עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת וישלח

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב יצחק בצרי, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, האמן האהוב יונתן רזאל והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:00:25,157 --> 00:00:39,849
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד

2
00:00:42,653 --> 00:00:56,429
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד

3
00:00:56,907 --> 00:01:02,027
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד

4
00:01:02,813 --> 00:01:07,642
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד

5
00:01:08,829 --> 00:01:13,690
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד

6
00:01:14,552 --> 00:01:20,413
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד

7
00:01:31,955 --> 00:01:37,338
נשק אהבתו בליבי בוערה

8
00:01:38,085 --> 00:01:42,973
נשק אהבתו בליבי בוערה

9
00:01:43,742 --> 00:01:49,734
מיום פרדתו נפשי עליי מרה

10
00:01:49,970 --> 00:01:54,782
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד

11
00:01:55,457 --> 00:02:00,156
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד

12
00:02:01,451 --> 00:02:06,382
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד

13
00:02:07,121 --> 00:02:12,160
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד

14
00:02:24,745 --> 00:02:30,027
ציפיתי לדודי מתי יבוא אליי

15
00:02:30,776 --> 00:02:36,005
ציפיתי לדודי מתי יבוא אליי

16
00:02:36,427 --> 00:02:42,462
ילבישני עדיי וירחם עליי

17
00:02:42,481 --> 00:02:47,393
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד

18
00:02:48,154 --> 00:02:53,514
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד

19
00:02:54,163 --> 00:02:59,377
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד

20
00:02:59,925 --> 00:03:12,419
.במדבר אלינה ואולי אמצא דוד

21
00:03:21,377 --> 00:03:21,986
.שלום לכם

22
00:03:22,001 --> 00:03:24,567
:תודה ללהקת הבית שלנו
,דוד ביתן על הקלידים

23
00:03:24,745 --> 00:03:27,480
,דן עטר על הגיטרה
חובב הילל על הדרבוקה

24
00:03:27,512 --> 00:03:30,474
.ורפי אבידני על הבגלמה
.מגיע להם בהחלט מחיאות כפיים

25
00:03:32,228 --> 00:03:34,684
.עוד נפגוש אתכם מוזיקלית במהלך התוכנית

26
00:03:35,137 --> 00:03:37,059
."אנחנו ב"וישלח

27
00:03:37,320 --> 00:03:40,640
וישלח יעקב מלאכים לפניו"
אל עשיו אחיו ארצה

28
00:03:40,673 --> 00:03:41,537
."שעיר שדה אדום"

29
00:03:41,964 --> 00:03:44,755
פרשת וישלח נפתחת
,בפגישת יעקב עם עשיו

30
00:03:45,106 --> 00:03:48,251
,ועוד קודם לכן
בהכנות שנעשות לקראת המפגש

31
00:03:48,275 --> 00:03:49,012
.המכונן הזה

32
00:03:49,300 --> 00:03:54,062
:בכלל, פרשת וישלח גדושה במאורעות דרמטיים
,יעקב נלחם עם מלאך השם

33
00:03:54,076 --> 00:03:55,120
.שלבסוף משנה את שמו

34
00:03:55,594 --> 00:04:00,731
,בנימין, צעיר האחים, נולד בפרשה שלנו
אך כוחותיה של רחל לא עומדים לה

35
00:04:00,842 --> 00:04:01,620
.והיא מתה בלידה

36
00:04:02,060 --> 00:04:04,320
,גם יצחק, דרך אגב
.נפטר בפרשה הזו

37
00:04:04,770 --> 00:04:07,172
אז מה המשמעות הרוחנית
של כל מה שהולך כאן

38
00:04:07,192 --> 00:04:09,621
?ואיך המאורעות האלו קשורים לחיינו היום

39
00:04:10,031 --> 00:04:14,189
,איתנו רב התוכנית הרב אליהו אסוס
אשר יחד איתו נשתדל לענות

40
00:04:14,202 --> 00:04:15,506
;על כמה שיותר קושיות

41
00:04:15,789 --> 00:04:19,843
הרב יצחק בצרי, שיספר לנו
;על מעלת התפילה בקבר רחל

42
00:04:20,070 --> 00:04:21,800
;האומן הענק יונתן רזאל

43
00:04:22,870 --> 00:04:24,522
.הרב אייל ישראל שטרנליב

44
00:04:24,700 --> 00:04:27,143
?קטונתי" זה מהפרשה הזאת, נכון"
.קטונתי" מהפרשה, נכון"-

45
00:04:27,350 --> 00:04:28,480
...אל תגיד ענק

46
00:04:29,621 --> 00:04:31,818
הרב אייל ישראל שטרנליב

47
00:04:32,694 --> 00:04:34,560
.והרב יעקב חמו
.גדולתי-

48
00:04:34,659 --> 00:04:35,180
.גדולתי

49
00:04:35,797 --> 00:04:37,609
.אז שוב, ברוכים הבאים לכם

50
00:04:38,048 --> 00:04:42,091
והנה, השאלה הראשונה שכרגיל
:מופנית לרב התוכנית שלנו

51
00:04:42,353 --> 00:04:46,222
,כשיעקב נלחם עם המלאך
.כתוב שהמלאך פוגע ביעקב בגיד הנשה

52
00:04:46,478 --> 00:04:48,651
?אז מה זה בדיוק המקום הזה, גיד הנשה

53
00:04:49,153 --> 00:04:50,450
?ואיך זה קשור אלינו

54
00:04:51,028 --> 00:04:52,078
.הרב אסוס, בבקשה

55
00:04:52,351 --> 00:04:56,650
,אז גיד הנשה, ככה בקצרה
,זה לא... אני לא רופא

56
00:04:57,309 --> 00:05:03,631
,אבל כמו שידוע קצת
שזה עצב מאוד מאוד גדול

57
00:05:04,150 --> 00:05:10,191
שיוצא מהחוליה החמישית
,של עמוד השדרה

58
00:05:10,628 --> 00:05:16,398
שנכנס לתוך הרגל והוא בעצם האחראי
על כל הכוח של כל השרירים

59
00:05:16,440 --> 00:05:20,528
,הגדולים ביותר שיש ברגל
,וזה בעצם - אם זה נתקע

60
00:05:21,674 --> 00:05:25,699
.אז קצת קשה ללכת, בלשון המעטה
.זה נתקע

61
00:05:26,070 --> 00:05:27,450
.אז זה גיד הנשה

62
00:05:28,185 --> 00:05:34,200
?ושאלת עוד דבר - איך זה קשור אלינו
?מה העניין של כל המלחמה הזאת בכלל

63
00:05:34,913 --> 00:05:39,754
,המלאך זה כידוע שרו של עשיו
,שהוא נלחם עם יעקב

64
00:05:40,243 --> 00:05:44,891
.וכמובן הכול שמה זה דבר רוחני
הוא רוצה לפגוע ביעקב

65
00:05:44,967 --> 00:05:48,650
,וכשפוגעים ביעקב
.הכוונה היא למשך כל הדורות כולם

66
00:05:49,053 --> 00:05:51,071
.לפגוע ביעקב הוא לא יכול

67
00:05:51,609 --> 00:05:54,526
,להרוג את יעקב הוא רצה
,אין לו אפשרות כזאת

68
00:05:54,831 --> 00:05:56,050
.הוא לא יכול היה לפגוע בשום מקום

69
00:05:56,489 --> 00:06:02,220
?במה הוא כן יכול לפגוע
.בסוף, ברגל, בדור שלנו

70
00:06:02,515 --> 00:06:08,046
,או כמו שכתוב בראשונים: בתמכין דאורייתא
 - בדברים שמחזיקים את העם היהודי

71
00:06:08,161 --> 00:06:15,010
,בפרנסה, יכול לפגוע בתורמים
.בדברים שצריכים להחזיק את הישיבה

72
00:06:15,040 --> 00:06:17,098
- צריכים קצת כסף
.שם הוא יכול לפגוע

73
00:06:17,332 --> 00:06:20,460
בתורה עצמה, בעם ישראל
.אין שום סיכוי לפגוע

74
00:06:20,757 --> 00:06:21,213
.שם הוא פוגע

75
00:06:21,242 --> 00:06:24,858
המלאך נאבק עם יעקב
.ומשנה את השם של יעקב

76
00:06:25,002 --> 00:06:26,109
?למה היה צריך לשנות את השם

77
00:06:26,130 --> 00:06:29,646
איזו חשיבות יש לשם שהיה כל כך
?חשוב לו לשנות את השם של יעקב

78
00:06:29,666 --> 00:06:32,950
הוא משנה את השם שלו
.וגם הקב"ה אחר כך משנה את שמו

79
00:06:33,391 --> 00:06:35,832
:זאת אומרת, המלאך אומר לו
לא יקרא שמך עוד יעקב"

80
00:06:35,910 --> 00:06:38,833
."כי אם ישראל יהיה שמך"
:וככה הקב"ה גם אומר לו

81
00:06:39,332 --> 00:06:42,376
שלא יקרא עוד יעקב
.כי אם ישראל יהיה שמך

82
00:06:42,905 --> 00:06:45,116
.אז אנחנו נקראים בני ישראל

83
00:06:45,779 --> 00:06:49,506
אבל מאוד מעניין שמכאן ואילך
.ממשיכים להשתמש בשם יעקב

84
00:06:50,626 --> 00:06:53,217
,כאילו שונה השם
.אבל לא משתמשים איתו כמעט

85
00:06:53,303 --> 00:06:57,910
,יש מקומות בודדים שכן מזכירים את ישראל
אבל אצל אברהם אבינו ששונה שמו

86
00:06:57,941 --> 00:07:03,092
.מאברם לאברהם, מאז אסור לנו
.לא סתם שאין אברם. אסור

87
00:07:03,120 --> 00:07:06,070
אומרת הגמרא במסכת ברכות
.שאסור לומר אברם

88
00:07:06,450 --> 00:07:08,680
.'תמיד השם של אברהם זה אברהם עם ה

89
00:07:09,129 --> 00:07:13,149
,שרי - אותו דבר - יש לנו את שרה
.מאז נמחק שרי

90
00:07:13,629 --> 00:07:16,880
וכן על זה הדרך, יש לנו את
.יהושע בן נון, שקראו לו הושע

91
00:07:17,311 --> 00:07:22,035
,מאז, בפרשת שלח לך במרגלים
...משנה הקב"ה את שמו

92
00:07:22,062 --> 00:07:26,846
,משה רבנו, מחילה, משנה את שמו ליהושע
,"י-ה יושיעך מעצת מרגלים"

93
00:07:27,106 --> 00:07:28,350
.מאז אין הושע בן נון

94
00:07:29,051 --> 00:07:33,410
אז מה קרה אצל יעקב אבינו
שקוראים לו יעקב ומשנים לישראל

95
00:07:33,454 --> 00:07:34,677
?וממשיכים עם השם יעקב

96
00:07:35,262 --> 00:07:38,200
,אז כמובן שהשם יעקב הוא שם שפל

97
00:07:39,036 --> 00:07:44,480
שיעקב אבינו נקרא יעקב על שם
.שידו אוחזת בעקב עשיו

98
00:07:44,505 --> 00:07:45,480
.זה שם של שפלות

99
00:07:46,042 --> 00:07:48,090
,אבל ישראל זה שם של רוממות

100
00:07:48,563 --> 00:07:53,550
:שהקב"ה אומר לו והמלאך אומר לו
,"כי שרית עם אנשים ואלוקים ותוכל"

101
00:07:53,740 --> 00:07:56,544
.אתה מרומם
.אתה חזק מאוד

102
00:07:57,506 --> 00:08:01,740
,שני השמות האלה באים לידי שימוש
.לא משנים ומוחקים אחד מהם

103
00:08:01,787 --> 00:08:02,218
?למה

104
00:08:02,601 --> 00:08:05,452
כי אצל יהודי צריכים תמיד להשתמש
.בשני החלקים

105
00:08:06,134 --> 00:08:10,158
,כשאני כלפי הקב"ה, אני בא בראש השנה
,אני בא ביום הכיפורים

106
00:08:10,187 --> 00:08:12,741
.אני בא בתפילה - אז אני כפוף

107
00:08:13,120 --> 00:08:16,450
.אני יעקב, אני לא מרגיש מי יודע מה

108
00:08:17,053 --> 00:08:21,340
,אבל כשאני צריך להילחם עם היצר הרע
,כשאני צריך להעמיד את הדברים שלי

109
00:08:21,400 --> 00:08:24,410
,את היהדות שלי כמו שצריך - אני ישראל

110
00:08:25,395 --> 00:08:29,065
,אני מרומם, אני בן מלך
.אני לא יכול לעשות שטויות

111
00:08:29,529 --> 00:08:32,846
,אני מלך, בן שלך מלך
.אני ישראל

112
00:08:33,445 --> 00:08:34,080
.לא עושה שטויות

113
00:08:34,934 --> 00:08:39,040
:שני השמות האלה נמצאים בתוך כל יהודי
.גם יעקב וגם ישראל

114
00:08:39,506 --> 00:08:42,140
.כשבן אדם יודע שהוא בן מלך - הוא מסודר

115
00:08:42,692 --> 00:08:46,560
,זה אנחנו רואים אותו דבר בראש השנה
.אנחנו תוקעים בשופר כפוף

116
00:08:47,121 --> 00:08:50,880
.שופר זה דבר פשוט, מבהמה, והוא כפוף
.זה בראש השנה

117
00:08:51,305 --> 00:08:53,927
,אבל כשיוצאים למלחמה
:אומרת לנו התורה

118
00:08:54,189 --> 00:08:59,440
.קח חצוצרות מכסף, ישרות
.עושה את זה כמו שצריך

119
00:08:59,471 --> 00:09:02,858
.למה? אתה יוצא למלחמה
.כשאתה יוצא למלחמה, צא כמו ישראל

120
00:09:03,110 --> 00:09:05,418
.שני השמות האלה קיימים
.חזק מאוד מאוד-

121
00:09:06,284 --> 00:09:10,628
הזכות והכבוד שלנו, יושב איתנו
,הרב הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א

122
00:09:10,649 --> 00:09:11,473
.בנם של קדושים

123
00:09:12,878 --> 00:09:16,298
הרב יבשם אותנו ויספר לנו מיד
על קברות צדיקים

124
00:09:16,425 --> 00:09:18,946
.ועל מעלת התפילה בקברות צדיקים

125
00:09:19,371 --> 00:09:24,138
.ואנחנו עסוקים בקבר רחל
,ורחל אימנו קבורה על אם הדרך

126
00:09:24,169 --> 00:09:26,780
?אז קודם כול, איפה זה אם הדרך
?איפה זה בדיוק

127
00:09:27,229 --> 00:09:29,014
?ולמה לא עם שאר אימותינו הקדושות

128
00:09:30,124 --> 00:09:32,723
בזוהר הקדוש כתוב שרחל אימנו נקברה

129
00:09:33,724 --> 00:09:35,850
,לא יחד עם האימהות
,כמו שהזכרת

130
00:09:36,636 --> 00:09:39,502
.בשונה מלאה
לאה היא באתכסיא

131
00:09:39,950 --> 00:09:41,049
.ורחל באתגליא

132
00:09:41,789 --> 00:09:43,966
זאת אומרת, מה שאנחנו
,יכולים להפשיט את הדברים

133
00:09:44,554 --> 00:09:45,882
הכוונה היא שרחל אימנו

134
00:09:46,480 --> 00:09:47,855
יש לה את האפשרות

135
00:09:48,581 --> 00:09:50,100
.להיות בקשר איתנו כל הזמן

136
00:09:50,612 --> 00:09:54,960
,לעומת זה, לאה היא נמצאת באתכסיא
.היא לא... אין לנו חיבור ישירות אליה

137
00:09:55,434 --> 00:09:57,990
אנחנו לא יכולים להתחבר אליה
ולקבל ממנה כוח

138
00:09:59,049 --> 00:10:00,330
.מסיבה שהיא גבוהה מאוד

139
00:10:00,725 --> 00:10:03,324
,לא בגלל שהיא לא גבוהה
.אלא בגלל שהיא גבוהה מאוד מאוד

140
00:10:03,756 --> 00:10:04,810
.ורחל, יש לנו יותר קשר

141
00:10:05,457 --> 00:10:08,400
,אבל כדי להסביר את זה
,מה הגובה של רחל ושל לאה

142
00:10:08,400 --> 00:10:11,002
,מה הגובה, מי יותר גבוה
אז אנחנו לא יכולים להיכנס לזה

143
00:10:11,365 --> 00:10:13,424
.כי ודאי ששתיהן היו גדולות מאוד

144
00:10:14,320 --> 00:10:20,000
אבל רחל אימנו היא המקום החזק ביותר
.לתפילות שיתקבלו

145
00:10:20,046 --> 00:10:23,160
אנשים לפעמים נוסעים לכל העולם
.כדי לחפש מקום לישועות

146
00:10:23,756 --> 00:10:28,306
רחל אימנו זה המקום הכי חשוב
.שאדם יכול להתפלל עליו, בקבר שלה

147
00:10:28,723 --> 00:10:30,413
,וכתוב על רחל אימנו, עליה השלום

148
00:10:30,975 --> 00:10:35,691
שהיא עומדת בתפילה כל הזמן
.ובוכה על בניה

149
00:10:35,935 --> 00:10:41,178
,הגאון הרב חיים שמואלביץ
,אחרי שכבשו את בית לחם

150
00:10:41,576 --> 00:10:43,592
כשהוא הגיע לשמה
אז עמדו כל התלמידים לראות

151
00:10:43,705 --> 00:10:45,096
.מה הרב חיים שמואלביץ יגיד

152
00:10:45,994 --> 00:10:49,920
:באותו רגע הוא נכנס ואמר
.רחל, רחל, תבכי ותבכי ותבקשי עוד

153
00:10:50,616 --> 00:10:54,380
,הסבא שלנו היה מקובל גדול מאוד
.קראו לו הרב יהודה פתיה

154
00:10:55,114 --> 00:10:58,230
הוא חי פה בארץ ישראל
.בזמן שהיטלר הצורר רצה להגיע לארץ

155
00:10:58,860 --> 00:11:01,680
,הוא אסף את כל המקובלים
הם הגיעו לקבר של רחל

156
00:11:02,310 --> 00:11:04,602
.והם ישבו שמה לבכות לילה ויום

157
00:11:05,408 --> 00:11:08,230
והם בוכים ותוקעים בשופרות
.ובוכים ומתחננים

158
00:11:08,924 --> 00:11:12,671
,יום אחד הגיע המוכתר של בית לחם
,אמר להם: תפסיקו לעשות רעש

159
00:11:12,692 --> 00:11:13,740
.כל הלילה אתם הפרעתם לנו לישון

160
00:11:14,304 --> 00:11:17,070
,אמרו לו: תשמע, אנחנו מתפללים
.היטלר רוצה לבוא להרוג אותנו

161
00:11:17,494 --> 00:11:20,230
,"הוא אומר: "הוא יבוא ויבוא
,כך אמר להם, השם ירחם

162
00:11:21,055 --> 00:11:22,790
."וסימנו כבר את הבתים שלכם"

163
00:11:23,521 --> 00:11:26,540
:אמר הסבא רבי יהודה פתיה
?שמעתם מה שהוא אמר

164
00:11:26,960 --> 00:11:28,490
.עכשיו אנחנו צריכים להרבות בתפילות יותר

165
00:11:28,825 --> 00:11:31,240
.כל אחד ייקח כוס
.כל אחד תפס את הכוס

166
00:11:31,594 --> 00:11:34,030
הוא אמר: עכשיו תיקחו את הכוס הזאת
.ותמלאו אותה בדמעות

167
00:11:34,651 --> 00:11:39,390
ישבו כל המקובלים והתחילו להוריד דמעות
.עד שמילאו את הכוס בדמעות

168
00:11:39,406 --> 00:11:41,920
,זה דבר שהוא מאוד לא פשוט
.אבל מילאו את הכול בדמעות

169
00:11:42,226 --> 00:11:43,100
?שאלו אותו מה עושים עכשיו

170
00:11:43,143 --> 00:11:45,730
הוא אמר: עכשיו תברכו
.שהכול נהיה בדברו" על הדמעות"

171
00:11:46,306 --> 00:11:50,729
,"הם בירכו "שהכול נהיה בדברו
,באותה השעה רחל אימנו, עליה השלום

172
00:11:50,753 --> 00:11:52,100
.התגלתה על הקבר

173
00:11:52,753 --> 00:11:55,328
הייתה שמה בעזרת נשים
,גם אשתו של הרב יהודה פתיה

174
00:11:55,342 --> 00:11:57,480
.הרבנית צ'חלה
.צ'חלה זה בערבית רחל

175
00:11:58,245 --> 00:12:00,956
,היא ראתה את רחל
היא רצה מיד לרבי יהודה פתיה

176
00:12:00,981 --> 00:12:02,640
.להגיד לו: ראיתי את רחל
.הוא אמר לה: גם אנחנו ראינו

177
00:12:03,283 --> 00:12:06,670
:רחל אימנו אמרה להם
.תלכו הביתה, היטלר לא יגיע לישראל

178
00:12:07,541 --> 00:12:12,058
אמר ה"אמרי אמת" מגור
,שאם היה עוד יהודי כזה באירופה

179
00:12:12,677 --> 00:12:13,479
.לא הייתה שואה

180
00:12:14,111 --> 00:12:16,971
,זאת אומרת
.התפילות בקבר רחל הן כוח אדיר

181
00:12:17,502 --> 00:12:22,456
עד לפני כמה זמן שמענו על מקרה
"של חיילים שהגיעו ממבצע "עופרת יצוקה

182
00:12:22,856 --> 00:12:25,590
.וסיפרו שהם ראו את רחל אימנו, עליה השלום

183
00:12:26,368 --> 00:12:32,359
אני הייתי באיזה כנס בבית החייל
,והתחלתי לדבר איתם על משה רבנו

184
00:12:32,380 --> 00:12:33,740
.על אברהם אבינו, יצחק - לא הבינו כלום

185
00:12:34,202 --> 00:12:36,786
.מאות אנשים - אתה לא מדבר איתם על כלום

186
00:12:36,823 --> 00:12:43,609
,בסוף החלטתי לדבר איתם על נתן זהבי
.יש אחד שיש לו תוכנית ברדיו - כולם הכירו

187
00:12:43,635 --> 00:12:45,590
,אמרתי להם: תשמעו
,נתן זהבי פעם העלה אותי לשידור

188
00:12:45,925 --> 00:12:50,970
הוא אמר שיש לו באולפן אתיאיסט
,שהוא היה מפקד, מ"פ

189
00:12:51,178 --> 00:12:52,440
.והוא ראה את רחל אימנו, עליה השלום

190
00:12:52,485 --> 00:12:55,950
,והוא שואל אותי בשידור
,אז הוא פרסם את זה ראשון

191
00:12:56,122 --> 00:12:58,520
?הוא שואל אותי: האם זה נכון
.הוא העלה אותי לשידור

192
00:12:58,739 --> 00:13:01,800
.אמרתי לו: זה נכון מאוד
,חשבתי אתיאיסט זה טייס

193
00:13:01,849 --> 00:13:02,934
...לא ידעתי שאתיאיסט זה

194
00:13:03,707 --> 00:13:05,840
,אמרתי: אם רבי יהודה פתיה זכה
.אולי גם הוא זכה

195
00:13:06,919 --> 00:13:07,650
.כך אמרתי

196
00:13:07,945 --> 00:13:10,776
,אז כשהוא סגר את השידור
,שלוש שעות הייתה תוכנית

197
00:13:10,827 --> 00:13:13,300
וכולם תקפו את התוכנית
.והתחילו להגיד שזה שטויות

198
00:13:13,340 --> 00:13:16,214
,המ"פ אומר: תשמעו
יש לי 200 חיילים שיכולים להעיד

199
00:13:16,269 --> 00:13:16,830
.את הסיפור הזה

200
00:13:18,107 --> 00:13:20,530
,בבית החייל סיפרתי את הסיפור הזה
,עמד שמה בחור חייל

201
00:13:21,256 --> 00:13:24,197
,הוא אומר לי: כבוד הרב
גם אנחנו... אני גם אחד מהחיילים

202
00:13:24,249 --> 00:13:24,790
.שהייתי שמה

203
00:13:25,529 --> 00:13:29,380
אמרתי לו: תגיד לי
?במה זכית שרחל אימנו פגשה אתכם

204
00:13:30,226 --> 00:13:32,144
,אתם אנשים חילונים
.לא שומרי תורה ומצוות

205
00:13:32,507 --> 00:13:35,830
חשבתי שצריך להיות איזה אדמו"ר גדול
,כדי לזכות אבל... אתה יודע, סבא שלי זכה

206
00:13:35,859 --> 00:13:36,520
?אבל מה אתם

207
00:13:37,123 --> 00:13:39,470
,הוא אמר לי מילים פשוטות
.כל כך התרגשתי

208
00:13:39,982 --> 00:13:43,849
,הוא אמר לי: כבוד הרב, תשמע
שלוש שנים אנחנו שמרנו

209
00:13:44,351 --> 00:13:46,790
.על רחל אימנו בבית לחם

210
00:13:46,936 --> 00:13:49,611
הפלוגה שלנו הייתה אחראית
.על השמירה בבית לחם

211
00:13:50,109 --> 00:13:53,210
- אנחנו שמרנו על רחל אימנו עליה השלום
.היא שמרה עלינו

212
00:13:53,841 --> 00:13:55,730
:ובאמת, פה אני פונה באמת לכל הצופים

213
00:13:56,960 --> 00:13:59,020
.תבינו כמה החשיבות להגיע לקבר רחל

214
00:13:59,041 --> 00:14:01,135
- רחל אימנו, מי שמגיע אליה
,היא מלווה אותו

215
00:14:01,960 --> 00:14:02,900
.היא הולכת איתו כל החיים

216
00:14:03,957 --> 00:14:07,627
,ויש איזה מקרה, סיפור מרגש ביותר
שהייתה איזו אישה שסיפרה לי

217
00:14:08,005 --> 00:14:10,743
שהיה לה תהליך גירושין מאוד קשה
ולקחו לה את הילדים

218
00:14:11,804 --> 00:14:13,190
.והיא הייתה בוכה מאוד מאוד

219
00:14:13,465 --> 00:14:16,400
,אמרתי לה: תשמעי, את גרה בירושלים
.תלכי לקבר רחל

220
00:14:17,783 --> 00:14:18,565
.היא אמרה לי: בסדר

221
00:14:19,443 --> 00:14:22,009
היא הלכה לקבר רחל
.והיא בכתה ובכתה ובכתה

222
00:14:22,643 --> 00:14:25,250
היא אומרת: בסיום הדמעות
,שהיא מורידה כל כך ובוכה

223
00:14:25,726 --> 00:14:29,070
היא הרימה את הראש למעלה
,והיא הסתכלה על הקבר למעלה

224
00:14:29,116 --> 00:14:30,130
.אולי רחל תענה לה משהו

225
00:14:30,663 --> 00:14:33,750
."היא רואה שמה פסוק: "ושבו בנים לגבולם

226
00:14:34,481 --> 00:14:37,069
:היא חזרה על המשפטים
"...ושבו בנים לגבולם", "ושבו"

227
00:14:37,861 --> 00:14:41,270
- היא לא סיימה את המשפט עוד פעם
,מתקשר אליה הבן שלה

228
00:14:41,795 --> 00:14:44,374
,אומר לה: אימא, התגעגענו אלייך
.אנחנו רוצים לבוא אלייך עכשיו

229
00:14:45,311 --> 00:14:46,150
.הילדים חזרו אליה

230
00:14:47,393 --> 00:14:49,940
.זה פשוט להיכנס ולקבל את הישועה מיד

231
00:14:50,792 --> 00:14:52,960
.בפנים לבכות ובחוץ לשמוח

232
00:14:53,744 --> 00:14:54,392
.התרגשות

233
00:14:55,377 --> 00:14:59,260
,"מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה"
.ככה הקב"ה אומר לרחל

234
00:15:00,046 --> 00:15:02,384
,והיא עוד בוכה
.היא עוד בוכה ובוכה עלינו

235
00:15:03,080 --> 00:15:08,589
,ובאמת, אנחנו צריכים להתחבר יותר לרחל
.לבקש, להתפלל אצלה

