עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת וירא

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: יעקב חמו, הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, הזמר מנדי ג'רופי ואיש החינוך הרב אשר ברדא. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:03:03,516 --> 00:03:04,370
.חזק וברוך

2
00:03:04,440 --> 00:03:05,041
.שלום לכם

3
00:03:05,162 --> 00:03:09,598
,תודה ללהקת הבית שלנו על הפתיחה הנעימה
.נפש הומיה", כך קוראים לשיר"

4
00:03:10,009 --> 00:03:14,483
,דוד ביתן על הקלידים, דן עטר על הגיטרה
,חובב הילל על הדרבוקה

5
00:03:14,515 --> 00:03:17,506
.ורפי אבידני על הבגלמה
.מגיע להם בהחלט מחיאות כפיים

6
00:03:20,410 --> 00:03:22,560
פרשת וירא. אני לא אגזים אם אומר

7
00:03:22,573 --> 00:03:24,926
שזו אחת הפרשות הדרמטיות ביותר

8
00:03:24,932 --> 00:03:25,920
.בהיסטוריה היהודית

9
00:03:26,255 --> 00:03:28,401
בפרשה שלנו מתבשרים שרה ואברהם

10
00:03:28,421 --> 00:03:30,232
.על הולדת בן לעת זקנה

11
00:03:30,622 --> 00:03:32,759
,מאוחר יותר יש לנו את עקידת יצחק

12
00:03:32,965 --> 00:03:36,097
גם גירוש הגר וישמעאל מבית אברהם
.יש לנו בפרשה

13
00:03:36,130 --> 00:03:38,085
.לבסוף - הפיכת העיר סדום

14
00:03:38,780 --> 00:03:42,790
?מה מסמלת לנו העיר סדום
איך עקידת יצחק של אז קשורה

15
00:03:42,805 --> 00:03:46,712
לכל אחד מאיתנו היום? ומה למדים
?מהכנסת האורחים של אברהם אבינו

16
00:03:47,018 --> 00:03:49,020
.ננסה לענות על כל אלו בתוכנית היום

17
00:03:49,276 --> 00:03:51,473
,שלום לרב התוכנית שלנו הרב אליהו אסוס

18
00:03:51,799 --> 00:03:55,884
לרב אשר ברדה, יועץ פסיכותרפי
,ומנהל בית הספר "יחד" בתל אביב

19
00:03:56,122 --> 00:03:58,109
,האומן המיוחד מנדי ג'רופי

20
00:03:58,460 --> 00:04:04,241
הרב אייל ישראל שטרנליב בתובנות מן הפרשה
.והסטנדאפיסט יעקב חמו, הרב יעקב חמו

21
00:04:04,279 --> 00:04:06,275
.שלום לכולכם
.שלום וברכה- 

22
00:04:06,304 --> 00:04:07,943
.ושבת שלום לצופים שלנו

23
00:04:08,716 --> 00:04:15,063
הפרשה פותחת בכך שאברהם יושב לו
,בפתח האוהל ביום השלישי למילה, כאוב, חלש

24
00:04:15,317 --> 00:04:19,135
,והנה הוא רואה אורחים פוטנציאליים
.ומה הוא עושה? קופץ על ההזדמנות

25
00:04:19,319 --> 00:04:23,219
?מה היה כל כך דחוף לקבל אורחים כעת
,עכשיו תנוח, אתה אדם מבוגר

26
00:04:23,559 --> 00:04:28,608
,אדם שסובל מהכאב של ברית המילה
דווקא ביום כזה, כתוב ברש"י

27
00:04:28,622 --> 00:04:33,010
,"שהקב"ה "הוציא חמה מנרתיקה
.חום שפשוט אי אפשר לדמיין אותו

28
00:04:33,510 --> 00:04:39,540
הרב אסוס, מה היה דחוף ליהודי המבוגר
,לצאת מתחת לסככה שלו במדבר

29
00:04:39,861 --> 00:04:43,861
לצאת מהמזגן ולנסות להכניס
?אורחים ביום כזה? איך

30
00:04:44,204 --> 00:04:47,535
.אברהם אבינו נקרא אברהם איש החסד

31
00:04:48,271 --> 00:04:50,267
הוא בחר במידה הזאת, לקחת אותה

32
00:04:50,334 --> 00:04:54,771
.ולהיות האדם המושלם ביותר בעולם בחסד

33
00:04:55,467 --> 00:04:57,890
אבל מאיפה הוא ידע לקחת את המידה

34
00:04:57,902 --> 00:05:00,279
"הנפלאה הזאת? אז "צדקת הצדיק

35
00:05:00,548 --> 00:05:02,917
רבי צדוק הכהן מלובלין כותב
:דבר מאוד נפלא

36
00:05:03,787 --> 00:05:08,610
,העולם הוא נקרא ספר
.והתורה היא פירוש על הספר

37
00:05:08,932 --> 00:05:12,452
זאת אומרת, אם יש לי ספר
,שהוא לא כל כך מובן

38
00:05:12,780 --> 00:05:14,388
.צריכים בשבילו להביא פירוש

39
00:05:14,915 --> 00:05:20,446
אז העולם כולו הוא ספר שמלמד אותנו
.בלי סוף דברים. בלי סוף

40
00:05:21,114 --> 00:05:26,665
,אבל אם נתבונן טוב בעולם
.המהות העיקרית של העולם היא חסד

41
00:05:26,762 --> 00:05:30,048
.כל התורה כולה חסד

42
00:05:30,124 --> 00:05:34,165
הגמרא אומרת: תחילת התורה חסד
.וסוף התורה חסד

43
00:05:34,606 --> 00:05:40,415
,בתחילת התורה, למדנו בפרשת בראשית
.שהקב"ה עושה לאדם וחוה כותנות עור

44
00:05:40,583 --> 00:05:41,789
.זה היה חסד ראשון

45
00:05:42,522 --> 00:05:48,331
יש לנו בסוף התורה שהקב"ה כביכול
.קובר את משה רבנו

46
00:05:48,755 --> 00:05:50,903
תחילת התורה חסד
.וסוף התורה חסד

47
00:05:51,235 --> 00:05:55,888
מה הגמרא רוצה להגיד לנו בעניין הזה
?שתחילת התורה חסד וסוף התורה חסד

48
00:05:56,212 --> 00:05:58,780
:פשוט יודעים. הכוונה פשוטה מאוד

49
00:05:59,248 --> 00:06:02,380
,אם אני רואה ספר
אני רוצה לדעת על מה מדובר בספר

50
00:06:02,885 --> 00:06:08,460
,אז בדרך כלל יש לי שם של הספר - שמירת שבת
.אני יודע שמדובר פה על הלכות שבת

51
00:06:08,778 --> 00:06:13,488
,אני רואה פה כתוב - איסור בשר בחלב
אני יודע שמדובר פה על דברים

52
00:06:13,557 --> 00:06:17,084
שאסור לעשות במטבח
.או מה מותר ומה אסור בעניין בשר וחלב

53
00:06:17,404 --> 00:06:21,700
,אבל כשאני רואה את ספר התורה
?איך אני יודע על מה מדובר בתורה

54
00:06:22,540 --> 00:06:25,797
:אז יש עצה פשוטה
,כשאתה לוקח ספר שאין לו כותרת

55
00:06:26,066 --> 00:06:30,384
,אתה מסתכל בהתחלה, מסתכל בסוף
,רואה על מה מדובר בהתחלה

56
00:06:30,419 --> 00:06:33,508
- רואה על מה מדובר בסוף
.אני יודע שזה עניין הספר

57
00:06:33,968 --> 00:06:36,175
- אם אני פותח בהתחלה של התורה
,אני רואה חסד

58
00:06:36,460 --> 00:06:41,352
,בסוף התורה אני רואה חסד
.אני יודע שהתורה רוצה לומר לנו - חסד

59
00:06:41,925 --> 00:06:47,098
.וזה מה שאברהם אבינו רואה בעולם
.העולם כולו מלא מלא מלא בחסד

60
00:06:47,560 --> 00:06:52,001
."כתוב: "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם
?"מה זה "וכל צבאם

61
00:06:52,320 --> 00:06:55,880
,כל העולם בצביונם
.כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה

62
00:06:56,230 --> 00:07:02,119
,מה הכוונה? מפרש רש"י: הקב"ה
 :לפני שברא כל בריאה בעולם שאל אותה

63
00:07:02,626 --> 00:07:05,695
?האם כך את רוצה להיות
.ואמרה לו: כן

64
00:07:06,493 --> 00:07:11,393
,כלומר, לפני שהקב"ה בורא אריה
,הוא אומר לו: מתאים לך המידות האלה

65
00:07:11,689 --> 00:07:14,039
?התכונות האלה, מתאים לך
.הוא אומר לו, האריה: כן

66
00:07:14,431 --> 00:07:17,428
:שואל הקב"ה את החמור
.מתאים לך להיות חמור? -כן

67
00:07:17,953 --> 00:07:21,006
?שואל הקב"ה את הסוס: מתאים לך
.כן, מתאים לי- 

68
00:07:21,822 --> 00:07:27,691
,אומר רש"י הקדוש
.כל חיה בעולם מרוצה - איך שהיא. מרוצה

69
00:07:27,767 --> 00:07:29,380
.הקב"ה נתן יופי בעולם

70
00:07:29,836 --> 00:07:33,719
- אם נתבונן, יותר מזה
?יש לנו עץ של תפוחים, בשביל מה

71
00:07:33,974 --> 00:07:37,102
.בשביל לאכול
.עץ של תפוזים - בשביל מה? בשביל לאכול

72
00:07:37,488 --> 00:07:40,778
?אבל פרחים - למה אני צריך
?למה צריך פרח בעולם

73
00:07:41,063 --> 00:07:45,084
.בשביל לתת לאישה. -יפה מאוד
,אבל לפני שאני נותן את זה לאישה 

74
00:07:45,422 --> 00:07:47,676
או כשאני נותן את זה לאישה
.זה בתור הערכה

75
00:07:48,081 --> 00:07:52,602
הקב"ה רוצה להגיד לנו: סתם, אני מעריך 
.אתכם. קחו זר פרחים

76
00:07:52,751 --> 00:07:56,659
.העולם יפה. אני רוצה להיטיב איתכם
.זה מה שאני רוצה

77
00:07:57,024 --> 00:08:01,730
?למה צריך את כל הצבעים היפים שיש בפירות
?מה רע אם הכול היה בשחור לבן

78
00:08:02,706 --> 00:08:06,270
,עם אותם ויטמינים: ויטמין סי
.ויטמין די, ויטמין בי, הכול יהיה

79
00:08:07,045 --> 00:08:12,509
.שיהיה שחור לבן - לא
.הקב"ה בורא את העולם בחן, בחסד וברחמים

80
00:08:12,928 --> 00:08:17,935
,כל הבריאה כולה צועקת חסד
,והפירוש על הבריאה זה התורה

81
00:08:18,199 --> 00:08:19,715
.תחילתה חסד וסופה חסד

82
00:08:20,152 --> 00:08:24,054
,אברהם אבינו רואה את הדבר הזה
?הוא אומר: מה הקב"ה רוצה ממני

83
00:08:25,160 --> 00:08:29,845
.והלכת בדרכיו" - חסד"
?אז איך אני יכול לוותר על יום בלי חסד

84
00:08:30,470 --> 00:08:35,110
,אז כואב לי קצת, אז יש חמה מנרתיקה
.אז קשה לי, אני לא יכול לפספס את זה

85
00:08:35,623 --> 00:08:40,120
.זה מה שהקב"ה רוצה בעולם - ללכת בדרכיו
.אני בוחר לי את החסד

86
00:08:40,403 --> 00:08:44,495
,אברהם אבינו ראה את כל העולם כולו חסד
,בחר בדבר הזה

87
00:08:44,708 --> 00:08:49,258
ולכן אין מקום לשאלה למה אברהם אבינו
.מתגבר על כל הקשיים שלו

88
00:08:49,537 --> 00:08:52,130
.זה מה שאני רוצה כי זה מה שהקב"ה רוצה

89
00:08:52,522 --> 00:08:55,293
,אז אני רודף אחרי החסד בכל מצב
.בכל אופן שיהיה

90
00:08:55,339 --> 00:08:56,668
.יפה מאוד. יפה מאוד

91
00:08:57,492 --> 00:09:01,192
אני תוהה, אנחנו דיברנו על זה
,שאברהם אבינו הוא שלמות

92
00:09:01,240 --> 00:09:04,109
.אברהם אבינו הוא כולו חסד. מסכימים

93
00:09:04,745 --> 00:09:09,697
אנחנו רואים בהמשך הפרשה שאברהם לוקח
.את יצחק ומרחיק אותו מישמעאל

94
00:09:10,464 --> 00:09:14,665
,הרב ברדה, אתה איש חינוך
?להרחיק אח מאח

95
00:09:15,176 --> 00:09:17,484
אז קודם כול, אני רוצה לומר לך

96
00:09:17,521 --> 00:09:19,268
שאני עדיין ככה בהתרגשות

97
00:09:19,293 --> 00:09:23,443
,ובהשפעה ככה טובה מה''נפש הומיה'' ששרת

98
00:09:23,461 --> 00:09:25,566
,השרית עלינו אווירה של שולחן שבת

99
00:09:25,672 --> 00:09:26,755
,באמת נפש הומיה

100
00:09:27,297 --> 00:09:29,756
,וזה נקשר בהחלט בפרשת השבוע, נפש הומיה

101
00:09:29,791 --> 00:09:32,398
כי כל יהודי וכל ילד זה נפש

102
00:09:32,917 --> 00:09:36,325
ויש פה דיני נפשות מאוד מאוד חשובים
,בפרשת השבוע שלנו

103
00:09:36,839 --> 00:09:41,896
,יש פה ויכוח בין אבא ואימא
,אבא ואימא מתווכחים

104
00:09:42,150 --> 00:09:47,440
,מה שמצוי למעשה היום בכל בית ובית
?הילד עשה כך וכך, איך אנחנו מתנהגים

105
00:09:48,809 --> 00:09:52,290
- אבל פה זה מדובר בדיני נפשות
,לא סתם איך אנחנו מתנהגים

106
00:09:52,435 --> 00:09:55,022
האם להוציא אותו מהבית
?או לא להוציא אותו מהבית

107
00:09:55,523 --> 00:10:00,284
,יש פה את ישמעאל שמצחק, עבודה זרה
,גילוי עריות, שפיכות דמים

108
00:10:01,703 --> 00:10:06,440
.אברהם אבינו ככה, איכשהו סופג את זה
.רחמי אב - רחמנו כרחם אב על בנים

109
00:10:06,891 --> 00:10:11,720
.באה שרה ואומרת: לא, הוא לא יהיה פה
."כי לא יירש בן האמה עם בני עם יצחק"

110
00:10:12,286 --> 00:10:13,650
.אברהם אבינו לא ידע מה לעשות

111
00:10:13,931 --> 00:10:16,280
?מה עושים בכל דור ודור
.הולכים לגדול הדור

112
00:10:16,829 --> 00:10:19,184
?מי גדול הדור באותו זמן
.אברהם אבינו הוא גדול הדור

113
00:10:19,701 --> 00:10:22,712
,הוא ניגש ישירות לדיבור
:ניגש ישירות לקב"ה, אומר

114
00:10:22,730 --> 00:10:27,966
.ריבונו של עולם, יש לי פה פלונטר אדיר
,יש לי פה בן שלנו, משותף

115
00:10:28,015 --> 00:10:30,298
.ויש לי בן מהגר
?מה אני עושה

116
00:10:30,778 --> 00:10:35,865
אומר לו הקב"ה: "כל אשר תאמר אליך שרה
."שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע

117
00:10:36,796 --> 00:10:40,105
,עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה
אנחנו צריכים לדעת - אנשים לפעמים

118
00:10:40,163 --> 00:10:43,143
,מנסים להיות חכמים מאוד
לא מתייעצים בדור שלנו

119
00:10:43,237 --> 00:10:47,330
,ואומרים: הנה, יש פה פסוק מפורש
,הבן שלי עושה בעיות, אני מוציאה אותו

120
00:10:47,358 --> 00:10:51,480
.אני מוציא אותו, אני מוציאה אותו מהבית
אם שרה הוציאה והקב"ה אמר "כל אשר

121
00:10:51,504 --> 00:10:54,550
תאמר אליך שרה שמע בקולה"
,"כי ביצחק יקרא לך זרע

122
00:10:54,747 --> 00:10:58,643
,אז בוא נוציא גם כן. הילד קצת סטה
,לובש איזה מכנסיים לא לעניין

123
00:10:58,844 --> 00:11:02,671
- עושה איזה מעשה כזה או אחר
,לא, לא, לא, זה לא במחוזותינו

124
00:11:02,960 --> 00:11:04,573
.כביכול ממהרים להוציא מהבית

125
00:11:05,024 --> 00:11:06,956
.השם ישמור, מדובר כאן בדיני נפשות

126
00:11:07,459 --> 00:11:12,450
,אנחנו צריכים לשים לב שמה שהיה כאן
,מדובר לא ביהודי ויהודי

127
00:11:13,192 --> 00:11:14,608
,צריכים לדייק בדברי התורה

128
00:11:15,301 --> 00:11:19,763
,"מדובר כאן "כי ביצחק יקרא לך זרע
.מדובר כאן בגוי, ישמעאל

129
00:11:20,080 --> 00:11:24,669
,וגם את בן האמה לגוי אשימנו", בסדר"
.כי זרעך הוא", אני אתן לו את הכבוד שלו"

130
00:11:25,079 --> 00:11:29,914
אבל כשמדובר כאן במחלוקת בעניין
,אם הבן הוא יהודי ובן שהוא גוי

131
00:11:30,337 --> 00:11:34,081
 פה התורה אמרה: "כל אשר תאמר אליך שרה
.שמע בקולה", זה הציווי

132
00:11:34,526 --> 00:11:37,765
אבל כשיש לך ילד יהודי בתוך הבית
,ועוד ילד יהודי

133
00:11:38,206 --> 00:11:41,533
איך אפשר לדון ולומר: את זה אני אוציא
?ואת זה אני אוציא

134
00:11:41,549 --> 00:11:45,235
?דוחים נפש מפני נפש
?איך אנחנו מחליטים החלטות כאלה

135
00:11:46,698 --> 00:11:51,453
שמעתי סיפור מפליא ביותר ממנכ"ל החינוך
,העצמאי, הרב אליעזר סורוצקין

136
00:11:51,477 --> 00:11:57,920
שהוא עד לסיפור הזה, הוא נכנס עם אותו
,אבא יהודי, לא מבני ברק - ממאה שערים

137
00:11:58,561 --> 00:11:59,855
.משפחה ברוכת ילדים

138
00:12:00,364 --> 00:12:05,432
היהודי הזה נכנס לרב אלישיב בבכי
,ואומר לו: הבת שלי ירדה

139
00:12:06,048 --> 00:12:10,618
,אבל כשהיא ירדה
.היא ירדה בכל המובנים שרק אפשר להיות

140
00:12:10,932 --> 00:12:13,940
,היא מסתובבת לי בבית
?היא הורסת לי את הילדים. מה עושים

141
00:12:14,673 --> 00:12:18,400
?מה אנחנו היינו חושבים לומר
,כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה""

142
00:12:18,456 --> 00:12:19,845
.תזרוק את הילדה מהבית

143
00:12:21,006 --> 00:12:23,531
,הרב אלישיב בחוכמתו, חוכמת אלוקים חיים

144
00:12:24,021 --> 00:12:28,396
?אומר לו: תגיד לי, יש לך משפחה גדולה
.אומר: כן

145
00:12:29,125 --> 00:12:31,555
?לאשתך יש גם משפחה גדולה
.הוא אומר: כן

146
00:12:31,945 --> 00:12:34,410
?כמה ילדים יש לך
.הוא אומר: 12 ילדים

147
00:12:35,239 --> 00:12:38,460
הוא אומר: תחלק את כל ה-11
בבתים אחרים

148
00:12:39,223 --> 00:12:44,571
שכל אחד יגדל ויתחנך 
,אצל המשפחות הטובות שלכם, אצל אשתך

149
00:12:44,696 --> 00:12:47,420
.אצל ההורים, אצל האחים, אצל הדודים

150
00:12:48,083 --> 00:12:53,830
,את זאת שירדה - אותה תשאיר בבית
.אותה תקרב. היא תחזור בסוף

151
00:12:53,867 --> 00:12:58,100
,אם תזרוק אותה ותשמור על ה-12
,על ה-11 הנוספים

152
00:12:58,243 --> 00:12:59,820
.אתה תאבד גם, יכול להיות, אחרים

153
00:13:00,240 --> 00:13:05,740
.זו ההסתכלות איך אנחנו מקרבים ילד
.בדור שלנו אנחנו צריכים הרבה אהבת ישראל

154
00:13:05,760 --> 00:13:09,892
...את זה לומדים גם מיעקב אבינו
,מיצחק שהוא לא שלח את עשיו

155
00:13:09,994 --> 00:13:12,179
,הוא קירב אותו, הראה לו חום
.הראה לו אהבה

156
00:13:12,751 --> 00:13:15,220
,אפילו שהוא ידע בוודאות שהוא ירד מהדרך
.הוא קירב אותו עדיין

157
00:13:15,301 --> 00:13:18,583
זה כאילו משהו שאתה רואה
שביצחק רואים את זה - איך הוא

158
00:13:18,602 --> 00:13:20,126
...קירב את עשיו למרות שהיה

159
00:13:21,756 --> 00:13:26,253
יפה מאוד. אלו באמת סוגיות חינוכיות 
.שבאמת אנחנו עוד נרחיב עליהן בהמשך

160
00:13:26,339 --> 00:13:29,130
,לשאר הצופים שלנו
,שלא מכירים את הרב ברדה

161
00:13:29,170 --> 00:13:33,143
אז אני רק אספר, שאת הרב ברדה
,אני מכיר אולי 30 שנה בערך

162
00:13:33,170 --> 00:13:34,489
?אולי אפילו יותר. לא
.כן, כן- 

163
00:13:34,846 --> 00:13:42,602
,שרנו בלא מעט במות בארץ, בעולם ביחד
,ואתם נהניתם מקו חשיבה ענק

164
00:13:42,643 --> 00:13:48,690
ורק להגיד לכם שמדובר באחד הקולות
,היפים בעולם היהודי, בעולם החסידי

165
00:13:49,049 --> 00:13:50,910
.וזה באמת כבוד גדול שאתה איתנו

166
00:13:51,400 --> 00:13:55,424
,תודה. -ואם אנחנו כבר מדברים על קול גדול
,קול יהודי, קול מקסים

167
00:13:55,865 --> 00:14:03,609
אחד הקולות שבאופן אישי אותי מרגשים
.זה מנדי, מנדי ג'רופי

168
00:14:03,631 --> 00:14:07,172
,אם יש קול שאני באמת מתרגש ממנו
,ואני שומע מוזיקה

169
00:14:07,188 --> 00:14:11,808
,אני לא כל כך שומע לפעמים מוזיקה חסידית
,יותר את הרבע טון

170
00:14:12,267 --> 00:14:13,648
אבל כשאני שומע את מנדי

171
00:14:13,674 --> 00:14:17,030
,שר מוזיקה חסידית
.אני תמיד אומר לעצמי: ככה צריך לשיר

172
00:14:17,720 --> 00:14:22,140
,אני הייתי מוסיף משהו - קול ואישיות
.שאלה שני הדברים שבאים ביחד

173
00:14:22,177 --> 00:14:22,844
...די, תמשיכו

174
00:14:24,645 --> 00:14:29,980
,אז מנדי, מנדי ג'רופי היקר
.בוא תשיר לנו ואחרי זה נדבר

175
00:14:31,529 --> 00:14:34,786
אז באמת, השיר שמאוד מתאים
לאווירה של השבת

176
00:14:36,019 --> 00:14:39,950
,כי מסופר על פרשת השבוע שאחד מהאדמו"רים

177
00:14:40,526 --> 00:14:42,876
בנו הגיע מהחיידר ושאל את אבא שלו

178
00:14:43,157 --> 00:14:45,525
שהוא למד היום אצל המלמד בפרשת השבוע

179
00:14:45,578 --> 00:14:48,470
,שהקב"ה נגלה אל אברהם אבינו

180
00:14:48,530 --> 00:14:51,260
."וירא אליו השם"
:אז הוא שאל אותו בבכי

181
00:14:51,348 --> 00:14:54,170
,מדוע לאברהם אבינו הוא נגלה
?ואלינו הוא לא נגלה

182
00:14:54,950 --> 00:15:02,510
אמר לו: אברהם אבינו - שכאשר יהודי מחליט
,למול את עצמו בגיל 99 שנים

183
00:15:03,049 --> 00:15:04,710
.ראוי שהקב"ה יתגלה אליו

184
00:15:05,738 --> 00:15:09,860
,וידוע שהניגון - דוד המלך
,כאשר הוא היה רוצה לקבל נבואה

185
00:15:09,908 --> 00:15:13,492
- "התגלות מהשם, "וירא אליו השם
,היה מנגן שיר

186
00:15:13,615 --> 00:15:15,030
.לוקח את הכינור ומנגן

187
00:15:15,486 --> 00:15:17,210
.אז באווירה הזאת נעבור לשיר

188
00:15:18,314 --> 00:15:19,287
!מחיאות הכפיים

189
00:15:25,200 --> 00:15:33,951
וזכנו לקבל שבתות

190
00:15:34,450 --> 00:15:40,910
מתוך רוב שמחה

191
00:15:42,296 --> 00:15:50,440
ומתוך עושר וכבוד

192
00:15:50,942 --> 00:15:57,266
ומתוך מיעוט עוונות

193
00:15:58,725 --> 00:16:07,186
וזכנו לקבל שבתות

194
00:16:07,695 --> 00:16:14,610
מתוך רוב שמחה

195
00:16:15,350 --> 00:16:23,380
ומתוך עושר וכבוד

196
00:16:23,740 --> 00:16:30,179
ומתוך מיעוט עוונות

197
00:16:31,539 --> 00:16:39,810
וזכנו לקבל שבתות

198
00:16:40,245 --> 00:16:46,731
מתוך רוב שמחה

199
00:16:47,609 --> 00:16:55,510
ומתוך עושר וכבוד

200
00:16:55,929 --> 00:17:03,129
ומתוך מיעוט עוונות

201
00:17:03,951 --> 00:17:18,725
ותן בנו יצר טוב לעובדך באמת

202
00:17:19,531 --> 00:17:37,568
לעובדך באמת 
וביראה ובאהבה

203
00:17:39,486 --> 00:17:40,790
!ענק
.תודה רבה- 

204
00:17:40,811 --> 00:17:44,544
.כמה רגש. כמה רוך. אח, מנדי
.ברוכים תהיו-

205
00:17:45,131 --> 00:17:49,510
בתוכנית שעברה זה היה הרב אייל שקיבל
,ממני חיבוק על הסיפור החסידי שהוא סיפר לנו

