הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - רבי מרדכי לבטון

הרב הרצל חודר

כיצד השיג הרב 15 איש למניין ביום חורף קר? הרב הרצל חודר בסיפור מפעים על דמותו וגדלותו של הרב מרדכי לבטון

(אורך 3:04)