ערוץ הידברות

לקראת סוף הגלות - עודד הרוש בשיחה אישית עם הרב שמואל אליהו

ערוץ הידברות

מה תפקיד הגלות לאורך ההיסטוריה היהודית? כיצד בא לידי ביטוי חזון העצמות היבשות בדורנו? עודד הרוש מארח את הרב שמואל אליהו לשיחת מעמיקה על גלות, מסורת אבות, קיבוץ גלויות והרבה מעבר

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,128 --> 00:00:03,566
?מה עושה הבן אדם שעכשיו התחתן

2
00:00:04,111 --> 00:00:04,905
אתה יודע מה, אפילו דילמה

3
00:00:04,914 --> 00:00:06,584
,של חוזרים בתשובה עוד יותר גדולה

4
00:00:06,585 --> 00:00:08,532
.חוזרים בתשובה שאין להם מסורת אבות

5
00:00:08,573 --> 00:00:10,507
.יש, הם לא נחשפו אליה

6
00:00:10,649 --> 00:00:12,241
,יש לי חבר, חוזר בתשובה
:הוא אומר לי

7
00:00:12,302 --> 00:00:15,040
.אני מעצב לי את המנהגים מהתחלה

8
00:00:15,424 --> 00:00:16,733
.תשמע, זו דילמה קשה

9
00:00:16,745 --> 00:00:20,189
,אני, כשאני בדילמה - עוצם עיניים
:חושב מה אבא שלי עשה

10
00:00:20,321 --> 00:00:24,228
?עמד בהנחת תפילין של ראש? לא עמד
.נזכר, זהו. אפילו לא פותח ספרים

11
00:00:24,830 --> 00:00:25,974
?מה עושה חוזר בתשובה

12
00:01:01,467 --> 00:01:03,845
,יש לי סיפור
.מה שנקרא, סיפור מכונן

13
00:01:06,191 --> 00:01:09,861
,ביום הכי סתמי שבעולם

14
00:01:10,279 --> 00:01:14,146
,המזכירה... הייתה אצלי מזכירה פעם
:נכנסה אליי, והיא אומרת לי

15
00:01:14,152 --> 00:01:15,584
.הרב, יש לי שאלה לשאול אותך

16
00:01:15,752 --> 00:01:18,774
,אתה מצפה לשאלות של בשר וחלב
,שבת וזה

17
00:01:20,169 --> 00:01:25,428
,ואז היא אומרת לי: הרב
:יש לי שאלה שהרבה זמן מנקרת לי בראש

18
00:01:26,347 --> 00:01:28,251
?אנחנו ספרדים או אשכנזים

19
00:01:30,997 --> 00:01:34,191
,קוראים לה הופרט חנה

20
00:01:34,786 --> 00:01:37,717
.אבל אני מנסה להיזכר - כן, הם משפחת לוי

21
00:01:39,186 --> 00:01:41,410
?לוי, מאיפה באתם

22
00:01:41,477 --> 00:01:43,121
.היא אומרת לי: אנחנו מצפת

23
00:01:43,783 --> 00:01:47,130
.אבל אני אומר: לא, ההורים
.היא אומרת לי: גם מצפת

24
00:01:47,172 --> 00:01:50,243
,צפת אני רגיל, יש פה אנשים חמישה דורות
,שבעה דורות, עשרה דורות

25
00:01:50,312 --> 00:01:52,770
.מגירוש ספרד

26
00:01:53,869 --> 00:01:57,223
.אני אומר: לא, לפני
.היא אומרת לי: מצפת, כן, מפקיעין

27
00:01:58,243 --> 00:02:01,045
?אני אומר לה: הראשונים, מאיפה באו

28
00:02:01,065 --> 00:02:06,074
.היא אומרת לי: מפה, מארץ ישראל
.לא עזבנו את הארץ מאז חורבן בית שני

29
00:02:06,612 --> 00:02:10,852
,היא אומרת לי את זה, אתה יודע
.אתה מקבל כזו צמרמורת

30
00:02:11,916 --> 00:02:14,458
?אני אומר לה: כמו זינאתי
,היא אומרת: כן, גם אנחנו היינו פה

31
00:02:14,483 --> 00:02:16,815
.מבית שלא עזבנו מבית שני

32
00:02:17,379 --> 00:02:20,487
,אני כולי בהתרגשות
אבל היא ככה ממוקדת בשאלה

33
00:02:20,493 --> 00:02:22,665
,והיא אומרת לי: טוב
?אז אנחנו ספרדים או אשכנזים

34
00:02:24,411 --> 00:02:28,382
.אני אומר לה: לא זה ולא זה

35
00:02:28,885 --> 00:02:30,606
?היא אומרת לי: אז מה אני

36
00:02:31,799 --> 00:02:34,260
.כן
...מבולבלת קצת-

37
00:02:34,570 --> 00:02:38,860
?אני אומר לה: מה זאת אומרת מה את
אני כולי, אתה יודע, אני כולי בהתרגשות

38
00:02:38,876 --> 00:02:41,549
.והיא שואלת
.תגדיר לי כבר זהות-

39
00:02:41,600 --> 00:02:43,299
.אני מסתובבת בלי זהות
.כן-

40
00:02:43,307 --> 00:02:46,031
.אני אומר לה: את ישראלית
...כן, אבל בסדר, אבל איזה-

41
00:02:46,058 --> 00:02:49,125
...בעלך אשכנזי, את תנהגי
.קיבלת-

42
00:02:49,157 --> 00:02:50,565
.את מסודרת

43
00:02:50,620 --> 00:02:53,082
?אבל בכל אופן, האחים שלי

44
00:02:54,979 --> 00:03:00,815
,אני אומר לה: תקשיבי
,ההורים שלך לא עברו, ברוך השם

45
00:03:00,827 --> 00:03:05,397
,אבל ההורים שלי נגיד עברו בעיראק
.אין לי שום דבר עם סדאם חוסיין

46
00:03:05,420 --> 00:03:10,960
,או שצד אחר שלי עבר במרוקו
.אין לי שום דבר עם חסן מלך מרוקו

47
00:03:12,431 --> 00:03:15,520
,אני מלמד את התורה של הבן איש חי
,אני מלמד את התורה של הבבא סאלי

48
00:03:15,562 --> 00:03:19,473
...אני מלמד, אני ספוג באור שלהם, אבל אני

49
00:03:20,856 --> 00:03:22,538
...זה לא עושה אותי

50
00:03:22,575 --> 00:03:24,751
.אין לי שום סנטימנטים לשום מקום

51
00:03:24,780 --> 00:03:26,677
.לאדמת עיראק. -לאדמת עיראק

52
00:03:29,262 --> 00:03:30,696
,זו הייתה השיחה בינינו

53
00:03:31,580 --> 00:03:34,434
ואני זוכר שמייד אחר כך הייתי צריך להעביר

54
00:03:34,481 --> 00:03:38,015
.איזושהי שיחה לקצינים באבוהב

55
00:03:38,821 --> 00:03:41,500
,הכנתי איזו שיחה מפולפלת כזאת

56
00:03:41,720 --> 00:03:48,451
אבל הייתי כל כך אחוז בשיחה הזאת
...כי זה לא

57
00:03:49,948 --> 00:03:52,850
היא שאלה אותי אבל זה בסוף
.כאילו נגע בי

58
00:03:53,428 --> 00:03:56,273
:כמו שאשתי, העובדת סוציאלית אומרת
?איפה זה פגש אותך

59
00:03:56,298 --> 00:03:57,621
?איפה זה פגש אותך

60
00:03:57,697 --> 00:03:59,311
.אז זה פגש אותי בעצמי

61
00:04:00,083 --> 00:04:07,730
,ואני ככה בא לקצינים, מספר להם
לקצינים האלה, את השאלה ששאלו אותי

62
00:04:08,743 --> 00:04:10,261
"?ו"מה אתם הייתם עונים לה

63
00:04:10,870 --> 00:04:13,223
.אז אמרו לי: מה זאת אומרת? את ישראלית

64
00:04:13,841 --> 00:04:16,284
?ומה אתם
.אנחנו גם ישראלים-

65
00:04:17,494 --> 00:04:21,250
וכל כך הייתי שמח מהתשובה
,שבאתי הביתה, אספתי את הילדים שלי

66
00:04:21,274 --> 00:04:25,077
...אמרתי להם: תקשיבו, אתם לא פולנים
.יש לי בשורה-

67
00:04:25,130 --> 00:04:28,675
.יש לי בשורה: ולא עיראקים ולא מרוקאים

68
00:04:28,745 --> 00:04:30,909
?הילדים שלי יותר ספרדים ממני, כן

69
00:04:31,520 --> 00:04:37,910
...הם מביאים הביתה את כל הפיוטים של הזה
.ניגע בזה, שקורה משהו לדור הזה-

70
00:04:37,937 --> 00:04:39,155
.בטח

71
00:04:39,603 --> 00:04:41,666
.אמרתי להם: אתם... אנחנו כולנו ישראלים

72
00:04:41,693 --> 00:04:43,416
.זה שעברנו פה ושם... לא

73
00:04:47,492 --> 00:04:48,682
,באמת אני חושב שזה נכון

74
00:04:50,680 --> 00:04:54,800
- בחיים יש מבט
?איך אתה מסתכל על הדברים, כן

75
00:04:55,303 --> 00:04:57,313
אז היא אומרת: אם אתה מסתכל
,על דברים נכון

76
00:04:57,354 --> 00:05:01,430
.אתה מזהה בעצמך את המקום הישראלי

77
00:05:01,789 --> 00:05:05,953
אני פה, אני מחובר לרבי שמעון
,לפני הגלויות

78
00:05:05,992 --> 00:05:10,999
...אני מחובר לאבות, אני מחובר ל

79
00:05:11,237 --> 00:05:16,243
,אז אם כך, כל תפקיד הגלות
.אפשר לשאול, הוא מיותר. -ברור

80
00:05:16,345 --> 00:05:17,375
.עונש, אחי

81
00:05:17,947 --> 00:05:19,557
.עונש
?שנייה, מה זה עונש-

82
00:05:19,566 --> 00:05:24,161
אבל גם כשהקב"ה עשה הסכם
,עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים

83
00:05:24,189 --> 00:05:26,384
הוא אמר לו "עוד יעבדו ויענו אתכם
."ארבע מאות שנה

84
00:05:26,398 --> 00:05:29,740
.זאת אומרת, הרי זה לא היה העונש על כלום

85
00:05:30,927 --> 00:05:32,595
.אה... -לכתחילה

86
00:05:32,628 --> 00:05:36,417
,אתה אמרת לי עוד לפני שחטאתי בכלל
.אני הולך לעבוד במצרים 400 שנה

87
00:05:36,431 --> 00:05:37,789
.יש לזה תפקיד
.נכון-

88
00:05:38,210 --> 00:05:39,650
,יותר מזה, אני אספר לך, הרב

89
00:05:39,690 --> 00:05:46,940
פעם הייתי באיזה פאנל
,גם בנושא שיח עדתי, לאן זה הולך

90
00:05:46,965 --> 00:05:51,434
,אני שם את זה בסוגריים
.זה בכלל מרתק איך השיח הזה חזר ממקום אחר

91
00:05:51,482 --> 00:05:55,317
"פעם זה היה... "פנתרים שחורים
.זה היה... די, תפסיקו לצעוק

92
00:05:55,350 --> 00:05:56,241
.זה שלוחיות

93
00:05:56,255 --> 00:05:59,918
,היום זה מגיע ממקום מלומד כביכול
,אולי לא כביכול

94
00:05:59,966 --> 00:06:02,132
.שיח מרתק, לדעתי יש לו מקום

95
00:06:02,251 --> 00:06:05,711
.ובפאנל הזה ישבתי עם קובי אוז

96
00:06:06,146 --> 00:06:10,286
,"קובי אוז, הסולן של להקת "טיפקס

97
00:06:10,439 --> 00:06:14,880
,ומישהו שאל אותו: תגיד לי
.עזוב אותי עכשיו מכל השיח הזה

98
00:06:14,909 --> 00:06:17,609
?מה זה מעניין איפה היית, מה היית

99
00:06:17,660 --> 00:06:20,585
,כולנו פה בישראל
,עזוב אותי מהשטויות שלכם

100
00:06:20,624 --> 00:06:22,349
.אנחנו ישראלים

101
00:06:22,462 --> 00:06:25,586
,אז קובי אוז ענה לו תשובה מרתקת, לדעתי

102
00:06:26,081 --> 00:06:33,937
הוא אמר לו: אתה היית מוכן להיכנס לקולנוע
?לתחילת הסרט, לצאת ולחזור בסופו

103
00:06:34,581 --> 00:06:37,096
,אני רוצה להיות בקולנוע לאורך כל הסרט

104
00:06:37,761 --> 00:06:39,670
.לראות את כל התפתחות הסרט

105
00:06:39,709 --> 00:06:42,626
.והתשובה הזאת הייתה לדעתי מרתקת

106
00:06:42,893 --> 00:06:48,403
,אנחנו עכשיו, נקרא לזה
,ברגעים המדהימים של הסרט

107
00:06:48,567 --> 00:06:51,328
.של סוף ההתחלה שלו, או תחילת הסוף

108
00:06:51,480 --> 00:06:54,712
?מי מאיתנו מוכן לוותר ולראות את כל הסרט
.בשום אופן לא-

109
00:06:54,794 --> 00:06:56,280
.אתה לא היית מוכן לוותר
.ברור שלא-

110
00:06:56,466 --> 00:06:57,525
.אז יש לו תפקיד

111
00:06:58,772 --> 00:07:00,177
,יש תפקיד

112
00:07:01,783 --> 00:07:07,541
.לא במקום שאני נותן האדרה לגלות

113
00:07:07,578 --> 00:07:09,972
.אני יודע, מפני חטאינו גלינו מארצנו

114
00:07:10,478 --> 00:07:15,806
אני יכול לכרוע אפיים ברך

115
00:07:16,005 --> 00:07:19,553
כשתספר לי על הבבא סאלי
,או על רבי יעקב אבוחצירא

116
00:07:20,117 --> 00:07:26,686
,ככל שאתה לומד יותר
.אתה פשוט מתפעל מהגודל

117
00:07:26,774 --> 00:07:28,575
,אור החיים הקדוש

118
00:07:29,471 --> 00:07:33,168
,אתה יודע, אני לפעמים
רק להגות את השם שלו

119
00:07:33,217 --> 00:07:35,879
.מבחינתי זו התרגשות

120
00:07:35,927 --> 00:07:41,248
,אותו הדבר, מבחינתי
,רבי מנחם מנדל מוויטבסק

121
00:07:41,863 --> 00:07:46,161
לא משנה, גם אם אני לא בדיוק יודע
להגות את הצליל נכון

122
00:07:46,185 --> 00:07:48,924
,של המקום שממנו הוא הגיע
.זה בכלל לא מעניין אותי

123
00:07:49,453 --> 00:07:51,034
...זה דמות

124
00:07:52,255 --> 00:07:54,866
,כששמעתי שהבבא סאלי היה עושה לו הילולה

125
00:07:55,980 --> 00:07:58,368
והוא לא היה מוותר כל שנה
.לעשות לו הילולה

126
00:07:58,757 --> 00:08:00,851
...אתה יודע, זה כל כך

127
00:08:02,738 --> 00:08:04,996
...וואי, זה כל כך אמיתי, כל כך

128
00:08:06,193 --> 00:08:07,492
,שמעתי פעם סיפור

129
00:08:09,689 --> 00:08:12,770
,שפעם, ערב אחד בהילולה שלו
,הוא לא הרגיש טוב

130
00:08:13,463 --> 00:08:15,596
ובשעה שתיים בלילה הוא קם

131
00:08:16,755 --> 00:08:22,501
ואומר לאשתו: ההילולה הערב
.של הרב מנחם מנדל

132
00:08:22,645 --> 00:08:23,754
?מה נעשה

133
00:08:24,150 --> 00:08:25,785
?היא אומרת לו: שתיים עכשיו, מה תעשה

134
00:08:25,820 --> 00:08:27,129
.הוא אומר: תפתחי שולחן

135
00:08:28,421 --> 00:08:34,919
,אז היא, טוב, פתחה שולחן
,שמה ח"י סלטים, כמו שאומרים

136
00:08:35,400 --> 00:08:40,103
?והיא אומרת לו: נו, בשביל מי זה
...הוא אמר: חכי כשהכול יהיה מוכן

137
00:08:40,417 --> 00:08:41,859
.שומעים דפיקות בדלת

138
00:08:42,848 --> 00:08:44,031
.הוא אמר: תפתחי

139
00:08:44,973 --> 00:08:50,169
היא פותחת, היא רואה שם
.אוטובוס של חסידים, כולם ככה בהלם

140
00:08:50,364 --> 00:08:53,237
.היא אומרת להם: כנסו, השולחן מוכן

141
00:08:53,387 --> 00:08:56,314
,הם אומרים לה: לא, סליחה, כבוד הרבנית
.לא באנו להפריע באמצע

142
00:08:56,341 --> 00:08:59,334
?בשביל מה באתם
.באנו רק לנשק פה את המזוזה-

143
00:08:59,763 --> 00:09:02,661
,אמרנו: עוברים פה ליד נתיבות
.לנשק את המזוזה

144
00:09:02,768 --> 00:09:07,067
,אמרה להם: לא, לא, אתם יכולים
,יש פה הילולה של פרי הארץ

145
00:09:07,248 --> 00:09:08,618
.יותר קל לומר

146
00:09:09,100 --> 00:09:15,090
.נכנסו, הייתה הילולה, הייתה שמחה גדולה
.את הסיפור הזה שמעתי מהרב סטבסקי

147
00:09:16,122 --> 00:09:19,159
.כי זה באמת אותה נשמה
.אותה נשמה

148
00:09:19,178 --> 00:09:23,223
מי שמכיר את החיבור שהיה
...בין הבבא סאלי לבין הרבי מחב"ד

149
00:09:24,247 --> 00:09:27,777
.נכון, כן
זה פשוט, אתה מרגיש-

150
00:09:27,800 --> 00:09:31,642
,שזה מדבר ביידיש, זה מדבר במרוקאית
.בכלל אין לזה רלוונטיות

151
00:09:31,763 --> 00:09:34,452
,גם ההחלפת מכתבים ביניהם
.אתה רואה איזה כבוד. -וואי, מרתק

152
00:09:34,480 --> 00:09:35,974
.מרתק
.איזה כבוד-

153
00:09:36,027 --> 00:09:38,470
,זו אותה תורה, מה זה
,אז הוא אמר מפה והוא אמר מפה

154
00:09:38,519 --> 00:09:39,424
?מה זה משנה

155
00:09:39,806 --> 00:09:44,411
ברור שיש את האמירה המיוחדת
,שבאה מפה

156
00:09:44,440 --> 00:09:46,359
,והאמירה המיוחדת שבאה מפה

157
00:09:46,815 --> 00:09:50,054
,וזה בדיוק הסיפור של יחזקאל
שהוא לוקח את כל העצמות ומחבר אותן

158
00:09:50,081 --> 00:09:51,935
.ועושה אותן הוויה אחת

159
00:09:53,348 --> 00:09:56,316
?אז מה אותה ישראלית צריכה לפסוק ביומיום

160
00:09:56,778 --> 00:10:01,075
הישראלית, קודם כול אני במו עיניי רואה
.איך היא מתחברת

161
00:10:01,094 --> 00:10:07,469
,מי שמסתכל על עולם הישיבות
רואה איך עולם הישיבות צמח ברובד אחד

162
00:10:07,490 --> 00:10:11,440
,והתפתח עם הרובד השני
,ובסוף זה יהפוך להיות איזשהו משהו

163
00:10:11,594 --> 00:10:14,126
...ממש העצמות המתחברות וה

164
00:10:14,253 --> 00:10:17,918
למרות שיהיו שיטענו שקולם לא נשמע
.בעולם הישיבות

165
00:10:17,920 --> 00:10:21,974
.לא. ממש לא. ממש לא

166
00:10:22,224 --> 00:10:23,834
.אני חושב שזה ממש לא נכון

167
00:10:24,558 --> 00:10:29,722
,אתה רואה שהיום הלימוד בישיבות
?הוא מורכב ו... -מאוזן

168
00:10:29,978 --> 00:10:32,173
.בטח
?הוא מביא את הקולות המגוונים-

169
00:10:32,232 --> 00:10:34,000
.בוודאי, בוודאי

170
00:10:34,119 --> 00:10:35,130
.בוודאי

171
00:10:35,810 --> 00:10:42,950
אתה יכול להגיד עם יד על הלב
שישיבות, נקרא לזה, בציונות הדתית

172
00:10:42,983 --> 00:10:48,848
יש עכשיו לימוד סביב הלכות
,לפי גישתו של הרב משאש

173
00:10:49,047 --> 00:10:54,448
,לפי פסיקותיו של הרב משאש
.כמובן שיכול להיות לפי פסיקות אחרות

174
00:10:54,889 --> 00:11:00,569
,קודם כול, הקול הזה של נגיד
,אם אתה מדבר על הצד של המרוקאים

175
00:11:02,680 --> 00:11:06,070
הפסיקות של הרב משאש
.הן היום רק תופסות תאוצה

176
00:11:06,136 --> 00:11:10,089
,זאת אומרת, זה בצמיחה
.אפילו מואצת, אפשר לקרוא לזה

177
00:11:10,462 --> 00:11:12,786
שאנחנו מסכימים שזה מבטא איזו
.כנראה צעקה פנימית

178
00:11:12,800 --> 00:11:13,771
.ברור, ברור

179
00:11:13,838 --> 00:11:19,043
אתה מעיד על עצמך שהילדים שלך
.יותר ספרדים ממך, לא מתוך התרסה

180
00:11:19,190 --> 00:11:23,022
מתוך רצון לחשוף משהו
,שכנראה לא נחשף עד עכשיו. -נכון

181
00:11:23,824 --> 00:11:28,231
אבל אבא שלי שלח אותי
?לישיבות אשכנזיות. למה

182
00:11:29,611 --> 00:11:35,504
.כי עולם התורה בדורות האחרונים עבר לשם

183
00:11:36,007 --> 00:11:42,060
,צריך לזכור, לפני 100 שנה
,תשעים אחוז מעם ישראל היה באירופה

184
00:11:42,146 --> 00:11:43,143
.ברוסיה

185
00:11:43,492 --> 00:11:50,546
,עשרה אחוז בלבד, או אפילו פחות
.שבעה אחוז היו מה שנקרא ספרדים

186
00:11:53,309 --> 00:11:58,628
?היו תקופות שזה היה הפוך, כן
.לפני נגיד 500 שנה, 600 שנה, זה היה הפוך

187
00:11:58,663 --> 00:12:01,763
.נכון
.זו תנודה כזו-

188
00:12:01,974 --> 00:12:08,177
.יש להם עדיין משמעויות היסטוריות
,כדי שאנחנו... אני

189
00:12:08,250 --> 00:12:11,576
,כדי שאני אוכל לחבר
.אני צריך לקבל את שני המקומות

190
00:12:11,580 --> 00:12:17,566
אז מהבית קיבלתי את התורה של אבא
,ושל כל חכמי הספרדים, החלבים

191
00:12:17,584 --> 00:12:19,242
,העיראקים, המרוקאים

192
00:12:20,350 --> 00:12:23,553
.ובבית המדרש קיבלתי את העולם האשכנזי

193
00:12:23,586 --> 00:12:27,832
,ואני כל כך שמח שככה עשו לי
שאני היום מרגיש שאני בעצמי

194
00:12:27,859 --> 00:12:31,231
,יש לי את שניהם
...ואצל הילדים שלי זה עוד יותר והנכדים שלי

195
00:12:31,254 --> 00:12:34,954
...זכית, לא כולם
,"אנחנו קוראים לו "אביהם של ישראל

196
00:12:35,010 --> 00:12:36,915
,אבל לא כולם, הוא האבא הביולוגי שלהם

197
00:12:36,944 --> 00:12:40,801
אז אתה זכית שבבית אחד קיבלת
.גם את זה, גם את זה

198
00:12:40,915 --> 00:12:44,649
,מה עושה הבן אדם שעכשיו התחתן

199
00:12:45,180 --> 00:12:47,596
אתה יודע מה, אפילו דילמה
,של חוזרים בתשובה עוד יותר גדולה

200
00:12:47,648 --> 00:12:51,525
.חוזרים בתשובה שאין להם מסורת אבות
.יש, הם לא נחשפו אליה

201
00:12:51,736 --> 00:12:53,350
:יש לי חבר חוזר בתשובה, הוא אומר לי

202
00:12:53,387 --> 00:12:56,290
.אני מעצב לי את המנהגים מהתחלה

203
00:12:56,495 --> 00:12:57,775
.תשמע, זו דילמה קשה

204
00:12:57,793 --> 00:12:59,174
,אני, כשאני בדילמה

205
00:12:59,211 --> 00:13:01,293
:עוצם עיניים, חושב מה אבא שלי עשה

206
00:13:01,400 --> 00:13:05,607
?עמד בהנחת תפילין של ראש? לא עמד
.נזכר, זהו, אפילו לא פותח ספרים

207
00:13:05,863 --> 00:13:07,603
?מה עושה חוזר בתשובה

208
00:13:08,195 --> 00:13:10,396
.אנחנו בתהליך של צמיחה

209
00:13:11,662 --> 00:13:16,540
ולפי דעתי, בעלי התשובה
,הם לא רק באים ללמוד מאיתנו, הדוסים מבית

210
00:13:17,324 --> 00:13:21,086
...הם מכניסים
.את שלהם-

211
00:13:21,147 --> 00:13:23,711
.בטח, דם חדש

212
00:13:24,542 --> 00:13:27,603
,חשיבה חדשה, התעוררות, התנערות אפילו

213
00:13:29,262 --> 00:13:33,830
בריאות חדשה, כל אחד יכול לראות
.איזו בריאות הם הכניסו בעולם הדתי

214
00:13:34,739 --> 00:13:38,435
אבל כן, זה חלק מתהליך שהקב"ה
,מעביר אותנו

215
00:13:38,505 --> 00:13:43,804
.חלק מתהליך חיבור העצמות
,זה לא תהליך של רק לאסוף

216
00:13:44,134 --> 00:13:49,229
זה לא שהקב"ה אסף את העצמות
.ואמר: אוקיי, יש פה שלד - שלום, הלכתי

217
00:13:49,859 --> 00:13:55,082
,אחרי השלד יש - לא רק עור וגידים
."אלא "ונפחתי רוחי בכם וחייתם

218
00:13:55,131 --> 00:14:01,365
זאת אומרת, אחרי האיסוף הראשוני
.יש תהליך התחיות

219
00:14:02,054 --> 00:14:05,016
.אנחנו היום, אני חושב, בתהליך ההתחיות

220
00:14:05,765 --> 00:14:08,903
,עדיין יש איסוף
.עדיין חצי מעם ישראל בגלות

221
00:14:09,527 --> 00:14:12,335
?יש אידיאל שכל עם ישראל יהיה פה
.בטח-

222
00:14:12,396 --> 00:14:15,715
זאת אומרת, הקולות שבאים ואומרים

223
00:14:15,726 --> 00:14:18,860
יש לנו ערך בכך שיהודים נמצאים"
בארצות הברית

224
00:14:18,880 --> 00:14:25,198
"כי הם לוחצים על השלטר של העולם"
:הוא קול שאתה אומר

225
00:14:25,217 --> 00:14:28,187
מבחינתי מחר שכולם יעלו על מטוס
.ויבואו לפה

226
00:14:28,714 --> 00:14:31,600
,"אני לא יודע אם הייתי אומר להם "תבואו מחר
:כי יש פסוק שאומר

227
00:14:31,658 --> 00:14:34,810
."ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל"

228
00:14:34,895 --> 00:14:35,962
...זאת אומרת
.טיפין טיפין-

229
00:14:35,976 --> 00:14:38,928
טיפין. "כי לא בחיפזון תצאו
."ובמנוסה לא תלכון

230
00:14:39,432 --> 00:14:41,765
?אנחנו במאה שנה מתאספים פה. כן

231
00:14:41,791 --> 00:14:44,351
לפני מאה שנה היינו פה חצי אחוז
,מעם ישראל

232
00:14:44,684 --> 00:14:47,996
.עכשיו אנחנו 46 אחוז. זה תהליך

233
00:14:48,033 --> 00:14:50,206
?לרב יש גם ספר בנושא הזה לאחרונה, נכון
.כן-

234
00:14:50,216 --> 00:14:55,235
,שנכתב על עובדות, נקרא לזה
.נבואה מול עובדות בשטח. -כן

235
00:14:55,283 --> 00:14:56,936
.גרפים מול פסוקים

236
00:14:57,313 --> 00:14:59,910
.זה לא שם הספר, אבל זה התוכן שלו

237
00:15:00,003 --> 00:15:03,553
.מה הנבואה אמרה ואיך זה מתממש

238
00:15:04,446 --> 00:15:07,976
,אם אתה מדבר על עלייה
,שזה הבסיס של כל תהליך של גאולה

239
00:15:08,140 --> 00:15:13,824
,'כך התורה מתארת אותה ב'דברים
,ב'דברים' פעמיים-שלוש

240
00:15:14,669 --> 00:15:20,390
.וכך כל הנביאים מתייחסים כקיבוץ גלויות
.גם בתפילה אנחנו מתחילים בקיבוץ גלויות

241
00:15:22,224 --> 00:15:29,244
,אז זה הבסיס, ואתה רואה את התהליך
.זה תהליך עקבי שכבר מאה שנה מתפתח

242
00:15:30,261 --> 00:15:36,823
היינו חצי אחוז, עברנו לחמישה אחוז
.מקום המדינה - תש"ח

243
00:15:38,202 --> 00:15:42,700
,עשרים אחוז בששת הימים
.היום 46 אחוז

244
00:15:43,379 --> 00:15:46,396
.זה תהליך, אז גם העתיד יהיה כזה

245
00:15:46,458 --> 00:15:49,697
זאת אומרת, אסור לעשות אידיאליזציה
.של הגלות

246
00:15:51,502 --> 00:15:54,706
.זה לא נכון
.יש לנו משפיענים שם וטוב שיישארו שם-

247
00:15:54,766 --> 00:15:56,464
.זו טעות גמורה

248
00:15:56,651 --> 00:16:02,483
.בוא נאמר, אנחנו מחויבים למה שהקב"ה אומר
.זו טעות שטעו בה הרפורמים

249
00:16:02,513 --> 00:16:10,499
הרפורמים הרי לפני 150 שנה
,"מחקו מהסידורים "תקע בשופר גדול לחירותנו

250
00:16:10,534 --> 00:16:13,765
,"בונה ירושלים"
,אמרו שזה לא רלוונטי מבחינתם

251
00:16:14,382 --> 00:16:16,552
התפקיד שלנו כעם סיים את תפקידו

252
00:16:16,571 --> 00:16:17,190
,בארץ ישראל

253
00:16:17,213 --> 00:16:19,291
תפקידנו להיות מפוזרים בין העמים

254
00:16:19,315 --> 00:16:22,946
.ולהפיץ את הבשורה של האחדות... והמוסר

255
00:16:23,678 --> 00:16:28,335
.בפועל, הרי זה לא עבד, זה עבד הפוך
...הרי הם דיברו על

256
00:16:29,371 --> 00:16:34,600
,להפיץ את תורת השם בין העמים
רובם בסוף, או הם או בניהם התנצרו

257
00:16:34,620 --> 00:16:35,742
.או התבוללו
.כן-

258
00:16:35,793 --> 00:16:37,266
.זה עובד הפוך

259
00:16:38,232 --> 00:16:42,081
,התפקיד של עם ישראל זה להיות בארץ ישראל
,ומפה להביא ברכה לכל העולם

260
00:16:42,140 --> 00:16:43,342
.לא לאכול את העולם

261
00:16:43,438 --> 00:16:50,985
ואין מה לחשוש לכל השפעה כזאת או אחרת
.במוסד כזה או אחר בעולם

262
00:16:51,008 --> 00:16:52,466
זאת אומרת, טוב שיהיו לנו משפיענים

263
00:16:52,480 --> 00:16:53,879
בהנהגה בארצות הברית

264
00:16:53,896 --> 00:16:55,176
...וטוב שיהיו לנו משפיענים

265
00:16:55,180 --> 00:16:56,423
,זאת אומרת, כל גאווה כזאת

266
00:16:56,432 --> 00:16:57,823
.למעשה, אתה אומר, היא גאווה מיותרת

267
00:16:57,824 --> 00:17:02,214
,היום כשבאים ואומרים: וואו, תראו
,יהודים נמצאים בעמדות מפתח בארצות הברית

268
00:17:02,240 --> 00:17:04,206
...היועץ של טראמפ הוא כזה והבת

269
00:17:04,282 --> 00:17:07,789
...אתה אומר: תגיד להם
,זה הקול שאתה למעשה מוציא פה

270
00:17:07,828 --> 00:17:11,514
...אתה אומר: חבר'ה, זה יפה, זה מכובד
.ברור-

271
00:17:11,541 --> 00:17:13,276
.בואו, בואו
.לחלוטין, לחלוטין-

272
00:17:13,319 --> 00:17:17,592
,אין שום... זה ברור לחלוטין
.אלה פסוקים מפורשים בכל הנביאים

273
00:17:17,697 --> 00:17:22,768
אבל זה לא שאנחנו אמורים לא להיות
,מביאים ברכה לעולם

274
00:17:23,260 --> 00:17:27,660
אנחנו אמורים להביא ברכה לטראמפ
ולהביא ברכה לרוסיה ולהביא ברכה להודו

275
00:17:27,680 --> 00:17:32,335
.ולהביא ברכה לסין וגם לאירופה
.להביא ברכה לעולם

276
00:17:32,560 --> 00:17:36,819
.היום זו ברכה כלכלית, חקלאית
.מדעית-

277
00:17:36,862 --> 00:17:38,501
.מדעית, טכנולוגית

278
00:17:39,049 --> 00:17:44,372
...אבל זה הכול הקדמה
...לברכה רוחנית גדולה-

279
00:17:44,439 --> 00:17:45,577
.בדיוק, לברכה ענקית

280
00:17:50,772 --> 00:17:55,800
,הסבא שלי... אני זוכר כשהייתי בחור צעיר
."בחור ישיבה, למדתי ב"מרכז

281
00:17:57,063 --> 00:17:59,414
."'ב"מרכז הרב
."כן, ב"מרכז הרב-

282
00:17:59,584 --> 00:18:03,783
,אני זוכר, זה היה בשבת אחר הצהריים
.הוא אמר לי: אני רוצה להראות לך משהו

283
00:18:03,986 --> 00:18:09,266
,היה לו כזה ארון ספרים גדול בסלון שלו

284
00:18:09,906 --> 00:18:12,641
:הוא מוריד לי ספר
?אתה מכיר את החכם הזה והזה

285
00:18:13,004 --> 00:18:17,281
,הוא לוקח ספר, פותח, מדפדף
."הוא היה רב במרקש"

286
00:18:18,001 --> 00:18:25,186
,מניח על השולחן ומוריד עוד ספר
,"זה היה חכם ממקנס"

287
00:18:25,301 --> 00:18:30,520
,מראה לי, ככה מוריד ספרים, ואתה יודע
.השולחן כבר - נהיית ערימה של ספרים

288
00:18:33,270 --> 00:18:37,336
אני, מה שאני זוכר מהאירוע הזה
,זה לא את השמות

289
00:18:37,367 --> 00:18:39,480
,רק את הערימה אני זוכר

290
00:18:40,136 --> 00:18:44,224
,איך כל הארון מתרוקן ואיך השולחן מתמלא

291
00:18:45,933 --> 00:18:50,052
ובסוף הוא פתח לי פתח להבין
:מה הוא רוצה לעשות, להגיד לי

292
00:18:50,583 --> 00:18:52,940
.תראה, יש... יש לך... מאיפה באת

293
00:18:54,062 --> 00:18:56,294
.תכיר את העולם שממנו צמחת

294
00:18:57,906 --> 00:18:59,937
.וזה היה חשוב לי מאוד. מאוד חשוב לי

295
00:18:59,957 --> 00:19:01,566
,אני עד היום זוכר את זה
,אני יכול לספר לך את זה

296
00:19:01,580 --> 00:19:03,266
,וכבר לא יודע לפני כמה שנים זה קרה

297
00:19:03,520 --> 00:19:04,725
.אבל הרבה מאוד שנים

298
00:19:06,279 --> 00:19:10,339
,זה ודאי חשוב, אבל לא במקום של מלחמה

299
00:19:10,800 --> 00:19:14,052
...מהמקום של
.איחוד כוחות-

300
00:19:14,083 --> 00:19:15,352
.בטח, לחבק

301
00:19:15,879 --> 00:19:20,400
,כי הלוחמנות הזאת לא עושה טוב
.לא עושה לי טוב, בכלל לא

302
00:19:21,034 --> 00:19:22,790
.זה נראה לי מה זה בכיינות

303
00:19:25,041 --> 00:19:28,140
מהמקום הזה שאני מכיר את העוצמה
,שבאה מפה

304
00:19:28,177 --> 00:19:31,086
,אתה יודע, את העוצמה של המשפחה שלי

305
00:19:31,720 --> 00:19:34,922
,כשאבא שלי התחתן עם אמא שלי
,זה היה היסטוריה

306
00:19:34,948 --> 00:19:37,346
?עיראקי ומרוקאית? איך הולכים ביחד

307
00:19:38,620 --> 00:19:40,450
אבל אבא שלי למד

308
00:19:41,840 --> 00:19:44,003
,אצל הסבא של אימא שלי

309
00:19:44,991 --> 00:19:48,210
,הוא עיראקי שלמד אצל הרב יוסף שלוש

310
00:19:48,616 --> 00:19:51,057
.ממנו הוא למד את העוצמות

311
00:19:51,719 --> 00:19:53,590
ולמד גם כן אצל הרב יונגרייז

312
00:19:53,986 --> 00:19:55,402
.מהעדה החרדית

313
00:19:57,414 --> 00:20:00,382
.ברוך השם, זה ירושלים

314
00:20:00,446 --> 00:20:01,492
?מה זה ירושלים

315
00:20:01,828 --> 00:20:02,610
.שלם

316
00:20:03,084 --> 00:20:04,267
.עיר שחוברה לה יחדיו

317
00:20:04,671 --> 00:20:05,521
.אמן

318
00:20:05,931 --> 00:20:06,723
.תודה