הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - זה אני

הרב הרצל חודר

מדוע הגיע בעל התניא לברית, שאליה לא הוזמן? הרב הרצל חודר בסיפור קצר ומעורר מחשבה