236
00:15:09,016 --> 00:15:11,990
זה מקום ש... כל לילה
,אנחנו אומרים תיקון חצות

237
00:15:12,351 --> 00:15:14,400
,מזכירים את רחל
,תיקון לאה ותיקון רחל

238
00:15:14,725 --> 00:15:17,769
,ואנחנו מבקשים מרחל שתעמוד בתפילה

239
00:15:18,353 --> 00:15:24,620
ואין לנו ספק שהיא בוכה יחד איתנו
.והיא הביאה אותנו לפה, לארץ ישראל

240
00:15:24,846 --> 00:15:29,230
,אנחנו נמצאים פה עכשיו בארץ ישראל
שאנחנו כבר ממש נמצאים בקרבה הכי גדולה

241
00:15:29,283 --> 00:15:31,420
,שכבר מקבץ נידחי עמו ישראל

242
00:15:32,101 --> 00:15:37,639
.שאנחנו צריכים להמשיך לבקש בשבילה
.חזק מאוד. נמשיך לבקש, בעזרת השם-

243
00:15:38,499 --> 00:15:40,620
.מדהים מה שהרב מספר
.עשה לי צמרמורות-

244
00:15:41,127 --> 00:15:43,530
.איתנו בתוכנית יונתן רזאל

245
00:15:44,226 --> 00:15:48,355
כשאני סיפרתי לנגנים שלי
...שיונתן רזאל מגיע, הם

246
00:15:49,748 --> 00:15:50,819
.כמו שאומרים - עפו

247
00:15:50,958 --> 00:15:53,510
,אני גם שמעתי שאני מנגן איתם
.אני אמרתי לאשתי: אני לא מאמין

248
00:15:54,786 --> 00:15:56,060
.אתה תיהנה מאוד

249
00:15:56,099 --> 00:15:58,070
.גם בבית שלי שמחו מאוד שהוא מגיע

250
00:15:58,251 --> 00:15:59,896
.אה, הנה, ברוך השם
הוא שכן שלי וזכיתי-

251
00:16:00,400 --> 00:16:02,180
.שאנחנו נפגשים הרבה ביחד

252
00:16:02,548 --> 00:16:04,926
,האמת שאני לא בתוכנית
.אני בעצם רק באתי לשבת ליד הרב

253
00:16:04,948 --> 00:16:06,870
.זה התפקיד שלי פה

254
00:16:07,256 --> 00:16:09,750
,הרבנים, מחילה
.אבל יש לי קרבה מיוחדת לרב

255
00:16:10,321 --> 00:16:13,514
,"יונתן, "קטונתי מכל החסדים
?מתוך הפרשה שלנו, אפשר

256
00:16:13,898 --> 00:16:15,570
.אז זו זכות
,"השיר הזה, "קטונתי

257
00:16:15,631 --> 00:16:18,230
,רק מילה אחת
קודם כול, כל פסוק בתורה

258
00:16:18,288 --> 00:16:19,860
.זה סוג של שיר
.התורה נקראת שירה

259
00:16:20,413 --> 00:16:23,320
...קוראים את הפרשות ו
,השיר הזה, אף פעם לא חשבתי עליו כשיר

260
00:16:24,589 --> 00:16:29,079
אבל סבא שלי, יש לי סבא
,שניצול מהמחנות שם, בתופת

261
00:16:29,730 --> 00:16:32,641
רץ כל הלילה ככה ביער
.וברוך השם, זכה להינצל

262
00:16:33,280 --> 00:16:35,847
:לפני שהוא נפטר הוא אמר לי
,יונתן, יש פסוק אחד שהולך איתי כל החיים

263
00:16:35,873 --> 00:16:38,960
קטונתי מתוך החסדים"
."כי במקלי עברתי את הירדן הזה

264
00:16:39,445 --> 00:16:42,493
- אז כשרצתי, עתה הייתי לשני מחנות
.אני יושב פה עם הנכדים בארץ ישראל

265
00:16:43,104 --> 00:16:45,840
,אז זה מוקדש לכל הדור הזה, לסבא
...לכל הדור הזה שהוא

266
00:16:46,419 --> 00:16:50,130
הוא הפנה אותי לפסוק הזה
.וככה, ברוך השם, הלחנתי את זה לזכרו

267
00:17:11,800 --> 00:17:20,948
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
שעשית את עבדך

268
00:17:22,942 --> 00:17:31,609
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
שעשית את עבדך

269
00:17:33,639 --> 00:17:42,452
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
שעשית את עבדך

270
00:17:44,035 --> 00:17:52,985
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
שעשית את עבדך

271
00:17:54,382 --> 00:17:59,771
במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

272
00:18:00,066 --> 00:18:05,319
הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא

273
00:18:06,023 --> 00:18:11,767
במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

274
00:18:11,873 --> 00:18:17,385
הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא

275
00:18:18,245 --> 00:18:22,185
כי חסדך גדול עליי

276
00:18:23,502 --> 00:18:28,478
כי חסדך גדול עליי

277
00:18:28,503 --> 00:18:36,341
והצלת, הצלת נפשי משאול תחתיה

278
00:18:40,003 --> 00:18:49,182
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
שעשית את עבדך

279
00:18:50,956 --> 00:18:59,441
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
שעשית את עבדך

280
00:19:00,889 --> 00:19:05,951
במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

281
00:19:06,454 --> 00:19:12,044
הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא

282
00:19:12,230 --> 00:19:17,939
במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

283
00:19:18,312 --> 00:19:24,292
הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא

284
00:19:26,263 --> 00:19:39,230
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת
.האמת

285
00:19:42,450 --> 00:19:45,365
יונתן, אכפת לך לשיר אותו
?עוד שלוש פעמים רצוף

286
00:19:45,416 --> 00:19:46,760
?בסולם אחר
?אפשר בסולם אחר

287
00:19:46,829 --> 00:19:48,132
.בוא נשיר ביחד, בוא

288
00:19:48,513 --> 00:19:53,990
"תשמע, אני שמעתי את "קטונתי
,כשהוא יצא ביוטיוב, קיבלתי קישור

289
00:19:57,082 --> 00:19:58,710
.נדהמתי
.תודה-

290
00:19:58,735 --> 00:20:01,041
...ולשמוע את זה פה באולפן
.'עוד עם ח-

291
00:20:01,077 --> 00:20:01,685
.'עוד עם ח

292
00:20:02,232 --> 00:20:05,281
אני אומר לך, אני נהניתי פה
,יותר מאשר נהניתי ביוטיוב

293
00:20:05,319 --> 00:20:06,390
.תאמין או לא, עם הגיטרה

294
00:20:07,285 --> 00:20:09,847
.אני שמעתי את הנשמה שלך שרה

295
00:20:09,900 --> 00:20:11,440
.זה פשוט מדהים
.טוב, בסדר-

296
00:20:11,469 --> 00:20:16,464
,אגב, וה-ח' בהברה הזאת
?מה, אתה לא סיפרת על פולין משהו

297
00:20:17,346 --> 00:20:18,472
.משם ה-ח' לא הגיעה

298
00:20:18,682 --> 00:20:20,060
?לא. אז מאיפה כן

299
00:20:20,837 --> 00:20:23,320
המשפחה שלנו באמת
,ממוצא הולנדי, אמריקאי

300
00:20:23,356 --> 00:20:26,731
אבל אנחנו זכינו
.לגדול בנחלאות

301
00:20:27,038 --> 00:20:29,252
...הרב הזכיר שאנחנו
.שכנים-

302
00:20:29,420 --> 00:20:30,420
.שכנים, ברוך השם

303
00:20:30,442 --> 00:20:31,330
.זהו, לא הבנתי מאיפה הלב הזה

304
00:20:32,042 --> 00:20:36,181
,אז זהו, כשהייתי בן 6-5
המשפחה שלי חזרה בתשובה

305
00:20:36,967 --> 00:20:40,062
דרך פרסים, קהילה של פרסים
...בבית כנסת "בית יצחק". -אה

306
00:20:40,620 --> 00:20:44,462
ואני הייתי חזן בבית כנסת
,בנוסח ירושלמי

307
00:20:44,840 --> 00:20:48,000
,למרות המוצא או בגלל המוצא
בנוסח ירושלמי

308
00:20:48,072 --> 00:20:52,380
.והייתי חזן, בעל קורא
.עליתי לתורה בגיל 13 בנוסח ירושלמי

309
00:20:52,749 --> 00:20:55,190
,בגיל 17 אבא שלי לקח אותי לחדר
.הוא אמר לי: יש לי סוד לגלות לך

310
00:20:55,806 --> 00:20:56,868
.אתה אשכנזי

311
00:20:58,193 --> 00:20:59,450
...זה היה משבר אבל
.גדול-

312
00:21:01,293 --> 00:21:03,708
.אני האשכנזי היחיד פה
...לא בעצם

313
00:21:04,000 --> 00:21:05,360
.זהו, תחזיקו ידיים

314
00:21:05,933 --> 00:21:08,807
,רגע, אז בעצם, מה
כשאתה יושב בשולחן שבת

315
00:21:08,831 --> 00:21:13,293
,עם הילדים, עם המשפחה
?אז מה בעצם: הולנדי? אמריקאי

316
00:21:13,313 --> 00:21:16,357
?נחלאות? בית כנסת פרסי
.אשתי הונגריה-

317
00:21:16,398 --> 00:21:19,180
.הונגריה
.זה המרוקאים של האשכנזים, שתדע לך-

318
00:21:19,190 --> 00:21:22,513
.ידוע, ידוע, היא מכינה מרק קובה
?מה אתה אומר? מה

319
00:21:23,486 --> 00:21:24,661
?מה שרים בשולחן כזה

320
00:21:24,915 --> 00:21:27,080
,כתבתי לילדים שלי איזשהו שיר
:זה הולך ככה

321
00:21:28,544 --> 00:21:29,996
.תכתוב גם לי
.כן-

322
00:21:30,965 --> 00:21:33,061
.ביצוע בכורה עולמי
.זוכרים כמה שירים פה קצת, חלק מהם

323
00:21:33,455 --> 00:21:34,103
:זה הולך ככה

324
00:21:34,558 --> 00:21:39,617
כי אשמרה שבת
נה נה נה נה נה נה

325
00:21:40,023 --> 00:21:44,696
כי אשמרה שבת
נה נה נה נה נה נה

326
00:21:44,798 --> 00:21:49,594
אות היא לעולמי עד
נה נה נה נה נה נה

327
00:21:49,923 --> 00:21:54,362
בינו וביני
נה נה נה נה נה נה

328
00:21:54,544 --> 00:21:56,593
.אלה שירים שאני מלמד אותם בשיעור פרטי
?למה אתה מפסיק-

329
00:21:59,482 --> 00:22:00,679
:אני אנסה, זה הולך ככה

330
00:22:00,999 --> 00:22:06,161
- כי אשמרה שבת
אתם עונים: נה נה נה נה נה נה

331
00:22:06,294 --> 00:22:11,020
כי אשמרה שבת
נה נה נה נה נה נה-

332
00:22:11,121 --> 00:22:16,142
אות היא לעולמי עד
נה נה נה נה נה נה-

333
00:22:16,249 --> 00:22:20,844
בינו וביני
נה נה נה נה נה נה-

334
00:22:20,900 --> 00:22:26,796
אבל הלחן הזה הגיע לך מ-"מי אל כמוך
.אדיר ונאור" -דומה, נכון

335
00:22:26,880 --> 00:22:28,282
.זו השמעת בכורה, כן? -כן

336
00:22:28,813 --> 00:22:30,942
.אתם זוכרים, זו השמעת בכורה
.שלנו-

337
00:22:32,536 --> 00:22:36,019
יישר כוח. אנחנו עוד נהנה פה
.התוכנית הזאת, בעזרת השם

338
00:22:36,090 --> 00:22:40,862
,הרב אייל ישראל שטרנליב
.יש לך גם ישראל בשם

339
00:22:40,899 --> 00:22:43,789
אתה נאבקת עם מלאך
?...כדי לארגן את השם הזה או ש

340
00:22:43,832 --> 00:22:48,160
.שאלה טובה, אני לא זוכר
...בלילה בדיוק התהפכתי כשקמתי לתינוק

341
00:22:49,040 --> 00:22:51,022
.יש מצב
,לא שאלו אותך על השם הזה-

342
00:22:51,067 --> 00:22:53,600
נתנו לך את זה
.בלי לבקש ממך רשות. -בדיוק

343
00:22:54,057 --> 00:22:55,228
.ברוך השם. שם גדול

344
00:22:55,568 --> 00:22:59,213
.מה, איזה סיפור, איזו מעשייה יפה
...כן כן, משהו שככה-

345
00:22:59,248 --> 00:22:59,680
.תחזק אותנו

346
00:23:00,638 --> 00:23:04,670
,ברוך השם, יש לנו צדיקים
.מלא מלא צדיקים לספר

347
00:23:04,702 --> 00:23:07,660
.הם הכוכבים שלנו
.לספר עליהם, ללמוד מהם

348
00:23:08,280 --> 00:23:10,883
אחד מהגדולים שבהם
:שכולם מכירים

349
00:23:10,928 --> 00:23:13,600
רבי לוי יצחק
,בן שרה סשה מברדיצ'ב

350
00:23:13,646 --> 00:23:15,880
שתמיד אומרים: רק להזכיר
"את המילה "ברדיצ'ב

351
00:23:15,918 --> 00:23:19,810
,זה כבר מטהר את כל האוויר
.זה כבר מוריד ישועות

352
00:23:19,845 --> 00:23:21,530
.מפחיד את מי שצריך
.בדיוק-

353
00:23:22,725 --> 00:23:27,225
,אז הוא, כשהיה קם בבוקר
,ככה העידו עליו

354
00:23:28,741 --> 00:23:33,370
:הוא היה אומר לריבונו של עולם
תשמע, אני נותן לך את כל הכוח שלי

355
00:23:34,261 --> 00:23:36,540
ואני מבקש ממך
.שאתה תיתן לי את כל הכוח שלך

356
00:23:37,849 --> 00:23:38,961
.ועם זה יוצא לדרך

357
00:23:39,266 --> 00:23:45,360
,עכשיו, אנחנו יוצאים ישר לתפילה
.אבל הצדיקים הם משהו אחר

358
00:23:45,424 --> 00:23:49,135
הם לא רק אמרו "הריני מקבל עליי
,"מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך

359
00:23:49,157 --> 00:23:52,097
.אלא הוא ממש קיים בגופו
,הוא היה נוהג ללכת ליתומים של העיירה

360
00:23:52,134 --> 00:23:55,640
,של ברדיצ'ב, וממש לפנות אליהם
"להגיד להם "בוקר טוב

361
00:23:55,664 --> 00:23:57,426
."ולברך אותם "שיהיה לכם יום נפלא

362
00:23:57,880 --> 00:24:01,502
:היה הולך לאלמנות, הוא היה אומר
?מי? מי יחזק אותן

363
00:24:01,549 --> 00:24:04,378
.אין מי
?האבא כבר איננו. מי

364
00:24:05,053 --> 00:24:07,063
.הן היו בלב שלו
,היה אומר להן "בוקר טוב

365
00:24:07,090 --> 00:24:10,117
"שיהיה לכן יום נפלא"
.ועם זה הוא היה ניגש לתפילה

366
00:24:10,185 --> 00:24:11,603
.זו הייתה ההכנה שלו לתפילה

367
00:24:13,129 --> 00:24:18,922
יום אחד, מסופר שהיה איזה רב אחד
שרצה לעמוד על דרכו

368
00:24:18,944 --> 00:24:22,544
כי היה ידוע שהוא היה מתפלל
כמו רבי עקיבא: היה מתחיל בפינה אחת

369
00:24:22,599 --> 00:24:27,030
.והיו מוצאים אותו בפינה אחרת
.הוא היה מלא בהתלהבות, באש קודש

370
00:24:27,059 --> 00:24:28,889
.ממש, הוא היה מלא באש

371
00:24:29,892 --> 00:24:34,214
עד כדי כך שאפילו
:הוא הסביר כזה פירוש מיוחד

372
00:24:34,228 --> 00:24:37,264
כתוב על אהרן הכוהן
.שכשהוא היטיב את הנרות, שהוא לא שינה

373
00:24:37,742 --> 00:24:40,780
,אז אמרו: מה מיוחד בזה שהוא לא שינה
?אהרן הכוהן

374
00:24:41,184 --> 00:24:45,605
,אז הוא אומר: איך הוא לא, מרוב התרגשות
איך הוא לא הפיל את כל הנרות שמה

375
00:24:45,627 --> 00:24:46,466
?מרוב אימה

376
00:24:46,856 --> 00:24:50,567
אז הוא הצליח ככה להתאפק
.ולהדליק את הנרות, זה היה משהו מיוחד

377
00:24:50,716 --> 00:24:52,751
:אז פעם אחת אותו רב אמר
.אני חייב לראות את זה

378
00:24:52,801 --> 00:24:54,759
לראות, שמעתי עליו גם דברים
.אולי לא כזה טובים

379
00:24:55,482 --> 00:24:58,048
,טוב, הוא הגיע לבית כנסת
ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב

380
00:24:58,491 --> 00:25:00,919
,כבר היה עטור בתפילין, בטלית

381
00:25:02,210 --> 00:25:05,106
.והוא עוקב אחריו
,פתאום הוא רואה בתחילת התפילה

382
00:25:05,127 --> 00:25:07,957
,כבר התחילו פסוקי דזמרה
.רבי לוי יצחק הולך למטבח

383
00:25:09,900 --> 00:25:12,170
,הוא בא למבשלת, והוא עוקב אחריו

384
00:25:13,170 --> 00:25:16,677
:ורבי לוי יצחק שואל את המבשלת
?מה יש היום לאכול - מאכל חלבי או בשרי

385
00:25:16,792 --> 00:25:17,570
.היא אומרת לו: חלבי

386
00:25:18,999 --> 00:25:23,892
,טוב, הוא בא למרק, לוקח, טועם
,הוא אומר: תוסיפי, תוסיפי חלב

387
00:25:23,918 --> 00:25:24,760
.תוסיפי חלב

388
00:25:25,722 --> 00:25:29,155
,טוב, הולך לסיר השני
.טועם: חסר חלב

389
00:25:29,305 --> 00:25:32,480
.תוסיפי, תוסיפי חלב
.ככה עוד סיר וחוזר

390
00:25:33,789 --> 00:25:37,330
?ואותו בן אדם אומר: בוא'נה, מה זה
?זה רב גדול? זה צדיק גדול

391
00:25:37,387 --> 00:25:40,169
זה מה שהוא עושה, טועם את האוכל
?מה יהיה אחר כך

392
00:25:41,244 --> 00:25:42,590
.כנראה שמעתי עליו דברים נכונים

393
00:25:43,162 --> 00:25:47,748
,לאחר התפילה, מיד בסיום התפילה
,נכנסת מישהי בדמעות שליש

394
00:25:48,070 --> 00:25:51,250
,אומרת: רבי לוי יצחק, אתה חייב לברך אותי
.אני לא יודעת מה לעשות

395
00:25:51,898 --> 00:25:55,006
.אין לי חלב
.נולד לי תינוק ואין לי חלב להניק אותו

396
00:25:55,026 --> 00:25:59,082
,אני בקושי אוכלת, בקושי יש לי מאכל בבית
.אני לא יודעת איך להניק אותו

397
00:25:59,110 --> 00:26:01,120
?מה אני אעשה
.אני חייבת... עוד מעט הוא הולך למות

398
00:26:01,873 --> 00:26:05,637
,אומר לה רבי לוי יצחק: אל תדאגי
,אני כבר תיקנתי את החלב

399
00:26:05,672 --> 00:26:07,605
,תחזרי הביתה, כבר יש לך חלב
.הכול בסדר

400
00:26:09,576 --> 00:26:14,587
,ואז אותו רב הבין: רגע
,כל מה שמעניין אותו בעצם

401
00:26:15,205 --> 00:26:17,470
הוא כבר ראה את אותה יהודייה
שצריכה חלב בבית

402
00:26:17,957 --> 00:26:20,392
 - וזה מה שהוא עשה
,לפני שהוא ניגש לתפילה

403
00:26:21,740 --> 00:26:25,867
,הוא הולך למטבח ודואג בתפילות
,מקודם הרב הזכיר את הדמעות

404
00:26:26,214 --> 00:26:27,420
,את הדמעות של החלב

405
00:26:27,935 --> 00:26:29,051
.שלאותה יהודייה יהיה חלב

406
00:26:29,342 --> 00:26:33,278
- וזה באמת הלימוד הכי גדול

407
00:26:33,278 --> 00:26:34,677
.מסירות הנפש על עם ישראל

408
00:26:34,677 --> 00:26:37,512
.זה ישראל, ישראל זה מסירות נפש

409
00:26:37,621 --> 00:26:41,596
- זאת אומרת, שאני חי את השם
זאת אומרת, אני חי כל יהודי

410
00:26:41,629 --> 00:26:46,880
שאני רואה ברחוב, איך אני עוזר לו
,להילחם עם המלאך הזה

411
00:26:47,586 --> 00:26:51,750
איך אני עוזר לו בעצם להינצל
,מכל העצבויות, מכל המחלות

412
00:26:52,140 --> 00:26:54,300
,איך אני מחזק את נפשו
,איך אני נותן לו ברכות

413
00:26:54,318 --> 00:26:58,790
.איך אני אוהב אותו - זה ישראל
.ישראל זה אחד שמברך כל יהודי שהוא רואה

414
00:26:59,305 --> 00:27:04,048
גדול. זה מזכיר לי שפעם שמעתי
,את הרב יורם אברג'ל

415
00:27:04,109 --> 00:27:06,323
,זכר צדיק וקדוש לברכה מנתיבות

416
00:27:06,671 --> 00:27:10,675
,שהוא אמר: ספר תורה נופל על הרצפה
,אנחנו מיד מנשקים את ספר התורה

417
00:27:10,718 --> 00:27:14,020
שמים צדקה, גוזרים תענית גם כן
.לכל הקהילה

418
00:27:14,987 --> 00:27:18,570
יהודי נופל - פעם ראינו שמרימים אותו
?ומנשקים אותו כמו מזוזה

419
00:27:18,600 --> 00:27:22,560
?שמים צדקה? עושים תענית בשבילו
.זה עצום, עצום. -מדהים

420
00:27:23,525 --> 00:27:24,277
.תודה לך

421
00:27:26,013 --> 00:27:27,666
.יעקב חמו
...אני קודם כול-

422
00:27:27,685 --> 00:27:33,710
?זה... יעקב, נקראת גם כן רבי יעקב
.כן, רבי יעקב-

423
00:27:33,732 --> 00:27:38,718
,אני קודם כול, באמת אני אומר לך
.קודם כול צמרמורות מהרב ומהזמר האדיר הזה

424
00:27:38,735 --> 00:27:41,940
באמת, כמעט בכיתי, באמת. איזה כיף
.להיות פה. פעם ראשונה שאני נהנה פה

425
00:27:42,208 --> 00:27:45,287
!די, לא, לא, לא, לא, לא
,סתם, סתם, לא פעם ראשונה-

426
00:27:45,301 --> 00:27:48,095
אני נהנה פה, אבל היום אני נהנה פה
...עם צמרמורות. זה משהו באמת

427
00:27:49,063 --> 00:27:52,827
אני פחדתי כל התוכנית שלא יספרו
.את החידוש הזה

428
00:27:54,140 --> 00:27:56,591
.קודם כול, אני נקראתי על שם סבי יעקב

429
00:27:57,342 --> 00:28:00,618
,סבי, עליו השלום
נתן כסף לבנים שלו

430
00:28:00,694 --> 00:28:02,610
,שכל אחד יקרא לבן שלו

431
00:28:02,823 --> 00:28:04,944
,בעודו בחיים
.שיקרא לבן שלו יעקב

432
00:28:05,617 --> 00:28:06,819
כל הכסף שהוא נתן
,לכל אחד

433
00:28:06,862 --> 00:28:07,732
.בסוף נולדה להם בת

434
00:28:08,306 --> 00:28:10,579
ואחרי זה הוא נפטר
,ואז נולדתי אני

435
00:28:10,677 --> 00:28:13,020
,ואבא שלי קרא, בלי כסף
.את השם יעקב

436
00:28:13,541 --> 00:28:16,590
,תשעה חודשים בדיוק מהרגע שהוא נפטר
.תשעה חודשים, נולדתי

437
00:28:18,511 --> 00:28:22,995
השם יעקב ישראל זה לא סתם
?כי הרי תכלס, מה

438
00:28:23,071 --> 00:28:24,790
אני שואל אנשים: למה קוראים
?"לארץ ישראל "ארץ ישראל

439
00:28:24,885 --> 00:28:26,200
תשאל כל אחד: למה קוראים
?"לארץ ישראל "ישראל

440
00:28:26,259 --> 00:28:27,543
?מה הוא יגיד לך
.הוא לא ידע מה להגיד לך

441
00:28:27,642 --> 00:28:28,760
.באמת הוא לא יודע מה להגיד לך

442
00:28:29,471 --> 00:28:32,805
:לדוגמה, אמרו לי
.תשמע, זה יעקב - על שם יעקב

443
00:28:32,860 --> 00:28:35,810
?בסדר, אז למה אתה לא קורא לזה ארץ יעקב
,תקרא לזה ארץ יצחק, ארץ אברהם

444
00:28:35,852 --> 00:28:37,959
?למה דווקא ארץ ישראל

445
00:28:38,517 --> 00:28:40,163
.אז אמרו: טוב. אז הלכו לרב
:הרב אמר

446
00:28:40,340 --> 00:28:43,904
,"אם היינו קוראים לזה "ארץ אברהם
,היו רוצים הישמעאלים חצי מהארץ

447
00:28:44,165 --> 00:28:44,650
.זה לא טוב

448
00:28:45,016 --> 00:28:47,547
."אז תקרא לזה "ארץ יצחק
,"לא, אם היינו קוראים לזה "ארץ יצחק-

449
00:28:47,570 --> 00:28:48,993
.היו באים עשיו, אדום, רוצים חצי מהארץ

450
00:28:49,246 --> 00:28:50,583
,נו, אז תקרא לזה יעקב
?למה צריך ישראל

451
00:28:50,612 --> 00:28:52,891
הוא אומר: ישראל - ראשי תיבות
:כל האבות הקדושים

452
00:28:52,930 --> 00:28:55,697
,י - יצחק ויעקב
,ש - שרה

453
00:28:55,720 --> 00:28:57,365
,ר - רבקה ורחל
,א - אברהם

454
00:28:57,389 --> 00:28:59,430
.ל - לאה
.ישראל - כל האבות הקדושים. -איזה יופי

455
00:28:59,976 --> 00:29:00,778
...זה לא סתם זה

456
00:29:00,809 --> 00:29:05,960
,עכשיו, אני אגיד לכם את האמת
?דיברנו מקודם למה קוראים ליצחק יצחק

457
00:29:06,095 --> 00:29:07,404
.כי שרה צחקה
.יש לזה משמעות

458
00:29:07,428 --> 00:29:09,970
.למה קוראים ליצחק? כי שרה צחקה
?"למה קוראים ליעקב "יעקב

459
00:29:10,413 --> 00:29:12,893
?למה
.כי הוא תפס אותו בעקב-

460
00:29:13,098 --> 00:29:14,710
,מזל שהוא לא תפס אותו בשוק
.היו קוראים לו שוקי

461
00:29:15,894 --> 00:29:18,740
,לא, אבל אני אגיד לך עוד משהו בקטע הזה
,אני, השם שלי, אתה יודע

462
00:29:18,798 --> 00:29:22,181
,יוצא לך תמיד כשאתה פוגש חברים
,תמיד, אתה יודע, פתאום אתה פוגש חבר פה

463
00:29:22,206 --> 00:29:23,330
- אחרי זה אתה הולך לעוד מקום
,אתה פוגש אותו שם

464
00:29:23,356 --> 00:29:24,725
- אתה הולך לעוד מקום
.אתה פוגש אותו שמה

465
00:29:25,244 --> 00:29:26,665
:אז הוא בא אליי, אומר לי
?תגיד לי, מה, אתה עוקב אחריי

466
00:29:26,694 --> 00:29:28,265
,אמרתי לו, אם אני לא יעקב
?מי יעקב

467
00:29:28,850 --> 00:29:32,747
...אבל עוד איזה משהו ככה ש
,יש לי חבר, יש לו ארבעה אחים

468
00:29:32,784 --> 00:29:35,340
:כולם עם שמות של ים
,חופית, ימית, אלמוג וגל

469
00:29:35,693 --> 00:29:38,910
.ורק לחמישי קוראים יעקב
?שאלתי אותו: מה קשור יעקב לים

470
00:29:38,969 --> 00:29:39,740
.הוא אומר לי: יעקב זה המציל

471
00:29:39,860 --> 00:29:40,830
...המציל

472
00:29:41,740 --> 00:29:44,930
אני רק עוד נקודה אחת
בשאלה הזאת

473
00:29:45,780 --> 00:29:48,590
?שבאמת דינה הרי בפרשה הזאת, כן

474
00:29:48,880 --> 00:29:51,390
,דינה, אומרים שהיא יצאנית
?יצאנית, כן

475
00:29:51,500 --> 00:29:52,410
.דינה הייתה יצאנית

476
00:29:52,670 --> 00:29:54,890
:אז שואלים באמת שאלה
?למה דינה הייתה יצאנית

477
00:29:55,520 --> 00:30:00,050
אז באמת כשיעקב בא להיפגש
?עם עשיו, איפה הוא שם את דינה

478
00:30:01,020 --> 00:30:01,990
.בתוך מזוודה

479
00:30:02,640 --> 00:30:05,070
להראות לך, בן אדם
.שאתה סוגר אותו - בסוף הוא יהיה יצאן

480
00:30:05,330 --> 00:30:06,050
.אל תסגור

481
00:30:06,470 --> 00:30:08,510
,זה גם אנחנו, לפעמים, אתה יודע
מגדלים ילדים

482
00:30:08,540 --> 00:30:10,210
,ואתה יודע, יותר מדי סוגרים
,סוגרים, סוגרים, סוגרים

483
00:30:10,400 --> 00:30:12,470
בסוף הוא מתפוצץ הילד
...ויוצא לך היצאן הכי

484
00:30:12,870 --> 00:30:15,460
?אז איך הוא אמר
,חנוך על פי דרכו" בתוכניות הקודמות"

485
00:30:15,730 --> 00:30:18,300
תיקח את הילד, תחנך אותו כמו שצריך
על פי דרכו

486
00:30:18,310 --> 00:30:20,830
.ולא תסגור ותסגור
.בסוף הוא יצא לך יצאן מכל הכיוונים

487
00:30:21,310 --> 00:30:24,670
,אז אני רק אסיים באיזה משהו קטן
.אם כבר דיבר הרב על קברי צדיקים

488
00:30:25,490 --> 00:30:26,670
.אני גם פעם אחת נסעתי לאומן

489
00:30:27,600 --> 00:30:31,850
,הצדיק רבי נחמן, כל האנשים נוסעים
.יש שם מלא מלא צדיקים וזה

490
00:30:32,080 --> 00:30:39,210
אשרינו, אשרינו, אשרינו
שיש לנו רבי כזה

491
00:30:39,360 --> 00:30:46,170
אשרינו, אשרינו, אשרינו
.שיש לנו רבי כזה

492
00:30:47,020 --> 00:30:50,130
...אז זהו, נסעתי שמה ל
.הרב עובדיה, הרב זה, כל הרבנים-

493
00:30:50,160 --> 00:30:54,250
נסעתי לזה ובטיסה, כשהיו לנו
,הבעיות עם הטורקים שם באותה תקופה

494
00:30:54,280 --> 00:30:55,940
אז פתאום איזה אחד
:מתחיל לצעוק שמה

495
00:30:56,440 --> 00:31:00,130
!לא טסים יותר לטורקיה
.מחרימים אותם! אנטישמיים! וזה

496
00:31:00,160 --> 00:31:01,590
?אמרתי לו: לאן אתה טס
.הוא אומר לי: גרמניה

497
00:31:01,660 --> 00:31:02,910
...אמרתי לו: זה לא זה

498
00:31:02,930 --> 00:31:06,970
,אני רק... דבר אחרון שהוא דיבר
,הרב... דרך אגב

499
00:31:07,530 --> 00:31:11,580
דיבר הרב על כל העניין הזה של זוהר וקבלה

500
00:31:11,630 --> 00:31:13,640
...ולאה בעליונים ורחל

501
00:31:13,830 --> 00:31:16,120
?וגם הוא... למה? למה
?אתה יודע למה

502
00:31:16,450 --> 00:31:18,840
כי ספרדים אוהבים את כל הקטע
?של קבלה, דרש, נכון

503
00:31:18,930 --> 00:31:21,180
?מה ראשי תיבות של ספרדים
?מה ראשי התיבות-

504
00:31:21,500 --> 00:31:22,750
.סוד, פשט, רמז, דרש
.זה ספרד

505
00:31:22,800 --> 00:31:24,190
?'מה זה י' ו-מ
.יותר מאשנזכים

506
00:31:27,090 --> 00:31:29,340
,אז רק משהו אחד אחרון
.לגבי הכף הזו שהוא אמר

507
00:31:29,360 --> 00:31:32,230
אתה יודע, היה פעם אחד
.באיזו מסעדה וזה

508
00:31:32,230 --> 00:31:35,460
:אחד נכנס למסעדה, אמר לו
.שמע, בוא נעשה התערבות

509
00:31:35,570 --> 00:31:36,640
?הוא אומר לו: על מה נעשה התערבות

510
00:31:36,860 --> 00:31:39,930
,אמר: שמע, אתה תיקח את הכף הזאת
,תשים אותה באחד הסירים

511
00:31:39,970 --> 00:31:42,780
תן לי להריח, אני אגיד לך
.מאיזו כף אתה בחרת את זה

512
00:31:43,130 --> 00:31:43,930
?אמר לו: ומה אני זה

513
00:31:43,940 --> 00:31:47,420
- אמר לו: שמע, אם אני מרוויח
.ארוחה חינם, אם לא - אני משלם לך פי 5

514
00:31:47,640 --> 00:31:48,330
.יאללה, אין בעיה

515
00:31:48,370 --> 00:31:50,200
,לקח את הכף
.דחף אותה לאחד הסירים

516
00:31:50,230 --> 00:31:51,270
...הוא מריח את זה ככה

517
00:31:52,840 --> 00:31:55,530
.אמר לו: זה מג'דרה
.מג'דרה, באמת צדק, קיבל ארוחה חינם

518
00:31:55,570 --> 00:31:56,980
,אחרי זה עוד פעם
.הוא בא אחרי יומיים וזה

519
00:31:57,130 --> 00:31:59,380
.שמע, אותה התערבות. -אין בעיה
.לוקח את הכף, שם אותה באחד הסירים

520
00:31:59,420 --> 00:32:00,220
...נותן לו

521
00:32:00,640 --> 00:32:02,420
.שעועית
.וואלה, באמת זכה, עוד פעם אוכל

522
00:32:02,720 --> 00:32:04,790
,בפעם השלישית הוא כבר בא
:הוא הלך לטבח, אומר

523
00:32:04,800 --> 00:32:06,790
,שמע, כל פעם בא הבן אדם
.לוקח ארוחה חינם

524
00:32:06,950 --> 00:32:07,700
?מה אני אעשה

525
00:32:07,960 --> 00:32:10,230
,אמר לו: תקשיב טוב, לך לשוטף כלים
,שים לו את זה שם

526
00:32:10,250 --> 00:32:13,600
,איפה שהמקום של של הנעליים
,איפה שיש ריח

527
00:32:13,960 --> 00:32:14,880
.ונראה מה הוא יגיד עכשיו

528
00:32:14,970 --> 00:32:16,140
...ההוא תפס את הזה, עושה

529
00:32:17,670 --> 00:32:19,080
?אמר: מה זה? נפתלי עדיין עובד פה

530
00:32:22,390 --> 00:32:23,040
.אוקיי

531
00:32:23,890 --> 00:32:28,740
יונתן היקר, אני, כשיצאתי
,קודם לכן לכיוון ההפקה

532
00:32:28,880 --> 00:32:30,960
שמעתי אותך עושה חזרה
.עם הנגנים

533
00:32:31,560 --> 00:32:34,640
...הלחן של
.רצתי חזרה, אגב. -איזה חמוד-

534
00:32:35,140 --> 00:32:38,690
זו באמת אחלה להקה מדהימה

535
00:32:38,850 --> 00:32:42,160
ואנחנו נעשה שיר
,שהוא מהאלבום האחרון

536
00:32:42,550 --> 00:32:43,520
,יותר נכון לפני אחרון

537
00:32:43,740 --> 00:32:45,640
."זה לחן ל"אל מסתתר

538
00:32:46,360 --> 00:32:48,820
.משירת הבקשות
.שהוא פותח את הבקשות, נכון-

539
00:32:48,910 --> 00:32:50,750
.מה שנכתב בארם צובא, ארם חלב

540
00:32:51,480 --> 00:32:56,300
,נכון. המילים של הרב מימון
.אחד מהמקובלים של צפת

541
00:32:56,690 --> 00:32:59,980
,לחן אבל באמת שעשיתי בניחוח
,אפרופו מה שידברנו קודם

542
00:33:00,940 --> 00:33:03,250
.ניחוח נחלאות
.סגנון אחר מהסגנון הרגיל שלי

543
00:33:03,700 --> 00:33:05,250
אמרתי: אולי זו הזדמנות
.גם לנסות את זה

544
00:33:05,720 --> 00:33:06,480
.הלוואי

545
00:33:24,030 --> 00:33:27,900
אל מסתתר בשפריר חביון

546
00:33:28,820 --> 00:33:33,340
השכל הנעלם מכל רעיון

547
00:33:33,700 --> 00:33:37,780
עילת העילות מוכתר בכתר עליון

548
00:33:38,440 --> 00:33:42,570
'כתר ייתנו לך ה

549
00:33:46,120 --> 00:33:51,270
'כתר ייתנו לך ה

550
00:33:54,000 --> 00:33:57,340
'כתר ייתנו לך ה

551
00:33:57,510 --> 00:34:01,170
בראשית תורתך הקדומה

552
00:34:01,970 --> 00:34:06,310
רשומה חוכמתך הסתומה

553
00:34:06,690 --> 00:34:10,960
מאין תימצא והיא נעלמה

554
00:34:11,000 --> 00:34:14,990
'ראשית חוכמה יראת ה

555
00:34:15,010 --> 00:34:18,770
אל מסתתר בשפריר חביון

556
00:34:19,580 --> 00:34:23,920
השכל הנעלם מכל רעיון

557
00:34:24,240 --> 00:34:28,630
עילת העילות מוכתר בכתר עליון

558
00:34:29,100 --> 00:34:33,650
'כתר ייתנו לך ה

559
00:34:47,740 --> 00:34:51,400
מי אל כמוך עושה גדולות

560
00:34:52,270 --> 00:34:57,000
אביר יעקב, נורא תהילות

561
00:34:57,280 --> 00:35:01,790
תפארת ישראל שומע תפילות

562
00:35:01,920 --> 00:35:07,000
'כי שומע אל אביונים ה

563
00:35:34,660 --> 00:35:38,420
אל מסתתר בשפריר חביון

564
00:35:39,070 --> 00:35:43,680
השכל הנעלם מכל רעיון

565
00:35:43,730 --> 00:35:47,820
עילת העילות מוכתר בכתר עליון

566
00:35:48,420 --> 00:35:51,460
...כתר ייתנו
תמשוך משהו, יובל

567
00:35:55,600 --> 00:35:59,660
'כתר ייתנו לך ה

568
00:36:03,460 --> 00:36:05,190
...יובל

569
00:36:07,810 --> 00:36:08,840
...כתר

570
00:36:20,300 --> 00:36:26,750
.'כתר ייתנו לך ה

571
00:36:35,220 --> 00:36:39,110
!וואו, וואו, וואו, וואו
!מדהים, מדהים, מדהים, מדהים

572
00:36:42,610 --> 00:36:43,940
.חזק וברוך. -מדהים

573
00:36:44,210 --> 00:36:46,040
.פשוט מדהים
?...נשמע ספרדי אמיתי או נשמע-

574
00:36:46,220 --> 00:36:47,830
.ספרדי, ספרדי
.נשמע יהודי טוב-

575
00:36:47,890 --> 00:36:50,780
.אשריך. -קיבלנו אותך בזרועות פתוחות

576
00:36:51,210 --> 00:36:53,170
?דוד ביתן, מה אתה אומר
.אין דברים כאלה-

577
00:36:53,210 --> 00:36:55,070
,זה כאילו ארבע ידיים על המקלדת

578
00:36:55,130 --> 00:36:56,670
.כאילו לא תפסתי את הסדר
.אין דברים כאלה, אין-

579
00:36:56,830 --> 00:36:58,730
...החלטתם להוריד לי פה מה
.מרגש, מרגש-

580
00:36:58,760 --> 00:37:01,520
.מרגש מאוד. -זו מחמאה
.בלי עין הרע. -הו, בדיוק-

581
00:37:01,900 --> 00:37:06,050
הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי
.מימנך, שמיד נשמע אותו

582
00:37:06,640 --> 00:37:10,110
והנה, יעקב מתפלל להשם
,שיציל אותו מעשיו

583
00:37:10,380 --> 00:37:12,680
הוא אומר: "הצילני נא
."מיד אחי מיד עשיו

584
00:37:12,700 --> 00:37:15,100
?אני תמה, הכפילות המוזרה הזאת

585
00:37:15,390 --> 00:37:19,780
,הקב"ה... הרב אסוס
?הקב"ה לא יודע ש"אחי" זה עשיו, מה

586
00:37:20,130 --> 00:37:22,520
ברור. -צריך להגיד לקב"ה
?אחי עשיו", מה"

587
00:37:22,740 --> 00:37:27,700
,יפה מאוד. אז דבר ראשון
לומדים מזה כל הספרים הקדושים

588
00:37:27,780 --> 00:37:31,570
שצריך אדם
.לדקדק בתפילה שלו

589
00:37:32,410 --> 00:37:34,770
,צריך לדקדק
.להגיד בדיוק מה שהוא רוצה

590
00:37:35,060 --> 00:37:37,350
"היום משתמשים בלשון "אחי
.בתור חבר

591
00:37:37,570 --> 00:37:39,200
כן? אם אתה אומר
,"הצילני נא מיד אחי"

592
00:37:39,560 --> 00:37:42,110
.אחי" - ידידי, קרובי, מישהו"

593
00:37:42,340 --> 00:37:43,220
?מי זה ה"אחי" הזה

594
00:37:43,750 --> 00:37:45,920
,אם היה אומר רק עשיו
.יש הרבה עשיו בשוק

595
00:37:46,470 --> 00:37:49,950
כשיש "אחי עשיו" זה ברור
.שזה הבן אדם ההוא

596
00:37:50,500 --> 00:37:53,290
,בן אדם מדקדק בתפילה שלו
.הוא יודע בדיוק

597
00:37:53,660 --> 00:37:56,060
יש הרבה סיפורים והרבה מעשיות
על הדבר הזה

598
00:37:56,080 --> 00:37:58,350
שבן אדם לא ביקש מדויק
,מה שהוא רצה

599
00:37:58,670 --> 00:38:01,180
הוא קיבל את הדבר
.בצורה הפוכה

600
00:38:01,220 --> 00:38:03,380
?הוא רצה חמור, כן
,שיהיה לו לדרך

601
00:38:03,420 --> 00:38:06,100
,אבל מסכן, מישהו בא, שם לו על הגב
.אמר לו: תעזור לי לסחוב את החמור

602
00:38:06,610 --> 00:38:08,330
כן, הבן איש חי
.מביא את המשל הזה

603
00:38:08,720 --> 00:38:11,320
אז זה כמובן שבן אדם
.צריך לדקדק בלשון שלו. -הוא צודק

604
00:38:11,860 --> 00:38:13,480
.אבל יש עוד דבר

605
00:38:14,000 --> 00:38:15,700
.בעשיו יש את שני החלקים

606
00:38:16,040 --> 00:38:20,110
יש את העשיו הרשע
,שממנו צריך להיזהר

607
00:38:20,240 --> 00:38:23,270
אבל יש משהו שיותר צריך
- להיזהר ממנו

608
00:38:23,290 --> 00:38:25,100
.זה מיד ה"אחי" של עשיו

609
00:38:25,660 --> 00:38:29,670
ולכן יעקב אבינו מקדים
."הצילני נא מיד אחי מיד עשיו"

610
00:38:29,760 --> 00:38:32,480
.מיד עשיו יותר קל להתמודד

611
00:38:32,490 --> 00:38:34,210
,אני רואה את העשיו הזה
.אני יודע מיהו

612
00:38:34,720 --> 00:38:39,600
אבל מיד ה"אחי" הזה הנחמד הזה
,שסוחף אותי במילים יפות

613
00:38:39,990 --> 00:38:40,850
.זה יותר מסוכן

614
00:38:41,260 --> 00:38:45,260
אז יעקב אבינו רוצה את ה"הצילני נא
."מיד אחי" וגם "מיד עשיו

615
00:38:45,800 --> 00:38:47,200
.והוא נלחם עם ה"אחי" הזה

616
00:38:47,620 --> 00:38:50,850
...בהמשך הפרשה ש
,מההתחלה בעצם

617
00:38:51,280 --> 00:38:54,090
,שיעקב בא לפני עשיו, הוא שלח לו מלאכים

618
00:38:54,350 --> 00:38:56,530
:הוא אמר לו
,"אני רוצה למצוא חן בעיני אדוני"

619
00:38:56,770 --> 00:38:58,560
והוא חוזר על זה
:כמה וכמה פעמים

620
00:38:58,670 --> 00:38:59,880
."אמצא חן בעיני אדוני"

621
00:38:59,950 --> 00:39:03,950
?למה זה כל המנחה ששלחת לי
.למצוא חן בעיני אדוני

622
00:39:04,000 --> 00:39:05,950
,ושוב פעם חוזר על הלשון
."אמצא חן בעיני אדוני"

623
00:39:06,550 --> 00:39:10,360
,פתאום לקראת הסוף
כשנפגשים כבר יעקב ועשיו

624
00:39:10,770 --> 00:39:12,360
,ועשיו מתחיל ללוות את יעקב

625
00:39:12,720 --> 00:39:16,010
,הוא רואה את יעקב מסכן
,נסחב עם 11 ילדים

626
00:39:16,040 --> 00:39:17,820
,יותר נכון 12 ביחד עם דינה

627
00:39:18,340 --> 00:39:20,760
,וכל הבקר והצאן שלו
:אז הוא אומר

628
00:39:20,970 --> 00:39:23,790
."אציגה נא מן האנשים אשר עמי"

629
00:39:24,330 --> 00:39:27,480
,אני אביא לך איזה בן אדם משלי
,מה-400 איש

630
00:39:27,500 --> 00:39:28,920
,אני עם 400 חיילים

631
00:39:29,250 --> 00:39:30,650
.אני אתן לך שיעזרו לך

632
00:39:31,090 --> 00:39:34,960
,פתאום יעקב נעמד
?"למה זה אמצא חן בעיני אדוני"

633
00:39:35,520 --> 00:39:36,320
?"מה זה "למה אמצא חן

634
00:39:36,890 --> 00:39:39,160
,"אתה שעתיים מבקש "אמצא חן בעיניך

635
00:39:39,600 --> 00:39:42,660
."למצוא חן בעיני אדוני", "למצוא חן"
,פתאום - לא, לא, לא, לא

636
00:39:42,880 --> 00:39:44,160
?למה זה אני מוצא חן בעיניך

637
00:39:45,160 --> 00:39:46,780
."פה יעקב נלחם עם ה"אחי

638
00:39:47,300 --> 00:39:49,330
:פה עשיו מתחיל להגיד
.שמע, בוא ניתן לך עזרה

639
00:39:49,360 --> 00:39:51,090
.מישהו מהאנשים שלי ייקחו לך את הילדים

640
00:39:51,470 --> 00:39:54,320
.לא, תודה, אדוני
.אל תהיה איתי בן אדם טוב

641
00:39:54,540 --> 00:39:58,380
אני לא מוכן שהילדים שלי יסתובבו
.עם האנשים שלך

642
00:39:59,070 --> 00:40:01,730
.אתה מושג אחד, אני מושג אחר

643
00:40:02,310 --> 00:40:04,360
.פה יעקב אבינו נלחם על זה

644
00:40:04,710 --> 00:40:06,870
לא, אני לא מוכן
.בשום פנים ואופן

645
00:40:07,170 --> 00:40:09,400
.אני לא מקבל שום מציאת חן

646
00:40:09,610 --> 00:40:11,600
.אני פה נלחם
."הצילני נא מיד אחי"

647
00:40:11,880 --> 00:40:13,920
גם לפעמים על הנקודות האלה

648
00:40:13,950 --> 00:40:16,970
שמישהו סוחף אותך
,כאילו ככה במילים הטובות

649
00:40:17,000 --> 00:40:18,750
.אבל זה לא המקום הנכון
.צריך להיזהר ממנו

650
00:40:18,970 --> 00:40:23,800
וכמובן צריך להתפלל לקב"ה שיציל אותנו
."גם מידי ה"אחי" וגם מידי ה"עשיו

651
00:40:24,450 --> 00:40:27,110
?כל הכבוד. למה לא למדתי אצלך ביסודי

652
00:40:27,550 --> 00:40:29,150
,אתה מוזמן עכשיו
.אף פעם לא מאוחר

653
00:40:29,180 --> 00:40:30,340
.אף פעם לא מאוחר
.כמו רבי עקיבא-

654
00:40:31,020 --> 00:40:32,500
,הרב היקר, הרב יצחק בצרי

655
00:40:33,240 --> 00:40:36,220
למה אני צריך להגיע לציון של הצדיק
?כדי להתפלל שם

656
00:40:36,240 --> 00:40:37,330
?אני לא יכול בבית? מה

657
00:40:37,720 --> 00:40:40,740
ולכוון? לעמוד כמו שאני עומד
,מול ירושלים ומתפלל

658
00:40:41,070 --> 00:40:43,490
?לעמוד ככה, קו ישר מול הציון
דבר ראשון, אני רוצה לגעת-

659
00:40:43,510 --> 00:40:44,980
,בנושא שקודם דיברתם פה

660
00:40:45,390 --> 00:40:48,190
על העניין הזה של המלאכים
.שנפגשים עם יעקב אבינו

661
00:40:48,860 --> 00:40:50,980
כי באמת זו נקודה
.שמאוד חשובה בעולם הקבלה

662
00:40:51,510 --> 00:40:52,950
...אני חייב לדבר על זה כי

663
00:40:53,890 --> 00:40:56,230
...כל הפרשה הזו היא
?איך אומרים

664
00:40:56,260 --> 00:40:57,360
.זה רב הנסתר על הגלוי

665
00:40:58,250 --> 00:41:02,810
יש פה מאבק במלאכים
ויעקב אבינו שולח מלאכים

666
00:41:03,610 --> 00:41:04,410
אל עשיו אחיו

667
00:41:04,940 --> 00:41:06,020
וכל הזמן יש מאבק

668
00:41:06,050 --> 00:41:08,470
.בין כוחות הקדושה לכוחות הרע

669
00:41:09,420 --> 00:41:11,210
.זה דבר שהוא באמת דבר רוחני מאוד

670
00:41:11,680 --> 00:41:16,220
,אני נזכר בפגישה שהייתה לאבי מורי
.שהשם ישלח לו רפואה שלמה. -אמן

671
00:41:16,770 --> 00:41:18,830
,עם שר הביטחון אריאל שרון

672
00:41:18,860 --> 00:41:21,410
אחר כך הוא נפגש איתו
כשהיה ראש ממשלה כמה פעמים

673
00:41:21,720 --> 00:41:23,720
ואחר כך עוד כמה שרי ביטחון
.הגיעו אצל אבא שלי

674
00:41:24,560 --> 00:41:27,610
,והשיחה שהייתה לאבא שלי איתם
.מה היה חשוב לו לדבר איתם

675
00:41:27,640 --> 00:41:29,160
.אבא שלי מאוד מתרחק מהפוליטיקאים

676
00:41:29,800 --> 00:41:34,090
הוא ביקש מהם שלפני שצה"ל
.יוצא למבצעים, שיעדכנו אותו

677
00:41:34,910 --> 00:41:38,230
,הוא אמר להם: כתוב בפרשה
כשיעקב אבינו נלחם עם עשיו

678
00:41:38,640 --> 00:41:41,240
.הוא יצא בדורון, תפילה ומלחמה

679
00:41:41,750 --> 00:41:44,840
,והוא אמר להם
,לשרי הביטחון שהוא נפגש איתם

680
00:41:45,240 --> 00:41:49,350
,הוא אמר להם: תשמעו
.דרך העם היהודי היא כוח התפילה

681
00:41:49,690 --> 00:41:52,330
.לפני שיהודי יוצא למלחמה הוא מתפלל

682
00:41:52,610 --> 00:41:54,860
למה? כי לפני שאנחנו
,נלחמים פה, בעולם הזה

683
00:41:55,170 --> 00:41:57,980
המלחמה היא עם שרי אדום
.ושרי ישמעאל

684
00:41:58,770 --> 00:42:01,620
וכשאנחנו מבקשים מבורא עולם
שיגבור שר מיכאל

685
00:42:02,120 --> 00:42:03,450
,על שרי אדום וישמעאל

686
00:42:03,820 --> 00:42:07,590
אנחנו מבקשים את זה, אנחנו עושים
.תפילות מיוחדות לתת כוח למלאכים

687
00:42:07,640 --> 00:42:10,410
"תנו עוז לאלוקים"
ולבכות לאלוקים במרום

688
00:42:11,040 --> 00:42:12,720
.על מלכי האדמה

689
00:42:12,880 --> 00:42:17,430
קודם כול הקב"ה מחליט
.עם השרים למעלה בשמיים מי ינצח

690
00:42:17,900 --> 00:42:19,580
,וכשאתם רואים את המלחמה פה בארץ

691
00:42:20,010 --> 00:42:23,590
מה שאתם רואים, אנחנו לפני זה
.כבר נלחמנו בעולמות העליונים

692
00:42:24,040 --> 00:42:27,440
,והוא אומר, הסבא שלי
,חמיו של אבי מורי

693
00:42:27,680 --> 00:42:30,680
,שהוא היה מורו ורבו
,הוא היה תלמיד של הסבא, רבי יהודה פתיה

694
00:42:31,200 --> 00:42:33,090
.הוא היה המקובל הרב סלמאן מוצפי

695
00:42:33,930 --> 00:42:37,440
וכל פעם, לפני שהיו מבצעים בצה"ל
,או כל דבר

696
00:42:37,770 --> 00:42:38,850
.הוא היה יוצא לתפילות

697
00:42:39,340 --> 00:42:41,710
,ואימא שלי מספרת
,גם אבא שלי מספר את זה

698
00:42:42,180 --> 00:42:46,400
,כשהיו חוזרים מהתפילות
הוא היה אומר: עכשיו צה"ל יצא מחר

699
00:42:46,680 --> 00:42:48,100
.ויתקוף פה, יתקוף שם

700
00:42:48,130 --> 00:42:52,360
כשאנחנו שומעים שצה"ל נכנס
,לעומק השטח בסוריה

701
00:42:52,610 --> 00:42:54,360
- הוא נכנס לאיראן, נכנס לעיראק

702
00:42:54,800 --> 00:42:56,500
,הוא היה אומר את זה לפני זה
.הוא כבר היה יודע

703
00:42:56,520 --> 00:42:59,140
זאת אומרת, הוא כבר נלחם
את המלחמה עם השרים

704
00:42:59,640 --> 00:43:01,580
והקב"ה הכניס בתת-מודע

705
00:43:01,830 --> 00:43:06,810
לשר הביטחון פה ולמפכ"ל
ולרמטכ"ל ולכל המנהיגים פה

706
00:43:07,050 --> 00:43:08,900
,לעשות עכשיו, להיכנס לעזה
.לא להיכנס, לעשות

707
00:43:09,160 --> 00:43:12,390
כל זה כבר הוחלט כשהמקובלים
.עשו את התפילות למטה

708
00:43:12,940 --> 00:43:16,600
,מה שאנחנו רואים לפעמים שנעשים
.המקובלים יודעים את זה לפני זה

709
00:43:16,870 --> 00:43:20,020
?מאיפה הם היו יודעים
פשוט התפילות שלהם בלילות

710
00:43:20,390 --> 00:43:21,420
.והתפילות שלהם לפני זה

711
00:43:21,440 --> 00:43:25,110
גם יעקב אבינו, לפני שהוא נפגש
.עם עשיו, הוא נפגש עם המלאך של עשיו

712
00:43:25,870 --> 00:43:28,160
,והתורה כותבת את זה
:זה לא סתם, זה לא סתם סיפור בעלמא

713
00:43:28,370 --> 00:43:30,140
סיפור, תשמעו, יעקב אבינו
.נפגש עם מלאכים

714
00:43:30,340 --> 00:43:33,730
זה להבין את העוצמה
שיש כוח בכל דור ודור

715
00:43:33,960 --> 00:43:38,850
לצדיקים שלנו לעמוד בתפילה בשמיים
.לפני שיש מלחמה בארץ

716
00:43:39,370 --> 00:43:41,650
והסבא הרב סלמאן מוצפי היה אומר

717
00:43:41,990 --> 00:43:46,010
במלחמת ששת הימים
לכל התלמידים הצדיקים המקובלים שלו

718
00:43:46,220 --> 00:43:48,140
.שלאף אחד אסור לאכול ולשתות

719
00:43:48,550 --> 00:43:52,470
,רק לאכול מעט לחם
.קצת מים ולישון על הרצפה

720
00:43:52,480 --> 00:43:55,410
,הוא אומר: החיילים ישנים בשטח
- נמצאים בסכנה

721
00:43:55,680 --> 00:43:56,930
,גם אנחנו נמצאים בסכנה

722
00:43:57,320 --> 00:44:00,110
גם אנחנו לא יכולים עכשיו
.לשבת בבתים, לאכול ולשתות

723
00:44:00,120 --> 00:44:02,600
.אנחנו יושבים, לא חוזרים הביתה אף אחד

724
00:44:03,000 --> 00:44:04,320
.אף אחד שלא יחזור הביתה

725
00:44:04,750 --> 00:44:06,250
.פעם אחת היה חסר לו מניין

726
00:44:06,800 --> 00:44:09,350
הוא ביקש מאיזה ירקן אחד
שיבוא להשלים לו מניין

727
00:44:09,380 --> 00:44:11,250
שעושים תפילה עכשיו של מקובלים
,וחסר מניין

728
00:44:11,500 --> 00:44:12,720
.בדיוק אחד המקובלים היה צריך לצאת

729
00:44:13,340 --> 00:44:15,560
:הירקן הזה אמר
.תעזוב את התפילות שלכם

730
00:44:15,890 --> 00:44:19,320
,הוא הלך ואחרי כמה זמן
אחרי כמה שעות

731
00:44:19,350 --> 00:44:22,540
באו חיילים לבשר אותו
.בשורה לא טובה על הבן שלו שהלך

732
00:44:23,180 --> 00:44:26,930
:אז הרב סלמאן מוצפי בכה ואמר
מהשמיים גלגלו שאחד לא יהיה

733
00:44:27,180 --> 00:44:28,540
.כדי שהוא יבוא להתפלל על הבן שלו

734
00:44:28,830 --> 00:44:32,240
והוא לא בא והתפלל
והוא לא הבין שמהשמיים מכוונים

735
00:44:32,720 --> 00:44:34,470
.כרגע שיתפללו ויבקשו גם עליו

736
00:44:34,960 --> 00:44:37,710
בשביל זה אמר להם תמיד, אבא שלי
:תמיד היה אומר לשרי הביטחון

737
00:44:37,720 --> 00:44:40,480
,אני מתחנן אליכם
...לפני שאתם מתכננים משהו

738
00:44:40,670 --> 00:44:44,370
לפעמים אנחנו לא מקבלים
את הכוח הזה לדעת לפעמים

739
00:44:44,770 --> 00:44:46,950
,ואנחנו רוצים לדעת
.אנחנו רוצים להתפלל עליכם

740
00:44:47,100 --> 00:44:48,580
,אנחנו סך הכול רוצים לבקש בשבילכם

741
00:44:48,920 --> 00:44:50,720
,אנחנו רוצים לצום
.רוצים לעשות ולהתפלל

742
00:44:51,120 --> 00:44:54,300
וזו כל הפרשה שלנו
נותנת לנו את הכוח להבין שהעם היהודי

743
00:44:54,520 --> 00:44:56,940
,זה עם אחר בכלל
.זה עם שפועל למענם

744
00:44:57,290 --> 00:44:59,150
:פעם אחת אבי הוסיף משפט ואמר

745
00:44:59,490 --> 00:45:03,590
תדעו לכם שהאיראנים והחיזבאללה
.הם מכשפים גדולים מאוד

746
00:45:04,210 --> 00:45:08,900
הם עוסקים בכישופים וכוחות טומאה
.ונלחמים איתנו עם כוחות הטומאה

747
00:45:08,920 --> 00:45:12,560
הם כן בקיאים בכוחות הנסתרים האלו

748
00:45:12,800 --> 00:45:16,310
:והם עוסקים, הוא אומר
.לפעמים קשה לי מאוד מאוד לעמוד מולם

749
00:45:16,920 --> 00:45:20,970
,היה פעם אחת שהרב כדורי
,עליו השלום, קרא לאבא שלי באישון לילה

750
00:45:21,530 --> 00:45:24,470
,אמר לו: תראה, עכשיו יש
.עומדת לפרוץ מלחמה מאוד קשה

751
00:45:24,490 --> 00:45:25,170
.זה היה עם עיראק אז

752
00:45:25,840 --> 00:45:30,800
ואני מבקש ממך לצאת ולהשתמש
,בשמות קודש, בקבלה מעשית

753
00:45:31,000 --> 00:45:33,520
.מה שהשתמש הסבא שלך, הרב יהודה פתיה

754
00:45:33,970 --> 00:45:37,040
"הוא אמר "תשתמש בזה
.והוא נתן לו את כל שמות הקודש

755
00:45:37,050 --> 00:45:39,800
,אני זוכר שהגענו אליו בלילה
.זה היה אחרי חצות לילה

756
00:45:40,210 --> 00:45:42,660
."הוא פתח ספר קבלה שנקרא "ספר הקנה

757
00:45:43,330 --> 00:45:45,410
ואני התרגשתי מאוד באותה שעה
,שהוא פתח את הספר

758
00:45:45,610 --> 00:45:48,730
הוא מצטט לו את השמות והוא מדפדף
.עוד כמה דפים, אומר לו: פה הניקוד

759
00:45:49,120 --> 00:45:51,070
:ואבי מורי שואל אותו
?אבל למה הניקוד הזה לא נכון

760
00:45:51,420 --> 00:45:54,800
הוא אומר לו: הסתירו את שמות הקודש
כדי שלא ישתמשו אנשים בזה

761
00:45:55,160 --> 00:45:59,600
ואני מוסר לך את השם המפורש
כי אני קיבלתי את זה מהרב יהודה פתיה

762
00:46:00,020 --> 00:46:01,730
ואני מעביר לך את זה
בדור שלנו

763
00:46:02,030 --> 00:46:05,420
שאתה הוא שיכול לעמוד בתפילות
.על עם ישראל שתמשיך ותתפלל

764
00:46:05,880 --> 00:46:08,880
.כך הוא נתן לו
.זה היה ממש אותו ערב לילה מרגש. -וואו

765
00:46:09,760 --> 00:46:12,540
מה שנקרא, לילה שלא ישנו
.כל אותו הלילה

766
00:46:13,050 --> 00:46:15,580
.וואו, דברים... פשש... עצום

767
00:46:15,900 --> 00:46:19,080
.זכינו לשמוע
.אף פעם לא שמעתי... ממש-

768
00:46:20,940 --> 00:46:25,760
,הרב מרדכי לוי היקר
.מרבני הידברות

769
00:46:26,150 --> 00:46:27,730
,רבי יובל היקר וכל הצוות

770
00:46:27,770 --> 00:46:33,320
אני מתרגש פה שנמצא איתנו ממש
,אחד מגדולי המקובלים בארץ ובעולם היום

771
00:46:34,180 --> 00:46:36,790
הרב הגאון הצדיק המקובל
,הרב בצרי שליט"א

772
00:46:36,880 --> 00:46:38,870
.שיש לי את הזכות פה בהידברות

773
00:46:38,880 --> 00:46:43,160
אני יוצא להצטרף אליו
,לכנסים גדולים ברחבי הארץ

774
00:46:43,210 --> 00:46:47,110
אם זה בתי כנסיות וגם אפילו
.חוגי בית שאדם מזמין אותנו

775
00:46:47,530 --> 00:46:51,020
אני רוצה להגיד משהו תחילה
.בשם הסבא רבא שלו

776
00:46:51,350 --> 00:46:54,980
ידוע שהרב הוא נין ונכד
.למרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו

777
00:46:55,380 --> 00:46:56,410
,אומר מרן הבן איש חי

778
00:46:56,420 --> 00:46:57,890
אני קצת אשדרג
.את מה שהוא אומר

779
00:46:57,910 --> 00:46:59,640
,זה מסר גם לגבי הפרשה

780
00:46:59,980 --> 00:47:01,130
,גם לגבי היום-יום

781
00:47:01,320 --> 00:47:03,050
גם לגבי כמה אדם צריך להסתכל

782
00:47:03,080 --> 00:47:04,470
על הדברים
.איך שקורים לו בחיים

783
00:47:04,770 --> 00:47:06,030
:הוא אומר
,היה איזה זוג זקנים

784
00:47:06,360 --> 00:47:07,110
הלכו בדרך

785
00:47:07,610 --> 00:47:11,420
,והנה, הוא נשען על המקל
.אשתו אוחזת בו, הולכים בדרכם

786
00:47:11,570 --> 00:47:14,090
,היו עייפים, רצו לשבת
.אבל אין ספסל

787
00:47:14,730 --> 00:47:15,910
.אז אמרו: נחפש איזו גינה

788
00:47:15,940 --> 00:47:18,200
בדרך כלל בתוך כל גינה
.יש איזה ספסל לנוח

789
00:47:18,600 --> 00:47:21,150
,נכנסים לגינה, אך שוד ושבר

790
00:47:21,280 --> 00:47:23,790
,מסתבר שהם התבלבלו
.זו לא גינה, זה היה יער

791
00:47:24,520 --> 00:47:28,030
,וביער שומעים כל מיני קולות של חיות
.מפחיד, אין ספסל

792
00:47:28,150 --> 00:47:29,970
:אומרת האישה לבעלה
.בוא נברח מפה

793
00:47:30,000 --> 00:47:31,550
.טוב, בוא נברח
.אבל הם מתבלבלים

794
00:47:31,750 --> 00:47:33,890
.רק נכנסים עוד יותר למעבה היער

795
00:47:34,540 --> 00:47:36,830
.פתאום אריה מגיח מולם

796
00:47:37,350 --> 00:47:38,830
?"אריה שאג מי לא ירא"

797
00:47:39,040 --> 00:47:40,060
?הם רועדים. מה עושים

798
00:47:40,430 --> 00:47:42,220
?מה עשה אותו זקן
הרים את המקל

799
00:47:42,660 --> 00:47:46,420
והתחיל ככה לנסות אולי לדחוף
...את האריה שיפחד, קשש... קשש

800
00:47:46,850 --> 00:47:47,800
,האריה מסתכל

801
00:47:48,830 --> 00:47:50,550
,הוא רואה שמה
,הוא לא רואה זקן וזקנה

802
00:47:50,790 --> 00:47:54,430
,הוא רואה שישליק וקבב
.כמו שאומרים

803
00:47:54,750 --> 00:47:56,700
והזקן ככה עם המקל
.מנסה לדחוף

804
00:47:56,800 --> 00:48:00,750
.אומר: איזה יופי, גם הביאו לי שיפוד
.נאכל את השיפוד עם מנת הבשר

805
00:48:00,850 --> 00:48:02,600
.ומתקרב עוד יותר, כמעט טורף אותם

806
00:48:02,680 --> 00:48:04,330
:האישה רועדת
!תעשה משהו, בעלי

807
00:48:04,570 --> 00:48:05,960
,הוא אמר לה: תשמעי
.אני חכם, יש לי רעיון

808
00:48:06,260 --> 00:48:07,790
.הרי המקל שלי יש לו ידית

809
00:48:08,220 --> 00:48:10,400
.אני אוחז את הידית כמו רובה

810
00:48:10,840 --> 00:48:13,090
.אני אלחץ על הידית כאילו זה הדק

811
00:48:13,520 --> 00:48:15,670
,הוא יחשוב, האריה
,שזה באמת רובה אמיתי

812
00:48:15,700 --> 00:48:16,490
.ודאי הוא יברח

813
00:48:16,660 --> 00:48:18,660
הוא מכוון, לוחץ על הידית

814
00:48:18,750 --> 00:48:22,800
,והפלא ופלא, האריה עף אחורה מטר
.נופל ומת במקום

815
00:48:23,480 --> 00:48:26,120
:אשתו שמחה, מחבקת את בעלה

816
00:48:26,150 --> 00:48:28,210
.איזה בעל חכם אתה, איזה גאון

817
00:48:28,570 --> 00:48:30,860
והוא תופס את המקל
.מנשק את המקל, רוקד

818
00:48:30,930 --> 00:48:33,800
.איזה מקל פלאים יש לי
.ושניהם רוקדים שמה ביער

819
00:48:34,210 --> 00:48:36,650
והנה פתאום שומעים
.איזו שריקה מלמעלה

820
00:48:36,820 --> 00:48:39,090
נבהלו, אולי איזה שועל
,רוצה לקפוץ עליהם

821
00:48:39,270 --> 00:48:41,880
.איזה נמר
?מביטים למעלה, מה הם רואים

822
00:48:42,200 --> 00:48:46,440
יושב לו איזה בן אדם
עם כובע של ציד, עם רובה אמיתי

823
00:48:46,740 --> 00:48:49,290
:וצועק לעברם
?תגידו, השתגעתם? שניכם קוקו

824
00:48:49,950 --> 00:48:52,380
?אתם עשיתם משהו
?אתה עשית משהו עם המקל

825
00:48:52,390 --> 00:48:53,360
?בעלך עשה משהו

826
00:48:53,700 --> 00:48:55,630
,אם לא שאני יריתי עכשיו על האריה

827
00:48:55,680 --> 00:48:57,540
.שניכם עכשיו הייתם קציצות למאכל

828
00:48:58,070 --> 00:48:59,500
:אומר מרן הבן איש חי
,זה אנחנו

829
00:48:59,710 --> 00:49:02,270
,אנחנו מסתובבים בעולם הזה
:כל אחד אומר

830
00:49:02,320 --> 00:49:04,400
.אני עשיתי ואני יודע ואני חכם

831
00:49:04,720 --> 00:49:09,000
אם לא שבורא עולם מלמעלה
,נותן לנו את החוכמה, את התבונה, את ההצלחה

832
00:49:09,010 --> 00:49:11,230
,צריכים לדעת
,אנחנו עושים בסך הכול השתדלות

833
00:49:11,530 --> 00:49:14,820
אבל מה שבסך הכול מכוון
ועושה את הכול, נותן לנו את העוצמה

834
00:49:15,120 --> 00:49:15,850
.זה רק בורא עולם

835
00:49:16,790 --> 00:49:17,940
:וזה רואים גם בפרשה

836
00:49:18,240 --> 00:49:20,540
,שמצד אחד באמת יעקב ועשיו

837
00:49:20,560 --> 00:49:22,750
,יעקב בהתחלה התכונן למלחמה וחשב

838
00:49:22,780 --> 00:49:25,560
:אבל בסוף הוא ידע
רק בזכות התפילה באמת הוא יינצל

839
00:49:25,710 --> 00:49:27,170
,כי זו הייתה רק השתדלות

840
00:49:27,230 --> 00:49:32,170
אבל בורא עולם עשה לו את כל הנס הזה
.שעשיו יבוא ויחבק וינשק אותו

841
00:49:32,490 --> 00:49:36,710
ואני רוצה לומר באמת
.שאני זכיתי להתלוות לכבוד הרב הצדיק

842
00:49:36,730 --> 00:49:39,960
,אנחנו זוכים, ברוך השם
.לקרב המון יהודים לאבינו שבשמיים

843
00:49:40,360 --> 00:49:41,980
מכתתים רגלינו ברחבי הארץ

844
00:49:42,260 --> 00:49:46,180
ועל אף שהרב ספון
בישיבת המקובלים בירושלים

845
00:49:46,290 --> 00:49:47,730
,ולומד כל היום קבלה שמה

846
00:49:47,800 --> 00:49:51,940
אבל בערב מכתת רגליו ברחבי הארץ
.לקרב יהודים לאבינו שבשמיים

847
00:49:52,330 --> 00:49:54,490
,ואין לכם מושג
,אנחנו באים לבתים

848
00:49:54,830 --> 00:49:57,680
אנשים, יש כל כך הרבה היום
,סבל בעם ישראל

849
00:49:57,700 --> 00:50:00,110
,יש הרבה יהודים מדוכאים
,לא טוב להם בחיים

850
00:50:00,130 --> 00:50:03,080
,יש להם קשיים בפרנסה
,יש אנשים שעוד לא זכו לזיווגים

851
00:50:03,360 --> 00:50:05,240
,אנשים שטרם זכו לפרי בטן

852
00:50:05,510 --> 00:50:07,310
.אנשים עם כל מיני צרות וייסורים

853
00:50:07,460 --> 00:50:12,510
הרב מגיע עם מאור פנים ומעודד אותם
ונותן להם ממש דברי מוסר נלהבים

854
00:50:12,820 --> 00:50:15,200
ובסוף הערב
.עושים תיקון ותפילה מיוחדים

855
00:50:15,220 --> 00:50:18,160
.אנשים מקבלים ברכה אישית מהרב
ממש אין לכם מושג

856
00:50:18,210 --> 00:50:20,210
,איזו התרגשות זו
.כמה נפלא

857
00:50:20,340 --> 00:50:23,420
.ממש, זה לא סתם
.הידברות זה התחברות עם עם ישראל

858
00:50:23,600 --> 00:50:25,490
וברוך השם, אנשים אחר כך מספרים לנו

859
00:50:25,520 --> 00:50:29,250
שזוכים לראות ברכה וישועה
.ממש בכל מיני תחומים

860
00:50:29,260 --> 00:50:31,250
,סתם, אני אומר לך
,לא מזמן הרב סיפר לי בעצמו

861
00:50:31,660 --> 00:50:36,010
הוא זכה לחתן מישהי
.שהיינו שם בבית והוא בירך אותה לזיווג

862
00:50:36,070 --> 00:50:38,060
,דווקא בחורה מאוד מאוד צעירה, רווקה

863
00:50:38,070 --> 00:50:39,060
,בת 63

864
00:50:39,570 --> 00:50:41,190
.עם בחיר ליבה בן 70

865
00:50:41,510 --> 00:50:43,300
,גם היינו שם בבית
עשינו שמה שיעור

866
00:50:43,330 --> 00:50:45,010
,והיא רצתה זיווג
הרב בירך אותה

867
00:50:45,360 --> 00:50:48,290
ואחרי כמה חודשים היא התקשרה לרב
.שיערוך לה את החופה

868
00:50:48,300 --> 00:50:49,740
.זה היה בראשון לציון
?איפה, הרב

869
00:50:49,770 --> 00:50:51,770
."באולמי "סאן רויאל
."אולמי "סאן רויאל-

870
00:50:51,800 --> 00:50:55,180
ברוך השם. -טקס מרגש מאוד
לראות את האחות של הזקנה

871
00:50:55,210 --> 00:50:57,730
,מלווה אותה מהצד הזה וכולם בוכים

872
00:50:57,770 --> 00:50:59,760
והיא אומרת: אני לא האמנתי
.שאחותי תלבש פעם שמלת כלה

873
00:51:00,120 --> 00:51:02,930
,אז ברוך השם, אנחנו זוכים
כפי שאמרנו, ממש לקרב יהודים

874
00:51:02,970 --> 00:51:05,180
.לאבינו שבשמיים
.הכול בדרכי נועם

875
00:51:05,460 --> 00:51:08,570
,יש לנו צוות נפלא פה בהידברות
,רבנים, רבניות

876
00:51:08,590 --> 00:51:11,370
,אבל בפרט פה כבוד מורנו ורבנו
.שנמצא פה עכשיו איתנו

877
00:51:11,690 --> 00:51:13,560
...באמת, כל מי ששומע אותנו וירצה

878
00:51:13,600 --> 00:51:20,340
,ימים על ימי מלך תוסיף
שנותיו כמו דור ודור

879
00:51:20,760 --> 00:51:27,910
,ימים על ימי מלך תוסיף
שנותיו כמו דור ודור

880
00:51:28,280 --> 00:51:35,650
,ימים על ימי מלך תוסיף
שנותיו כמו דור ודור

881
00:51:36,100 --> 00:51:41,950
,ימים על ימי מלך תוסיף
.שנותיו כמו דור ודור

882
00:51:41,960 --> 00:51:45,480
.אני חושב שבאמת זה מאוד מאוד מרגש
.אני אסכם רק במשפט אחד-

883
00:51:45,670 --> 00:51:47,490
.הרב דיבר על כוח של תפילה

884
00:51:47,740 --> 00:51:50,760
:תפילה - ראשי תיבות
.תרופת פלא ליהודי המאמין

885
00:51:51,200 --> 00:51:54,480
.יפה. -יפה מאוד
.אני במיוחד התרגשתי התוכנית הזאת

886
00:51:54,530 --> 00:51:57,100
.ואני ממש מודה לך, כבוד הרב
.יישר כוח גדול-

887
00:51:57,120 --> 00:52:01,350
,שבאתם ומיוחד מאוד
.שמענו דברים מיוחדים מאוד

888
00:52:01,370 --> 00:52:04,530
.שייתן לכולם ברכה, שייתן לכולם ברכה
.בעזרת השם, לכל עם ישראל-

889
00:52:04,850 --> 00:52:07,730
אז הנה, כמו שהרב מרדכי אמר
,גם לצופים שלנו בבית

890
00:52:08,160 --> 00:52:12,550
אתם שמעתם על חוגי הבית
ועל הסגולות ועל המעלות

891
00:52:12,870 --> 00:52:15,110
,של השיעורים האלה וההתכנסות הזאת

892
00:52:15,170 --> 00:52:18,460
,שיהודים מתכנסים תחת קורת גג אחת
.מברכים ומתברכים

893
00:52:18,820 --> 00:52:22,410
אז הנה, מי שרוצה להזמין את הרבנים
יכול לצלצל להידברות

894
00:52:22,490 --> 00:52:26,040
,וזוכה שיגיעו עד אליו, בעזרת השם
.עד הבית, עד בית הכנסת

895
00:52:26,440 --> 00:52:31,680
,אנחנו ממש בסיכום של ממש
,דקה אחת

896
00:52:32,170 --> 00:52:33,810
.על התוכנית הנפלאה הזאת

897
00:52:34,130 --> 00:52:36,210
אנחנו דיברנו
.על כוחה של תפילה

898
00:52:36,620 --> 00:52:39,680
,מסופר על רב חיים שמואלביץ
,זכר צדיק וקדוש לברכה

899
00:52:39,960 --> 00:52:42,300
שהיה רגיל להתפלל
על קברה של רחל אימנו

900
00:52:42,710 --> 00:52:46,950
,והיה אומר כך: אימא רחל
הקב"ה אומר לך ברחמיו הגדולים

901
00:52:46,970 --> 00:52:49,880
."מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה"

902
00:52:50,310 --> 00:52:53,350
אומר רב חיים: ואני בנך הקטן חיימקה
 - מבקש ממך

903
00:52:53,380 --> 00:52:55,650
בבקשה, אל תמנעי קולך מבכי

904
00:52:55,960 --> 00:52:58,230
ואל תפסיקי לבכות ולהתפלל עלינו

905
00:52:58,570 --> 00:53:00,420
.עד אשר נזכה לגאולה השלמה

906
00:53:00,700 --> 00:53:02,460
,רחל היא אימא של כולנו

907
00:53:02,600 --> 00:53:07,120
היא אימא של מלכות והיא מלמדת אותנו
כמה חשובה תפילת אימא על ילדיה

908
00:53:07,220 --> 00:53:12,010
.בכל שלב, בכל גיל, בכל מצב
.אף פעם לא מאוחר מדי

909
00:53:12,270 --> 00:53:17,180
,גם בלי סידור, בלי בית הכנסת
.פשוט, במילים שלך, על אם הדרך

910
00:53:17,660 --> 00:53:20,440
יהי רצון שכל תפילותינו יתגשמו
.לטובה ולברכה

911
00:53:20,470 --> 00:53:23,000
,אני רוצה להודות לרב אליהו אסוס
;שהיה איתנו כאן כמו תמיד

912
00:53:23,370 --> 00:53:25,600
לרב הגאון המקובל
;הרב יצחק בצרי

913
00:53:25,870 --> 00:53:27,510
;לאומן הענק יונתן רזאל

914
00:53:27,810 --> 00:53:29,510
;לרב אייל ישראל שטרנליב

915
00:53:29,780 --> 00:53:32,240
;לסטנדאפיסט היקר הרב יעקב חמו

916
00:53:32,430 --> 00:53:36,090
...לכם, ללהקת הבית
!תודה רבה לזמר מספר אחת - יובל טייב-

917
00:53:37,300 --> 00:53:39,020
,תודה רבה ללהקת הבית שלנו

918
00:53:39,140 --> 00:53:43,940
ספיישל פרי" בבני ברק"
,על הפירות המעוצבים והמושלמים

919
00:53:43,960 --> 00:53:46,800
,שדואגים לנו לכל שבת
."פיצוחי "הטיב

920
00:53:47,230 --> 00:53:49,820
תודה על כל הדאגה
ושאתם מפארים לנו את השולחן

921
00:53:49,840 --> 00:53:51,740
ונותנים לנו שולחן מפואר
.לכבוד שבת קודש

922
00:53:52,270 --> 00:53:53,930
לכם הצופים, תודה רבה

923
00:53:54,780 --> 00:53:56,990
,שאנחנו מתראים שבוע אחר שבוע

924
00:53:57,050 --> 00:53:59,860
,תודה רבה על כל התגובות שלכם
,מחממים לנו את הלב

925
00:54:00,180 --> 00:54:03,010
נותנים לנו כוח לעשות
.עוד ועוד ועוד תוכניות, בעזרת השם

926
00:54:03,270 --> 00:54:07,410
אז שוב בשבוע הבא
.באותה השעה בפרשת וישב

927
00:54:07,660 --> 00:54:09,480
.שתהיה לכם שבת שמחה ומבורכת

928
00:54:09,850 --> 00:54:13,810
ואני ממש מתרגש לבקש מיונתן
,לשיר איתך את ההמנון

929
00:54:13,840 --> 00:54:15,280
,זה לא שיר
."והיא שעמדה"

930
00:54:16,360 --> 00:54:17,780
,נעשה ביחד דואט

931
00:54:18,180 --> 00:54:21,680
...אבל אני רוצה שגם כל ה
.כולם, כולם. זה דואט שכולם שרים אותו-

932
00:54:49,890 --> 00:54:55,520
והיא שעמדה לאבותינו

933
00:54:56,870 --> 00:55:02,230
והיא שעמדה לאבותינו ולנו

934
00:55:03,710 --> 00:55:10,520
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו

935
00:55:10,900 --> 00:55:15,360
אבל גם עומד עלינו לכלותינו

936
00:55:15,400 --> 00:55:16,170
.יובל, תרביץ

937
00:55:17,760 --> 00:55:22,480
והיא שעמדה לאבותינו

938
00:55:24,270 --> 00:55:29,490
והיא שעמדה לאבותינו ולנו

939
00:55:30,810 --> 00:55:37,710
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו

940
00:55:38,790 --> 00:55:43,900
עמד עלינו לכלותינו

941
00:55:44,490 --> 00:55:57,580
והקב"ה מצילנו, מצילנו מידם

942
00:55:58,000 --> 00:56:10,920
והקב"ה מצילנו, מצילנו מידם

943
00:56:25,040 --> 00:56:38,040
והקב"ה מצילנו, מצילנו מידם

944
00:56:38,520 --> 00:56:52,120
והקב"ה מצילנו, מצילנו מידם

945
00:57:12,520 --> 00:57:21,320
.הוא יצילנו מידם

946
00:57:24,700 --> 00:57:28,010
קול ברמה נשמע

947
00:57:29,080 --> 00:57:32,440
נהי בכי תמרורים

948
00:57:33,740 --> 00:57:41,790
רחל מבכה על בניה

949
00:57:43,240 --> 00:57:51,500
מאנה להינחם על בניה כי איננו

950
00:57:52,930 --> 00:58:02,640
מאנה להינחם על בניה כי איננו

951
00:58:03,050 --> 00:58:10,350
מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה

952
00:58:10,730 --> 00:58:14,240
כי יש שכר לפעולתך

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה