ערוץ הידברות

עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת תולדות

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב דניאל מימון, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, הזמר - הרב שלמה כהן והסטנדאפיסט יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:06:00,926 --> 00:06:01,633
.שלום לכם

2
00:06:01,674 --> 00:06:04,926
תודה ללהקת הבית שלנו
."על הפתיחה המצוינת - השיר "שמח

3
00:06:04,948 --> 00:06:07,900
,על הקלידים: דוד ביתן
,על הגיטרה: דן עטר

4
00:06:07,920 --> 00:06:11,237
על הדרבוקה: חובב הילל
.ורפי אבידני - בגלמה וגיטרה

5
00:06:11,262 --> 00:06:12,970
.מגיע להם בהחלט מחיאות כפיים

6
00:06:13,244 --> 00:06:15,699
,אנחנו עוד נשמע אתכם, בעזרת השם
.בהמשך התוכנית

7
00:06:16,138 --> 00:06:18,132
,פרשת תולדות היא אחת המעניינות, בעיניי

8
00:06:18,179 --> 00:06:20,563
:בכך שהיא נוגעת כמעט בכל משפחה בעולם

9
00:06:20,640 --> 00:06:22,491
,היא עוסקת ביחסים בין הורים לילדים

10
00:06:22,829 --> 00:06:25,092
במערכת הזוגית ובדינאמיקה של אחים

11
00:06:25,166 --> 00:06:26,396
.בינם לבין עצמם

12
00:06:26,696 --> 00:06:27,880
?מי מאיתנו לא מתחבר לזה

13
00:06:27,980 --> 00:06:30,163
.כולנו הרי ילדים של ואחים של

14
00:06:30,577 --> 00:06:34,901
,הפרשה מספרת לנו שלרבקה אין ילדים
,היא מתארת את התפילה של הבעל ואשתו

15
00:06:35,000 --> 00:06:37,728
את הנס הגדול שבהיריון
.ולידת התאומים

16
00:06:38,091 --> 00:06:41,531
הפרשה פורטת את היחסים
הלא פשוטים בין התאומים

17
00:06:41,746 --> 00:06:43,920
.ועל היחס המיוחד של כל הורה אליהם

18
00:06:44,316 --> 00:06:49,190
- איתנו בתוכנית הרב אליהו אסוס
,אשר יחד איתו ננסה ללבן את סוגיית הפרשה

19
00:06:49,510 --> 00:06:52,915
- הרב דניאל מימון
,שהינו מדריך זוגי ויועץ חינוכי

20
00:06:53,079 --> 00:06:55,970
- הזמר רב שלמה כהן
,שאנחנו נשמע אותו מיד

21
00:06:56,142 --> 00:06:57,664
הרב אייל ישראל שטרנליב

22
00:06:57,904 --> 00:07:01,530
,והסטנדאפיסט שלנו
.שיושב ככה צמוד אליי, יעקב חמו

23
00:07:02,247 --> 00:07:05,547
.אני פונה אליך, הרב אסוס
,אנחנו קוראים בפרשה על רבקה

24
00:07:05,697 --> 00:07:07,488
.בני הזוג עומדים, מתחננים לילדים

25
00:07:07,523 --> 00:07:09,620
אנחנו ראינו את הניסיון הזה
,גם עם אברהם ושרה

26
00:07:09,650 --> 00:07:11,020
.אנחנו רואים את הניסיון הזה אצל האבות

27
00:07:11,539 --> 00:07:14,440
למה השם יתברך מנסה את האבות
?דווקא בילדים

28
00:07:14,688 --> 00:07:15,630
.דווקא בדבר הזה

29
00:07:16,433 --> 00:07:19,494
א' כול, צריכים קצת
.להרחיב את השאלה

30
00:07:19,998 --> 00:07:21,549
את השאלה הזאת
,בעצם הגמרא שואלת

31
00:07:21,916 --> 00:07:25,130
?למה היו אבותינו ואימותינו עקורים

32
00:07:25,871 --> 00:07:28,161
למה הם היו כאלה חסרי ילדים

33
00:07:28,210 --> 00:07:30,589
בהתחלה עד שהיו צריכים להתייגע הרבה

34
00:07:30,634 --> 00:07:32,850
.בשביל להגיע לדבר הנפלא הזה

35
00:07:33,877 --> 00:07:35,180
:השאלה הרבה יותר גדולה מזאת

36
00:07:36,177 --> 00:07:39,543
אם אנחנו מסתכלים בבראשית
,על הרש"י הראשון בפרשה

37
00:07:40,364 --> 00:07:43,986
- "הוא מסביר לנו על המילה "בראשית
?למה נברא העולם

38
00:07:44,279 --> 00:07:47,326
בשביל ישראל שנקראו ראשית

39
00:07:48,095 --> 00:07:49,690
,וגם בשביל הביכורים שנקראו ראשית

40
00:07:49,816 --> 00:07:53,644
אבל עיקר בניין העולם
.בשביל עם ישראל שנקראו ראשית

41
00:07:54,407 --> 00:07:57,742
אם ככה, שכל העולם הזה נברא
בשביל עם ישראל

42
00:07:58,228 --> 00:08:03,654
והאבות הקדושים והאימהות הקדושות
,הם היסוד והבניין של עם ישראל

43
00:08:03,910 --> 00:08:05,416
?אז הם צריכים להיות עקורים

44
00:08:06,341 --> 00:08:09,758
זה הרי בדיוק ההפך
.מהרצון של בריאת העולם

45
00:08:10,183 --> 00:08:15,880
- זו הגדולה של השאלה של הגמרא
?למה אבותינו ואימותינו היו עקורים

46
00:08:16,208 --> 00:08:20,360
הרי זה העיקר של הבניין של העולם
?אז הם צריכים להיות כאלה

47
00:08:21,098 --> 00:08:26,558
,אז דבר ראשון, אם נשים לב טוב
:אברהם אבינו היה עקר, כך כתוב בגמרא

48
00:08:26,997 --> 00:08:29,884
,"אברם אינו מוליד, אברהם מוליד"

49
00:08:30,060 --> 00:08:32,146
זאת אומרת שבטבעו של אברהם אבינו
.הוא היה עקר

50
00:08:32,640 --> 00:08:35,685
.שרה - כתוב לנו מפורש ששרה הייתה עקרה

51
00:08:36,161 --> 00:08:41,859
,יצחק - לא כתוב שהוא היה עקר
.אבל רבקה כן, בפרשה שלנו

52
00:08:42,210 --> 00:08:47,613
."ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא"
.אז היא הייתה עקרה, יצחק לא היה עקר

53
00:08:47,964 --> 00:08:50,817
יעקב - גם לא כתוב בשום מקום
,שיעקב היה עקר

54
00:08:51,319 --> 00:08:56,107
,אבל על לאה כתוב שהיא הייתה עקרה
וירא ה' כי שנואה לאה"

55
00:08:56,579 --> 00:08:59,540
,"ויפתח ה' את רחמה"
.זאת אומרת שהיא הייתה עקרה

56
00:08:59,681 --> 00:09:02,144
.רחל, מפורש לנו בתורה שהיא הייתה עקרה

57
00:09:02,985 --> 00:09:10,245
.אם נבדוק טוב, אז דווקא אברהם ושרה
.יצחק ויעקב לא, רבקה כן, רחל ולאה כן

58
00:09:10,839 --> 00:09:13,010
?למה באמת? מה העניין בזה

59
00:09:13,506 --> 00:09:20,909
אז אחד מהמפרשים מסביר שהקב"ה רצה
.להתחיל מחדש את האבות והאימהות

60
00:09:21,303 --> 00:09:25,730
הרי אנחנו לא נקראים בני תרח
,בגלל שאבא של אברהם, היו קוראים לו תרח

61
00:09:26,105 --> 00:09:27,350
.אנחנו בני אברהם

62
00:09:28,238 --> 00:09:31,504
?אז הקב"ה בעצם אומר: איך אני מתחיל מחדש

63
00:09:31,978 --> 00:09:35,644
שעל פי הטבע דרך אברהם אבינו
.אין המשך לתרח

64
00:09:36,641 --> 00:09:38,546
.אברהם אבינו זה דבר חדש

65
00:09:38,883 --> 00:09:42,140
אני מייצר פה בריאה חדשה
.שאברהם אבינו יוכל להוליד

66
00:09:42,567 --> 00:09:46,919
שרה - אותו דבר, יש הפסקה
,מאביה ואימה אלינו

67
00:09:46,967 --> 00:09:52,686
על פי טבע אין המשך לאביה של שרה
.דרך שרה ושרה היא דבר חדש

68
00:09:53,061 --> 00:09:58,312
,יצחק - אין שום בעיה
.אפשר להמשיך את הדרך מאברהם, יצחק ויעקב

69
00:09:58,368 --> 00:09:58,870
.מצוין

70
00:09:59,235 --> 00:10:03,303
,אבל רבקה שהיא בת בתואל
,אנחנו גם - לא רוצים המשך מבתואל

71
00:10:03,596 --> 00:10:06,046
אנחנו רוצים משהו חדש
.אז לכן רבקה עקרה

72
00:10:06,390 --> 00:10:11,170
,רחל ולאה, אותו דבר, הן בנות לבן
,אנחנו לא רוצים המשך מלבן

73
00:10:11,369 --> 00:10:12,474
.אנחנו רוצים דבר חדש

74
00:10:13,155 --> 00:10:16,353
,אז לכן דווקא בזה הקב"ה מנסה אותם

75
00:10:17,059 --> 00:10:21,293
:אבל עדיין לא ענינו על השאלה
למה הם היו צריכים להתנסות

76
00:10:21,424 --> 00:10:22,570
?דווקא בניסיון הגדול הזה

77
00:10:23,418 --> 00:10:29,102
אז הגמרא עונה: היות והקב"ה
.מתאווה לתפילתם של צדיקים

78
00:10:29,506 --> 00:10:33,646
הקב"ה מחכה לתפילה הזאת
.ולתפילה של כל אחד מאיתנו

79
00:10:33,865 --> 00:10:38,220
.הקב"ה מחכה ומצפה למילים שלנו

80
00:10:38,688 --> 00:10:45,836
,כתוב במדרש שעם ישראל היו בדרך
,ביציאת מצרים, בדרך לארץ ישראל

81
00:10:45,861 --> 00:10:52,745
,מגיעים לים, הים מלפנים, המצרים מאחור
."'מדבר משני הצדדים - "ויצעקו אל ה

82
00:10:52,811 --> 00:10:55,910
?מה עושים
?צועקים למשה רבנו: לאיפה נברח? מה נעשה

83
00:10:56,563 --> 00:11:00,810
אומר המדרש, הקב"ה הכניס אותם
?למצב הקשה הזה, למה

84
00:11:01,441 --> 00:11:06,222
אומר המדרש על הפסוק
,"יונתי בחגווי הסלע בסתר המדרגה"

85
00:11:07,002 --> 00:11:07,770
?מה הכוונה שם

86
00:11:08,513 --> 00:11:12,520
,מגיע נץ, רוצה לטרוף את היונה
?מה היונה עושה

87
00:11:12,563 --> 00:11:16,622
,היא יודעת שהיא קטנטונת והנץ גדול יותר
,היא נכנסת בין נקיקי הסלעים

88
00:11:16,997 --> 00:11:20,720
.ככה סלע על גבי סלע והיא נכנסת פנימה
.היא רוצה להתחבא שם

89
00:11:21,079 --> 00:11:24,273
.היא נכנסת בפנים, הנץ מחכה בחוץ

90
00:11:24,798 --> 00:11:27,170
,היא ממשיכה להתקדם פנימה
?מה היא רואה בפנים

91
00:11:27,484 --> 00:11:29,607
.נחש. -נחש
?מה עושים

92
00:11:30,400 --> 00:11:31,223
.היא מתחילה לצעוק

93
00:11:31,781 --> 00:11:34,573
,לצאת החוצה אי אפשר
,להמשיך קדימה - גם אי אפשר

94
00:11:34,634 --> 00:11:35,322
!צועקים

95
00:11:35,761 --> 00:11:40,932
,אומר הקב"ה: זה מה שרציתי
."יונתי בחגווי הסלע בסתר המדרגה"

96
00:11:41,266 --> 00:11:43,826
?למה
."הראיני את מראיך השמיעיני את קולך"

97
00:11:43,927 --> 00:11:46,460
.איזה יופי
.הקב"ה רוצה לשמוע את הקול שלנו-

98
00:11:47,112 --> 00:11:49,880
הרב בן ציון אבא שאול
,מספר סיפור כל כך יפה

99
00:11:50,093 --> 00:11:54,097
שפעם אחת אדם ישן בלילה
:וקם בבוקר, אומר לאשתו

100
00:11:54,103 --> 00:11:59,120
את יודעת, אני חלמתי שאני מדבר
.עם הקב"ה, מדבר עם אלוקים

101
00:12:00,173 --> 00:12:03,250
,אומרת לו אשתו: אני ממש לא מתפעלת
?מה אתה עושה כל היום

102
00:12:03,912 --> 00:12:07,960
,אתה מתפלל שחרית, מתפלל מנחה
?מתפלל ערבית, מה אתה עושה כל היום

103
00:12:08,072 --> 00:12:10,610
,אתה מדבר כל היום עם הקב"ה
?למה שלא תחלום על זה בלילה

104
00:12:11,512 --> 00:12:14,990
אנחנו באמת חולמים
?שאנחנו מדברים עם הקב"ה

105
00:12:15,680 --> 00:12:18,630
?למה לא? למה לא באמת
.כל היום אני עושה את זה

106
00:12:19,073 --> 00:12:20,702
,זה מה שאני עושה בוקר, צוהריים וערב

107
00:12:20,721 --> 00:12:22,528
למה אני לא חולם שאני מדבר
?עם הקב"ה בלילה

108
00:12:23,594 --> 00:12:26,337
.התשובה היא: כי זה לא מספיק פנימי

109
00:12:26,807 --> 00:12:32,064
בשביל שזה יגיע לפנימיות
,"לפעמים צריך את ה"יונתי בחגווי הסלע

