הרב טל משאש

הרב טל משאש - רעש גדול בשמיים

הרב טל משאש

כל מעשה קטן שעושים בדורנו מעורר רעש גדול בשמיים. הרב טל משאש מביא יסוד גדול ומחזק מהאר"י הקדוש על עוצמה של מצוה אחת קטנה שמרוממת אותנו למדרגות רוחניות לאין ערוך

(אורך 10:02)