הרב גואל אלקריף

אין עוד מלבדו - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה כסף קביל עפרון על מערת המכפלה ומה הפסיד בגלל זה? למה יש הרבה מעוכבי שידוכים בזמן הזה? מעשה נפלא על בחור רווק מבוגר שמצא את זיווגו?