38:57,685
שבאים, עושים שבת לפעמים
במספר בתי כנסיות

510
00:38:57,748 --> 00:38:59,281
,ולפעמים בבית כנסת אחד

511
00:38:59,693 --> 00:39:01,642
גם בליל שבת, גם במהלך התפילות

512
00:39:02,747 --> 00:39:06,897
שאנחנו גם מעודדים ורוצים גם כן
שיבוא הדור הצעיר

513
00:39:06,936 --> 00:39:12,070
ויאהב את זה בשביל שהתורה
.והמנגינה האותנטית והאמיתית לא תישכח

514
00:39:12,495 --> 00:39:15,149
עצם כך שאנחנו מייסדים
,את הבניינים של הספרדים בעיר

515
00:39:15,291 --> 00:39:16,844
,גם הבני תורה וגם הכללי

516
00:39:16,856 --> 00:39:18,694
זה בשביל שיישארו במסורת

517
00:39:19,799 --> 00:39:21,320
.ובנגינה ובתפילה

518
00:39:22,460 --> 00:39:26,173
זה החלק שחשוב לנו
,מבחינת השבת המסורתית

519
00:39:26,199 --> 00:39:31,490
שתישאר כמנהגי יהדות ספרד המעטירה
.וכל העדות השונות

520
00:39:31,724 --> 00:39:33,559
:בכלל, יש הרבה עדות בפתח תקווה

521
00:39:33,600 --> 00:39:36,113
.הקהילות הבוכריות מפוארות וגדולות מאוד

522
00:39:37,036 --> 00:39:39,447
העיראקים בפתח תקווה גם כן שורשיים

523
00:39:39,480 --> 00:39:42,917
.ועוד עדות ועוד כהנה וכהנה, ברוך השם

524
00:39:43,514 --> 00:39:47,385
מי שמחזיק בעצם בעוז את המוזיקה
,וקם לפנות בוקר

525
00:39:47,440 --> 00:39:48,766
.צריך להגיד זו העדה המרוקאית

526
00:39:48,981 --> 00:39:51,908
.הם קמים לפנות בוקר
הם לא מתעצלים-

527
00:39:51,920 --> 00:39:55,853
.וזה ראוי לציין
אני חושב שאלו שתי עדות שבאמת שמרו

528
00:39:56,347 --> 00:40:01,229
:על המסורת, ובפרט על השירה
.זו העדה התימנית והעדה המרוקאית

529
00:40:01,246 --> 00:40:05,974
,אין ויתורים, שזה 03:00 בבוקר, 03:00 בבוקר
,אני הייתי בשבתות בארץ, בעולם

530
00:40:06,339 --> 00:40:07,594
.אין ויתורים, ילדים קטנים

531
00:40:07,984 --> 00:40:09,880
.גרסא דינקותא
ושבת אחת אינה דומה לחברתה-

532
00:40:09,931 --> 00:40:11,551
.מבחינת המוזיקה
.נכון, זה חשוב גם לומר-

533
00:40:11,580 --> 00:40:13,131
.בוסו זה סורי בכלל, לא מרוקאי

534
00:40:13,223 --> 00:40:16,349
.אנחנו... -לא? תקן אותי אם אני טועה

535
00:40:16,880 --> 00:40:20,005
.בוסו זה סורי
.בוסו זה סורי והאימא אבוחצירא. -אה-

536
00:40:20,755 --> 00:40:24,372
.אמרתי לך שהוא סורי
,משפחת אבוחצירא הענפה והמוכרת-

537
00:40:24,419 --> 00:40:25,841
.משפחת הרבנים המקובלים

538
00:40:26,202 --> 00:40:28,852
וזהו, זה ראוי לציון שוב

539
00:40:28,983 --> 00:40:33,830
וזה באמת כל הכבוד
שאתה באמת נותן יד וגב חזק מאוד

540
00:40:35,170 --> 00:40:37,543
,למוזיקה הזאת. זה לא מובן מאליו

541
00:40:37,676 --> 00:40:42,140
,כי בהרבה ערים בישראל
,שלדוגמה, בני עדה

542
00:40:42,154 --> 00:40:45,264
או אם אנחנו אומרים תימנים
או לדוגמה מרוקאים - צריכים לכתת רגליהם

543
00:40:45,305 --> 00:40:48,013
ולנסוע לערים אחרות
,כדי ליהנות משבת

544
00:40:48,046 --> 00:40:51,289
,ופה בפתח תקווה וגם כן כמו באשדוד

545
00:40:51,771 --> 00:40:56,009
,השבתות נגישות לציבור
.ובאמת יישר כוח על זה וכל הכבוד

546
00:40:57,196 --> 00:41:00,064
תמשיך לעשות חיל
.ותודה רבה שבאת אלינו

547
00:41:00,503 --> 00:41:03,960
אנחנו רוצים להתבשם מדבריו
.של הרב מרדכי לוי

548
00:41:04,325 --> 00:41:06,033
.ברוך הבא הרב
.מרבני הידברות

549
00:41:06,411 --> 00:41:08,339
.כן, ברוכים הנמצאים
שגם הוא, אגב, מכתת רגליו-

550
00:41:08,362 --> 00:41:10,581
משבת לשבת ברחבי הארץ והעולם

551
00:41:10,971 --> 00:41:14,554
כדי לזכות ולקרב יהודים
.בשם הבית הגדול הזה שנקרא הידברות

552
00:41:14,729 --> 00:41:19,896
אני רוצה גם לומר ולשבח
,את ידידנו הרב אוריאל בוסו

553
00:41:20,337 --> 00:41:23,652
שאני זוכה גם בפתח תקווה
,להסתובב בכל מיני מדרשיות

554
00:41:23,674 --> 00:41:27,957
,יש המון מדרשיות, ברוך השם
.אם זה לבנות, אם זה למבוגרות, מבוגרים

555
00:41:28,355 --> 00:41:32,101
.שברוך השם בעיר
,עיר מלאה מלאה בהפצת יהדות

556
00:41:32,115 --> 00:41:34,257
,ואני זוכה גם לשמש חלק בקודש

557
00:41:34,749 --> 00:41:36,934
.ויישר כוח גדול באמת
.הוא עושה עבודה נפלאה

558
00:41:37,270 --> 00:41:40,757
.ירבו כמותו בישראל
.צריכות ללמוד עוד ועוד ערים בישראל

559
00:41:41,084 --> 00:41:43,769
,בכל אופן, לענייננו, מה שקשור לפרשה

560
00:41:45,408 --> 00:41:50,189
,אנחנו רואים שיוסף הצדיק
,בכל מקום, איפה שזורקים אותו

561
00:41:50,355 --> 00:41:51,160
.הוא נהיה מנהיג

562
00:41:52,029 --> 00:41:53,828
.הוא עבד אצל פוטיפר

563
00:41:53,843 --> 00:41:56,720
,צריך להיות עבד
.שמה לנקות, לשטוף

564
00:41:57,375 --> 00:42:01,000
,אדונו מפקיד בידו את כל הסמכויות
.הוא נותן לו את הכול

565
00:42:01,250 --> 00:42:04,152
.מה שהוא נוגע, איש מצליח קוראים לו

566
00:42:04,478 --> 00:42:08,614
,אחר כך זורקים אותו לבית הכלא
.שר בית הסוהר: יוסף, בוא

567
00:42:08,772 --> 00:42:10,704
.מפקיד בידיו את כל האסירים

568
00:42:10,944 --> 00:42:13,646
?מה קורה פה
?איך יוסף הצדיק בכל מקום הוא מנהיג

569
00:42:13,982 --> 00:42:17,090
,נלמד בשבת הבאה גם
- הוא פתר לפרעה את החלום

570
00:42:17,498 --> 00:42:20,255
.הופך אותו למשנה למלך
?מה קורה פה? איך זה יכול להיות

571
00:42:21,186 --> 00:42:22,837
כדי להבין את זה
.אני אספר לכם סיפור

572
00:42:23,141 --> 00:42:27,032
היה מורה אחד בכיתה
.ששלף שטר של 200 שקלים

573
00:42:27,125 --> 00:42:29,843
.קודם אתה דיברת גם על שטר
.שטר אדום אבל. -שטר אדום-

574
00:42:29,875 --> 00:42:31,674
,פעם זה היה אדום, היום זה כחול

575
00:42:31,840 --> 00:42:35,633
:לכן במוצאי שבת כולם שרים
,"זרענו וכספנו ירבה כחול"

576
00:42:35,763 --> 00:42:37,000
.שיהיו הרבה כחולים

577
00:42:37,108 --> 00:42:39,748
,אבל בכל אופן
,הוא שלף שטר כחול, 200 שקלים

578
00:42:39,773 --> 00:42:41,722
זה השטר הכי גבוה
.שיש היום במדינת ישראל

579
00:42:42,152 --> 00:42:45,223
:שאל את התלמידים
?ילדים יקרים, מי מעוניין בשטר הזה

