הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - כוחה של ברכה

הרב אליהו עמר

מה עשה אדם שקם צמא ב-2 בלילה, ולא מצא מי שיענה אמן לברכה שלו? הרב אליהו עמר בסיפור קצר עם סוף מפתיע במיוחד