הרב גואל אלקריף

המפתח ליום הדין - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מדוע הסכימו שישה שבטים לעמוד בהר עיבל שהוא הר הקללה? מה היה מפתח העשירות של בעל נגריה? מה רמז החיד"א על הנסיונות והקשיים?