הרב זמיר כהן - תגליות מרגשות על עוצמת התפילין

הרב זמיר כהן

כיצד משפיעה הנחת תפילין על רוחניות האדם? הרב זמיר כהן בסרטון מושקע במיוחד על העוצמות והאנרגיות הרוחניות הטמונות בתפילין, על פי התורה, המדע והרפואה הסינית. הרצאה חובה שאסור לפספס

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,660 --> 00:00:09,610
."אל תרשע הרבה ואל תהי סכל"

2
00:00:11,423 --> 00:00:14,226
?"מה זה "אל תרשע הרבה
?וקצת כן מותר להרשיע

3
00:00:15,700 --> 00:00:22,976
פה שלמה המלך אומר לאדם: גם אם קרה לך
שהייתה לך מעידה, נכשלת בעבירה

4
00:00:23,530 --> 00:00:25,566
ואתה מרגיש שנפלת באותו עניין

5
00:00:26,070 --> 00:00:27,642
,וזה חזר על עצמו שוב

6
00:00:29,166 --> 00:00:31,873
,אל תאמר: כאשר אבדתי - אבדתי

7
00:00:32,310 --> 00:00:33,710
שאם כבר נכשלתי

8
00:00:33,733 --> 00:00:35,653
,אז אני ממשיך בכישלון הזה

9
00:00:35,700 --> 00:00:36,990
.אני ממשיך לרדת הלאה

10
00:00:38,190 --> 00:00:40,573
."על זה הוא אומר: "אל תרשע הרבה

11
00:00:41,940 --> 00:00:45,713
.ואל תהי סכל", כלומר יש בזה טיפשות"

12
00:00:45,873 --> 00:00:50,593
אדם שאומר שאם נכשלתי בעבירה אחת
- אז אני אאבד את הכול

13
00:00:51,770 --> 00:00:53,063
.זו טיפשות

14
00:00:53,390 --> 00:01:00,116
,אדם שאבד לו 100 דולר, יאמר: טוב
?נשרוף את כל הארנק כי איבדתי 100 דולר

15
00:01:00,353 --> 00:01:02,446
.חבל, יש לך את כל הארנק
.תשמור עליו

16
00:01:02,890 --> 00:01:08,606
,כך גם אדם שמרגיש שהוא נכשל בדבר מסוים
אסור לו לומר: אם בזה אני לא בסדר

17
00:01:08,626 --> 00:01:11,130
.אז אני מאבד את הכול

18
00:01:12,006 --> 00:01:19,840
,כך גם אדם שנניח שהוא עדיין לא שומר שבת
?אבל בשביל זה שלא יניח תפילין

19
00:01:20,103 --> 00:01:21,816
.לפחות יניח תפילין

20
00:01:22,440 --> 00:01:25,773
כמה פעמים דיברתי עם צעירים
שהם בעלי נטיות הפוכות

21
00:01:26,276 --> 00:01:31,760
והם כאובים מהעניין הזה, אבל הוא מרגיש
,כאשר אבדתי - אבדתי

22
00:01:31,790 --> 00:01:34,720
,אז הוא גם לא מניח תפילין
.מתחיל להפסיק לשמור שבת

23
00:01:35,600 --> 00:01:39,500
?אני מסביר להם: מה זה קשור
,נכון שפה יש מה לתקן בעניין הזה

24
00:01:39,520 --> 00:01:41,310
,דבר שהתורה אוסרת אותו

25
00:01:41,400 --> 00:01:45,303
:זה שיש לאדם יצר, לכל אדם יש יצר
,זה יש לו יצר לגברים

26
00:01:45,340 --> 00:01:48,430
,זה יש לו יצר לנשים
.זה יש לו יצר לכעס

27
00:01:49,250 --> 00:01:53,410
יצר, יש יצר. התורה אוסרת
.לעשות מעשה שהוא אסור

28
00:01:53,973 --> 00:01:58,100
אבל זה, דרך אגב, לא כמו היום
שהפכו את העניין הזה

29
00:01:58,126 --> 00:02:03,086
.כאילו שהוא לכתחילה ורצוי וגאווה
,איזה שטויות והבלים אלה

30
00:02:03,106 --> 00:02:03,853
?על מה יש להתגאות

31
00:02:03,896 --> 00:02:07,346
,אדם יש לו קושי להתחתן
,להביא ילדים לעולם

32
00:02:07,380 --> 00:02:11,356
צריך לרחם עליו שהוא לא יכול
.להקים משפחה כדרך העולם

33
00:02:11,480 --> 00:02:13,196
?אז מה יש להתגאות בזה

34
00:02:13,246 --> 00:02:17,886
,אדם שנקטעה לו הרגל, ילך ברחוב
?יראה לכולם: אני מתגאה שאין לי רגל

35
00:02:18,000 --> 00:02:22,543
.משתתפים בצערו, בכאבו שאין לו רגל
?אבל מה יש להתגאות בזה

36
00:02:22,916 --> 00:02:24,766
.והיום עשו מזה אווירה כזו

37
00:02:24,790 --> 00:02:31,170
לא הרבה יודעים שיש מימון
,מ"הקרן החדשה לישראל" לתעמולה בעניין הזה

38
00:02:31,290 --> 00:02:35,180
שהאמת, צריך לקרוא לה
"הקרן החדשה להרס ישראל"

39
00:02:35,556 --> 00:02:38,296
".או "הקרן החדשה לאויבי ישראל

40
00:02:38,883 --> 00:02:47,070
הקרן הזאת מקבצת כספים בעולם
.ממדינות אירופה ומממנת פעילות נגד ישראל

41
00:02:47,496 --> 00:02:52,990
,אבל כדי שלא יגרשו אותם מכאן
.קוראים לעצמם כאילו שהם למען ישראל

42
00:02:53,050 --> 00:02:54,423
.זה הכול רמאות

43
00:02:56,013 --> 00:02:59,573
.מי שייכנס לאתר שלהם, יראה
,שלחו לי לאחרונה כאן

44
00:02:59,830 --> 00:03:04,073
,הם עצמם מכריזים על הפעילות שלהם
.שזה ממש נגד ישראל

45
00:03:05,046 --> 00:03:11,103
על כל פנים, אומר שלמה המלך: גם אדם
.שנפל במשהו, הוא יודע - בזה הוא נכשל

46
00:03:11,390 --> 00:03:14,280
:אבל לא בשביל זה יגיד
.אז אני מאבד את הכול

47
00:03:14,340 --> 00:03:15,713
.אני מפסיד את הכול

48
00:03:15,933 --> 00:03:19,430
,"אל תרשע הרבה ואל תהי סכל"
.כי זה טיפשות

49
00:03:19,800 --> 00:03:23,843
,"למה תמות בלא עיתך"
.כלומר אל תגדיש את הסאה

50
00:03:23,893 --> 00:03:28,863
,כשאדם מגזים יותר מדי
.ממלא את הסאה - בסוף נענש

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה