הרב אליהו עמר - סגולת השופר

הרב אליהו עמר

מה מסתתר מאחורי מוטיב השופר בראש השנה? מה תפקידו ומשמעותו? מדוע הרב אליהו עמר יוצא למסע מקראי מרתק בעקבות השופר

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,989 --> 00:00:12,894
.ערב טוב לכולם

2
00:00:13,303 --> 00:00:18,842
אנחנו, בסייעתא דשמיא, היום ננסה קצת
,יותר לדבר לפני ראש השנה

3
00:00:19,084 --> 00:00:21,002
.לדבר קצת מהעניינים של השופר

4
00:00:21,442 --> 00:00:26,871
השופר, אפשר להגיד שזה המוטיב המרכזי
.ביותר ביום ראש השנה

5
00:00:27,265 --> 00:00:33,730
ראש השנה, אגב, נקרא בתורה על שם העניין
."של השופר: "זיכרון תרועה

6
00:00:34,178 --> 00:00:39,090
זאת אומרת... אגב, דיברנו על זה כבר כמה
,"פעמים שאין את המילה "ראש השנה

7
00:00:39,120 --> 00:00:44,067
החג הזה לא מופיע בתנ"ך. מה שאנחנו
.קוראים ראש השנה, לא מופיע. תחפשו

8
00:00:44,471 --> 00:00:46,075
.תחפשו - לא תמצאו ראש השנה

9
00:00:46,440 --> 00:00:50,263
."לראש השנה קוראים בשם "יום הזיכרון
.זה כן, "יום הזיכרון" מופיע

10
00:00:50,663 --> 00:00:55,030
?ולמה קוראים לו יום הזיכרון
."אז כתוב בתורה: "זיכרון תרועה

11
00:00:55,484 --> 00:01:01,564
זיכרון תרועה, הכוונה היא שהיום הזה
.זה יום שבו אנחנו נזכרים בעניין של השופר

12
00:01:02,223 --> 00:01:09,370
אנחנו, בעזרת השם יתברך, ננסה קצת להבין
?מה מסתתר מאחורי השופר הזה

13
00:01:09,444 --> 00:01:13,364
?למה זה הפך להיות המסמר של היום
?מה מיוחד בו

14
00:01:13,667 --> 00:01:19,461
הדבר הזה חשוב כי זה דורש מאיתנו
,היערכות. גם אם אתה לא תוקע בשופר

15
00:01:19,816 --> 00:01:29,073
השופר - אנחנו בעיקר יוצאים ידי חובה
.לא בביצוע שלו - של התקיעה, אלא בשמיעה

16
00:01:29,665 --> 00:01:36,366
."לכן אנחנו מברכים "לשמוע קול שופר
,למשל, היפותטית, בן אדם תקע

17
00:01:36,711 --> 00:01:40,551
,אבל הוא תקע לתוך איזה מקום של ואקום
.שלא יוצאים מזה הצלילים

18
00:01:41,170 --> 00:01:44,532
אבל הוא הוציא את הקולות מהפה, נשף את זה
.החוצה - לא יצא ידי חובה

19
00:01:45,145 --> 00:01:50,496
,אם אתה תוקע, אדם שתוקע לתוך הבור
לתוך הדוד, לתוך מים, חללים סגורים

20
00:01:50,532 --> 00:01:55,134
.ואטומים, לא יצא ידי חובה
.יש עניין בשמיעה

21
00:01:55,572 --> 00:02:01,776
מה העניין של לשמוע? גם איזה מין סוג של
תפילה מוזרה זו שלוקחים איזו קרן של אייל

22
00:02:02,117 --> 00:02:03,800
?ומפיקים ממנה צלילים

23
00:02:04,212 --> 00:02:08,490
אנחנו יודעים להתפלל, כל מילה לבטא
,את הדברים, את המילים

24
00:02:08,513 --> 00:02:12,191
- איך פתאום יצא ש... סליחה
?קצת פרימיטיבי

25
00:02:12,616 --> 00:02:16,227
?לוקחים - פווו, תוקעים. זו התפילה
?זה מה שמהותו של היום

26
00:02:16,901 --> 00:02:18,856
?מה מסתתר מאחורי העניין הזה

27
00:02:19,178 --> 00:02:26,105
אז בואו נצעד יחד כמו שראינו כמה וכמה
פעמים, שאנחנו מתעסקים עם כל הנושא

28
00:02:26,124 --> 00:02:32,280
של התנ"ך, אנחנו רואים שדברים חוזרים
על עצמם באופן קבוע ותמיד תמיד

29
00:02:32,629 --> 00:02:38,149
יהיה קשר בין המרכיבים כאשר יש לנו את המכנה
.המשותף, הציר המרכזי שנמצא ביניהם

30
00:02:38,528 --> 00:02:41,943
.אנחנו נצא בעקבות השופר
.ננסה לחפש אותו קצת

31
00:02:42,364 --> 00:02:46,640
אז ככה, הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים
בשופר, חוץ מאילו של יצחק אבינו

32
00:02:46,661 --> 00:02:53,541
בעקידת יצחק, הפעם הראשונה שנתקלים
,בתקיעת שופר, בתקיעה, בפעולה עצמה

33
00:02:53,762 --> 00:02:56,282
.שזוהי התקיעה, זה היה במתן תורה

34
00:02:57,368 --> 00:03:04,625
מתן תורה, כל מתן תורה היה מלווה עם מעמד
,של שופר. והתורה מדגישה את זה כמה פעמים

35
00:03:05,343 --> 00:03:10,831
,קול שופר חזק", לא רק חזק"
."אלא "חזק מאוד

36
00:03:11,473 --> 00:03:16,513
,אז אם התורה הדגישה את זה בצורה כזו
סימן שיש לזה באמת איזושהי משמעות

37
00:03:16,812 --> 00:03:18,970
.קצת יותר פנימית וקצת יותר עמוקה

38
00:03:19,195 --> 00:03:24,720
.מעמד הר סיני היה מלווה בתקיעת שופר
,במעמד הזה כתוב שהייתה חרדה מאוד גדולה

39
00:03:25,025 --> 00:03:33,138
.ויחרד העם אשר במחנה", זה גרם לפחד"
כתוב: "ויחרד ההר", ההר - הר סיני

40
00:03:33,149 --> 00:03:39,661
רעד כולו. ומצאתי מקום של חרדה שלישית
,"שהייתה במתן תורה - הגמרא ב"זבחים

41
00:03:39,701 --> 00:03:45,964
בדף קטז עמוד ב. אומרת הגמרא
,שבשעה שנתן הקב"ה את התורה

42
00:03:46,256 --> 00:03:54,084
,חרדו כל מלכי אומות העולם בהיכליהם
,כל הגויים, כל מיני ממלכות בכל העולם

43
00:03:54,136 --> 00:03:59,671
,כל אחד, כל מלך יושב בהיכל שלו
,יושב במקום שלו, במקום שהוא הכי תקיף

44
00:04:00,080 --> 00:04:04,509
במקום של המלכות וכולם הרגישו
.חרדה מאוד גדולה במתן תורה

45
00:04:04,917 --> 00:04:07,667
,זאת אומרת, זה לא רק ההר
,ולא רק מי שהיה מסביב להר

46
00:04:07,938 --> 00:04:09,181
.אלא זה בכל העולם כולו

47
00:04:09,532 --> 00:04:18,157
הגמרא שמה מספרת שהם הגיעו לבלעם הרשע
?ואמרו לו, חס וחלילה: אולי מגיע מבול

48
00:04:18,456 --> 00:04:23,606
,איך תדע? כל רעידת אדמה, השם ישמור
,שלא תקום צרה בשום מקום

49
00:04:23,747 --> 00:04:28,570
.רעידת אדמה מלווה ברעש גדול מאוד
,האדמה כשהיא רועדת, זה לא בשתיקה

50
00:04:29,136 --> 00:04:32,086
.זה עם צליל - צליל אימתני

51
00:04:32,397 --> 00:04:40,277
היה לפני כעשרים וחמש שנה, הייתה כאן רעידת
אדמה "קלילונת" והיה רעש. שמעו את רעש

52
00:04:40,286 --> 00:04:43,886
...האדמה. האדמה כשהיא רועשת זה
.כשהיא זזה, היא רועשת

53
00:04:44,149 --> 00:04:50,509
,חשבו: לך תדע אולי מגיע איזה גל צונאמי
,אולי איזושהי רעידת אדמה נוראה

54
00:04:50,846 --> 00:04:58,077
אולי איזה, אני יודע מה, מטאור שעומד
להתנגש בכדור הארץ, איזה כוכב שמתקרב

55
00:04:58,094 --> 00:04:59,750
.אלינו, לא יודע מה
?מה קרה פה

56
00:05:00,240 --> 00:05:07,372
.ואז כתוב שבלעם אמר להם: אל תהיו בלחץ
הכול בסדר. בורא עולם... - עכשיו, שימו לב

57
00:05:07,389 --> 00:05:11,610
."למילים: "נותן חיים לעם ישראל

58
00:05:12,669 --> 00:05:17,856
ואז הוא אמר להם: מימינו אשדת למו
,"נותן להם את "עץ חיים היא למחזיקים בה

59
00:05:17,861 --> 00:05:19,212
.נותן חיים לעם ישראל

60
00:05:19,720 --> 00:05:24,324
,אה, אז אם זה רק נותנים את התורה
.צפירת הרגעה, כולם חזרו הביתה

61
00:05:24,858 --> 00:05:32,389
.היחידי ששמע, הפנים, הבין - זה היה יתרו
.כך אומר רבי אלעזר המודעי

62
00:05:32,722 --> 00:05:37,856
יתרו אמר: "וישמע יתרו", הוא שמע את הקול
של השופר' לפי השיטה הזו שיתרו בא אחרי

63
00:05:37,867 --> 00:05:42,204
.מתן תורה. מחלוקת שם בגמרא
,לפי השיטה הזו, הוא שמע את קול השופר

64
00:05:42,216 --> 00:05:42,875
.אמר: אני מגיע

65
00:05:43,393 --> 00:05:48,310
?אם נותנים חיים, מה אני נשאר במדיין
.המקום שלי - איפה שמחלקים חיים

66
00:05:48,930 --> 00:05:51,390
.כל השאר מה עשו? כל השאר נשארו

67
00:05:51,835 --> 00:05:56,240
...לכן כתוב שהמכשפים, לכל המכשפים
.בלעם היה מכשף גדול מאוד

68
00:05:56,520 --> 00:06:02,176
.לכל המכשפים קוראים להם חירשים
,"בארמית הם נקראים בשם "חרשיא

69
00:06:02,191 --> 00:06:05,646
.החירשים- אלה שלא שומעים
?מה לא שומעים

70
00:06:05,991 --> 00:06:10,528
הכוונה היא, כשפים - כתוב, זה מכחיש
.פמליה של מעלה

71
00:06:11,109 --> 00:06:16,100
,למה לכשפים קוראים כשפים? כי הרי כידוע
.הקב"ה נמצא בעולם ואין עוד מלבדו

72
00:06:17,185 --> 00:06:18,290
.אין עוד מלבדו

73
00:06:18,882 --> 00:06:23,113
וכשפים כביכול עושים פה דברים
.נגד רצונו של הקב"ה

74
00:06:23,505 --> 00:06:27,126
עושים כל מיני כישופים, לכן זה נקרא
אברה קדברה". כל מכשף מתחיל"

75
00:06:27,185 --> 00:06:29,170
."ככה אומר: "אברה קדברה
?מה זה אברה דקברה

76
00:06:29,783 --> 00:06:36,240
זה בארמית, "אברא כדברא", אני יכול לברוא
.בכוח הדיבור. אבל זה שקר

77
00:06:36,600 --> 00:06:41,250
זה לא דבר שהוא מהותי כי דברו
.של הקב"ה זה הדבר היחידי

78
00:06:41,766 --> 00:06:47,724
הגמרא מספרת על רבי חנינא שפעם אחת
הוא ראה איזו אישה אחת הולכת אחריו

79
00:06:48,080 --> 00:06:52,225
.ולוקחת חולות איפה שהוא דרך
,עכשיו, יש איזה סימפטום אחד

80
00:06:52,252 --> 00:06:56,315
לוקחים את החול ועושים איתו כל מיני
.כישופים. אז הוא אומר לה: תיקחי, תיקחי

81
00:06:56,330 --> 00:06:59,960
אם את רוצה, אני גם יכול לספק לך את השק
.שתוכלי למלא בו את החולות

82
00:07:00,389 --> 00:07:05,088
.למה? כי אין עוד מלבדו
.שום כשפים בעולם לא יכולים להשפיע עליי

83
00:07:05,120 --> 00:07:09,046
את יכולה לקחת, אני לא... זה לא מלחיץ
.אותי. לא חשש מהכשפים

84
00:07:09,404 --> 00:07:11,260
.אבל צריך לדעת שיש מושג כזה בעולם

85
00:07:11,694 --> 00:07:17,141
המכשף למעשה אומר: אני מאמין שיש
.עוד מלבדו, השם ישמור, יש עוד מלבדו

86
00:07:17,583 --> 00:07:22,490
.יש את בורא עולם ויש את הרצונות שלי
.לכן זה נקרא כשפים, מלשון הכחשה

87
00:07:22,762 --> 00:07:30,145
- "לכן המכשפים נקראים בארמית "חרשיא
החירשים, אלו שלא שומעים את קולו

88
00:07:30,178 --> 00:07:33,197
.של האלוקים
.היחידי שלא היה חירש זה היה יתרו

89
00:07:33,597 --> 00:07:38,132
יתרו הופיע, "וישמע יתרו", הוא שמע
:את הקול של השופר והוא אמר

90
00:07:38,178 --> 00:07:40,370
.אם יש שופר, אני בא לקבל חיים בעם ישראל

91
00:07:40,816 --> 00:07:47,473
זה היה המעמד הראשון שנתקלים בתנ"ך
,שיש עסק שלם מסביב הקולות

92
00:07:47,507 --> 00:07:50,189
.מסביב השופר - זה מעמד הר סיני

93
00:07:51,008 --> 00:07:57,176
ארבעים שנה אחרי האירוע הזה
.יש לנו שוב פעם טקס שלם שמלווה בשופרות

94
00:07:57,633 --> 00:08:01,520
הפעם לא עם משה רבנו, הפעם זה קורה
.עם התלמיד שלו - יהושע בן נון

95
00:08:01,823 --> 00:08:05,566
,יהושע בן נון נכנס לארץ ישראל
.העיר הראשונה זו העיר יריחו

96
00:08:05,764 --> 00:08:12,480
יריחו הייתה מוקפת, סוגרת ומסוגרת בכל
מיני חומות. עד היום יש בחפירות

97
00:08:12,524 --> 00:08:17,903
,ארכיאולוגיות שעשו ליד העיר יריחו
.מצאו את החומה טבועה קומפלקט בתוך האדמה

98
00:08:18,677 --> 00:08:23,870
,מדברים על ממדי חומה לא נורמאליים
.אין עוד אח ורע לכזה סוג כזה של חומה

99
00:08:24,162 --> 00:08:30,160
בחז"ל היה כתוב שהחומה הזו... בדרך כלל
,החומה היא גבוהה והיא יושבת על בסיס רחב

100
00:08:30,181 --> 00:08:37,294
.שהולך ומצטמצם עד ראשה של החומה
,פה החומה הזו הייתה גובהה כרוחבה

101
00:08:37,557 --> 00:08:43,033
קובייה. אין לך אפשרות להפיל את החומה
.כיוון שהחומה הזו היא קובייה מרובעת

102
00:08:43,614 --> 00:08:49,720
- חומה איתנה מאוד. והם היו מאוד בטוחים
אנשי העיר יריחו... במאמר מוסגר אני רק

103
00:08:49,762 --> 00:08:57,600
:אוסיף כמו שכותבים המקובלים על הפסוק
?ויריחו סוגרת ומסוגרת", למה כתוב פעמיים"

104
00:08:58,120 --> 00:09:05,218
.סגורה בחומה ומסוגרת בכשפים
,הם כישפו את כל חומת העיר יריחו בכשפים

105
00:09:05,469 --> 00:09:07,086
.נראה מי גבר שיתקרב לכאן

106
00:09:07,890 --> 00:09:12,202
,ואז יהושע בן נון קורא לכוהנים
.במשך שבעה ימים הם עושים הקפות

107
00:09:13,098 --> 00:09:18,747
ואם כבוד הרב ביקש לדבר על סוכות - אז הנה
סוכות, זו הסיבה שאנחנו עושים שבע הקפות

108
00:09:18,766 --> 00:09:26,280
מסביב לתיבה, במשך שבעה ימים כל יום הקפה
,וביום השביעי עושים שבע הקפות

109
00:09:26,854 --> 00:09:33,176
.וזה בדיוק מה שעשו מסביב העיר יריחו
:ואז ביום השביעי יהושע בן נון אומר להם

110
00:09:33,197 --> 00:09:38,928
רבותיי, תוציאו את השופרות. והכוהנים
.הלכו שם מלפני העם ומקיפים

111
00:09:38,974 --> 00:09:44,583
,אף אחד לא מתקרב. לא יורים אבנים
לא חיצים, לא בליסטראות, לא אלי מלחמה

112
00:09:44,606 --> 00:09:50,962
שינגחו את החומה. כלום. עושים רק סיבובים
.מסביב המתחם ותוקעים בשופרות

113
00:09:51,503 --> 00:09:56,513
ואז הגיעה ההקפה השביעית. פה יהושע בן נון
,עושה משהו אחר, הוא אומר: רבותיי

114
00:09:56,549 --> 00:10:06,004
:עד עכשיו תקענו תקיעה - הכוונה קול נקי
,טווווו רציף, זו הכוונה תקיעה

115
00:10:06,600 --> 00:10:12,437
.עכשיו, אמר להם, עושים קולות אחרים
עכשיו - "ויריעו הכוהנים", הכוהנים עשו

116
00:10:12,501 --> 00:10:18,710
 ...תרועה. מהי תרועה? התרועה היא
יש דיון אבל בעיקרון זו מערכת של קולות

117
00:10:18,741 --> 00:10:22,496
"קטועה. או "טו טו טו
,"או "טו טו טו טו טו

118
00:10:22,524 --> 00:10:27,046
,קולות שהם קולות קטועים. כך או כך
לא נכנס כרגע לדיון, אבל לא את אותו

119
00:10:27,086 --> 00:10:33,614
.קול פשוט, נקי, חלק כמו שעשו בכל הימים
,מה שקרה ברגע שהם תקעו את התרועה

120
00:10:35,000 --> 00:10:40,277
,החומה התחילה לשקוע בתוך האדמה
.לא היו צריכים להילחם בכלל, החומה שקעה

121
00:10:40,330 --> 00:10:46,710
,יש לזה עדויות ארכיאולוגיות היסטוריות
עד היום הזה עדיין אפשר לראות את החומה

122
00:10:46,760 --> 00:10:48,920
.שקועה טבועה כולה בתוך האדמה

123
00:10:49,492 --> 00:10:53,040
ואז נכנסו, כבשו את העיר כי כבר לא היה
.כלום, לא היה להם את כל ההגנה

124
00:10:53,553 --> 00:10:55,663
.כך נכבשה העיר הראשונה בארץ ישראל

125
00:10:56,033 --> 00:10:58,880
:כתוב שיהושע בן נון אמר
,העיר הזו היא לא שלנו

126
00:10:59,338 --> 00:11:01,221
זו עיר שאלוקים נתן לנו במתנה

127
00:11:01,437 --> 00:11:04,410
,לכן כל שללה של העיר יהיה חרם
.קודש להשם

128
00:11:04,429 --> 00:11:06,115
.לא אנחנו עשינו
?אנחנו עשינו משהו

129
00:11:06,412 --> 00:11:09,484
,להסתובב מסביב חומה
?לתקוע בשופר והיא שוקעת

130
00:11:09,854 --> 00:11:10,741
.אי אפשר להגיד על זה

131
00:11:10,776 --> 00:11:13,526
ואז יהושע בן נון
:תיקן את התפילה המפורסמת

132
00:11:14,014 --> 00:11:18,781
,עלינו לשבח לאדון הכול"
."לתת גדולה ליוצר בראשית

133
00:11:18,797 --> 00:11:22,911
התפילה הזו מורכבת משבעה קטעים
.והיא תפילה שאומר אותה האר"י ז"ל

134
00:11:23,204 --> 00:11:28,044
היא תפילה מיוחדת מאוד ומדי יום
,אנחנו אומרים את זה בסיומה של התפילה

135
00:11:28,210 --> 00:11:34,004
,אבל בראש השנה, בתקיעת השופר של מוסף

136
00:11:34,414 --> 00:11:38,080
פתאום אנחנו עוצרים את הכול
?ומה אנחנו אומרים באמצע תפילת מוסף

137
00:11:38,616 --> 00:11:41,524
."עלינו לשבח"
פשש... אתה רואה פה משהו

138
00:11:41,991 --> 00:11:44,583
.שמצטלב, איזושהי נקודת הצטלבות

139
00:11:44,915 --> 00:11:49,823
,ראש השנה, כמובן
,תוקעים כל כך הרבה פעמים בשופר

140
00:11:49,842 --> 00:11:52,484
מאה פעמים תוקעים בשופר
.ועוד קול אחד נוסף

141
00:11:52,968 --> 00:11:56,170
יש לנו עוד פעם שמצאנו בתנ"ך
.את השופר - זה ביובל

142
00:11:56,650 --> 00:12:02,164
,פעם ב-50 שנה ביום הכיפורים
,במוצאי יום הכיפורים

143
00:12:02,861 --> 00:12:08,136
היו תוקעים בשופר ואז העבדים היו משתחררים
.לביתם לחיים טובים ולשלום

144
00:12:08,429 --> 00:12:11,103
,מי שהיה עבד לאדונו
עבדים עבריים הכוונה

145
00:12:11,480 --> 00:12:13,966
.אדם שרכש בית, זה קניין ל-50 שנה

146
00:12:14,256 --> 00:12:16,075
.איך אומרים? מחלקים את הקלפים מחדש

147
00:12:16,128 --> 00:12:19,265
,כולם חוזרים חזרה, איש לאדמתו
.לנחלתו ולאחוזתו

148
00:12:20,105 --> 00:12:22,981
,ויש, מוריי ורבותיי, את השופר האחרון

149
00:12:23,029 --> 00:12:26,576
,זה השופר שאנחנו מחכים לו
.בעזרת השם, במהרה בימינו

150
00:12:27,181 --> 00:12:33,286
:אנחנו מתפללים מדי יום בתפילה
."תקע בשופר גדול לחירותנו"

151
00:12:33,618 --> 00:12:37,741
וזה כתוב בנביא: "ובאו האובדים
"מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים

152
00:12:38,069 --> 00:12:41,612
,"ואז כתוב "וייתקע בשופר גדול
,תהיה שם תקיעה של שופר

153
00:12:42,094 --> 00:12:44,764
אותו שופר שיבשר
.את עניין הגאולה

154
00:12:45,343 --> 00:12:47,256
.אז הנה, עשינו פה איזו סקירה

155
00:12:47,269 --> 00:12:48,741
...על פניו, אין קשר בין ה

156
00:12:48,783 --> 00:12:51,486
,כל מקרה, מתן תורה, כיבוש העיר יריחו

157
00:12:51,844 --> 00:12:54,909
,ראש השנה, היובל
,ביום הכיפורים בכלל

158
00:12:55,492 --> 00:12:59,000
,תקיעת שופר של הגאולה
.בעזרת השם, במהרה בימינו

159
00:12:59,640 --> 00:13:04,353
על פניו אין קשר ביניהם, חוץ מזה
.שתמיד השופר הוא הציר המרכזי

160
00:13:04,610 --> 00:13:08,138
?מה זה השופר הזה
?מה זה השופר? מה הוא בא לסמל

161
00:13:08,452 --> 00:13:09,543
.אז בואו נראה יחד

162
00:13:09,869 --> 00:13:14,574
השופר, למעשה, אם אני מסתכל
,מה המכנה המשותף לכל מה שאמרנו כרגע

163
00:13:15,357 --> 00:13:19,458
.המכנה המשותף לכול זה חירות. חירות

164
00:13:20,452 --> 00:13:23,256
במתן תורה כתוב
,שהייתה חירות מיצר הרע

165
00:13:23,764 --> 00:13:27,652
,חירות ממלאך המוות
.חירות משעבוד גלויות

166
00:13:28,073 --> 00:13:31,187
"ביובל - "איש אל אדמתו ואל אחוזתו
.זה חירות

167
00:13:31,608 --> 00:13:33,810
,בגאולה השלמה, טוב, זה ודאי חירות

168
00:13:34,490 --> 00:13:38,178
זו גאולה שניצלים ממנה
.משעבוד מלכויות ומכל הדברים

169
00:13:38,673 --> 00:13:43,469
,יש לנו עוד בעיר יריחו
בעיר יריחו עם ישראל זכה לכבוש

170
00:13:43,774 --> 00:13:45,452
דבר שלא היה תחת שליטתו

171
00:13:45,682 --> 00:13:49,770
,ולמעשה סיפח את ארץ ישראל
הוציא אותה מהשבי שלה

172
00:13:49,789 --> 00:13:51,770
.והעביר אותה לרשותם של עם ישראל

173
00:13:52,240 --> 00:13:55,951
חירות - היא למעשה
.מה שמסמל השופר

174
00:13:56,602 --> 00:13:58,886
:עכשיו, השאלה יותר ממוקדת

175
00:13:59,400 --> 00:14:02,562
?למה השופר מסמל חירות

176
00:14:02,713 --> 00:14:05,774
הו, עכשיו הגדרנו
.בצורה הרבה יותר מדויקת

177
00:14:05,989 --> 00:14:08,743
.מדוע השופר מסמל את עניין החירות

178
00:14:09,507 --> 00:14:15,600
חשוב מאוד לדעת, כי בעזרת השם
אנחנו הולכים לשמוע כל כך הרבה תקיעות שופר

179
00:14:15,987 --> 00:14:19,536
במהלך ראש השנה
,ואם לא נבין מה התקיעות האלו

180
00:14:19,709 --> 00:14:23,048
חוץ מזה שאחרי זה נדון
,אם בעל התוקע תקע חזק

181
00:14:23,437 --> 00:14:26,160
,ששמעו אותו גם מחוץ לבית הכנסת
,או תקע פחות

182
00:14:26,667 --> 00:14:29,075
אנחנו לא נבין באמת
.מה המשמעות של השופר

183
00:14:29,781 --> 00:14:35,433
אז למה באמת חירות, קבע אותה הקב"ה
?קשורה ביחד עם השופר

184
00:14:37,492 --> 00:14:42,223
מוריי ורבותיי, אני רוצה ברשותכם
 - לגעת בנקודה מאוד פנימית

185
00:14:44,397 --> 00:14:47,909
.שבורא עולם ברא את אדם הראשון
.אדם הראשון נברא בראש השנה

186
00:14:49,052 --> 00:14:52,330
,ביום כ"ה באלול, זה יום בריאת העולם
,ביום השישי

187
00:14:52,797 --> 00:14:54,545
.ברא הקב"ה את האדם

188
00:14:54,757 --> 00:14:57,128
היום השישי מכ"ה באלול
.זה יום ראש השנה

189
00:14:58,275 --> 00:15:01,637
,ביום הזה שבורא עולם ברא אותו
.אז כתוב איך אדם הראשון נברא

190
00:15:01,661 --> 00:15:06,928
יש סדר מדויק מה עשה הקב"ה
.בכל שעה משעות היום

191
00:15:06,943 --> 00:15:08,585
:ב"פסיקתא דרב כהנא" כתוב

192
00:15:08,890 --> 00:15:10,741
,בשעה ראשונה עלה במחשבה

193
00:15:11,120 --> 00:15:13,126
,בשעה שנייה נמלך עם מלאכי השרת

194
00:15:13,433 --> 00:15:14,972
,בשעה שלישית גבלו

195
00:15:15,168 --> 00:15:16,610
,בשעה רביעית רקמו

196
00:15:16,734 --> 00:15:19,831
בשעה חמישית העמידו גולם על רגליו

197
00:15:19,892 --> 00:15:23,823
.ובשעה שישית נפח בו נשמה

198
00:15:24,821 --> 00:15:29,429
."ויפח באפיו נשמת חיים"
.הייתה כאן נפיחה

199
00:15:30,587 --> 00:15:34,395
",בכל בריאת העולם כתוב "ויאמר אלוקים

200
00:15:34,705 --> 00:15:38,642
- ויאמר, ויאמר, ויאמר
.בעשרה מאמרות נברא העולם

201
00:15:39,029 --> 00:15:41,589
:כשהגיעו לאדם לא היה דיבור

202
00:15:42,145 --> 00:15:44,486
.וידבר וייתן לו נשמת חיים

203
00:15:44,642 --> 00:15:48,469
:לא, לא, לא. או כמו שכתוב במתן תורה
."וידבר אלוקים אל משה לאמור"

204
00:15:49,629 --> 00:15:54,875
,"פה כתוב, ביצירת האדם, "ויפח באפיו
.בלי דיבורים, בלי מילים

205
00:15:55,225 --> 00:16:00,650
."אומרת הגמרא "מאן דנפח מדיליה נפח

206
00:16:00,680 --> 00:16:06,273
.כביכול הנשמה היא חלק אלוקה ממעל

207
00:16:07,366 --> 00:16:10,456
,הנשמה היא בת אלמוות
,הנשמה היא נצחית

208
00:16:10,734 --> 00:16:13,273
הנשמה הייתה לפני שהאדם נוצר

209
00:16:13,427 --> 00:16:17,397
,והנשמה ממשיכה גם אחרי שאדם
.שמים אותו בקבר אחרי 120

210
00:16:17,936 --> 00:16:21,684
.הנשמה היא חלק מהקב"ה
,אני אתן פה דוגמה. סליחה

211
00:16:22,105 --> 00:16:25,275
,סליחה על הדוגמה, היא קצת בנאלית
.אבל רק כדי להבין

212
00:16:25,294 --> 00:16:28,138
.אני לוקח בלון, מנפח אותו

213
00:16:28,635 --> 00:16:31,894
.הניפוח הזה, מה שיש בבלון זה אוויר שלי

214
00:16:33,381 --> 00:16:38,452
רק בעוד שבבלון אין קשר
בין האוויר שהיה בתוכי

215
00:16:38,806 --> 00:16:40,202
,לאוויר שיש עכשיו בבלון

216
00:16:40,235 --> 00:16:41,898
,יש נתק, אני פה והוא שם

217
00:16:42,526 --> 00:16:47,117
הנשמה קשורה בקשר ישיר
.כל הזמן עם הקב"ה

218
00:16:47,585 --> 00:16:50,332
."כל הנשמה תהלל י-ה הללויה"

219
00:16:50,637 --> 00:16:55,160
על כל נשימה ונשימה
.הנשמה מהללת את הקב"ה

220
00:16:55,221 --> 00:16:58,821
.זאת אומרת, זה קשר רציף
,זו לא רק נפיחה והוא עזב

221
00:16:59,111 --> 00:17:03,286
אלא זו נפיחה מתמשכת
.שהנשמה מאירה בתוך האדם

222
00:17:03,646 --> 00:17:07,621
לכן אנחנו אומרים בתפילה
."אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא"

223
00:17:08,494 --> 00:17:12,448
,הנשמה היא 100 אחוז טוהר
.היא 100 אחוז זכות

224
00:17:12,781 --> 00:17:14,861
.ועם נשמה כזו הסתובב אדם הראשון

225
00:17:16,000 --> 00:17:16,981
?מה קרה כשהוא חטא

226
00:17:17,808 --> 00:17:19,092
...כשאדם הראשון חטא

227
00:17:22,052 --> 00:17:23,541
.רגע, דקה אחת לפני החטא

228
00:17:24,069 --> 00:17:27,305
?למה באמת בורא עולם לא דיבר אלא נפח

229
00:17:27,905 --> 00:17:29,772
,אני רוצה להסביר
.יש פה משהו שהוא חשוב

230
00:17:30,766 --> 00:17:32,568
.הדיבור, תדעו לכם, זה פילטר

231
00:17:33,410 --> 00:17:35,783
.המחשבה היא הרבה יותר מהירה

232
00:17:36,256 --> 00:17:39,435
,לפעמים בן אדם יכול לחשוב משהו
?אתה אומר לו: תגיד לי, מה חשבת

233
00:17:39,717 --> 00:17:42,006
:מתחיל לתת לך עכשיו הרצאה של שעה

234
00:17:42,315 --> 00:17:45,482
,אתה זוכר את ההוא שפגשנו שם
?שהלך לפה

235
00:17:45,536 --> 00:17:47,614
הוא אמר לי ככה
,אז עניתי לו ככה

236
00:17:47,915 --> 00:17:50,261
אז חשבתי אם אני אעשה ככה
.אז יהיה ככה

237
00:17:50,770 --> 00:17:55,465
?תגיד לי, כל הסיפור הזה חשבת בשבריר שנייה
.התשובה היא כן, כן

238
00:17:56,029 --> 00:17:59,101
,מחשבה לא מוגבלת
.המחשבה היא מאוד מהירה

239
00:17:59,124 --> 00:18:01,831
היום מחקרים מדעיים בתחום חקר המוח

240
00:18:02,322 --> 00:18:05,202
טוענים שמהירות המחשבה
.יותר מהירה ממהירות האור

241
00:18:05,707 --> 00:18:08,898
מהירות האור מדברים
.על 300 אלף קילומטר לשנייה

242
00:18:09,475 --> 00:18:11,218
המחשבה היא הרבה יותר מהירה מזה

243
00:18:11,233 --> 00:18:14,334
,ויש להם אמצעים, מדדים
פרמטרים מדעיים

244
00:18:14,349 --> 00:18:17,233
.כדי לבדוק את הדבר
.זו המהירות הגבוהה ביותר בטבע

245
00:18:18,094 --> 00:18:22,183
כשאני מדבר אני למעשה
.מוריד פילטר למחשבה

246
00:18:23,204 --> 00:18:26,562
זו הסיבה שמשה רבנו
.היה קשה לו לדבר

247
00:18:27,360 --> 00:18:30,734
על פי הסוד, למה משה רבנו
?היה כבד פה וכבד לשון

248
00:18:31,345 --> 00:18:34,225
נכון, הוא שם את הגחלים על הפה
.וממילא הוא קיבל כוויה

249
00:18:34,461 --> 00:18:36,667
אבל על פי הסוד
.היה פה משהו הרבה יותר פנימי

250
00:18:36,827 --> 00:18:39,109
משה רבנו היה איש של מחשבה

251
00:18:40,178 --> 00:18:44,732
,ולהוריד את המחשבה המהירה של משה
,להוריד אותה לדיבור

252
00:18:45,174 --> 00:18:47,869
."זה דרש כבדות, "כבד פה וכבד לשון

253
00:18:48,164 --> 00:18:50,374
.האר"י ז"ל, דיברנו על זה בעבר

254
00:18:50,621 --> 00:18:52,920
האר"י ז"ל פעם אחת ישן בשבת

255
00:18:53,490 --> 00:18:56,303
,וראו אותו ככה ממלמל עם השפתיים

256
00:18:56,368 --> 00:18:58,132
אז כשהוא התעורר שאלו אותו
,מה הוא מלמלל

257
00:18:58,532 --> 00:19:02,311
אז הוא אמר שהוא זכה להבין
.בסודות אתונו של בלעם

258
00:19:03,271 --> 00:19:07,418
?כבוד הרב, האתון של בלעם
?אולי הרב יגיד לנו כמה חידושים על האתון

259
00:19:07,448 --> 00:19:09,576
.זה דווקא נשמע מעניין

260
00:19:09,940 --> 00:19:14,833
:אמר להם האר"י ז"ל
,גם אם אני אחיה 100 שנה, 100 שנה

261
00:19:15,204 --> 00:19:20,160
אני לא אצליח להעביר את הסודות
.שלמדתי רק על אתונו של בלעם

262
00:19:21,149 --> 00:19:23,261
?אז רגע, איך יכול להיות
,אבל 100 שנה זה זמן

263
00:19:23,290 --> 00:19:24,989
.ואתה ישנת בסך הכול חצי שעה

264
00:19:25,564 --> 00:19:28,652
:התשובה היא
.המחשבה היא הרבה יותר מהירה

265
00:19:29,214 --> 00:19:35,955
,כשאדם נמצא, למשל, בטראומה
!...אז דבר ראשון הוא צועק: וואה

266
00:19:35,991 --> 00:19:37,568
?ואז אומרים: מה קרה? מה קרה

267
00:19:37,578 --> 00:19:40,075
ואז עוד איזו צעקה
של "וואה" כזה רציני

268
00:19:40,551 --> 00:19:44,391
:ואז פתאום הוא משתנק
.אל תשאל, נפלתי, קיבלתי

269
00:19:44,408 --> 00:19:47,728
?אבל מה הוא עושה דבר ראשון
.דבר ראשון הוא צועק

270
00:19:48,595 --> 00:19:51,705
,יש צעקה שאחרי הצעקה מגיעות מילים

271
00:19:51,736 --> 00:19:53,730
מגיע הסבר מה הייתה הצעקה

272
00:19:54,412 --> 00:19:58,732
ויש סוג של צעקה
.שאתה מוציא את זה מתוכך

273
00:19:59,191 --> 00:20:01,589
.וזה דבר שלעולם לא יהפוך להיות מילים

274
00:20:01,968 --> 00:20:03,418
.זו נקראת נפיחה

275
00:20:04,113 --> 00:20:06,109
."מאן דנפח מדיליה נפח"

276
00:20:06,120 --> 00:20:10,435
,זה בלי פילטר, זה בלי מילים
.בלי "ויאמר", זה מתוך תוכו

277
00:20:10,711 --> 00:20:13,511
.הקב"ה האיר ונתן את הנשמה בתוכנו

278
00:20:14,164 --> 00:20:17,435
לכן גם כשאדם הראשון חטא
זה היה רעידת אדמה

279
00:20:17,955 --> 00:20:21,374
כי אתה לקחת את הכלי הכי מרומם
.ונפלת איתו

280
00:20:22,149 --> 00:20:27,018
,ואז כתוב שהתערב באדם עצמו
.באדם הראשון התערב בו היצר הרע

281
00:20:27,835 --> 00:20:30,886
.ליצר הרע קוראים שאור, שאור שבעיסה

282
00:20:30,890 --> 00:20:34,044
,זה נותן טעם אחר בלחם
.מחמיץ את העניין

283
00:20:34,320 --> 00:20:35,522
.היצר הרע קלקל

284
00:20:35,888 --> 00:20:37,336
?מה התפקיד של עם ישראל

285
00:20:37,387 --> 00:20:40,288
התפקיד של עם ישראל
.לתקן את חטאו של אדם הראשון

286
00:20:40,833 --> 00:20:43,953
:איפה? אומר בורא עולם
.אני אתן לכם את התורה

287
00:20:43,970 --> 00:20:46,393
."התורה נקראת "עץ חיים היא למחזיקים בה

288
00:20:46,949 --> 00:20:49,831
.ואני רוצה לחזור עוד פעם לטהר אתכם

289
00:20:49,884 --> 00:20:53,553
?אז איך הוא טיהר את עם ישראל
.על ידי שופר

290
00:20:53,884 --> 00:20:55,534
,קול שופר, נפיחה

291
00:20:55,547 --> 00:20:58,835
.לקחת את השופר ולהוציא צליל
?מאיפה יוצא הצליל הזה

292
00:20:59,271 --> 00:21:01,031
.הצליל הזה יוצא מתוכך

293
00:21:01,069 --> 00:21:04,888
.אתה מוציא אוויר מהריאות
."מאן דנפח מדיליה נפח"

294
00:21:05,522 --> 00:21:09,722
,הנפיחה הזו גרמה לעם ישראל לרעוד

295
00:21:10,978 --> 00:21:12,934
,גרמה להר סיני לרעוד

296
00:21:13,545 --> 00:21:15,871
.גרמה לכל העולם לרעוד

297
00:21:16,185 --> 00:21:18,303
?מה מתרחש פה
?יש פה משהו חדש

298
00:21:18,326 --> 00:21:20,848
?העולם, הולכים להחריב אותו
?הולך להיות עולם חדש

299
00:21:21,183 --> 00:21:22,042
?מה עומד להיות

300
00:21:22,477 --> 00:21:25,724
,ואז אמר להם בלעם הרשע
.אמר להם: אין לכם מה להיות בלחץ

301
00:21:26,035 --> 00:21:29,747
.בורא עולם נותן חיים לעמו ישראל

302
00:21:30,096 --> 00:21:33,027
.חיים, הכול בסדר
.לא עומד להיחרב שום דבר

303
00:21:33,370 --> 00:21:36,168
.הכול בסדר
.הם מקבלים עכשיו חיים חדשים

304
00:21:36,751 --> 00:21:42,130
ובאמת, בקול של השופר התקדשו
ופסקה מהם זוהמת הנחש

305
00:21:43,256 --> 00:21:47,147
וזכו לחירות ממלאך המוות
וחירות משעבוד גלויות

306
00:21:47,172 --> 00:21:50,715
.וזכו למה שזכו על ידי קול השופר

307
00:21:51,183 --> 00:21:55,330
.כולם שמעו
.היחידי ששמע והפנים היה יתרו

308
00:21:56,324 --> 00:22:00,214
לכן כשאני רוצה לשחרר
.את העבדים ביובל, אני תוקע בשופר

309
00:22:00,861 --> 00:22:04,604
.אתם מקבלים נשמה חדשה, לכו הביתה
.אתה לא עבד, אתה בן חורין

310
00:22:05,271 --> 00:22:07,680
,הבית הוא לא הבית שלך
.תחזיר אותו למקור

311
00:22:08,347 --> 00:22:11,429
,לכן כשיהושע בן נון מקיף את העיר יריחו

312
00:22:11,905 --> 00:22:15,760
.הוא אומר: יש פה המון טומאה
.העיר הזו סוגרת ומסוגרת

313
00:22:16,185 --> 00:22:18,844
,הוא אומר להם: בואו נשתמש עם הקדושה
.עם הכוח של השופר

314
00:22:19,168 --> 00:22:22,595
,זה כוח שמטהר את הנשמה
.הוא יטהר את האווירה כאן

315
00:22:23,008 --> 00:22:26,098
והם מסתובבים במשך שבעה ימים
וכל יום עושים עוד הקפה

316
00:22:26,124 --> 00:22:28,578
.ומורידים עוד חומה ועוד חומה רוחנית

317
00:22:29,090 --> 00:22:32,254
ואז מגיע היום האחרון
- ופה קורה דבר מאוד מעניין

318
00:22:33,772 --> 00:22:38,048
תקיעת שופר. אבל הפעם אומר להם
.יהושע בן נון: תשנו את הצלילים

319
00:22:38,562 --> 00:22:42,284
,"במקום לתקוע "וקול שופר הולך וחזק מאוד

320
00:22:42,696 --> 00:22:45,547
.הפעם תעשו צליל שונה
.מה הצליל? תרועה

321
00:22:46,134 --> 00:22:49,585
,אתם תריעו. התרועה
,הכוונה היא קולות מקוטעים

322
00:22:49,987 --> 00:22:51,056
.לא צליל ישר

323
00:22:51,562 --> 00:22:55,004
מה העניין? אז מסבירים המקובלים
:שהסיבה הייתה כזו

324
00:22:56,442 --> 00:23:00,480
,התקיעה הישרה זו תקיעה פשוטה
.היא מסמלת את מידת הרחמים

325
00:23:01,669 --> 00:23:06,623
שמידת הרחמים תעלה ותתגבר
,ותעלה עד לשמי מרומים

326
00:23:06,646 --> 00:23:08,357
.עד שתהיה לנו נשמה חדשה בזכותה

327
00:23:09,052 --> 00:23:13,633
אבל גם יש את מידת הדין
,ומידת הדין מקטרגת

328
00:23:13,650 --> 00:23:17,368
?אומרת: מה, לבן אדם כזה תביא נשמה
.תראה איך הוא מלוכלך, תראה איך הוא מזוהם

329
00:23:17,675 --> 00:23:18,865
?איזו נשמה תיתן לו

330
00:23:19,246 --> 00:23:22,654
.בשביל זה מביאים את הקולות המקוטעים

331
00:23:22,913 --> 00:23:27,673
הקולות המקוטעים
,זה לקטוע ולכתות את מידת הדין

332
00:23:28,130 --> 00:23:31,124
.לכתת אותם שכביכול לא יהיה להם כוח

333
00:23:31,496 --> 00:23:34,202
:אומר יהושע בן נון
,עכשיו הולכים להפיל את העיר יריחו

334
00:23:34,509 --> 00:23:35,736
.שנו את הצלילים

335
00:23:36,153 --> 00:23:39,193
,זה לא לשנות את הצליל
.זה לשנות את הכוונה

336
00:23:39,677 --> 00:23:43,311
אומר להם: עכשיו תכוונו קולות מקוטעים
.כי אנחנו הולכים לקטע אותם

337
00:23:43,682 --> 00:23:49,033
ובאמת כך היה, החומה בסיום התרועה
.התחילה לשקוע בתוך האדמה

338
00:23:50,336 --> 00:23:53,395
וזו תקיעת השופר שאנחנו מחכים
.בגאולה השלמה

339
00:23:54,240 --> 00:23:57,749
,אבל מיד לפני שאני אסביר את הגאולה
?אז מה קורה בראש השנה

340
00:23:58,962 --> 00:24:01,233
?מוריי ורבותיי, מה אנחנו צריכים לכוון

341
00:24:02,088 --> 00:24:06,126
,בעל התוקע נעמד
."הוא מברך "לשמוע קול שופר

342
00:24:06,160 --> 00:24:08,437
.זה לא לתקוע, זה לשמוע

343
00:24:08,663 --> 00:24:13,046
:הוא מבקש מכל הציבור
,רבותיי, שימו לב לצליל

344
00:24:13,736 --> 00:24:15,595
.תבינו את המשמעות של הצליל

345
00:24:15,625 --> 00:24:20,389
עכשיו אנחנו רוצים
.לקבל על עצמנו נשמה חדשה

346
00:24:20,680 --> 00:24:24,770
ריבונו של עולם, אותה נפיחה
,שנפחת בנו בראש השנה

347
00:24:25,345 --> 00:24:29,469
באדם הראשון, שאדם הראשון
,נהיה קדוש יותר ונהיה טהור יותר

348
00:24:29,882 --> 00:24:34,025
:ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים ממך
.תחזיר בנו את אותה הנשמה

349
00:24:34,648 --> 00:24:35,547
.זו תקיעת השופר

350
00:24:36,214 --> 00:24:39,901
,תוקעים ומבקשים: ריבונו של עולם
.אנחנו רוצים נשמה שהיא נשמה חדשה

351
00:24:40,290 --> 00:24:44,625
,לא רוצים את אותו שאור
.שכל הזמן מסית אותנו, את היצר הרע

352
00:24:45,225 --> 00:24:48,469
,לגבי מידת הדין
אנחנו מיד עושים קולות מקוטעים

353
00:24:48,991 --> 00:24:53,551
ולכן עושים תקיעה, שברים ותרועה
.ועוד פעם תקיעה

354
00:24:54,345 --> 00:24:56,587
.ותמיד התקיעה צריכה להיות גדולה יותר

355
00:24:57,410 --> 00:24:59,570
.אני אסביר. יש לזה מרכיבים מאוד הלכתיים

356
00:24:59,612 --> 00:25:02,924
חשוב מאוד, אגב, כל מי שבעזרת השם
,מתכוון לתקוע בשופר

357
00:25:03,469 --> 00:25:06,932
,לא רק להוציא צלילים יפים
,אלה מבחינה הלכתית

358
00:25:06,955 --> 00:25:10,429
...כי אם אדם לא יודע את ההלכות
,אני לא מדבר על כוונות

359
00:25:10,816 --> 00:25:14,231
אדם שלא יודע את ההלכות ברוב הסיכויים
.הוא לא מוציא את הציבור ידי חובה

360
00:25:15,785 --> 00:25:17,869
,הייתי פעם באיזה בית כנסת

361
00:25:18,467 --> 00:25:20,871
היה שם איזה יהודי אחד
.שרצה לתקוע בשופר

362
00:25:21,821 --> 00:25:26,187
הוא רצה לקחת איזו סריה
.מתפילת מוסף

363
00:25:26,564 --> 00:25:28,913
,לא רצו לתת לו מסיבות מסוימות

364
00:25:29,216 --> 00:25:34,728
,אבל הוא לקח את השופר
!נתן תקיעה, איזו תקיעה הוא תקע

365
00:25:34,915 --> 00:25:39,730
החלונות של בית הכנסת רעדו
.מהעוצמה של הדציבלים שהוא הוציא מהשופר

366
00:25:40,120 --> 00:25:43,755
?אבל מה אני אגיד לכם
בחיים לא שמעתי תקיעת שופר

367
00:25:44,254 --> 00:25:46,610
.עם כל הבעיות ההלכתיות שיכלו להיות

368
00:25:46,625 --> 00:25:49,058
כל הווריאציות של הבעיות ההלכתיות
.הוא דחף בתקיעה שלו

369
00:25:49,858 --> 00:25:53,187
,קיצר את התקיעות
,האריך בשברים ובתרועה

370
00:25:53,633 --> 00:25:57,736
משך את התרועה כמו שבר
.ואת השבר הוא משך כמו תקיעה

371
00:25:57,764 --> 00:26:00,073
בקיצור, הוא עשה
,איזו אקרובאטיקה עם הצלילים

372
00:26:00,395 --> 00:26:02,846
שכל הבעיות ההלכתיות
.נכנסו בתקיעה שלו

373
00:26:03,336 --> 00:26:06,016
כמעט החלונות נשברו
.אבל אף אחד לא יצא ידי חובה

374
00:26:07,292 --> 00:26:11,037
אז היה שם איזה מישהו אחד
.שאמר: בואו נחזור

375
00:26:12,360 --> 00:26:16,846
:היה שם תלמיד חכם מסוים, אמר
.אל תחזרו כי זה יפגע בבן אדם

376
00:26:17,520 --> 00:26:21,381
.לא יודע, יש שם משפחה מסביב
.כנראה הוא רצה גם להראות שהוא תוקע טוב

377
00:26:21,846 --> 00:26:23,818
.כנראה היו לו כמה אוהדים בקהל

378
00:26:23,886 --> 00:26:28,585
במקום לקבל כבוד, פתאום יבוא מישהו
.וייקח שופר ויתקע את התקיעות

379
00:26:28,905 --> 00:26:29,981
.שפכת את דמו

380
00:26:30,608 --> 00:26:32,663
?אז מה עושים
?מה, הציבור לא יצא ידי חובה

381
00:26:33,452 --> 00:26:36,288
:קודם כול, התשובה היא
,יצאו ידי חובה

382
00:26:36,376 --> 00:26:38,141
.רק את הסריה הזו אולי הפסידו

383
00:26:38,402 --> 00:26:43,353
אז מה שעשו זה בסיום התפילה
.נעמד בעל התוקע ועשה מעשה יפה

384
00:26:43,705 --> 00:26:50,324
נעמד בעל התוקע ואמר שהוא בדק
ובתקיעות שלו היה משהו קצת פגום

385
00:26:50,842 --> 00:26:53,153
ואז הוא אמר: אני רוצה לחזור
.על התקיעות שלי

386
00:26:53,637 --> 00:26:55,553
.טוב, נו, אם הוא רוצה לחזור - שיחזור

387
00:26:55,578 --> 00:26:57,635
...גם ההוא בכלל הנהן, הוא בטח

388
00:26:57,869 --> 00:27:00,848
תראה איזה תוקע הוא. אם היו מקבלים
.את התקיעות שלי, היו כאן תקיעות

389
00:27:01,286 --> 00:27:05,145
.לא, הוא לא התייחס לעניין
תקע, הציבור יצא ידי חובה

390
00:27:05,178 --> 00:27:07,374
.וכולם יצאו מבסוטים לחיים טובים ולשלום

391
00:27:07,951 --> 00:27:11,753
,צריך לדעת, גם בעניינים הללו
,בפרט בראש השנה, לא לעשות מחלוקת

392
00:27:11,791 --> 00:27:15,553
.לפעמים על כיסא, לפעמים על משהו
חבל. יום כזה קדוש

393
00:27:15,581 --> 00:27:17,654
.והיצר הרע מחפש לקחת את החלק שלו

394
00:27:18,277 --> 00:27:23,808
,אנחנו תוקעים 100 קולות בשופר. 100 קולות
תקיעות ארוכות שיעלו למעלה

395
00:27:23,835 --> 00:27:25,343
ויפתחו שערי רחמים

396
00:27:25,780 --> 00:27:32,162
ובאמצע כובלים קולות מכותתים
.כדי שמידת הדין תכתת ותישבר

397
00:27:32,818 --> 00:27:35,884
.מאה פעמים אנחנו תוקעים ככה
?למה תוקעים מאה קולות

398
00:27:36,444 --> 00:27:38,852
,התשובה היא, יש פה דבר מאוד מעניין

399
00:27:39,145 --> 00:27:44,776
כנגד 100 פעמים ששרה אימנו בכתה
.כשהיא שמעה על עקידת יצחק

400
00:27:46,086 --> 00:27:47,282
.פעתה מאה בכיות

401
00:27:47,646 --> 00:27:50,393
ועל זה כתוב רוצים לעורר את הזכות
.של עקידת יצחק

402
00:27:50,837 --> 00:27:55,888
אותם הקולות, איך שרה אימנו מסרה נפש
.על הבן שלה, שנעקד על גבי המזבח

403
00:27:56,332 --> 00:28:01,749
- סיבה נוספת, הפוכה לחלוטין
תוקעים 100 קולות על אימא של סיסרא

404
00:28:02,305 --> 00:28:04,511
.שייבבה 100 יבבות

405
00:28:05,155 --> 00:28:08,313
סיסרא הרי יצא להילחם עם דבורה ועם ברק

406
00:28:08,821 --> 00:28:13,153
- והוא הפסיד במלחמה
.כל הצבא שלו מת ונשטפו עם נחל קישון

407
00:28:13,698 --> 00:28:17,282
.אימא שלו הייתה בטוחה שהוא חוזר
.הוא היה צעיר, הוא היה בן 30

408
00:28:17,313 --> 00:28:19,395
.כתוב שכל העולם רעד ממנו

409
00:28:19,850 --> 00:28:22,467
.היה בן 30 חזק, בשיא הכוח והחיל

410
00:28:22,978 --> 00:28:27,736
,אימא שלו ציפתה שבערב הוא חוזר
,הוא מביא שלל גדול

411
00:28:27,774 --> 00:28:31,555
אבל הזמן מתקרב
,וסיסרא לא שב הביתה

412
00:28:31,951 --> 00:28:36,368
.לחרושת הגויים
.זו עיר באזור השומרון, חרושת הגויים

413
00:28:36,730 --> 00:28:40,214
:ואז אימא שלו, כתוב
."נשקפה בעד החלון ותייבב"

414
00:28:40,770 --> 00:28:45,336
אז היא ראתה בכישופים
.שהבן שלה מת והתחילה לבכות

415
00:28:45,995 --> 00:28:48,555
,היא בכתה 100 קולות, 100 יבבות

416
00:28:48,806 --> 00:28:53,730
ואנחנו בראש השנה תוקעים 100 קולות
.כנגד 100 יבבות של אם סיסרא

417
00:28:54,218 --> 00:29:00,168
והמקובלים שואלים: מה הקטע? מה עכשיו
?נזכרת בסיסרא באמצע תקיעת שופר בראש השנה

418
00:29:00,747 --> 00:29:04,778
.אלא הסיבה לכך היא סיבה יותר עמוקה
,כותב הרמד"ו, רבי דוד ואלי

419
00:29:05,261 --> 00:29:07,545
,מתלמיד הרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו

420
00:29:08,023 --> 00:29:11,117
.יש לו ביאור יפה מאוד על התנ"ך
הוא אומר: תדע לך

421
00:29:11,444 --> 00:29:15,229
שאנחנו תוקעים את זה
:דווקא בראש השנה כדי ללמד

422
00:29:15,562 --> 00:29:18,301
.יש פעמים שההזדמנות מוחמצת

423
00:29:19,553 --> 00:29:24,027
,אם אימא של סיסרא הייתה בוכה לפני
.אולי הבן שלה היה חוזר הביתה

424
00:29:24,871 --> 00:29:27,296
,כשהוא כבר מת
.הדמעות לא עוזרות

425
00:29:27,947 --> 00:29:30,170
.יש בכי שהוא בכי מאוחר

426
00:29:30,642 --> 00:29:32,616
:אנחנו מייבבים עכשיו

427
00:29:32,629 --> 00:29:37,206
ריבונו של עולם, עכשיו"
."עמוד מכיסא דין ושב על כיסא רחמים

428
00:29:37,284 --> 00:29:39,730
.הבנו את מוסר ההשכל - 100 קולות

429
00:29:40,347 --> 00:29:45,288
,הקול ה-101: הקול ה-101
...התרועה הגדולה, נועדה

430
00:29:45,298 --> 00:29:48,458
,יש כמה גרסאות, התרועה הגדולה
,"תקיעות מיושב או מעומד"

431
00:29:48,471 --> 00:29:50,050
,אני לא אכנס כרגע לשיטות בפוסקים

432
00:29:50,540 --> 00:29:55,755
אבל התקיעה ה-101 נועדה
.לערבב את השטן. לערבב אותו

433
00:29:56,172 --> 00:30:00,025
,מה לערבב אותו? אתה לא מתערבב
איך השטן התערבב? הוא קצת יותר

434
00:30:00,040 --> 00:30:03,871
,מתוחכם מאיתנו. כשאנחנו רדומים
.הוא - הראש שלו עובד

435
00:30:04,372 --> 00:30:07,865
אז איך פתאום אתה מערבב אותו
?עם איזה כמה קולות

436
00:30:08,778 --> 00:30:18,534
,התשובה היא כזו: שהתקיעה שאנחנו תוקעים
היא תקיעה שמבלבלת את השטן כי הוא חושב

437
00:30:18,538 --> 00:30:24,949
שאולי מגיע השופר של המשיח, וזו התקיעה
."האחרונה, "תקע בשופר גדול לחרותינו

438
00:30:25,416 --> 00:30:31,606
,וזה גורם לו להיבהל כי כשהמשיח יבוא
כל המערכת הרוחנית והגשמית תהיה פה

439
00:30:31,660 --> 00:30:37,132
.קצת שונה לטובה ויהיה ביטול של היצר הרע
.בן אדם לא ירצה לעבור עבירות

440
00:30:37,160 --> 00:30:41,263
.זה לא ידבר, זה יהיה מאוס בעיניו
.אני לא אגע כרגע בסוגיה

441
00:30:41,294 --> 00:30:46,216
.אולי בסוכות יש שם את הסוגיה הזו
,אבל זו סוגיה מאוד מאוד מעניינת

442
00:30:46,250 --> 00:30:47,842
."ועלה באשו ותעל צחנתו"

443
00:30:47,882 --> 00:30:54,134
שם כתוב שהעולם יסריח מהביטול
של היצר הרע, לא יוכלו לפתוח את האף

444
00:30:54,172 --> 00:30:59,823
.מרוב הסירחון שביטלו אותו מן העולם
,עד כדי כך. ואז יש לו פחד נוראי

445
00:31:00,004 --> 00:31:03,290
מי יודע, אולי זו התקיעה... עכשיו הוא
.מפחד. אולי זו התקיעה

446
00:31:03,945 --> 00:31:10,132
,השאלה היא: הרי שנה שעברה עשו תרועה גדולה
לא בא המשיח. לפני שנתיים, אלפי שנים

447
00:31:10,204 --> 00:31:13,160
.תוקעים בשופר, לא הגיע המשיח
?מה הוא בלחץ

448
00:31:14,044 --> 00:31:16,840
התשובה היא - וזה הסוד הגדול
:ועם זה אנחנו חותמים

449
00:31:17,736 --> 00:31:21,753
השטן בלחץ כי הוא - רק הוא יודע
.מה הכוח של השופר

450
00:31:22,351 --> 00:31:25,269
אנחנו קצת תמימים. הוא יודע מה
.העוצמה של השופר

451
00:31:25,677 --> 00:31:31,863
,הוא כבר ראה שהקב"ה נפח חיים באדם הראשון
הוא ראה ששופר הוציא את עם ישראל

452
00:31:31,892 --> 00:31:37,461
במתן תורה, הוא ראה מה הכוח של השופר
ביריחו והוא אומר: לך תדע אם אלה

453
00:31:37,488 --> 00:31:44,768
,שיושבים כאן יקלטו את הכוח של השופר
!יהרהרו בתשובה, ברגע אחד הם נגאלים

454
00:31:45,126 --> 00:31:49,943
נכון, שנה שעברה ולפני שנתיים ולפני
,שלוש הם פספסו את ההזדמנות

455
00:31:49,995 --> 00:31:56,061
,הם לא הבינו את  הקטע. אבל מי יודע
אולי השנה שהוא יתקע בשופר, כל עם ישראל

456
00:31:56,105 --> 00:32:00,311
,תוקעים בו-זמנית בכל המקומות בשופר
.מי יודע, אולי יתעוררו

457
00:32:00,951 --> 00:32:04,387
ואם הם יתעוררו, ברגע אחד הסטטוס
שלהם ישתנה

458
00:32:04,665 --> 00:32:07,090
.כי יהודי הופך את המצב שלו בשנייה אחת

459
00:32:07,522 --> 00:32:10,747
אם זה יתהפך, התקיעה האחרונה כבר יכולה
.להיות התקיעה של המשיח

460
00:32:11,214 --> 00:32:13,750
.כל שנה זה מכניס אותו לחרדה מאוד גדולה

461
00:32:14,025 --> 00:32:20,000
,אני אסיים בסיפור עם הרב ניסים יגן
זיכרונו לברכה. הוא סיפר שפעם אחת

462
00:32:20,018 --> 00:32:24,221
הוא היה באחד הסמינרים, דיבר שם
,עם יהודים. זה היה ליל שבת

463
00:32:24,240 --> 00:32:27,880
,ודיבר עם איזה יהודי אחד, נהג מונית
.שיפסיק לעבוד בשבת

464
00:32:28,395 --> 00:32:33,174
- הבן אדם אמר לו: מה שאתה רוצה
,חוץ מהמונית שלי. המונית עובדת בשבת

465
00:32:33,191 --> 00:32:37,406
.לא יכול. ממש שיחה לתוך הלילה
הוא דיבר איתו בטוב ואיים עליו

466
00:32:37,423 --> 00:32:41,044
עם גיהינום והסביר לו על גן עדן
ואחרי זה עבר לפרנסה ואחרי זה

467
00:32:41,067 --> 00:32:47,065
?נגע במשפחה - מתי המשפחה שלך תראה אותך
מכל הכיוונים הוא מנסה - כלום! הבן אדם

468
00:32:47,088 --> 00:32:51,058
,"נעול, חתום, סתום: "המונית", "המונית
."המונית, אני עובד בשבת"

469
00:32:52,149 --> 00:32:55,370
עובד, עובד, אם אני משכנע, הבן אדם
.לא רוצה - בחירה חופשית

470
00:32:56,014 --> 00:33:04,197
למוחרת התפללו כולם בשבת בבית הכנסת
שמה ואחד האחראים העלה חלק מהמתפללים

471
00:33:04,231 --> 00:33:09,947
לתורה. בטעות, בלי לשים לב, הוא קרא
.לאותו נהג מונית, כיבד אותו בעלייה לתורה

472
00:33:09,964 --> 00:33:13,326
הוא לא ידע את הוויכוח שהיה לרב
.ניסים יגן עם אותו בן אדם

473
00:33:13,688 --> 00:33:17,126
עכשיו, בן אדם כזה מוגדר הלכתית
.כמחלל שבת בפרהסיה

474
00:33:17,574 --> 00:33:20,932
- זאת אומרת, לא מחוסר ידיעה
.הוא לא רוצה

475
00:33:21,301 --> 00:33:24,600
אדם כזה, אסור לו לעלות לתורה
.עד שהוא לא ייטיב את דרכיו

476
00:33:24,705 --> 00:33:26,920
.והוא - אני יודע שלא, כל הלילה התווכחנו

477
00:33:27,610 --> 00:33:33,155
טוב, כיוון שכבר העלו אותו, אז הוא לא רצה
.חלילה להוריד אותו כי אז זה היה מבזה

478
00:33:33,180 --> 00:33:34,968
.הלבנת פנים היא חמורה הרבה יותר

479
00:33:35,578 --> 00:33:40,174
?אבל קראו בתורה. איזו קריאה נפלה לו
.בדיוק על שמירת השבת

480
00:33:40,608 --> 00:33:44,844
והחזן קורא בתורה ואומר
."מחלליה מות יומת"

481
00:33:44,995 --> 00:33:48,311
...בום, נפל עליו
.אף אחד לא תזמן את זה

482
00:33:48,404 --> 00:33:49,623
...משמיים ככה

483
00:33:50,454 --> 00:33:53,218
,ההוא סגר את הספר כשהסתיים הקטע

484
00:33:53,242 --> 00:33:57,461
:סגר את התורה ואמר
.אמת תורתנו הקדושה"

485
00:33:57,917 --> 00:33:59,608
."ברוך את ה' נותן התורה"

486
00:34:00,054 --> 00:34:01,698
:הרב ניסים יגן אומר
.לא יכולתי

487
00:34:01,972 --> 00:34:04,658
,קמתי אליו, אמרתי לו: תגיד
?אמת תורתנו הקדושה

488
00:34:05,132 --> 00:34:06,086
.אמר לו: אמת

489
00:34:06,671 --> 00:34:08,901
."אמר לו: אבל כתוב "מחלליה מות יומת

490
00:34:08,972 --> 00:34:10,541
.אתה קראת את זה בקריאה

491
00:34:11,258 --> 00:34:14,949
.אמר לו: אמת
.אמר לו: אבל כבודו מחלל שבת

492
00:34:15,454 --> 00:34:17,286
.אמר לו: הייתי מחלל שבת

493
00:34:18,560 --> 00:34:19,126
.זה היה

494
00:34:19,793 --> 00:34:24,141
כשקראתי, כשראיתי את האותיות
,"בספר התורה "מחלליה מות יומת

495
00:34:24,595 --> 00:34:26,397
,קיבלתי על עצמי: זהו, סיימנו

496
00:34:26,435 --> 00:34:29,120
.אין מונית, אין עבודה בשבת, אין שום דבר

497
00:34:29,578 --> 00:34:32,246
.סגרתי את התורה, אמת תורתנו הקדושה

498
00:34:32,884 --> 00:34:36,395
הוא אומר: לילה שלם אני מתווכח
.עם הבן אדם, ברזל, לא מוכן

499
00:34:37,054 --> 00:34:39,206
.ראה את האותיות, בשנייה אחת מתהפך

500
00:34:40,048 --> 00:34:42,204
,מזה מפחד היצר הרע, מהשנייה הזו

501
00:34:42,903 --> 00:34:46,886
מתקיעת השופר הזו
,שפתאום תעורר אותנו. וכשאנחנו נתעורר

502
00:34:47,694 --> 00:34:49,534
.התקיעה הבאה היא התקיעה של המשיח

503
00:34:49,854 --> 00:34:51,932
.מי יודע? אולי יתעוררו בשופר

504
00:34:52,254 --> 00:34:57,882
,אנחנו הנאיבים, אנחנו התמימים
.שלא מבינים את המשמעות של השופר

505
00:34:57,926 --> 00:35:00,915
.הוא כל שנה מתערבב מחדש מהקטע הזה

506
00:35:01,284 --> 00:35:02,545
.מי יודע? אולי יתעוררו

507
00:35:02,945 --> 00:35:08,332
הלוואי שאנחנו נזכה יחד
,בתקיעת השופר השנה להתעורר

508
00:35:08,362 --> 00:35:12,006
,אבל באמת התעוררות אמיתית
.רצוננו לעשות רצונך

509
00:35:12,322 --> 00:35:16,265
ושנזכה שהתקיעה הבאה תהיה
"תקע בשופר גדול לחירותנו"

510
00:35:16,290 --> 00:35:18,437
.לשופרו של משיח במהרה בימינו, אמן

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה