הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - למה בחורי ישיבה לא מתגייסים לצבא?

הרב זמיר כהן

מדוע ביקש ראש ישיבת מיר מתלמידיו לישון עם נעליים? הרב זמיר כהן במסר חשוב ועוצמתי לכל השואלים מדוע בחורי ישיבות לא מתגייסים לצבא 

(אורך 2:55)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,426 --> 00:00:11,505
יש הרבה שמתפלאים, איך יכול להיות
שיש בארץ בחורים שלומדים תורה

2
00:00:11,558 --> 00:00:12,817
.במקום ללכת לצבא

3
00:00:13,400 --> 00:00:15,801
הרי חברים שלך, בגיל שלך נמצאים בצבא

4
00:00:15,834 --> 00:00:17,040
?למה אתה יושב ללמוד תורה

5
00:00:18,811 --> 00:00:20,474
,נגיד, הבחור הזה, אין לו לב

6
00:00:20,540 --> 00:00:21,899
,אבל מה עם כל גדולי ישראל

7
00:00:21,930 --> 00:00:24,154
?שהם כל כך רגישים בבין אדם לחברו

8
00:00:24,503 --> 00:00:26,213
?"איך הם אומרים להם "שבו ללמוד תורה

9
00:00:26,853 --> 00:00:29,309
?האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה

10
00:00:30,311 --> 00:00:32,527
,איך יכול להיות שגדולי ישראל אומרים

11
00:00:32,909 --> 00:00:37,697
,אנשים מאוד רגישים בבין אדם לחברו
,כל כך שלמים ברגישות לזולת

12
00:00:37,783 --> 00:00:39,274
.פתאום בזה: שבו ללמוד תורה

13
00:00:40,032 --> 00:00:41,380
.אבל על פי זה, זה מובן

14
00:00:41,994 --> 00:00:44,311
אדם ששואל את עצמו "למה אלה
"?לא הולכים לצבא

15
00:00:44,370 --> 00:00:48,780
:צריך שמיד ישאל שאלה נגדית את עצמו
?אני מאמין באלוקים או לא מאמין באלוקים

16
00:00:48,877 --> 00:00:50,379
?מאמין בתורה או לא מאמין

17
00:00:50,808 --> 00:00:54,124
,אם אני מאמין בתורה ובאלוקים
הרי הוא עצמו אומר בתורה

18
00:00:54,749 --> 00:01:00,826
.שכדי שהעולם יתקיים צריך לומדי תורה
,ועל פי התורה שלנו, כנגד כל חייל

19
00:01:00,888 --> 00:01:05,840
כמו בזמן משה רבנו, כל חייל
שהיה יוצא לקרב, היה יושב אחד ולומד תורה

20
00:01:05,905 --> 00:01:08,699
.והוא בעצם הכיפת ברזל שלו. מגן עליו

21
00:01:09,131 --> 00:01:15,354
,ובתורה מסופר, כשהיו פועלים בצורה כזו
היו חוזרים מהמלחמה, ספרו אותם

22
00:01:15,380 --> 00:01:19,037
,"ולא נפקד ממנו איש"
.אפילו אחד לא היה נופל בקרב

23
00:01:19,475 --> 00:01:22,385
כי על כל אחד יש את הכיפת ברזל
.של אותו שלומד

24
00:01:22,880 --> 00:01:27,789
,בצוק איתן עשו דבר נפלא פה בארץ
שלקחו שמות של חיילים

25
00:01:27,875 --> 00:01:32,675
,והעבירו אותם ללומדי תורה: אתה
,התורה שלך בשביל החייל הזה

26
00:01:32,699 --> 00:01:33,908
...אתה, התורה שלך

27
00:01:34,231 --> 00:01:38,228
.במלחמת ששת הימים היה פחד גדול בארץ

28
00:01:40,220 --> 00:01:42,841
,ראש ישיבת מיר, הרב שמואלביץ

29
00:01:43,668 --> 00:01:50,376
:נכנס לבית מדרש ואמר לתלמידים שלו
,אני מבקש מכם ללמוד וללמוד וללמוד

30
00:01:50,497 --> 00:01:55,428
וכשאתם הולכים לישון, כשאתם מרגישים
.כבר נופלים, תישנו עם נעליים

31
00:01:56,254 --> 00:01:57,336
?שאלו אותו: למה

32
00:01:58,201 --> 00:02:02,100
אמר להם: יש חיילים בחזית, ישנים
,עם נעליים בקרב עכשיו

33
00:02:02,939 --> 00:02:05,925
,אם הם ישנים עם נעליים
אנחנו גם צריכים לישון עם נעליים

34
00:02:06,580 --> 00:02:08,462
...כדי שנרגיש את מה ש

35
00:02:08,524 --> 00:02:14,032
,אנחנו לומדים תורה כי עם ישראל צריך תורה
.אבל צריכים גם להרגיש את השותפות עם כולם

36
00:02:14,391 --> 00:02:18,465
.ועשו בכיות ותפילות ותחנונים
.ברוך השם, ראו אחר כך ישועות גדולות

37
00:02:18,945 --> 00:02:21,102
.אבל צריך לדעת, עם ישראל הוא עם רוחני

38
00:02:21,434 --> 00:02:25,715
,כמו שיש לנו חיל רגלים, חיל תותחנים
- צריכים צבא חזק, חיל האוויר

39
00:02:25,961 --> 00:02:27,848
.צריך גם חיל של לומדי תורה

40
00:02:27,970 --> 00:02:29,016
.זה אחד מהחילות

41
00:02:29,706 --> 00:02:31,997
,על פי האמת, מנקודת מבט יהודית

42
00:02:32,426 --> 00:02:34,145
התקציב של לומדי התורה

43
00:02:34,177 --> 00:02:35,662
,צריך לבוא ממשרד הביטחון

44
00:02:35,831 --> 00:02:36,885
.לא ממשרד הדתות

45
00:02:37,973 --> 00:02:39,505
.כי לומדי התורה, זה חלק מהביטחון

46
00:02:39,610 --> 00:02:41,022
.אדם שיש לו אמונה צריך לדעת

47
00:02:41,045 --> 00:02:42,000
,מי שלא מאמין, טוב

48
00:02:42,056 --> 00:02:45,176
:'צריך להתחיל איתו מ-א', ב
שיש בורא לעולם והתורה אמת

49
00:02:45,200 --> 00:02:48,620
ויש רוחניות. אבל מי שמאמין
.צריך לדעת את היסודות האלה