הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - איך עושים תשובה מאהבה?

הרב יוסף בן פורת

כיצד עושים תשובה מאהבה? האם באמת נמחלים לשב בתשובה כל עוונותיו? הרב בן פורת בהרצאה מיוחדת לקראת הימים הנוראים