110
00:12:32,095 --> 00:12:33,990
.להגיע למצב שאני לא יכול לעשות אחרת

111
00:12:34,542 --> 00:12:38,250
,וזה מה שהקב"ה רצה מהאבות הקדושים
,נכון שהם קדושים, אין-סוף

112
00:12:38,608 --> 00:12:43,061
אבל עוד, יש לנו דרגות אין-סופיות
באמונה, בתפילה

113
00:12:43,069 --> 00:12:46,265
והקב"ה רוצה להכניס ללב
.את העוצמה הזאת של התפילה

114
00:12:46,548 --> 00:12:49,820
.הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים

115
00:12:50,230 --> 00:12:53,660
,אני רוצה, ברשותך הרב
,לגשת לזמן ההיריון של רבקה

116
00:12:54,208 --> 00:12:57,560
,שני לאומים בבטנך"
."שני תאומים ממעייך ייפרדו

117
00:12:58,052 --> 00:13:04,025
,אתה... בקצרה, היא הולכת, רבקה
.ליד בית עבודה זרה והבטן גועשת ורועשת

118
00:13:04,058 --> 00:13:06,987
ולחילופין, להבדיל, כשהיא עוברת
.ליד בית הכנסת

119
00:13:07,520 --> 00:13:09,140
?מה קורה שם
?מה המשמעות של זה

120
00:13:09,326 --> 00:13:13,717
מה המשמעות. "ויתרוצצו הבנים בקרבה
."ותאמר אם כן למה זה אנוכי

121
00:13:14,238 --> 00:13:16,660
המלחמה בין עשיו ליעקב
.מתחילה כבר מהבטן

122
00:13:17,596 --> 00:13:21,200
,משמה כבר מתחילה המלחמה ביניהם
.מריבים על שני עולמות

123
00:13:21,836 --> 00:13:24,979
?מה זה שני עולמות
,לריב על העולם הזה אני יכול

124
00:13:25,315 --> 00:13:27,440
.זה שלי, זה שלך
.רבים על זה

125
00:13:28,001 --> 00:13:33,184
?על העולם הבא אפשר לריב
.מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך

126
00:13:33,287 --> 00:13:38,180
?מה שייך בכלל לריב על העולם הבא
.זה שייך לקב"ה. תבקש יפה - תקבל

127
00:13:38,616 --> 00:13:39,660
?מה שייך לריב שם

128
00:13:40,277 --> 00:13:43,150
,שני עולמות, לכאורה
.הם בתוך העולם הזה

129
00:13:43,834 --> 00:13:47,888
,יש לכל אחד כוחות
.הקב"ה נותן כוח

130
00:13:48,556 --> 00:13:51,810
- גם ליעקב, וגם לעשיו
.יש להם את אותו כוח

131
00:13:52,292 --> 00:13:55,996
השאלה, למה אתה משתמש
.עם הכוח שהקב"ה נתן לך

132
00:13:56,735 --> 00:14:01,436
:אם נביא דוגמה קצרה
.יש לנו בן אדם שאני לא מבין אותו

133
00:14:02,142 --> 00:14:06,692
נגיע לזה, בעזרת השם, בפרשת בשלח
.או לפני כן בפרשת בא

134
00:14:07,736 --> 00:14:13,260
שמה אנחנו רואים את משה רבנו
,מגיע לפרעה ונותן לו מכות

135
00:14:13,543 --> 00:14:15,150
,הוא אומר לו: תדע לך
.עוד מעט תהיה מכת דם

136
00:14:15,459 --> 00:14:17,828
פרעה לא כל כך מאמין
.ורואה שזה נכון

137
00:14:18,261 --> 00:14:20,720
צפרדע - לא כל כך מאמין
.ורואה שזה נכון

138
00:14:21,168 --> 00:14:26,350
,וככה כינים וערוב, דבר, שחין
.מה שמשה רבנו אומר - מתקיים בדיוק

139
00:14:26,721 --> 00:14:29,428
.בדיוק מה שמשה רבנו אמר
.יפה מאוד

140
00:14:29,920 --> 00:14:35,371
:מכת בכורות מגיעה, משה רבנו אומר לו
כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים

141
00:14:36,440 --> 00:14:40,917
וכל הבכורות מתים, גם הבן שלך בכור
.ואתה גם בכור - שים לב על עצמך

142
00:14:41,785 --> 00:14:43,432
?מה עושה פרעה באותו לילה

143
00:14:44,536 --> 00:14:48,270
.פרעה הולך לישון
?תגיד לי, אתה בסדר

144
00:14:48,977 --> 00:14:53,190
?מאיפה אני יודע שהוא הלך לישון
."ויקום פרעה לילה הוא ועבדיו"

145
00:14:53,463 --> 00:14:58,160
,אתה יודע שעומדת להיות כאן קטסטרופה
?אתה הולך לישון

146
00:14:59,143 --> 00:15:00,020
?מאיפה הכוחות האלה

147
00:15:00,839 --> 00:15:04,270
:הכוח הזה של פרעה שהוא אומר
,אני מאמין בדרך שלי

148
00:15:05,022 --> 00:15:07,521
.הדרך שלי נראית לי נכונה, אני רגוע

149
00:15:08,306 --> 00:15:10,640
.אני רגוע, אני הולך לישון
?אז מה אם משה רבנו אמר

150
00:15:10,913 --> 00:15:16,062
כי פרעה הכופר ככה הוא מתנהג
.אז הוא הולך לישון והוא רגוע

151
00:15:16,308 --> 00:15:18,000
.ובאמצע הלילה הוא קם והכול בלגן

152
00:15:18,489 --> 00:15:22,390
היה עוד מישהו שהלך לישון רגוע
רגע לפני שהבן שלו

153
00:15:23,157 --> 00:15:24,770
,ייתכן וילך להיפטר מן העולם

154
00:15:25,547 --> 00:15:28,917
זה היה אברהם אבינו, שקראנו
.בפרשיות הקודמות

155
00:15:29,736 --> 00:15:36,208
אברהם אבינו מגיע לרגע הזה
,שהקב"ה אומר לו: קח נא את בנך

156
00:15:36,458 --> 00:15:41,080
,את בכורך, את יצחק
.קח אותו, את אשר אהבת, את יצחק

157
00:15:41,242 --> 00:15:42,725
.לך להקריב לי אותו לעולה

158
00:15:43,153 --> 00:15:48,885
?מה עושה אברהם אבינו
.הולך לישון, רגוע. הכול בסדר

159
00:15:49,521 --> 00:15:51,215
?אברהם, אתה הולך לישון
.כן

160
00:15:51,808 --> 00:15:57,826
,"וישכם אברהם בבוקר"
.זאת אומרת שאברהם אבינו הלך לישון

161
00:15:58,429 --> 00:16:00,960
?אברהם אבינו הולך לישון
,כן, אני רגוע

162
00:16:01,666 --> 00:16:05,802
,אני מאמין בדרך הזאת
,אני יודע שהקב"ה - זה מה שהוא רוצה ממני

163
00:16:06,132 --> 00:16:08,027
.זו עבודת השם שלי. אני רגוע

164
00:16:08,694 --> 00:16:13,549
.הקב"ה נתן כוח לכל בן אדם
.השאלה, למה אתה משתמש איתו

165
00:16:13,791 --> 00:16:18,230
,אם אתה עושה אותו לפרעה או לאברהם אבינו
."זה "ויתרוצצו הבנים בקרבה

166
00:16:18,251 --> 00:16:20,706
אנחנו נגיע, בעזרת השם, לפרשיות הללו
,ונדבר על זה

167
00:16:20,731 --> 00:16:23,970
אבל כשאברהם אבינו הולך לישון
,בתור אדם בטוח

168
00:16:24,009 --> 00:16:27,576
,יש לו סיבה לישון בתור אדם בטוח
.פרעה לא

169
00:16:27,870 --> 00:16:30,663
'השאלה היא אם זה "ויכבד ה
,"את ליבו ואת לב עבדיו

170
00:16:30,677 --> 00:16:35,869
זאת אומרת הקב"ה מכביד את ליבו ואומר לו
,לך לישון" ומלטף אותו עד שהוא נרדם"

171
00:16:35,900 --> 00:16:39,549
.הרשע הזה
,אבל אנחנו נגיע לשם ועוד נדבר

172
00:16:39,568 --> 00:16:41,931
...אבל אני עדיין רוצה
כל מה שאנחנו מדברים

173
00:16:41,953 --> 00:16:45,018
זה מוביל אותי ישירות
.לנושא שמעניין רבים מאיתנו

174
00:16:45,553 --> 00:16:50,965
,אנחנו למדים פה על התאומים
,זאת אומרת שגדלים ונוצרים בבטן אחת

175
00:16:51,036 --> 00:16:52,052
.בבטנה של רבקה

176
00:16:52,394 --> 00:16:58,665
אבל יש פה נטייה גנטית שמשפיעה על התאומים
?או יכול להיות שזה עניין של חינוך ילדים

177
00:16:58,686 --> 00:17:05,560
הילדים נולדים ואז לנו בתור הורים
.יש את האחריות לגדל אותם שווים בין שווים

178
00:17:06,304 --> 00:17:08,913
,אם יש לנו אבא צדיק
אז יכול להיות ורוב הסיכוי

179
00:17:08,932 --> 00:17:13,690
.גם כן שהילדים יהיו צדיקים
?זאת אומרת, החינוך קובע או שזה גנטי

180
00:17:13,992 --> 00:17:18,950
אז יש איתנו באולפן שלנו את
הרב דניאל מימון, שהוא מדריך זוגי

181
00:17:19,838 --> 00:17:21,176
.ויועץ חינוכי

182
00:17:21,890 --> 00:17:26,216
,אז אני רוצה לשאול אותך, הרב
?...סביבה גנטית, חינוך ילדים? מה

183
00:17:27,436 --> 00:17:30,660
,לפני שאני אענה לשאלה שלך
קודם כול, היו צריכים להגיד לי שאתה פה

184
00:17:31,266 --> 00:17:33,330
כי עשית לי בלבול גדול
.כשראיתי אותך

185
00:17:34,600 --> 00:17:36,161
.אבל אני אמשיך עם זה תכף

186
00:17:36,794 --> 00:17:37,836
.אני רוצה לקרוא משהו

187
00:17:39,164 --> 00:17:41,100
לקרוא, להשתדל מילה במילה

188
00:17:41,451 --> 00:17:42,448
כדי שלא יהיו טעויות

189
00:17:43,051 --> 00:17:44,990
.וזה ייתן לך תשובה מדויקת לשאלה

190
00:17:46,083 --> 00:17:50,060
הרב הירש מפרש את התורה
והוא כותב דברים שאם הוא לא היה

191
00:17:50,091 --> 00:17:53,705
,כותב אותם בפרשה שלנו
.אף אחד לא היה מעז לכתוב אותם

192
00:17:53,886 --> 00:17:55,850
.אני אשתדל לקרוא מילה במילה
:הוא כותב ככה

193
00:17:56,394 --> 00:18:00,294
חינוכם של נכדי אברהם אבינו"
!היה לקוי". -בום

194
00:18:01,365 --> 00:18:05,280
."חינוכם של נכדי אברהם אבינו היה לקוי"

195
00:18:07,502 --> 00:18:08,440
?למה כל כך לקוי

196
00:18:08,505 --> 00:18:10,844
."כי חינוך אחד ניתן לשניהם"

197
00:18:11,943 --> 00:18:13,851
?ושכחו"- מי שכח"

198
00:18:14,185 --> 00:18:19,088
.יצחק ורבקה
,"ושכחו כלל גדול בחינוך"

199
00:18:19,182 --> 00:18:20,158
?איזה כלל שכחו

200
00:18:20,817 --> 00:18:23,828
."איי איי איי, "חנוך לנער על פי דרכו

201
00:18:24,999 --> 00:18:30,880
,יצחק ורבקה שכחו", אומר הרב הירש"
."חנוך לנער על פי דרכו"

202
00:18:30,913 --> 00:18:32,950
מבהיל לקרוא את הדברים
.אבל זו האמת

203
00:18:34,214 --> 00:18:37,112
:כותב הרב הירש
,יש לחנך את החניך"

204
00:18:37,157 --> 00:18:42,134
לכוון אותו בהתאם לדרכו המיוחדת"
,לו בעתידו

205
00:18:43,857 --> 00:18:50,115
הכוונה חינוכית ההולמת את התכונות"
והנטיות הרדומות בעמקי נשמתו

206
00:18:51,358 --> 00:18:54,677
."וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה"

207
00:18:55,949 --> 00:19:02,556
,שימו לב, "המושיב את יעקב ועשיו", תאומים
המושיב את יעקב ועשיו"

208
00:19:02,932 --> 00:19:08,103
על ספסל לימודים אחד"
ובאותם הרגלי חיים מחנך אותם

209
00:19:09,297 --> 00:19:14,271
ומנסה לחזק אותם כאחד"
,לחיי לימוד ומחשבה זהים

210
00:19:14,821 --> 00:19:19,666
,מובטח לו", תפתחו אוזניים"
."מובטח לו שאת האחד הוא מקלקל"

211
00:19:20,462 --> 00:19:22,480
.אה? זה הרב הירש
.חזק מאוד-

212
00:19:22,540 --> 00:19:25,322
,"מובטח לו שאת האחד הוא מקלקל"
?חס ושלום. -למה

213
00:19:25,334 --> 00:19:27,040
.עכשיו, היי, רגע, זו חידה יש פה

214
00:19:28,224 --> 00:19:37,346
עשיו יצפה ליום שהוא יגדל וישליך"
,מאחורי גבו את הספרים הישנים, לדעתו