580
00:42:45,283 --> 00:42:47,662
!כולם הצביעו וצעקו: אני! אני! אני

581
00:42:47,683 --> 00:42:48,636
.לא היה אחד שישב

582
00:42:49,559 --> 00:42:52,409
,אמר: רק רגע, תפס את השטר
.שימו לב, קימט אותו

583
00:42:53,108 --> 00:42:55,237
?אמר: עכשיו מי מעוניין בשטר הזה

584
00:42:55,720 --> 00:42:58,054
!כולם הצביעו: אני! אני! אני

585
00:42:58,478 --> 00:43:01,826
,ואז הוא תפס את השטר
,זרק אותו, השליך אותו על הרצפה

586
00:43:01,978 --> 00:43:05,198
,דרך עליו, רמס אותו
.הרים אותו, זה היה כבר מלא בוץ

587
00:43:05,898 --> 00:43:08,396
?ושאל: מי עכשיו רוצה את השטר

588
00:43:08,491 --> 00:43:11,845
:עדיין כולם הרימו אצבעות
!אני! אני! אני

589
00:43:12,271 --> 00:43:14,577
,אמר להם המורה: טוב, תלמידים יקרים

590
00:43:14,684 --> 00:43:17,287
לא התכוונתי להביא לכם
,את השטר באמת

591
00:43:17,361 --> 00:43:20,013
:הניח את זה בכיס, אבל אמר
לא, אני רציתי בסך הכול

592
00:43:20,046 --> 00:43:22,179
.ללמד אתכם מוסר השכל בחיים

593
00:43:22,378 --> 00:43:26,478
,אמר להם: תקשיבו טוב
,השטר, כאשר הוא היה חדש, מגוהץ

594
00:43:27,174 --> 00:43:28,643
?כולכם חפצתם בו, למה

595
00:43:28,671 --> 00:43:32,257
.כי האמנתם שהוא שווה 200 שקלים
.זה השטר הכי חזק

596
00:43:32,737 --> 00:43:37,125
,גם כאשר קימטתי אותו
עדיין חפצתם בו באותה מידה

597
00:43:37,196 --> 00:43:39,276
.כי האמנתם שהוא שווה 200 שקלים

598
00:43:39,709 --> 00:43:42,273
,גם כאשר הוא נזרק על הרצפה ודרכתי עליו

599
00:43:42,353 --> 00:43:44,796
עדיין רציתם וחפצתם בו באותה מידה

600
00:43:45,090 --> 00:43:47,592
כי ידעתם והאמנתם
.שהוא עדיין שווה 200 שקלים

601
00:43:47,646 --> 00:43:50,815
,אמר להם: תלמידים יקרים
.כך תדעו כל ימי חייכם

602
00:43:51,276 --> 00:43:53,849
.עכשיו אתם בשיא הפריחה, בשיא המרץ

603
00:43:53,863 --> 00:43:55,145
.יש לכם הרבה שאיפות בחיים

604
00:43:55,480 --> 00:43:56,924
,אבל בחיים יהיו משברים

605
00:43:57,168 --> 00:44:00,189
,לא פעם תרגישו אולי מקומטים
,אולי לא תצליחו במבחנים

606
00:44:00,197 --> 00:44:02,187
,לא תצליחו בכל מיני מקצועות שתבחרו

607
00:44:02,472 --> 00:44:05,086
,אולי ישפילו אתכם, יזרקו אתכם

608
00:44:06,563 --> 00:44:09,629
,תרגישו מבוזים
,אולי אפילו ידרכו עליכם

609
00:44:09,654 --> 00:44:13,285
.תרגישו שאתם בבוץ
אבל כמו שעכשיו בשטר האמנתם

610
00:44:13,299 --> 00:44:17,104
שבכל מצב עדיין יש לו
,את הערך המקורי והוא שווה הרבה

611
00:44:17,471 --> 00:44:19,962
,כך בכל מצב בחיים תרימו את הראש

612
00:44:20,236 --> 00:44:23,543
,אתם תצליחו
- כמו השטר הזה שהוא שווה הרבה

613
00:44:23,640 --> 00:44:24,721
.אתם שווים הרבה

614
00:44:25,533 --> 00:44:28,169
.יוסף הצדיק ידע, הוא חלם שהוא יהיה מלך

615
00:44:28,478 --> 00:44:32,019
.הוא ידע: אני בדרך להיות מלך
.אני מלך! זה לא משנה

