הרב שלמה לוינשטיין

פנינים מפרשת בראשית - הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין בפנינים ווארטים מתוך פרשת השבוע - פרשת בראשית