x
הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - נישואין זה עול

הרב יצחק פנגר

מה טוב בחמור? אלוף בנשיאת עול מבלי להתלונן. נישואין אותו דבר - אתה לא זורק בגלל שזה לא נוח לך. הרב יצחק פנגר בקטע קצר ומעורר מחשבה

(אורך 1:04)