215
00:19:37,847 --> 00:19:44,390
ויחד איתם תעודת חיים גדולה"
."שהכיר באופן חד-צדדי

216
00:19:44,630 --> 00:19:46,965
,הכירו לו את זה באופן
,תסתכלו במילים

217
00:19:47,504 --> 00:19:51,350
הכירו לו את זה בדרך שמעצם טבעו"
."הוא סולד ממנה

218
00:19:53,010 --> 00:19:53,724
.איי איי איי

219
00:19:53,761 --> 00:19:57,480
- "אילו העמיקו יצחק ורבקה"
!יצחק ורבקה

220
00:19:57,769 --> 00:20:02,950
אילו העמיקו יצחק ורבקה"
,לחדור לנפשו של עשיו

221
00:20:03,570 --> 00:20:06,300
:אילו הקדימו לשאול את עצמם"

222
00:20:07,920 --> 00:20:12,858
,איך אנחנו יכולים לקחת את האומץ"
- "את הכוח ואת הגמישות

223
00:20:12,864 --> 00:20:17,440
.שהם החוזקות של עשיו
,כוח, אומץ וגמישות - שהם חוזקות

224
00:20:18,138 --> 00:20:22,195
לקחת את זה, אלה כוחות שרדומים"
כעת בנפשו של עשיו

225
00:20:22,259 --> 00:20:28,887
כי אז הגיבור הזה לא היה הופך להיות"
."גיבור ציד אלא גיבור לפני השם

226
00:20:29,525 --> 00:20:31,648
!בום
.זה הרב הירש

227
00:20:31,713 --> 00:20:33,200
.עכשיו תסתכל מה הוא כותב, מסיים
.באמת בום-

228
00:20:34,279 --> 00:20:38,386
יעקב ועשיו, על כל נטיותיהם"
,ותכונותיהם השונות

229
00:20:38,431 --> 00:20:43,340
היו נשארים אחים תאומים"
."ברוחם ובדרך חייהם

230
00:20:44,679 --> 00:20:49,488
.אני פעם לא אהבתי עצי זית
,לא אהבתי עצי זית

231
00:20:50,130 --> 00:20:51,765
.היו נראים לי לא טובים

232
00:20:51,960 --> 00:20:56,532
,הפרי שלהם קשה, מר
.לא הבנתי מה עושים עם הדבר הזה

233
00:20:57,293 --> 00:20:59,949
עד שבא אליי חבר שלי
,ואמר לי: תשמע

234
00:21:01,221 --> 00:21:04,407
."כתוב "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך

235
00:21:04,764 --> 00:21:08,466
,למה דימה דוד המלך, עליו השלום
?את הילדים לשתילי זיתים

236
00:21:08,485 --> 00:21:09,777
.אמרתי לו: באמת אני לא יודע

237
00:21:10,105 --> 00:21:13,274
?למה לא כרם ענבים
?למה לא תמרים

238
00:21:14,450 --> 00:21:17,853
.רימונים יפים, טעימים, מתוקים
?למה על הדבר המר הזה

239
00:21:18,031 --> 00:21:19,540
.תקשיב משהו מדהים

240
00:21:21,102 --> 00:21:23,470
,אמר לי אותו חבר: אני נותן לך משימה

241
00:21:24,872 --> 00:21:28,431
.לך ותחפש שני עצי זית זהים

242
00:21:29,843 --> 00:21:35,043
,אם תמצא שני עצי זית בגזע זהים
,גילית את אמריקה

243
00:21:35,080 --> 00:21:36,772
.אתה מקבל ממני פרס נובל לשלום

244
00:21:36,924 --> 00:21:43,500
,אני איש של משימות. לקחתי מצלמה
.בנבטים יש כרמים של זיתים והלכתי לצלם

245
00:21:44,421 --> 00:21:50,090
.לא מצאתי עץ זית אחד בגזע דומה לשני
.חזרתי אליו, אמרתי לו: אין

246
00:21:50,766 --> 00:21:51,802
.הוא אומר לי: אני יודע שאין

247
00:21:52,464 --> 00:21:58,050
עכשיו תבין למה דוד המלך דימה
את הילדים לשתילי זיתים

248
00:21:58,651 --> 00:22:02,950
,כי אי אפשר להשוות בין ילדים
.למרות שיש נטייה להורים לעשות את זה

249
00:22:02,995 --> 00:22:05,250
,יש את ההורים האלה: כפרה עליו
.זה, אני מת עליו

250
00:22:05,502 --> 00:22:06,934
.זהו
?מותר דבר כזה-

251
00:22:06,971 --> 00:22:09,153
...בוודאי שלא. אנחנו
אני אגיד לך רק משהו קטן-

252
00:22:09,623 --> 00:22:13,436
שאתה יודע, אני הייתי ילד
.כביכול בעייתי כשהייתי קטן

253
00:22:13,463 --> 00:22:14,956
?גם עכשיו, לא
.אני יודע שלא רואים את זה עליי-

254
00:22:15,521 --> 00:22:18,770
אבל לא, אני רק רוצה להגיד
,שהייתי עושה קצת בלגן, קצת רעש וזה

255
00:22:18,829 --> 00:22:21,246
אתה יודע, היו קוראים לי מופרע
.או בלגניסט

256
00:22:21,449 --> 00:22:22,800
.כשהייתי בשקט היו מודדים לי חום

257
00:22:23,527 --> 00:22:24,140
?אתה מבין

258
00:22:24,464 --> 00:22:30,101
,לפעמים בן אדם שהוא ילד
,שאתה יודע, הוא בסך הכול - זה טבעו

259
00:22:30,122 --> 00:22:30,942
...אתה יודע, צריך זה

260
00:22:31,332 --> 00:22:33,174
,פתאום כשהוא בשקט והוא רגוע
,מודדים לו חום

261
00:22:33,192 --> 00:22:34,716
:כאילו עכשיו אומרים לו
,שמע, זה לא בסדר מה שאתה עושה

262
00:22:34,747 --> 00:22:37,281
.אתה... כנראה משהו לא בסדר
.במקום לחזק את הנקודה

263
00:22:37,305 --> 00:22:40,091
,האחריות של ההורים
.היא המקצוע, לדעתי, הכי קשה בעולם

264
00:22:40,136 --> 00:22:45,871
.קודם כול, אנחנו הבנו פה נקודה אחת חשובה
,תשובה לשאלה שלך אם זה גנטי או סביבה

265
00:22:46,382 --> 00:22:50,848
אז בשלב הראשון, אנחנו מבינים קודם כול
.שיש פה משמעות גדולה וכבדה מאוד לסביבה

266
00:22:51,494 --> 00:22:53,550
.להורים יש תפקיד
.צריך אומץ לזה

267
00:22:53,765 --> 00:22:57,266
בוודאי. -צריך אומץ לגדל עשרה ילדים
.ולהגיד: זה ילך לשם וזה ילך לשם

268
00:22:57,281 --> 00:22:57,884
.זה לא פשוט

269
00:22:58,296 --> 00:23:01,217
אבל הרב הירש, הוא לא סתם
,אומר את זה. הוא גדל ברקע

270
00:23:01,584 --> 00:23:05,898
לפני 200 שנה בערך בגרמניה
כששם הייתה התבוללות נוראה

271
00:23:06,282 --> 00:23:12,470
והוא קלט את זה מכורח המציאות שהוא חי בה
,וראה עדרים עדרים של נערים

272
00:23:12,495 --> 00:23:15,041
.של בחורי ישיבה שנפלו
.השם ישמור-

273
00:23:15,707 --> 00:23:18,140
,אנחנו עוד נרחיב ונעמיק
.בעזרת השם, ונדבר

274
00:23:18,152 --> 00:23:21,324
,אגב, זה מזכיר לי סיפור קצר
.איזה סיפור יהודי כזה

275
00:23:21,650 --> 00:23:24,782
איזה אבא אחד לקח את הילד שלו
.והלך לאיזה אדמו"ר

276
00:23:25,426 --> 00:23:29,287
והאבא ככה בלבוש חסידי והבן פחות
ולא היה נעים לו מהאדמו"ר

277
00:23:29,309 --> 00:23:32,990
אז הוא אמר לאדמו"ר: מאוד רציתי
.שהוא יהיה תלמיד חכם

278
00:23:33,387 --> 00:23:34,680
.אז האדמו"ר ענה לו: גם הוא רצה

279
00:23:36,000 --> 00:23:38,692
,בכל אופן, אנחנו רוצים קצת מוזיקה
.שמח, צלילים

280
00:23:38,796 --> 00:23:42,534
יש איתנו את אחד הקולות הגדולים
.במוזיקה החסידית

281
00:23:42,848 --> 00:23:47,153
אני זכיתי לשיר עם רב שלמה כהן
.לפני מספר שבועות

282
00:23:47,738 --> 00:23:51,141
אני חייב לספר לך, אנחנו עלינו ושרנו יחד
,"את "אם אשכחך ירושלים

283
00:23:51,473 --> 00:23:58,421
,אני השתוממתי, אני רואה יהודי יפה
,לבוש חסידי עם זקן, עם פאות

284
00:23:58,657 --> 00:24:01,092
,כיפה גדולה על הראש
,שר כל כך יפה

285
00:24:01,140 --> 00:24:06,152
,כל העולם פרוש לרגליו
ועדיין עם כל כך הרבה ענוותנות וצניעות

286
00:24:06,749 --> 00:24:07,890
...ובלי כל ה

287
00:24:08,499 --> 00:24:10,120
.אז אני השתוממתי באופן אישי

288
00:24:10,474 --> 00:24:12,107
.אני שמח שבאת אלינו
.תודה, תודה-

289
00:24:13,332 --> 00:24:18,253
מה אפשר לשמוע? משהו חסידי ככה
.להביא אלינו לשולחן השבת שלנו

290
00:24:18,290 --> 00:24:20,997
טוב, האמת ששירים חסידיים
בשולחן שבת

291
00:24:21,063 --> 00:24:25,050
.זה... זה עולם
,זה עולם כי אתה מתחיל

292
00:24:25,090 --> 00:24:26,074
...אתה לא יודע איפה אתה

293
00:24:26,530 --> 00:24:28,694
אפילו פה ראיתי את המזמור שהבאת לי

294
00:24:29,201 --> 00:24:31,857
ותראה איזה עובי של ספר
ואני בטוח שאין פה את כל השירים

295
00:24:31,879 --> 00:24:33,131
.כי יש, מן הסתם, יותר שירים

296
00:24:33,213 --> 00:24:36,981
?אבל לאחרונה, מה זה לאחרונה
,לפני שלוש-ארבע שנים

297
00:24:38,815 --> 00:24:43,038
אפשר להגיד גדולה של מלחין
כשהוא מלחין שיר לשבת

298
00:24:43,742 --> 00:24:47,280
זה שנוסף לכל השירים הטובים
שיש בשולחן שבת

299
00:24:47,383 --> 00:24:51,051
,שבן אדם מסוגל להגיד: אוקיי
,בוא לשנות או לשיר של המלחין הזה

300
00:24:51,576 --> 00:24:55,024
,מבחינתי זה הדבר
השיא שמלחין יכול לשאוף אליו

301
00:24:55,559 --> 00:24:58,721
,כי בשולחן שבת אדם, יש לו מסורת
,הוא שר את השירים שלו

302
00:24:58,747 --> 00:25:00,189
הוא שר את המנגינות שלו

303
00:25:00,688 --> 00:25:03,953
ואם בכל זאת המלחין הזה מצליח
להיכנס לשולחן שלו ולקחת את המילים

304
00:25:03,984 --> 00:25:07,453
שהוא שר על מנגינה אחרת
,ומלביש את זה במנגינה אחרת

305
00:25:07,916 --> 00:25:10,380
...אז מבחינתי הוא
.זה השיא-

306
00:25:10,511 --> 00:25:12,571
.זה השיא
.זו סייעתא דשמיא בלתי רגילה-

307
00:25:13,350 --> 00:25:19,850
...לי... אני הייתי שר בבית שלי
,זאת אומרת, מה שאבא שלי היה שר בבית

308
00:25:19,894 --> 00:25:23,617
- זיכרונו לברכה
,"מנוחה ושמחה" של "פרחי מיאמי"

309
00:25:24,353 --> 00:25:27,937
,אבל לפני כמה שנים
,יש זמר אחד בשם פוקס

310
00:25:28,476 --> 00:25:30,052
.לא יודע אם שמעתם עליו
.שמענו הכול בחיים-

311
00:25:30,885 --> 00:25:35,998
"כן, והוא הלחין שיר על "מנוחה ושמחה
ואני כל כך התלהבתי ממנו

312
00:25:36,542 --> 00:25:38,979
כי הוא כל כך פשוט
,והוא כל כך מבטא את המילים

313
00:25:39,317 --> 00:25:41,307
ואני בטוח שאם אני אשיר
,את זה פה פעם אחת

314
00:25:41,512 --> 00:25:43,900
- פעם אחת, לא צריך יותר מזה
.אתם כולכם שרים את זה איתי ביחד

