x
הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס - ציפיות ואכזבות בחיי נישואין, חלק ב’

הרב אבנר קוואס

מה עושים כשמתאכזבים מבן הזוג? הרב אבנר קוואס נותן טיפים להתמודדות עם ציפיות שלא מומשו, ועצות נפלאות לחיי נישואין בריאים ומוצלחים

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,336 --> 00:00:16,264
,צופים יקרים, דיברנו על ציפיות ואכזבות
.אבל זה רק היה חלק א

2
00:00:16,485 --> 00:00:18,083
.היום אני רוצה לדבר איתכם על חלק ב

3
00:00:18,633 --> 00:00:21,360
יש עוד נקודות בנושא אכזבות בחיי הנישואין

4
00:00:21,935 --> 00:00:24,470
שמאוד מעיקות עלינו את החיים, וקשה לנו

5
00:00:24,504 --> 00:00:29,060
להסתגל לאכזבה שגילינו או לברוך או לדפקט

6
00:00:29,085 --> 00:00:32,497
.לכאורה שמצאנו בבן/בת הזוג

7
00:00:33,130 --> 00:00:40,443
.למשל: הוא לא מדבר איתי
לפני החתונה הוא דיבר ושוחח וצחק

8
00:00:40,492 --> 00:00:44,886
ויצא והיה לו מה להגיד, עכשיו, כשאנחנו
.נשואים, הבן אדם נהיה אילם

9
00:00:46,307 --> 00:00:48,553
.נשים יקרות, נא לדעת, זה קורה

10
00:00:49,382 --> 00:00:57,499
גבר לפני החתונה כדי לכבוש, כדי לעשות
ביניכם קשר טוב, מדבר, צוחק, שיחות אל

11
00:00:57,533 --> 00:01:02,910
,תוך הלילה, לילות לבנים, זורם, מה זה
.לא מפסיק לקשקש

12
00:01:03,612 --> 00:01:06,640
.רק מתחתן - נהיה אילם

13
00:01:08,332 --> 00:01:10,940
?למה אתה לא מדבר איתי
.אין על מה-

14
00:01:12,913 --> 00:01:17,650
.לפני החתונה שעות קשקשת בקומקום
.לא יודע, נגמרו הדיבורים-

15
00:01:18,360 --> 00:01:21,965
,הרבה נשים מה זה מתאכזבות
אומרות: מה זה, אני לקחתי אחד

16
00:01:21,986 --> 00:01:24,669
שיודע לדבר, יודע... פתאום הבן אדם
.נהיה אילם

17
00:01:24,773 --> 00:01:26,656
.טבעי, תופעה טבעית

18
00:01:26,883 --> 00:01:33,860
- נשים יקרות, גם הרווקות תשמעו אותי טוב
.זה קורה. רוב הגברים קשה להם לדבר

19
00:01:34,422 --> 00:01:38,386
,לגבר יש בעיה לדבר
.ולה יש בעיה לשתוק

20
00:01:38,956 --> 00:01:43,240
,אבל צריכים להגיע למצב של עמק השווה
.אין ברירה. צריכים לתאם

21
00:01:43,966 --> 00:01:47,820
.לכן אם קרה שהוא הפסיק לדבר - זה קורה

22
00:01:48,478 --> 00:01:51,390
?אני אגיד לכם גם למה
?אתם יודעים למה אדם לפעמים שותק

23
00:01:51,892 --> 00:01:58,520
...ברגע שהוא התחתן, הוא הבין את עומק
,את עומק העול שהוא קיבל על עצמו

24
00:01:59,332 --> 00:02:06,904
:נעתקו לו המילים. מה גם, הוא הרבה חושב
איך לגמור את החודש, אולי יפטרו אותו

25
00:02:06,916 --> 00:02:13,930
מהעבודה, מה יהיה מחר, עכשיו היא בהיריון
.וזה גורם לגבר להסתגר ולשתוק

26
00:02:14,520 --> 00:02:18,657
.הוא לא מדבר. קודם כול לא להתאכזב
.זו תופעה ידועה

27
00:02:19,280 --> 00:02:23,220
?איך אמרנו? מה כתוב על מסכות הגז
."אתה מוכן - אתה מוגן"

28
00:02:23,673 --> 00:02:28,179
,תביני, הדברנות תיעלם במשך הזמן
.יהיה צריך לדובב אותו

29
00:02:28,627 --> 00:02:34,433
מה עושה אישה חכמה? לא יושבת
ומתאכזבת ו"אכלתי קש וזהו

30
00:02:34,462 --> 00:02:40,248
.וסידרו אותי, אולי זה מקח טעות". לא"
.מה שעכשיו עושים זה מדובבים אותו

31
00:02:40,723 --> 00:02:46,140
קראנו בהגדה של פסח: "כנגד ארבעה בנים
?דיברה התורה". מה כתוב על האחרון

32
00:02:46,165 --> 00:02:52,700
."וזה שאינו יודע לשאול את פתח לו"
.מעניין, למה כתוב "את"? אתה פתח לו

33
00:02:53,246 --> 00:02:56,765
?למה דיברו בלשון נקבה? מעניין, אה
?"את פתח לו"

34
00:02:57,973 --> 00:03:03,086
.התעקבנו על זה השנה, למה את? אתה
,הרי מדובר שאבא מלמד את הילד

35
00:03:03,340 --> 00:03:07,740
?למה פתאום ההגדה עברה ללשון נקבה
."את פתח לו"

36
00:03:08,126 --> 00:03:11,438
אז בהבנה הפשוטה, מי יותר קרוב לגיל

37
00:03:11,610 --> 00:03:14,060
.שנתיים וחצי-שלוש? אימא

38
00:03:14,151 --> 00:03:17,721
אימא יותר עם הילד, אבא פחות בגילאים

39
00:03:17,761 --> 00:03:19,500
.האלה עם הילדים. האימא יותר מצויה לו

40
00:03:19,812 --> 00:03:23,396
,אז האימא מבינה את הסגנון של התינוק
,של זה שאינו יודע לשאול

41
00:03:23,502 --> 00:03:25,961
."אז "את פתח לו
אז למה לא כתוב: את פתחי לו

42
00:03:26,492 --> 00:03:29,707
?וזהו? הכול בלשון נקבה
?"למה "את פתח לו

43
00:03:29,937 --> 00:03:34,215
כי כשאימא לא יכולה, אז האבא
.ידבר עם הילד הקטן. צריך תיאום

44
00:03:34,704 --> 00:03:38,062
.אבל על הדרך שלנו נסביר עד הסבר
?"מה זה "את פתח לו

45
00:03:38,246 --> 00:03:42,540
זה שאינו יודע לשאול לא צריך להיות בן
,שמונה, סליחה - בן שנתיים וחצי

46
00:03:42,914 --> 00:03:47,965
.הוא יכול להיות גם בן 24 וחצי
.בעלך יכול להיות גם בן 40 וחצי

47
00:03:48,510 --> 00:03:51,666
."זה בעלך. הוא לא יודע... - "את פתח לו
?מה זה את

48
00:03:52,093 --> 00:03:57,798
את, גברת יקרה, דברי איתו, שאלי אותו
.שאלות שהוא חייב לענות, הוא חייב להשיב

49
00:03:58,417 --> 00:04:01,650
.ברגע שהוא משיב, את עונה לו
,את עונה לו, הוא עונה לך

50
00:04:01,678 --> 00:04:04,340
,הוא עונה, את משיבה
,שואלת, הוא שואל, נהיית אינטראקציה

51
00:04:04,358 --> 00:04:10,848
מתחילים לדבר. לכן לא צריך להתאכזב
מזה שהוא לא מדבר. טבעי שגברים לא

52
00:04:10,853 --> 00:04:17,234
.מדברים. טבעי. גבר הוא יצור עם עצמו
.הוא לא אוהב הרבה לקשקש

53
00:04:17,443 --> 00:04:22,885
.את אוהבת חברות, עניינים, זוגיות
,זה ידוע. גבר הוא יותר עם עצמו

54
00:04:22,939 --> 00:04:26,110
.יותר עם ה-ד אמותיו, אז הוא פחות מדבר

55
00:04:26,511 --> 00:04:32,492
,מה גם, תוסיפי לזה גם: חובות, משכנתה
,שכירות, ילדים על הראש, מתחים

56
00:04:32,579 --> 00:04:37,130
- מועקות. הוא הקפטן, מכניס אותו למחשבות
.הוא פחות מדבר

57
00:04:38,045 --> 00:04:42,321
.לכן לא להתאכזב. לא להתאכזב
,ואל תגידי לי: פעם הוא דיבר

58
00:04:42,350 --> 00:04:44,031
.היום הוא לא מדבר. זה קורה

59
00:04:45,393 --> 00:04:50,387
עוד דבר, לפני החתונה הוא דיבר כי
.יש חידוש. כשיש חידוש, הרבה מדברים

60
00:04:51,081 --> 00:04:54,045
.כשהחידוש נעלם, אין על מה לדבר
.אז זה גם טבעי

61
00:04:54,784 --> 00:04:59,540
גם את, ההתלהבות של הדיבור שלך כשאת
נשואה זו לא אותה התלהבות של הדיבור

62
00:04:59,558 --> 00:05:04,090
כשהיית רווקה. נכון? את רואה דעיכה
.גם אצלך. למה? החידוש נעלם

63
00:05:05,111 --> 00:05:10,396
לכן לקחת את זה בחשבון - החידושים
.שהיו ברווקות נעלמים

64
00:05:11,219 --> 00:05:18,613
דבר נוסף, הופעה חיצונית. אמרנו שגופו
,של האדם זה לא בובת חרסינה

65
00:05:18,834 --> 00:05:25,201
.זה דבר משתנה. הפיגורה משתנה
:כמה זוגות פנו אליי, האישה בוכה לי

66
00:05:25,269 --> 00:05:30,074
,הרב, אחרי לידות, אין מה לעשות
...יש הורמונים, אדם לא נשאר

67
00:05:30,493 --> 00:05:33,853
היא פעם הייתה מאוד רזה והיום היא
...צריכה לעבור את הדלת בשיפוע

68
00:05:34,215 --> 00:05:41,600
,קשה, מה לעשות? זה מתפרץ ימה וקדמה
:צפונה ונגבה, והוא עומד ואומר

69
00:05:41,633 --> 00:05:46,394
!עם מי התחתנתי? ריבונו של עולם
מה זה? זה מעמד הר סיני. לקבל עליו

70
00:05:46,422 --> 00:05:49,620
?עוד פעם את התורה
?זו הבעיה. אתם מכירים את הבעיה

71
00:05:49,942 --> 00:05:54,180
!הוא המום, תראה איך היה נראית
.אדוני היקר, זו אשתך, אלו לידות

72
00:05:54,775 --> 00:05:57,280
אתה רוצה בלי לידות - היא תישאר
.תמיד ככה, רזה

73
00:05:58,097 --> 00:06:01,097
.לידות - אי אפשר לדעת לאן ההורמון יתפרץ

74
00:06:01,801 --> 00:06:05,048
.ההורמונים משתוללים וזה גורם להשמנת יתר

75
00:06:05,893 --> 00:06:09,048
,מה זה מאוכזב: לא מרגיש כלום

76
00:06:09,283 --> 00:06:10,344
.אין לי משיכה

77
00:06:11,205 --> 00:06:14,659
ידידי היקר, עכשיו נשאלת השאלה

78
00:06:15,304 --> 00:06:19,500
.מה רמת החיבור שלך לאשתך
,אם החיבור הוא רק פיזי

79
00:06:20,307 --> 00:06:25,561
,אז גם אם היא תישאר מלכת היופי
.פעם למדנו, כל מה שקשור לגוף - נמאס

80
00:06:26,043 --> 00:06:29,321
,אבטיח הכי טעים - נמאס
,שוקולד הכי טעים - נמאס

81
00:06:29,587 --> 00:06:32,798
,וילה הכי יפה - משעממת
.אוטו הכי חדש - אתה לא שוטף אותו

82
00:06:33,006 --> 00:06:39,022
.למה? כי לחומר יש גבול
,לחדר יש גבול, למכונית יש גבול

83
00:06:39,669 --> 00:06:42,460
.לבקבוק יש גבול ולעולם יש גבול

84
00:06:42,831 --> 00:06:48,871
היקפו של כדור הארץ בסך הכול 40 אלף
.קילומטר. לעולם יש גבול

85
00:06:49,240 --> 00:06:55,617
שים לב, לגוף יש גבול. אם אתה מתחבר
,דרך הגוף, דרך המעטפה

86
00:06:56,194 --> 00:06:58,624
.המעטפות הכי יפות נמאסות

87
00:07:00,163 --> 00:07:05,366
?איך אישה, מלכת היופי, בעלה מתגרש ממנה
.תענה לי. תענה

88
00:07:05,380 --> 00:07:09,699
.מלכת היופי העולמית - מתגרש
.יש לו את האישה הכי יפה בעולם

89
00:07:10,473 --> 00:07:12,810
.אתה יודע למה? ליופי מתרגלים

90
00:07:13,587 --> 00:07:16,700
אז גם אם היא לא תשמין
...ואם אחרי הלידה היא לא

91
00:07:17,714 --> 00:07:21,193
.לא בטוח שאתה לא תתאכזב ממנה
.למה? כי זה נמאס

92
00:07:22,248 --> 00:07:28,467
,אבל אם היית מחובר אליה דרך הנשמה
.הגוף הוא סופי, הנשמה היא אינסופית

93
00:07:28,880 --> 00:07:32,180
.דברים אינסופיים לא נמאסים
?אתה יודע את זה

94
00:07:32,760 --> 00:07:37,486
דבר אינסופי כל הזמן מתחדש אז כל פעם
.יש ריגוש חדש. זה לא נמאס

95
00:07:38,419 --> 00:07:42,873
מה הבעיה? אתה התחברת למעטפה
.ולא התחברת לנשמה

96
00:07:44,156 --> 00:07:51,989
סוויץ'. עכשיו תתחיל לחשוב במה אשתי
,טובה, במה אשתי עדיפה על כל הנשים בעולם

97
00:07:52,267 --> 00:07:55,097
?מה יש בה שאין באף אחת אחרת

98
00:07:55,737 --> 00:08:01,885
אם אתה תתרכז באישיות, נקרא לזה
משיכה אינטלקטואלית, אז כבר המשיכה

99
00:08:01,900 --> 00:08:05,991
,הפיזית לא תהיה הביג דיל
.זה לא יהיה הביג דיל

100
00:08:06,560 --> 00:08:12,902
,הביג דיל - עם איזה אופי התחתנתי
.עם איזה בן אדם, עם אילו תכונות

101
00:08:13,346 --> 00:08:19,624
 ,לכן, אני כעת עובר רגע לרווקים והרווקות
,כשאתם יוצאים לחפש חתן/כלה

102
00:08:20,354 --> 00:08:25,676
,יותר להתפעל מהנשמה, מהאישיות
.פחות להתפעל מהמעטפה

103
00:08:26,389 --> 00:08:28,930
.אמרנו המעטפות משתנות, כגון אחרי לידה

104
00:08:29,358 --> 00:08:31,800
.אחרי לידה יש נטייה להשמנה

105
00:08:32,445 --> 00:08:35,030
,אפילו לא השמינה, פתאום היא הולכת בשיפוע

106
00:08:35,775 --> 00:08:39,940
,לא יודע, איזו חוליה פה השתחררה

107
00:08:40,160 --> 00:08:42,789
...מהיום אתה רואה אותה הולכת
.והיא לא מרגישה

108
00:08:42,907 --> 00:08:45,520
,וואי, תראה איך היא נראית
..."כמו מגדל "פיזה

109
00:08:46,137 --> 00:08:49,739
?ידידי, לאן אתה מחובר? למעטפה או לנשמה

110
00:08:51,019 --> 00:08:58,154
אני אגיד לכם סוד: גברים יקרים, אומרת
הגמרא, אחרי לידה איבריה של האישה

111
00:08:58,168 --> 00:09:01,800
.מפורקים עשרים וארבעה חודש
?אתה שומע, בעל יקר

112
00:09:02,859 --> 00:09:08,010
.עשרים וארבעה חודש היא מפורקת
עד שהיא אוספת את עצמה אחרי הלידה

113
00:09:08,026 --> 00:09:08,713
.לוקח לה שנתיים

114
00:09:10,631 --> 00:09:15,274
?גבר מבין מה זה היריון ולידה
?אתה מבין מה זה ללדת תינוק כזה

115
00:09:16,313 --> 00:09:19,950
.הכול מתפרק, כל הגוף מתפרק
.אז תבין אותה

116
00:09:20,088 --> 00:09:23,520
?מה אתה מתאכזב ממנה
,במקום להתפעל שהיא מביאה לו ילדים

117
00:09:23,954 --> 00:09:31,097
שהיא מגדלת אותם, שהיא עוברת סכנת מוות
,בלידה, צירים, צרבות, הריונות

118
00:09:31,667 --> 00:09:36,742
.תראה איך היא נראית". זה בעל מאוד שטחי"
.דעו לכם, בעל כזה הוא תינוק עם מוצץ

119
00:09:37,820 --> 00:09:40,365
אני אומר, מי שיש לו השקפת חיים
.כמו שאמרתי עכשיו, שלא יתחתן

120
00:09:41,227 --> 00:09:44,350
הוא כל החיים שלו יאכל את הציפורניים
.וימות מרוב צער ואכזבה

121
00:09:44,975 --> 00:09:48,430
 - שלא יתחתן. אתה מתחתן
 .נא לדעת שבן אדם משתנה

122
00:09:49,222 --> 00:09:52,387
...אתה לא יכול להתחתן
.עוד פעם, בן אדם זה לא בובת חרסינה

123
00:09:53,440 --> 00:09:59,610
.הגוף דינאמי, הגוף משתנה
?אתם מבינים למה אנשים מתגרשים

124
00:09:59,819 --> 00:10:05,036
- 'איך אני מאוכזב". אז מהיום תעשה סוויץ"
,אני לא מתחבר רק למעטפה

125
00:10:05,050 --> 00:10:09,686
אני מתחבר לנשמה, "כמה האישה הזאת היטיבה
."איתי", "כמה היא עשתה לי טוב, כמה

126
00:10:10,046 --> 00:10:14,295
.קורה לפעמים הפוך - הגבר משמין
,היה בחורצ'יק, מה אני אגיד לכם

127
00:10:14,311 --> 00:10:17,880
."אתלט מ"וינגייט", מ"וינג-י-י-ט

128
00:10:18,716 --> 00:10:25,180
לא עברו ארבע שנים, פתאום פתח מרפסת
."לא חוקית, נהיה לו פרונט של "מק

129
00:10:25,648 --> 00:10:29,377
.אתה רואה אותו מתגלגל בכביש
,אשתו אומרת: תראה עם מי התחתנתי

130
00:10:30,140 --> 00:10:32,055
.טנק מרכבה כבר יותר רזה ממנו

131
00:10:32,667 --> 00:10:35,713
...הבן אדם הזה לא
?מאיפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר

132
00:10:36,424 --> 00:10:39,730
.גברת, עוד פעם, השאלה - למה את מחוברת

133
00:10:40,784 --> 00:10:45,770
נכון, גוף משמין. בדרך כלל את אשמה קצת
כי האוכל שלך מאוד טעים

134
00:10:46,615 --> 00:10:52,190
.והוא אוכל, הוא לא מפסיק לאכול
.הוא אוכל ואוכל

135
00:10:52,453 --> 00:10:56,728
את עושה אוכל טעים. ידוע שגבר
.אחרי החתונה משמין. אין מה לעשות

136
00:10:57,097 --> 00:11:00,351
.רוב הגברים אחרי החתונה תופסים ממדים

137
00:11:00,490 --> 00:11:01,780
?איך הוא ייראה בעל בית

138
00:11:03,450 --> 00:11:06,013
.כרסו בין שיניו. אז הוא בעל בית

139
00:11:06,233 --> 00:11:08,080
.איך זה נהיה? כתוצאה מאכילה

140
00:11:09,222 --> 00:11:13,645
מה עושים? אז קודם כול שולחים אותו
,למכונים, למקומות של הרזיה

141
00:11:13,921 --> 00:11:18,987
עבודה עם דיאטנית שתעבוד איתו על נושא
.הדיאטה. לאט לאט הוא יצמצם פערים

142
00:11:19,048 --> 00:11:23,170
,אבל גם לך אני אומר
?למה את מחוברת בדיוק? להופעה או לנשמה

143
00:11:23,558 --> 00:11:28,149
אצל נשים זה פחות מפריע עניין ההשמנה
.שלו, זה אני מניסיון אומר לכם

144
00:11:28,394 --> 00:11:31,495
.פחות, לא ביג דיל
אצל גברים זה מאוד מפריע

145
00:11:31,671 --> 00:11:35,413
כי הוא לקח אותה הרבה הרבה הרבה
.בגלל ההופעה. היא צריכה להיראות טוב

146
00:11:35,436 --> 00:11:37,170
?ואתה? ואתה

147
00:11:38,702 --> 00:11:45,050
לכן, אני אומר עוד פעם: הפיגורה היא לא
קובעת, נא לחבר נשמות. ברגע שמחברים

148
00:11:45,076 --> 00:11:47,243
.נשמות, אין אכזבות

149
00:11:47,770 --> 00:11:52,813
או לא נגיד שאין אכזבות, אנחנו לא מלאכי
השרת, אבל לא באותה עוצמה כשהיינו עסוקים

150
00:11:52,840 --> 00:11:57,720
.רק במעטפות. לשים לב לזה
ואני אסיים את הקטע הזה בנקודה

151
00:11:57,744 --> 00:12:04,640
,שכבר דיברנו על הופעה, אומנם נקודה רגישה
.אבל נפתח אותה בעדינות, מה שנקרא

152
00:12:05,375 --> 00:12:09,980
,יש גם אכזבות בתחום של הבית
.של מצוות הבית

153
00:12:10,593 --> 00:12:16,201
?ולמה יש אכזבות בקטע הזה
.כי גם כן, עוד פעם, החידוש נעלם

154
00:12:16,883 --> 00:12:21,001
.זה לא כמו גיל 20, 19, 21
מגיעים לגילאי 40 פלוס

155
00:12:21,373 --> 00:12:25,770
כבר זה לא הביג דיל. ואז יש אכזבות
.ואז יש ציפיות ויש אכזבות

156
00:12:26,415 --> 00:12:30,050
?מה עושים במקרים כאלה
.בלי סוף מקרים מגיעים אליי בנושא הזה

157
00:12:30,493 --> 00:12:31,914
.מה עושים? מטפלים

158
00:12:33,413 --> 00:12:38,688
לפעמים אדם מתחתן עם קיבוע במוח מסוים
שהוא לא יוצא ממנו. הוא לא מבין

159
00:12:39,173 --> 00:12:47,982
שבחיי הנישואין, כמו שיש התקדמות בחלק
.הרגשי, יש התקדמות בחלק הפיזי בינו לבינה

160
00:12:48,659 --> 00:12:52,020
.גם זה צריך להשתדרג. כל דבר נהיה בנאלי

161
00:12:52,069 --> 00:12:55,870
.איך אמרנו? מה שקשור לגוף נמאס
.גם הקטע הזה יכול להימאס

162
00:12:56,351 --> 00:13:03,853
.אבל נא לדעת איך ליצור חידוש
,איך ליצור חידוש, מה כן, מה לא, מה אפשר

163
00:13:03,913 --> 00:13:07,370
.מה אפשר לשנות, מה אפשר לחדש
,כמובן בטלוויזיה אי אפשר לדבר על זה

164
00:13:07,810 --> 00:13:14,187
אבל לפנות אליי, אנחנו מפנים אתכם
ליועצים, ליועצות, למנחים ולמנחות

165
00:13:14,187 --> 00:13:15,040
.בתחומים האלה

166
00:13:15,800 --> 00:13:20,946
,אני יודע שיש המון אכזבות, המון, המון
מכל מיני סיבות: או מקיבועים, או מתפיסת

167
00:13:20,951 --> 00:13:24,815
עולם, או מאובדן הרצון
,או מאלף ואחד כיוונים

168
00:13:24,968 --> 00:13:27,966
כל מיני נושאים או דברים שהיו בעבר
,ופתאום עלו לנו

169
00:13:28,323 --> 00:13:30,673
,פתאום איזו שריטה שקברנו אותה

170
00:13:31,100 --> 00:13:33,925
,פתאום פראח, בגיל 50
.טראח, זה עולה חזק

171
00:13:34,596 --> 00:13:36,133
,יש לנו הרבה מטפלים

172
00:13:36,480 --> 00:13:38,758
גם פסיכולוגים, יועצים קליניים

173
00:13:39,022 --> 00:13:40,890
,שמורידים את החסימות האלה

174
00:13:41,146 --> 00:13:43,704
מורידים את החסימות האלה

175
00:13:44,424 --> 00:13:46,036
.ואז מעלים מוטיבציה

176
00:13:46,843 --> 00:13:49,168
,לומדים טקטיקה
,לומדים מה כן, מה לא

177
00:13:49,226 --> 00:13:54,380
איך עושים חידוש. יש לנו צוות נפלא
,"בארגון "ביתנו החדש - חינוך לחיי משפחה

178
00:13:54,406 --> 00:13:57,320
.שאני עומד בראשו
יש לנו את כל היועצים והיועצות

179
00:13:57,777 --> 00:14:00,340
.בנושאים האלה, מומחים ומדופלמים

180
00:14:00,648 --> 00:14:02,888
,זה קורה
.לא להיבהל מזה

181
00:14:03,363 --> 00:14:05,692
.שולחים אותם לטיפול
.היה איזה זוג אחד

182
00:14:06,356 --> 00:14:09,234
,אני דיברתי עם האיש
.אשתי דיברה עם האישה

183
00:14:09,591 --> 00:14:10,464
.נתנו להם הנחיות

184
00:14:11,110 --> 00:14:13,751
חבריה, בן אדם בא אליי
,אחרי כמה חודשים

185
00:14:13,770 --> 00:14:15,744
:אומר לי
.הרב, נולדתי מחדש

186
00:14:16,831 --> 00:14:19,422
.חשבתי שבתחום הזה גמרנו

187
00:14:19,441 --> 00:14:20,798
...אני צריך לחיות ולסבול ו

188
00:14:21,339 --> 00:14:26,313
.נולדנו מחדש, מחדש
.פשוט הארתם לנו את החיים

189
00:14:26,424 --> 00:14:27,123
.תראו מה זה

190
00:14:28,163 --> 00:14:29,422
?אבל מה
,צריך לקבל הדרכה

191
00:14:30,099 --> 00:14:32,363
:לא להתאכזב ולהגיד
.בואי נתגרש, אין תיאום

192
00:14:32,653 --> 00:14:35,612
.חס וחלילה
גם בתחום הזה יש תיאום

193
00:14:35,747 --> 00:14:37,560
.ואפשר ללמוד ואפשר להנחות

194
00:14:38,080 --> 00:14:40,203
,אפשר לפנות אלינו
:"לארגון "ביתנו החדש

195
00:14:40,222 --> 00:14:43,998
054-31-31-015

196
00:14:44,241 --> 00:14:49,053
.זה המוקד
054-31-31-015

197
00:14:49,613 --> 00:14:52,518
.המוקד שיפנה אתכם לכל היועצים המתאימים

198
00:14:52,605 --> 00:14:55,314
,מי שרוצה לדבר רק דווקא איתי
.ייתנו לכם גם את הטלפון שלי

199
00:14:55,916 --> 00:14:59,118
.לדבר, לשוחח, לפתח, ללמוד

200
00:15:00,220 --> 00:15:01,617
."אין הביישן למד"

201
00:15:02,187 --> 00:15:05,725
.מי שמתבייש, לא לומד
.מי שמפחד לשאול, לא יודע

202
00:15:06,307 --> 00:15:07,594
.לומדים, משתקמים

203
00:15:07,850 --> 00:15:11,041
אז אני מודיע שגם זה טבעי
וגם זה יכול לקרות

204
00:15:11,332 --> 00:15:12,949
.ולא להיבהל מהתופעות האלה

205
00:15:13,716 --> 00:15:15,565
,אז דיברנו היום על ההופעה החיצונית

206
00:15:15,944 --> 00:15:18,173
דיברנו היום על הקשר הזוגי
.בינו לבינה

207
00:15:18,640 --> 00:15:21,354
.גם בקטע הזה לא להתאכזב

208
00:15:21,659 --> 00:15:22,838
.אלה דברים משתנים

209
00:15:22,994 --> 00:15:24,551
,וגם דיברנו על נושא השיחה

210
00:15:24,925 --> 00:15:27,721
,שפעם היה מדבר הרבה
.היום הוא שתקן

211
00:15:28,017 --> 00:15:29,413
.זה טבעי וזה יכול להיות

212
00:15:29,803 --> 00:15:31,427
.אז לדובב, לשוחח

213
00:15:31,782 --> 00:15:32,733
:סיכומו של דבר

214
00:15:33,132 --> 00:15:38,619
,כשבונים את הקשר הרגשי, השיחתי
,האינטלקטואלי, הנשמתי

215
00:15:39,400 --> 00:15:40,434
.הכול נראה אחרת לגמרי

216
00:15:40,942 --> 00:15:45,365
החיים זורמים ואז מתפעלים מהאישיות
.ולא רק מהמעטפה

217
00:15:45,820 --> 00:15:47,841
 ."ואז הכול, תראו, "הא בהא תליא

218
00:15:48,219 --> 00:15:51,946
ואז נהיית משיכה אינטלקטואלית
יותר מאשר משיכה פיזית

219
00:15:52,316 --> 00:15:54,137
,ואז ממילא הכול נראה מתוק

220
00:15:54,189 --> 00:15:57,467
,מוצאים קורת רוח אחד בשני
העיניים בבית

221
00:15:57,633 --> 00:15:58,412
.והכול בסדר

222
00:15:59,412 --> 00:16:02,777
.והכי חשוב - לא חושבים להתגרש
.זה הכי חשוב

223
00:16:03,240 --> 00:16:04,293
,אז לשים לב, ציבור יקר

224
00:16:04,307 --> 00:16:05,940
.על הנקודות שדיברנו עליהן היום

225
00:16:06,252 --> 00:16:08,640
נחדש את הקשר בינו לבינה

226
00:16:09,125 --> 00:16:13,457
,ובעזרת השם נזכה לזוגיות מוצלחת

227
00:16:13,968 --> 00:16:16,120
.גם לאורך ימים ושנים

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (93 מדרגים)