616
00:44:32,325 --> 00:44:34,450
,שיעשו אותי עבד
,יזרקו אותי לבור

617
00:44:34,483 --> 00:44:35,957
,אני אהיה, איפה שאני לא אהיה

618
00:44:36,033 --> 00:44:37,750
.אני מלך, ולכן הוא מצליח

619
00:44:38,000 --> 00:44:40,985
ולכן אנחנו פה בהידברות
."יש לנו גם מחלקה שנקראת "אתגר

620
00:44:41,274 --> 00:44:44,433
.יש היום הרבה נוער
.נוער זה נקרא מתמודד

621
00:44:44,565 --> 00:44:48,599
לפעמים בגלל שהמורה או הרב
או המורה או המדריכה

622
00:44:48,956 --> 00:44:52,897
,אמרו איזו מילה פוגעת
,אולי צעקו פעם

623
00:44:52,932 --> 00:44:55,443
,הילד מרגיש פגוע
.ולפעמים נושר מהדרך

624
00:44:55,514 --> 00:44:56,710
?כמה הורים מתמודדים עם זה

625
00:44:57,061 --> 00:45:01,022
זכינו שיש לנו פה מחלקה מיוחדת
שמטפלים גם בנוער המתמודד

626
00:45:01,348 --> 00:45:05,795
ומשקיעים בזה הרבה, וברוך השם זוכים
גם כאלה בחורים

627
00:45:05,947 --> 00:45:08,183
,או בנות או בנים שנשרו קצת מהדרך

628
00:45:08,407 --> 00:45:11,299
,עם הכוונה, עם המון אהבה
,עם חום וחיבה

629
00:45:11,642 --> 00:45:15,239
,עם העצמה אישית
,להראות להם שאתם שווים את ה-200 שקלים

630
00:45:15,252 --> 00:45:17,090
למרות שאתם מרגישים מקומטים

631
00:45:17,280 --> 00:45:19,223
.או חס ושלום שזרקו אתכם

632
00:45:19,502 --> 00:45:23,549
,וברוך השם, בדרכי נועם
."לא סתם כתוב "דברי חכמים בנחת נשמעים

633
00:45:23,564 --> 00:45:27,196
זה הידברות זוכים להחזיר אותם
למסלולים טובים

634
00:45:27,469 --> 00:45:30,579
ואחר כך הם גדלים
.וצומחים לתפארת, ברוך השם

635
00:45:30,595 --> 00:45:33,118
,יישר כוח. אני באמת
,כמו שאמרתי גם בתוכניות הקודמות

636
00:45:33,135 --> 00:45:35,879
,אני שמח מאוד להיות חלק מהבית הזה

637
00:45:35,910 --> 00:45:37,619
.מהמשפחה האוהבת הזאת שנקראת הידברות

638
00:45:37,955 --> 00:45:39,484
.זהו, חברים, זמננו תם

639
00:45:39,562 --> 00:45:43,488
אני רוצה לסיום לגעת בנקודה חשובה
,שלמדתי מהפרשה שלנו

640
00:45:43,525 --> 00:45:45,262
."והיא היכולת לומר "טעיתי

641
00:45:45,888 --> 00:45:47,480
.ואת זה מלמד אותנו יהודה

642
00:45:47,560 --> 00:45:49,198
,יהודה, עם כל מה שקרה עם תמר

643
00:45:49,215 --> 00:45:51,344
.יכול להחליק את המקרה בקלות

644
00:45:51,644 --> 00:45:52,860
,הוא הרי בתפקיד מרומם

645
00:45:52,880 --> 00:45:54,536
.והיא עומדת להישרף באש

646
00:45:54,815 --> 00:45:56,431
?מי ידע
?מי יבחין

647
00:45:56,899 --> 00:45:58,766
.עוד שנייה וכל הסיפור מאחוריו

648
00:45:58,893 --> 00:46:01,715
,אבל לא, רגע לפני שתמר הולכת להיהרג

649
00:46:02,050 --> 00:46:06,731
היא מגלה לו את האמת
ויהודה מחליט במקום להודות באמת

650
00:46:06,846 --> 00:46:08,889
.ולא לטאטא אותה מתחת לשטיח

651
00:46:09,336 --> 00:46:12,302
:והוא אומר שתי מילים מצמררות
."צדקה ממני"

652
00:46:12,741 --> 00:46:16,770
,הוא לא חשש לגאווה שלו
.לתפקיד שלו ולמה יגידו

653
00:46:17,369 --> 00:46:21,824
כמה גבורה, אומץ ואחריות
?צריך אדם כדי להודות בטעות

654
00:46:22,538 --> 00:46:23,332
.מעורר השראה

655
00:46:23,896 --> 00:46:26,476
,אז תודה לרב אליהו אסוס
,שהיה איתנו כאן כמו תמיד

656
00:46:26,895 --> 00:46:29,931
לממלא מקום ראש עיריית פתח תקווה
,הרב אוריאל בוסו

657
00:46:30,277 --> 00:46:31,930
,לאומן והזמר ארז יחיאל

658
00:46:32,132 --> 00:46:33,699
,לרב אייל ישראל שטרנליב

659
00:46:33,892 --> 00:46:35,358
לסטנדאפיסט יעקב חמו

660
00:46:35,539 --> 00:46:36,737
.ולרב מרדכי לוי

661
00:46:37,012 --> 00:46:39,311
:וללהקת הבית שלנו
,דוד ביתן על הקלידים

662
00:46:39,773 --> 00:46:41,310
,דן עטר על הגיטרה

663
00:46:41,613 --> 00:46:43,580
.חובב הילל על הדרבוקה

664
00:46:43,800 --> 00:46:46,924
תודה גם ל"ספיישל פרי" בבני ברק
.על הפירות וכל טוב

665
00:46:47,207 --> 00:46:49,400
,"ל"הטיב פיצוחים
.תודה רבה לכם

666
00:46:49,560 --> 00:46:51,896
,תודה רבה לכם שהייתם איתנו
.כמו כל שבוע

667
00:46:51,920 --> 00:46:54,509
בעזרת השם, בשבוע הבא
נהיה איתכם יחד שוב פעם

668
00:46:54,538 --> 00:46:57,295
.באותו יום ובאותה שעה בפרשת מקץ

669
00:46:57,650 --> 00:47:00,561
.ולא ניכנס לשבת בלי שיר טוב

670
00:47:00,745 --> 00:47:02,686
,ואנחנו דיברנו על יהודה ותמר

671
00:47:02,901 --> 00:47:04,115
.שיהודה אומר טעיתי

672
00:47:04,464 --> 00:47:07,373
,אז אני מבקש מארז יחיאל
,חברי האהוב והיקר

673
00:47:07,590 --> 00:47:09,818
לשיר איתי יחד
."את "תעיתי כשה אובד

674
00:47:10,158 --> 00:47:12,039
?הולך
.למה לא? בשמחה רבה-

675
00:47:12,493 --> 00:47:13,026
.תזמורת

676
00:47:32,420 --> 00:47:43,340
חשבתי דרכיי ואשיבה רגליי
אל עדותיך

677
00:47:44,327 --> 00:47:50,277
יהי ליבי תמים בחוקיך

678
00:47:51,295 --> 00:47:54,398
למען לא אבוש

679
00:47:55,580 --> 00:48:01,580
אל תעזבני, ה' אלוקיי

680
00:48:02,751 --> 00:48:08,723
אל תרחק ממני

681
00:48:15,221 --> 00:48:20,967
תעיתי כשה אובד

682
00:48:21,512 --> 00:48:27,174
תעיתי כשה אובד

683
00:48:27,929 --> 00:48:33,728
בקש עבדך, בקש עבדך

684
00:48:33,949 --> 00:48:47,024
כי מצוותיך, כי מצוותיך
לא שכחתי

685
00:48:47,090 --> 00:48:52,880
בקש עבדך, בקש עבדך

686
00:48:53,057 --> 00:49:06,524
כי מצוותיך, כי מצוותיך
לא שכחתי

687
00:49:18,928 --> 00:49:30,848
'שמעה תפילתי, ה
ושוועתי האזינה

688
00:49:30,854 --> 00:49:37,855
אל דמעתי אל תחרש

689
00:49:38,277 --> 00:49:42,439
כי גר אנוכי עמך

690
00:49:43,110 --> 00:49:47,297
תושב ככל אבותיי

691
00:49:47,434 --> 00:49:53,713
אל תשליכני מלפניך

692
00:49:54,146 --> 00:50:05,309
ורוח קודשך אל תיקח ממני

693
00:50:11,730 --> 00:50:17,713
תעיתי כשה אובד

694
00:50:18,327 --> 00:50:24,048
תעיתי כשה אובד

695
00:50:24,526 --> 00:50:30,474
בקש עבדך, בקש עבדך

696
00:50:30,766 --> 00:50:43,406
כי מצוותיך, כי מצוותיך
לא שכחתי

697
00:50:44,380 --> 00:50:49,664
בקש עבדך, בקש עבדך

698
00:50:49,720 --> 00:50:57,408
כי מצוותיך, כי מצוותיך