315
00:25:44,019 --> 00:25:45,186
.בוא תנסה אותנו
?בוא ננסה-

316
00:26:10,419 --> 00:26:11,492
.נשמע אתכם

317
00:26:38,878 --> 00:26:45,428
מנוחה ושמחה אור ליהודים

318
00:26:46,476 --> 00:26:51,430
יום שבתון, יום מחמדים

319
00:26:52,302 --> 00:26:58,526
שומריו וזוכריו המה מעידים

320
00:26:59,931 --> 00:27:04,926
כי לשישה כל ברואים ועומדים

321
00:27:05,693 --> 00:27:12,460
מנוחה ושמחה אור ליהודים

322
00:27:13,221 --> 00:27:18,189
יום שבתון, יום מחמדים

323
00:27:19,080 --> 00:27:25,853
שומריו וזוכריו המה מעידים

324
00:27:26,653 --> 00:27:31,510
כי לשישה כל ברואים ועומדים

325
00:27:32,302 --> 00:27:38,643
שמי שמיים ארץ וימים

326
00:27:39,295 --> 00:27:45,168
כל צבא מרום גבוהים ורמים

327
00:27:46,039 --> 00:27:51,486
תנין ואדם וחית ראמים

328
00:27:52,745 --> 00:27:58,218
כי בי-ה ה' צור עולמים

329
00:27:59,500 --> 00:28:05,701
הוא אשר דיבר לעם סגולתו

330
00:28:06,872 --> 00:28:12,232
שמור לקדשו מבואו ועד צאתו

331
00:28:12,833 --> 00:28:19,498
שבת קודש יום חמדתו

332
00:28:20,511 --> 00:28:25,252
כי בו שבת אל מכל מלאכתו

333
00:28:26,454 --> 00:28:32,630
במצוות שבת אל יחליצך

334
00:28:33,293 --> 00:28:39,490
קום קרא אליו יחיש לאמצך

335
00:28:39,933 --> 00:28:46,033
נשמת כל חי וגם נעריצך

336
00:28:46,747 --> 00:28:51,662
אכול בשמחה כי כבר רצך

337
00:28:51,890 --> 00:28:53,533
.חבר'ה, נשמע אתכם

338
00:29:14,729 --> 00:29:16,009
.דוד, תעשה את זה קצת יותר מהר

339
00:29:41,802 --> 00:29:43,272
.יותר מהר, יותר מהר

340
00:29:59,055 --> 00:30:06,273
אכול בשמחה כי כבר רצך

341
00:30:34,419 --> 00:30:39,260
,אוקיי, הרב אייל ישראל שטרנליב
,ידוע שתולדות זה לא רק הצאצאים

342
00:30:39,420 --> 00:30:42,548
,אלא גם המעשים של האדם
.ההמשכיות של האדם

343
00:30:43,102 --> 00:30:44,368
?יש לך איזה סיפור בשבילנו

344
00:30:45,293 --> 00:30:48,120
.יש סיפור מיוחד, קרה לא לפני הרבה שנים

345
00:30:48,195 --> 00:30:49,147
,יש לנו פה את רבי שלמה

346
00:30:49,172 --> 00:30:52,052
- והיה עוד זמר גדול
,רבי שלמה קרליבך

347
00:30:52,197 --> 00:30:54,255
...שהוא מספר
:ככה הוא מספר

348
00:30:55,088 --> 00:30:57,756
אני, הזמינו אותי
,במלחמת יום הכיפורים

349
00:30:58,021 --> 00:31:01,697
,ממש באמצע מלחמה, כבר יש הרוגים

350
00:31:01,742 --> 00:31:05,370
.יש פצועים
.הזמינו אותי לחזק את החיילים

351
00:31:05,740 --> 00:31:11,492
,הגיע מוצאי שבת, מלווה מלכה
,יש שם אלפי חיילים, ניגונים עד לב השמיים

352
00:31:11,617 --> 00:31:16,429
דמעות, חיבוקים, תפילות
,לשוב הביתה בשלום

353
00:31:16,513 --> 00:31:17,704
.על הפצועים, על החברים

354
00:31:18,204 --> 00:31:25,414
,בסוף המפגש ניגשים אליי כמה קצינים
,אחד מהקצינים ממש עם דמעות

355
00:31:25,693 --> 00:31:27,537
,הוא אומר לי: תשמע
.אני חייב לספר לך סיפור

356
00:31:28,170 --> 00:31:33,440
,אני באתי מבית, ממש השומר הצעיר
.חילוני למהדרין מן המהדרין

357
00:31:34,040 --> 00:31:36,890
,לא רק שלא האמנתי באלוקים

358
00:31:37,070 --> 00:31:38,760
,האמנתי באמונה גמורה שאין כזה דבר

359
00:31:38,800 --> 00:31:39,920
,זו המצאה של הדתיים

360
00:31:40,610 --> 00:31:44,530
,שירושלים היא כמו פריז
,שיהודי זה כמו איזה תאילנדי

361
00:31:44,550 --> 00:31:46,860
.ממש עם ככל העמים

362
00:31:47,840 --> 00:31:49,870
,והנה, אני מגיע למלחמה
,מלחמת יום הכיפורים

363
00:31:50,770 --> 00:31:56,450
,ולא פחות ולא יותר
,לידי ממש שמים חייל מה זה דתי

364
00:31:56,810 --> 00:31:59,590
,"לא מפסיק לצעוק "שמע ישראל

365
00:31:59,890 --> 00:32:02,920
!"כל הזמן "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד

366
00:32:02,970 --> 00:32:05,410
,"שמע ישראל"
,"פגזים - "שמע ישראל

367
00:32:05,430 --> 00:32:08,340
,"יורה - "שמע ישראל
."נוחת על הרצפה - "שמע ישראל

368
00:32:09,150 --> 00:32:12,720
,ואני אומר לו: די, יאללה
.שיגעת אותי כבר עם המשפט הזה

369
00:32:12,740 --> 00:32:14,280
.אני לא יכול להילחם ככה בשקט

370
00:32:15,410 --> 00:32:17,800
,הוא אומר לי: תשמע
,אתה תילחם בדרך שלך

371
00:32:18,030 --> 00:32:19,060
.אני אלחם בדרך שלי

372
00:32:20,510 --> 00:32:21,490
.טוב, אני לא יודע מה לעשות

373
00:32:22,410 --> 00:32:24,490
.יש הפוגה ואז מתחדשים הקרבות

374
00:32:25,710 --> 00:32:29,100
,טוב, אני מסתכל ימינה, שמאלה
,אני לא שומע כלום

375
00:32:29,190 --> 00:32:30,930
."אני לא שומע את ה"שמע ישראל
?אני אומר: מה קורה פה

376
00:32:31,640 --> 00:32:32,260
?איפה הוא

377
00:32:33,040 --> 00:32:36,810
,פתאום אני רואה אותו ממש שוכב
.ירו בו

378
00:32:37,670 --> 00:32:41,030
,רואה אותו ממש
,אלו ממש הרגעים האחרונים של החיים שלו

379
00:32:41,110 --> 00:32:42,440
.ממש כבר דם נוזל

380
00:32:43,790 --> 00:32:47,720
ופתאום מאותו רגע אני מתמלא
משום מקום בכזו אהבה אליו

381
00:32:47,740 --> 00:32:49,650
:ואני רץ אליו ואומר לו

382
00:32:50,150 --> 00:32:53,270
,חברי היקר, אחי היקר
.אני הכי אוהב אותך בעולם

383
00:32:54,080 --> 00:32:56,920
?מה אני יכול לעשות בשבילך
.אני רואה שאלו ממש השניות האחרונות שלו

384
00:32:58,170 --> 00:33:00,330
,ואז הוא אומר לי
,ככה המשפט האחרון שלו

385
00:33:01,550 --> 00:33:06,510
הוא אומר: אני מבקש ממך, אני מתחנן
.שאתה תצעק "שמע ישראל" במקומי

386
00:33:09,310 --> 00:33:14,030
הוא אומר: באותו רגע הרגשתי
.שהשמיים נפתחים

387
00:33:14,680 --> 00:33:17,870
,אם לפני זה לא האמנתי באלוקים
,פתאום ראיתי אותו

388
00:33:18,270 --> 00:33:19,620
.ידעתי אותו, שמעתי אותו

389
00:33:20,390 --> 00:33:23,900
,אמרתי לו, ספק אם הוא שמע כבר
:ספק אם לא

390
00:33:24,380 --> 00:33:26,270
,לא רק אני אצעק "שמע ישראל" במקומך

391
00:33:27,500 --> 00:33:30,470
אני והילדים שלי והנכדים שלי
עד סוף כל הדורות

392
00:33:30,680 --> 00:33:32,150
.יצעקו "שמע ישראל" במקומך

393
00:33:32,820 --> 00:33:35,770
באותו רגע הבנתי
,שיהודי זה קודש קודשים

394
00:33:36,190 --> 00:33:38,660
,הבנתי שירושלים היא עיר הבירה שלנו

395
00:33:38,880 --> 00:33:41,560
.הבנתי שיש אלוהים בעולם

396
00:33:42,130 --> 00:33:46,390
:ניגשתי למפקדים שלי, אמרתי
אני חייב לחזור הביתה ל-24 שעות

397
00:33:46,960 --> 00:33:48,320
.לקיים את השבועה שלי

398
00:33:49,350 --> 00:33:51,830
:חזרתי הביתה, אמרתי לילדים שלי

399
00:33:52,970 --> 00:33:57,920
.סליחה, שיקרתי לכם כל השנים האלה
תדעו לכם, אנחנו יהודים

400
00:33:58,240 --> 00:34:00,530
.ויש השם בעולם ואנחנו לא סתם עם

401
00:34:02,730 --> 00:34:05,340
,והנה, אני נמצא פה
זה קרה ממש ביום חמישי האחרון

402
00:34:05,790 --> 00:34:08,390
ואני נמצא פה במוצאי שבת
.ומספר לך את הסיפור הזה

403
00:34:09,800 --> 00:34:13,410
ורבי שלמה סיפר את זה
,והוא אמר: אני, מרוב העוצמה של הסיפור

404
00:34:13,440 --> 00:34:14,590
.לא ידעתי אם הוא אמיתי או לא

405
00:34:14,650 --> 00:34:17,210
אולי חלמתי אותו בלילה
.מרוב שהוא כזה מרגש

406
00:34:17,940 --> 00:34:19,910
.אחרי כמה שנים הוא הופיע באפרת

407
00:34:20,160 --> 00:34:22,010
הוא אומר, ניגש אליו יהודי
,אחרי ההופעה

408
00:34:22,560 --> 00:34:24,740
,הוא אומר לו: תשמע, רבי שלמה
,אתה, במלחמת יום כיפור

409
00:34:24,760 --> 00:34:27,590
אתה זוכר את המלווה מלכה הזה
?שעשית לנו

410
00:34:27,840 --> 00:34:28,880
תדע לך, אני הייתי שם

411
00:34:29,630 --> 00:34:30,520
ואני לא הייתי דתי

412
00:34:31,040 --> 00:34:34,140
ואני הייתי קצין והלכתי ביחד
,עם שאר הקצינים

413
00:34:34,150 --> 00:34:35,100
באנו אליך אחרי ההופעה

414
00:34:35,650 --> 00:34:37,710
.ואותו אחד סיפר לך על ה"שמע ישראל" שלו

415
00:34:38,700 --> 00:34:42,230
באותו רגע ששמעתי את הסיפור הזה שלו
החלטתי לחזור בתשובה

416
00:34:43,380 --> 00:34:46,600
."וגיליתי את ה"שמע ישראל שלי
.ואז ידעתי שהסיפור הזה הוא אמיתי

417
00:34:47,280 --> 00:34:48,600
וזה מסר כל כך עצום

418
00:34:49,130 --> 00:34:52,980
,כי כל יהודי, כל ילד
,כמו שהרב דניאל מקודם הזכיר

419
00:34:53,290 --> 00:34:55,640
.יש לו את ה"שמע ישראל" שלו

420
00:34:56,220 --> 00:34:58,020
כל בן אדם יש לו
,את ה"שמע ישראל" שלו

421
00:34:58,040 --> 00:34:59,150
,"ליעקב את ה"שמע ישראל שלו

422
00:34:59,170 --> 00:35:01,260
אפילו בעשיו היה טמון
.ה"שמע ישראל" שלו

423
00:35:02,240 --> 00:35:07,310
,וזו בעצם המהות שלנו
,לחפש את ה"שמע ישראל" שלי

424
00:35:07,460 --> 00:35:10,730
את ה"שמע ישראל", את הזה שנמצא מולי
,שהוא נראה אחרת לגמרי ממני

425
00:35:10,950 --> 00:35:13,470
.נראה רחוק, נראה בכלל לא קרוב אליי

426
00:35:14,020 --> 00:35:16,380
,"יש בו "שמע ישראל
,"יש בי "שמע ישראל

427
00:35:16,890 --> 00:35:19,550
וברגע שמבינים
שלכל אחד יש את הנקודה שלו

428
00:35:19,950 --> 00:35:21,870
אז אין מה להילחם ואין מה לריב

429
00:35:22,250 --> 00:35:23,700
ואפשר לאהוב אחד את השני

430
00:35:23,930 --> 00:35:26,760
ואפשר לחנך כל אחד
.בדרך המיוחדת שלו

431
00:35:27,050 --> 00:35:28,240
.וואו, חזק וברוך
.וואו, יפה-

432
00:35:28,280 --> 00:35:31,480
כמדומני שקראתי את זה בספר
"עד לב השמיים"

433
00:35:31,570 --> 00:35:35,490
.של רבי שלמה קרליבך
.כן, סיפורי נשמה של רבי שלמה קרליבך-

434
00:35:35,510 --> 00:35:37,450
.יש כמה כרכים
.יפה מאוד. -חזק וברוך-

435
00:35:38,220 --> 00:35:40,570
,הרב אייל ישראל שטרנליב
.תודה רבה לך

436
00:35:42,450 --> 00:35:45,010
?...יעקב חמו, מה
.כן, חבל לנו על הזמן, הזמן קצר-

