x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - עולם הדממה

הרב הרצל חודר

אדם הראשון היה כל כך עוצמתי ונעלם מהעולם, מדוע? מהו החטא שהיה ניסיון בין ראיה לשמיעה? איך אפשר לזכות לגן עדן מבלי לעשות מעשים? הרב הרצל חודר בשיעור מיוחד לקראת יום הדין