ערוץ הידברות

עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת חיי שרה

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב משה יעקב, הרב מרדכי לוי, הזמר ישי לפידות והסטנדאפיסט יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:03:15,399 --> 00:03:17,141
!יובל טייב, רבותיי
.תודה רבה, תודה רבה- 

2
00:03:17,160 --> 00:03:17,822
.שלום לכם

3
00:03:17,960 --> 00:03:21,525
:תודה ללהקת הבית שלנו על הפתיחה הנעימה
,דוד ביתן על הקלידים

4
00:03:21,791 --> 00:03:24,167
,דן עטר - גיטרה
חובב הילל על הדרבוקה

5
00:03:24,200 --> 00:03:25,607
,ורפי אבידני - בגלמה

6
00:03:25,621 --> 00:03:26,809
.מגיע להם מחיאות כפיים

7
00:03:28,538 --> 00:03:29,929
.עוד נחזור אליכם, בעזרת השם

8
00:03:30,154 --> 00:03:32,784
,והשבת הזאת, בעזרת השם
.אנחנו בפרשת חיי שרה

9
00:03:33,220 --> 00:03:34,538
הפרשה מגלה לנו

10
00:03:34,581 --> 00:03:36,837
.ששרה נפטרה בגיל 127 שנים

11
00:03:37,198 --> 00:03:39,820
:יפה, אבל הכתוב משתמש בלשון מוזרה

12
00:03:40,062 --> 00:03:42,269
,"מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים"

13
00:03:42,270 --> 00:03:44,003
."ולא פשוט כותב "מאה עשרים ושבע

14
00:03:44,870 --> 00:03:49,034
:והנה, מפרש לנו רש"י משהו נפלא ואומר
.בת מאה - כמו בת עשרים

15
00:03:49,537 --> 00:03:50,115
?מה הכוונה

16
00:03:50,649 --> 00:03:54,046
,לזקנה יש מעלות: יישוב הדעת
.ניסיון חיים וחוכמה

17
00:03:54,419 --> 00:03:57,960
,לעומת זאת, יש מעלות גם לנעורים
.כמו מרץ, התלהבות וזריזות

18
00:03:58,503 --> 00:04:01,324
מרמזת לנו התורה שבשרה היו
:שני סוגי המעלות

19
00:04:01,475 --> 00:04:03,806
.גם של הזקנה וגם של הנעורים

20
00:04:04,341 --> 00:04:07,654
אז היום נדבר לא מעט
,על שרה אמנו ועל פטירתה

21
00:04:07,666 --> 00:04:12,197
נדבר גם על המקום המקודש
שאותו קונה אברהם עבור קבורתה

22
00:04:12,384 --> 00:04:14,835
.ועל השידוך המיוחד בין יצחק לרבקה

23
00:04:15,213 --> 00:04:18,660
איתנו, כרגיל, רב התוכנית
,הרב אליהו אסוס - מרבני הידברות

24
00:04:19,135 --> 00:04:22,271
הרב משה יעקב - שהיה
,מראשוני הנכנסים למערת המכפלה

25
00:04:22,325 --> 00:04:25,736
,האומן ישי לפידות
הרב אייל ישראל שטרנליב

26
00:04:26,033 --> 00:04:27,914
.והסטנדאפיסט יעקב חמו

27
00:04:29,326 --> 00:04:31,231
.שבת שלום לכולכם, ברוכים הבאים

28
00:04:31,383 --> 00:04:36,273
בפרשה הקודמת למדנו על עקידת יצחק
והנה, השבת הזאת אנחנו למדים

29
00:04:36,296 --> 00:04:38,260
.על פטירתה של שרה אימנו

30
00:04:38,692 --> 00:04:41,030
?יש קשר בין הדברים, הרב אסוס
.ודאי- 

31
00:04:41,416 --> 00:04:45,051
,ודאי שיש קשר בין עקידת יצחק

32
00:04:45,085 --> 00:04:47,474
.שהייתה בפרשה הקודמת, לבין פטירת שרה

33
00:04:47,980 --> 00:04:49,596
:כתוב לנו מפורש במדרש

34
00:04:50,226 --> 00:04:53,295
?למה נסמכה פרשת העקידה למיתת שרה

35
00:04:53,356 --> 00:04:57,486
.לומר לך שבגלל בשורת העקידה נפטרה שרה

36
00:04:57,633 --> 00:05:02,692
זאת אומרת, השטן הראה לה את עקידת יצחק
,והיא, מרוב צער ששוחטים את הבן היחיד

37
00:05:02,718 --> 00:05:07,200
,המובחר שלה
.אז מרוב צער פרחה נשמתה ונפטרה

38
00:05:07,244 --> 00:05:09,652
,כשהיינו ילדים בגן
,סליחה שאני עוצר את הרב

39
00:05:09,668 --> 00:05:11,744
אז הגננת סיפרה לנו - אני זוכר
,את זה עד עכשיו

40
00:05:12,318 --> 00:05:14,056
,שהוא בא אליה, מלאך המוות
:והוא אמר לה

41
00:05:14,122 --> 00:05:18,364
 - יצחק בנך עלה לעולה ונעקד למוות
.כמעט

42
00:05:19,360 --> 00:05:22,893
,"אבל לפני שהוא הספיק להגיד את ה"כמעט
.זה היה התרגיל שלו - אז בעצם פרחה נשמתה

43
00:05:22,924 --> 00:05:26,864
,יפה מאוד. כמעט, כתוב לנו ברש"י
.כמעט שלא נשחט - ופרחה נשמתה

44
00:05:27,469 --> 00:05:30,950
מאוד מעניין שזה ניסיון שהיא לא יכלה
לעמוד בו כי זה לא היה באמת ניסיון

45
00:05:31,061 --> 00:05:32,060
.כי באמת הוא לא נשחט

46
00:05:32,757 --> 00:05:36,003
.אז פרחה נשמתה ומתה
.אז ודאי שיש קשר בין הדברים. זה ברור

47
00:05:36,505 --> 00:05:39,176
:עכשיו, אם תשאל אותי שאלה פשוטה מאוד

48
00:05:39,742 --> 00:05:44,119
איך זה מסתדר עם העניין
?שימיו של אדם קצובים לו

49
00:05:45,108 --> 00:05:50,009
.הרי יש זמן שהקב"ה קצב
.לכל אדם שנולד, יש לו זמן להיפטר מן העולם

50
00:05:50,571 --> 00:05:54,718
אם לפעמים במשך החיים מוסיפים לו חיים
על איזשהו דבר גדול

51
00:05:54,741 --> 00:05:57,758
או, חס וחלילה, לא עלינו
,ולא על אף אחד מישראל

52
00:05:57,779 --> 00:06:00,880
,יש אדם שמקצרים ימיו
.אבל יש זמן קצוב

53
00:06:01,317 --> 00:06:04,673
?מה זה להגיד שהכול קרה בגלל עקידת יצחק

54
00:06:05,496 --> 00:06:08,464
בשביל לענות על השאלה הזאת
אז אנחנו צריכים לדעת

55
00:06:08,485 --> 00:06:10,415
שהתורה היא מלשון הוראה

56
00:06:11,012 --> 00:06:14,878
וכל סיפור בתורה זה הוראות בשבילנו
.איך אנחנו צריכים להתנהג

57
00:06:15,451 --> 00:06:19,750
.אז כמובן שיש מסר בדבר הזה
ונתחיל היום, לשם שינוי, מהמסר

58
00:06:19,850 --> 00:06:20,760
.ונבין את התשובה

59
00:06:21,947 --> 00:06:24,150
,קורה הרבה שנכנסים, לא עלינו,
לבתי אבלים

60
00:06:25,201 --> 00:06:33,082
.ושם קורה המקרה הזה שלא מבינים מה קרה
.ואדם, לא עלינו, נפטר מאיזושהי מחלה, קרה

61
00:06:33,900 --> 00:06:38,183
,ואז תמיד יש את המנחמים האלה שמציקים

62
00:06:38,624 --> 00:06:41,752
,פוגשים את זה הרבה: רגע
?לא נסעתם לגרמניה לפני כן

63
00:06:43,233 --> 00:06:46,780
?לא בדקתם
?למה לא התייעצתם עם ד"ר פלוני

64
00:06:47,557 --> 00:06:50,948
.איך שנקרא, זורים מלח על הפצעים
,פתאום כולם מבינים ברפואה

65
00:06:51,077 --> 00:06:53,340
?כולם נותנים עצות: למה לא עשיתם אז

66
00:06:54,680 --> 00:07:00,520
.אז כלל הברזל הוא שהכול בידי שמיים
.הכול בידי שמיים

67
00:07:01,190 --> 00:07:03,500
?אז מה? אז לא נלך לרופאים
.ודאי שכן

68
00:07:03,685 --> 00:07:08,400
"יש ערוץ שנקרא "ללכת לעשות השתדלות
,ואחרי שזה קרה

69
00:07:09,256 --> 00:07:11,740
,אחרי שעשינו את ההשתדלות המינימאלית
,מה שצריך לעשות

70
00:07:12,083 --> 00:07:15,020
 - קרה מה שקרה
צריך לדעת שהכול בידי שמיים

71
00:07:15,334 --> 00:07:16,696
.ואת זה אסור לשכוח

72
00:07:17,219 --> 00:07:21,110
זה כל כך חזק צריך להיות אצלנו
,שאפילו במעשה האדם

73
00:07:21,449 --> 00:07:26,690
,אם אדם, חס וחלילה, גרם לי נזק
.אני צריך לדעת שזה גם הכול בידי שמיים

74
00:07:27,088 --> 00:07:29,850
- גם מה שהאדם האחר עשה לי
זה גם בידי שמיים

75
00:07:30,124 --> 00:07:31,816
.ויש לזה ראיות מכל התורה כולה

76
00:07:32,081 --> 00:07:36,520
כשיעקב אבינו אומר לבנים שלו
כשהם חוזרים מיוסף הצדיק

77
00:07:36,905 --> 00:07:40,460
,ואז יוסף ביקש מהם להביא את בנימין
הם לא יודעים שזה יוסף הצדיק

78
00:07:40,915 --> 00:07:44,565
והם חוזרים לאבא: אבא, אין אוכל
.אלא אם כן שולחים את בנימין

79
00:07:44,889 --> 00:07:49,438
?מה אומר להם יעקב
?"למה הריעותם לומר לאיש עוד לנו אח"

80
00:07:49,822 --> 00:07:51,687
למה אתם באים ואומרים לו
?שיש לכם אח קטן

81
00:07:51,707 --> 00:07:52,520
?למה דיברתם

82
00:07:53,354 --> 00:07:54,909
:אומר המדרש משפט מפחיד

83
00:07:56,560 --> 00:08:01,646
לא אמר יעקב אבינו מעולם
.דבר הבל - חוץ מזה

84
00:08:03,781 --> 00:08:06,080
?"מה זאת אומרת "למה הריעותם
אחרי שזה קרה

85
00:08:06,191 --> 00:08:06,980
.זה מן השמיים

86
00:08:07,455 --> 00:08:11,486
,אומר המדרש: אני ממליך את הבן שלך למלך
?"ואתה אומר "למה הריעותם

87
00:08:12,466 --> 00:08:13,370
.הכול מן השמיים

88
00:08:14,015 --> 00:08:15,090
.סיפור קצר מאוד

89
00:08:15,720 --> 00:08:20,089
,היה הרב מיכאל פיינשטיין בבני ברק
,הייתה לו בת שהייתה חולה בקצרת

90
00:08:21,080 --> 00:08:26,480
,הייתה אסטמה חזקה מאוד
.היא הייתה ממש נחנקת עד פיקוח נפש ממש

91
00:08:26,895 --> 00:08:30,167
.כל הבית היה מפוזר במשאפים
.היא הייתה חיה על משאפים

92
00:08:30,380 --> 00:08:35,662
,במטבח משאף, בסלון משאף, בחדר שינה
.בתיק שלה - בכל מקום היה משאף

93
00:08:36,876 --> 00:08:41,110
בפעם האחרונה שהיא קיבלה את ההתקפה שלה
,אז כולם מחפשים משאף

94
00:08:41,229 --> 00:08:42,429
?איפה המשאף
!המשאף! המשאף

95
00:08:42,452 --> 00:08:43,230
לא מוצאים משאף

96
00:08:44,372 --> 00:08:45,820
.וככה היא הלכה לעולמה

97
00:08:46,624 --> 00:08:51,592
חמש דקות אחרי שקבעו את המוות
.מצאו שלושה משאפים על המיטה שלה

98
00:08:53,377 --> 00:08:55,810
:הרב מיכאל פיינשטיין אמר
,זה מראה לי דבר אחד

99
00:08:56,604 --> 00:09:01,547
.כשהקב"ה רוצה - זה מה שיהיה
.אין לנו שום אפשרות אחרת

100
00:09:01,945 --> 00:09:03,949
:אבל צריך לדעת שאלה שני ערוצים שונים

101
00:09:04,321 --> 00:09:06,540
,יש את מה שאני צריך לעשות בחיים שלי
,את ההשתדלות שלי

102
00:09:06,638 --> 00:09:09,880
.זה ודאי שאני צריך לעשות
.אבל לדעת בסופו של דבר שהכול בידי שמיים

103
00:09:10,273 --> 00:09:15,164
.אצל שרה אימנו זה ודאי אותו דבר
,יודע השם ימי תמימים

104
00:09:15,311 --> 00:09:21,381
והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה"
,ושבע שנים" וזה קשור לעקידת יצחק

105
00:09:21,654 --> 00:09:26,204
אבל תדע לך, שני חיי שרה
.זה השנים שהיא הייתה צריכה לחיות

106
00:09:26,554 --> 00:09:31,506
אה, איך זה קרה? מה היה הטריגר להביא
,את זה, לעשות את זה - זה עקידת יצחק

107
00:09:31,709 --> 00:09:34,401
.אבל שני חיי שרה
.אלו השנים שלה, שלא נתבלבל

108
00:09:34,435 --> 00:09:38,152
.הרב, כמה אור אתה מכניס לבתים
.אתה קראת את התגובות לפני התוכנית

109
00:09:38,178 --> 00:09:40,161
.נפלא
.כמה אור אתה מכניס לבתים-

110
00:09:40,255 --> 00:09:41,166
.אשריך
.מחמם את הלב-

111
00:09:42,080 --> 00:09:45,301
שרה אימנו זוכה להיפטר מן העולם
בגיל 127 שנים

112
00:09:45,326 --> 00:09:46,846
.בקרית ארבע, הלוא היא חברון

113
00:09:47,375 --> 00:09:51,761
בהמשך הפרשה מספרת שאברהם אבינו
קונה במיטב כספו את מערת המכפלה

114
00:09:52,025 --> 00:09:53,344
.שתהווה אחוזת קבר

115
00:09:53,674 --> 00:09:58,909
אני רוצה להציג כעת את מי שמערת המכפלה
.קרובה לליבו אולי יותר מכל אדם אחר

116
00:09:59,656 --> 00:10:03,143
.הרב משה יעקב, אחרי אלפיים שנים
.שלום. -שלום לך, שלום וברכה-

117
00:10:03,531 --> 00:10:07,666
אחרי אלפיים שנים
הראשון שנכנס או מהראשונים שנכנסו

118
00:10:07,676 --> 00:10:09,609
.למערת המכפלה זה היה כבודו
.כן- 

119
00:10:09,635 --> 00:10:13,313
.שתף אותנו בהרגשה
כמובן שאני כבר 38 שנה-

120
00:10:13,367 --> 00:10:17,159
כבר חי את הנושא הזה
.ואני מאוד שמח להתארח פה

121
00:10:18,062 --> 00:10:21,200
,אני גם מרצה בכל הארץ בנושא הזה
,גם בחוץ לארץ

122
00:10:22,202 --> 00:10:25,370
ואין ספק שאני פתחתי בעצם צוהר מדהים

123
00:10:26,483 --> 00:10:30,737
.שבעצם היה שוכב בגלות אלפיים שנה

124
00:10:32,035 --> 00:10:33,752
...וכשזכינו להגיע אל ארץ ישראל

125
00:10:33,960 --> 00:10:35,369
,זה לפני 38 שנה

126
00:10:35,434 --> 00:10:38,540
,תארו לכם מה זה
,הרב מרדכי אליהו, זיכרונו לברכה

127
00:10:38,604 --> 00:10:41,867
,ביקש ממני אישית, כשלמדנו אז בישיבה

128
00:10:42,440 --> 00:10:47,560
למצוא איזשהו פתרון כדי להיכנס
לעומק המערה כדי להוכיח לכל העולם

129
00:10:48,216 --> 00:10:49,535
.שזוהי מערת המכפלה

130
00:10:49,570 --> 00:10:53,242
,ולצערנו, ארכיאולוגים יהודים
,גם מאמינים, טענו: מה פתאום

131
00:10:53,270 --> 00:10:58,431
זו לא מערת המכפלה, זה נמצא על ההר ממול
.וזה בעצם מסגד מוסלמי

132
00:10:58,468 --> 00:11:03,155
.והמוסלמים טוענים שזה משהו בכלל מוסלמי
.תכף נראה שאלו שתי מערכות שונות לגמרי

133
00:11:03,847 --> 00:11:10,801
יש פה מקום מיסטי רוחני סודי ביותר
עלי אדמות שנמצא בעומק מערת המכפלה

134
00:11:10,833 --> 00:11:12,212
.ונקרא סודו של עולם

135
00:11:13,131 --> 00:11:17,110
,אבותינו, וזה יוסף ומתתיהו
כולם בעצם הסתירו את המקום הזה

136
00:11:18,081 --> 00:11:21,617
.והיה אסור לפרסם
.ומי שהעז לפרסם, זה היה גזר דין מוות

137
00:11:22,983 --> 00:11:27,453
רבי ישמעאל כהן גדול ורבי עקיבא
,ורבי שמעון בר יוחאי כשירדו לפרדס

138
00:11:28,066 --> 00:11:32,236
,גיליתי במשך המחקר, במשך שנים
שזה מקום כל כך נסתר

139
00:11:33,397 --> 00:11:38,815
שכל מה שמסופר בגמרא ובזוהר הקדוש
,שנכנסו לפרדס, שזה בעצם משהו רוחני

140
00:11:38,820 --> 00:11:41,705
.זה בעצם משוה גשמי בצורה מדהימה

141
00:11:42,552 --> 00:11:46,640
,עם כל הממצאים הארכיאולוגיים שמצאנו שם
,ואלה ממצאים מדהימים שעוד לא פרסמנו

142
00:11:46,657 --> 00:11:51,586
,רק חלק קטן מהם
,שזה כתב עברי קדום שנקרא כתב חנוך

143
00:11:52,154 --> 00:11:53,828
,כתב המלאך מטט, שר הפנים

144
00:11:54,388 --> 00:11:57,012
,זה כתב עיניים, שהרב כדורי תרגם לנו את זה

145
00:11:57,566 --> 00:12:00,493
ורבי ברוך שפירא, המקובל האלוקי
,שהיה החברותא של הסטייפלר

146
00:12:01,268 --> 00:12:04,782
וגילינו פה משהו מדהים
.שאני מתעסק בזה כל חיי

147
00:12:05,098 --> 00:12:08,240
,ואני אומר לכם עוד פעם, שוב
הדבר הזה הוא כל כך עמוק

148
00:12:08,298 --> 00:12:12,890
שהוא בעצם מוביל אותנו לכל התעלומה
,של הידע של העם העברי הקדום

149
00:12:12,934 --> 00:12:14,040
.שזה נסתר מאיתנו

150
00:12:14,792 --> 00:12:18,360
אנחנו עכשיו נמצאים ברובד הזה
של עולם העשייה בחיים שלנו הרגילים

151
00:12:18,382 --> 00:12:23,703
ובעצם מי שרוצה להיכנס פנימה
,לתוך העולם הנסתר של התנאים

152
00:12:24,080 --> 00:12:28,690
- של הנביאים, של אבותינו,
,מעשה מרכבה, מעשה בראשית

153
00:12:28,755 --> 00:12:33,670
.כל העולם הזה בעצם נעלם מאיתנו
והגיע הזמן, לפי דעתי, דרך המערה

154
00:12:34,257 --> 00:12:39,010
לפתוח צוהר מדהים לכולם
,ולראות באמת שאנחנו העם הנבחר

155
00:12:39,453 --> 00:12:41,525
.אנחנו בעצם תיקון האדם הראשון
.אנחנו עוד נשמע-

156
00:12:41,756 --> 00:12:45,984
?מה עוצר את זה? מה עוצר... למה
.מה שעוצר את זה זה בדיוק האולפן הזה-

157
00:12:47,026 --> 00:12:50,180
.אז הכול פתוח, הרב, הכול פתוח
.זו הנקודה שלנו פה-

158
00:12:50,680 --> 00:12:53,510
,עד עכשיו אני משקיע 38 שנה במחקר

159
00:12:53,527 --> 00:12:56,025
.עכשיו אני כותב 15 ספרים על זה
,עשינו סרטים, הכול

160
00:12:56,706 --> 00:13:00,794
אבל אני בעצם מרגיש שאני רק עם עצמי
כי אני בעצם רוצה להגיע לנקודה

161
00:13:01,053 --> 00:13:05,391
של ההבנה ב-100 אחוז שכל מה
.שאני בעצם אומר - זה הכול אמת

162
00:13:05,740 --> 00:13:10,230
אנחנו עוד נלמד על זה ונקרא על זה
.ונשמע, בעזרת השם, גם על הספרים

163
00:13:10,546 --> 00:13:14,446
אני רוצה קצת למתק את האווירה
.וקצת להכניס צלילים של שבת

164
00:13:14,464 --> 00:13:18,341
.יושב איתנו האיש והשמחה - ישי לפידות
.שלום-

165
00:13:18,364 --> 00:13:20,459
.קודם כול, אני נרגש להיות כאן בתוכנית
.אני מאוד-

166
00:13:20,608 --> 00:13:22,490
.וברכות, אני פעם ראשונה מתארח אצלך

167
00:13:23,414 --> 00:13:28,563
,ודבר שני, ריגש אותי מאוד הרב שדיבר
,כמובן שגם הרב דיבר על עניין שרה

168
00:13:28,600 --> 00:13:31,313
כל הרש"י הזה של תחילת הפרשה
,הוא רש"י מאוד מעניין

169
00:13:32,421 --> 00:13:35,982
שכל העניינים ששרה הייתה נקייה כבת שנתיים

170
00:13:36,015 --> 00:13:37,381
ויפה כבת 20

171
00:13:37,393 --> 00:13:40,124
.'ומושלמת ועם בגרות של כבת 100 וכו

172
00:13:40,626 --> 00:13:42,263
...אבל הסיפור הזה, תשמע, יצא לנו

173
00:13:42,282 --> 00:13:44,671
...אני חושב שגם לך יצא להופיע בחגים קצת

174
00:13:44,708 --> 00:13:47,767
.כן כן, בוודאי, בוודאי
.על זה חשבתי האמת

175
00:13:47,780 --> 00:13:51,945
אמרתי: אם הייתי יודע
,שאני היהודי הראשון שעומד בפתח המערה

176
00:13:51,976 --> 00:13:53,781
.אני חושב שהייתי מתמוטט
.זה מדהים-

177
00:13:53,802 --> 00:13:56,650
.לא הייתי מחזיק
אני... כל מה שאתה צריך מאיתנו- 

178
00:13:56,679 --> 00:14:01,399
לעזור כדי להפיץ את הבשורה הגדולה
...והאמיתית, אני חושב שכל ידידינו כאן

179
00:14:01,428 --> 00:14:05,660
אני מאוד אשמח. גם כל נשמה של כל יהודי
.בעצם צמאה לדעת. -וקשורה לשמה

180
00:14:05,957 --> 00:14:07,843
?מאיפה היא תעבור? לאן היא תלך

181
00:14:07,941 --> 00:14:11,640
זה נושא שלפי דעתי סתום ובלום
.מכל עם ישראל

182
00:14:11,748 --> 00:14:16,050
,ודיברתי עם מקובלים ועם רבנים
.זה נושא שטרם בעצם נחשף

183
00:14:16,362 --> 00:14:18,671
.נהנינו לראות באמת את הסוד של זה

184
00:14:18,718 --> 00:14:20,009
.אני גם הופעתי במערה של עזה

185
00:14:20,686 --> 00:14:23,693
דרך אגב, אתם יודעים מה רואים
?בקצה המנהרה של עזה

186
00:14:24,062 --> 00:14:24,546
.גולני

187
00:14:26,431 --> 00:14:28,148
!ישי לפידות, תנו לו מחיאות כפיים

188
00:14:30,751 --> 00:14:32,171
?מה אתה שר לנו
,אני חושב... אני אסביר

189
00:14:32,228 --> 00:14:36,702
למרות שיש היום הרבה מאוד שירים חדשים
,ושירים מרגשים ומיטב האומנים עובדים

190
00:14:36,723 --> 00:14:40,819
ביניהם גם אני, עובדים ומנסים להלחין
,עוד שירים וליצור עוד מוזיקה

191
00:14:41,580 --> 00:14:46,591
יש לפעמים איזה מנגינות אלמותיות
.שהולכות איתנו מגיל אפס

192
00:14:46,686 --> 00:14:52,197
אני חושב ששתי מנגינות שאליי
,תמיד מצליחות להיכנס

193
00:14:52,216 --> 00:14:55,434
גם אם שרנו אותן עשרות ומאות
,ואלפי פעמים

194
00:14:55,697 --> 00:15:00,602
,"זה ניגון ה"לכה דודי" הרגיל של "לכה דודי
מה שאנחנו שרים בבית הכנסת

195
00:15:00,630 --> 00:15:04,132
.בכל הקהילות. -ובישיבות
.בישיבות פחות שרים את ה"לכה דודי" הזה-

196
00:15:04,175 --> 00:15:07,650
.ליטאים. -ליטאים פחות
אגב, יש מצב שאני האשכנזי היחידי על הסט

197
00:15:07,687 --> 00:15:09,642
?או שרק נדמה לי
...לא רציתי לדבר על זה -

198
00:15:09,672 --> 00:15:12,483
גם אתה. -אנחנו חברותא.
.אתה כן אשכנזי-

199
00:15:12,628 --> 00:15:16,046
,אני רק רוצה להגיד משהו
,אם כבר אפרופו דיברת על אשכנזים וספרדים

200
00:15:16,304 --> 00:15:18,860
אם תשים לב, תמיד ספרדים הם שמחים אובר

201
00:15:19,525 --> 00:15:21,402
.ועצובים אובר
?כאילו, אין להם אמצע, נכון

202
00:15:21,447 --> 00:15:23,455
?האשכנזים או הספרדים
.לא, הספרדים. -הספרדים כן-

203
00:15:23,473 --> 00:15:26,292
.האשכנזים... -לגמרי
.האשכנזים הם קצת שמחים... -טוטאליים-

204
00:15:26,327 --> 00:15:28,885
.למה? -המרוקאים טוטאליים
,תמיד תשים לב בהלוויות של ספרדים-

205
00:15:28,936 --> 00:15:31,625
?תמיד הם צועקים: איך הלך? איך? איך הלך

206
00:15:31,648 --> 00:15:33,779
למה? כי תמיד הוא משאיר
.עיקולים, חובות וזה

207
00:15:33,970 --> 00:15:36,314
:תמיד איזה מישהו פתאום יצעק
!קח אותי במקומו

208
00:15:36,429 --> 00:15:37,488
...לא רוצים

209
00:15:37,720 --> 00:15:41,728
,עכשיו, גם האשכנזים הם עצובים
?אבל הם טרודים תוך כדי שהם עצובים, נכון

210
00:15:41,769 --> 00:15:46,097
הם תמיד כזה: וואה, וואה, איך אנחנו
?נחלק עכשיו שבע דירות לשלושה ילדים

211
00:15:46,111 --> 00:15:47,510
...זו קצת בעיה, זה לא

212
00:15:48,630 --> 00:15:51,174
אז קודם כול, אני נשוי למרוקאית
.אז כבר מצבי טוב

213
00:15:51,285 --> 00:15:53,170
?איך הלך? איך
.איך הלך-

214
00:15:53,239 --> 00:15:54,798
.ואני מאוד מכבד את העדה

215
00:15:55,763 --> 00:15:59,600
.מהפחד. -ממש נשמע גזעני הדבר הזה

216
00:15:59,625 --> 00:16:01,274
."ממש מכבד את העדה"

217
00:16:01,451 --> 00:16:04,743
אומרים שהספרדי אומר
,להתראות" 60 פעם ונשאר"

218
00:16:05,120 --> 00:16:06,740
.והאשכנזי לא אומר "שלום" והולך

219
00:16:07,246 --> 00:16:09,350
:משהו דומה, אבל השתנו כולם היום

220
00:16:09,389 --> 00:16:11,406
.גם הספרדים כבר נהיו חצי אשכנזים
.האמת נכון-

221
00:16:11,428 --> 00:16:14,339
והאשכנזים כבר אוכלים חריף
.יותר מכל התימנים

222
00:16:14,353 --> 00:16:18,846
,תמיד, אתה יודע, במימונה
,שים לב איך מרוקאים עושים מימונה