437
00:35:45,480 --> 00:35:48,220
אני רוצה להתייחס לנקודה
,שהתחילו לדבר על זה

438
00:35:48,240 --> 00:35:49,910
.אבל לא נגעו בה עד הסוף

439
00:35:50,530 --> 00:35:51,480
.דיברנו על הסביבה

440
00:35:52,080 --> 00:35:54,030
הסביבה... גם אם
,החינוך טוב בבית

441
00:35:54,050 --> 00:35:55,690
הסביבה יכולה לקלקל
.את האדם

442
00:35:55,710 --> 00:35:56,780
,לכן באמת חשוב קודם כול

443
00:35:56,890 --> 00:35:57,580
באמת לצופים בבית

444
00:35:57,640 --> 00:36:00,110
שידעו שהחינוך היום באמת הטוב ביותר

445
00:36:00,120 --> 00:36:02,210
.זה חינוך דתי
,שמה יודעים מה זה כיבוד אב ואם

446
00:36:02,230 --> 00:36:02,660
...מה זה זה

447
00:36:03,110 --> 00:36:05,420
,למה? כי הסביבה באמת משפיעה
.הסביבה באמת מקלקלת

448
00:36:05,450 --> 00:36:06,440
.אני גדלתי בשכונת פשע

449
00:36:07,030 --> 00:36:09,240
.אמיתי, שכונת פשע
...לא יודע, אני בשביל לפתוח

450
00:36:09,360 --> 00:36:11,670
,אז הסביבה לא השפיעה עליך רע
.השפיעה עליך טוב

451
00:36:11,700 --> 00:36:14,110
אני בשביל לראות סרט
,לא הייתי פותח טלוויזיה

452
00:36:14,150 --> 00:36:14,900
.הייתי פותח את החלון

453
00:36:14,960 --> 00:36:16,320
.מרדפים, כל מיני דברים

454
00:36:16,740 --> 00:36:19,530
אני, עד היום כשאני חוזר
,לבקר חברים שלי בקריית אתא

455
00:36:19,560 --> 00:36:21,760
,אני לא מתקשר לשאול אותם איפה הם
.אני קופץ אליהם ישר הביתה

456
00:36:21,770 --> 00:36:22,650
.כולם במעצר בית

457
00:36:23,580 --> 00:36:25,650
...ובאמת אחת השא

458
00:36:28,850 --> 00:36:30,820
,תשאיר אותו גם תוכנית הבאה
...הוא עושה טוב זה

459
00:36:31,250 --> 00:36:32,360
.יחשבו ששילמתי לך כסף

460
00:36:34,260 --> 00:36:36,720
אז באמת גם פה בפרשה

461
00:36:36,740 --> 00:36:38,640
,אנחנו רואים שבאמת רבקה אוהבת את יעקב

462
00:36:38,950 --> 00:36:41,630
."נכון? ויצחק - "ויאהב יצחק את עשיו

463
00:36:41,650 --> 00:36:44,320
למה "ויאהב"? אז יש מחלוקת שמה במפרשים

464
00:36:44,420 --> 00:36:46,110
?"מה הכוונה של "ויאהב

465
00:36:46,130 --> 00:36:47,840
כאילו היא אוהבת, אוהבת

466
00:36:47,860 --> 00:36:50,370
אז תרשמו גם יצחק אוהב
."את עשיו. "ויאהב

467
00:36:50,770 --> 00:36:54,930
.יש מחלוקת במפרשים
,הרי ידוע שעשיו היה מתחמן את יצחק

468
00:36:55,660 --> 00:36:58,520
ידוע בזה. ויש מפרשים
שאומרים שהוא באמת היה כל כך תמים

469
00:36:58,560 --> 00:36:59,990
.כי הוא באמת האמין לו

470
00:37:00,290 --> 00:37:01,810
יש מפרשים שאומרים
,שהוא לא האמין לו

471
00:37:02,240 --> 00:37:03,440
אבל יש גם מפרשים שאומרים
.שיצחק האמין לו

472
00:37:03,460 --> 00:37:05,440
ולמה רבקה לא האמינה לעשיו
?ויצחק כן

473
00:37:05,840 --> 00:37:08,230
.אז התירוץ הוא מאוד מאוד פשוט
,יצחק גדל בסביבה

474
00:37:08,520 --> 00:37:09,650
.הוא גדל בבית חרדי

475
00:37:09,960 --> 00:37:11,560
,אבא חרדי - אברהם

476
00:37:12,380 --> 00:37:14,370
,אימא שרה - צדיקים
,אז הוא תמים

477
00:37:14,430 --> 00:37:16,400
.אז עשיו יכול היה לעבוד עליו
?אבל איפה רבקה גדלה

478
00:37:16,720 --> 00:37:18,840
רבקה גדלה בסביבה
,שכולם תחמנים

479
00:37:19,640 --> 00:37:22,530
.לבן ובתואל הארמי

480
00:37:22,550 --> 00:37:24,380
:הם אנשים... אז היא אמרה לעשיו

481
00:37:24,450 --> 00:37:26,940
,שמע, את אבא שלך אתה יכול זה
.אבל אותי אתה לא יכול לחרטט

482
00:37:26,960 --> 00:37:28,720
.אני גדלתי בבית שכל הבלגן שם

483
00:37:28,880 --> 00:37:30,390
.אני גם הייתי מתחמן מאוד את אבא שלי

484
00:37:30,570 --> 00:37:32,280
.אני הייתי מאוד מתחמן אותו
...הייתי אומר לו: אבא, היום

485
00:37:32,940 --> 00:37:34,220
.אתה יודע, הייתי תלמיד מאוד בעייתי

486
00:37:34,330 --> 00:37:36,700
:פעם אחת המורה אומרת
.יש לך עשר שניות לקום ולעזוב את הכיתה

487
00:37:36,880 --> 00:37:38,700
אמרתי לה: המורה, יש לך חמש שניות
.להתחרט על מה שאמרת

488
00:37:39,490 --> 00:37:41,760
...לא, כי באמת

489
00:37:42,560 --> 00:37:45,140
,אני, אגיד לך את האמת
...העניין הזה של

490
00:37:45,420 --> 00:37:48,330
אני, מהר מאוד הבריחו אותי
מהסביבה הזאת

491
00:37:48,510 --> 00:37:51,330
,כדי חס וחלילה לא להתקלקל
.באמת כי ידעו שיש לי פוטנציאל

492
00:37:51,350 --> 00:37:53,530
...פעם אחת אימא שלי באה
באנו לבית ספר וזה

493
00:37:53,590 --> 00:37:56,930
,אז המורה אמרה לאימא שלי: תדעי
.לבן שלך יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול

494
00:37:57,280 --> 00:37:58,970
?אימא שלי: איזה פוטנציאל
.הוציאו לו את זה בניתוח

495
00:37:59,020 --> 00:37:59,950
.פוטנציאל היא אומרת

496
00:38:01,020 --> 00:38:02,020
...אבל באמת

497
00:38:03,310 --> 00:38:04,390
:אז הייתי מתחמן אותו, הייתי אומר לו

498
00:38:04,420 --> 00:38:06,920
אבא, אתה יודע, היום כזה
,יש אסיפת הורים קטנה

499
00:38:06,950 --> 00:38:08,850
.אתה יודע, ככה בבית ספר

500
00:38:08,880 --> 00:38:09,910
:הוא אומר לי
?מה זו אסיפת הורים קטנה

501
00:38:10,050 --> 00:38:12,490
.אמרתי לו: רק אתה והמנהל
.לא משהו... מצומצם

502
00:38:12,780 --> 00:38:14,730
,אבל רק לגבי השירים שדיברנו

503
00:38:14,760 --> 00:38:17,910
...יש פה את השיר הזה ש
,אתה יודע, השיר שקשור לפרשה

504
00:38:17,930 --> 00:38:18,730
."ילדים זה שמחה"

505
00:38:19,240 --> 00:38:22,960
,נכון? "ילדים זה שמחה
ילדים זה ברכה

506
00:38:22,980 --> 00:38:25,840
,כתוב בתורה, אולי בגמרא"
."לכו תשאלו את הרב

507
00:38:26,070 --> 00:38:29,050
,אתה לא יודע איפה זה כתוב
.תבדוק לפני שאתה שר

508
00:38:29,250 --> 00:38:31,390
?מה אתה שולח אותנו לבדוק
.מה, אנחנו עובדים אצלך? עם כל הכבוד

509
00:38:31,870 --> 00:38:34,700
אז באמת, רבותיי, חשוב באמת
.שהסביבה לא תקלקל

510
00:38:34,740 --> 00:38:37,210
,גם אם החינוך חזק
תשלחו אותם לחינוך טוב

511
00:38:37,500 --> 00:38:40,160
,כי החינוך בבית לא תמיד מספיק
.הסביבה יכולה לשנות

512
00:38:40,490 --> 00:38:42,110
.נכון לגמרי, נכון לגמרי

513
00:38:42,800 --> 00:38:45,840
רייב שלימה, אני יודע
.שאתה חצי ספרדי

514
00:38:46,400 --> 00:38:47,450
.לא חצי, שלם

515
00:38:47,670 --> 00:38:49,750
!?ספרדי שלם
.אתה ספרדי?! -כן, כן-

516
00:38:49,870 --> 00:38:51,140
.אתה ספרדי?! -כן

517
00:38:51,160 --> 00:38:53,950
הפתעה. -אבל אני פשוט
.בגיל 17 טבלתי ונהייתי אשכנזי

518
00:38:56,020 --> 00:38:59,500
,אבל... טוב, קודם כול
,למען הגילוי הנאות

519
00:39:00,060 --> 00:39:02,390
אז אימא שלי
מאוד אהבה לשמוע

520
00:39:02,470 --> 00:39:03,840
את השירים שלך
.בתור ילד

521
00:39:04,610 --> 00:39:07,190
,ואימא שלי מבינה מאוד

522
00:39:07,410 --> 00:39:10,820
אבל מאוד מאוד
.במוזיקה מזרחית

523
00:39:11,110 --> 00:39:12,910
,אבל לא מזרחית של היום, אתה יודע

524
00:39:12,930 --> 00:39:15,340
אמרתי לך והיא אמרה לי
.ואמרה לי ואמרתי לך

525
00:39:15,350 --> 00:39:18,520
...לא השטויות האלה, דברים
.פיוטים. -עמוקים, שירת הבקשות-

526
00:39:18,700 --> 00:39:23,340
היא יכלה לשמוע, למשל, זמרים
ששרים את השירים של אום כולתום

527
00:39:23,770 --> 00:39:25,670
או של פריד אל-אטרש
.וכל האלה

528
00:39:26,120 --> 00:39:27,540
...והיא יכלה לשבת
גם הרב עובדיה היה שומע-

529
00:39:27,610 --> 00:39:30,630
את השירים האלה. -נכון, אבל הרב עובדיה
,היה שומע ישירות את אום כולתום

530
00:39:30,820 --> 00:39:31,800
.את המוזיקה, כן

531
00:39:32,530 --> 00:39:36,880
,ו... כן, גם אום כולתום
.גם אום כולתום הוא היה שומע

532
00:39:36,900 --> 00:39:39,060
.עד שהוא ראה את התמונה שלה
.עד שהוא ראה את התמונה והוא הפסיק-

533
00:39:39,080 --> 00:39:41,340
...אבל כל עוד שהוא לא ראה את התמונה

534
00:39:41,780 --> 00:39:45,430
אבל על כל פנים, אני זוכר
שאימא שלי הייתה שומעת

535
00:39:45,650 --> 00:39:48,760
זמרים שמבצעים את אום כולתום וזה

536
00:39:49,640 --> 00:39:52,020
:והייתה אומרת לי
.פה הוא זייף, זה לא נכון

537
00:39:52,450 --> 00:39:53,440
.עליי. -לא

538
00:39:54,810 --> 00:39:57,150
,עכשיו תשמע
.'הוצאת את הפאץ

539
00:39:57,600 --> 00:40:00,440
,ואז אני זוכר שהגיעה הקלטת שלך
.עוד לא היו דיסקים

540
00:40:00,480 --> 00:40:02,390
,אז הגיעה קלטת של יובל טייב
.ילד הפלא

541
00:40:03,000 --> 00:40:06,450
,והיא שמעה את אום כולתום
את השיר שלך

542
00:40:07,020 --> 00:40:10,860
,והיא שמעה ושמעה ושמעה ושמעה
.והיא מאוד ביקורתית בנקודה הזאת

543
00:40:10,890 --> 00:40:14,850
:היא שמעה, היא אומרת לי
כזה זמר מושלם

544
00:40:14,910 --> 00:40:17,740
שעשה את זה בדיוק כמו המקור
.עוד לא שמעתי

545
00:40:20,560 --> 00:40:21,630
קח אותו לשבת

546
00:40:23,310 --> 00:40:24,580
.שיספר את זה לאימא שלך

547
00:40:24,640 --> 00:40:25,360
.קח את זה לשבת

548
00:40:25,450 --> 00:40:30,070
הייתי רוצה אולי לצאת קצת
,מהמסגרת של המוזיקה שלי, אם אפשרי

549
00:40:30,960 --> 00:40:34,020
להתייחס ל... -אילו שירים
...היית שומע אצלו? גם כן של

550
00:40:34,380 --> 00:40:36,730
?של מי? -אום כולתום
.שמעתי רק את אום כולתום-

551
00:40:36,870 --> 00:40:39,040
.היה עוד איזה שיר
.את "אינתא עומרי". -"אינתא עומרי", כן-

552
00:40:39,330 --> 00:40:42,250
עד עכשיו אני זוכר
.איזשהו קטע קטן רק

553
00:40:42,770 --> 00:40:47,610
"...וקבל מטובך עליה"
,או-או, או-או-

554
00:40:47,770 --> 00:40:48,680
.זה חידוש

555
00:40:50,680 --> 00:40:52,970
אלה הדברים שנשארים בתור
.איזו גרסא דינקותא

556
00:40:53,350 --> 00:40:55,550
,אבל הייתי רוצה להתייחס
,אם אפשרי, ברשותך

557
00:40:55,860 --> 00:40:57,740
,למה שהוא אמר
,היהודי הצדיק הזה

558
00:40:57,830 --> 00:40:59,110
.פה בקשר לחינוך של הילדים

559
00:40:59,550 --> 00:41:02,700
.אז... -"אל בעוני הבט", בזמנך החופשי

560
00:41:03,140 --> 00:41:07,830
אז אני רוצה להגיד לכם
משהו ששמעתי לפני כמה זמן

561
00:41:08,300 --> 00:41:11,090
.וזה מלווה אותי
תמיד לפני ראש השנה

562
00:41:11,770 --> 00:41:14,290
.אני נזכר בוורט הזה
?איך אומרים וורט בעברית

563
00:41:14,340 --> 00:41:17,160
.ב... -חידוש
.זה יותר מחידוש-

564
00:41:17,450 --> 00:41:21,520
...זה משהו ש
.ועם זה אני נכנס ליום הדין

565
00:41:21,950 --> 00:41:25,240
ויאהב יצחק את עשיו"
."כי ציד בפיו

566
00:41:25,690 --> 00:41:27,550
.הוא היה צד אותו
?"מה זה "ציד בפיו-

567
00:41:28,250 --> 00:41:30,810
,תחמן אותו. -אז יש פירושים
.תחמן אותו, עשה לו וזה

568
00:41:30,850 --> 00:41:34,650
,אבל הפשט שהיה מביא לו ציד
.היה מביא לו אוכל

569
00:41:35,100 --> 00:41:37,590
?נו, באמת, ככה אתה קונה את יצחק
?מביא לו סטייק

570
00:41:37,680 --> 00:41:38,680
?"מה זה "כי ציד בפיו

571
00:41:39,630 --> 00:41:44,000
,אלא יש גמרא שאומרת שכשהקב"ה
חס ושלום, יש מידת הדין בעולם

572
00:41:44,520 --> 00:41:47,200
,והוא רוצה לעשות חס ושלום שמות

573
00:41:47,720 --> 00:41:50,470
,אז הוא הולך לאברהם
,"אברהם אומר: "ימחו על קדושת שמך

574
00:41:50,490 --> 00:41:51,000
...הולך ל

575
00:41:51,340 --> 00:41:52,410
.עד שהוא מגיע ליצחק

576
00:41:52,640 --> 00:41:54,280
.מגיע ליצחק, מתחיל לדון איתו

577
00:41:54,890 --> 00:41:57,460
...חצי אני, חצי אתה וזה ופה ושם

578
00:41:57,840 --> 00:41:59,080
...בסוף הוא אומר לו: תקשיב

579
00:41:59,400 --> 00:42:01,220
,כשהוא רואה שמידת הדין
,אי אפשר לבטל אותה

580
00:42:01,600 --> 00:42:04,020
,הוא אומר לו: תשמע
גם לי היה בן שקראו לו עשיו

581
00:42:04,070 --> 00:42:07,270
וסבלתי אותו בשקט
וליטפתי אותו ואהבתי אותו

582
00:42:07,650 --> 00:42:08,620
,אז גם אתה, הקב"ה

583
00:42:08,670 --> 00:42:10,950
כשהילדים שלך לא מתנהגים
,מי יודע מה איי איי איי

584
00:42:11,000 --> 00:42:12,330
.תלטף אותם, תאהב אותם

585
00:42:12,620 --> 00:42:15,890
."אז "ויאהב יצחק", "ויאהב יצחק את עשיו

586
00:42:15,940 --> 00:42:18,520
."חזק מאוד. -"כי ציד בפיו
זה הדבר היחידי שיכול היה לטעון

587
00:42:18,550 --> 00:42:20,330
.בפני הקב"ה להמתיק את הדין

588
00:42:20,580 --> 00:42:22,270
."כי ציד בפיו"
.חזק מאוד-

589
00:42:22,830 --> 00:42:24,030
.גם במקומי
.עוד אחד-

590
00:42:26,130 --> 00:42:28,810
.רב שלמה, תן לנו איזה שיר
.תחמם, תחמם אותנו

591
00:42:28,840 --> 00:42:33,640
האמת היא שבגלל
שיש פה מוזיקה מזרחית

592
00:42:33,680 --> 00:42:35,480
אז אני רוצה קצת לחזור לנוסטלגיה

593
00:42:35,920 --> 00:42:37,090
.ששרנו אצל אבא שלי

594
00:42:39,160 --> 00:42:40,920
לא יודע אם יש לך שמה
."את "כי אשמרה שבת

595
00:42:40,940 --> 00:42:41,920
?"כי אשמרה שבת"

596
00:42:42,240 --> 00:42:44,470
?יש לך
.בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה-

597
00:42:44,500 --> 00:42:47,390
,אני לא יליד הארץ
אני יליד ארגנטינה

598
00:42:47,870 --> 00:42:49,920
,ובארגנטינה... -אני גם לא יליד הארץ
.אני יליד יקנעם

599
00:42:50,020 --> 00:42:52,240
.יקנעם, בסדר, זה בגבול

600
00:42:52,560 --> 00:42:54,670
?אבל... יש לך את זה פה
.בבקשה, הנה. -הו, יפה-

601
00:42:55,150 --> 00:42:56,900
אז השיר הזה, אני זוכר אותו
,בתור ילד

602
00:42:56,920 --> 00:42:59,160
היינו שרים את זה
בסעודה שלישית בבית הכנסת

603
00:42:59,310 --> 00:43:00,750
.של החלבים בארגנטינה

604
00:43:00,800 --> 00:43:02,850
?איפה בארגנטינה
.אני חלבי. -בפלורס-

605
00:43:03,170 --> 00:43:03,840
.אה, בפלורס

606
00:43:04,020 --> 00:43:05,190
.היו שמה כמה קהילות

607
00:43:05,220 --> 00:43:07,790
,אני זוכר שעם אבא שלי היינו מגיעים
...סעודה שלישית זה היה

608
00:43:08,240 --> 00:43:12,100
...היו שמה כמה זקנים עוד שהגיעו מ
.ממש חלבים אמיתיים-

609
00:43:12,560 --> 00:43:15,670
?...של הרב צרויה
.לא, הרב צרויה זה באונסה-

610
00:43:16,040 --> 00:43:19,860
...בארגנטינה זה
,כן, ביקרתי שם. -אז שמה היה-

611
00:43:19,940 --> 00:43:22,910
,שמה היה יהודי שכבר נפטר
,יהודי צדיק גדול

612
00:43:23,440 --> 00:43:24,730
...קראו לו

613
00:43:26,090 --> 00:43:27,470
,שכחתי כרגע את השם שלו

614
00:43:27,570 --> 00:43:30,130
אבל הייתה לו קהילה שלו
.והיינו מתפללים שמה

615
00:43:30,150 --> 00:43:32,210
קוואקי זו הקהילה של בני תורה
.באותו אזור

616
00:43:32,230 --> 00:43:35,320
,ממש כאילו, אתה יודע
אצל החלבים, אתה יודע, יש בני תורה

617
00:43:35,340 --> 00:43:36,590
.ויש בעלי בתים. -נכון

618
00:43:36,610 --> 00:43:39,050
.אז היינו שמה
אז היו שם אנשים שהיו מתעקשים

619
00:43:39,080 --> 00:43:41,550
על סעודה שלישית, היו מביאים
,כל טוב ארץ מצרים

620
00:43:41,940 --> 00:43:45,100
,אבל אחרי שהיו גומרים לאכול
הייתה שעה וחצי שהיו חייבים

621
00:43:45,120 --> 00:43:46,520
.לשיר את כל השירים
.איזה כיף-

622
00:43:46,800 --> 00:43:48,700
.וזה הושרש
.איזה כיף-

623
00:43:49,130 --> 00:43:51,920
,אז את השיר הזה
אני זוכר אותו מאז

624
00:43:52,340 --> 00:43:54,880
.וזה מה שנשאר, לצערי הרב

625
00:43:55,230 --> 00:43:58,570
,לשמחתך, אנחנו נחדש לך את המלאי
,בעזרת השם. -רציתי לזכור יותר

626
00:43:58,600 --> 00:43:59,520
...אתה מבין? אבל זה

627
00:43:59,550 --> 00:44:01,150
.נעבוד על זה
.תעבוד על זה, אין בעיה-

628
00:44:01,160 --> 00:44:03,140
.לא קשה לך לזכור

629
00:44:04,160 --> 00:44:06,140
.אז זה שיר שאתם מכירים
."כי אשמרה שבת"-

630
00:44:27,740 --> 00:44:32,030
כי אשמרה שבת אל ישמרני

631
00:44:32,630 --> 00:44:36,990
כי אשמרה שבת אל ישמרני

632
00:44:37,440 --> 00:44:42,090
אות היא לעולמי עד בינו וביני

633
00:44:42,570 --> 00:44:46,830
אות היא לעולמי עד בינו וביני

634
00:44:47,590 --> 00:44:52,200
אסור מצוא חפץ לעשות דרכים

635
00:44:52,650 --> 00:44:57,230
גם מלדבר בו דברי צרכים

636
00:44:57,720 --> 00:45:02,310
דברי סחורה או דברי מלכים

637
00:45:02,780 --> 00:45:07,520
אהגה בתורת אל ותחכמני

638
00:45:07,700 --> 00:45:12,350
אות היא לעולמי עד בינו וביני

639
00:45:12,760 --> 00:45:17,320
אות היא לעולמי עד בינו וביני

640
00:45:17,890 --> 00:45:22,520
בו אמצאה תמיד נוח לנפשי

641
00:45:22,890 --> 00:45:27,430
הנה לדור ראשון נתן קדושי

642
00:45:27,900 --> 00:45:32,610
מופת בתת לחם משנה בשישי

643
00:45:33,050 --> 00:45:37,170
ככה בכל שישי יכפיל מזוני

644
00:45:38,010 --> 00:45:42,400
אות היא לעולמי עד בינו וביני

645
00:45:43,190 --> 00:45:47,180
אות היא לעולמי עד בינו וביני

646
00:45:48,300 --> 00:45:52,760
רשם בדת היום חוק אל סגניו

647
00:45:53,300 --> 00:45:57,850
בו לערוך לחם פנים לפניו

648
00:45:58,060 --> 00:46:03,110
על כן להתענות על פי נבוניו

649
00:46:03,400 --> 00:46:06,780
אסור לבד מיום כיפור עווני

650
00:46:06,840 --> 00:46:08,460
.איפה העוד? בואו נשמע

651
00:46:08,490 --> 00:46:11,000
אות היא לעולמי עד

652
00:46:18,480 --> 00:46:23,010
,הוא יום מכובד הוא
יום תענוגים

653
00:46:23,590 --> 00:46:28,190
לחם ויין טוב, בשר ודגים

654
00:46:28,630 --> 00:46:33,280
השמחים בו הם שמחה משיגים

655
00:46:33,730 --> 00:46:37,830
כי יום שמחות הוא ותשמחני

656
00:46:38,740 --> 00:46:43,180
אות היא לעולמי עד בינו וביני

657
00:46:43,780 --> 00:46:48,210
אות היא לעולמי עד בינו וביני

658
00:46:48,900 --> 00:46:53,650
מחל מלאכה בו סופו להכרית

659
00:46:54,090 --> 00:46:58,390
על כן אכבס בו ליבי בבורית

660
00:46:58,680 --> 00:47:03,450
אתפללה לאל ערבית ושחרית

661
00:47:04,060 --> 00:47:08,510
מוסף וגם מנחה הוא יענני

662
00:47:08,970 --> 00:47:13,810
אות היא לעולמי עד בינו וביני

663
00:47:14,000 --> 00:47:20,120
אות היא לעולמי עד

664
00:47:20,320 --> 00:47:20,950
.תן לי איזה מקאם

665
00:47:21,450 --> 00:47:33,440
בינו וביני

666
00:47:33,930 --> 00:47:37,850
אות היא לעולמי עד בינו וביני

667
00:47:38,510 --> 00:47:43,370
אות היא לעולמי עד בינו וביני

668
00:47:43,540 --> 00:47:48,240
אות היא לעולמי עד בינו וביני

669
00:47:48,940 --> 00:47:57,980
אות היא לעולמי עד בינו וביני

670
00:48:04,340 --> 00:48:06,950
.עבר אלינו הרב מרדכי לוי, ברוך הבא

671
00:48:07,190 --> 00:48:09,490
.ברוכים הנמצאים
.תכף נתבשם מדבריו של הרב-

672
00:48:09,840 --> 00:48:13,250
ואנחנו חוזרים לפרשה
,שהיא מתארת לנו כיצד רבקה

673
00:48:13,290 --> 00:48:15,410
,בחוכמתה הרבה
מחליפה בין האחים

674
00:48:15,870 --> 00:48:19,280
כדי שמי שיקבל את הברכות מהאבא
.יהיה יעקב ולא עשיו

675
00:48:19,660 --> 00:48:21,190
והאמת שלי באופן אישי מפריע

676
00:48:21,200 --> 00:48:25,840
,בכל פעם שאני מגיע לפרשה הזו
איך ייתכן שיצחק לא שם לב

677
00:48:26,120 --> 00:48:27,770
?מי הצדיק ומי הרשע

678
00:48:28,580 --> 00:48:30,740
.הרב אסוס
.ייתכן מאוד שזה בדיוק להפך-

679
00:48:31,660 --> 00:48:34,780
כמו שאמר לנו
,ידידנו הרב שלמה כהן

680
00:48:35,270 --> 00:48:37,930
יצחק, יכול להיות
,שידע מצוין מי זה עשיו

681
00:48:38,390 --> 00:48:39,840
אבל הוא רצה לתת לו כלים

682
00:48:40,150 --> 00:48:41,900
.להתמודד עם הקשיים שלו

683
00:48:42,660 --> 00:48:46,840
,הוא אומר: אתה, יש לך איש ציד
?איש שדה, בשביל מה

684
00:48:47,350 --> 00:48:50,750
וייתן לך אלוקים מטל השמיים"
ומשמני הארץ

685
00:48:50,770 --> 00:48:52,040
."רוב דגן ותירוש"

686
00:48:52,290 --> 00:48:56,410
.תפסיק לצאת לשדה לצוד ציד
.שב כמו יעקב, איש תם יושב אוהלים

687
00:48:56,420 --> 00:48:57,260
.יש לך הכול

688
00:48:58,360 --> 00:49:02,780
יצחק רצה לתת לו את הכלים
.להתמודד עם הקשיים שיש לו

689
00:49:03,530 --> 00:49:08,240
,אבל רבקה אומרת: לא, לא, לא
,אם הוא יקבל גם מטל השמיים ומשמני הארץ

690
00:49:08,570 --> 00:49:10,020
.הוא ייקח אותם גם כן לרעה

691
00:49:10,340 --> 00:49:12,020
.אני רוצה שיעקב אבינו יקבל את זה

692
00:49:12,280 --> 00:49:15,560
,אני רוצה שיעקב, הבן המבריק שלי
הוא יקבל את זה

693
00:49:15,570 --> 00:49:17,080
.והוא ישתמש עם זה רק לדברים טובים

694
00:49:17,550 --> 00:49:19,570
.זה היה בעצם המבט

695
00:49:19,580 --> 00:49:21,570
יכול להיות שיצחק ידע מצוין
.מי זה עשיו

696
00:49:21,820 --> 00:49:22,900
.הוא רצה לתת לו את הכלים

697
00:49:23,180 --> 00:49:25,690
אבל חס וחלילה להגיד
.שהיה פה איזה בלבול

698
00:49:26,140 --> 00:49:28,920
,ודאי שהם ידעו מה שהם עושים
.אבותינו הקדושים

699
00:49:29,100 --> 00:49:34,820
זה היה לתת לו את הכלים להתמודד
.עם החיים שלו המאתגרים של עשיו

700
00:49:35,930 --> 00:49:39,290
ויעקב כמובן קיבל את זה בסוף
בזכות רבקה אימנו

701
00:49:39,300 --> 00:49:42,340
שהיא החליטה שיעקב צריך לקבל
.את הדבר הזה

702
00:49:42,870 --> 00:49:44,860
.יישר כוח
,הרב דניאל מימון

703
00:49:44,930 --> 00:49:47,740
איך באמת אפשר להימנע ממקרה

704
00:49:48,160 --> 00:49:51,210
...שאנחנו רואים שיש פה
זה מקרה קיצוני

705
00:49:52,590 --> 00:49:54,230
בין האחים, התחרות הזאת

706
00:49:54,520 --> 00:49:56,980
.שהם יצרו, בעצם נוצר מקרה קיצוני

707
00:49:57,330 --> 00:50:00,250
?אנחנו יכולים להתגבר
?אפשר לחנך ילדים

708
00:50:00,390 --> 00:50:01,500
?אפשר לשלוט בזה, מה

709
00:50:01,720 --> 00:50:03,820
,בוודאי. אז קודם כול
אנחנו הזכרנו

710
00:50:03,860 --> 00:50:05,910
ודברים נפלאים
,ששמענו כרגע

711
00:50:05,960 --> 00:50:08,390
יצחק אבינו לא ויתר
.על עשיו

712
00:50:08,770 --> 00:50:09,430
.זו הנקודה

713
00:50:09,840 --> 00:50:10,770
הוא לא ויתר על עשיו

714
00:50:10,780 --> 00:50:13,180
למרות שהוא ידע היטב
.מי זה עשיו

715
00:50:14,350 --> 00:50:15,800
.מקודם הסברנו שאסור להשוות

716
00:50:15,880 --> 00:50:18,160
.בחינוך - מסקנה ראשונה: לא משווים
?השאלה למה

717
00:50:18,460 --> 00:50:20,270
למה לא משווים וזה ייתן לך
.תשובה מדויקת

718
00:50:20,890 --> 00:50:23,260
?למה לא משווים
כי כשאומרים בדרך כלל

719
00:50:23,430 --> 00:50:25,600
?שיכור כלוט - מה הכוונה

720
00:50:26,080 --> 00:50:28,880
שהשיכור שאני מדבר עליו
.הוא קטן יותר מלוט

721
00:50:28,900 --> 00:50:31,980
,לוט הוא השיכור הגדול
.והשיכור שאני מביא הוא קטן יותר

722
00:50:32,380 --> 00:50:33,580
.עשיר כקורח

723
00:50:33,650 --> 00:50:34,640
?מה אומרים בעצם

724
00:50:34,810 --> 00:50:38,070
העשיר שאני מביא
.הוא קטן יותר מקורח העשיר הגדול

725
00:50:38,410 --> 00:50:39,820
כשאני משווה בין ילדים

726
00:50:40,790 --> 00:50:42,690
,באופן אוטומט בתפיסה שלי

727
00:50:43,010 --> 00:50:45,740
,הילד שאני משווה אותו
,השוויתי את ראובן לשמעון

728
00:50:46,010 --> 00:50:49,210
אני תופס אצלי בתת-מודע
.את ראובן קטן יותר משמעון

729
00:50:49,670 --> 00:50:51,840
,ואם תפסתי את ראובן קטן יותר משמעון

730
00:50:51,900 --> 00:50:54,230
,קל לי לבקר אותו
,קל לי להעיר לו

731
00:50:54,320 --> 00:50:57,050
,קל לי לרדת עליו
.קל לי לא לראות אותו

732
00:50:57,540 --> 00:51:01,550
לכן אסור להשוות
,כי אתה בעצם תופס אותו כנמוך יותר

733
00:51:01,600 --> 00:51:04,650
,כפחות כישרוני ואז אתה יכול
.חס ושלום, לפגוע בו

734
00:51:05,060 --> 00:51:06,950
.זה גם פוגע בדימוי העצמי של הילד

735
00:51:07,400 --> 00:51:08,810
זה פוגע בדימוי העצמי של הילד

736
00:51:08,850 --> 00:51:11,620
כי הילד בעצם בונה דימוי עצמי
מגיל ינקות

737
00:51:11,910 --> 00:51:13,030
,על ידי הסביבה שלו

738
00:51:13,340 --> 00:51:14,900
.מה שהוא שומע שאומרים עליו

739
00:51:14,930 --> 00:51:17,990
,כשאבא ואימא מדברים כשהוא ישן בחדר
,אנחנו חושבים שהוא ישן

740
00:51:18,350 --> 00:51:21,350
אבל הוא שומע שאנחנו אומרים
.ששמעון הוא גדול והוא יפה

741
00:51:21,840 --> 00:51:23,800
.תשמע סיפור מרתק בקצרה מאוד

742
00:51:24,300 --> 00:51:25,460
אני נמצא בתלמוד תורה

743
00:51:26,750 --> 00:51:28,400
.בשיחת סיכום שבועית עם המנהל

744
00:51:28,890 --> 00:51:31,210
נכנסים פתאום מאחורי הגב שלי
.שני ילדים

745
00:51:31,250 --> 00:51:32,540
,אני מסתכל, רואה קטנים

746
00:51:33,920 --> 00:51:34,710
.'כיתה ב

747
00:51:35,550 --> 00:51:37,100
:אני שומע אחד מהם אומר למנהל

748
00:51:37,440 --> 00:51:41,730
.המנהל, ההסעה ברחה לנו
.אני מבקש שתדאג לנו להסעה

749
00:51:42,390 --> 00:51:46,140
,הסתכלתי שוב פעם אחורה
.אני רואה ילד קטן מדבר

750
00:51:47,540 --> 00:51:49,800
תוך כדי שהמנהל מנסה
,לסדר להם את ההסעה

751
00:51:49,820 --> 00:51:52,280
,שאלתי אותו: תגיד לי
?מי אמר לך שככה צריך לעשות

752
00:51:52,330 --> 00:51:55,780
מאיפה אתה יודע שבזמן הזה
של הבעיה שיש לך

753
00:51:55,990 --> 00:51:57,570
?צריך לפנות למנהל
?למה לא בכית

754
00:51:57,960 --> 00:51:59,820
?למה לא צעקת
?למה פנית למנהל

755
00:52:00,330 --> 00:52:04,280
,אז הוא אמר לי: אני
.אני יודע לחשוב ולמצוא פתרונות

756
00:52:04,460 --> 00:52:07,050
.הסתכלתי עליו, השתוממתי
.כיתה ב', קטן

757
00:52:08,560 --> 00:52:12,010
.תוך כדי זה אני מסתכל על השני
.הוא היה עומד רחוק קצת

758
00:52:12,350 --> 00:52:13,930
?אמרתי לו: ומה אתה אומר

759
00:52:14,240 --> 00:52:14,910
.תקשיב

760
00:52:15,590 --> 00:52:17,170
,"כשאני שואל אותו "ומה אתה אומר

761
00:52:17,200 --> 00:52:19,480
:השני אומר, זה שדיבר, הדובר אומר לי

762
00:52:19,510 --> 00:52:23,570
,הוא, הוא לא יודע לחשוב בכלל
.הוא לא יודע למצוא פתרונות

763
00:52:24,030 --> 00:52:27,050
?אמרתי לו: שו, איך אתה מדבר
?מאיפה אתה יודע

764
00:52:27,070 --> 00:52:28,870
,הוא אומר לי: אני יודע
.זה אח שלי התאום

765
00:52:30,240 --> 00:52:31,510
.נאלמתי דום

766
00:52:31,870 --> 00:52:33,890
:ואז האח השני השקט אומר לי

767
00:52:34,350 --> 00:52:37,350
,כן, הוא יצא לפניי בכמה דקות

768
00:52:37,380 --> 00:52:40,170
בגלל זה הוא יודע
לחשוב יותר טוב ממני

769
00:52:40,500 --> 00:52:42,600
,ואם אתה לא מאמין לי
.תשאל את אבא ואימא

770
00:52:43,040 --> 00:52:45,040
.וואו
זהו, זה דימוי עצמי-

771
00:52:45,200 --> 00:52:48,190
,של אחד ששיבחו אותו
,רוממו אותו והידרו אותו

772
00:52:48,620 --> 00:52:51,900
לאחד שרמזו לו כל הזמן
.שהוא פחות טוב

773
00:52:51,970 --> 00:52:54,370
.לכן הזהירות גדולה מאוד
.מזעזע-

774
00:52:54,490 --> 00:52:55,980
.במשפטים. זה סיפור אמיתי

775
00:52:56,100 --> 00:52:56,870
.מזעזע

776
00:52:57,010 --> 00:52:58,900
,הרב מרדכי לוי
נו, תשמח אותנו

777
00:52:58,940 --> 00:53:00,650
.אחרי הסיפור המזעזע הזה

778
00:53:01,150 --> 00:53:05,770
אז אני רוצה לומר לכם
,באמת משהו שקשור להידברות

779
00:53:05,790 --> 00:53:08,040
,לפעילות, מה סוד ההצלחה של הידברות

780
00:53:08,080 --> 00:53:09,540
,משהו שקשור לפרשה גם

781
00:53:09,590 --> 00:53:12,820
מה שעכשיו הרבנים החשובים דיברו פה
.עם מסר

782
00:53:13,820 --> 00:53:15,440
כתוב שהיה פעם ויכוח

783
00:53:15,570 --> 00:53:16,970
- בין השמש לבין הרוח

784
00:53:16,990 --> 00:53:18,940
,מי יותר חזקה
.מי יותר עוצמתית

785
00:53:18,980 --> 00:53:20,360
,אמרה הרוח: אני רוח

786
00:53:20,380 --> 00:53:22,210
.יכולה להעיף בתים
,כשיש סופות

787
00:53:22,570 --> 00:53:24,940
,השם ישמור ויציל
.שכונות שלמות מתעופפות

788
00:53:24,980 --> 00:53:26,180
.אמרה השמש: מה פתאום

789
00:53:26,190 --> 00:53:29,980
,אני שמש עוצמתית
.יכולה לשרוף יערות שלמים

790
00:53:30,110 --> 00:53:32,040
טוב, התווכחו עד מחר
.מי יותר עוצמתית

791
00:53:32,400 --> 00:53:34,920
והנה רואים אדם הולך
.עם מעיל לגופו

792
00:53:35,380 --> 00:53:37,750
:אומרת הרוח לשמש
בואי נתערב

793
00:53:38,020 --> 00:53:43,250
מי יכולה, מסוגלת ראשונה
.להעיף את המעיל מהאדם הזה

794
00:53:43,820 --> 00:53:44,930
.אומרת השמש: מקובל עליי

795
00:53:44,950 --> 00:53:46,660
אומרת הרוח: אני רוצה אבל
.להתחיל תחילה

796
00:53:46,880 --> 00:53:48,420
.אמרה: בבקשה, קדימה

797
00:53:48,610 --> 00:53:52,270
והנה הרוח... אומנם אנחנו שרים
,"הרוח נושבת קרירה"

798
00:53:52,310 --> 00:53:54,250
אבל פה זו הייתה רוח חזקה מאוד

799
00:53:54,640 --> 00:53:55,940
.והמעיל התחיל להתעופף

800
00:53:55,970 --> 00:53:58,050
?עוד שנייה, איך אומרים
.המעיל חלף עם הרוח

801
00:53:58,250 --> 00:53:59,410
,הבן אדם רואה אוי ואבוי

802
00:53:59,600 --> 00:54:00,630
,אבל לא איבד את העשתונות

803
00:54:01,150 --> 00:54:04,410
.החזיק את שולי המעיל
הרוח לא מרפה, עוד יותר עוצמתית

804
00:54:04,460 --> 00:54:05,730
.אז הוא כפתר את הכפתור

805
00:54:05,860 --> 00:54:07,970
הרוח עוד יותר עוצמתית
.אז הוא שילב ידיים

806
00:54:08,300 --> 00:54:10,910
,ככל שהרוח הייתה עוצמתית יותר
,כך הוא נצמד עוד יותר

807
00:54:11,030 --> 00:54:12,530
.נשכב על הרצפה ולא זז

808
00:54:12,820 --> 00:54:15,930
,אמרה השמש לרוח: רוח, רוח
.מספיק עשית רוח

809
00:54:16,230 --> 00:54:17,710
.תני לי קצת, לשמש, לעבוד

810
00:54:18,130 --> 00:54:19,790
,הוציאה השמש קצת קרניים חמות

811
00:54:20,080 --> 00:54:21,810
,הבן אדם קם, רואה מזג אוויר נורמאלי

812
00:54:21,910 --> 00:54:22,690
.התחיל ללכת

813
00:54:23,070 --> 00:54:26,150
,השמש עוד קרניים חמות ככה

814
00:54:26,910 --> 00:54:29,040
,הסיר את הכפתור
.ממשיך ללכת

815
00:54:29,120 --> 00:54:30,110
,השמש לא מרפה

816
00:54:30,210 --> 00:54:32,110
.מכה ככה, ממש חום

817
00:54:32,760 --> 00:54:33,700
.מפשיל שרוולים

818
00:54:33,980 --> 00:54:35,120
.השמש לא מרפה

819
00:54:35,200 --> 00:54:37,520
.עוד חום, כולו אגלי זיעה
.לא מסוגל

820
00:54:37,820 --> 00:54:40,420
,פושט את מעילו
.משליך אותו והולך ללא מעיל

821
00:54:40,970 --> 00:54:44,030
:אמרה השמש לרוח
.רוח, רוח, שימי לב

822
00:54:44,220 --> 00:54:48,400
,עם רוח עוצמתית שכמותך
,לא רק שלא הצלחת להסיר את מעילו

823
00:54:48,610 --> 00:54:50,610
.בגללך הוא התכרבל עוד יותר בתוכו

824
00:54:50,910 --> 00:54:52,610
,אבל עם שמש חמה שכמותי

825
00:54:52,820 --> 00:54:54,670
.לא הייתי זקוקה להסיר את מעילו

826
00:54:54,750 --> 00:54:58,350
,מרוב חום שהקרנתי עליו
הוא מעצמו פשט את מעילו

827
00:54:58,440 --> 00:54:59,790
.והגעתי למה שרציתי

828
00:55:00,080 --> 00:55:03,830
.זה מה שעשה למעשה יצחק עם עשיו

829
00:55:03,840 --> 00:55:06,660
,הוא ידע שעשיו, כמו שפה אמרו
,שעשיו הוא באמת רשע

830
00:55:06,680 --> 00:55:07,580
,הוא לא בדרך הנכונה

831
00:55:07,880 --> 00:55:10,550
אבל זו לא חוכמה רק להצליף בו
:ולהגיד לו

832
00:55:10,590 --> 00:55:12,210
.אתה אפס, אתה לא שווה כלום

833
00:55:12,330 --> 00:55:14,790
.שיטת הרוח רק יוצרת אנטגוניזם

834
00:55:14,860 --> 00:55:17,120
אפשר לנסות את זה בבית
,כלפי האישה לפעמים

835
00:55:17,200 --> 00:55:18,120
.אישה כלפי בעלה

836
00:55:18,310 --> 00:55:21,820
,אנחנו בדור, הורים וילדים
,צריכים רק את שיטת השמש

837
00:55:21,860 --> 00:55:24,270
.להרעיף, לקבל את האדם כמו שהוא

838
00:55:24,280 --> 00:55:26,740
,אנחנו בהידברות אוהבים את כולם
.לא משנה איך אתה

839
00:55:27,000 --> 00:55:30,560
,תהיה עם כיפה שחורה, כיפה סרוגה
,כיפה שקופה או תחת כיפת השמיים

840
00:55:30,920 --> 00:55:33,710
.אתה יהודי, אוהבים, מחבקים אותך בחום

841
00:55:33,960 --> 00:55:35,980
...ואני יכול להעיד, באחת השבתות

842
00:55:36,020 --> 00:55:39,190
אנחנו, ברוך השם, רבני הידברות
יוצאים בכל שבת כמעט

843
00:55:39,220 --> 00:55:42,010
.לכל מיני קהילות בארץ
,אגב, זה גם ללא תשלום

844
00:55:42,240 --> 00:55:43,420
מביאים רב מהידברות

845
00:55:43,680 --> 00:55:45,970
וגבאי בתי כנסת מארחים אותנו

846
00:55:45,980 --> 00:55:48,020
,וממש שמחה גדולה

847
00:55:48,050 --> 00:55:49,780
.הקהל נהנה, אנחנו נהנים

848
00:55:49,830 --> 00:55:51,790
,נותנים שם הרצאות, דרשות, שיחות

849
00:55:52,180 --> 00:55:55,490
,שאלות ותשובות
.ממש סמינר יפהפה

850
00:55:55,690 --> 00:55:58,920
,אז באחת השבתות
אחד הרבנים היה באור יהודה

851
00:55:58,970 --> 00:56:01,470
.אז בערב יש הרבה חבר'ה צעירים
.באו הרבה חבר'ה צעירים

852
00:56:01,900 --> 00:56:03,460
.אז שם הוא דיבר על מעלת השבת

853
00:56:03,590 --> 00:56:05,860
,היה שם אחד, בחור מהחבר'ה

854
00:56:06,290 --> 00:56:08,570
,שבסוף ההרצאה בא לרב ובכה

855
00:56:08,660 --> 00:56:11,420
,אמר לו: תשמע
.אני לא חוזר הביתה עם מכונית

856
00:56:11,440 --> 00:56:13,250
.הוא בא עם המכונית לחבר שלו

857
00:56:13,270 --> 00:56:15,520
הוא אומר: אני הולך עכשיו הביתה
,שעה ברגל

858
00:56:15,540 --> 00:56:16,890
.אני החלטתי לשמור שבת

859
00:56:17,170 --> 00:56:19,220
,הרב מאוד התרגש
?אמר לו: מה גרם לך

860
00:56:19,240 --> 00:56:21,310
הוא אמר: תשמע, עד עכשיו
הייתי כל פעם שומע

861
00:56:21,630 --> 00:56:24,630
,שאומרים: איזה רשע אני
איזה עונש אני אקבל

862
00:56:24,650 --> 00:56:27,180
,על זה שאני מחלל שבת, אני גוי
.רק את הדברים הנגטיבים

863
00:56:27,550 --> 00:56:31,720
הוא אומר: אתה פעם ראשונה באת
,ומנפת איזו עוצמה יש לשבת

864
00:56:31,820 --> 00:56:34,470
,כמה טוב מי ששומר שבת
איזה עונג זה

865
00:56:34,510 --> 00:56:38,010
כי לקראת שבת לכו ונלכה
כי היא מקור הברכה

866
00:56:38,140 --> 00:56:39,630
וזה אור היהדות האמיתי

867
00:56:39,820 --> 00:56:42,630
להנגיש ולהראות
את הדברים היפים, החיוביים

868
00:56:42,890 --> 00:56:45,580
וככה, ברוך השם, עם ישראל
.מתחבר ליהדות

869
00:56:45,630 --> 00:56:47,720
.נהדר, מרתק, מקסים

870
00:56:47,790 --> 00:56:48,930
,מצידי לשבת איתכם עוד שעות

871
00:56:48,940 --> 00:56:50,680
ואפשר לעשות את זה גם כן
,בסיום התוכנית

872
00:56:51,050 --> 00:56:53,200
אבל עדיין התוכנית הגיעה לסיומה

873
00:56:53,500 --> 00:56:56,880
.ואני רוצה לעשות מין סיכום קטן כזה

874
00:56:57,170 --> 00:56:58,760
אנחנו קראנו בפרשה הזאת

875
00:56:58,780 --> 00:57:00,660
שעשיו שומע שהוא מפסיד
את הברכות

876
00:57:01,000 --> 00:57:02,150
:וכתוב שהוא צועק

877
00:57:02,180 --> 00:57:03,800
,"ויצעק צעקה גדולה"
.ככה כתוב

878
00:57:04,030 --> 00:57:06,220
,ומעניין כי ממש באותה פרשה

879
00:57:06,260 --> 00:57:07,420
,כמה פסוקים קודם לכן

880
00:57:07,640 --> 00:57:09,360
."היה כתוב: "וייבז עשיו את הבכורה

881
00:57:09,760 --> 00:57:10,520
?אז מה קורה פה

882
00:57:10,740 --> 00:57:13,700
או שהוא בז לבכורה
או שהוא כאוב על שלא קיבל אותה

883
00:57:14,190 --> 00:57:15,180
.או שלא אכפת לו בכלל

884
00:57:16,100 --> 00:57:18,280
אז תראו אילו דברים יפים
.נלמדים ממה שהולך כאן

885
00:57:18,320 --> 00:57:22,720
בתחילת הפרשה הסיטואציה הייתה
,שהוא בדיוק חזר מן השדה עייף מן הציד

886
00:57:22,770 --> 00:57:24,290
.ככה כתוב
?"ומה זה "עייף מן הציד

887
00:57:24,390 --> 00:57:26,490
חז"ל אומרים שרצח בן אדם

888
00:57:27,010 --> 00:57:30,630
לכן הראש שלו היה עסוק ברציחה
.ולא היה אכפת לו מן הבכורה

889
00:57:31,010 --> 00:57:34,880
לעומת זאת, מאוחר יותר בפרשה
,הוא היה עסוק במצוות כיבוד אב

890
00:57:35,270 --> 00:57:39,590
,להכין ליצחק מאכלים
וממילא הרוחניות מתעוררת

891
00:57:39,650 --> 00:57:42,000
כשעושים דברים טובים ועושים מצוות

892
00:57:42,340 --> 00:57:47,900
,וכשאתה מתעסק במצווה
.אתה ממילא עסוק במצווה הבאה

893
00:57:48,280 --> 00:57:52,360
כמו שאומרים, מצווה גוררת מצווה
.ולהפך - עבירה גוררת עבירה

894
00:57:52,720 --> 00:57:56,800
אז אדם צריך תמיד לשאוף להיות
במשבצת הנכונה, החיובית והטובה

895
00:57:57,110 --> 00:58:00,520
שתביא אותו בתגובת שרשרת
למקום טוב נוסף

896
00:58:00,540 --> 00:58:03,140
וכן הלאה וכן הלאה
.ולא חלילה הפוך

897
00:58:03,210 --> 00:58:06,090
אני רוצה להודות לרב אליהו אסוס
,על הפנינים לשולחן השבת

898
00:58:06,480 --> 00:58:09,240
,לרב דניאל מימון
,לרב אייל ישראל שטרנליב

899
00:58:09,420 --> 00:58:10,800
,לזמר רב שלמה כהן

900
00:58:11,010 --> 00:58:13,200
,לסטנדאפיסט יעקב חמו
,שהיה איתנו

901
00:58:13,490 --> 00:58:14,850
.ולרב מרדכי לוי

902
00:58:14,940 --> 00:58:17,610
כמו שאמרנו, מי שרוצה להזמין
,את הרב ואת רבני הידברות

903
00:58:17,980 --> 00:58:19,260
.מוזמן לצלצל להידברות

904
00:58:19,670 --> 00:58:22,300
- אני מודה לתזמורת המדהימה שלנו
:להקת הבית

905
00:58:22,310 --> 00:58:25,420
,דוד ביתן, דן עטר
.חובב הילל, רפי אבידני

906
00:58:25,440 --> 00:58:27,110
.מגיע להם מחיאות כפיים בהחלט

907
00:58:29,790 --> 00:58:31,970
,ספיישל פרי", תכף אנחנו נעוט על זה"

908
00:58:32,810 --> 00:58:36,600
הפירות המדהימים, המעוצבים והמושלמים
.שהיו על השולחן הזה. תודה רבה לכם

909
00:58:36,880 --> 00:58:38,110
רשת "טיב" על הפיצוחים

910
00:58:39,110 --> 00:58:41,580
ולכם בבית, תודה רבה
,שאתם איתנו מדי שבוע

911
00:58:41,800 --> 00:58:42,440
.אני אוהב אתכם

912
00:58:42,480 --> 00:58:45,770
.תודה רבה על התגובות שאתם שולחים אלינו
.ממש מחמם לנו את הלב

913
00:58:46,130 --> 00:58:49,880
,בעזרת השם בשבוע הבא באותה שעה
.באותו מקום, פרשת ויצא

914
00:58:50,250 --> 00:58:51,600
.שבת שמחה ומבורכת

915
00:58:51,650 --> 00:58:57,590
אבל... אנחנו לא ניפרד
.לפני שנתבשם שוב משירתו של רב שלמה

916
00:58:57,620 --> 00:58:58,450
?מה אנחנו שרים

917
00:59:00,060 --> 00:59:02,940
."אני חושב ש"אם אשכחך
מה שעשינו בדואט. -כן, שעשינו בדואט-

918
00:59:03,190 --> 00:59:04,540
.לפני כמה שבועות
,"אם אשכחך ירושלים"-

919
00:59:04,580 --> 00:59:06,510
.האחת והיחידה - ירושלים עיר הקודש שלנו

920
00:59:08,830 --> 00:59:22,090
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

921
00:59:22,980 --> 00:59:37,050
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

922
00:59:37,360 --> 00:59:50,280
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי

923
00:59:51,270 --> 01:00:04,500
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי

924
01:00:05,100 --> 01:00:18,260
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

925
01:00:19,420 --> 01:00:32,480
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

926
01:00:33,510 --> 01:00:46,700
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי

927
01:00:47,310 --> 01:01:00,610
תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי

928
01:01:01,480 --> 01:01:14,670
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי

929
01:01:15,640 --> 01:01:26,890
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי