הרב אליהו עמר

פרשת ויצא תשע"ט - דבר תורה וחידוש מפרשת השבוע מתוך הספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

מה עשה יעקב אבינו בבית המקדש? למה ישנים בתשעה באב עם אבן תחת הכרית?

חידוש מיוחד מהספר המסוגל זרע שמשון לפרשת השבוע

(אורך 7:11)