206
00:17:49,916 --> 00:17:53,543
,אז גם לך אני רושם בלוח
.אתה תקבל חיבוק ונשיקה אחרי התוכנית

207
00:17:53,879 --> 00:17:55,547
...אני פשוט לא יכול לעטות עליך כרגע

208
00:17:55,847 --> 00:18:01,311
ונעבור לרב אייל. אחרי החיבוק שקיבלת
בשבוע שעבר על הסיפור היהודי המתוק

209
00:18:01,340 --> 00:18:05,870
,שסיפרת לנו, הרב אייל
.תמתק אותנו עם איזה סיפור לפרשה

210
00:18:06,140 --> 00:18:06,800
.בשמחה

211
00:18:08,380 --> 00:18:12,097
האדמו"ר מבאבוב, כשהוא היה מספר תמיד
את הסיפור שאני עומד לספר לכם עכשיו

212
00:18:12,124 --> 00:18:13,910
,הוא היה בוכה. כל פעם שהוא היה מספר

213
00:18:13,951 --> 00:18:15,880
אפילו אם זה מאות פעמים, פשוט הוא היה בוכה

214
00:18:16,638 --> 00:18:19,305
על זקנו - הרבי מצאנז

215
00:18:20,064 --> 00:18:21,459
,שהיו לו 15 ילדים

216
00:18:21,654 --> 00:18:24,660
.והנה מגיעה עכשיו החתונה של הבת האחרונה

217
00:18:24,876 --> 00:18:29,370
.הייתה בת 15, פרדל
ואתם יודעים, כשיש חסידות ואדמו"ר

218
00:18:29,404 --> 00:18:32,569
,אז כולם מגיעים מכל העולם
.אלפים, אלפים של חסידים

219
00:18:34,040 --> 00:18:38,430
אבל היה דבר אחד שהאדמו"ר מצאנז
.אמר שהוא לא יכול

220
00:18:38,556 --> 00:18:41,700
,הוא יכול נגד הרוסים, הוא יכול נגד כולם
,הוא לא מפחד מאף אחד

221
00:18:42,489 --> 00:18:48,390
,אבל כנגד בכי של יהודי הוא לא יכול
.הוא נשבר לרסיסים

222
00:18:49,601 --> 00:18:54,591
והנה, החתונה מתחילה
והכלה בדרך לחופה

223
00:18:54,981 --> 00:19:00,290
,וכולם ביחד ממש בחרדת קודש
,בניגון של הבעל שם טוב

224
00:19:35,781 --> 00:19:39,014
,והנה לפתע פתאום דממה
האדמו"ר הרים את היד

225
00:19:39,358 --> 00:19:42,536
.וכל החסידים ברגע אחד משתתקים

226
00:19:42,852 --> 00:19:43,432
?מה קרה

227
00:19:44,331 --> 00:19:49,145
האדמו"ר אומר: אני שומע בכי
.של מישהי בקהל

228
00:19:49,438 --> 00:19:51,250
.אני לא יכול להמשיך את החופה
.עכשיו עוצרים

229
00:19:51,418 --> 00:19:52,220
.תביא לי אותה

230
00:19:53,779 --> 00:19:59,582
,ואז השמש מגיע עם איזו יהודיה נערה
,גם בערך בגיל של פרדל הכלה

231
00:19:59,855 --> 00:20:02,876
,בת 15
.ובוכה בוכה בוכה

232
00:20:02,911 --> 00:20:04,230
?בתי היקרה, למה את בוכה

233
00:20:05,479 --> 00:20:09,748
היא אומרת: אני ענייה
וכל הבגדים שלי סמרטוטים

234
00:20:10,247 --> 00:20:12,915
,וגם אני מתחתנת היום
.אבל אין לי בגדים

235
00:20:13,621 --> 00:20:15,951
אני בוכה, אני כל כך מצטערת
.ככה לבוא לחופה

236
00:20:17,496 --> 00:20:22,796
האדמו"ר מצאנז מסתכל עם עיניו הטובות
,אל הבת שלו, הכלה

237
00:20:23,529 --> 00:20:27,812
,הוא אומר לה: את יודעת, בתי היקרה
."כתוב על השם "לבושו צדקה

238
00:20:28,240 --> 00:20:31,008
.הלבוש של השם זה צדקה, זה חסד

239
00:20:32,671 --> 00:20:37,863
יש לך הזדמנות היום ללבוש
,את הבגדים של השם, בכבודו ובעצמו

240
00:20:38,310 --> 00:20:39,180
.לחופה שלך

241
00:20:40,378 --> 00:20:43,950
והיא הבינה את המסר
,כי היא בעצמה הייתה אשת חסד

242
00:20:44,909 --> 00:20:49,289
לקחה את אותה נערה לחדר ויצאו

243
00:20:49,843 --> 00:20:55,370
והכלה עם הבגדים של הסמרטוטים
והנערה עם הבגדים של הכלה

244
00:20:56,556 --> 00:20:57,771
.והמשיכו את החופה

245
00:20:59,535 --> 00:21:04,316
והחסידים אומרים שמעולם לא הייתה
כלה כל כך יפה

246
00:21:04,776 --> 00:21:07,354
.עם בגדים כאלה יפים ביום חתונתה

247
00:21:08,380 --> 00:21:12,924
,אז אנחנו תמיד - רגע, חסד
.צריך לדאוג לעצמי

248
00:21:13,656 --> 00:21:17,370
,צריך לדעת, השמחה הכי גדולה בעולם
האושר הכי גדול בעולם

249
00:21:18,095 --> 00:21:20,577
.זה לעשות טובה למישהו אחר

250
00:21:21,250 --> 00:21:23,235
,עשו אפילו מחקר פעם, ממש מדעי

251
00:21:23,804 --> 00:21:27,244
שלקחו מישהו שהוא עכשיו
עם מרצדס חדשה עם הניילונים

252
00:21:28,144 --> 00:21:30,926
- ובדקו במוח שלו
,אפשר לבדוק את רמת השמחה

253
00:21:31,110 --> 00:21:32,694
,ולקחו מישהו שעכשיו עשה חסד

254
00:21:33,196 --> 00:21:35,623
וראו שזה שעשה חסד - הרבה יותר

255
00:21:36,033 --> 00:21:38,280
,מהזה של החדש
המרצדס החדשה

256
00:21:38,889 --> 00:21:43,590
,כי זו השמחה של הנשמה שלנו
,וזה הדבר הכי גדול בעולם

257
00:21:43,680 --> 00:21:46,000
.לעשות טובה למישהו אחר

258
00:21:46,226 --> 00:21:48,409
:יש אמרה מהבעל שם טוב שאומר

259
00:21:48,425 --> 00:21:52,210
יהודי חי בעולם 80-70 שנה
.כדי לעשות טובה ליהודי

260
00:21:52,640 --> 00:21:55,110
.חיים שלמים - כדי לעשות טובה אחת ליהודי

261
00:21:55,188 --> 00:22:01,220
,ובפן החינוכי, כמה בחורי ישיבות הצילו
 ,לא הרבנים, לא הר"מים

262
00:22:01,549 --> 00:22:02,430
.חבר בישיבה

263
00:22:03,414 --> 00:22:04,866
היה סיפור מאוד מפורסם

264
00:22:05,260 --> 00:22:08,066
,על בחור שעמד לא רק לצאת מהישיבה

265
00:22:08,099 --> 00:22:09,545
.רצה לאבד את עצמו לדעת

266
00:22:09,761 --> 00:22:11,153
.הוא כבר יצא מהישיבה

267
00:22:11,623 --> 00:22:14,197
,בדרך הגיע בחור
:הוא אומר לו

268
00:22:14,232 --> 00:22:16,503
.הצווארון שלך, תסדר אותו

269
00:22:16,530 --> 00:22:19,375
,הוא מסדר לו את הצווארון
,ככה ייפה אותו וסידר אותו

270
00:22:19,404 --> 00:22:20,409
.אומר לו: להתראות, כל טוב

271
00:22:21,188 --> 00:22:23,789
:הוא הולך, אומר
?יש עוד מישהו שאכפת לו ממני

272
00:22:24,284 --> 00:22:25,968
.הוא בסך הכול סידר לו את הצווארון

273
00:22:26,062 --> 00:22:28,612
בסידור של הצווארון
.הוא סידר לו את הצוואר

274
00:22:28,920 --> 00:22:29,843
.שווה לחיות

275
00:22:30,062 --> 00:22:34,054
,אז כבר דיברנו על זה שאני מאוד
.מאוד, מאוד מחובר לסיפורי צדיקים

276
00:22:34,070 --> 00:22:35,601
?כמעט כמו כל יהודי, לדעתי, לא

277
00:22:37,053 --> 00:22:41,674
אני מחובר מאוד לרב יורם אברג'ל
,מנתיבות, זכר צדיק וקדוש לברכה

278
00:22:42,294 --> 00:22:46,464
,והוא חיבר אותי
,כבר הייתי מחובר לרבי מליובאוויטש

279
00:22:46,616 --> 00:22:50,214
אבל דרכו התחברתי
עם הידיים ועם הרגליים

280
00:22:51,082 --> 00:22:53,480
לחב"ד, ובכלל להרבה צדיקים
.בזכות הרב יורם

281
00:22:53,902 --> 00:22:58,193
,ואז כשהתוודעתי יותר לפועלו של הרבי

282
00:22:58,669 --> 00:23:01,155
אמרתי: הוא משמח
כל כך הרבה יהודים כל יום

283
00:23:01,658 --> 00:23:02,560
,כבר עשרות שנים

284
00:23:03,295 --> 00:23:07,018
?איך אני מחזיר טובה לרבי
?במה אתה יכול להחזיר טובה לרבי

285
00:23:07,166 --> 00:23:09,020
.אין שום צורה להחזיר לצדיק באמת

286
00:23:09,047 --> 00:23:11,984
?מה אתה יכול לתת לו
.שעון? חולצה? מה, כלום

287
00:23:12,930 --> 00:23:14,515
.אז כמובן עם שיר

288
00:23:15,453 --> 00:23:19,274
,ביקשתי מיעקב מנשה
.כותב מוכשר מאוד

289
00:23:19,601 --> 00:23:23,408
אמרתי לו: אני רוצה
.שתכתוב שיר על הרבי מליובאוויטש

290
00:23:23,808 --> 00:23:29,305
ובאמת תהינו שנינו איך אפשר לקבץ פועל
של 100, 200 שנה של חסידות

291
00:23:29,693 --> 00:23:30,952
?לעשר שורות של שיר

292
00:23:31,633 --> 00:23:34,899
,ואני חושב, בזהירות אני אומר
שזה שיר מושלם

293
00:23:34,909 --> 00:23:38,429
כי הוא נעשה בסייעתא דשמיא גמורה

294
00:23:38,456 --> 00:23:41,484
כי אין שום צורה
לקחת לחן ומילים

295
00:23:41,925 --> 00:23:43,785
ולקבץ אותם לשלוש דקות

296
00:23:44,195 --> 00:23:46,788
ועדיין להציג את האור הגדול
.של הרבי מליובאוויטש

297
00:23:46,801 --> 00:23:48,267
."השיר הזה נקרא "הרבי

298
00:23:48,837 --> 00:23:50,390
.הוא הצליח מאוד, ברוך השם
.ברוך השם-

299
00:23:50,544 --> 00:23:52,798
.הוא הצליח בגדול כי זה הרבי

300
00:23:53,791 --> 00:23:55,994
ומי יותר מתאים ממנדי

301
00:23:56,731 --> 00:23:59,356
לבקש לשיר איתו יחד
,את השיר הזה

302
00:23:59,650 --> 00:24:00,522
.הרבי מליובאוויטש

303
00:24:01,287 --> 00:24:03,012
.תסכים, מנדי? -כן, בטח

304
00:24:03,040 --> 00:24:05,120
אני זכיתי לעשות לך
.את הקולות שמה

305
00:24:05,916 --> 00:24:10,015
,ואני הייתי באחד האירועים
,אני חושב, שהצגת את השיר

306
00:24:10,052 --> 00:24:13,814
,שזה היה לקראת י"א ניסן

307
00:24:14,556 --> 00:24:19,036
ואני זוכר את הקהל מקפץ עד התקרה
.עם השיר הזה

308
00:24:19,049 --> 00:24:22,561
פעם עשו גם שידוך
בין חב"דניקית לברסלב

309
00:24:23,317 --> 00:24:26,548
ואחרי כמה שנים
.השדכן בא לראות מה קורה

310
00:24:26,618 --> 00:24:30,208
:אז הילדים הקטנים באים
?נ נח נח, נכון שהרבי הוא המשיח

311
00:24:32,788 --> 00:24:37,094
בכל מקרה, אם הזכרת את ברסלב
אז כתוב שהמשמח את הצדיק יצפה לישועה

312
00:24:37,287 --> 00:24:41,176
,אז אם זו הייתה הכוונה השלך
.אז כל הישועות. -אמן, לכולנו

313
00:24:42,193 --> 00:24:43,685
.בכל מקום בגלובוס

314
00:24:49,112 --> 00:24:54,003
בכל מקום בגלובוס
תמיד הם שם בפוקוס

315
00:24:54,538 --> 00:24:57,802
שלוחי חב"ד הנאמנים

316
00:24:58,351 --> 00:25:02,924
באהבה עם כוח
עובדים ללא מנוח

317
00:25:03,354 --> 00:25:07,209
עושים אין-ספור לילות כימים

318
00:25:12,236 --> 00:25:15,055
הרבי מליובאוויטש אמר

319
00:25:18,653 --> 00:25:22,163
We want Messiah now

320
00:25:22,241 --> 00:25:25,157
בכל מקום בגלובוס
תמיד הם שם בפוקוס

321
00:25:25,440 --> 00:25:28,261
שלוחי חב"ד הנאמנים

322
00:25:28,436 --> 00:25:31,432
באהבה עם כוח
עובדים ללא מנוח

323
00:25:31,847 --> 00:25:34,616
עושים אין-ספור לילות כימים

324
00:25:35,038 --> 00:25:40,718
להאיר את הנשמה
בכל שביל, בכל פינה

325
00:25:41,426 --> 00:25:43,951
להשלים פה משימה

326
00:25:44,282 --> 00:25:47,057
We want Messiah now

327
00:25:47,133 --> 00:25:50,737
תמיד בכל מקום
הרבי הקדוש

328
00:25:50,819 --> 00:25:53,765
We want Messiah now

329
00:25:53,773 --> 00:25:56,963
,כן, גם אתה יכול
קטן ועד גדול

330
00:25:57,543 --> 00:26:00,497
We want Messiah
עכשיו

331
00:26:03,867 --> 00:26:06,692
הרבי מליובאוויטש אמר

332
00:26:10,403 --> 00:26:13,215
We want Messiah now

333
00:26:17,352 --> 00:26:20,544
מפיץ אגרות הקודש
מבדיל בין אור לחושך

334
00:26:20,622 --> 00:26:23,153
לכל אדם יש תמיד תשובה

335
00:26:23,652 --> 00:26:26,924
מסר הוא את הנפש
כל יהודי הוא נכס

336
00:26:27,151 --> 00:26:29,810
באמונה יש את התקווה

337
00:26:30,392 --> 00:26:36,212
בשלמות ארץ ישראל
באחדות נביא גואל

338
00:26:36,860 --> 00:26:39,482
סוף גלות כי בא מועד

339
00:26:39,791 --> 00:26:42,339
We want Messiah
עכשיו

340
00:26:42,602 --> 00:26:46,257
זועק בכל מקום הרבי הגדול

341
00:26:46,320 --> 00:26:48,930
We want Messiah now

342
00:26:48,965 --> 00:26:52,805
כן, גם אתה יכול
קטן ועד גדול

343
00:26:52,858 --> 00:26:55,838
We want Messiah
עכשיו

344
00:26:59,383 --> 00:27:01,826
הרבי מליובאוויטש אמר

345
00:27:06,115 --> 00:27:09,322
We want Messiah now

346
00:27:41,840 --> 00:27:45,053
הרבי מליובאוויטש אמר

347
00:27:48,263 --> 00:27:51,797
We want Messiah now

348
00:27:55,108 --> 00:27:58,142
הרבי מליובאוויטש אמר

349
00:28:01,430 --> 00:28:05,200
We want Messiah now

350
00:28:06,323 --> 00:28:07,258
משיח

351
00:28:09,711 --> 00:28:13,451
.יובל, יובל טייב
.מנדי ג'רופי היקר-

352
00:28:13,494 --> 00:28:14,314
.איזה יופי

353
00:28:14,600 --> 00:28:16,889
הרב חמו, אנחנו דיברנו קודם
בהקשר של השיר הזה

354
00:28:16,903 --> 00:28:18,279
...ואתה רצית להגיד משהו אז

355
00:28:18,394 --> 00:28:20,015
:כן. אני רציתי לשאול חידה

356
00:28:20,501 --> 00:28:22,277
איך קוראים לרוסיה
?שהתחתנה עם חב"דניק

357
00:28:22,600 --> 00:28:23,198
.תניא

358
00:28:24,312 --> 00:28:26,136
איך קוראים לחב"דניק
?שהתחתן עם הרוסיה

359
00:28:26,446 --> 00:28:27,227
.בעל התניא

360
00:28:27,630 --> 00:28:29,307
,אבל מקודם דיברנו פה על חסד

361
00:28:29,377 --> 00:28:30,197
,דיבר פה על חסד

362
00:28:30,210 --> 00:28:31,293
...שכמה צריך בן אדם עכשיו

363
00:28:31,340 --> 00:28:32,464
החסד, לדעתי, הכי גדול

364
00:28:32,485 --> 00:28:34,189
.זה לא לעשות עם הבריות

365
00:28:34,368 --> 00:28:36,060
.לפעמים אנשים שוכחים לעשות חסד בבית

366
00:28:36,708 --> 00:28:38,963
.באמת, כאילו חסד עם האישה, עם הילדים

367
00:28:39,525 --> 00:28:41,155
,אני לקחתי לא מזמן את אשתי לאיזה טיול

368
00:28:41,170 --> 00:28:42,632
.ככה, אתה יודע, להתאוורר

369
00:28:42,815 --> 00:28:45,605
,אישה צריכה את ההתאווררות הזאת
?צריך להוציא אותה מדי פעם, מה לעשות

370
00:28:45,748 --> 00:28:47,436
- עובדת מאוד קשה
.גם בבית, גם בחוץ

371
00:28:47,732 --> 00:28:49,075
.צריך להוציא אותה
.לקחתי אותה לירושלים

372
00:28:49,404 --> 00:28:51,730
.נסענו לירושלים
?בעליות לירושלים, כבר איך אומרים

373
00:28:51,773 --> 00:28:54,444
.אני, רכב לא חדש
נתקע לי הרכב באמצע הדרך

374
00:28:55,069 --> 00:28:57,461
...ומה נקרא, הלך
.כן, התפוצץ הרדיאטור

375
00:28:57,988 --> 00:28:59,272
:אז התקשרתי לגרר, אמרתי להם

376
00:28:59,699 --> 00:29:00,737
.שלום, אני רוצה בבקשה להזמין גרר

377
00:29:00,753 --> 00:29:02,714
:אז הוא אומר לי
.שמע, אני אגיע תוך שלוש עד ארבע שעות

378
00:29:03,110 --> 00:29:03,962
?אמרתי לו: מה, גם אתה תקוע

379
00:29:05,258 --> 00:29:07,518
?אז טוב, מה נעשה
,אז אתה יודע, שעה ראשונה

380
00:29:08,353 --> 00:29:10,062
,איך אומרים? עובר
.עובר, עובר איכשהו

381
00:29:10,327 --> 00:29:12,597
שעה שנייה כבר מתחילים העצבים לעלות

382
00:29:12,645 --> 00:29:15,440
ובאמת השם עשה איתנו חסד
,שלא היה חם באותו יום

383
00:29:15,588 --> 00:29:17,061
.למה, אחרת היינו באמת סובלים

384
00:29:17,441 --> 00:29:19,719
:אבל שעה שלישית אני מתקשר
!נו, איפה אתה? נו, תגיע

385
00:29:19,728 --> 00:29:21,845
זה עצבים כבר, אתה יודע וזה
כי אתה נמצא בתוך האוטו

386
00:29:21,859 --> 00:29:22,858
.ואתה לא יכול לצאת החוצה

387
00:29:23,324 --> 00:29:25,713
:אשתי אומרת לי
?למה אתה מתעצבן? למה אתה מתעצבן

388
00:29:26,394 --> 00:29:27,194
.אמרתי לה: את צודקת

389
00:29:27,736 --> 00:29:30,669
,חשבתי מה לעשות, לקחתי שני עטים, שני ניירות
."התחלנו לשחק "ארץ עיר

390
00:29:31,399 --> 00:29:32,347
.אני אומר לך, התחלתי ליהנות

391
00:29:32,868 --> 00:29:34,415
,ההוא מתקשר אליי מהגרר
?אומר לי: איפה אתה

392
00:29:34,437 --> 00:29:35,947
,אמרתי: עזוב איפה אנחנו
?'יש לך עיר ב-ו

393
00:29:37,116 --> 00:29:40,359
...אבל באמת אני רק רוצה
.דיברנו על ילדים וזה

394
00:29:40,382 --> 00:29:42,889
אני חושב שילדים קטנים כשהם קטנים
.אתה אומר: איך בא לי לאכול אותם

395
00:29:42,915 --> 00:29:44,091
:כשהם גדלים אתה אומר
.חבל שלא אכלתי

396
00:29:45,211 --> 00:29:48,895
אבל באמת בהקשר לפרשה שלנו
אז אתה דיברת על זה בהתחלה

397
00:29:48,940 --> 00:29:51,264
.שאברהם אבינו רצה לארח

398
00:29:51,299 --> 00:29:54,556
,דרך אגב, אברהם היה עיראקי
.הוא אהב לארח, זה ידוע

399
00:29:54,811 --> 00:29:57,098
.מאור כשדים
.זה ידוע שאברהם היה עיראקי

400
00:29:57,430 --> 00:30:00,499
,משמה גם ערבים, דרך אגב
,השלושה שבאו לבקר אותו

401
00:30:00,571 --> 00:30:01,678
רש"י אומר שהם היו ערבים

402
00:30:02,247 --> 00:30:03,861
.אז משם ערבים למדו לארח

403
00:30:04,025 --> 00:30:06,167
,כל פעם אתה עובר ליד מסעדה של ערבים
:תמיד יוצא לך

404
00:30:06,298 --> 00:30:07,644
?כן, בעל הבית, מה לשים לך בפיתה

405
00:30:07,783 --> 00:30:10,366
?כן, בעל הבית, מה לשים לך בפיתה
.כן, בעל הבית, כן, בעל הבית

406
00:30:10,374 --> 00:30:12,501
.פעם אחת נכנסתי, פיטרתי אותו
.אני בעל הבית

407
00:30:12,895 --> 00:30:14,874
אבל באמת כשאתה נכנס
למסעדה כזאת של זה

408
00:30:14,905 --> 00:30:17,416
,הם נותנים לך שירות טוב
:אבל יש להם תמיד את המשפט הידוע

409
00:30:17,894 --> 00:30:20,462
,"חומוס, צ'יפס, סלט"
.זהו, זה המשפט

410
00:30:20,969 --> 00:30:23,049
,ואתה יודע, פעם אחת החלפתי לו מהסדר
.הבן אדם לא יודע מה לעשות

411
00:30:23,053 --> 00:30:26,485
.אמרתי לו: תביא לי סלט, חומוס, צ'יפס
.אה, אין לנו, אין לנו-

412
00:30:28,304 --> 00:30:32,167
יש איזה סיפור שאבא אחד הגיע
לאיזה אדמו"ר מאוד מאוד חשוב

413
00:30:32,673 --> 00:30:37,006
,והוא הרגיש לא נוח, אותו אבא
שהוא נראה ככה דתי

414
00:30:37,570 --> 00:30:38,944
והילד שלו קצת פחות

415
00:30:39,131 --> 00:30:40,575
:אז הוא התנצל ואמר לאדמו"ר

416
00:30:41,080 --> 00:30:44,122
אני מאוד מאוד רציתי
.שהבן שלי יהיה תלמיד חכם

417
00:30:44,542 --> 00:30:47,697
:אז האדמו"ר ענה לו ואמר לו
.גם הילד מאוד רצה להיות תלמיד חכם

418
00:30:48,460 --> 00:30:52,353
.אנחנו מגיעים כל הזמן לאחריות של ההורים
.אני הופעתי פעם אחת אצל הרב ברדה-

419
00:30:52,620 --> 00:30:53,681
.אתה זוכר, הרב? -כן

420
00:30:54,052 --> 00:30:55,843
.שמע, הוא עושה עבודת קודש

421
00:30:55,902 --> 00:30:59,067
,קודם כול, הם חבר'ה מאוד מאוד
,להגיד את זה ככה

422
00:30:59,080 --> 00:31:01,034
מאוד תוססים, מאוד מאוד זה

423
00:31:01,229 --> 00:31:02,595
.והוא הביא אותי כדי לשמח אותם

424
00:31:02,622 --> 00:31:04,111
,אני רוצה להגיד לך שסטנדאפ בסדר

425
00:31:04,743 --> 00:31:07,375
.ריגש אותי שהסיפור שלי התחיל לרגש אותם

426
00:31:07,629 --> 00:31:10,058
למה? פתאום אתה רואה
,שכל זה שהם ככה תוססים וזה

427
00:31:10,101 --> 00:31:12,731
,פתאום הם רוצים לשמוע דבר תורה
.הם רוצים, הם צמאים לזה

428
00:31:12,952 --> 00:31:14,954
אני חושב שמגיע הרבה מחיאות כפיים
.לרב ברדה, הוא עושה עבודת קודש

429
00:31:17,151 --> 00:31:20,556
כל מי שעוסק בחינוך בדור שלנו
.עושה עבודת קודש. -נכון

430
00:31:21,611 --> 00:31:24,800
.לא רק זה, הוא גם עובד במד"א
.הבן אדם מציל נפשות באמת כל יום

431
00:31:24,840 --> 00:31:26,206
.לא מד"א, הצלה. -הצלה

432
00:31:26,401 --> 00:31:27,672
.ספר להם עם הדיסק, עם הזה

433
00:31:29,344 --> 00:31:32,714
.יש סיפור על חסד
.אתם מדברים פה על חסד בשולחן

434
00:31:33,018 --> 00:31:38,165
- שבארצות הברית היו איזה שני שכנים
.אחד יהודי ואחד שאינו יהודי

435
00:31:38,737 --> 00:31:43,611
ובוקר אחד יוצא היהודי מהדלת
והגוי יוצא בדלת השנייה

436
00:31:43,654 --> 00:31:47,484
ואומר לו: תגיד לי, גם אצלך
?יש הרבה גנבות בזמן האחרון

437
00:31:48,273 --> 00:31:52,161
:אז היהודי אומר לו
.תראה, אצלנו יש מזוזה, זה שומר על הבית

438
00:31:52,737 --> 00:31:56,915
אז הוא אומר לו: אתה יכול לסדר לי
כזו מזוזה שגם כן תגן לי על הבית

439
00:31:56,948 --> 00:31:58,919
.כי אצלי יש הרבה הרבה פריצות

440
00:31:59,754 --> 00:32:03,537
,טוב, היהודי הולך לחנות
.קונה לו מזוזה, קובע לו את המזוזה

441
00:32:03,555 --> 00:32:05,391
.אחרי כמה ימים הם נפגשים שוב בדלת

442
00:32:05,418 --> 00:32:07,908
,הוא אומר לו: תגיד לי
?נו, הגנבות פסקו

443
00:32:08,349 --> 00:32:09,639
,הוא אומר לו: תשמע
הגנבות פסקו

444
00:32:09,666 --> 00:32:12,374
:אבל כל שנייה מגיע מישהו
.צדקה, צדקה, צדקה

445
00:32:12,386 --> 00:32:14,142
אני רק רוצה להגיד משהו
.בקטע של המזוזה

446
00:32:14,747 --> 00:32:17,691
אני שמעתי סיפור עכשיו
,שאיזה אחד שם מזוזה, סיפור אמיתי

447
00:32:18,275 --> 00:32:20,464
ומהרגע שהוא שם את המזוזה
,הוא לא הפסיק לאכול

448
00:32:20,821 --> 00:32:22,550
,הוא רעב כל הזמן
.הוא כל הזמן רעב

449
00:32:22,714 --> 00:32:24,261
,בא הרב, בדק את זה
?איך יכול להיות

450
00:32:24,298 --> 00:32:25,668
,הוא אמר: שמע, הרב
.אני לא אחד שאוכל הרבה

451
00:32:25,808 --> 00:32:27,660
מהרגע ששמתי את המזוזה
.אני לא מפסיק לאוכל

452
00:32:27,705 --> 00:32:29,047
?הוא פתח את המזוזה, מה היה כתוב שמה

453
00:32:29,352 --> 00:32:30,304
."ואכלת ואכלת"

454
00:32:30,930 --> 00:32:33,510
אני רק אמרתי: מזל שלא היה כתוב שמה
,"בשוכבך ובשוכבך"

455
00:32:33,547 --> 00:32:34,312
.הבן אדם לא היה קם

456
00:32:34,583 --> 00:32:36,903
אבל אני רוצה עכשיו לתת טיפ
,לכל הנשים פה

457
00:32:37,057 --> 00:32:40,622
,שאם אתן רוצות שהבעל יעשה דיאטה
."תמצאו מזוזה שכתוב שמה "ושבעת ושבעת

458
00:32:41,980 --> 00:32:43,631
.אז חסד וחינוך הולכים ביחד

459
00:32:43,666 --> 00:32:46,091
הזכרתם בפרשה חסד
וגם חינוך הולך ביחד

460
00:32:46,117 --> 00:32:48,862
והזכרתם את העניין הזה
.של לעשות את החסד בבית

461
00:32:49,205 --> 00:32:50,973
,הרב יעקבזון, שהוא איש חינוך ענק

462
00:32:51,551 --> 00:32:54,698
הוא נכנס פעם אחת
ונתן הרצאה לכ-200 נשים

463
00:32:55,227 --> 00:32:57,453
ואמר להן: אני רוצה לספר לכן
.איזה בעל חסד אני

464
00:32:58,212 --> 00:33:01,137
:והתחיל לספר להן
,ישנה משפחה שעשיתי איתם הסכם

465
00:33:01,340 --> 00:33:03,781
- שתיים בלילה הגברת צריכה משהו

466
00:33:04,989 --> 00:33:08,222
,קופת חולים, עניינים, תרופה
 .מה שצריך - היא מתקשרת, אני מביא

467
00:33:08,718 --> 00:33:11,740
קניות - נתקעים ביום שישי
,בשעה הכי מאוחרת

468
00:33:11,797 --> 00:33:14,819
.אני לוקח את הרכב, אני נוסע
.בקיצור, שורה של דברים

469
00:33:14,944 --> 00:33:17,240
...וכולן עושות לו: פשש... פשש... פשש

470
00:33:17,289 --> 00:33:19,061
.מתלהבות, מתלהבות: איזה בעל חסד

471
00:33:19,090 --> 00:33:21,877
:בסוף הוא אומר
.רק תדעו שזו אשתי והילדים שלי

472
00:33:21,912 --> 00:33:23,045
...כולן עשו לו: אה

473
00:33:23,559 --> 00:33:25,096
:כאן הוא דפק על השולחן ואמר

474
00:33:25,108 --> 00:33:28,282
אנשים חושבים שחסד זה נקרא
.לעשות בחוץ

475
00:33:28,442 --> 00:33:31,615
החסד האמיתי מתחיל בבית
.וזה נקשר עם החינוך גם

476
00:33:31,951 --> 00:33:36,206
,כשאדם נותן דוגמה אישית בבית
,דוגמה אישית בבית לעזור לאישה

477
00:33:36,306 --> 00:33:39,272
,איך לדבר לאישה
 - איך לדבר לילדים עצמם

478
00:33:39,557 --> 00:33:41,783
הילדים רואים את זה
.וככה הם מתנהגים

479
00:33:41,970 --> 00:33:43,676
,חסד וחינוך הולכים ביחד

480
00:33:43,724 --> 00:33:48,532
דוגמה אישית, שזה הסמל למעשה
.והמוטו העיקרי בחינוך היום

481
00:33:48,737 --> 00:33:50,415
.זה כמו שגם יש סיפור עם הרב שך

482
00:33:50,961 --> 00:33:55,873
,שפעם אחת הרב שך בא לאחד התלמידים שלו
,אמר: יש אישה אחת שמסכנה יש לה חמישה ילדים

483
00:33:55,925 --> 00:33:56,784
.היא צריכה שיעזרו לה

484
00:33:57,069 --> 00:33:58,766
.אז הוא אומר: בטח, אז אני הולך לעזור לה

485
00:33:58,796 --> 00:34:01,867
.לא, הרב, אני אלך
.הרב ילך? הרב גדול הדור, אני אלך

486
00:34:02,089 --> 00:34:03,365
.אמר: יופי, אז לך תעזור לאשתך

487
00:34:07,900 --> 00:34:10,540
הרב יעקב, אתה הסתובבת
.בכל הבניין וביקשת קש

488
00:34:10,735 --> 00:34:13,615
?מה יש לך לעשות עם קש
גיליתי משהו, גיליתי משהו-

489
00:34:13,637 --> 00:34:15,923
,שאם בן אדם שותה מקש
,יורד לו כל הגבריות

490
00:34:16,335 --> 00:34:18,425
כל הפאסון, כל הגבריות יורדת לו
.במכה אחת

491
00:34:18,772 --> 00:34:19,806
:יכול להיות כזה הבן אדם הכי רציני

492
00:34:20,093 --> 00:34:21,424
!שתוק, שתוק, אל תתעסק איתי, שתוק

493
00:34:21,432 --> 00:34:23,248
,שתוק, אל תתעסק איתי
!אל תתעסק איתי, שתוק

494
00:34:29,927 --> 00:34:31,036
.הרב יעקב חמו

495
00:34:31,397 --> 00:34:33,974
.אני רוצה לפנות אליך שוב, הרב אסוס

496
00:34:34,870 --> 00:34:38,280
.הקב"ה מחריב את סדום ואת לוט הוא מציל

497
00:34:39,480 --> 00:34:43,016
הוא לא נוגע בסדום
.עד שלוט לא עוזב למקום מבטחים

498
00:34:43,785 --> 00:34:46,565
.העיר עומדת על תילה
?מה הזכות של לוט

499
00:34:47,123 --> 00:34:50,374
רש"י אומר לנו בפרשה שהזכות של לוט

500
00:34:51,036 --> 00:34:54,967
זה כאשר לוט היה ביחד עם אברהם ושרה

501
00:34:55,395 --> 00:34:59,369
,בפתח של מצרים, כשרוצים לקחת את שרה אימנו

502
00:34:59,906 --> 00:35:04,013
,אז הוא לא גילה שהיא, שרה, היא לא אשתו

503
00:35:04,033 --> 00:35:05,541
.שהיא אשתו של אברהם אבינו

504
00:35:05,988 --> 00:35:08,575
,"הרי אברהם אמר: "אמרי נא אחותי את

505
00:35:08,725 --> 00:35:12,599
תגידי שאת אחותי וככה יצילו אותי
,ואותך יחיו

506
00:35:12,610 --> 00:35:13,551
.הכול יהיה בסדר

507
00:35:14,331 --> 00:35:16,380
ולוט הרי יודע שזה לא נכון

508
00:35:17,043 --> 00:35:19,838
:והוא יכול היה לפתוח את הפה ולהגיד
,לא נכון, יש פה שקר

509
00:35:20,126 --> 00:35:20,934
.היא באמת אשתו

510
00:35:21,722 --> 00:35:25,600
,אומר רש"י שהיות ולוט לא דיבר שום דבר

511
00:35:25,910 --> 00:35:28,981
.בגלל זה הוא זכה להינצל בסדום

512
00:35:29,026 --> 00:35:32,745
אז הקב"ה זכר את אברהם
.והוציא את לוט מתוך ההפכה

513
00:35:33,758 --> 00:35:38,292
.נשאלת השאלה: הרי יש ללוט עוד זכות עצומה

514
00:35:38,883 --> 00:35:44,382
הרי כמה שעות לפני כן, מי היה
?המכניס אורחים הגדול ביותר שיש בסדום

515
00:35:45,151 --> 00:35:49,564
,הרי אף אחד בסדום לא מכניס אורחים
.זה הפך החוקים הסדומיים

516
00:35:50,353 --> 00:35:54,419
ולוט בוחר להכניס אורחים
.והוא מסתכן בנפשו

517
00:35:55,344 --> 00:35:57,252
.הוא לוקח את המלאכים, אומר להם: בואו אליי

518
00:35:57,740 --> 00:35:59,990
.אופה להם מצות, נותן להם לאכול

519
00:36:00,415 --> 00:36:04,318
,רק אשתו הורסת את העסק עם המלח
.בסוף היא קיבלה את העונש שלה

520
00:36:04,622 --> 00:36:10,776
אבל סדום זה הפך מעשה של לוט
.ולוט עושה ההפך מהחוקים

521
00:36:10,880 --> 00:36:13,032
.והוא מסתכן בנפשו
,וכך היה באמת

522
00:36:13,385 --> 00:36:17,047
,כולם הגיעו, קפצו לו על הבית
.רוצים לתפוס את האורחים החוצה

523
00:36:17,912 --> 00:36:21,650
אז הנה, יש לנו מצווה עצומה
.שלוט מכניס אורחים

524
00:36:21,763 --> 00:36:27,391
מה, בזכות המצווה הזאת לא מספיק
?לשחרר אותו מסדום העומדת להתהפך

525
00:36:27,982 --> 00:36:29,283
...לא, דווקא את ה

526
00:36:30,560 --> 00:36:32,720
.זכות הרחוקה הזאת, שהוא שמר את הפה

527
00:36:33,730 --> 00:36:39,352
כתוב בספרים הקדושים
.שיש לכל אדם התמודדויות בחיים, לכל אדם

528
00:36:39,860 --> 00:36:44,120
.אבל יש דברים שהם לא התמודדות
.למה? כי איתם הוא גדל

529
00:36:44,883 --> 00:36:46,394
,ילד, כמו שדיברנו לפני כן

530
00:36:46,638 --> 00:36:50,999
,ילד שהגיע מבית עם הורים רגועים

531
00:36:51,453 --> 00:36:54,634
.לכל הנראה, הוא גם יהיה ילד רגוע

532
00:36:55,215 --> 00:36:56,204
.הוא יהיה ילד רגוע

533
00:36:57,227 --> 00:37:03,851
,ילד שמגיע מבית של חסד
.רוב הסיכויים שהילד הזה יהיה בעל חסד

534
00:37:04,021 --> 00:37:06,040
.אין לי בזה התמודדות כי זה מה שהוא ראה

535
00:37:06,563 --> 00:37:08,056
,לוט אותו דבר בדיוק

536
00:37:08,228 --> 00:37:09,516
,הוא גדל אצל אברהם אבינו

537
00:37:10,204 --> 00:37:13,453
.לעשות חסד עם המלאכים זה בגנים שלו

538
00:37:14,169 --> 00:37:15,450
.זה ודאי שהוא יעשה את זה

539
00:37:15,822 --> 00:37:16,924
.על זה הוא לא מקבל שכר

540
00:37:17,541 --> 00:37:19,400
,על זה שהוא שמר את הפה שלו

541
00:37:19,894 --> 00:37:23,281
,זאת אומרת על זה היה לו התגברות
.הוא עשה משהו הפך רצונו

542
00:37:23,923 --> 00:37:24,848
.על זה הוא יקבל שכר

543
00:37:25,914 --> 00:37:26,548
.חזק וברוך

544
00:37:26,971 --> 00:37:30,659
,שמתם לב, כשאברהם מקבל את האורחים
,כתוב: "וירוץ לקראתם

545
00:37:30,922 --> 00:37:33,559
."וימהר אברהם, מהרי ולושי"

546
00:37:33,875 --> 00:37:36,068
:ואני שואל את עצמי
?מה כל הריצות האלו

547
00:37:36,580 --> 00:37:37,722
.בכל אופן, אנשים לא צעירים

548
00:37:37,748 --> 00:37:38,774
,אנחנו כבר דיברנו על זה קודם

549
00:37:38,790 --> 00:37:41,049
,אנשים נושקים לגיל 100

550
00:37:41,221 --> 00:37:43,301
,אברהם גם היה אחרי ברית, כמו שאמרנו

551
00:37:43,617 --> 00:37:45,358
.הוציא חמה מנרתיקה, כמו שאמרנו

552
00:37:45,685 --> 00:37:47,742
.מסתבר שיש מסר גדול במילים הללו

553
00:37:48,019 --> 00:37:50,109
,יהודי צריך שתהיה לו מידת הזריזות

554
00:37:50,339 --> 00:37:54,696
יהודי צריך למהר לדבר מצווה
,בעשייה נמרצת וברגליים קלות

555
00:37:54,721 --> 00:37:56,353
."ולכן "וימהר אברהם

556
00:37:56,844 --> 00:38:00,167
אז במהירות רבה אני רוצה להודות
:לכל מי שהסב עמי לשולחן שבת

557
00:38:00,446 --> 00:38:02,792
,לרב אליהו אסוס, לרב אשר ברדה

558
00:38:02,965 --> 00:38:05,877
,למנדי ג'רופי, לרב אייל ישראל שטרנליב

559
00:38:06,103 --> 00:38:08,033
לסטנדאפיסט הרב יעקב חמו

560
00:38:08,208 --> 00:38:09,904
.וללהקת הבית המדהימה שלנו

561
00:38:14,345 --> 00:38:19,242
,כמובן לא נשכח את המטעמים
,"מאפיית "קציר חיטים", "ספיישל פרי

562
00:38:19,270 --> 00:38:21,092
.שדואגים לפנק אותנו בכל תוכנית

563
00:38:21,400 --> 00:38:23,662
.תודה רבה לכם. -תודה רבה לך
.זו הייתה תוכנית מיוחדת מאוד-

564
00:38:23,678 --> 00:38:25,555
אני יכול להגיד את זה
,על הרבה תוכניות

565
00:38:25,666 --> 00:38:27,266
.אבל באמת היה מיוחד מאוד

566
00:38:27,535 --> 00:38:30,686
,ראיתי גם את הרב ברדה
.חבר יקר שלא ראיתי שנים

567
00:38:30,731 --> 00:38:32,210
.בכלל, שבת אחים גם יחד

568
00:38:33,196 --> 00:38:34,329
.ממש זכות גדולה עבורי

569
00:38:35,529 --> 00:38:39,594
.אי אפשר לקבל את השבת בלי שמחה
.לכה דודי לקראת כלה-

570
00:38:39,691 --> 00:38:42,148
.בוא נרוץ, לקראת כלה
."לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה"-

571
00:38:42,199 --> 00:38:43,387
.תודה רבה לכולכם

572
00:38:44,251 --> 00:38:51,912
לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

573
00:38:52,277 --> 00:38:59,635
לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

574
00:38:59,744 --> 00:39:07,371
שמור וזכור בדיבור אחד
השמיענו אל המיוחד

575
00:39:07,406 --> 00:39:14,122
השם אחד ושמו אחד
לשם ולתפארת ולתהילה

576
00:39:15,057 --> 00:39:21,929
לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

577
00:39:22,747 --> 00:39:29,594
מקדש מלך עיר מלוכה
קומי צאי מתוך ההפכה

578
00:39:29,627 --> 00:39:37,256
רב לך שבת בעמק הבכא
והוא יחמול עלייך חמלה

579
00:39:37,289 --> 00:39:44,243
לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

580
00:39:44,926 --> 00:39:51,857
לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

581
00:39:51,869 --> 00:39:59,145
לקראת שבת לכו ונלכה
כי היא מקור הברכה

582
00:39:59,180 --> 00:40:06,544
מראש מקדם נסוכה
סוף מעשה במחשבה תחילה

583
00:40:06,585 --> 00:40:14,263
לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

584
00:40:14,378 --> 00:40:21,207
לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

585
00:40:21,373 --> 00:40:28,532
התנערי מעפר קומי
לבשי בגדי תפארתך עמי

586
00:40:28,577 --> 00:40:35,978
על יד בן ישי בית הלחמי
קרבה אל נפשי גאלה

587
00:40:36,009 --> 00:40:42,757
לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

588
00:40:42,954 --> 00:40:50,380
בואי בשלום עטרת בעלה
גם ברינה ובצהלה

589
00:40:50,427 --> 00:40:57,529
תוך אמוני עם סגולה
בואי כלה, בואי כלה, בואי כלה

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה