הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - מצוות מעשר

הרב יוסף בן פורת

מה מובטח למי שנותן מעשר? הרב יוסף בן פורת בשיעור מרתק לפרשת ויצא