הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - שומר עלינו

הרב עופר שרביט

כיצד משתלבים חוקים גשמיים עם חוקים רוחניים בעולם הזה? הרב עופר שרביט על הדרך המופלאה שבה הקב"ה מנהיג בעולם