הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - ימי בין המצרים

הרב יוסף בן פורת

מה קרה לפני כ-2000 שנים בתקופה שבין י"ז לתמוז ועד תשעה באב? הרב יוסף בן פורת מסביר מה פשר ימי בין המצרים