223
00:16:18,866 --> 00:16:21,562
...דרבוקות, לללל
.מופלטות באוויר, יריות

224
00:16:21,869 --> 00:16:23,080
?איך אשכנזים חוגגים מימונה

225
00:16:23,562 --> 00:16:24,946
?שלוימל'ה. -מה
.תביא את המטאטא-

226
00:16:25,654 --> 00:16:26,522
.תביא את המגב

227
00:16:26,721 --> 00:16:28,794
...מוכנים? שלוש, ארבע ו
!שקט

228
00:16:30,460 --> 00:16:33,687
.ישי, תשיר לנו
,אז אני אומר, אני רק משלים את המשפט-

229
00:16:33,713 --> 00:16:38,230
ש"שלום עליכם", המנגינה הידועה
,ושמקובלת בכל העולם היהודי

230
00:16:39,430 --> 00:16:42,400
,אני חושב שעד היום
,כולנו מכירים אותה, כולנו גדלנו עליה

231
00:16:42,470 --> 00:16:44,647
.דתיים, חילונים, מסורתיים

232
00:16:45,057 --> 00:16:47,137
בכל העולם כשאני שר את השיר הזה
.כולם מכירים אותו

233
00:16:47,945 --> 00:16:50,480
,זו איזושהי מנגינה
.אני אפילו לא יודע למי היא מיוחסת

234
00:16:50,944 --> 00:16:53,734
אולי ל... לא, אני לא יודע
.למי היא מיוחסת, האמת

235
00:16:54,257 --> 00:16:57,157
והיא משהו שמצליח לגעת
לכולם בלב

236
00:16:57,217 --> 00:17:02,099
אז אין כמו לפתוח את ערב השבת הזה
."עם "שלום עליכם

237
00:17:02,290 --> 00:17:03,504
.מאסטרו דוד, בבקשה

238
00:17:17,168 --> 00:17:28,842
שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון

239
00:17:30,704 --> 00:17:41,742
ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא

240
00:17:43,906 --> 00:17:55,520
שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון

241
00:17:57,184 --> 00:18:07,361
ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא

242
00:18:07,703 --> 00:18:09,291
."מוזמנים לעזור, "ברכוני

243
00:18:09,635 --> 00:18:21,810
ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון

244
00:18:23,006 --> 00:18:33,976
ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא

245
00:18:35,345 --> 00:18:47,254
בצאתכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון

246
00:18:49,198 --> 00:18:59,816
ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא

247
00:19:02,464 --> 00:19:13,529
צאתכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון

248
00:19:15,520 --> 00:19:32,653
ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא

249
00:19:33,711 --> 00:19:34,480
.תודה

250
00:19:35,356 --> 00:19:38,033
.מקהלה נפלאה יש פה
.מקסים, מקסים, מקסים, מקסים-

251
00:19:38,257 --> 00:19:41,972
ישי לפידות, אני אגיד לך, בכל פעם
.שאני מתרועע איתך באירועים זה משהו מדהים

252
00:19:42,265 --> 00:19:45,687
,לא משנה על איזה סוג קהל אנחנו נופלים
:זה פשוט מדהים

253
00:19:45,785 --> 00:19:48,189
!ישי תופס את המיקרופון וכולם רוקדים

254
00:19:48,222 --> 00:19:50,105
...כאילו, אנשים לא יושבים, הם פשוט

255
00:19:50,840 --> 00:19:53,697
לא, כי אצלך כולם יושבים בשקט
.אז זה בסדר כאילו

256
00:19:54,382 --> 00:19:55,717
.אבל תודה
.על לא דבר-

257
00:19:56,630 --> 00:20:00,060
.יש לך תוכנית משלך
.אתה בעצם עכשיו המראיין הופך מרואיין

258
00:20:01,000 --> 00:20:04,370
קצת. קודם כול, יש לי תוכנית קבועה
."בימי שישי ברדיו "קול חי

259
00:20:04,450 --> 00:20:07,390
"זה נקרא "אישי בשישי
.וזה כבר 22 שנה

260
00:20:07,630 --> 00:20:09,030
.וואו. -22 שנה בקביעות

261
00:20:09,410 --> 00:20:11,310
,אנשים לא יודעים
,אתה קצת מכיר את זה היום

262
00:20:11,330 --> 00:20:13,370
,בטח כולכם
.לפחות חברי הפאנל הקבועים

263
00:20:13,860 --> 00:20:15,730
אנשים לא יודעים
,שכשיש לך תוכנית ביום שישי

264
00:20:15,760 --> 00:20:18,000
או לחילופין טור בעיתון
,ביום ראשון או בשבת

265
00:20:18,020 --> 00:20:20,790
,סיפר לי ידידי אמיר
.יש לו טור באחד העיתונים

266
00:20:21,290 --> 00:20:24,810
אנשים לא יודעים
.שיש יומיים בשבוע שהם סגורים לך

267
00:20:24,850 --> 00:20:27,230
...זאת אומרת, חמישי-שישי אצלי
,למרות שאני מתעסק בעוד דברים

268
00:20:27,250 --> 00:20:28,910
,כמו שאתה רואה
,'אני גם כאן וכו

269
00:20:29,490 --> 00:20:31,330
.הראש שלך כולו בתוכנית של מחר

270
00:20:31,380 --> 00:20:32,780
,שומעים אותך אנשים
.יש אחריות

271
00:20:32,790 --> 00:20:35,090
ככל שהרייטינג יותר גדול
זה יותר אחריות

272
00:20:35,100 --> 00:20:39,770
ואתה יותר רוצה להיות נכון
ומכוון מטרה ולקהל לדבר

273
00:20:40,030 --> 00:20:42,710
,ודברים נכונים
.כמה החיים והמוות ביד הלשון

274
00:20:43,230 --> 00:20:45,700
וזו תוכנית קבועה ביום שישי
.שהיא פובליציסטית

275
00:20:45,720 --> 00:20:48,220
אני מדבר על מה שקרה
.'בימי השבוע וכו

276
00:20:48,800 --> 00:20:51,660
.ולא חסר על מה לדבר
...לא חסר. אנחנו יהודים-

277
00:20:51,810 --> 00:20:53,510
.אם יהיה חסר אנחנו נאבד עצמנו
.יהודים בארץ ישראל-

278
00:20:53,800 --> 00:20:54,660
.יהודים בארץ ישראל

279
00:20:55,200 --> 00:20:58,490
ותוכנית שנייה היא תוכנית
,דווקא דומה מאוד לתוכנית שלך

280
00:20:58,670 --> 00:21:01,580
רק במקום הפאנל המכובד הזה
.יושבים כאן ילדים

281
00:21:01,800 --> 00:21:03,360
איזה יופי. -אנחנו מדברים
.על כל נושאי השבוע

282
00:21:03,380 --> 00:21:04,930
,אם מדברים על הקורבנות
:אני שואל את הילד

283
00:21:04,960 --> 00:21:07,440
מה אתה מוכן להקריב
?כדי שהמורה יאהב אותך

284
00:21:07,500 --> 00:21:09,960
מה אתה מוכן להקריב
?כדי שאבא יחייך

285
00:21:09,960 --> 00:21:12,360
מה אתה מוכן להקריב
.'כדי שלאח שלך יהיה טוב וכו

286
00:21:12,800 --> 00:21:15,080
.מאוד מעניין
."זה נקרא "חמישה בעקבות פרשה

287
00:21:15,100 --> 00:21:17,000
,זה אני ועוד ילדים
,ועוד ארבעה ילדים

288
00:21:17,020 --> 00:21:22,900
שבעצם בעקבות הפרשה ונושאי האקטואליה
.לכל דבר שלנו בחיי היום יום

289
00:21:23,320 --> 00:21:26,750
.מעניין מאוד לראות את הראש של הילדים
.לפעמים מתלמידיי יותר מכולם

290
00:21:26,800 --> 00:21:28,310
.אתה יכול לשמוע רבנים ידועי שם

291
00:21:28,690 --> 00:21:31,340
לפעמים לילד קטן יש יציאה כזאת
,שהוא אומר לך

292
00:21:31,650 --> 00:21:32,970
.בוא'נה, הוא הפך לי את כל הראש

293
00:21:33,590 --> 00:21:35,980
.הפך לי את כל הראש
.התמימות. -התמימות, הטוהר-

294
00:21:37,790 --> 00:21:40,320
.זה מדהים. אלה הדברים
.מקסים, מקסים-

295
00:21:40,390 --> 00:21:43,690
.ילדים, הדבר הכי טהור בעולם

296
00:21:44,570 --> 00:21:46,860
אני רוצה... -אבל הכי מעצבן
זה עם ילדים קטנים

297
00:21:47,450 --> 00:21:49,460
שאתה מתקשר לחבר שלך
.והבן שלו הקטן עונה

298
00:21:49,490 --> 00:21:51,190
לא יודע אם יצא לך
...להתעסק עם הדבר הזה

299
00:21:51,400 --> 00:21:53,210
.זו שיחה שלא מתקדמת בחיים
?אתה מכיר את זה

300
00:21:53,330 --> 00:21:55,850
?שלום, אפשר לדבר עם יוסי
?הלו-

301
00:21:56,050 --> 00:21:56,800
:איך בהתחלה אתה מבסוט

302
00:21:56,830 --> 00:21:58,400
?היי, מה קורה, מתוק
?אפשר בבקשה לדבר עם יוסי

303
00:21:58,740 --> 00:21:59,460
?הלו

304
00:21:59,660 --> 00:22:00,520
?מה קורה? אפשר בבקשה לדבר עם יוסי

305
00:22:00,530 --> 00:22:01,840
?ואז הוא מתחיל: מי זה

306
00:22:02,430 --> 00:22:03,840
...זה יעקב, אפשר בבקשה לדבר
?מי זה-

307
00:22:04,330 --> 00:22:05,680
?נו, מה קורה
:אפשר בבקשה... ואז הוא מתחיל

308
00:22:05,920 --> 00:22:07,530
.אה אה אה... ומנתק לך
?איזה מעצבן זה

309
00:22:09,950 --> 00:22:13,880
,הרב אייל ישראל שטרנליב
יש לך איזה סיפור מתוק

310
00:22:14,220 --> 00:22:17,200
,לספר לנו? כן, סיפור
"כששומעים "מערת המכפלה

311
00:22:17,360 --> 00:22:21,040
ישר מזכיר את הזוהר הקדוש
.שאומר שזה הפתח של גן עדן

312
00:22:22,720 --> 00:22:24,220
.אז ראוי סיפור על גן עדן

313
00:22:24,590 --> 00:22:27,740
,פעם הב"ח הקדוש, רבי יואל סירקיש

314
00:22:27,770 --> 00:22:29,060
הוא היה אחד מהפוסקים הגדולים

315
00:22:30,020 --> 00:22:30,920
,של העם היהודי

316
00:22:31,560 --> 00:22:33,600
הוא רצה לשאול

317
00:22:33,970 --> 00:22:36,070
.מי יהיה השכן שלו בגן עדן

318
00:22:36,680 --> 00:22:38,600
היה מעניין אותו לדעת
.מי ישב לידו

319
00:22:39,500 --> 00:22:43,280
טוב, אז הוא בדרכים המקובלות שלו
,שאל שאלה

320
00:22:43,590 --> 00:22:45,180
לא יודע אם זה היה בהקיץ
,או בחלום

321
00:22:45,220 --> 00:22:46,300
:והוא קיבל תשובה

322
00:22:47,220 --> 00:22:50,480
,יש יהודי אחד, רבי מוישל'ה מלמברג

323
00:22:51,080 --> 00:22:53,170
,מהעיירה למברג
.הוא יהיה השכן שלך

324
00:22:53,800 --> 00:22:55,310
.טוב, לא שמעתי עליו

325
00:22:56,060 --> 00:22:57,270
.אמר: אני חייב לדעת מי זה

326
00:22:57,730 --> 00:23:00,150
.הלך ללמברג
.הוא הולך להיות שכן שלו בכל הנצחיות-

327
00:23:00,500 --> 00:23:03,010
.הוא חייב להכיר אותו
.הוא חייב להכיר שכן, שכן קרוב-

328
00:23:03,930 --> 00:23:06,150
:מגיע ללמברג, שואל את כולם

329
00:23:06,180 --> 00:23:08,920
תגידו לי, אתם יודעים
...מי זה הרב מוישה זה

330
00:23:09,300 --> 00:23:10,130
.אומרים לו: איזה רב? לא יודעים

331
00:23:10,430 --> 00:23:13,720
...אולי אתה מתכוון למשה
.הזה שם בקצה העיירה

332
00:23:14,620 --> 00:23:17,390
,אחד שהוא חמוד, הוא נחמד
...בעל צדקה אבל לא

333
00:23:18,220 --> 00:23:20,570
:הוא שואל עוד מישהו
,אין פה הרב מוישה

334
00:23:20,600 --> 00:23:22,370
.יש פה איזה מוישל'ה אחד כזה חמוד

335
00:23:23,280 --> 00:23:25,660
,עובר את כולם
?אומר: מה זה

336
00:23:26,140 --> 00:23:28,800
מה, השכן שלי בגן עדן
?...יהיה איזה

337
00:23:29,280 --> 00:23:32,960
אני כל החיים מוסר את הנפש
על עם ישראל וצדקות ותורה והכול

338
00:23:33,080 --> 00:23:35,910
?ומה? זה יהיה השכן שלי
.אני חייב לדעת מי זה

339
00:23:36,400 --> 00:23:41,090
הוא שומע שבאותו שבוע
.אותו מוישל'ה מחתן את הבן שלו

340
00:23:41,140 --> 00:23:43,120
אומר: טוב, אני אגיע לחתונה
.ואני אראה מה קורה שם

341
00:23:43,630 --> 00:23:44,680
מגיע לחתונה

342
00:23:46,190 --> 00:23:51,150
,ותוך כדי שאותו רב מוישה
,אותו מוישל'ה, מוביל את הבן שלו לחופה

343
00:23:52,170 --> 00:23:53,800
פתאום שומעים איזה בכי מהקהל

344
00:23:55,010 --> 00:23:57,930
.ועוצרים את החתונה

345
00:23:58,620 --> 00:24:00,640
מוישל'ה אומר: תביאו לי
.את הנער הבוכה

346
00:24:01,110 --> 00:24:05,990
מה קורה? ואז מגיע איזה נער
.ממש ככה לבוש סחבות

347
00:24:06,990 --> 00:24:08,720
?למה אתה בוכה
,אומר: תשמע

348
00:24:08,880 --> 00:24:12,160
?אני הבן, אתה זוכר
.של יענק'לה, הוא היה העשיר של העיירה

349
00:24:12,460 --> 00:24:13,220
.עשיר של העיירה

350
00:24:14,250 --> 00:24:21,950
וכשהייתי בן 5-4 עשו שטר תנאים
.ובעצם שדכו אותי עם הכלה של הבן שלך

351
00:24:22,870 --> 00:24:24,760
זאת אומרת שהיא הייתה אמורה להיות
.המשודכת שלי

352
00:24:25,530 --> 00:24:28,510
ואבא שלי פשט את הרגל
.וביטלו את התנאים

353
00:24:29,350 --> 00:24:32,930
ואני ממש ניסיתי להתאפק
.אבל לא הצלחתי להתאפק

354
00:24:32,960 --> 00:24:35,070
,אני יודע שהיא הזיווג שלי
אני יודע שהיא הזיווג שלי

355
00:24:35,090 --> 00:24:36,390
.ואני לא יכול להתאפק מלבכות

356
00:24:37,400 --> 00:24:39,760
,מוישל'ה שומע את זה
:באותו רגע הוא אומר לבן שלו

357
00:24:39,810 --> 00:24:41,430
.תשמע, אתה שמעת מה קורה פה

358
00:24:42,760 --> 00:24:45,050
:הביאו את הכלה, היא אומרת
.זה נכון, זו האמת

359
00:24:46,560 --> 00:24:49,420
...אומר לו מויש'לה: תשמע
:אומר לבן שלו

360
00:24:50,480 --> 00:24:53,180
.תיקח את הבגדים שלך
.זה לא הזיווג שלך

361
00:24:53,250 --> 00:24:54,590
.אל תדאג, יהיה לך את שלך

362
00:24:54,910 --> 00:24:57,850
תביא את הבגדים שלך
.לאותו חתן האמיתי

363
00:24:58,740 --> 00:24:59,470
.וכך היה

364
00:25:00,360 --> 00:25:03,170
:מספר הב"ח הקדוש
אני מעולם לא ראיתי אבא

365
00:25:03,460 --> 00:25:06,320
שמוביל את הבן שלו
כאילו הוא הבן שלו

366
00:25:06,330 --> 00:25:07,460
.בשמחה כזאת לחופה

367
00:25:07,510 --> 00:25:10,410
:ואומר לו מוישל'ה, לא לבן שלו, לחתן

368
00:25:11,060 --> 00:25:14,940
אני אדאג לך כמו בן
.לכל מחסורך כל חייך

369
00:25:16,440 --> 00:25:19,760
,מסיים הב"ח הקדוש
הוא אומר: אני הגעתי ללמברג

370
00:25:19,790 --> 00:25:22,170
ואמרתי: טוב, מי יזכה
.לשבת לידי בגן עדן

371
00:25:22,620 --> 00:25:25,080
:כשאני חוזר מלמברג אני אומר

372
00:25:25,120 --> 00:25:28,400
?מה אני זכיתי לשבת לידו

373
00:25:28,980 --> 00:25:30,520
.מדהים
.אז זה ריח של גן עדן-

374
00:25:30,540 --> 00:25:33,770
,אנחנו לפעמים אומרים יהודים
.רואים: אה, זה יהודי, זה יהודי

375
00:25:34,520 --> 00:25:36,930
הריח של גן עדן
.לא נמדד לפי החיצוניות

376
00:25:37,060 --> 00:25:40,660
יכול להיות בן אדם עם מעשה אחד
,או עם מעשים שהם מתחת לפני השטח

377
00:25:40,680 --> 00:25:44,540
אבל עם כל הלב
.וזה מה שייתן לו את גן העדן שלו

378
00:25:45,180 --> 00:25:47,480
אנחנו תמיד צריכים לא לזלזל
באף יהודי

379
00:25:47,810 --> 00:25:52,180
ולכבד כל מעשה קטן וגדול
.של כל יהודי שנמצא לפנינו

380
00:25:52,950 --> 00:25:54,180
.זה השער לגן עדן
.יפה מאוד, יישר כוח-

381
00:25:55,140 --> 00:25:55,790
.חזק ואמץ

382
00:25:56,020 --> 00:25:57,740
.כאלה סיפורים אנחנו שומעים כל שבוע

383
00:25:58,400 --> 00:26:01,790
מדהים. -אני בכלל שמעתי
.שגן עדן וגיהינום זה אותו מקום

384
00:26:02,490 --> 00:26:05,500
לכולם יש אייפונים
.ולצדיקים יש את הקוד לווי-פיי

385
00:26:06,020 --> 00:26:07,160
.כן... -ככה מספרים

386
00:26:07,560 --> 00:26:11,100
,אבל אם אנחנו מדברים קצת ברצינות
אז אני באמת חושב שהחיים שלנו בעולם הזה

387
00:26:11,320 --> 00:26:13,470
הם כבר יכולים להיות
גן העדן והגיהינום

388
00:26:13,770 --> 00:26:15,540
.וצריך לדעת פשוט איך לחיות אותם

389
00:26:16,350 --> 00:26:20,060
גם אני וגם אתה הופענו בבתי
שועי עולם, עשירי ארץ

390
00:26:20,080 --> 00:26:22,010
,שהחיים שלהם גיהינום
.שנינו יודעים. -לגמרי

391
00:26:22,030 --> 00:26:24,170
,מסתכלים עליהם
.למרות שכלפי חוץ כולם מקנאים בהם

392
00:26:24,640 --> 00:26:27,330
,והיינו אצל מוישה כזה
,הלוואי שהיינו זוכים להיות אצל מוישה

393
00:26:27,350 --> 00:26:29,940
,אבל אצל באמת בחורצ'יק
,אתה יודע, שאין לו לגמור את החודש

394
00:26:29,960 --> 00:26:32,300
,אין לו אפילו להאכיל את הילדים
,איזה אברך עם עשרה ילדים

395
00:26:32,640 --> 00:26:35,810
שהאושר והשמחה על פני הילדים
.זה גן עדן עלי אדמות

396
00:26:36,230 --> 00:26:39,330
אנחנו מחליטים על גן העדן
.ועל הגיהינום שלנו, לפחות בעולם הזה

397
00:26:39,570 --> 00:26:42,380
כנראה שזה גם מתקשר
.לגן עדן ולגיהינום בעולם הבא

398
00:26:42,420 --> 00:26:46,090
,"אני קראתי בספר "מוח ולב
,זה קווים לדמותו של רב חיים שמואלביץ

399
00:26:46,140 --> 00:26:50,030
,ושמה רב חיים שמואלביץ
,באחת מהשיחות שלו מול התלמידים

400
00:26:50,420 --> 00:26:53,050
:הוא אמר להם
?איך לדעתכם גיהינום אמור להיראות

401
00:26:53,090 --> 00:26:57,020
אז כל תלמיד אמר איך באמת בעיניו
.הגיהינום אמור להיראות

402
00:26:57,070 --> 00:26:59,290
והוא אמר: אני אספר לכם
,על גיהינום שאולי אתם לא מכירים

403
00:26:59,770 --> 00:27:02,800
אבל יש גיהינום כזה
שיהיו בו שדות ירוקים

404
00:27:03,040 --> 00:27:07,370
ומכוניות פאר ומנגלים
.ועל האש ומוזיקה טובה

405
00:27:07,380 --> 00:27:08,970
"?נו, אז איפה הגיהינום"
.הוא שאל את התלמידים

406
00:27:09,400 --> 00:27:11,370
:אז הוא אמר להם
מי שיקבל גיהינום כזה

407
00:27:11,400 --> 00:27:12,850
.זה בן אדם שיהיה לבדו שם

408
00:27:14,420 --> 00:27:16,540
,הבדידות. -זה גם סוג של גיהינום
?אבל בואו נחזור לגן עדן

409
00:27:17,870 --> 00:27:21,670
,הכי קרוב שיש
.יעקב חמו, שכני היקר

410
00:27:22,710 --> 00:27:25,050
?מילתא דבדיחותא
.בשמחה רבה-

411
00:27:25,210 --> 00:27:26,030
קודם כול, אני קראתי

412
00:27:26,070 --> 00:27:28,260
את כתבת התחקיר של הרב משה

413
00:27:29,040 --> 00:27:30,450
,והוא סיפר שהוא נכנס לתוך המערה

414
00:27:30,550 --> 00:27:32,640
.הוא ראה שמה כל מיני דברים עתיקים

415
00:27:32,700 --> 00:27:33,960
זה ישר הזכיר לי איזה סיפור

416
00:27:33,980 --> 00:27:34,760
,שהיה פעם אחת איזה מישהו

417
00:27:34,800 --> 00:27:37,560
,הוא הלך, אתה יודע
,מה שנקרא, לשוק הפשפשים

418
00:27:37,570 --> 00:27:40,600
,אם אפשר לקרוא לזה ככה
וראה את אחד האנשים מאכיל

419
00:27:41,250 --> 00:27:42,750
,חתול בקערה
.אבל לא סתם קערה

420
00:27:42,800 --> 00:27:44,730
:הוא הסתכל על הקערה הזאת ואמר
,בוא'נה, הקערה הזאת

421
00:27:45,270 --> 00:27:48,190
.יואו, זה הון תועפות
.זו קערה עתיקה ששווה מלא, מלא כסף

422
00:27:48,640 --> 00:27:51,780
,אמר: ואיך אני אבוא עכשיו
אתה יודע, אקנה ממנו בהיסח הדעת

423
00:27:51,860 --> 00:27:53,780
כדי שלא ידע
.שזה עולה הרבה כסף עכשיו וזה

424
00:27:54,160 --> 00:27:56,540
אז הוא ראה איזה חתול ככה וזה
:אוכל מהקערה, אמר לו

425
00:27:56,780 --> 00:27:59,270
?תגיד לי, כמה עולה החתול
.אומר לו: 20 דולר

426
00:27:59,560 --> 00:28:01,210
?אמר: 20 דולר
.שמע, קח וזה

427
00:28:01,770 --> 00:28:04,160
אבל שמע, אין לי איך להאכיל
את החתול. אולי תביא לי

428
00:28:04,230 --> 00:28:06,320
משהו להאכיל? בינתיים תביא לי
.את הקערה שאני אביא לו משהו לאכול

429
00:28:06,540 --> 00:28:08,150
.אמר: מה פתאום
.הקערה הזו שווה הון תועפות

430
00:28:08,220 --> 00:28:10,860
אז מה? אז איך אתה נותן
?לחתול לאכול ככה מקערה כזאת

431
00:28:10,880 --> 00:28:12,920
אומר: שמע, ככה זו הדרך שלי
.למכור חתולים

432
00:28:12,950 --> 00:28:14,160
.אתה זה החתול החמישי היום

433
00:28:15,120 --> 00:28:19,750
אז באמת דיברנו עכשיו על הפרשה
שרבקה הייתה בגיל 127

434
00:28:20,510 --> 00:28:23,680
...וזה מזכיר לי סיפור
.שרה. -שרה הייתה בגיל 127-

435
00:28:23,970 --> 00:28:27,110
.תודה. -עוקב אחריך כל הזמן
.טוב מאוד, טוב מאוד, זה מראה שאתה איתי-

436
00:28:27,900 --> 00:28:31,050
אז באמת לא מזמן היה גם כן מישהו
שהגיע לגיל 127

437
00:28:31,280 --> 00:28:33,150
,ובאמת באו כל הבי-בי-סי
,אן-אן-אן

438
00:28:33,200 --> 00:28:36,110
,כל תחנות התקשורת הכי גדולות

439
00:28:36,130 --> 00:28:37,440
,לבדוק מה הסוד של הבן אדם הזה

440
00:28:37,470 --> 00:28:39,690
?איך הוא הגיע לגיל 127
?איך זה יכול להיות

441
00:28:40,170 --> 00:28:41,340
?אז אמרו לו: מה הסוד שלך

442
00:28:41,360 --> 00:28:42,800
הוא אומר: אני בחיים
.לא התווכחתי עם אף אחד

443
00:28:42,850 --> 00:28:44,390
.אמרו לו: זה לא יכול להיות
.הוא אמר: נכון, אתה צודק

444
00:28:44,980 --> 00:28:48,380
עכשיו, אני רק שמתי לב למשהו

445
00:28:48,850 --> 00:28:52,960
,שככל שאדם לומד יותר תורה
אז עם השנים

446
00:28:52,990 --> 00:28:56,380
רק דעתו נהיית צלולה יותר
.ומשתבחת עם השנים כמו יין

447
00:28:56,910 --> 00:29:00,300
לעומת זאת, אתה פוגש
.הרבה הרבה זקנים שלא למדו תורה

448
00:29:00,380 --> 00:29:02,060
,אתה רואה אותם בבית אבות
.אתה רואה שדעתם השתבשה

449
00:29:02,440 --> 00:29:03,510
אני לא מזמן נסעתי ברכב

450
00:29:03,580 --> 00:29:06,800
ואתה יודע, אני נוסע
...בכביש 6, 110 זה

451
00:29:07,170 --> 00:29:08,940
ואתה רואה איזה מישהו מצד שמאל
,נוסע על 60

452
00:29:09,140 --> 00:29:10,880
,זקן כזה, אתה יודע
.לא זה

453
00:29:11,130 --> 00:29:14,200
:נוסע על 60. אמרתי לו
?למה אתה לא לוקח את הצד ימין

454
00:29:14,220 --> 00:29:15,640
כאילו, אתה סתם תוקע פה
.את התנועה

455
00:29:15,700 --> 00:29:18,460
!אתה לא תלמד אותי לנהוג
!אני 30 שנה בכביש

456
00:29:18,480 --> 00:29:19,790
אמרתי לו: לא הגיע הזמן
?שתגיע הביתה

457
00:29:21,010 --> 00:29:23,910
אז באמת אני רק
...בנושא הזה ספציפית של

458
00:29:25,680 --> 00:29:26,590
...איך אומרים

459
00:29:27,550 --> 00:29:31,900
,דיברנו על הקטע של איך להודיע
באיזה הקשר כזה של איך להודיע

460
00:29:31,930 --> 00:29:35,550
?לאנשים בשורות לא טובות, נכון

461
00:29:35,590 --> 00:29:37,640
היה פעם אחת איזה סיפור
על איזה צדיק אחד שנפטר וזה

462
00:29:37,690 --> 00:29:41,100
אז חיפשו מישהו שיבוא להגיד לרבנית
,שבעלה נפטר

463
00:29:41,240 --> 00:29:44,180
אתה יודע, חיפשו איזה מישהו
."שיעשה את זה ב"הבלעה

464
00:29:44,210 --> 00:29:47,060
?אתה יודע מה זה "הבלעה" אצל האשכנזים
...הבלעה" זה כאילו בהיסח"

465
00:29:47,070 --> 00:29:50,060
...שלא... -לא יצא
.כן-

466
00:29:50,570 --> 00:29:52,140
,אז אתה יודע, ככה וזה
.אמר: אני, אני

467
00:29:52,240 --> 00:29:54,140
אני, אני אעשה את זה
.בטקט וזה

468
00:29:54,200 --> 00:29:55,370
.טוב, שלחו אותו וזה

469
00:29:55,730 --> 00:29:58,180
,והוא נכנס, מה שנקרא
.ככה דפק בדלת

470
00:29:58,530 --> 00:30:01,920
.היא אומרת לו: שלום
?הוא אומר לה: שלום, כאן גרה האלמנה רבקה

471
00:30:02,120 --> 00:30:04,200
.היא אומרת לו: אבל אני לא אלמנה
?הוא אומר לה: את רוצה להתערב

472
00:30:04,750 --> 00:30:06,710
אז צריך לדעת מאוד מאוד
להיזהר בדברים האלה

473
00:30:06,720 --> 00:30:08,090
...שיהיו באמת זה

474
00:30:08,120 --> 00:30:10,190
,עכשיו עוד משהו אחד אחרון
.אני לא מזמן עליתי לאוטובוס

475
00:30:10,720 --> 00:30:12,380
איזו אישה אחת זקנה
,עלתה לאוטובוס

476
00:30:12,390 --> 00:30:15,090
,היא אומרת לנהג: סלח לי
?איך אני מגיעה לבית העלמין הכי מהר

477
00:30:15,350 --> 00:30:16,340
:אמרתי לה
.תחכי, זה יבוא לבד

478
00:30:17,990 --> 00:30:19,780
,הרב יעקב חמו
.תודה רבה לך

479
00:30:20,410 --> 00:30:23,700
?ישי, אפשר לשמוע ממך שיר בהזמנה
?אני יכול להזמין שיר-

480
00:30:24,380 --> 00:30:26,500
אתה מנחש? -תקדיש אותו
.רק לאימא שלי בבקשה

481
00:30:26,520 --> 00:30:28,890
?איזה שיר? רגע, איזה שיר
.אז זהו-

482
00:30:29,050 --> 00:30:30,830
.וואו, סיבכת אותי
?איזה שיר

483
00:30:30,910 --> 00:30:33,810
.זו אימא ובן אז אני כבר יכול לנחש
."עלה קטן", "עלה קטן שלי"-

484
00:30:34,150 --> 00:30:37,850
"אז ככה, אז קודם כול "עלה קטן
,זה שיר שכתבתי לפריד לפני 12 שנה

485
00:30:38,150 --> 00:30:39,340
.כתבתי והלחנתי לו
?אתה כתבת את זה-

486
00:30:39,490 --> 00:30:41,340
.פשש... וואו
אני כתבתי והלחנתי לו בחסדי השם-

487
00:30:42,150 --> 00:30:44,510
ויובל סטופל המדהים
עיבד את זה בצורה מדהימה

488
00:30:44,530 --> 00:30:47,090
ואברהם פריד לקח את זה
.והעיף לכל העולם

489
00:30:47,120 --> 00:30:51,630
לאחר מכן דודו אהרון הוציא את זה
באלבום הראשון שלו

490
00:30:52,240 --> 00:30:55,740
,ולפני חודשיים התבשרתי
,זה קשור אליך, אני חייב לחבר

491
00:30:56,420 --> 00:31:00,780
!שעופר לוי. -די
,"הוציא אלבום שנקרא "שירי ארץ ישראל-

492
00:31:01,320 --> 00:31:03,830
שלחו לי כבר גם סרטונים
,מכל ההופעות שהוא שר את זה

493
00:31:03,870 --> 00:31:05,630
,הוא שר את "עלה קטן" בביצוע, ששמע

494
00:31:05,870 --> 00:31:07,790
זה משהו שאתה תיהנה ממנו
,הרבה יותר ממני

495
00:31:08,030 --> 00:31:11,150
אבל אני, אגב, אוהב מאוד
.מוזיקה ערבית אמיתית וכו', אני אוהב

496
00:31:11,210 --> 00:31:12,400
.אני יודע
.אני אוהב מאוד את העניין הזה-

497
00:31:12,860 --> 00:31:15,210
,והוא מוריד את זה
,את השיר הזה, עופר

498
00:31:15,640 --> 00:31:18,080
.דוד, אתה צריך לשמוע את זה
.זה משהו מדהים

499
00:31:18,200 --> 00:31:22,320
,אני, כמובן, את השיר כתבתי מעצמי
נדמה לי, כשהבן שלי השני נולד

500
00:31:22,340 --> 00:31:25,190
וככה התחלתי לכתוב את זה

501
00:31:25,220 --> 00:31:27,480
וזו הייתה גם אולי
.תקופת הפיגועים

502
00:31:27,490 --> 00:31:29,920
אנשים שואלים אותי: על מה כתבת
את השיר הזה המדהים הזה

503
00:31:29,930 --> 00:31:31,990
...שפוגע בנו ומצליח
:ממש, ממש. -ואני אומר להם-

504
00:31:32,300 --> 00:31:34,050
...על כלום, לא על משהו מיוחד, זה

505
00:31:34,850 --> 00:31:37,950
,והיום דיברתם פה מקודם
,דיבר יעקב על מנהרה

506
00:31:39,140 --> 00:31:42,470
אני זוכר שהבן שלי
באחת מהסיירות הגדולות בצה"ל

507
00:31:42,550 --> 00:31:45,370
והם היחידה, אסור פה להגיד
,את השם שלהם אפילו

508
00:31:45,400 --> 00:31:48,870
אבל הם היחידה שמתעסקים
.עם המנהרות וכל הדברים האלה. -מטכ"ל

509
00:31:49,710 --> 00:31:51,530
,אני לא אומר דברים
.אבל עזוב

510
00:31:51,760 --> 00:31:54,310
בקיצור, שאלת מה רואים
,בקצה המנהרה - גולני

511
00:31:54,360 --> 00:31:55,350
.גולני וגם אותם

512
00:31:55,370 --> 00:31:57,070
,יש שם אחר
.אבל לא משנה, זה בסדר

513
00:31:57,170 --> 00:31:59,370
.מגלן, 669

514
00:32:00,370 --> 00:32:01,610
יעקב, מאיפה אתה יודע
?את כל השמות

515
00:32:01,630 --> 00:32:03,260
...'תגיד לי פוניבז

516
00:32:03,280 --> 00:32:05,620
.אני שירתי בצנחנים אומנם
.אתה צנחנים באמת? -101-

517
00:32:05,640 --> 00:32:07,060
.באמת? פלוגת 101? -כן

518
00:32:07,090 --> 00:32:10,580
אתה יודע שאני פעם אחת... היה איזה מישהו
.שישב פעם אחת בכלא במאסר עולם

519
00:32:11,390 --> 00:32:13,060
אמרתי: איך זה יכול להיות
?שישבת במאסר עולם

520
00:32:13,120 --> 00:32:14,200
?כאילו, כלא במאסר עולם

521
00:32:14,400 --> 00:32:16,680
?מה עשית? כאילו מה
.אמר: סתם, זרקתי אבן על חלון

522
00:32:16,750 --> 00:32:19,430
בגלל שזרקת אבן על חלון
?קיבלת מאסר עולם בכלא צבאי

523
00:32:19,860 --> 00:32:21,880
?איפה שירת
.אמר לי: בצוללת

524
00:32:23,880 --> 00:32:27,020
,אבל יעקב הוא היחיד
,שמעתי עליו סיפורים

525
00:32:27,350 --> 00:32:31,770
,שכשבהרקולס הם הלכו לצנוח
,הוא לוקח את תיק הצניחה על הגב

526
00:32:31,810 --> 00:32:33,700
:הוא הולך לצנוח וההוא אומר לו
,רגע, חכה שנייה, אחי

527
00:32:34,380 --> 00:32:35,410
.לקחת את שק השינה

528
00:32:35,710 --> 00:32:38,570
אז כאילו יעקב, אתה צריך להיות
.יותר מדויק עם הדברים והעניינים

529
00:32:39,010 --> 00:32:40,550
.בוא נחזור לענייננו, עלה קטן

530
00:32:40,570 --> 00:32:43,180
."עלה קטן", "עלה קטן"
.זה שיר ש... -תקדיש אותו לאימא שלי-

531
00:32:43,230 --> 00:32:44,970
?אני מקדיש... מה שמה
.רחל חמו-

532
00:32:45,110 --> 00:32:47,810
רחל חמו, השיר הזה
.מוקדש לך מבנך. -וואו, וואו

533
00:32:48,100 --> 00:32:51,130
...וכפי שאת רואה, העלה פה
.אני כבר לא עלה קטן-

534
00:32:51,270 --> 00:32:52,610
.עלה על העץ
.אני עלה חדש-

535
00:32:52,630 --> 00:32:53,890
.עלה חדש

536
00:33:12,720 --> 00:33:17,530
אני הוא עץ מאוד זקן ושבע ימים

537
00:33:19,850 --> 00:33:24,640
ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים

538
00:33:26,960 --> 00:33:31,650
אתה עלה קטן מתנועע

539
00:33:32,730 --> 00:33:38,440
כל כך בטוח בעצמו, הכול יודע

540
00:33:40,930 --> 00:33:45,480
קח איתך צידה לדרך, את ניסיוני

541
00:33:47,160 --> 00:33:52,120
לא, אל תזלזל
אולי זה כל מה שיש לי

542
00:33:54,150 --> 00:33:58,260
כי יש ימים יפים
הכול פורח

543
00:34:00,860 --> 00:34:05,500
ויש שעות קשות
הכול בורח לי

544
00:34:05,870 --> 00:34:07,350
בורח

545
00:34:07,570 --> 00:34:11,550
תחזיק חזק, עלה קטן שלי

546
00:34:14,250 --> 00:34:18,450
כי לא תמיד הכול בחוץ בהיר

547
00:34:20,910 --> 00:34:24,940
ורוח סער וסופה קרה

548
00:34:25,740 --> 00:34:26,680
קרה

549
00:34:27,020 --> 00:34:33,770
תזכור ותתחזק
אני איתך

550
00:34:34,310 --> 00:34:39,140
תחזיק חזק
עלה קטן שלי

551
00:34:50,380 --> 00:34:56,850
,ולא תמיד הכול נכון
לא תמיד הכול מובן

552
00:34:57,970 --> 00:35:03,840
חיים זה לא שיעור חשבון
לפעמים זה גם מבחן

553
00:35:04,950 --> 00:35:09,420
עכשיו עלה קטן הכול רגוע

554
00:35:11,700 --> 00:35:16,380
אך מרחוק אולי ענן מגיע

555
00:35:18,480 --> 00:35:23,070
קח איתך צידה לדרך
את בירכתי

556
00:35:24,940 --> 00:35:29,470
חצי הכוס היא מלאה
תזכור תמיד

557
00:35:31,770 --> 00:35:36,110
וכשהשמש אל הים שוקעת

558
00:35:36,760 --> 00:35:42,760
לא, אל תדאג כי מחר היא שוב זורחת

559
00:35:43,150 --> 00:35:44,700
זורחת

560
00:35:44,700 --> 00:35:48,880
תחזיק חזק עלה קטן שלי

561
00:35:51,170 --> 00:35:55,590
כי לא תמיד הכול בחוץ בהיר

562
00:35:58,170 --> 00:36:02,430
ורוח סער וסופה קרה

563
00:36:02,980 --> 00:36:03,880
קרה

564
00:36:04,190 --> 00:36:09,030
תזכור ותתחזק, אני איתך

565
00:36:09,680 --> 00:36:11,230
איתך

566
00:36:11,750 --> 00:36:16,410
תחזיק חזק, עלה קטן

567
00:36:16,880 --> 00:36:20,460
,או כמו שאימא אומרת - יענקל'ה קטן

568
00:36:21,170 --> 00:36:26,570
.שלי

569
00:36:30,230 --> 00:36:31,320
.תודה. -יש לי צמרמורות, תיגע

570
00:36:31,710 --> 00:36:34,170
,ישי, זה פשוט לחן וכתיבה

571
00:36:34,240 --> 00:36:36,690
.זה פשוט שלמות
.חסדי השם, שיר כזה לא... -שלמות-

572
00:36:36,760 --> 00:36:38,130
.ממש שלמות, איזה תענוג

573
00:36:38,510 --> 00:36:41,150
.ברוך הבא, הרב מרדכי לוי
.תודה שחברת אלינו שוב

574
00:36:41,260 --> 00:36:42,220
.ברוכים הנמצאים

575
00:36:42,390 --> 00:36:46,770
בפרשתנו אנחנו עדים לשידוך המקורי
.שנעשה בין יצחק לאשתו לעתיד

576
00:36:47,190 --> 00:36:50,640
אליעזר, עבד אברהם, יוצא למשימה
המקודשת בדריכות

577
00:36:50,980 --> 00:36:53,750
כשהוא נחוש בדעתו
.למצוא את המתאימה ביותר

578
00:36:53,860 --> 00:36:56,920
ואני שואל: לא היו אז
,מבחני התאמה בין זוגות

579
00:36:57,010 --> 00:37:00,280
לא היו שדכנים, לא היה כרטיס
של אתר "שבע ברכות" של הידברות

580
00:37:00,840 --> 00:37:04,780
אז מה היו בעצם הקריטריונים החשובים
?שאותם בדק אליעזר

581
00:37:05,120 --> 00:37:10,000
?הרב אסוס, מה היו הפרמטרים של אליעזר
?לפי מה הוא בדק את כלתו של אברהם אבינו

582
00:37:10,670 --> 00:37:14,940
היום הייתי בבוקר אצל אחד
מגדולי המקובלים

583
00:37:16,060 --> 00:37:18,340
ודיברתי איתו בדיוק בנושא הזה

584
00:37:18,360 --> 00:37:20,660
.של התאמה בין זוגות על ידי השמות

585
00:37:21,690 --> 00:37:24,860
יש כמה דרכים למצוא התאמה בשם

586
00:37:25,470 --> 00:37:26,860
,של החתן והכלה

587
00:37:27,100 --> 00:37:31,460
,עושים כמה גימטריות, מה יוצא
.מורידים 9, עושים איזו גימטרייה קטנה

588
00:37:32,150 --> 00:37:34,580
,על כל פנים
.זה דבר שכתוב בספרים הקדושים

589
00:37:35,710 --> 00:37:38,530
?אמרתי לו: הרב, אבל זה עובד מדויק

590
00:37:39,400 --> 00:37:44,990
אז הוא אומר לי: אני יכול להגיד לך
שיש הרבה שהשמות שלהם מתאימים להפליא

591
00:37:45,640 --> 00:37:48,790
,אבל בתוך הבית אש ומחלוקת

592
00:37:49,940 --> 00:37:54,180
ואני יכול לספר לך על כאלה
שהשמות שלהם הם אש ומחלוקת

593
00:37:54,590 --> 00:37:58,170
.אבל בתוך הבית דבש דבורים טהור

594
00:37:59,980 --> 00:38:00,740
?אמרתי לו: אז

595
00:38:01,130 --> 00:38:03,730
.הוא אומר לי: הכול תלוי במידות

596
00:38:04,910 --> 00:38:07,250
.וזה כל כך נכון
,הנה, תסתכל בפרשה שלנו

597
00:38:07,640 --> 00:38:10,470
,כשאליעזר מבקש לבדוק את רבקה

598
00:38:10,790 --> 00:38:14,880
,הוא לא בודק בלימודים, בידיעות
.זה לא מה שמעניין

599
00:38:14,940 --> 00:38:16,090
.הוא בודק במידות

600
00:38:16,950 --> 00:38:20,660
במידה הגדולה ביותר מהבית
,שמשם הוא מגיע, שזה אברהם אבינו

601
00:38:20,690 --> 00:38:21,430
.שזה חסד

602
00:38:22,270 --> 00:38:25,280
.אבל לא סתם חסד, גאונות בחסד

603
00:38:26,350 --> 00:38:31,040
מאיפה נבדוק את הגאונות בחסד
?שאליעזר בדק אצל רבקה

604
00:38:32,120 --> 00:38:35,500
:כאשר הוא מבקש ממנה
.הטי נא כדך ואשתה

605
00:38:36,150 --> 00:38:37,190
.תני לי קצת לשתות

606
00:38:38,060 --> 00:38:42,030
והרי הוא אמר בתנאים
,"שאם היא תגיד "גם לגמלך אשאב

607
00:38:42,250 --> 00:38:43,990
."אותה הוכחת לעבדך"

608
00:38:44,400 --> 00:38:46,040
.יפה מאוד
?מה עושה רבקה

609
00:38:46,640 --> 00:38:48,910
כשמגיע אליה אליעזר ומבקש
,"הטי נא כדך"

610
00:38:48,940 --> 00:38:51,300
"היא אומרת לו "שתה אדוני
.ושותקת

611
00:38:52,310 --> 00:38:57,770
אומרת התורה: "ותחל להשקותו
."ותאמר גם לגמליך אשקה

612
00:38:58,010 --> 00:39:00,250
?למה היא מחכה ל"תחל להשקותו" הזה

613
00:39:01,960 --> 00:39:05,840
,אם נשים לב טוב, תארו לכם
אליעזר עבד אברהם

614
00:39:06,170 --> 00:39:13,500
,עובד עם... נמצא שם עם עשרה עבדים
,עשרה עבדים עם גמלים מהאדון שלו

615
00:39:14,190 --> 00:39:18,750
:וילדה קטנה באה ואומרת לו
."שתה אדוני וגם לגמליך אשקה"

616
00:39:19,420 --> 00:39:21,330
איך אליעזר היה שותה
?את כוס המים הזאת

617
00:39:22,320 --> 00:39:24,320
.וואי, וואי, זה לא נעים
.איזו פדיחה

618
00:39:24,430 --> 00:39:25,940
,תראה את הילדה הקטנה הזאת

619
00:39:26,590 --> 00:39:29,100
היא צריכה להשקות עכשיו
.מאות ליטרים

620
00:39:29,650 --> 00:39:31,440
.הוא לא היה שותה את זה בנחת

621
00:39:32,510 --> 00:39:34,050
."רבקה אומרת לו: "שתה אדוני

622
00:39:34,760 --> 00:39:37,040
אליעזר שותה את זה בנחת
.כמו כוס קפה על הבוקר

623
00:39:37,670 --> 00:39:41,070
ותחל להשקותו - ותאמר אליו"
."גם לגמליך אשקה

624
00:39:41,580 --> 00:39:42,700
.גאונות בחסד

625
00:39:43,210 --> 00:39:46,020
אצל רבי חיים מבריסק
,בבית שלו היה הפקר

626
00:39:46,420 --> 00:39:48,840
,הבית שלו זה היה רשות הרבים
.כל מי שרוצה נכנס

627
00:39:48,870 --> 00:39:50,210
עד כדי כך שהייתה בדיחה בבריסק

628
00:39:50,500 --> 00:39:54,150
שאם אתה רוצה לשים מודעה
הכי אפקטיבית

629
00:39:54,180 --> 00:39:55,590
.זה בבית של רבי חיים מבריסק

630
00:39:55,800 --> 00:39:58,750
כל הבית שלו היה מלא
.להשכרה", "למכירה", הסעות"

631
00:39:58,790 --> 00:39:59,950
.זה ככה היה הבית שלו

632
00:40:00,500 --> 00:40:02,870
יום אחד היה שמה יהודי
,שישב שמה שבוע שלם

633
00:40:03,320 --> 00:40:05,450
.יושב, אוכל, שותה, נכנס, הכול בסדר

634
00:40:05,730 --> 00:40:07,740
.הוא פוגש את רבי חיים עובר

635
00:40:08,080 --> 00:40:11,470
,הוא אומר לו: תגיד לי, סליחה, אדוני
.אני נמצא פה כבר שבוע

636
00:40:11,540 --> 00:40:13,920
?כמה זמן אפשר להיות פה בבית הזה
?ידוע לך אולי

637
00:40:14,310 --> 00:40:17,530
.אומר לו רבי חיים מבריסק: אני לא יודע
.אני 30 שנה פה, אף אחד לא אמר לי כלום

638
00:40:18,560 --> 00:40:19,900
.להיות גאון בחסד

639
00:40:20,080 --> 00:40:22,750
לא להגיד לו: כן, אני בעל הבית
.וזה נעים ותישאר

640
00:40:23,380 --> 00:40:24,200
.להיות גאון

641
00:40:24,470 --> 00:40:27,070
,היה את רבי אברהם גנחובסקי
.פה מבני ברק

642
00:40:27,490 --> 00:40:28,350
.בזה נסיים

643
00:40:29,030 --> 00:40:33,680
יום אחד ביקשו ממנו להגיע
,למחלקת נפש

644
00:40:34,400 --> 00:40:38,090
מחלקה קשה מאוד
,של אנשים שהם פגועי נפש

645
00:40:38,270 --> 00:40:41,870
בשביל לבקר איזשהו יהודי שהוא מכיר
.וזה מאוד יעזור לו

646
00:40:42,480 --> 00:40:46,290
אז הוא מגיע, וכמובן הוא מלווה
ברופא ורופאה ואחים ששומרים עליו

647
00:40:46,300 --> 00:40:48,250
.כי העסק שמה מאוד דינמי ומסוכן

648
00:40:48,930 --> 00:40:52,440
,ופתאום הוא רואה מהצד יהודי אחר

649
00:40:53,030 --> 00:40:55,590
שהרב לא ידע בכלל
.שהוא נמצא בבית חולים הזה

650
00:40:56,750 --> 00:40:58,520
,והוא שם לב שהיהודי ההוא מתבייש

651
00:40:59,230 --> 00:41:03,690
,כאילו, הופה, ראו אותי מהשכונה
.תפסו אותי במחלקה הזאת, לא נעים

652
00:41:04,340 --> 00:41:11,570
הרב רץ אליו ואומר לו: אני משביע אותך
.באלוקי השמיים שלא תגלה שהכניסו אותי לפה

653
00:41:11,820 --> 00:41:12,590
.גדול

654
00:41:13,280 --> 00:41:14,850
.כך אומר לו רבי אברהם גנחובסקי

655
00:41:15,700 --> 00:41:18,260
- להיות גאון, לדעת איך לעשות חסד

656
00:41:18,440 --> 00:41:20,950
זה מה שאליעזר בודק ברבקה
.וזה מה שהוא מצא

657
00:41:22,280 --> 00:41:23,250
.חזק וברוך

658
00:41:23,560 --> 00:41:27,340
הרב משה יעקב, אני ברשותך
רוצה לחזור לרגע הדרמטי

659
00:41:27,640 --> 00:41:29,130
.שאתה עומד בפתח המערה

660
00:41:29,440 --> 00:41:34,260
אתם יורדים במדרגות למטה
?ואז אתם מגלים מה? פתקאות? מטבעות

661
00:41:34,350 --> 00:41:37,510
.כמובן שזה נושא שארך חמש שעות

662
00:41:37,530 --> 00:41:41,550
תוך כמה דקות אני אנסה לתמצת
.את הכול בצורה מדהימה

663
00:41:42,450 --> 00:41:44,850
,באותם שנים שלמדתי בישיבה בקרית ארבע

664
00:41:44,880 --> 00:41:46,080
,"בחברון - "בית הדסה

665
00:41:46,410 --> 00:41:47,860
,זה מקום שרבי אברהם אזולאי

666
00:41:47,890 --> 00:41:49,740
,בעצם נקרא בית כנסת על שמו

667
00:41:50,420 --> 00:41:51,410
."בית כנסת "אברהם אבינו

668
00:41:52,100 --> 00:41:54,720
הרב מרדכי אליהו, המקובל האלוקי, ביקש

669
00:41:54,730 --> 00:41:56,590
,שאנחנו נעשה מבצע סודי, כמו שאמרתי

670
00:41:56,610 --> 00:41:59,250
,לגלות את עומק המערה
.איפה נמצאים קברי אבותינו

671
00:41:59,910 --> 00:42:03,810
,ואז היינו עשרה תלמידי ישיבה
,ארגנו את המבצע הזה בסודי סודות

672
00:42:03,830 --> 00:42:06,400
,אבל תמיד שניסינו להיכנס
.כל הזמן תפסו אותנו

673
00:42:07,340 --> 00:42:10,260
הלילה היחיד בשנה
שהרב מרדכי אליהו

674
00:42:10,360 --> 00:42:12,340
ביקש שניכנס בלי פחד, בלי כלום

675
00:42:12,910 --> 00:42:17,540
,זה היה ב-כ"ח באלול תשמ"א

676
00:42:17,640 --> 00:42:21,610
.יומיים לפני ראש השנה תשמ"ב

677
00:42:22,490 --> 00:42:26,280
והגעתי לשמה. אני בשבת טבלתי במקווה
.ואני מגיע במוצאי שבת

678
00:42:26,320 --> 00:42:28,270
,כמובן זה הכול אשליה
לא האמנו שניכנס

679
00:42:28,710 --> 00:42:31,260
,כי אלו אבנים ענקיות
פתח סודי שהוא סגור

680
00:42:31,610 --> 00:42:34,710
,ויש פה ערבים ויש פה חיילים
.הכול זה כנגד כולם

681
00:42:35,390 --> 00:42:37,760
וצריך למצוא איזושהי נקודה
,שתוציא את כולם החוצה

682
00:42:37,860 --> 00:42:39,130
.ואף אחד לא האמין שזה יצא

683
00:42:39,590 --> 00:42:41,980
:אמר לי הרב מרדכי אליהו
אתם תגיעו עם קבוצה

684
00:42:42,000 --> 00:42:43,900
.של עשרות תלמידי ישיבה עם שופרות

685
00:42:44,710 --> 00:42:46,410
בחצות הלילה בדיוק

686
00:42:47,240 --> 00:42:49,610
,תתקעו בשופרות ותראו שיהיה פה נס אדיר

687
00:42:50,110 --> 00:42:51,670
.כל הערבים יברחו מתוך המערה

688
00:42:52,080 --> 00:42:53,990
אחר כך הבנתי
.את כל הסוד של זה לפי הסוד

689
00:42:54,400 --> 00:42:56,870
הגענו בחצות הלילה, עליי בעצם
יש תרמיל צבאי

690
00:42:56,890 --> 00:43:00,940
,עם לומים, פטישים, אזמלים
- מכשירי מדידה, מצלמה, גפרורים

691
00:43:01,030 --> 00:43:03,300
,כל הציוד, אבל לא חשמלי
.כדי להיכנס פנימה

692
00:43:03,740 --> 00:43:08,240
ואני נמצא באברהם אבינו
ובחצות הלילה אני שומע תקיעה של שופרות

693
00:43:09,430 --> 00:43:13,280
ופתאום מודיעים לנו אחרי כמה דקות
שכל הערבים יצאו החוצה מהפחד

694
00:43:13,800 --> 00:43:15,910
,והוציאו את כל החיילים מאולם יצחק

695
00:43:16,000 --> 00:43:19,830
סגרו את השער, ואנחנו צריכים עכשיו להיכנס
מאולם אברהם, מהשער השני

696
00:43:19,850 --> 00:43:20,700
.להיכנס פנימה

697
00:43:21,400 --> 00:43:23,320
,אני פותח את השער
.אני רואה שהאולם חשוך

698
00:43:23,330 --> 00:43:24,960
,אני רץ מהר עם חברי אבישי

699
00:43:25,650 --> 00:43:28,240
,מגיעים לקצה המזרחי של המערה

700
00:43:28,270 --> 00:43:30,700
מתחילים לשבור שם את האבנים
,מתחת לאפריון הביזנטי

701
00:43:30,720 --> 00:43:32,420
.שידענו את המקום שלו

702
00:43:32,750 --> 00:43:37,130
אחרי 20 דקות אני מגלה גרם מדרגות מדהים
.שמוביל אותי למטה

703
00:43:38,340 --> 00:43:41,860
גרם המדרגות הזה הוא סוד מדהים
של 15 מעלות

704
00:43:41,900 --> 00:43:45,010
שעל כל מדרגה שהיו יורדים הנביאים
."היו אומרים את "שיר המעלות

705
00:43:45,870 --> 00:43:49,390
ואת הבניין הזה גיליתי במשך השנים
,עם פרופסור מיכלסון ממכון ויצמן

706
00:43:50,190 --> 00:43:54,080
שאת המדרגות האלה, את הבניין בנה
,על קברי האבות, לא הורדוס

707
00:43:54,350 --> 00:43:56,890
אלא דוד המלך
לפני 3,000 שנה

708
00:43:57,260 --> 00:44:00,320
וכל הבניין יש בו סודות המדהימים
.עלי אדמות

709
00:44:00,370 --> 00:44:04,360
הוא בנוי בגודל המשכן - 100 אמה
.על 50 אמה, גובה העמודים 15 אמה

710
00:44:04,790 --> 00:44:06,930
,יש שמה 60 עמודים
.כמו שאומרים בקריאת שמע

711
00:44:07,160 --> 00:44:09,600
.לא נאריך בנקודה הזאת
.זה נושא עמוק מאוד

712
00:44:10,340 --> 00:44:12,140
,אבל אנחנו מגיעים לפתח
,שוברים את האבנים

713
00:44:12,160 --> 00:44:13,950
אחרי 20 דקות מתגלה לי פתח

714
00:44:14,650 --> 00:44:16,690
.של גרם מדרגות שמוביל אותי למטה

715
00:44:17,020 --> 00:44:19,540
,אני כולי מתרגש, דומע
."אומר "שיר המעלות

716
00:44:19,920 --> 00:44:22,120
,קושר חבל לעמוד של האפריון
יורד למטה

717
00:44:22,730 --> 00:44:25,440
,ואני רואה שהמדרגות האלה
כל מדרגה היא כמעט גובה

718
00:44:25,470 --> 00:44:27,490
,של 40 סנטימטרים, 15 מעלות

719
00:44:28,260 --> 00:44:31,200
,שיש פה כיוון המערה
.יש פה כל כך הרבה סודות במערה

720
00:44:31,220 --> 00:44:33,420
אני לא יכול לדבר עכשיו
.בזמן קצר כזה

721
00:44:33,920 --> 00:44:37,990
,אני יורד 15 מעלות
,מגלה מנהרה מולי באורך 18 מטר

722
00:44:38,940 --> 00:44:42,610
,בגובה מטר ושבעה סנטימטרים
.רוחבה 60 סנטימטרים

723
00:44:42,960 --> 00:44:46,340
שימו לב שזה מקביל לאבן השתייה
.בהר הבית, יש פה מערכת מקבילה

724
00:44:46,780 --> 00:44:49,020
,ירושלים היא הלב, לא לשכוח
,תפילין של יד

725
00:44:49,320 --> 00:44:50,390
.וחברון היא תפילין של ראש

726
00:44:50,400 --> 00:44:53,540
,ארבעה בתים, ארבע פרשיות
.ארבעה זוגות בתוך המערה

727
00:44:53,920 --> 00:44:55,200
,זה משהו מדהים, זה מקביל

728
00:44:55,230 --> 00:44:57,770
אבל אנחנו לא נכנסנו בכלל
.לכל העניין של הסוד של זה

729
00:44:58,080 --> 00:45:02,530
אני עולה על דרך המנהרה, אני מתכופף
.כי צריך להשתחוות כלפי השכינה בתוך המערה

730
00:45:03,120 --> 00:45:06,390
,וזה המקום של סודו של עולם
.שהיו משתחווים כדי להגיע לעלייה

731
00:45:06,410 --> 00:45:08,780
,שם היו בעצם משתטחים הנביאים

732
00:45:08,980 --> 00:45:11,730
דוד המלך ושלמה המלך
.והתנאים ורבי שמעון

733
00:45:12,000 --> 00:45:15,180
כולם מגיעים לעלייה
ובתוך העלייה משתטחים בתוך העלייה

734
00:45:15,460 --> 00:45:17,770
ושמה נשמתם עוזבת את גופם

735
00:45:17,810 --> 00:45:20,390
,ועולה להיכלות דרך הפתח של העלייה
.להיכלות גן עדן

736
00:45:20,610 --> 00:45:21,760
.זה הכול כתוב אצלנו
.פשוט מרתק-

737
00:45:21,780 --> 00:45:23,980
.רק הכול נעלם מאיתנו
,אני מגיע לשמה

738
00:45:24,420 --> 00:45:26,030
,אני קורא לחברי אבישי

739
00:45:26,430 --> 00:45:27,840
,הוא בא אחריי, מגיעים לעלייה

740
00:45:27,960 --> 00:45:30,430
וזו העלייה שמוזכרת בגמרא
.בעירובין נג

741
00:45:30,760 --> 00:45:33,230
,יש מחלוקת בין רב לשמואל
,אחד אומר מערה כפולה

742
00:45:33,550 --> 00:45:36,420
,והשני אומר: זו לא מערה כפולה
.זו מערה ועלייה מעליה. -כן, מעליה

743
00:45:36,500 --> 00:45:39,470
ואני אומר לכם דבר מדהים
שאומר הבן איש חי

744
00:45:39,510 --> 00:45:43,830
שמי שידע את הסוד האמיתי של המערה
,שאין מחלוקת

745
00:45:44,550 --> 00:45:47,320
,גם זה וגם זה צודק
,זה וזה דברי אלוקים חיים

746
00:45:47,360 --> 00:45:50,580
,יבין שאין פה מחלוקת
אלא המחלוקת היא בכוונה

747
00:45:50,830 --> 00:45:54,030
להסתיר מאיתנו את כל התעלומה
.של סודו של עולם

748
00:45:54,080 --> 00:45:56,710
,אני שואל את הרב
.זה מרתק מאוד

749
00:45:56,850 --> 00:45:58,670
,אני שואל בעבור הצופים בבית

750
00:45:58,720 --> 00:46:01,650
אם ירצו ללמוד את כל מה
,שהרב מספר, לקרוא את זה

751
00:46:01,680 --> 00:46:04,100
איפה אפשר למצוא
?את כל ההרצאות של הרב

752
00:46:04,130 --> 00:46:06,440
.עכשיו אני כותב 15 ספרים
.אני כבר סוגר אותו-

753
00:46:07,380 --> 00:46:09,860
עכשיו אני כותב 15 ספרים
.עם אלפי תמונות

754
00:46:10,150 --> 00:46:12,550
,כל הסודות של בריאת העולם
.כל מה שקשור למערה. -יפה מאוד

755
00:46:12,740 --> 00:46:15,640
.וזה מגיע לכל נקודה
יש איזשהו אבל מאמר מסוים-

756
00:46:15,670 --> 00:46:18,690
?שעכשיו אני יכול לגשת ולמצוא את זה
,יש אצלכם בהידברות-

757
00:46:18,740 --> 00:46:20,710
.לפני כמה שנים עשיתי שם מאמר קצר

758
00:46:21,050 --> 00:46:23,290
,יש ביוטיוב, מישהו הכניס
,אין לי עוד אתר

759
00:46:23,330 --> 00:46:25,230
.אבל יש שם את כל הסרטים שלי
.יכולים לראות שם

760
00:46:25,590 --> 00:46:29,030
,אבל בוא אני אאריך, ניכנס פנימה
,מה שמצאנו בתוך המערה

761
00:46:29,120 --> 00:46:31,400
.איך התגלה לי כל הסוד של המערה

762
00:46:31,700 --> 00:46:34,040
.אני מגיע לעלייה
הרב מרדכי אליהו אמר לנו

763
00:46:34,070 --> 00:46:36,840
,שבתוך העלייה, בצד המערבי של העלייה

764
00:46:37,110 --> 00:46:40,160
,יש שלוש מצבות בצורה של דום
.ש' של שקר

765
00:46:40,780 --> 00:46:44,120
הנוצרים שמים בכל מקום קדוש שלנו
שלוש מצבות

766
00:46:44,200 --> 00:46:46,010
כדי לקבל את השפע של הקדושה

767
00:46:46,640 --> 00:46:48,470
,דרך האחיזה, כמו שהוא אומר, האר"י

768
00:46:48,670 --> 00:46:51,220
,ה-ש' של השקר
.והמצבה המרכזית היא הכי גדולה

769
00:46:52,160 --> 00:46:55,760
,והוא אמר: תשברו את המצבה המרכזית
שעליה היה כתב בלטינית

770
00:46:55,800 --> 00:46:57,240
וצלבים ועבודה זרה

771
00:46:57,500 --> 00:47:00,080
.וגם כתב מוסלמי מהקוראן
?ראית בעיניך-

772
00:47:00,100 --> 00:47:03,870
.ראינו את הכול וצילמנו את הכול
.הכול מצולם בתוך המערה עם תמונות

773
00:47:04,300 --> 00:47:07,610
,שברנו את המצבה הזו במשך שעתיים
,אני וחברי אבישי

774
00:47:08,200 --> 00:47:10,250
ולא התגלה שם שום דבר
.מעבר למצבה

775
00:47:10,770 --> 00:47:13,870
חשבנו שאם נוריד את המצבה
נגלה פתח מקורי של המערה

776
00:47:14,200 --> 00:47:16,740
אבל איפה נמצא הפתח המקורי
?של המערה

777
00:47:17,050 --> 00:47:19,580
.אף אחד בעולם לא ידע
.אבותינו הסתירו את הכול

778
00:47:20,220 --> 00:47:22,670
ואז אני רואה מלמעלה נברשת עם שרשרת

779
00:47:23,220 --> 00:47:26,420
,שבקצה שלה יש נרות, כוסות של שמן זית

780
00:47:26,450 --> 00:47:29,120
.שזה נחבא למוסלמים
זו מסורת שלקחו מאברהם אבינו

781
00:47:29,220 --> 00:47:30,620
.אבותינו הקדושים שהדליקו אז

782
00:47:31,370 --> 00:47:34,310
,ואני אחרי 2,000 שנה לוקח גפרור
.מדליק את הנרות האלה

783
00:47:34,350 --> 00:47:35,850
.אני רואה אור בתוך העלייה

784
00:47:36,480 --> 00:47:40,680
,העלייה עצמה חצובה בתוך הסלע
,יש בה סודות מדהימים

785
00:47:41,270 --> 00:47:43,070
.זה מה שמוזכר
אגב, מי שחצב

786
00:47:43,110 --> 00:47:45,710
את המערה הכפולה ואת העלייה
.זה אדם הראשון

787
00:47:46,110 --> 00:47:47,280
:וואו. -כמו שכותב הזוהר הקדוש

788
00:47:47,490 --> 00:47:50,340
ושמה חצב לו מערה לפנים מערה"
."ונטמן בתוכה

789
00:47:50,550 --> 00:47:51,710
- בא לחצוב יותר

790
00:47:52,650 --> 00:47:54,700
אומר הזוהר הקדוש
,שאברהם אבינו שמע בת קול

791
00:47:55,210 --> 00:47:58,040
,גם הרב בנאה
:הוא שומע בת קול שאומרת לו

792
00:47:58,090 --> 00:47:59,200
."עד כאן תפסיק לחצוב"

793
00:47:59,530 --> 00:48:01,120
?מה הוא חצב
.את זה לא מגלים לנו

794
00:48:01,520 --> 00:48:03,250
.בזוהר יש מחלוקות
,ואז אני מגיע

795
00:48:03,870 --> 00:48:05,840
,שובר את המצבה
,מדליק את הנרות

796
00:48:05,850 --> 00:48:10,000
מוצא שכבות על שכבות של מטבעות
ופתקים שנזרקו לתוך המערה

797
00:48:10,350 --> 00:48:13,410
במשך אלפי שנים על ידי יהודים
.שהגיעו להתפלל בחברון

798
00:48:14,360 --> 00:48:15,990
,ואז אני שומע צעקות מלמעלה

799
00:48:16,030 --> 00:48:18,520
קוראים לחברי אבישי שיצא מהר
כי הערבים צריכים להגיע

800
00:48:18,560 --> 00:48:20,000
,וזה רמדאן וכל הבלגן

801
00:48:20,650 --> 00:48:23,020
כמו שהיום אצלם יוצא הרמדאן
.פעם בקיץ, פעם בחורף

802
00:48:23,220 --> 00:48:26,100
ואז אני יורד את המדרגה, עולה למעלה

803
00:48:27,000 --> 00:48:30,670
ואני מרגיש מין משהו
,שמסובב לי את הראש ב-180 מעלות

804
00:48:30,850 --> 00:48:32,830
.לא יודע למה, מין הרגשה מדהימה כזו

805
00:48:33,340 --> 00:48:34,530
,אני לוקח את הפנס

806
00:48:35,150 --> 00:48:37,290
אני מאיר על המדרגה
,שלפני זה לא ראינו

807
00:48:37,630 --> 00:48:40,990
ושימו לב שהכול השגחה אלוקית
.בתוך המערה על השנייה האחרונה

808
00:48:41,710 --> 00:48:44,800
ואז אני מגלה שבתוך המדרגה של העלייה
יש חור עגול

809
00:48:46,140 --> 00:48:48,970
.שחצוב בתוך הסלע בקוטר 20 סנטימטרים

810
00:48:49,680 --> 00:48:53,560
,אני, מרוב סקרנות, לוקח את הפנס
.מתכופף, בא להכניס את הראש

811
00:48:54,500 --> 00:48:57,970
איך שאני מתכופף, פתאום לפתע
אני שומע רוח חזקה

812
00:48:58,530 --> 00:49:01,690
של נשיבה של רוח שמנשבת
.מתוך המערה ומעיפה אותי החוצה

813
00:49:02,160 --> 00:49:06,480
זה כתוב בזוהר הקדוש
ששלוש פעמים ביום מנשבת רוח

814
00:49:06,520 --> 00:49:09,010
.מגן עדן העליון לתחתון והאבות מתעוררים

815
00:49:09,380 --> 00:49:12,060
ואני יודע ואני סקרן לדעת
.מאיפה הרוח הזו מגיעה

816
00:49:12,130 --> 00:49:14,510
,כל גדולי ישראל, רבנים ואדמו"רים
כולם רצו לדעת

817
00:49:14,820 --> 00:49:19,020
מאיפה הרוח מגיעה דרך החריצים
.של המדרגה השביעית מתוך המערה

818
00:49:19,460 --> 00:49:20,510
.ואף אחד לעולם לא ידע

819
00:49:20,910 --> 00:49:24,540
,ואז אני קורא לחברי אבישי
,הוא מביא לי את התרמיל

820
00:49:24,960 --> 00:49:28,040
,אני מוציא מתוך התרמיל לום גדול
ברזל כזה, עם פטיש ואזמל

821
00:49:28,060 --> 00:49:29,190
,ומתחיל לשבור את הסלע

822
00:49:29,500 --> 00:49:31,190
.אבל זה סלע ענק, חזק

823
00:49:31,890 --> 00:49:33,950
ואז אני מכה ומכה
.ואז אני אומר: אני מתייאש

824
00:49:34,040 --> 00:49:35,200
,פתאום אני רואה משהו מדהים

825
00:49:36,110 --> 00:49:39,900
שבחלק העליון של הסלע
,ובחלק התחתון יש סדק

826
00:49:40,450 --> 00:49:44,930
מתחיל להיווצר סדק
.ואני רואה שהאבן זזה על מסילה קדימה

827
00:49:46,090 --> 00:49:49,940
זה המקום הזה שסגר אותו יוסף
.לפני 3,800 שנה

828
00:49:50,930 --> 00:49:54,710
אני מזיז את האבן עם חברי אבישי
ואנחנו שומעים את הרעש של החריקה

829
00:49:54,750 --> 00:49:55,970
.של האבן הענקית הזו

830
00:49:56,310 --> 00:49:58,270
אנחנו שמים אותה על קרקעית העלייה

831
00:49:58,690 --> 00:50:02,870
ופה מתגלה פתח בקוטר של בן אדם
,שמוביל אותנו לעומק המערה

832
00:50:03,450 --> 00:50:05,030
.אבל פה בעצם מתחיל הפחד

833
00:50:05,040 --> 00:50:07,310
יש לנו מסורת שמי שיורד למטה
,לא יוצא בחיים

834
00:50:07,570 --> 00:50:10,930
נוצרים ומוסלמים
,ורבי אברהם אזולאי וכל זה

835
00:50:11,200 --> 00:50:14,720
:אבל הרב מרדכי אליהו אמר לנו
,תיכנסו בשלום ותצאו בשלום

836
00:50:14,780 --> 00:50:16,560
תצלמו את המערה, תמדדו אותה

837
00:50:17,110 --> 00:50:21,410
ותוציאו ממצאים כדי שכל העולם ידע
שזה בעצם שייך

838
00:50:21,450 --> 00:50:24,870
.רק לנו ולא לשום דת אחרת
.יישר כוח, הרב משה יעקב-

839
00:50:24,900 --> 00:50:26,670
...זה ממש מרתק מאוד, אנחנו
...לא נכנסו לכל ה-

840
00:50:26,720 --> 00:50:29,520
...תן לי רק לגמור
.אנחנו נרצה לשמוע את זה-

841
00:50:29,580 --> 00:50:31,410
,מה שמצאנו למטה
.זה כל העניין

842
00:50:31,490 --> 00:50:34,010
,זה באמת, פשוט אתה מרתק אותנו

843
00:50:34,060 --> 00:50:37,340
.תראה, כולנו... פשוט מדהים
.בשלב הבא ניכנס פנימה לתוך המערה-

844
00:50:37,350 --> 00:50:39,780
?אתם יודעים אבל מי מול מי
.הכול ידוע-

845
00:50:39,950 --> 00:50:42,670
?זה אברהם, יצחק, יעקב
.זה לא הולך ככה-

846
00:50:43,340 --> 00:50:48,280
בגלל זה שאלתי איפה אפשר לראות את זה
...כי אני בטוח שהצופים הרבה יותר

847
00:50:48,620 --> 00:50:51,430
הצופים הרבה יותר מרותקים מאיתנו

848
00:50:51,470 --> 00:50:54,030
.כי אנחנו עוד נשב עם הרב אחרי התוכנית

849
00:50:54,500 --> 00:50:56,850
.גם בדקנו גם את זה, הכול הכול בדוק

850
00:50:56,880 --> 00:51:01,100
,זהו. הרב מרדכי לוי
.נקודה מעניינת מהפרשה

851
00:51:01,130 --> 00:51:04,570
הרב מרדכי לוי, מאז שאנחנו אמרנו
בפעם הקודמת, חשוב לומר

852
00:51:04,890 --> 00:51:07,280
שאמרנו לצופים שלנו
,שאפשר להזמין את הרב

853
00:51:07,540 --> 00:51:11,590
ברוך השם הרב ראה את הפניות
וקהילות חדשות

854
00:51:11,630 --> 00:51:14,480
.והנה, הרשימה מתארכת
?שנייה, אז אולי להזמין גם אותי-

855
00:51:14,510 --> 00:51:16,850
,כאילו אם זה גובל פה בזה
.אז נוציא משהו מהתוכנית

856
00:51:17,280 --> 00:51:18,840
.תציג אותי קצת שיזמינו גם אותי

857
00:51:18,890 --> 00:51:21,370
?הרב ודאי... אולי נופיע ביחד, כבוד הרב

858
00:51:21,560 --> 00:51:23,680
.בשמחה רבה
תדע לך, אני רוצה לומר לכם-

859
00:51:23,710 --> 00:51:26,200
,שהזמר ישי לפידות, הוא, אני חושב

860
00:51:26,240 --> 00:51:27,310
.הוא מייצג את הידברות

861
00:51:27,360 --> 00:51:28,270
הוא היה אחד הזמרים

862
00:51:28,290 --> 00:51:31,260
 - שבאמת פרץ החוצה לקהל הרחב

863
00:51:31,310 --> 00:51:34,060
...גם קהל דתי, גם מסורתי, גם

864
00:51:34,350 --> 00:51:36,280
,ממש וקירב המון יהודים, אני יודע

865
00:51:36,350 --> 00:51:37,630
,בדרך של השירה והמוזיקה

866
00:51:37,660 --> 00:51:40,740
וזה מה שהידברות עושה למעשה
,דרך השידורים הנפלאים

867
00:51:40,800 --> 00:51:42,740
,דרך ההרצאות שלנו
,וכמו שאמרת באמת

868
00:51:43,100 --> 00:51:46,450
,לא רק אני, חבריי ועמיתיי
וגם יש לנו מרצות ורבניות

869
00:51:46,470 --> 00:51:49,450
שערב ערב מסתובבות ומסתובבים
,ברחבי הארץ

870
00:51:49,770 --> 00:51:52,400
,אם זה בבתי כנסיות
,אם זה בכל מיני מקומות

871
00:51:52,710 --> 00:51:55,320
- ולמדנו מאברהם אבינו דבר אחד

872
00:51:55,650 --> 00:51:58,320
הוא שלח את אליעזר
.למצוא שידוך לבנו

873
00:51:58,370 --> 00:52:00,600
,הוא אמר לו: תשמע
,אני לא רוצה שתיקח מבנות הכנעני

874
00:52:00,640 --> 00:52:01,750
.רק מבנות חרן

875
00:52:01,880 --> 00:52:02,960
?לכאורה, מה ההבדל

876
00:52:03,400 --> 00:52:05,550
?אלו ואלו, איך אומרים
.נשרפים בבית הדשן

877
00:52:05,560 --> 00:52:08,030
,אלה לא טובות ואלה לא טובות
.אבל יש הבדל

878
00:52:08,370 --> 00:52:12,440
,יש הבדל אם אדם יש לו
חס ושלום, מידות מושחתות

879
00:52:12,560 --> 00:52:14,700
.או אם יש לו דעות לא נכונות

880
00:52:14,950 --> 00:52:18,070
.אומר: מידות מושחתות זה בנות כנען

881
00:52:18,080 --> 00:52:20,960
,"הוא אומר "אשר אנוכי יושב בקרבו
.ולא הצלחתי להשפיע עליהם

882
00:52:21,250 --> 00:52:24,550
,אדם שהוא מושחת במידות שלו
,חבל להשקיע בו

883
00:52:24,780 --> 00:52:27,800
אבל אדם רק שהדעות שלו מוטעות
.כי הוא פשוט לא למד

884
00:52:28,110 --> 00:52:30,700
,יש הרבה יהודים יקרים
.פשוט הם לא יודעים מהי יהדות

885
00:52:30,770 --> 00:52:33,040
אף פעם לא הנגישו להם את זה
.בצורה נכונה

886
00:52:33,210 --> 00:52:35,180
סך הכול עם ישראל
.יש לו כולם מידות טובות

887
00:52:35,440 --> 00:52:38,550
,עם ישראל הם ביישנים
,גומלי חסדים, רחמנים

888
00:52:38,610 --> 00:52:41,210
ולכן התשתית של כל יהודי
.היא תשתית מצוינת

889
00:52:41,410 --> 00:52:45,110
,רק קצת מסבירים להם מהי יהדות
מנגישים להם את זה ממש

890
00:52:45,350 --> 00:52:47,820
,כמו שהידברות עושה
,כמו שכולכם פה פעילים, ברוך השם

891
00:52:48,110 --> 00:52:50,210
רואים איך עם ישראל נפתח
.ונפתחים הלבבות

892
00:52:50,240 --> 00:52:51,530
,אני אספר רק סיפור קצר

893
00:52:51,670 --> 00:52:54,020
חוויה שקרתה לנו
.עם אחת הרבניות שסיפרה

894
00:52:54,480 --> 00:52:59,200
,בראשון לציון ישנה אחת פעילה
,לא נאמר מאיזו תנועה או מפלגה

895
00:52:59,230 --> 00:53:02,800
,אבל זו תנועה שממש היא אנטי-דתית
,השם ישמור. הם לא אשמים

896
00:53:02,820 --> 00:53:04,680
.שוב, הם לא יודעים מהי יהדות אמיתית

897
00:53:04,770 --> 00:53:09,050
אנטי. עד כדי כך היא סיפרה
,שבכל יום כיפור היא אוספת את כל החבר'ה

898
00:53:09,330 --> 00:53:13,220
,היו עושים מסיבה, על האש
מוזיקה, טרנסים, ריקודים

899
00:53:13,550 --> 00:53:15,500
בכוונה ביום הכיפורים
.לכל החבר'ה

900
00:53:16,130 --> 00:53:19,890
,היא, בלי כוונה או עם כוונה
.איך אומרים? אין מקרה בעולם

901
00:53:19,900 --> 00:53:21,890
."'מקרה זה אותיות "רק מה

902
00:53:22,250 --> 00:53:24,630
,היא ככה גולשת באינטרנט
!פתאום הופ

903
00:53:24,800 --> 00:53:27,780
נקלעה בלי כוונה לערוץ הידברות

904
00:53:27,910 --> 00:53:30,410
ושם פתאום היא התחילה לצפות
.בכל מיני תכנים יהודיים

905
00:53:30,710 --> 00:53:34,640
היא מעולם לא שמעה הסברים
,כל כך יפים ומרתקים מהי יהדות

906
00:53:34,790 --> 00:53:38,080
,מהי מצווה, מהי שבת
.מה זה חינוך, מהי זוגיות

907
00:53:39,060 --> 00:53:41,980
,הרצאה רודפת הרצאה
פשוט זה חלחל בקרבה

908
00:53:42,320 --> 00:53:44,860
והיא החליטה שהיא רוצה
.להיכנס לזה

909
00:53:45,200 --> 00:53:47,210
,היא, ברוך השם, היום
,לא נאריך

910
00:53:47,500 --> 00:53:49,590
,בזכות הידברות, היו איתה בקשר

911
00:53:50,400 --> 00:53:51,600
.שלחנו לה רבניות

912
00:53:52,170 --> 00:53:57,510
ברוך השם, היום היא מספרת
שהיא כל שבוע אוספת את אותם חבר'ה

913
00:53:57,600 --> 00:54:01,830
ומקרינה להם על מסך ענק
.הרצאה מתוך הידברות. -איזה יופי

914
00:54:01,900 --> 00:54:05,630
,רואים איך זה שברגע שיש תכונות טובות
,כל יהודי יש לו תכונות טובות

915
00:54:05,670 --> 00:54:08,220
,רק הדעות, הדעות
.הם לא אשמים, לא לימדו אותם

916
00:54:08,420 --> 00:54:11,630
ואנחנו זוכים כאן בדרכי נועם
.להנגיש את הדבר

917
00:54:11,780 --> 00:54:16,280
וכמו שאמרתם באמת, אנחנו מוכנים להגיע
.לכל מקום ומקום בארץ

918
00:54:16,560 --> 00:54:20,720
,מדימונה ועד קריית שמונה
,עד אילת, לא משנה

919
00:54:20,770 --> 00:54:25,620
,כל ערב, כל שבת, רבנים, רבניות
מרצים, מרצות בכל נושא שהוא

920
00:54:25,820 --> 00:54:28,950
,מגיעים, וברוך השם אנשים נהנים
אנשים שמחים

921
00:54:29,190 --> 00:54:32,620
וזו השמחה, זה עונג השבת האמיתי
.של עם ישראל. -יפה, יישר כוח

922
00:54:32,860 --> 00:54:34,220
.והנה הגענו לסיום

923
00:54:34,290 --> 00:54:36,770
,הפרשה נפתחה, כפי שאמרנו
בפטירת שרה אימנו

924
00:54:36,830 --> 00:54:38,390
,ומסתיימת, תאמינו או לא

925
00:54:38,470 --> 00:54:40,880
.בפטירת אברהם אבינו בגיל 175

926
00:54:41,420 --> 00:54:42,420
וזה גרם לי לחשוב

927
00:54:42,450 --> 00:54:43,660
איך ייתכן שפרשה

928
00:54:43,680 --> 00:54:45,660
ששני גדולי עולם נפטרים בה

929
00:54:45,910 --> 00:54:46,820
?"נקראת "חיי שרה

930
00:54:47,240 --> 00:54:50,810
.דווקא בדגש על החיים
?"למה לא "מיתת שרה" או "מות אברהם

931
00:54:51,220 --> 00:54:54,860
מצאתי הסבר כל כך מתוק
,שהחיים האמיתיים, חיי הנצח

932
00:54:55,160 --> 00:54:57,720
הם החיים שלאחר הפטירה
.מן העולם החולף הזה

933
00:54:58,240 --> 00:55:01,710
כמה מעורר וכמה זה מחייב את כולנו
לחטוף עוד ועוד

934
00:55:01,750 --> 00:55:04,320
,סחורה יקרה מפז בסל שלנו בעולם הזה

935
00:55:04,770 --> 00:55:06,190
.שמשול בסך הכול לטרקלין

936
00:55:06,770 --> 00:55:10,250
אני רוצה להודות לרב אליהו אסוס
,על הפנינים לשולחן השבת

937
00:55:10,660 --> 00:55:13,880
,לרב משה יעקב
,לאומן - חברי היקר ישי לפידות

938
00:55:14,300 --> 00:55:16,000
,לרב אייל ישראל שטרנליב

939
00:55:16,330 --> 00:55:18,510
,לסטנדאפיסט יעקב חמו, שהיה איתנו

940
00:55:18,760 --> 00:55:20,010
לרב מרדכי לוי

941
00:55:20,320 --> 00:55:22,330
.וללהקת הבית המדהימה שלנו

942
00:55:22,650 --> 00:55:26,530
"אנחנו כמובן מודים ל"ספיישל פרי
על כל הקלוריות

943
00:55:26,840 --> 00:55:30,580
ועל הפירות המעוצבים והמושלמים
.שהיו על השולחן הזה שלנו

944
00:55:31,260 --> 00:55:33,590
,רשת "טיב", על כל הפיצוחים
.על כל הכיבוד

945
00:55:34,370 --> 00:55:35,540
.תודה רבה לכם על הכול

946
00:55:35,800 --> 00:55:38,380
,אנחנו, בעזרת השם
.נתראה בשבוע הבא

947
00:55:38,420 --> 00:55:40,810
,ולכם, לכם הצופים
.תודה רבה שהייתם איתנו

948
00:55:40,890 --> 00:55:44,050
נתראה שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא
באותו יום ובאותה השעה

949
00:55:44,360 --> 00:55:45,340
.בפרשת תולדות

950
00:55:45,760 --> 00:55:50,430
.שבת שמחה ומבורכת
וישי, אנחנו שרים משהו ביחד

951
00:55:50,510 --> 00:55:52,110
?לכבוד שבת קודש
.חובה, חובה-

952
00:55:52,410 --> 00:55:53,340
.מאסטרו, תוביל

953
00:56:14,340 --> 00:56:21,730
שבחי ירושלים את אמוני

954
00:56:23,070 --> 00:56:29,970
הללי אלוקייך ציון

955
00:56:30,670 --> 00:56:38,540
שבחי ירושלים את אמוני

956
00:56:39,660 --> 00:56:48,250
הללי אלוקייך ציון

957
00:56:48,300 --> 00:56:56,120
כי חיזק בריחי שערייך

958
00:56:56,780 --> 00:57:04,410
כי חיזק בריחי שערייך

959
00:57:05,200 --> 00:57:09,510
ברך בנייך בקרבך

960
00:57:09,640 --> 00:57:13,020
ברך בנייך בקרבך

961
00:57:13,620 --> 00:57:19,940
ברך בנייך בקרבך

962
00:57:22,060 --> 00:57:30,380
הללי, הללי אלוקייך ציון

963
00:57:30,480 --> 00:57:41,950
הללי, הללי אלוקייך ציון

964
00:58:02,030 --> 00:58:10,500
הללי, הללי אלוקייך ציון