הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - למה לקנא?

הרב עופר שרביט

כל אדם בא לעולם עם מסלול אישי שלו. הרב עופר שרביט על הקנאה שמוציאה את האדם מן העולם, ועל היכולת לשמוח במה שיש לנו