הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - היציאה אל האור

הרב הרצל חודר

האם מותר לנדור בעת צרה? מהיכן לומדים את מצוות שמחת חתן וכלה ושבע ברכות? מדוע אין מערבים שמחה בשמחה? מהי התפילה למי שאין בנים ואיזה סגולה יש? איפה נאמר אל יפתח אדם פה לשטן? ומה המקור לאמונה בה' בכל מצב? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא לפרשת וימצא