הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - סיפור חיי

הרב יצחק פנגר

למה אתה עובר שוב באותו רחוב, אם אתה יודע מראש שתיפול? הרב יצחק פנגר בקטע משעשע ומעורר מחשבה